Som ni vet (??) har Besser sina egna regler för hur man hanterar (en eller flera…..) aktieportföljer, men det här inlägget handlar inte om Bessers aktieportföljer. Det blir en uppföljning av ett tidigare inlägg (10 juni 2022….) där Peter Benson  (PB, Chefredaktör för Affärsvärden…..) gjorde en ”besiktning” av sin privata aktieportfölj.

Besser har en helt annan syn på aktier (utdelningsinvesterare och stora börsbolag… ) jämfört med PB (värdeinvesterare och mest små tillväxtbolag….) men Besser var ändå imponerad av att PB gick ut med detaljerad info om sin egen aktieportfölj. Resultatet för PB´s avkastning var dock inte imponerande trots en kraftig börsuppgång (plus 52 %…!!) under åren 2020 och 2021. PB uttryckte det så här….

” Av runt 30 onoterade innehav så har drygt hälften sålts eller skrivits ner till noll. Här har vi en supersuccé, ett par fina framgångar och ett par mediokra exits. Och ett flertal fiaskon.”.

”Kravlista på den egna portföljen”….

Rubriken ovan är PBs egen i den senaste ”portföljkommentaren” där han går igenom sina ”fem minimikrav” som varje innehav i PBs aktieportföljen måste uppfylla. Besser gör en enkel genomgång med kommentarer till PBs kravlista…..

Aktier….??

”Hittills i år är mina investeringar ner -5% trots att många av portföljens aktier gått som index eller sämre. Räddningen har till stor del varit en hög andel kassa och stabila obligationer..”

För Besser är det här helt obegripligt….. PB skriver här om sina ”investeringar” och utvecklingen av  ”portföljens aktier”, men en ”aktieportfölj” består (enligt Besser…!!) bara av aktier. I en aktieportfölj finns inga obligationer, fonder, guld, kapital, kassa eller något annat. Ganska självklart tycker Besser…

En personlig Balansräkning….

Det PB beskriver är mer av ”en personlig Balansräkning” där PB anger ett urval av ”tillgångar” och hur några av hans ”investeringar” hitintills har utvecklats under 2022.  Han undviker att specificera hur ”värdeutvecklingen” för olika tillgångar har gått. Det som vi vet är att ”portföljens aktier” har ”gått som index eller sämre” under 2022. Något att fundera över tycker Besser….

Självklart kan även PB göra en egen, personlig Balansräkning men det är mest yngre aktiebloggare som försöker maskera (fuska med…) dåliga investeringsbeslut i aktier genom att ta med allt från sparkapital och tjänstepensioner till räntefonder och bostäder i sin ”personliga Balansräkning”.

Besser tycker också att man skall ha koll på sin privatekonomi, men då är det bättre att se sanningen i vitögat och ha Tillgångar, Skulder och Eget Kapital separerat för varje större ”privatekonomiskt tillgångsslag”. Det är bara då man ser hur varje enskild tillgång (t.ex. aktieportföljen…) utvecklas över tid. Även det något att fundera över…. 🙂

Eller som Besser brukar säga….”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Kravlistan…. !!

PB går vidare igenom samma tillgångar och investeringar som vi redan sett i ”Besiktningen” (inlägg 10 juni 2022…) men det är ”kravlistan” som är intressant här.

PB börjar med att konstatera att ”en nedskriven portföljkommentar” ger några viktiga fördelar. Dels Uppföljning (av tidigare utveckling och tankar…), dels Utvärdering ( av risk och fördelning….) och dels Underlag (för kommande investeringsbeslut….).

Besser håller helt med här. Att dokumentera både planering, förberedelse och resultat av sina aktieinvesteringar är helt avgörande för att investeringarna skall bli framgångsrika. De delar av investeringsprocessen som PB pekar på (“Uppföljning, Utvärdering & Underlag) är också självklara tycker Besser.

Eller som Besser också brukar säga…. ”Aktieinvesteringar skall vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process”…  🙂

Långsiktighet….??

PB börjar med att konstatera att han bara ”letar efter aktier” som han vill äga ”långsiktigt”. Men vad menar PB med långsiktigt? En typisk innehavstid är enligt PB ”3 till 5 år” även om det några gånger blir köp av aktier där det  ”ibland inträffar saker” som gör att innehavet blir ”kortare än ett år” (!!). Men PB har också  några aktier med innehav i över 10 år.

