Det blir som vanligt en kort avstämning varje halvår, dels av mina egna aktieinvesteringar och dels hur börsen som helhet utvecklat sig de senaste 6 månaderna.

Det blir också några tillbakablickar från förra avstämningen (för helåret 2021, se inlägg den 7 jan 2022…) Hade Besser rätt i sina ”goda råd” och ”gissningar om framtiden”??  Vi får väl se nedan…..

Bessers aktieinvesteringar….

Det blir en enkel uppdelning på Resultaträkning och Balansräkning. Besser fokuserar mest på hur mina aktieinvesteringarna hanteras och utvecklas, dvs Planning, Preparation, Performance (eller Planering, Finansiering och Exekvering på ”finanssvenska”…. 🙂  )

Resultaträkningen…

Planering…. Mina tre sen tidigare planerade aktieportföljer är stabila och det har inte förändrats.

Finansiering… Med regelbundet sparande varje månad och övriga oplanerade intäkter så har passivt investeringskapital ökat med 129 tkr (varav drygt 40 tkr är skatteåterbäring* …..). Det finns även ett större  aktivt investeringskapital utanför aktieportföljerna till löpande investeringar.

Exekvering….  Investeringar görs med regelbundna inköp i början av varje kvartal med aktivt investeringskapital, där aktieportföljerna har ökat med 2.266 aktier i 13 bolag. Det finns också möjlighet till extra inköp när det blir bra tillfälle och det blev inköp av 1.680 aktier i 4 bolag under första halvåret 2022.

Avkastning….. Som realiserad avkastning räknas bara aktieutdelningar och det har blivit 196 tkr som också återinvesteras. Det kapitalet har under Q2 använts till inköp av 1.329 aktier i 10 bolag.

Resultat….. Totalt har de tre aktieportföljerna ökat med 5.275 aktier i 19 olika bolag (några bolag är överlappande….) under första halvåret 2022. Alla bolag är som vanligt ”stora, stabila och lönsamma” och ger bra aktieutdelningar.

(* Bara för info, Besser har bra koll på svenska skatter och där gäller…. ”If it looks like a duck, walks like duck and talks like duck, then it´s probably a duck”. Det finns många som inte förstår det här och då kan man hoppa över ovanstående stycke. För er andra kommer ett skattetips från Besser… ”Find the duck…!!”)

Balansräkningen….

Det finns inga Skulder (eller Investeringskapital…!!) i Balansräkningen så alla Tillgångar (dvs aktier i 3 påbörjade aktieportföljer…) balanseras mot Eget Kapital. Totalt fanns 30 juni 49.545 aktier fördelade på 32 bolag där 11 bolag redan är fullinvesterade.

Lat och bekväm….!!

Besser är som ni vet (??) både lat och bekväm och vill inte ha onödigt jobb eller onödiga bekymmer. Det återspeglar sig också i mina aktieinvesteringar.

När det gäller avkastning på aktier så finns det i princip bara tre möjligheter. Antingen får man avkastning i form av 1) värdeökning, eller 2) reavinster eller 3) aktieutdelningar.

Besser är en utpräglad utdelningsinvesterare och behöver därmed 1) aldrig bry sig om (eller oroa sig för…) värdet på aktieportföljer eller enskilda aktiekurser och 2) behöver heller aldrig vara aktiv med att ”välja och sälja” några aktier (dvs inga omdisponeringar.…). Ganska lätt, enkelt och bekvämt tycker Besser…. 🙂

Passiv avkastning…!!

När det gäller 3) aktieutdelningar så bestäms de helt av respektive bolags årsstämma (efter rekommendation från styrelsen…) och där har Besser varken inflytande eller påverkan. Då behöver jag inte hellar bekymra mig om utdelningarna på mina aktier, de bestäms och utbetalas ändå helt utan min inverkan.

Mitt jobb och mitt ansvar är bara att fylla på mina tre aktieportföljer med nya aktier. That´s it, Besser tar inte ansvar för något annat än inköp av nya aktier till mina tre aktieportföljer.

Eller som Besser brukar säga… ”Jag behöver aldrig bekymra mig om mina aktier, dom sköter sig bra alldeles själva” …. 🙂

Det gäller också i praktiken, resultatet för första halvåret talar för sig själv.  Även i år blir det en bra bit över 200 tkr i utdelningar rakt in på ISK-kontot utan att jag behöver lyfta ett finger.

