Det här inlägget är fortsättningen på det förra om ”Avanzas pensionssparare” (den 18 april..).

Kanske kommer ni ihåg att ”Moa på Avanza” i det inlägget lovade att alla pensionärer som har ett pensionskonto med sparande av 3.700 kr per månad (dvs genomsnitt för Avanzas pensionssparare …) enkelt skulle få ut ett pensionskapital på drygt 4.3 miljoner efter ”30 år med 7 %”. 

Nu får vi se om det stämmer i praktiken. Avanza avslöjar också hur det ser ut i verkligheten för deras ”pensionärer” (dvs seniorer….) som alla är 60 år eller äldre och som alla haft möjligheten att spara i minst 30 år. Har man fyllt 30 år så är man förhoppningsvis etablerad i samhället och kan börja spara regelbundet, och då borde det finnas ett hyfsat bra kapital på pensionskontot när man blir 60 år (eller äldre…).

Bakgrunden är ett nytt inlägg på avanza.se av ”Niklas på Avanza” om just hur Avanzas ”äldre kunder” sparar och investerar på Avanza. Kan vi lära oss något? Kanske det, Besser gör en genomgång med egna kommentarer. Vi får väl se vad resultatet blir…. 🙂

Vad är sparande….

Första frågan bli vad Niklas räknar med för olika typer av ”sparande” och ”investeringar”.  Niklas är oklar på den punkten. Det är antagligen inte samma ”pensionskonto” som Moa skriver om ovan (med tjänstepensioner, IPS och pensionsförsäkringar…), för Niklas skriver bara om ”det genomsnittliga månadssparandet” och det gäller antagligen bara för Avanzas vanliga ”aktie och fond konton” (handel med aktier och fonder…). Jämförelsen kan vara äpplen och päron, bara som en detaljanmärkning… 🙂

Äldre kunder….??

Niklas börjar sitt inlägg med…. ” Är det något eller några år sedan du firade din 60-årsdag?” och fortsätter….”Det sägs ju ofta att man bör minska risken i sitt sparande i takt med att man blir äldre och branschen har en kollektiv käpphäst om att långsiktigt sparande avser minst 5 år”. 

Men frågan blir då… Hur gör man sen när man är framme vid pensionen? Niklas inlägg handlar om hur man hanterar sitt sparande när man redan är pensionär. Första frågan från Niklas blir då….

Hur hög risk vågar man ta i sitt sparande?

Niklas argumenterar att man skall göra en stresstest av sin ekonomi… ” Det beror på! Har du tänkt till och skapat en buffert för att klara kommande fem eller tio år åren så kan du med gott samvete investera på börsen och ta marknadsrisk.”.

Men det finns förstås några förutsättningar… ” Klarar du av att bibehålla önskvärd levnadsstandard via pension, buffert och sparande på börsen även om börsen skulle tappa 50%? ” Är svaret ja så säger Niklas… ” om du klarar det stresstestet så kan du nog vara relativt lugn.

Hur gör Besser…?

Besser är helt klart också i den här situationen som stresstesten tar upp. Besser klarar sig bra och är alldeles lugn inför framtiden med sina aktieinvesteringar….. 🙂  För Besser gäller….

Aktieinvesteringarna är en ren hobby, och påverkar inte min övriga privatekonomi.

Intäkterna är varje månad högre än kostnaderna, det kapital som blir över investeras delvis i mina aktieportföljer.

Utdelningarna används inte i min privatekonomi, alla utdelningar återinvesteras i aktieportföljerna.

En begränsad privatekonomisk exponering mot skulder och lån, ger ett oberoende av av framtida ökande kostnader i form av höjda räntor och amorteringar.

Även i det här fallet visar en stresstest av ekonomin att aktieinvesteringarna blir mer riskbegränsade av att ha en ”välskött privatekonomi”, något som Besser alltid rekommenderar.

Hur gör då Avanzas  ”äldre kunder”….

Niklas börjar med att förklara vilka som är ”äldre”, och svaret är ”kunder i åldersspannet 60 – 75 år”. Det visar sig också att Avanzas ”äldre kunder” (dvs ”yngre pensionärer”…) har det ganska bra.

