Japp, ovanstående text var rubriken på en bra artikel i placera.se av Daniel McPhee. Artikeln bygger på historien om den framgångsrika aktiefonden Sequoia och de principer för långsiktiga aktieinvesteringar som ligger bakom fondens framgångar.

Självklart kan man läsa hela artikeln på placera,se (och Besser tycker nog att ni bör göra det….) men nu blir det som vanligt en genomgång av lärdomarna med kommentarer från Besser…. 🙂

En lång historia…

Sequoia har en lång historia.  Aktiefonden startades redan i början av 1970-talet där grundaren Bill Ruane hämtade inspiration från både Warren Buffett och Benjamin Graham.

Det är en ganska imponerade bakgrund som Bill Ruane (BR) har. Först examen från Harward Business School, sen 10 år som fondförvaltare på Wall Street där han parallellt studerade investeringar för Benjamin Graham vid Columbia University. På den kursen träffade han och blev också god vän med Warren Buffett. ”Ganska imponerande…!!” (dagens understatement från Besser… 🙂 )

Med bästa teoretiska bakgrund, lång praktisk erfarenhet och fantastiska kontakter så startade Bill Ruane i början av 1970-talet sin egen aktiefond Sequoia. (Hur Sequoia växer under lång tid och blir riktigt stor kan man läsa här  )

Fyra praktiska investeringsprinciper…

Grunden till Sequoias investeringsfilosofi var bara fyra enkla principer som BR tagit med sig från de praktiska erfarenheterna under 10 långa år på Wall Street. För Besser är det ganska typiskt att fondens framgångar redan från början var baserade på praktiska erfarenheter och inte teoretiska kunskaper för fondens investeringsprinciper.

Här kommer de fyra principerna med Bessers kommentarer…..

#1… Använd aldrig belåning när du investerar i aktier.

Det BR argumenterar för är att belåning ökar risken och rädslan (”Risk increase Fear”) vilket leder till irrationella beslut.

För Besser är det här självklart. Det är den (kraftigt…!!) ökade risken med belåning som leder till rädsla (för förluster…) vilket gör att man agerar oövertänkt och irrationellt. Dels har vi problemet med ”negative leverage” med banker och långivares ”margin call” och dels den egna ökande osäkerheten och rädslan för förluster (minskat portföljvärde även vid små förändringar i aktiekurserna….) som ofta leder till upprepade felbeslut.

Besser belånar aldrig sina aktieportföljer och undviker också alla andra onödiga lån. Eller som Besser brukar säga (även om vanliga Balansräkningar…. 🙂  )….

Bättre att ha Tillgångar och Eget Kapital som ger trygghet och tålamod än Skulder som ger rädsla och otålighet”. Något att fundera över….. 🙂

#2… Följ inte momentum.

Det BR säger här är att man skall vara uppmärksam på när marknaden (dvs börsen….)  ”agerar dramatiskt” åt något håll. ”Dramatiska förändringar” (dvs både stor uppgång och nedgång på börsen…) är en konsekvens av att börsens ”investerare” (eller mer korrekt ”de som handlar med aktier på börsen”….) blivit giriga eller handlar i panik. Det är det gamla vanliga ”Greed & Fear” som man skall vara uppmärksam på.

För Besser är det här samma sak som ”Contrarian” som också är en av Bessers huvudprinciper. Det gäller både val av bolag och när man skall göra inköpen.

När ”alla andra” som handlar på börsen letar efter ”fantastiska tillväxtbolag” som skall ge stora och snabba ”värdeökningar och vinster” (dvs girighet…..) så planerar Besser bara för inköp av bolag som ger utdelningar och redan är stora, stabila och lönsamma.

Det samma gäller för när man skall göra inköp av aktier. När börsen bara fortsätter upp under många år, speciellt under 2020 och 2021, så blir många aktier kraftigt övervärderade. Besser investerar regelbundet men har undvikit de värsta fällorna när det gäller övervärderade aktier under de här åren. När börsen sen kraftigt går ner under 2022 och många aktieägare ”säljer av allt i panik (dvs rädsla…..) så gör Besser i stället några extra inköp av ”bra bolag till bra priser”.

Besser kör också ren ”Buy & Hold” och behöver aldrig sälja några aktier. Men det krävs naturligtvis både tålamod och insikt för att inte följa ”alla andra” på börsen…. 🙂

#3.. Ignorera marknadsprognoser….