För Besser låter det här mer som kortsiktig spekulation där PB ”letar efter aktier” som sen visar sig vara felbeslut och där aktierna säljs av inom ett år. Även inköp på ”3 till 5 år” är inte en långsiktig investering enligt Besser.

Det här visar tydligt skillnaderna mellan ”värdeinvesteringar” (som hos PB…) och ”utdelningsinvesteringar” (som hos Besser….). Besser har 3 planerade aktieportföljer (sen 2015, 2017 och 2020…) där Besser köper och samlar sina aktier (dvs Buy&Hold…). Besser behåller alltid alla inköpta aktier och mina aktieportföljer (med allt fler aktier…) ger allt större (och ökande…) aktieutdelningar för varje år.

Besser, som är ”utdelningsinvesterare”, bryr sig inte om värdet på aktieportföljer eller aktiekurser. ”Värde på en aktieportfölj är bara ett fiktivt tal som ändras varje dag” som Besser brukar säga….

Utdelningsinvesteringar är en enkel och långsiktig strategi för att få regelbunden, realiserad och riskbegränsad avkastning på sina aktier” något som Besser också brukar säga… 🙂

Krav på bolagen….

Det viktigaste för PB är dock kraven på de bolag där PB vill ”investera”. PB listar 5 krav som alla hans ”nuvarande och potentiella innehav” måste uppfylla. Besser håller med om det mesta här men har som vanligt några synpunkter och kommentarer till de 5 kraven…. 🙂

#1 Incitament nyckelpersoner…. För PB är det otänkbart att äga aktier i bolag om inte styrelse och företagsledning också har sina egna privata investeringar i bolaget. Lite av det som man i USA kallar ”Skin in the game” (som också är en bra bok av N.N. Taleb från 2018 ….) där de som driver bolaget själva skall vara större aktieägare och därmed privatekonomiskt beroende av hur bolag och aktien utvecklas.

För Besser är det här detsamma som ”Långsiktiga huvudägare” där Besser helst investerar i samma bolag somt.ex.  Marcus Wallenberg, Fredrik Lundberg och Stefan Persson för att nämna några långsiktiga aktieägare….  🙂

#2 Track record nyckelpersoner…  För PB, där det ofta gäller små och nya onoterade bolag, så är valet av VD viktigt. För ett nytt och oprövat bolag måste VD ha både initiativförmåga, kunskap och erfarenhet för att kunna driva verksamheten framåt. Då blir det extra viktigt att se vad VD gjort tidigare för att kunna bedöma bolagets framtid.

För Besser gäller i stället bolaget och huvudägarna som skall ha ett bra ”Track record” där bolagen skall ha varit både ”stora, stabila och lönsamma” under en lång tid. Bra bolag som är lönsamma och som tidigare gett utdelningar under många år fortsätter oftast att vara lönsamma och ge fortsatt regelbundna utdelningar.

#3 Kundnytta och strategi….. För PB är ”sunt företagande” att bolaget ger en ”konkret kundnytta” och att bolaget har en strategi ”som över tid ökar värdet på bolaget”. PB fortsätter med… ”Organisk tillväxt och hög lönsamhet är alltså en viktig kvalitetsmarkör”. Vad som däremot är ”rätt strategi” är svårare att definiera enligt PB.

För Besser är det här också en självklarhet. Bolag som är stora och stabila har oftast vuxit under många år med organisk tillväxt under lönsamhet. Alla Bessers bolag ligger på OMXS LC (dvs stora bolag…), de flesta är äldre än 50 år (dvs stabila bolag…) och flera har funnits på börsen i över 100 år. Något att fundera över…..

#4 Acceptabel nedsida…. För PB som ”letar efter” (eller ”investerar i”….??) tillväxtbolag så måste ”nedsidan” vara ”ordentligt undersökt”. För PB ”behöver nedsidan inte vara låg alla gånger” men den måste alltid vara ”mycket mindre än den troliga uppsidan”. Ganska svåra bedömningar tycker Besser…..

