Välkomna åter till en ny termin med många föreläsningar, analyser och förklaringar av Besser…. J Höstens första analys blir begreppet Backtracking….

När man säger ”Backtracking” så är det många aktieinvesterare som fnyser och tycker att det är oseriöst. Besser (wisser….) tycker som vanligt tvärt om… 🙂

Vad är Backtracking…?

De flesta aktieinvesterare som hör uttrycket Backtracking tänker mest på Önsketänkande och vilka aktier man kunde (skulle…) ha köpt om man visste hur aktiekurserna utvecklades lite senare. Det är i huvudsak aktier i tillväxtbolag eller ”förhoppningsbolag” med önskad  ”stor och snabb värdeökning” som man då tänker på.

Om man visste att kursen skulle gå upp (t.ex. vid positiva nyheter eller pressreleaser…) , så hade man köpt aktier tidigare och om man visste att aktiekursen skulle falla brant (t.ex. vid negativa kvartalsrapporter eller nyemissioner….) så hade man sålt av aktier mycket tidigare. Det blir bara fria fantasier och önsketänkande, och sånt gör inte ”seriösa aktieinvesterare” eller hur… 🙂

En annan förklaring av Backtracking finns också inom TA (Teknisk Analys) där man går tillbaka i tiden för att ”test new buy points”. Det mesta med TA är lite hokus pokus och Besser har aldrig förstått hur det fungerar. Men det beror antagligen på att TA förutsätter att man handlar kortsiktigt med aktier och genom olika kursrörelser försöker förutsäga aktiekursernas utveckling de närmaste dagarna eller närmaste veckan för att då ”köpa billigt och sälja dyrt”, dvs kortsiktig spekulation. Där har Besser varken kunskap eller intresse..

Bessers syn på Backtracking….

Det viktiga med Backtracking är att man kan lära sig något av det som hänt tidigare, både med börsen och för enskilda aktier, men det gäller inte för dagar, veckor eller månader. Det är i stället långsiktiga förändringar där man kan se trender och mönster. Det är egentligen mest långsiktig börs- och aktiehistorik som man bör ha koll på.

Det som är viktigt, är att se på tidigare aktiekurser under det senaste 2 åren (eller varför inte de 3 eller 4 senaste åren….) och att jämföra enskilda aktiekurser med både börsutvecklingen och bolagets verksamhet och lönsamhet.

Två enkla frågor….

I princip handlar det om att svara på två enkla frågor. Vad har hänt? och Varför hände det?

Svaren kan vara både svåra att få tag på och ta lång tid att analysera, men det är också de svaren som påverkar (avgör….) investeringarnas resultat och utfall. Det gäller inte bara för analysen av aktieinvesteraingar utan det mesta här i livet. Det gäller att förstå, analysera och lära sig av det som hänt tidigare. Kan också kallas ”erfarenhet”….. 🙂

 ”När det gäller aktieinvesteringar så är erfarenhet viktigare än intelligens”  som Besser brukar säga….  🙂  (Besser har som ni vet (??) ”en begränsad intellektuell kapacitet”….)

Ett exempel…

Ett verkligt exempel från Bessers aktieportföljer är EQT, ett bolag som finns planerad i en av Bessers tre aktieportföljer. De inköpen började redan våren 2020 med inköp av 250 aktier (med GAV 110 kr, den 2/4 2020) men sen blev det stopp på inköpen.

Det har inte blivit några fler inköp under de senaste drygt två åren. Totalt ingår bara 500 EQT i den planerade aktieportföljen, så Besser behöver bara köpa ytterligare 250 aktier för att bli fullinvesterad i EQT.

Vad har hänt?

EQT börsnoterades på OMXS Large Cap som en IPO den 24 september 2019 till kursen 67 kr. Det var en mycket lyckad IPO (delvis beroende på en stark uppbackning av Investor AB….) och aktien klättrade sen uppåt hela tiden. Redan den 3 januari 2020 så var kursen över 110 kr och kursen ”toppade” på 159 kr den 3 mars 2020. Det är mer än en fördubbling och blir en uppgång med 137 %  på fem månader…!!

Men även ett lyckat och framgångsrikt bolag som EQT drogs med i börsnedgången vid ”Coronadippen” i mars 2020. Aktiekursen var nere på 89 kr den 19 mars 2020. Det blir en nedgång med 44 % på bara två veckor.

