Det blir som vanligt en kort avstämning av investeringsåret 2022, dels allmänt för utvecklingen av den svenska börsen (OMXS…) och dels för utvecklingen av Bessers tre aktieportföljer under 2022.

Vid förra halvårsavstämningen (den 8 juli…) så gjorde Besser några gissningar och lovade att återkomma med resultatet i avstämningen för helår 2022. Så hur gick det med gissningarna? Vi får väl se nedan…

Även Bessers investeringar i EQT och Kinnevik redovisas enligt vad som utlovats i ett tidigare inlägg.

Börsens utveckling 2022….

Det har varit ett dramatiskt år både i omvärlden och på börsen. Börsen började året på 1.037,14 och redan i den 4 januari nåde OMXSPI ATH1.045,27 (EOD). Men sen dess har både omvärlden och börsen mest bara gått neråt.

Först blev det krig i Ukraina följt av logistikproblem och tillgångsinflation. Första halvåret gick börsen ner 30 %. Det blev lite bättre under hösten men krig och inflation fortsatte. Räntan gick upp och börsen avslutade året på 781.86 (EOD) dvs en nedgång på ”bara24.6 % för helåret 2022.

Hur börsen utvecklas 2023 vet vi inte men Besser gissar att den fortsätter ner en bit till. Vi får väl se hur det går…

Bessers aktieutveckling 2022….

Det blir bara en enkel Årsredovisning med Resultaträkning och Balansräkning för Bessers aktieinvesteringar under 2022.

(Även redovisningen av privatekonomi och aktieinvesteringar blir mer överskådlig om man använder företagsekonomiska upplägg. Bara som ett tips från Besser….)

Resultaträkningen…

Om vi börjar med Resultaträkningen (enligt ”3P”….!!) för mina aktieportföljer så blev resultatet följande…

Planning… De tre redan planerade aktieportföljerna är fortfarande stora och stabila men två portföljer har också ombalanserats* och utökats.

Preparation…. Sparande och Passivt investeringskapital har ökat med 213 tkr, men Passivt kapital används inte under 2022. Det finns ett Aktivt investeringskapital som används till löpande investeringar, men det kapitalet ingår inte i aktieportföljerna. (Alla aktieportföljer innehåller bara aktier, ganska självklart tycker Besser   😊 )

Performance…  Aktieportföljerna har ökat med 69 inköp och det blev totalt 14.360 nya aktier fördelade på 23 bolag. Inga försäljningar av aktier har skett under året (Buy & Hold). Mina aktieportföljer är fast planerade redan från början och inga omdisponeringar* görs i aktieportföljerna.

Intäkter…   Som Intäkter och avkastning** räknar Besser bara med aktieutdelningar och totalt blev det 242 tkr som återinvesterats i nya aktier under året.

Kostnader… Som kostnader räknas bara skatter och courtage. Alla aktier ligger på ett ISK konto i SEB och där blev skatten 20.263 kr.

Men ISK-skatten är en schablonskatt som är helt oberoende av resultat och utfall. Den relativa skatten i relation till avkastningen blev 8.4 % vilket Besser mycket nöjd med. (För 2023 blir det en ordentlig höjning av ISKs Schablonintäkt med hela 135 %. Tag varning….)

Courtage för de 69 inköpen blev 1.655 kr vilket motsvarar en relativ kostnad på 0.095 % vilket även det är ett helt OK värde enligt Besser. Courtaget på SEB kommer antagligen att ligga kvar på den här låga nivån även under 2023.

Yield On Cost***….  Det som också är viktigt är att se hur stor avkastningen (Yield…) är i förhållande till investerat kapital (Cost…) för den totala aktieinvesteringen. För 2022 blev YOC 3.96 % som också är helt OK enligt Besser även om det borde vara en bit över 4 % långsiktigt.

