Det här är den tredje och avslutande inlägget om ”Aktieägandet i Sverige”. Avanza har inte varit med tidigare i aktieägarstatistiken men nu har Avanza så många privata aktieägare att det finns en anledning att analysera och granska även dem.

Avanzas aktieägare…

Dock finns det några saker att hålla i minnet när det gäller siffror och statistik från Avanza.

För det första så har Avanza många aktieägare som bara har utländska aktier och de kan inte jämföras med statistik från SCB och Euroclear som bara täcker ”1.033 noterade svenska aktier på svenska aktiebörser” eller ”1.668 noterade och onoterade svenska bolag anslutna till Euroclear”

Det andra som är tydligt är att Avanza inte representerar alla privata svenska aktiesparare. Från tidigare info (från Affärsvärden…) vet vi att Avanza har cirka 75 % av nätmäklarnas antal av aktiehandel (de övriga är Nordnet cirka 24 % och Skandia cirka 1 till 2 %) men vi vet inte hur stora varje affär är för respektive nätmäklare.

Besser har gjort några stickprov under årens gång och det är förvånande hur många verkligen små aktieaffärer som görs av nätmäklarnas kunder. För många ”aktiesparare” gäller det att göra många små och snabba klipp för att någon gång i framtiden blir ”rik på aktier”. De som tjänar mest på det här är naturligtvis nätmäklarna som får in courtage på varje affär oberoende om den är stor eller liten, eller om det blir vinst eller förlust.

Dessutom är nätmäklarna inte ensamma om privatpersoners aktiehandel. En stor andel av aktiehandeln (och  privat aktieägande…) utgörs av ”De fyra storbankerna” och även ”De övriga småbankerna”. Hur stor andel vet inte Besser men gissar att minst 25 % av all aktiehandel för privatpersoner (räknat på omsättningsvolym…) görs via banker och inte av nätmäklare.

Avanzas aktieägande kunder…

Så här skriver ”Nicklas från Avanza” i ett inlägg den 25 mars om Avanzas kunder…

Aktiesparande är en svensk folksport som lockar över 2 miljoner personer. Tack vare det tilltagande intresset för börsen de senaste åren har vi passerat milstolpen om en miljon aktieägande kunder.

Nicklas fortsätter vidare…

Intresset för börsen har ökat stadigt de senaste åren och har lockat över 2 miljoner privatpersoner som nu direktäger aktier för över 1 000 miljarder kronor. Vi märker naturligtvis av det kraftigt ökade intresset för börsen och har nu närmare 1,1 miljoner aktieägande kunder som tillsammans äger aktier för över 500 miljarder kronor.”

Värdet på Stockholmsbörsen uppgår idag till 12 409 miljarder kronor fördelat på 406 olika aktier. Utöver det finns även Nordic Growth Market och ett flertal handelsplattformar. Totalt sett har vi en bra bit över 1 000 aktier att välja på i Sverige, ett finansiellt smörgåsbord med andra ord.”

Vad ser vi här….?

Till att börja med så stämmer siffrorna ovan inte helt med vad vi såg från SCB och Euroclear.

SCB skrev att värdet av ” svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats…uppgick till 13 482 miljarder kronor” den 31 december 2021, och att ” Inom hushållssektorn fanns det närmare 1,2 miljoner aktieägare per sista december 2021”

Enligt Euroclear så uppgick ”det totala marknadsvärdet av aktier på börsen vid utgången av 2021” till 12.3 biljoner och det fanns det drygt 2.2 miljoner ” svenska privata aktieägare” (se förra inlägget för mer info…)

Det Avanza antagligen menar är att OMXS (”Stockholmsbörsen”…) med LC, MC och SC bara har 406 olika aktier (men färre bolag…) och att värdet den 25 mars (??) då var 12.409 miljarder.

Även om vi har ”ett finansiellt smörgåsbord” av aktier att välja mellan som Nicklas skriver, så är det extremt stora skillnader i kvalitet på börsens bolag och aktier. Det finns bara några få formella krav för att ett bolag skall bli börsnoterat, och speciellt på smålistorna är många bolag mest bara skräp.

Eller som Besser bruka säga..”Det finns många aktier att välja på men alla aktieköp blir inte bra aktieinvesteringar”. (Dagens understatement och något att fundera på tycker Besser…. 🙂  )

Avanzas kunders aktieinnehav….??

Nicklas beskriver Avanzas kunder….

”Den genomsnittlige aktieägande kunden hos oss är en 39-årig man som bor i Stockholm.” och ”Portföljen består främst av svenska aktier men de senaste åren har amerikanska aktier tagit en allt större plats, följt av norska aktier.”

”Sparkapitalet uppgår till 504 644 kronor per kund i snitt och 55 864 kronor i median. Samtidigt uppgår det löpande månadssparandet till 2 510 kronor.”

Ovanstående låter ganska betryggande tycker Besser, men det finns några saker som inte skrivs rakt ut och som man bör ha koll på….

För det första så är medelvärde ett mycket trubbigt värde som vi såg tidigare. Med 504.6 tkr som medelvärde och ett medianvärde55.8 tkr så har vi mycket stora skillnader inom Avanzas aktieägare. Om vi gissar att medelvärde för den lägre hälften ligger på 50 tkr (av max 55.8 tkr…) så blir medelvärdet för den övre hälften cirka 960 tkr eller nästan en miljon i aktievärde.

