Den senaste tiden har börsen (OMXS) börjat gå neråt. Är det början på en större börsnedgång eller bara en tillfällighet? Det vet vi inte, men man kan alltid gissa, som Besser brukar säga…. 🙂

Besser gillar att ha koll på börscykler och nu är det åter dags för en uppdatering av de senaste årens börsutveckling.

De senaste börstopparna…

Den senaste börstoppen (ATH, All Time High) var i januari 2022, med OMXS på 1.045,27, slutkurs tisdag den 4 januari 2022 (EOD, End Of Day) .

Men vi har också haft några tidigare ATH de senaste åren. Det beror naturligtvis på hur man ser på värde och tid, men här kommer några börsvärden från de senaste åren. Vi börjar i januari 2015 när vi för första gången fick nollränta i Sverige, alla kunde låna investeringskapital, räntan var låg och börsutvecklingen tog ordentlig fart.

Men börsen blev både volatil och övervärderad…..

Börsen gick upp till 565 (ATH) den 27 april 2015 och ner till 445 den 27 juni 2016. Det blir en nedgång på drygt 21 % på lite över ett år.

Men börsen fortsatte uppåt och når första gången över 600 den 3 nov 2017, och toppar på 618 (ATH) den 29 aug 2018. Sen går börsen ner igen till 515 den 27 dec 2018. Det blir en nedgång på drygt 16 % på bara 4 månader.

Börsen fortsätter åter stadigt upp och når första gång över 700 den 17 jan 2020. Det blir en topp på 729 (ATH) den 17 feb 2020 , men sen det blir en ordentlig nedgång (”Coronadippen”…) och börsen når 479 den 23 mars 2020. Det blir en fantastisk nedgång på drygt 34 % på bara 4 veckor.

År 2021 börjar på 768 den 1 jan och sen fortsätter det snabbt uppåt. Börsen når första gången över 800 den 20 jan 2021, sen över 900 den 9 april 2021 och sen över 1.000 den 5 aug 2021.  Börsen  2021 slutar på 1.037 den 30 december. Börsåret 2021 blir helt fantastiskt med en uppgång på 269 indexsteg eller 35 % från årets början

Även 2022 börjar bra och börsen når 1.045 (ATH) den 4 jan 2022. Men sen börjar börsen gå ganska ordentligt neråt.

Senaste värdet på OMXSPI (EOD) är den 23 juni 2022 med 735 (minus 30 %). Kanske ett trist börsvärde för många bloggläsare och värdeinvesterare men börsen har fortfarande inte kommit ner till (ATH-) nivån för 17 januari 2020. Något att fundera över….

Frågan blir då…. Har nedförsbacken bara börjat…?? Svaret på den frågan är enligt Besser: Ja…..!!

Aktiekurser som fort går upp brukar också komma ner snabbt” som Besser säger om aktier och börsen. Det gäller inte för alla aktier, men för många fler aktier och fler bolag än man kan tro. Ett annat gammalt börsordspråk lyder ”Börsen tar trapporna upp men hissen ner”. Stämmer det även för 2022…??

Frågan är alltså hur långt ner börsen går och hur lång tid det tar? Det vet vi inte men här kommer några gissningar….

Gissningar…. ??

Här gäller det att först förstå de fundamentala delarna av aktieinvesteringar igen. ”Alla kan gissa, men några är bättre på att gissa är andra” som Besser brukar säga….. J . Det gäller alltså att göra ett urval av (alla…) de som gissar om börsens framtid, och det urvalet blir kanske lite svårare.

Att lita på finanskändisar som uttalar sig i media är inget som Besser rekommenderar. Där har alla en dold agenda och alla är anställda i finansbranschen med höga löner, arvoden och bonusar i diverse fondbolag och banker. Alla finanskändisar har också en arbetsgivare som de måste ta hänsyn till. Gissningar och prognoser från finansbranschen är absolut inte opartiska. Något att fundera över tycker Besser….

Större nedgång……??

Besser är bara en vanlig investeringsbloggare, men med kunskap och erfarenhet, och han är helt oberoende i relation till finansbranschen. Här kommer Bessers gissningar….

Om vi ser historiskt så brukar börsen gå ner runt 50 % vid varje större börsnedgång (minus 51 % från juli 1990, minus 69 % från mars år 2000 och minus 59 % från juli år 2007) och även den här gången borde det bli liknade siffror.

Det går också allt snabbare. Det syns både på utvecklingen från 2015 ovan (från drygt 1 år (2016) till 4 månader (2018) och 4 veckor (2020)) men också för de större börsnedgångarna (2 år 3 mån från juli 1990, 2 år 8 mån från mars 2000 och 1 år 4 mån från juli 2007).