Värdeförändring****… Besser bryr sig inte om aktiekurser eller värdeförändringen av sina aktieportföljer men när man räknar på ISK skatten så är ändå portföljvärdet en viktig parameter. Besser kan konstatera att värdet på aktieportföljerna nu (1 jan 2023…) är högre än värdet var förra året (1 jan 2022…) trots att vi haft en större börsnedgång. Ganska intressant….

Mer än så behöver inte Resultaträkningen inte innehålla. Det som är viktigt för mina aktieinvesteringar är att 1) Antalet aktier ökar varje år och 2) att Avkastningen bara räknas på utdelningar. Ganska enkelt att både förstå och hantera….  😊

*…  Omdisponering vs Ombalansering….

Det blir kanske lite semantik men för just aktier och investeringar så är det viktigt att förstå vad som är vad. Det gäller helt enkelt att förstå ekonomi och ordens betydelse….

En omdisponering förutsätter att det finns något att disponera, t.ex en aktieportfölj med verkliga (reella…) aktier. Om man inte rör (dvs säljer….) de aktier man redan har (dvs disponerar…) så är det inte en omdisponering. Ganska självklart. Besser säljer aldrig några aktier och gör därmed aldrig några omdisponeringar (dvs Buy & Hold…)

En ombalansering kan också vara en omdisponering men det kan även göras på planerade (fiktiva…) aktier i en (planerad…) aktieportfölj. Besser har ombalanserat (och även utökat…) två av mina planerade aktieportföljer och därmed planerat för och köpt fler aktier i några bolag….

(För Fondportföljen så är det 2.000 aktier som utökats och 3.000 aktier som ombalanserats och för Branschportföljen har fem (av tio…) branscher ombalanserats och utökats med totalt 9.000 aktier.)

**…  Avkastning på aktier enligt SEB….

Det som är ganska anmärkningsvärt är hur även proffs (dvs SEB ….) ser på ”avkastning på aktier”. Besser har alla sina aktier på ett ISK-konto i SEB och får i slutet av varje kvartal en ”Värdepappersförteckning” där SEB redovisar alla aktier med antal och aktiekurser i slutet av kvartalet. (Värdepappersförteckningen används av SEB som underlag för den skatt på ISK kontot som SEB varje år rapporterar (men inte drar av…) till Skatteverket. (ISK skatten är inte en källskatt!!))

Varje aktie anges med Innehav, men det finns också en rad med beteckningen ”Avkastning” och det fantastiska är att SEB anger att Avkastningen är 0.00 (noll) för samtliga aktier i Bessers Värdepappersförteckning. SEB anser tydligen att de aktieutdelningar som under året utbetalats av SEB till mitt ISK-konto inte är att beteckna som ”Avkastning”. Ganska fantastiskt tycker Besser….

***…. Yield On Cost…

YOC-värdet blir lite missvisande för Cost (inköp….) gäller för alla inköpta aktier fram till 31/12 2022 och de flesta av aktierna som inköpts under senare delen av året har inte bidragit till Yield (utdelningar…) under 2022.

****…. Värdeförändring…

Värdeförändring av en aktieportfölj kan bara bero på två faktorer, aktiekurser och antal aktier. Besser gissar att drygt 98 % av alla som ”sparar och handlar med aktier” mest är intresserade av aktiekursernas utveckling med det gäller inte för Besser. När börsen går ner (som 2022…) blir det ett bra tillfälle att köpa fler aktier till bra priser.

För Besser så ökade värdet på aktieportföljerna orsakat av antalet aktier mer än minskning av värdet orsakat av aktiekursernas nedgång. Något att fundera på….

Balansräkningen…

Om vi går vidare till Balansräkningen för mina aktieportföljer så blir den ännu kortare…

Som Tillgångar finns totalt 58.790 aktier fördelade på 32 bolag. Det finns inga Skulder (eller Investeringskapital… ) i Balansräkningen, så alla aktier balanseras mot ett bokföringsmässigt Eget Kapital (dvs ett fiktivt kapital eller värde….)