Det är en fantastisk skillnad mellan att ha en aktieportfölj på 50 tkr eller en på 960 tkr. Något att fundera på…. 🙂

Antal aktier ….??

När det gäller antal aktier i aktieportföljerna skriver Nicklas….

”Det genomsnittliga antalet aktier i portföljen är 8,3 stycken och det är främst stora bolag som lockar. Närmare 4 av 10 innehav har ett marknadsvärde överstigande 100 miljarder kronor* och den genomsnittliga direktavkastningen uppgår till närmare 2 procent. Ifjol mottog våra aktieägande kunder tillsammans närmare 8 miljarder kronor i utdelning, alltså 22 miljoner kronor per dag i snitt.”

(*Gränserna för börsvärde på OMXS är: LC –  över 1 miljard Euro, MC – mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro och SC – under 150 miljoner Euro. Listorna justeras två gånger per år.)

Även det här ser bra ut tycker Besser, men det finns också här några saker som man kanske bör fundera över….

Om direktavkastningen inte ens uppgår till 2 % så finns det antagligen många aktier i portföljerna som inte ger några utdelningar över huvud taget. Och om 4 av 10 innehav ligger bland de allra största bolagen på OMXS LC (Large Cap) så är 60 % av alla aktier i andra ”halvstora bolag” (mellan 100 och 10 miljarder kronor, mellanstora (MC) eller mindre bolag (SC). Besser gissar att minst 10 % av aktierna är små förhoppningsbolag (utanför OMXS…) utan lönsamhet eller aktieutdelningar.

Även med antal aktier i portföljerna är det den stora skillnader mellan ”Medelvärde vs Medianvärde”.  Medelvärdet är 8,3 aktier i aktieportföljerna, men Nicklas skriver vidare…

Nästan var femte kund har minst 12 aktier i portföljen och bland dessa kunder är det genomsnittliga antalet aktier i portföljen faktiskt hela 25,3 stycken. Om vi unnar oss att spana in de kunder som har minst 10 miljoner kronor i aktieinnehav så ökar siffran ännu mer. Då har sju av tio kunder minst 12 innehav och snittsiffran är smått otroliga 42,7 innehav i snitt.”

Nicklas visar också ett diagram över Avanzas kunders portföljstorlekar och där ser man att drygt 60 % har 6 aktier eller färre och drygt 80 % har 12 aktier eller färre i sina aktieportföljer.

Medianvärdet (50 %…) för alla Avanzas kunder ligger på drygt 4 aktier i aktieportföljen och det är bara hälften av  Medelvärdet på 8.3 aktier. Det blir inte speciellt stor riskspridning i många av Avanzas aktieportföljer, vilket Nicklas också konstaterar.

Värde och aktier…

Därmed ser vi att Avanza har över 500.000 kunder som har ett portföljvärde på 55 tkr eller mindre som är fördelade på 4 aktier eller färre. Inte så imponerande tycker Besser, men å andra sidan Har Avanza också många kunder som långsiktigt byggt upp sina aktieportföljer under många år. Stort grattis till dem!!!

(Besser är inte en av Avanzas aktieinvesterarna (trots att Besser också är kund hos Avanza…) för Besser har sina aktieportföljer hos SEB, som Besser tycker är både bättre och billigare. )

Vilka aktier finns i portföljerna….??

Nicklas går igenom aktieinnehaven för Avanzsa kunder på både längden och tvären men det är en detalj som sticker ut enligt Besser. Så här skriver Nicklas…

”… om vi istället tittar på vilka aktier våra kunder investerat högst mediankapital i och där antal ägare uppgår till minst 10 000 stycken så ser vi en helt annan bild. Då är varannan aktie utländsk.”

Om vi ändrar urvalet och säger att antal ägare måste uppgå till minst 1 000 istället för 10 000 så är samtliga aktier amerikanska”.

För Besser låter det här ganska riskfyllt. Hur kan man ha koll på amerikanska bolag utan att behöva lita på andrahandsuppgifter i media. Besser gissar också att många av de här bolagen är volatila ”tech-bolag” som självklart kan gå upp men även gå ner när marknaden och beteenden förändras över tiden. (Typ Netflix och Spotify den senaste tiden, kolla senaste aktiekurserna på avanza.se…)

Slutsats…

Besser utdelar två stora pluspoäng till både Avanza och Nicklas. Först till Avanza som låter oss ”vanliga aktieinvesterare” få del av kundernas aktiestatistik och sen till Nicklas som presenterar siffror och fakta i stället för tyckande och åsikter. Här har både SCB och Euroclear något att lära… (se två tidigare inlägg…)

Även statistik från Avanza visar att det är stora skillnader för privata aktieportföljer i Sverige. Det blir självklart tydligt när Nicklas skriver att ”Aktiesparande är en svensk folksport”. Börsuppgången de senaste åren har gjort att allt fler svenskar börjat ”spara med aktier” utan att ha varken kunskap eller erfarenhet av investeringar och aktier. Besser gissar att det äventyret kommer att sluta dystert för många av de senaste årens ”aktiesparare”.

 ”Kunskap och erfarenhet är viktigt även för aktieinvesteringar” som Besser brukar säga. Något att fundera över…. 🙂

Besser

Advertisement