För Besser är riskbegränsning en av de viktigaste delarna med aktieinvesteringar, men att göra bedömningar av framtiden för små, nya och onoterade tillväxtbolag är en helt omöjlig uppgift (enligt Besser….). Om bolaget inte har ett ”track record” att falla tillbaka på så är bolaget inte stabilt. Då kan även små förändringar i marknad och affärsmodell få stora konsekvenser. (Typ ränteökningar och hög inflation under 2022….)

#5 Bra risk / reward…. För PB innebär det här att ”investeringen som helhet ” ger ”en bra risk / reward”. Det betyder ”en hög avkastning även om man beaktar riskerna” och att ”tidsperspektivet oftast bör vara 2- 3 år

För Besser låter det här som mycket riskfyllt där PB försöker förutsäga vad som skall hända de närmaste 2 till 3 åren. Som vi har sett de senaste åren (dvs 2020, 2021 och 2022…) så kan det bli stora förändringar av marknaden på bara några få år. Varken Covid, kriget i Ukraina, logistikproblem, räntehöjningarna eller hög inflation gick att förutsäga 2019. Att gissa framtiden när det gäller ”samhällsutvecklingen” är nästan omöjligt, även när det bara gäller ”2 till 3 år”. Något att fundera över…..

Det Besser prioriterar är ”en säker avkastning” där stora, stabila och lönsamma bolag blir mindre påverkade av makro händelser. Den typen av bolag har också byggt upp större finansiella reserver (dvs en ”stark balansräkning” och har större erfarenhet…) som gör att bolaget lättare kan anpassa sig efter omvärldens förändringar.

PB avslutar med….. ” Till dess kommer jag försöka köpa lite mer aktier för att i början av 2023 följa upp den här krönikan och året som gått. Just nu känns det som att vad som helst kan hända fram till januari.”

Tillväxtbolag…..??

Besser är trots allt imponerad av att Peter Benson delar med sig av info för sin privata ”aktieportfölj” (eller egentligen PBs ”tillgångar”….) även om Besser har en helt annan syn på ”aktier och investeringar”.

Det PB vill ha är ”stor och snabb avkastning” (dvs ”hög avkastning på 2 -3 år”….) på sina aktier för att sen sälja av och börja om med ”nya spännande tillväxtbolag”.

Det är raka motsatsen till Besser, som vill ha en ”säker och stabil avkastning under lång tid” (dvs ”regelbunden, realiserad och riskbegränsad avkastning som utbetalas varje år tillsvidare”….) och som aldrig säljer några aktier (dvs ”Buy&Hold”….)

Det spelar ingen roll, Besser önskar PB all lycka till för framtiden även om jag tror att det kan bli svårt att hitta tillväxtbolag som uppfyller PBs ”5 krav på bolagen” under 2022 och 2023….

Slutsats…

Även om Besser och Peter Benson har helt olika syn på aktieinvesteringar så är det några (udda…??) punkter som förenar.

” Uppföljning, Utvärdering & Underlag” är helt självklara delar av aktieinvesteringar tycker Besser. Det som är extremt viktigt är att ”kontinuerligt lära sig av sina misstag”. Vi gör alla misstag (både stora och små…. 🙂  ) och då måste man också upptäcka och förstå vad som hänt för annars ”lär man sig inte läxan”.

Kan också beskrivas som ”erfarenhet” där Besser som alltid pekar på ….”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”….

Det är här som just dokumentationen är så viktig. Det Besser tycker att man skall dokumentera är hela investeringsprocessen med planering (Planning…), förberedelser (Preparation…) och resultat (Performance…). Rent praktiskt kan man uttrycka processen som Urval, Kapital, Inköp. Svårare än så behöver det inte vara…. 🙂

När det gäller ”nyckelpersoner” och ”kundnytta” för PB så är det mest samma sak som ”långsiktiga huvudägare” och ”lönsamma bolag” för Besser. Skillnaden är riskbegränsningar och avkastning när det gäller val av strategi och bolag.

Att fuska med sin egen aktieportfölj är inte speciellt smart. I en aktieportfölj finns det bara aktier, inget annat !!! Det tål att sägas en gång till..…”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Besser önskar PB lycka till med investeringar i ”tillväxtbolag” men gissar att det kan bli kärvt med avkastning de närmast åren. Vi får väl se hur det går…..

Besser

Advertisement