Det finns även ett väl tilltaget Aktivt investeringskapital helt utanför aktieportföljerna som används för både regelbundna och oregelbundna aktieinvesteringar men den här avstämningen gäller bara för de tre aktieportföljerna.

Många aktieinvesterare (de flesta….??) lägger också in fonder, sparande och investeringskapital i sin ”Aktiesparportfölj” på ISK kontot för att den skall se bättre ut och få ett högre portföljvärde, men det gör inte Besser. Eller som Besser också brukar säga…. ”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”.

(Självklart kan man ha en ”Investeringsportfölj” på ISK, men då är det inte en ”Aktieportfölj”….)

Men om man har en ”Investeringsportfölj” med sparkapital på ett ISK-konto ”med skatt men utan ränta” så ger det en ”garanterat negativ avkastning” som Besser tidigare påpekat. Har man Fonder eller andra Finansiella tillgångar med låg avkastning (< 2.94 %) så blir skatten 2023 också högre än ”vanlig kapitalskatt” på 30 %. Något att fundera på … !!

Bessers aktieportföljer (och ISK-konto…)  innehåller bara aktier, inget annat. Ganska självklart tycker Besser…

Track Record: 100 %…

Om vi ser på Bessers avkastning (aktieutdelningar…) för 2022 så blev den 100 % av antalet möjliga aktier. Hur räknar Besser då? Den 1 jan 2022 så fanns det 41.970 aktier i de tre aktieportföljerna och samtliga aktier (100 %….) gav utdelning under 2022. Det samma gällde även för 2021 men tyvärr inte under ”Coronaåret” 2020.

Avkastning 2023….??

Vi vet inte vilken utdelning varje aktie ger 2023, kanske någon aktie också slopar utdelningen, men det spelar ingen roll. Den 1 jan 2023 fanns det 58.790 aktier i aktieportföljerna och Besser gissar att de totala utdelningarna för 2023 ökar jämfört med 2022. Utdelningarna blir ett nytt extra investeringskapital 2023 för att köpa fler nya aktier. (dvs Compounding….). Ganska fantastiskt igen….. 😊

Blir det 100 % utdelning från aktier även 2023? Det vet vi inte heller, men Besser gissar att det blir så även för 2023. Men allt är bara gissningar (i teorin…), vi får väl se hur det går (i praktiken…) vid avstämningen om ett år…

EQT & Kinnevik….

Besser kommenterar normalt inte enskilda bolag och aktier men i ett tidigare blogginlägg så utlovades det redovisning av inköpen i EQT och Kinnevik under 2022. Det har blivit 0 (noll…) inköp av EQT (fortfarande 250 aktier med GAV 110 kr) men inköp av 1.050 aktier i Kinnevik (med GAV 151 kr) under 2022

Besser anser att EQT fortfarande är en övervärderad aktie (till kursen 220 kr den 31/12..) men att Kinnevik under 2022 kommit ner till mer vettiga och lagom värderade aktiekurser.

Det betyder att EQT fortfarande inte är fullinvesterad (till totalt 500 planerade aktier…) och att det antagligen kommer att köpas många Kinnevik (till totalt 4.500 planerade aktier…) framöver (till vettiga aktiekurser…!!) . Besser gissar att det kommer fler bra köptillfällen även under 2023.  Vi får väl se hur det går….  😊

Planerade och Oplanerade inköp…

Besser lovade också i ett tidigare inlägg att redovisa fördelningen mellan ”Planerade (och regelbundna…) inköp” till ”rätt pris” jämfört med ”Oplanerade (och oregelbundna…) inköp” till ”bra pris”. Av de totalt 14.360 inköpta aktierna under 2022 så var 8.010 planerat inköp (första veckan i varje kvartal…) och 6.350 aktier oplanerat inköp (oregelbundna inköp under hela 2022…).

