Besser brukar ibland gå tillbaka och göra ett återbesök för att se vad som hänt sen sist när det gäller olika inlägg under årens lopp. Det är främst inlägg om bolag som Besser kallar ”Förhoppningsbolag” eller i några fall även ”Bluffbolag”.

Nu blir det ett återbesök och en dagsrapport för ett av bolagen, nämligen ”OscarProp”.

Nej, Besser skriver inte ut namnet på bolaget för då blir det inte heller sökbart på webben och Besser vill helst undvika att bli uppmärksammad av negativa ”nät-troll” när man skriver om kontroversiella (??) bolag med många arga och besvikna aktieägare. Men ni som läser den här bloggen kan säkert räkna ut vilket bolag det handlar om…. 🙂

Det är också ett litet tips till bloggens läsare. Undvik att bli spårad på webben genom att inte skriva ut hela namnet på det som diskuteras eller kommenteras. Skriv en förkortning eller en hopskrivning med något annan ord för att inte göra det riktiga / subjektet / objektet / sökbart. Något att fundera över….

Senaste notisen…

Det var bara en kort notis på affarsvarlden.se nu i november där man konstaterade att OscarProp hade sålt av några fastigheter för 90 miljoner. Det var enligt bolaget… ”fastigheter som inte ingår i våra prioriterade segment” men också för att försäljningen ”frigör på så sätt kapital för att amortera på skuld och stärka balansräkningen” säger bolagets VD.

En enkel fråga från Besser blir då…Finns det några prioriterade segment för OscarProp?  Antagligen inte alls…. De här fastigheterna köptes för bara något år sen och nu måste de snabbt säljas när det blir svåra tider för fastighetsbolag i allmänhet och för OscarProp i synnerhet. Det blir antagligen inte de sista fastigheterna som säljs av.

Det är bara den svaga balansräkningen som man desperat för söker stärka upp inför årsskiftet. Men frågan är vad futtiga  90 miljoner i fastigheter kan göra för hjälpa upp den situationen? Antagligen inte mycket…..

Återbesök OscarProp…

Vad har Besser skrivit tidigare om bolaget? Det visar sig bara vara några få inlägg och vi tar dem i kronologisk ordning…

18 okt 2019… Besser varnar för ”kryddor i portföljen” och OscarProp är en typisk sådan. Aktiekursen ligger då på 14.80. Men den låg ett år tidigare (den 18 okt 2018) på 168 kr. Ganska fantastiskt…

18 sept 2020…  Här blir det en varning för fyra  ”förhoppningsbolag” och ett av bolagen är just OscarProp. Besser påpekar också att aktiekursen (redan då….!!) gått ner med  99 % på bara 3 år (dvs från sept 2017). Aktiekursen ligger på 15.60.

19 feb 2021… Här blir det en mer ”komplett genomgång” med ägarstruktur och bolagsvärdering av OscarProp under sex år. (dvs från IPO i mars 2015 till feb 2021). OscarProp var under några år ett av de största fastighetsbolagen på svenska börsen (!!!) och ingick både i OMXS30 och i de flesta av de större aktiefonderna.

Några exempel från 31/12 2016 med några aktiefonder som ägare och andelar av aktievärdet…. Fjärde AP-fonden (4.58 %), AMF Försäkring (1.85 %), Länsförsäkringar (1.41 %), Avanza Pension (1.17 %), Swedbank Försäkring (1.09 %).

 Men bubblan spricker och aktiekursen går från 840 kr (31/12 2017) till 359 kr på ett år (31/12 2018) och vidare ytterligare ett år senare till 52 kr (31/12 2019). Det blir minus 94 % på bara två år (!!).

Det slutar inte där. När börsen börjar gå upp (från början av 2020…) så går börskursen för OscarProp ner från 52.00 (1/1 2020) till 11.00 den (19 feb 2021). Det blir en fortsatt nedgång med 79 % på bara lite drygt ett år. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Om ni undrar hur våra pensioner utvecklas och hur sparande i pensionsfonder och sparkapital i aktiefonder investeras så har ni (en del av….) svaret här. Besser fortsätter med en djupare analys av OscarProp i det följande inlägget (5 mars 2021). (Vill ni ha en mer heltäckande analys så läs gärna båda inläggen från 19 feb och 5 mars 2021….)