Men aktiekursen fortsatte uppåt under 2020 och 2021, framför allt under börshösten 2021. Aktien blev kraftigt övervärderad och toppade på fantastiska 544 kr den 22 november 2021. Det blir en helt fantastisk uppgång på 511 % under 1 år och 8 månader sen ”Coronadippen” i mars 2020.

Varför hände det?

Under hela 2020 och 2021 var börsen på uppgång, speciellt ”tillväxtaktier” var populära och många (nya….?) aktieinvesterare ville vara med på den kursutvecklingen. Det blev en större efterfrågan än tillgång på EQT aktier och därmed också en alldeles för stor skillnad mellan aktiekursen och bolagets värde. På toppen, under hösten 2021 handlades EQT till P/E tal på runt 60, ett ganska fantastiskt värde för ”ett vanligt börsbolag på OMXS Large Cap”.

Vad är rätt aktiekurs?

Om vi räknar med ett P/E värde på runt 20 (som enligt Besser är ett mer rimligt och helt OK värden för ett tillväxtbolag som EQT…) och en vinst på 9.29 per aktie, (enligt Avanza…)  så borde aktiekursen för 2022 ligga runt 185 kronor per aktie. Kan vara ett riktmärke att ha koll på….

Under första halvan av 2022 så fick vi en börsnedgång som (enligt Besser…) borde ha kommit flera år tidigare. Kursen på alla aktier gick ner och speciellt på ”tillväxtaktier”. EQT har hitintills kommit ner till en kurs på 271 kr den 19 aug 2022. (Minus 45 % sen 1 jan 2022 (493 kr))

Vad blir Bessers nästa inköpskurs för EQT? Det vet vi inte men Besser gissar att han nästa gång köper på kurser runt 180 till 190 kronor och att Besser då blir fullinvesterad i EQT (med 500 aktier…) under 2023. Vi får väl se hur det går….

Ett till exempel…

Även Kinnevik är en aktie som finns i två av Bessers aktieportföljer med totalt 4.500 planerade aktier, men det finns bara 600 aktier inköpta (alla under 2022 med GAV på 164 kr). Hur kommer det sig?

På börstoppen under hösten 2021 var det många ”tillväxtbolag” som var kraftigt övervärderade, även stora bolag på OMXS Large Cap, där Kinnevik och EQT var två tydliga exempel. Kinnevik, med många osäkra förhoppningsbolag i sin onoterad portfölj handlades under 2021 ovanligt nog med kraftig substanspremie trots höga och orealistiska värderingar på Kinneviks onoterade innehav.

Vad har hänt?

Kinneviks kursutveckling är också ganska typisk för de här åren. Om vi börjar för tre år sen (2019…) så startade året den 2 jan214 kr. Kursen nådde 275 kr den 3 maj 2019 och höll sig kvar under större delen av 2019 fram till 271 kr den 4 nov. Sen en blev det en dipp till 212 kr den 14 november 2019. Det blir en nedgång med 21 % på 10 dagar

År 2020 började med en kurs på 233 kr, men även Kinnevik drabbades av ”Coronadippen” 2020, där aktiekursen bottnade på 140 kr den 12 mars 2020. Det blir en nedgång på 40 % på lite drygt 2 månader. Sen följde en fantastisk uppgång under drygt ett år till 470 kr den 22 april 2021. En uppgång med 235 % på mindre än 1 år och 2 månader.

Efter en negativ kvartalsrapport för Q1, 2021 så rasar kursen till 270 kr den 13 maj 2021. En nedgång på 42 % på mindre än en månad. Aktiekursen för ett stort och stabilt bolag på OMXS Large Cap tappade alltså 200 kr per aktie på några få dagar. Något att fundera över….

Men även den här gången repade sig kursen under hösten 2021, och den 16 november 2021 låg aktiekursen på 374 kr.

Varför hände det?

Det är samma story som för EQT, ”tillväxtbolag” med många onoterade innehav värderades för (eventuellt…) framtida vinster när börsen efter 13 år av uppgång (!!) fortfarande var överoptimistisk och övervärderad. Alla onoterade bolag blir inte stora och lönsamma, det gäller även för Kinneviks onoterade innehav….

Vad är rätt aktiekurs?

Om vi räknar med att Kinnevik borde ha en substansrabatt på runt 20 % (vilket Besser tycker är ett rimligt och helt OK värde…) och med ett substansvärde på 218 kr per aktie (end Q2…) så borde aktiekursen för 2022 ligga runt 175  kronor per aktie. Även det ett riktmärke att hålla koll på….