Enligt BR kan ingen se in i framtiden och veta hur marknaden (dvs börsen…..) skall utvecklas. Då är det bättre att fokusera på att hitta (några få….) ”kvalitativa bolag” och köpa dem till ”rimliga värderingar”.

För Besser är det här också självklart. Besser har en ganska bred kunskap och erfarenhet av svenskt näringsliv men har inga specialkunskaper om de flesta börsbolag. Då är det enklare att bara välja ut några få bolag på börsen som alla är större (på Large Cap…), stabila (på börsen sen många år….) och  lönsamma (bra vinster under många år…).

Det blir bara några stora, stabila och marknadsledande svenska börsbolag som får plats i Bessers aktieportföljer.

#4.. Håll dig kocentrerad….

Det BR rekommenderar är att man försöker att lära sig några bolag väldigt bra så att man skapar ett ”informationsövertag” mot marknaden.

Vanliga ”aktiva aktiefonder” har oftast över 100 bolag i sin aktieportfölj som man (med höga kostnader….) kontinuerligt omdisponerar och handlar med på börsen. (Och som självklart också ger höga fondavgifter….).

Genom att göra ett mindre urval så får man större kunskap om de bolag man följer. Sequoia har en koncentrerad portfölj med en relativt jämn fördelning där de 10 största investeringarna täcker mer än 60 % av fondens värde.

(Bara för info, en aktiv aktiefond måste enligt EU (UCITS) innehålla minst 17 bolag med max 10 % av totala värdet i varje enskilt bolag och max 40 % totalt värde för de bolag som har 5 % eller mer av värdet. Även en koncentrerad aktiefond har oftast cirka 35 bolag i fonden.

Även de flesta svenska indexfonder är ordentligt koncentrerade. Typexempel är Avanza Zero som följer OMXS30 där bara de 30 mest omsatta aktierna på OMXS finns med. Det kan också jämföras med att i dag finns 163 aktier (men bara 131 bolag…) på Lagre Cap där bolagets ”marknads kapitalisering” skall vara över ”One Billion Euro” eller cirka 10 miljarder SEK.)

För Besser är det här kanske inte aktuellt. Jag ”kan inget” (eller ”kan inte mer än de flesta andra”…) om de bolag jag investerar i eftersom jag bara investerar i stora, etablerade och välkända bolag. Dessutom är Besser en ”utdelningsinvesterare” som inte behöver bry sig om eller leta efter ”värdeutveckling” för enskilda bolag eller göra smarta ”reavinster” för att få avkastning från mina tre aktieportföljer.

Mitt ”informationsövertag” över marknaden är att jag inte ens ”är med i spelet” eller deltar i samma match (dvs värdeökning och reavinster…) som ”alla andra” aktieinvesterare…. 🙂

Självklart kan en ”långsiktig aktiefond” som Sequoia inte leverera hög avkastning varje år. Det blir i stället ganska stora variationer på hur fonden avkastar under enstaka år. Det blir också lite av ”det pris man betalar” för att var långsiktig när alla andra är ”kortsiktiga”.

Det vi också lär oss av ovanstående fyra investeringsprinciper är att praktisk erfarenhet är viktigt. Eller som Besser brukar säga…

För framgångsrika aktieinvesteringar är det viktigt med kunskap, men ännu viktigare med erfarenhet”…..  🙂

Men det fantastiska är att man inte behöver ha egen erfarenhet, det räcker bra med att lära sig av andras erfarenheter. Eller som Jack Bogle (John C. “Jack” Bogle, 1929 – 2019) uttryckte det….

” Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper”  (favorit i repris….. 🙂 ) 

Besser har under årens lopp lärt sig massor av andra investerares erfarenheter men nu var det första gången som jag stötte på Bill Ruane (William J. Ruane, 1925 – 2005) och även den här gången blev det lite nya insikter och en nyttig repetition. Besser kan bara säga….  ”Thank you Bill for good advice….”