Ganska dystert tycker Besser. Att våra fondförvaltare inte har bättre förstånd än att vara kortsiktiga och följa med en masspsykos för enskilda bolag är ett klart underbetyg till hela finansbranschen. Besser har följt finansbransche både från insidan och senare från utsidan under många år och kan intyga att de flesta fondförvaltare bara är ostrukturerade opportunister eller ännu värre. Tag varning….

23 dec 2021… Det är ett inlägg om ”förlustaversion” där Besser igen varnar för att ha ”kryddor i portföljen” och då tar OscarProp som ett exempel på vad som kan hända (??) även om aktiekursen är nerpressad redan från början (dvs ”Falling knives”….). (Svar på den frågan är att kursen fortfarande kan gå neråt…. 🙂  ). Aktiekursen ligger på 10.86 den 23 dec 2021. (Det är mindre än ett år sen…..!!)

Hur långt kan aktiekursen på OscarProp sjunka…??

Det vet vi naturligtvis inte eller hur?, Men med de erfarenheter vi ser ovan så blir det som vanligt en kvalificerad gissning från Besser..… 🙂

Vi börjar med att se på kursutvecklingen under 2022. Den 3 jan 2022 låg kursen på 11.44 och dagen efter, den 4 jan 2022 (när börsen (OMXPI) når ATH…) så ligger kursen på 11.34. men sen början både börsen och kursen för OscarProp att sjunka. Ett halvår senare (30 juni 2022) har börsen tappat 30 % från ATH, men även OscarProp har gått ner till 4.15. Det blir också en nedgång, men med 64 % för OscarProp. Det blir en drygt dubbelt så stor nedgång som övriga börsen.

Men börsen repar sig under hösten 2022 och går upp lite grand när det kommer positiva inflations-siffror. Hur går det då med aktiekursen för OscarProp? Den följer inte uppgången alls utan fortsätter neråt. Den 24 nov 2022 ligger kursen på 1.75 vilket blir en nedgång (från 30 juni 2022) med 58 %mindre än 5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser, igen…

Hitintills så har OscarProp tappat 85.93 % bara på det senaste året, och 99.78 % de senaste 5 åren enligt Avanza. Något att fundera på….

Hur långt ner kan kursen egentligen sjunka? Svårt att svara på, men det finns fortfarande drygt 9.700 aktieägare bara på Avanza och Besser gissar att det finns totalt cirka 13.000 aktieägare (med ett mindre antal aktier…) kvar på marknaden.

 När börsen fortsätter ner under början av 2023 så blir ännu färre som vill fortsätta som aktieägare och då blir det ett ordentligt säljtryck. Besser gissar att kursen under våren 2023 ligger en bra bit under 1.00. Kanske runt 0.75 till 0.50 i april 2023. Det blir en dryg halvering även från dagens redan låga aktiekurser. Vi får väl se hur det går….

Aktieägare i OscarProp….

Vi ser ovan att några stora aktie- och pensionsfonder varit storägare i OscarProp sen länge, men hur många andra ”vanliga svenska aktiesparare” har varit med på resan från IPO 2015 fram till nu? De flesta värdena finns i de två heltäckande inläggen i början av 2021, men vi ser också hur det ser ut just nu.

Den 31 dec 2015 fanns det 4.100 svenska aktieägare, 31 dec 2016 fanns det 7.000, 31 dec 2017 fanns det 9.900 och 31 dec 2018 fanns det 9.100 svenska aktieägare. Men från årsredovisningen 2019 finns det inte längre några siffror alls över antalet aktieägare. Varför då kan man fråga sig….?

Även om OscarProp numera inte anger det totala antalet aktieägare i Årsredovisningen, så finns fortfarande de 15 största aktieägarna angivna.

För senaste helåret (2021… ) med avstämning den 31 dec 2021 så hittar vi bl.a. Avanza Pension (med 7.0 % av kapitalet), Swedbank Försäkring (3.5 %) och SEB Life (1.7 %). Där har ni några pensions- och försäkringsbolag som ni bör undvika enligt Besser… 🙂

Om vi jämför med värden för 5 år sen (31 dec 2016, se ovan) så ser vi t.ex. att Avanza Pension ökat sin andel av kapitalet och även Swedbank Försäkring har ökat sin andel av kapitalet. SEB Life fanns inte med bland de 15 största aktieägarna 31 dec 2016 vilket betyder att de hade mindre än 0.50 % av kapitalet eller om de ens hade några aktier alls vi den tiden.