Kinnevik drabbades hårt av börsnedgången under första delen av 2022. Aktiekursen började gå neråt ganska ordentligt under Q2 och nådde 177 kr den 19 aug 2022. (Minus 45 % sen 1 jan 2022 (323 kr))

Vad blir Bessers nästa inköpskurs för Kinnevik? Det blir en gissning igen, antagligen runt 175 kronor och det blir allt större inköp i framtiden. Men det kommer att ta många år att få ihop 4.500 aktier till bra aktiekurser. Vi får väl se hur det går…. 🙂

En helt annan tid….

Det kan också var bra att ha koll riktigt långt bakåt i tiden. Den 4 januari 2022 när OMXSPI låg på ATH fanns 1.025 noterade bolag på börsen och den totala aktievärdet på OMXS var 280 % av Sveriges BNP.

 I början av år 1975 så fanns totalt 103 noterade bolag på börsen och det totala aktievärdet var mindre än 10 % av Sveriges BNP. (Allt enligt en artikel i Ekonomisk Debatt, (nr 2 2022) av Magnus Henrekson…..)

Han skriver också att 1975 så gällde att… ” P/E-talet för företag som Electrolux och Ericsson var ca tre”. Det var en helt annan tid när privat aktieägande var något mycket få svenskar ägnade sig åt.

Om man funderar lite så inser man att något fantastiskt har hänt de senaste 45 åren när börsens värde går från 10 % till 280 % av BNP. Frågan är om dagens situation är ”hållbar” i längden….???

Man kan konstatera att de (få…) aktieinvesterare som då köpte aktier ( med rätt urval och rätt inköpspris….) hade helt andra möjligheter än dagens aktiesparare. Men….

 ”Att investera i aktier är alltid en långsiktig process” som Besser brukar säga…. 🙂

Man kan också säga Grattis till de som redan för 45 år sedan köpte aktier i stora, stabila och lönsamma bolag. Även det något att fundera över…. 🙂

Värdeökning vs Inköpspris

Price is what you pay. Value is what you get” Warren Buffett (favorit i repris….!!)

Man måste skilja på värdeökning av aktieportföljen (som många aktieinvesterare vill ha, dock ej Besser…) och aktiekurser för enskilda bolag dvs inköpspris på aktier. Besser är inte ens en ”nettoköpare” ( eftersom det inte blir några försäljningar alls…) utan en aktieinvesterare som bara köper fler aktier i allt fler bolag .

För Besser blir det inga omdisponeringar. Mina tre aktieportföljer är redan från början planerade med aktier och antal. Då blir inte heller tillfälliga portföljvärden (dvs ”värdeökning”….) intressanta.

Det enda som Besser letar efter är aktier som ingår i mina aktieportföljer och som har ”ett rimligt värderat inköpspris”. Självklart finns det också bolag där maxantalet aktier i portföljerna redan har uppnåtts. (Det finns idag 10 aktier där jag är fullinvesterad) och då blir det inga fler inköp av just de aktierna.

 Hur går det med Bessers inköp av EQT och Kinnevik under resten av 2022? Det blir mer info i början av 2023 i avstämningen för börsåret 2022….

Slutsats…

”Backtracking är bland det smartaste man kan göra” tycker Besser.

Det betyder att man kan lära sig av det som hänt tidigare, både börsutveckling och aktiekurser för enskilda bolag. Men det kräver naturligtvis också att man kan analysera den kunskap och erfarenhet som man får från Backtracking. Enklast skulle man kunna översätta ”Backtracking” med ”Erfarenhet”…. 🙂

Det som också är viktigt för ”lönsamma aktieinvesteringar” är att man har ”rätt inköpspris”.  Men att köpa aktier till rätt inköpspris är svårt, både att veta vad som verkligen är ”rätt pris” och dels att inte ryckas med av känslor och impulser och köpa ”rätt aktier till fel inköpspris” när ”alla andra” (FOMO…) fortsätter att köpa allt fler övervärderade aktier till allt högre priser.

Backtracking är varken önsketänkande eller TA hokus pokus utan något där man kan lära sig från tidigare börs- och aktieutveckling. Då blir både kunskap och erfarenhet från tidigare aktiekurser något som hjälper till att begränsa inköpen och bestämma ”rätt pris” även i en uppåtgående börs som under 2020 och 2021.

Med de här slutsatserna tycker Besser att han verkligen visat att just ”Backtracking” är något som alla ”seriösa aktieinvesterare” borde göra.

”Aktieinvesteringar är inte Rocket Science. Köp rätt aktier till rätt pris. Svårare än så är det inte.” som Besser också brukar säga.….. 🙂

Besser

Advertisement