Det genomsnittliga månadssparandet ligger på nästan 2.500 kr och totalt sparande är i genomsnitt drygt 885.000 kr med ett medianvärde på nästan 125.000 kr. Nu börjar vi närma oss verkligheten…. 🙂

Sparandet är fördelat på 59 % aktier, 27 % fonder och 14 % kapital. Helt OK trycker Besser och gissar att lite av kapitalet på 14 % också används som ospecat buffertsparande. En riskaversion som ”äldre kunder” ofta föredrar. …

När det gäller fonder så gissar Besser att cirka 16 % av sparandet är rena aktiefonder. Då har även äldre kunder en hög exponering på börsen med 75 %, som bara är lite mindre än de 85 %  som Avanzas ”vanliga pensionssparare” har. (se förra inlägget..)

(En kommentar från Besser: Alla pensionärer har det inte så här bra. De som har det sämst ställt är i stort sett alla ”äldre pensionärer” (dvs svenskar som är 85 år eller äldre….). Den generationen har låg allmän pension och saknar ofta helt eller har mycket låg tjänstepension. Men de äldre pensionärerna räknas inte in i Avanzas ”äldre kunder”. Det är pensionärerna i den äldre generationen, dvs alla 85+are som behöver all hjälp de kan få. Gör något för någon av dem! Något att tänka på för alla er andra..!!)

Medel vs Median….

Det som man ofta underskattar är hur ojämnt fördelningen slår rent praktiskt. Avanzas ”äldre kunder” är inte en homogen grupp av seniorer!! Om hälften av alla seniorer har mindre än 125.000 kr i sparande och medelvärdet på sparandet ändå ligger strax över 885.000 kronor så säger det en hel del om ojämnheten i sparandet.

Besser gissar att de första 50 % av seniorerna har 100 tkr i medelvärde (av ett maxvärde på 125 tkr…) och då har de övre 50 % ett medelvärde på drygt 1.5 miljoner för sitt sparande. En ganska stor skillnad tycker Besser… Det blir mer nedan…..

Vilka aktier föredrar seniorer….?

Niklas listar också de 15 aktier med högst medianvärde (men med minst 500 aktieägare…) som äldre kunder föredrar. Det blir en ganska udda lista med ”medianaktier”, där det finns många ”utländska  tillväxtaktier”, ”förhoppningsaktier” och ”trendaktier”. Det finns bara 4 svenska aktier på den listan och den första är Atlas Copco på plats nr 6. De 3 andra är Autoliv (nr 10), Corem (nr 12), och EQT (nr 13). Ganska fantastiskt tycker Besser, av de 15 aktierna finns bara 4 på OMXS. Det blir tydligt att många pensionärer satsar på förhoppningar om stora och snabba vinster.

Även Niklas är förvånad… ” Den här listan får i alla fall mig att haja till och lyfta ögonbrynen”. Så då kollar vi istället på aktier och antal aktieägare i gruppen, dvs en lista med de 15 aktier som har flest ägare bland seniorerna….?

” Då överensstämmer den lite mer med vad man på förväg kan tro” skriver Niklas. Listan toppas som väntat av Investor AB och sen följer 14 helt vanliga svenska storbolag som alla är stora, stabila, lönsamma och som alla ligger på OMXS Large Cap. Den listan är däremot helt OK och ger en bra riskbegränsning tycker även Besser…

Antal vs Värde…..

Det vi ser här ovan är att det tydligen finns många seniorer som köper ”udda förhoppningsaktier” men att hälften av alla seniorer ändå bara har ett sparande under 125 tkr. Besser gissar att cirka 75 % av alla seniorer i huvudsak är ”chanstagare” och att deras (dvs 75 % av alla seniorer…) totala sparande representerar ett aktievärde (maxvärde…) på under 500 tkr.

Men även chanstagare investerar i svenska storbolag som vi ser ovan. Även om antalet aktier och värdet på de svenska aktierna inte är så stort så finns det för seniorerna mellan 5.8 till 6.5 aktier i snitt per aktieportfölj enligt Avanza, och många av dem är svenska storbolag.

Vad kan vi lära oss här…?

För Besser blir det ganska självklart när man läser Niklas inlägg

För det första så är yngre seniorer (60 till 75 år….) inte speciellt olika andra aktiesparare. Det är många som chansar för att få stor och snabb värdeökningar genom att haka på förhoppningsaktier som är populära i media, både i affärsmedia, mainstream media och sociala media. Besser gissar att många aktieinköp är helt oplanerade och mer baserade på ”känslor, infall och tyckande”.

