Det här inlägget inspireras av ett inlägg på avanza.se om ”Avanzas pensionssparare”.  Avanza vill att vi alla skall spara mer till pensioner med aktier eller fonder på Avanza. Ja, så är det, Avanza ger dig  många möjligheter att ”spara till pensionen med Avanza”. Kanske ingen överraskning där… 🙂

Det är främst olika aktiefonder eller egna aktieportföljer som man skall spara med hos Avanza. Det gäller att få så många pensionssparare som möjligt att hänga på uppgången på börsen de senaste åren.

Sen januari 2015 (drygt 7 år…) har vi haft nollräntor på alla vanliga bankkonton så då gäller både FOMO (Fear Of Missing Out) och TINA (There Is No Alternative) för allt fler sparsamma, men också osäkra och oerfarna, både nuvarande och blivande ”pensionssparare”.

Det betyder att under de senaste åren har allt fler ”pensionssparare” ( vanliga svenskar med bra jobb, god ekonomi och hyfsat sparande….) investerat allt mer av sitt sparkapital i aktier eller fonder hos Avanza, och självklart tycker Avanza att det är bra att de får allt fler lönsamma kunder….. 🙂

(Disclaimer: Även Besser är en ”pensionssparare” hos Avanza, men Besser är antagligen en Avanzas mest olönsamma kunder. Besser har sin IPS med 0.1 % kostnad (Yes, det är 0.1 procent i kostnad för IPS räntefond hos Avanza….) och jag gissar att man då passerat gränsen till att bli en olönsam kund. Avanza fixar all administration och all skattehantering för min IPS för att få 0.1 % på ett minskande pensionskapital.)

Självklart så är långsiktigt sparande mer lönsamt för Avanza än kortsiktigt sparande. Har man bara fått en ”pensionssparare” på kroken så finns det mycket lönsamhet att hämta under många år framåt…. 🙂

Spara till pensionen……

I ett inlägg på avanza.se så berättar ”Moa” mer om hur Avanzas kunder sparar till sin pension på Avanzas ”pensionskonton”. Första frågan blir då….Vad är ett pensionskonto?

Avanza definierar sina pensionskonton som konton med ”tjänstepension, individuellt pensionssparande (IPS) och/eller privat pensionsförsäkring”. Det betyder också att om man sparar till pensionen på andra konton, oberoende av om det är sparkapital, fonder eller egna aktier så är det inte pensionskonton. Något att hålla i minnet…

Moa berättar att Avanzas kunder pensionssparar nästan 3.700 kr (per månad) och har ett kapital på drygt 330.000 kr på pensionskontot, vilket kan jämföras med 2.400 kr (per månad) för ”vanligt sparande” i aktier och fonder (dvs ISK, KF, aktie- och fond konto).

Helt OK tycker Besser, pensionssparande är viktigare än ”vanligt sparande” men bör också vara mer ”riskbegränsat” och diversifierat.

Fördelningen av pensionssparande är cirka 70 % i aktier, cirka 23 % i fonder och bara 7 % i sparat kapital.

Men vi vet inte fördelningen av aktiefonder på de 23 % som är fonder. Besser gissar att minst 15 % också är investerade i aktiefonder, så totalt blir det då drygt 85 % som pensionssparar i aktier

Även det är helt OK tycker Besser. Långsiktigt sparande bör alltid vara i aktier, men man bör också ”riskbegränsa på bolagsrisken” och då investera i bolag med hög kvalitet som är ”stora, stabila och lönsamma”. Något som Besser alltid påpekar. Ett av Bessers favoritcitat gäller också här….

”Den största risken med aktier är att inte äga några”  PH Börjesson ….. men det förutsätter naturligtvis att man äger ”rätt aktier”.

Teoretiska beräkningar….!!