Men självklart var alla inköpta aktier (100 %…) i bolag och antal som redan finns i mina tre sen länge planerade aktieportföljer. (Besser letar (som ni vet… ?) aldrig efter ”nya spännande bolag”…  😊)

Realistiska förväntningar….

Realistiska förväntningar” är en av fördelarna med utdelningsinvesteringar. Det blir mindre av önsketänkande (fantastiska vinster i framtiden…) och mer av verklighet (regelbundna och realiserade utbetalningar varje år…..).

Verkligheten är inte statisk (den förändras kontinuerligt…) men framtiden blir enklare att hantera om man kan planera avkastningen från aktieportföljen med just realistiska förväntningar. Självklart kan utdelningarna även minska (som 2020….) men om man investerar i bolag som är stora, stabila och lönsamma så kommer utdelningarna att fortsätta utbetalas (och även öka….) under åren framöver. Om man då också återinvesterar utdelningarna så rullar ”The Snowball” allt fortare i nerförsbacken…

Branscher, Bolag och Aktier….

Det har kommit några frågor om vilka aktier Besser har i sina aktieportföljer? Det är ingen hemlighet och det kommer ett inlägg under våren med det totala antalet ”Branscher, Bolag och Aktier”. Vilka enskilda aktier man har i aktieportföljerna är inte speciellt viktigt tycker Besser. Huvudsaken är att man har ”rätt branscher, rätt bolag och rätt aktier” i sin aktieportfölj om man skall vara en ”seriös utdelningsinvesterare”. Vi får väl om Besser platsar i det sällskapet…  😊

Slutsats…

År 2022 blev ett år då börsen äntligen nyktrade till efter mer än 13 år av börsuppgång, och med mer 7 år av negativ eller nollränta som gjort att både börsen och de flesta aktier blivit ordentligt övervärderade.

Det man inte bör göra som aktieinvesterare är att låta tyckande och tänkande med känslor och impulser styra sina aktieinköp. ”Att köpa rätt aktier till fel pris” är inte speciellt smart.

Självklart skall man aldrig köpa ”fel aktier”, oberoende av vilket pris man betalar för aktierna… 😊

Resultatet blir bättre och hanteringen enklare om man gjort hemläxan innan man ”börjar med aktier”. Besser rekommenderar som vanligt ”3P” med ”Planning, Preparation, Performance”.

Kan också beskrivas som ”Urval, Kapital, Inköp”, enkelt i både teori och praktik….

Det som också är viktigt med aktieinvesteringar är (förvånande…??) semantik (!!). Det gäller att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad eller skillnaden mellan omdisponering och ombalansering, men det som är viktigast att förstå är ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. (favorit i repris…). Något att fundera över….  😊

Besser gör både regelbundna inköp (”rätt pris på rätt aktier” i början av varje kvartal…) och oregelbundna inköp (när det blir ”bra pris på rätt aktier”…) men undviker inköp av övervärderade aktier, (”fel pris på rätt aktier”…) speciellt under de senaste två åren 2020 och 2021. Självklart har också Besser gjort några få inköp av aktier som kanske varit övervärderade, men det är inte vid speciellt många tillfällen.

Att vara utdelningsinvesterare är egentligen ganska enkelt. Köp bara aktier i bolag som ger bra utdelningar och köp allt fler aktier för varje år. Svårare än så är det inte att ”investera i aktier”….

Men även för aktieutdelningar gäller att ”Relativa tal betalar inga räkningar” (favorit i repris…) så det gäller att tålamod under många år för att även få större ”Absoluta tal” från utdelningarna.

Med de avslutande och kloka orden så önskar Besser alla bloggläsare framgångsrika utdelningsinvesteringar även för 2023 men ger också en stor varning för den allt högre ISK-skatten.

Besser återkommer som vanligt i början av juli med en avstämning för första halvåret 2023. Då får vi (delvis…) se hur det gick med Bessers förutsägelse om utdelningar 2023….

Besser