Jack (John C.) Bogle har också skrivit många bra böcker och Besser har några av dem i sin bokhylla. På bokus.com finns 22 böcker inom ekonomi och investeringar att välja mellan, och Besser rekommenderar som vanligt att man regelbundet köper en bra bok för att öka både kunskap och erfarenhet. ”Läs & Lär” som Besser också brukar säga…. 🙂

Tre insikter från dagens fondförvaltare…

De senaste 50 åren sen starten har också gett Sequoia några allmänna praktiska insikter i hur marknaden (dvs börsen…) reagerar. Dagens fondförvaltare John Harris (JH) delar med sig av insikterna och berättar hur han ser på börsen.

#1… Marknaden undervärderar långsiktig tillväxtpotential…..

 Börsen (marknaden…) är oftast kortsiktig och tror att enstaka negativa nyheter, negativa kvartalsrapporter eller årsrapporter även avgör bolagets framtida utveckling (dvs ”kvartalsekonomi”….).

Så är det naturligtvis inte. Bra bolag (stora, stabila och lönsamma…) kan ha tillfälliga problem men växer och utvecklas fortfarande (nästan alltid….) bra rent långsiktigt. Det har man redan bevisat sen tidigare med många stablia och lönsamma år av verksamhet och försäljning.

(Bara för att vara extra tydlig…. Nej, alla ”bra bolag” lyckas inte alltid, men har man ”många bra bolag” i aktieportföljen så utvecklas de flesta också bra rent långsiktigt. ”Det är så enkelt att riskbegränsa bolagsrisken” som Besser också brukar säga…. 🙂  )

 En ofta förbisedd tillväxt är avknoppning (spin-off…) av dotterbolag med utdelning av aktier till aktieägarna. Några typexempel de senaste åren (och som alla finns i Bessers aktieportföljer….) är Investor –> EQT, SCA –> Essity och Sandvik -> Alleima.

#2… Marknaden underskattar hur kvalitet reducerar investeringsrisken

När de flesta aktieinvesterare på börsen prioriterar små bolag med värdeökning, som helst skall vara både stor och snabb, så är det självklart att stora kvalitetsbolag (som bara växer långsamt men stablit….) inte blir populära om man bara ser till aktiekurserna.

Även här blir tillväxt och avkastning i form av extrautdelningar (Tele2…..), utdelning av egna aktier (SHB -> !ndustrivärden….) och spin-off av dotterbolag (SCA och Sandvik…) något som marknaden oftast helt bortser från.

#3.. Tillväxt och kvalitet reducerar återinvesteringsrisken….

Det JH noterar är att varje gång du säljer en aktie så måste du investera i ett nytt bolag och det blir allt svårare att hitta ”bra bolag” att investera i. Men om man redan från början bara fokuserar på bolag med ” bra ledningar, långsiktiga tillväxtmöjligheter och dominanta marknadspositioner” så reduceras ”återinvesteringsrisken” enligt JH.

För Besser är det här inte några större problem. Besser säljer aldrig några aktier men måste också återinvestera de (ökande….!!) aktieutdelningarna som kommer in varje år, och då är det enklare att redan ha gjort en utvärdering av börsens bolag. Besser har redan från början en lista på cirka 45kvalitétsbolag”  som han väljer att investera i. Varje bolag har också ett ”max antal aktier” som kan inköpas innan bolaget blir ”fullinvesterat”.

(Hitintills finns 34 bolag i 3 portföljer varav 16 är fullinvesterade. Som sagt, många bolag och hyfsat jämn fördelning blir ett enkelt sätt att begränsa ”bolagsrisken” i enskilda bolag…..)

Slutsats….

De bästa principerna för ”långsiktiga aktieinvesteringar” är oftast baserade på praktiska erfarenheter, men det är ganska enkelt att att få den typen av erfarenheter genom att läsa på hur andra framgångsrika investerare agerar. Typexempel här är både Warren Buffet med Berkshire Hathaway och Bill Ruane i Sequoia.

Man kan aldrig kopiera andras investeringar rakt av men det finns alltid bra principer som man kan använda för sina egna investeringar. ”Learn from others” är också ett bra tips från Jack Bogel.

Besser gör egna tolkningar på de flesta långsiktiga investeringsprinciper, men den stora skillnaden är att Besser aldrig letar efter värdeökning eller reavinster för sina aktier. Då behöver man inte heller konkurrera med ”alla andra” investerare som gör just det. Att fokusera på aktieutdelningar gör att det blir lite enklare och lite lättare att få regelbunden avkastning och därmed också få  ”framgångsrika aktieinvesteringar”…..  🙂

Besser

Advertisement