Vidare skriver Moa också att om man sparar 3.700 varje månad i 30 år till 7 % avkastning så har man enkelt drygt 4,3 miljoner på pensionskontot. Det är naturligtvis bara en teoretisk beräkning med en viktig och praktisk modifikation. För de flesta är det helt omöjligt i praktiken och verkligheten…… Tag varning….  

Dels måste man spara 3.700 kr varje månad i 30 år. Det går inte att göra några pauser eller uppehåll oberoende av vad som händer i livet (t.ex. ny bostad, barn, arbetslöshet, sjukdom och skilsmässa). Man får heller inte sluta med investeringarna när det blir börskrasch och ”alla andra” drabbas av panik, flyr börsen och säljer av alla aktier. Livet är svårt (eller omöjligt…!!) att planera 30 år framåt….

Dels måste hela aktieportföljen hela tiden ge bra avkastning och ge minst 7 % i genomsnitt för alla aktier. Det räcker med några få misstag, några ”kryddor”, ”tillväxtbolag” eller ”förhoppningsbolag”, som aldrig lyckas växa och då kräver nyemissioner, blir zombiebolag eller går i konkurs, för att hela kalkylen skall spricka. Inga ”misstag” alls accepteras under de kommande 30 åren….

Dels så har vi inte räknat med skatter, inflation och samhällsproblem, varken dagens skatter och problem, eller de i framtiden. Även på ISK konto så betalar vi skatt och vanlig kapitalskatt är ”bara” 30 % (!!). Alla skatter (även på ISK…) kommer antagligen att öka när lågkonjunktur och fler samhällsproblem slår till om några år. Att inte räkna med nya och högre skatter, ökad inflation, högre räntor och högre priser under 30 år är bara naivt….

Fonder och aktier….??

Moa kollar också på vilka fonder och aktier som är vanligast på Avanzas pensionskonton. Bland fonder hittar vi Avanza 75 på första plats och därefter på andra plats för Avanza Zero. Totalt är det 4 egna Avanza fonder bland de 10 största.

Ganska väntat tycker Besser, och helt OK med  defensiva och kostnadseffektiva aktiefonder för alla som inte är intresserade av aktier och egna investeringar.

När det gäller aktier i enskilda bolag så toppas listan av Investor, följt av H&M, Volvo och Kinnevik. Alla 10 bolagen är stora och stabila svenska börsbolag på OMXS Large Cap. Även det en bra riskbegränsning tycker Besser…..

Alla de tio bolagen är i princip helt OK investeringar, men det förutsätter att man köper dem till rätt aktiekurs. Under hela 2021 och framför allt under hösten så var börsen och aktiekurserna på flera större börsbolag ordentligt uppskruvade och övervärderade. Därmed var 2021 inte rätt tillfälle till nya stora eller extra aktieköp i många av börsens storbolag.

Riskspridning….??

Moa skriver också… ” För att lyckas i sitt långsiktiga sparande är A och O att ha en god riskspridning.” och ”… en god riskspridning i sin aktieportfölj behöver ha 10-15 olika aktier i fem till sex olika branscher”. Därefter så argumentera hon också för investeringar i indexfonder och globalfonder för att få just ”riskspridning” på sina aktieinvesteringar.

Ganska självklara synpunkter, men det finns ett stort tankefel som man lätt gör med teoretisk kunskap om man saknar praktisk erfarenhet (typ Moa…??).Riskspridning är inte samma sak som Riskbegränsning”…

Riskbegränsning…..!!

Att sprida riskerna gör inte risken mindre, bara att den delas på fler delar eller områden (marknader, bransher, bolag, tid osv..). I praktiken (i verkligheten…) så är det mycket vanligt att aktieportföljer och aktiefonder också har flera aktier med stora risker och därmed förlorar stort i både värde och kapital trots en bred ”riskspridning”.

Så frågan blir i stället… Hur begränsar man riskerna i sin aktieportfölj? Svaret är självklart, genom att välja aktier i ”rätt bolag” och köpa dem till ”rätt aktiekurs”. Men det finns också andra delar av praktisk riskbegränsning….