Det andra vi ser är att de flesta seniorer trots allt vill ha några stora och stabila svenska bolag i portföljen. Besser gissar att det är de här aktierna som är grunden i portföljerna och att de har hängt med längst och aktier som man investerade i för många år sen.

Det tredje som framgår är att de flesta seniorer inte är speciellt framgångsrika med sina aktieinvesteringar. Om vi tror att Avanzas seniorer är representativa för svenska pensionssparare och att snittålder på seniorerna är 65 år så blir det ganska dystra siffror.

Facit från verkligheten…??

Om vi antar att man började aktiespara när man var runt 30 år så blir det drygt 30 år av aktiesparande där hälften av seniorerna har en aktieportfölj som är mindre än 125 tkr. Det betyder att aktieportföljen ökat med mindre än 4.200 kr per år i snitt (dvs mindre än 350 kr per månad…)  inklusive sparande, värdeökning och utdelningar i 30 år…!!!

Även om vi räknar på ett portföljvärde av 500 tkr vid 65 års ålder (75 % av Avanzas seniorer…??) så blir det mindre än 17.000 kr per år (dvs mindre än 1.500 kr per månad…) i värdetillväxt under 30 år av bra aktiemarknad. Även den siffran inkludera då också regelbundet sparande och utdelningar under 30 år. Inte speciellt imponerande tycker Besser….

Men kanske är det så att Avanzas seniorer inte har aktiesparat i hela 30 år som Besser gissade. För om man verkligen hade aktiesparat i 30 år så skulle man börjat redan innan 1992 med att investera i aktier och sen regelbundet fortsatt med mer sparande hela tiden, (varje år och varje månad…) fram till 2022.

Då har man också varit med om ”IT-bubblan” 2001 och ”Finanskrisen” 2008, och Besser gissar att det var många som inte fortsatte att investera under de åren. Kanske var det många som även sålde av sina aktier när börsen kraschade under 2002 och 2009?

Det som dock blir helt klart är att det ”Moa från Avanza” påstod i förra inlägget inte stämmer med verkligheten. Om att man bara månadssparar 3.700 kr i ”30 år till 7 %” så har man enkelt 4,3 miljoner på pensionskontot enligt Moa. Men det gäller inte för majoriteten av Avanzas äldre kunder som vi ser ovan.

Ett annat av Bessers favoritcitat passar här…. ”Time in the market beats timing the market”  Kenneth Fischer (Fischer Investments)

(Disclosure: Besser har inte heller ”aktiesparat regelbundet i 30 år”, men har under åren trots allt gjort många andra mycket bra investeringar (dvs icke finansiella investeringar… J ). Besser har under åren också gjort hyfsat många bra (och några få dåliga…) aktieinvesteringar. De framgångsrika investeringarna är nu grunden till Bessers ”tre nya aktieportföljer” (från 2015…) och det ”aktiva investeringskapital” som Besser använder till aktieportföljerna.

(Hur går det för de nya aktieportföljerna? Det går ganska bra. Det blir en avstämning varje halvår där man kan följa den utvecklingen….)

Slutsats…

Besser gillar faktiskt både Avanza och Niklas, även om det kanske inte verkar så. Avanza är en av mycket få (tillsammans med Nordnet…) finansbolag / banker som delar med sig av kunskap om kundernas sparande, investeringar och aktier.

Det vi också ser är att Avanzas ”äldre kunder” (seniorer…!!) inte skiljer sig från de flesta andra (vanliga…??) aktiesparare. Besser gissar att både seniorer och vanliga aktiesparare vill ha en (önskad …) avkastning på aktier som fördelar sig med 75 % värdeökning, 20 % reavinster och bara 5 % på aktieutdelningar (där Besser också är en av de få seniorerna som gör så….    )

Det som däremot skiljer seniorer från ”alla andra” är att de borde ha mer erfarenhet och att de har haft längre tid att både spara och investera i aktier. På drygt 30 år borde resultatet blivit mycket bättre än 125 tkr som färre än hälften av alla Avanzas seniorer klarar av.

Eller också började många seniorer alldeles för sent och hoppade på ”aktieinvesteringar” de senaste åren där både TINA och FOMO även gäller för seniorer….  Besser har för ovanligheten ingen gissning om den saken…  🙂

Besser

Advertisement