Avkastningen på mina aktier är helt oberoende av vad jag själv tycker, tänker eller tror, och också helt oberoende av vad jag som aktieinvesterare gör eller inte gör. Det lönar sig ganska bra att vara passiv, lat och bekväm tycker Besser…. 🙂

Vilja, Kunna, Göra…..

Besser är kanske passiv när det gäller avkastning på aktier men aktiv i många andra sammanhang. Det som blir tydligt här i livet (dvs ”ute i verkligheten”…..) är den stora skillnaden mellan att ”vilja, kunna och göra”.

När det gäller de flesta verksamheter i samhället så finns det många som har synpunkter och tyckande och vill göra massor av olika saker, men det mesta blir bara snack. ( Det gäller även för aktier och andra investeringar i bloggar och på sociala media… 🙂 )

Det som krävs är att man verkligen kan göra det som man också vill göra. Men då krävs det resurser, det gäller t.ex. finansiella resurser (investeringskapital….) och intellektuella resurser (tålamod….). Om man saknar resurser så blir det mesta fortfarande bara tro, tyckande och tomt snack.

Det viktigaste är att det verkligen händer något, att göra det som man både vill och kan göra. Först då blir det något som inte bara är tyckande, tänkande och löst snack, utan också praktiska resultat.

Tyvärr är det för många människor och i många sammanhang bara ”Mycket snack och liten verkstad”. Eller som Besser brukar uttrycka det….  ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. Något att fundera på tycker Besser…. 🙂

Man skulle också kunna uttrycka det så här…. ”Besser vet vad han vill ha, skaffar det som behövs och gör det som krävs.” Lätt i teorin, svårare i praktiken. Även det något att fundera över…

(För Besser är ”Vilja, Kunna, Göra”samma sak som ”Planning, Preparation , Performance” eller ”Planering, Finansiering, Exekvering”…  )

Börsens utveckling….

Det har varit ett turbulent halvår på börsen det första halvåret. Redan den den 4 januari nådde OMXSPI ATH med 1.045,27 (EOD). Men redan i januari började också oron för ökad inflation och stigande räntor sprida sig.

Börsen började gå neråt och det blev inte bättre av Putins invasion och kriget i Ukraina i slutet av februari. Kanske trodde både Putin och andra att det skulle bli ett kort krig, men när Ukraina försvarade sig tappert så blev det hitintills ett utdraget krig utan vinnare.

I mars hade vi också ett utbrott av Covid-19 Omikron i Kina med nedstängning av flera storstäder. Det blev problem med logistikkedjor och råvaror, inflation och räntor ökade globalt, och allt fortsatte under våren.

Under april började FED och andra centralbanker höja räntorna och svenska Riksbanken höjde i maj räntan över 0.0 % för första gången på nästan 8 år. Det blir antagligen början på en trend av global stagflation. Priser, räntor och levnadskostnaderna ökar, men med allt fler uppsägningar i allt fler bolag, från små förhoppningsbolag till större techbolag, så minskar antalet välbetalda jobb.

’Det blir färre ”verkliga jobb” men fler och större konkurrens om ”servicejobb”.  De jobb som finns kvar blir lågbetalda jobb i servicesektorn (allt från taxi och budservice till café, restaurang och hotell-branschen…). Men framöver blir det allt färre ”vanliga svenskar” som har råd och kan betala för dessa servicejobb.

Ingen bra kombo, varken för börsen eller svenska samhället. Det ser ganska dystert ut för samhällsutvecklingen de närmaste åren…..

Börsutvecklingen…..!!

Hur mycket har börsen gått ner? Sen årets början med OMXSPI på 1.037 (den 1 januari….) så ligger börsen nu efter 6 månader på 734 (den 30 juni….). Det betyder en nedgång på 29.2 % så här långt.

Hur utvecklas börsen resten av året? Det vet vi inte men Besser gissar att fortsätter att gå ner även under andra halvan av 2022 och att nedgången blir runt 50 % i slutet av året från senaste ATH. Det kommer med analys och värden för hela börsåret i avstämningen för helåret 2022 (i början av 2023…). Kan bli intressant….