En av de viktigaste delarna av riskbegränsning är investeringspsykologi . När investerare drivs av tyckande, infall och känslor, ofta påverkade av media, både vanliga mainstream media och sociala media, så blir det ofta stora förluster. Då spelar det ingen roll vilken riskspridning man har på sina investeringar. Det som då gäller är hur man agerar i praktiken, när många aktier åker berg och dalbana på börsen med snabba vinster och ännu snabbare förluster.

Ett annat av Bessers favoritcitat passar bra här….… ”Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”  Morgan Housel

Praktisk riskbegränsning….!!

Det viktiga är naturligtvis inte hur många aktier, branscher och marknader som man har i sin aktieportfölj. Det som är avgörande för riskbegränsningar i aktieportföljen är urval, kvalité och inköpspris på ingående aktier. Ganska självklart tycker Besser…

Eller som Besser brukar säga…”Det är bättre med hög kvalitet än stor kvantitet”. Gäller även för aktier och aktieportföljer….. 🙂

De marknader man bör undvika är aktier på okända börser i ”osäkra länder”. t.ex. ryska och kinesiska börser. Självklart skall man ha gedigen kunskap och erfarenhet innan man går in i en ny marknad.

De branscher man bör undvika är branscher med osäker intjäning och oseriösa bolag. Typexempel här är nya konsumentprodukter och tjänster, osäkra råvaror och gruvor, ny forsknings och medicin. Även här krävs kunskap och erfarenhet av de branscher man investerar i.

De bolag man bör undvika små och nystartade förhoppningsbolag med höga kostnader, låga intäkter och osäker eller obefintlig lönsamhet. Typexempel här är i stort sett alla småbolag på micro och mini-börserna, typ Small Cap, Spotlight, NGM och First Norh.

De inköpskurser man bör undvika är inköp till höga aktiekurser när börsen och enskilda bolag är övervärderade, även om man regelbundet bör köpa ett mindre antal aktier i de ”stora, stabila och lönsamma bolag” som fortfarande inte är övervärderade.

Har man fel aktier till fel inköpspris i portföljen, så spelar det ingen roll hur många marknader, branscher och bolag som riskerna är spridda och fördelade på. Ganska självklart tycker Besser igen….. 🙂

Psykologisk riskbegränsning….

Den viktigaste delen av psykologisk riskbegränsning är att undvika att bli påverkad av media och av infall och känslor. Det är ofta impulser och påverkan utifrån som gör att det brukar gå riktigt illa för aktieportföljerna. Tag varning….

Det finns två viktiga delar inom psykologisk riskbegränsning…..

För det första, gör rätt urval av informationskällor. Det är delvis också en fråga om källkritik men bäst är att helt undvika oseriösa informationskällor oberoende av media. Skippa alla aktieråd som du får från kvällspress, betalda annonser, bloggar och aktieforum.

Det är också till stor del de nyheter du får som påverkar dina handlingar, och det viktigaste i vardagslivet är att ”välja rätt nyhetsflöde”. Det är mest ”nyheter” som varje dag skapar både känslor och impulser som gör att normalt kloka och förnuftiga personer gör dumma saker. Tag varning…!!

De ”nyheter” man bör undvika (att ta till sig…) är…   irrelevanta nyheter, vinklade nyheter och falska nyheter. Besser rekommenderar att man har få, väl valda och begränsade nyhetsflöden oberoende av vilken typ av media man väljer.  De flesta ”nyhetsrapporteringar” (oberoende av media…) är bara slöseri med tid och energi som skapar onödig oro och spekulationer.