Det blir nog mindre än ett år den här gången, kanske bara 9 till 12 månader från januari 2022. Eller så blir det ”bara 30 %” den här gången också? Vi får väl se…

Vad påverkar börsen….??

Även det här är en fundamental fråga där det gäller att förstå hur börsen fungerar. Det har inget med hur enskilda bolag presterar (dvs resultat) eller vad som sker i omvärlden (dvs macro) även om de flesta ”finansexperter” tror så.

Det som är avgörande för börsens utveckling är hur nuvarande och presumtiva (direkta och indirekta….) aktieägare (och deras representanter….!!) agerar. Det är de personer som köper och säljer aktierna som påverkar kurs- och börsutvecklingen. Ganska självklart tycker Besser…. 🙂

Först i steg två kan man bedöma hur dessa ”aktieägare” agerar (på interna och externa händelser….) och hur det påverkar aktiekursen för enskilda bolag eller för börsen som helhet.

Det är alltså kunskap om vilka som är aktieägare och sen hur de agerar (och reagerar…) som är viktigast för att kunna bedöma börsutvecklingen. Ganska självklart tycker Besser igen…..

Vilka är börsens aktieägare….??

Besser har bra koll på OMXS börsens aktieägare, och har också skrivit inlägg om det sen många år. Senaste uppdateringen är från april – maj 2022 för aktieägandet enligt SCB, Euroclear och Avanza.

Kortfattat kan man dela upp börsens aktieägare och deras strategier i följande kategorier…

1 Långsiktiga privata ägare av familjebolag. Typfall här är kusinerna Wallenberg (Investor m.fl.), Fredrik Lundberg (Lundbergs m.fl.) och Stefan Persson (H&M) med familjer. De här aktieägarna har stora privata förmögenheter och säljer aldrig några aktier men köper gärna fler aktier när det blir bra tillfälle och när det kommer utdelningar. Den här typen av privata aktieägare representerar cirka 6 % av börsvärdet.

2 Investmentbolag och juridiska personer. Det här är främst investmentbolag och familjebolag på börsen. Alla typfall (finansfamiljer…) ovan har också ägande på börsen via ”egna investmentbolag”. Även de här investmentbolagen är långsiktiga aktieägare och representerar cirka 15 % av börsvärdet.

3 Vanliga svenska aktieinvesterare. Det här är alla vanliga svenska privatpersoner som sparar och investerar i egna aktier (varav Besser är en….). Den här gruppen kan delas upp i 2 undergrupper.

3a Långsiktiga aktieinvesterare som behåller sina aktier och/eller regelbundet nettoköper fler aktier. Kan kallas för ”Old School” och de representerar cirka 3 % av börsvärdet.

3b Kortsiktiga aktiespekulanter som köper aktier för för att göra snabba klipp. Det har tillkommit mer än 500.000 nya aktieägare de senaste två åren och många köper mest mindre förhoppningsbolag men några köper också bolag på OMXS (både LC, MC och SC…..). Kan nog kallas för ”Rookies” och de representerar cirka 1 % av börsvärdet.

4 Fondförvaltare av svenska aktiefonder och indexfonder. Det fantastiska är att så många svenskar sparar i olika typer av aktiefonder, både rena aktiefonder, pensionsfonder, blandfonder och indexfonder. Men de fondförvaltare som hanterar aktierna är bara vanliga anställda som inte själva äger några aktier. Kan mest ses som ”Kvartalsoptimerare” utan långsiktig planering eller eget ansvar för de bolag som ingår i fonderna. De fondförvaltarna representerar cirka 35 % av börsvärdet.

5 Utländska fondförvaltare av aktiefonder och pensionsfonder. Det är mest olika amerikanska och europeiska pensionsfonder som förvaltas med strikta regler via globala kapitalförvaltare. Även här saknas personligt ägande och de här aktiefonderna är ännu kortsiktigare än de svenska. De kan mest ses som ”Riskminimerare” och representerar cirka 40 % av börsvärdet.

Totalt blir det alltså 100 % av börsvärdet fördelat på 10 % för privatpersoner, 15 % på investmentbolag, 35 % på svenska fondförvaltare och 40 % på utländska fondförvaltare.

Aktier & Börsvärde….?

Den andra viktiga frågan är hur värdet av alla aktier på börsen fördelar sig. Det är självklart en dynamisk förändring över tid men som tumregel kan man säga följande….

60 % av börsvärdet finns på OMXS30 och 85 % av börsvärdet finns på OMXS LC när 100 % av börsvärdet täcks av OMXS(PI).