Bessers ”goda råd”……

Redan i årets första inlägg så skrev Besser följande…  ”Sälj inte i panik” (men behåll aktier i bra bolag som är stora, stabila och lönsamma….) och ”Belåna aldrig aktieportföljen” (men ha ett extra investeringskapital redo när bra aktier blir billiga…..) ”.

Två goda råd som fungerat bra under första halvåret 2022. Besser gissar att de här goda råden även gäller för resten av 2022…..  J  (och antagligen också för 2023. Något att fundera på…..)

Behåll bra aktier…

Besser behåller alltid alla aktier (Buy&Hold….) och säljer aldrig några eftersom alla aktier finns i bolag som är ”stora, stabila och lönsamma”. Varför skulle jag vilja sälja av aktier som varje år (utom kanske 2020….) ger ökande avkastning och allt större utdelningar ?

Besser fick 196 tkr i utdelningar under våren som återinvesterats (Compounding….) förutom de regelbundna (och ev. extra…) investeringarna som görs varje kvartal.

Att ha ett extra investeringskapital för inköp när börsen går ner (Contrarian….) är alltid fördelaktigt, som t.ex. under Q2, 2022 (och även andra halvan av 2022….??) Ganska självklart tycker Besser….

Besser har redan från början planerat (Planning…) sina aktieinvesteringar med en strategi baserad på Buy&Hold, Compounding och Contrarian. Inte speciellt svårt att förstå teoretiskt och lätt att genomföra i praktiken….. 🙂

Belåna inte aktieportföljen…

Besser belånar aldrig aktieportföljen, det blir bara en extra investeringsrisk som ger ett stort negativt utfall vid varje börsnedgång. Besser uttrycker det enklast som…. ”Det är bättre att ha ett eget investeringskapital än att belåna aktier när man vill investera på börsen ….

(Sooo very basic… men ändå är det många ”aktieinvesterare” som inte förstår ovanstående. ”Negative leverage” och ”Margin calls” kan snabbt förstöra värdet på vilken aktieportfölj som helst….Googla om ni behöver mer info och Tag varning !!)

Bessers gissningar…..

I samma inlägg (från 7 januari…) så skrev Besser också…. ” Hur blir börsens nedgång? (när den väl inträffar….)? Det vet vi inte men Besser gissar att den (till en början….) blir både stor och snabb. Kanske 35 % på 4 veckor som 2020? Eller kanske ”bara” 35 % på 4 månader under 2022?”

”Det spelar ingen roll, det viktiga är att vara både mentalt och finansiellt förberedd”

(Resultatet blev en nedgång med drygt 29 % på 6 månader, så här långt (…!!) för 2022….)

Det vi lär av ovanstående är att Besser sen länge är ”mentalt och finansiellt förberedd” på börsens svängningar. Det blir ganska självklart med utökade inköp när börsen går ner (som Q2, 2022…) om man är en långsiktig aktieinvesterare och har tillgång till ”extra investeringskapital”. Men det gäller också åt andra hållet, när hela börsen är övervärderad (typ hela 2020 och 2021….) så är det extra viktigt att undvika inköp av ”övervärderade” aktier (dvs ”fel pris på rätt aktier”…..) även om Besser fortsätter med regelbundna inköp varje kvartal.

Det man självklart aldrig skall göra är att köpa ”fel aktier”, oberoende av vilket pris man betalar….. 🙂

Slutsats…

Det blev som vanligt mycket snack om ”Planning, Preparation, Performance” men det kan inte hjälpas när Bessers hantering och utveckling av aktieportföljerna är baserad på den filosofin…. 🙂

Generellt kan man säga att första halvåret 2022 mest blev som jag gissade redan i januari, både för mina egna resultat och för börsutvecklingen.

Det ser dock ut att bli ännu större problem i framtiden, främst stagflationen och allt vad som den medför för samhället (och börsen…). Börsen kommer antagligen att fortsätta neråt och det som då är viktigt (och som Besser också alltid brukar framhålla….) är att…. ”Det gäller att vara både mentalt och finansiellt förberedd för framtiden”

Ha en bra sommar…..

Den här bloggen tar nu sommarlov och återkommer i slutet av augusti 2022. Besser önskar alla bloggläsare en bra sommar. Använd gärna lite av den tiden till att fundera på de mer fundamentala och grundläggande delarna av aktier och aktieinvesteringar. Eller läs några bra investeringsböcker (sommarens läsläxa….). Det kommer att löna sig för framtiden… 🙂

Besser