För det andra, bör man ha egna investeringsplaner och regler som är hårt dokumenterade i skriven form. De viktiga frågorna som alltid skall besvaras innan man gör ett aktieköp är Varför görs det här köpet? och till Vilket pris görs  köpet?. De frågorna bör alltid finnas besvarad i investeringsplaner innan man ens tänker på köpet. Helst skall det finnas en färdig aktieportfölj där både bolag, antal aktier och inköpsvillkor (tid och / eller pris..) redan finns färdiga och planerade.

Aktieinvesteringarna blir bara enkla och planerade inköp för att genomföra de egna investeringsplanerna. Då finns det Inga infall, känslor eller impulser med i den planeringen.

Ett exempel från verkligheten….

Besser jobbade några år (2010 till 2014…) i finansbranschen och fick därmed insyn i två större fondbolag. Det fantastiska var hur illa de flesta fondspararna agerade under den stora finanskrisen 2007, 2008 och framåt.

De flesta fondspararna väntade till hösten 2008 när börsen stod på absoluta botten innan de började sälja av sina fondandelar. Många fondsparare sålde av hela sitt fondinnehav, oberoende av vilka aktiefonder de hade. I flera av de aktiefonder som Besser kollade på så halverades antalet fondägare och några hade bara en tredjedel av fondspararna kvar i mitten av 2009.

Börsen började repa sig från slutet av 2009 och framåt men de flesta fondsparare vågade inte komma tillbaka. Det dröjde fram till 2015 innan allt fler investerare strömmade tillbaka till aktiefonderna. Men då hade börsen redan mer än fördubblats (2010 till 2015) och de flesta ”vanliga fondsparare” missade den uppgången.

”Det är lätt att säga ”30 år med 7 %” men svårare att göra det i verkligheten” som Besser brukar säga….. 🙂

Avslutande tankar…..

Moa avslutar sitt inlägg med några ”avslutande tankar”. Tyvärr är även de råden helt teoretiska. Det blir några beska kommentarer av Besser som vanligt….  🙂

”Våga ta risk och sprid ut den”… Moa skriver…” Ett långsiktigt sparande växer allra bäst på börsen.” och ”Genom att spara i fonder får du automatiskt en riskspridning.”

Vad är risk? Risker och riskbegränsning är svårt att greppa och det gäller att förstå skillnaden mellan kvantitet och kvalitet. Nej, ett långsiktigt sparande växer inte bäst på börsen om du har fel aktier till fel priser.

Att chansa och köpa aktier i oseriösa och små förhoppningsbolag som varje år går med stora förluster och bara överlever med mer kapital från regelbundna nyemissioner ger ingen värdeökning. Då blir det garanterat inget ”långsiktigt sparande som växer allra bäst på börsen” .

Eller att under många år spara regelbundet och köpa andelar i olika aktiefonder men sen drabbas av panik av medias ”nyheter” och att börsen tillfälligt går ner. Där känslor och impulser gör att man säljer av fonderna när börsen är nere på absoluta botten. Då blir det garanterat ingen ”automatisk riskspridning med aktiefonder”.

Slutsats….

Som framgår av ovan är Besser mycket skeptisk till de råd som är baserade på teori när det är praktisk erfarenhet som är viktigast. Grundläggande är också att ”kvalitet på aktier är viktigare än kvantitet av aktier”.

Kanske är det så att majoriteten av Avanzas kunder ändå har nytta av de råd som Moa ger. Det förutsätter dock att Avanzas kunder har aktier och fonder som redan från början har bra kvalité och vettig riskbegränsning. Men det blir nog inte ”30 år med 7 %” för de flesta av Avanzas kunder. (I nästa inlägg får ni se resultatet och verkligheten för Avanzas pensionärer och deras pensionssparande….)

Besser är kanske kritisk i överkant, men ”för att lyckas med aktier och investeringar” räcker det inte med några ”goda råd från Avanza”. Det krävs mycket mer av kunskap och egen erfarenhet än vad några inlägg på avanza.se kan ge. Något att fundera över…. 🙂

Besser

Advertisement