Men dagens fondförvaltare för SEB Life anser tydligen att man bör ha en bra del av försäkringskapitalet i ett bolag som OscarProp. För ett år sen (31 dec 2020) så ägde SEB Life 3.3 % av aktievärdet, och äger nu alltså 1.7 % av bolagets aktievärde.

En enkel fråga blir då, Hur stor del av aktievärdet äger SEB Life den 31 dec 2022?  Hur mycket har SEB Life förlorat de senaste 2 åren på OscarProp? Något att fundera över…!!

(Disclaimer: Besser är både en nöjd kund och aktieägare i SEB, men skulle aldrig köpa fonder (varken ränte- eller aktiefonder) eller pensionsförsäkringar där. Det är den mycket lönsamma fondförvaltningen, bostadsutlåningen och företagsfinansieringen som ger stora vinster och bra utdelning till aktieägarna. Besser fick 18.000 i utdelning från SEB under 2022.)

ISK skatten blir mer än fördubblad 2023…

Redan nu kan Besser avslöja att ISK skatten för 2023 ökar med 135% där skattesatsen på schablonintäkten ökar från 0.375 % till 0.882 % för 2023. ISK skatten är som ni vet en schablonskatt som är helt oberoende av avkastningen (dvs värdeökning, reavinster eller utdelningar….) så det kan vara intressant att se hur den skatten slår på den individuella avkastningen för 2022.

Besser har både ”investeringsskatten” (dvs skatten på ISK kontot…) och den ”realiserade avkastningen” (dvs aktieutdelningarna…) klara för 2022 och kan redan nu avslöja att skatten blev 8.4 % på mina ”aktieinvesteringar” för 2022, vilket Besser tycker är helt OK.  Besser rekommenderar även bloggens läsare att göra en skattekalkyl för ”investeringsåret 2022”. Det kan kanske bli några negativa överraskningar, men gör den beräkningen så fullständig som möjligt ändå. Men som Besser också brukar säga….

”Att lura andra är kanske inte så smart, men att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Hur stor blir den totala ISK-skatten 2023? Det vet vi inte eller hur? Men schablonskatten på 2023 års avkastning kommer antagligen all bli mycket större än för 2022. Besser räknar med en dryg fördubbling och hoppas på en ”avkastningsskatt” på cirka 20 % men skatten kan bli mycket värre än så beroende på ”avkastningen” för 2023. Något att fundera över för alla som ”investerar i aktier”…..

Slutsats…

För Besser är det givande att ibland göra ett återbesök och se vad man tidigare skrivit (och gissat…) men det är kanske inte så positivt för alla aktieägare att bli påminda om hur aktiekursen för den typen av  bolag utvecklats under de senaste åren.

Besser hoppas att det inte finns någon av OscarProps 13.000 aktieägare bland bloggens läsare och att bloggens läsare även har bra koll på var ni har era aktiefonder och pensionsfonder (om ni ens har några….??).

Det vi kan lära av ovanstående är att inte lita på ”aktiva och professionella fondförvaltare” när det gäller aktiefonder för sparkapital eller pensionssparande. Alla fondförvaltare är inte långsiktigt framgångsrika och de har inte heller en stabil och lönsam fondförvaltning…. J  (Dagens understatement av Besser. Gäller även finansbranschen som helhet….)

Det vi också kan lära av ovanstående är att man inte heller kan lita på indexfonder!! Glöm inte att OscarProp var en stor del av OMXS30 under 2016, 2017 och 2018, och att alla indexfonder som baseras på det indexet (bl. a. Avanza Zero…) gjorde stora förluster när OscarProp´s börskurser började gå ner från toppen (840 kr till 52 kr….) på bara 2 år.

Besser avslutar med att fortfarande varna för ”förhoppningsbolag” och ”kryddor i portföljen”. OscarProp är inte det första bolaget, inte heller det enda bolaget och heller inte det sista bolaget som kommer att få stora problem och kraftigt minskade aktiekurser i den närmaste framtiden.

Det vi kan lära oss här är att under en kommande börsnedgång så kommer många förhoppningsbolag att tappa stora delar av sitt aktievärde och en hel del bolag kommer också att tappa hela sitt aktievärde. Tag varning …..

Besser

Advertisement