(De flesta svenska indexfonder har bara exponering mot OMXS30 och följer därmed inte börsen till mer än 60 % av det totala aktievärdet för OMXS. Det är också den stora skillnaden mellan två vanliga börsindex. OMXS30 täcker 60 % och OMXSPI täcker 100 % av börsvärdet. Något att fundera över……)

Vi ser att cirka 75 % av totala aktievärdet på börsen representeras av ett fåtal (cirka 500 personer…) fondförvaltare som inte äger några egna aktier och inte bryr sig om bolagen långsiktiga utveckling. Det är många inom finansbranschen som främst drivs av kortsiktigt tänkande och bara får sin ersättning från höga löner och bonus. Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Besser som aktieinvesterare….

Det betyder att cirka 65 % av totala aktievärdet på OMXS LC hanteras av ovanstående typ av fondförvaltare.. De är då också ”konkurrenter” till Besser (och alla andra privata aktieinvesterare…) om inköp av aktier i stora bolag på börsen (dvs Large Cap…). Men det gäller bara under börsuppgång, när aktiekurserna drivs upp allt högre av resursstarka fondförvaltare som köper allt fler aktier där många bolag och aktier blir övervärderade

I en börsnedgång så försöker samma fondförvaltare sälja så snabbt som möjligt för att begränsa ”förlusterna”. Men där är Besser inte längre en ”konkurrent” för Besser säljer aldrig några aktier (Buy&Hold…), inte ens i nedgång. I stället blir Besser bara en ”åskådare” som planerar för framtida aktieköp när aktiekurserna når ”rätt nivå”.

Det är alltså kortsiktiga fondförvaltare utan ansvar för bolagens framtida utveckling som står för 65 % av totala börsvärdet (och även för aktiekurserna…..) för alla ”Stora, Stabila och Lönsamma” bolag (dvs bolag på OMXS LC….) på börsen. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….

Vad händer i nedförsbacken….?

När börsen går neråt så blir de flesta fondförvaltarna nervösa. Några reagerar snabbt och säljer av redan från början men allt eftersom börsen fortsätter neråt så blir det allt fler fondförvaltare som vill rädda vinsten från 2020 och 2021, och inte sitta med ”Svarte Petter” när börsen fortsätter neråt. Det blir lätt ”ett självspelande piano” och en negativ spiral mot börsbotten.

När nedgången väl börjat så blir det ”förlustaversionen” som tar överhanden. Allt fler aktieinvesterare blir ännu mer nervösa och allt färre vågar vänta på positiva signaler från börsen eller från macro. Även många av de som köpt aktier med lånat kapital tvingas nu sälja av sina aktier.

Notera att även indexfonder tappar stort när även ”vanliga svenskar” som har indexfonder blir nevösa av medias rapporter och vill ta ut sitt sparande även från de aktiefonderna. Japp, det är lätt att förlora sparkapital även på indexfonder, även om många ”ägare av fondandelar i indexfonder” inte inser den risken. Tag varning….!!

Grundläggande matematik….

Besser gillar pedagogiska räkneexempel och här kommer en mycket enkel beräkning för just ”börsutvecklingen

Om börsen (OMXSPI…) går upp från 500 (den 29/1 2015…) till 1.000 (den 4/8 2021….) så har börsen gått upp 100 %. Men om börsen går ner från 1.000 (den 13/1 2022….) till 500 (den 2x/12 2022 ???) så har börsen bara gått ner 50 %.

Ganska fantastiskt eller hur…. 🙂 . Något att fundera över…… 🙂

Besser tycker att man alltid skall vara lite försiktig och inte lita för mycket på relativa tal. Eller som Besser brukar säga… ”Relativa och fiktiva tal betalar inga räkningar”….  (Det gör däremot Absoluta och reella tal…. 🙂 )

Slutsats….

Första frågan var ”Har nedförsbacken bara börjat?” och svaret på den frågan är enligt Besser Ja, men vi vet inte hur lång eller hur brant nedförsbacken blir.

Vi har redan gått ner 30 % sen senaste ATH så frågan är om det ”bara blir minus 30 %” eller om det blir en större nedgång som de senaste tre stora börsnedgångarna.

 Besser gissar att nedgången fortsätter under hela 2022 och att OMXS får en nedgång med cirka 50 % (från senaste ATH…..) i slutet av året. Det är bara en gissning, så framtiden får visa utfallet…. 🙂

Om det nu är så att Besser gissar rätt så det smart att ha ett extra investeringskapital redo för den närmaste framtiden. Något att fundera på….. (se även blogginlägg om Halvårsavstämningen den 8 juni….)

(Självklart blir det en analys av börsutvecklingen för hela 2022 i Bessers avstämning januari 2023 för helåret 2022….)

Nästa inlägg kommer den 8 juli och det blir som vanligt en avstämning för första halvåret 2022. Det blir också sista inlägget inför Bessers ”sommarlov”. Något att se fram emot, både inlägg och sommarlov…… Även där kan man kanske lära sig något….. 🙂

Besser

Advertisement