Besser har alltid varit intresserad av ”investeringar”, (och har också (som en av få…) läst  ”Investerings och Finansieringsteori” som huvudinriktning på LiTH (för Robert W Grubbström där Besser faktiskt gick ut som kursetta för många år sen…..)), men jag har en professionell bakgrund med många år inom IT, data och telecom. När jag slutade på mitt vanliga jobb så hoppade jag under några år in i finansbranschen som projektledare i ett investmentbolag.

Det var ett mycket givande jobb där man också fick lära sig hur mycket den praktiska verkligheten skiljer sig från de teoretiska tankarna när det gäller aktier och investeringar.

Men jag hade aldrig hört talas om ”likviditetsgarantier” till för några dagar sedan…!!

Förhoppningar AB…

Det var ett snack med min gode vän ”Johan” (som fortfarande jobbar på ”Förhoppningar AB”, se tidigare inlägg nov 2021 och sept 2022…) som berättade att bolaget eventuellt skulle upphandla en ny likviditetsgaranti. Jag blev helt ställd och frågade hur den nuvarande likviditetsgarantin fungerade?

Det visade sig att Förhoppningar AB betalar 10 tkr varje månad till Pareto Securities för att de skall garantera likviditeten i Förhoppningar´s aktier på First North börsen.

Det innebär i praktiken att Pareto får betalt för att på regelbunden basis köpa och sälja aktier som man har ”lånat” från en av de större aktieägarna för att skapa en konstgjord handel i aktien. Tanken för Pareto är inte att man skall göra vinst (eller förlust…!!)  på aktiehandeln utan att få in 10.000 kr varje månad utan större ansträngning, bara genom att lägga löpande köp- eller sälj-order som tar ut varandra.

 I verkligheten är det allt färre personer som är aktieägare i Förhoppningar AB och allt färre personer som vill köpa aktier i bolaget. Det ser naturligtvis inte bra ut för kvarvarande aktieägare och man kan tänka sig att även många av dem också vill lämna det sjunkande skeppet om det visade sig att ingen vill köpa deras aktier. Men ser man att det fortfarande sker en viss regelbunden handel av aktierna så kanske man behåller sina aktier även om aktiekurserna fortsätter neråt. Förhoppningen är (som alltid med den här typen av bolag…!!) att aktiekursen skall vända uppåt och att man då säkert (??) skall kunna sälja av sina aktier (med vinst…??).

Aktieägare och börskurser….

Hur har antalet aktieägare utvecklats i Förhoppningar AB? I januari 2021 fanns det cirka 2.400 aktieägare på Avanza och Nordnet, och i januari 2022 hade antalet gått ner till 1.800. Idag (den 14 feb 2023…) finns det 1.204 aktieägare på Avanza och 196 på Nordnet. Totalt blir det 1.400 aktieägare (dvs minus 40 % efter 2 år...) som fortfarande tror på bolaget (??) eller som helt enkelt inte vill ta ett säljbeslut som ger en garanterad förlust, dvs aktieägare med ”stark förlustaversion”.

Hur har börskursen förändrats för Förhoppningar AB? Vi kan väl börja i mars 2021, då är det en liten topp och aktien kostar lite över 10 kr. Sen börjar nedförsbacken, i oktober 2021 kostar aktien runt 6 kr, i januari 2022 runt 3 kr och i oktober 2022 runt 1.50 kr. Idag (fortfarande 14 feb 2023…) ligger aktiekursen på 0.85 kr. Det blir en nedgång på drygt 90 % på 2 år.

Men man får inte glömma att aktiekursen också låg runt 13 kr runt sept – nov 2020 med en topp på drygt 17 kr i oktober 2020. Det var många nya aktieägare som köpte aktier under hösten 2020.

Förlustaversion…!!

Besser gissar att drygt 99.9 % av alla aktieägare skulle göra förlust om man sålde sina aktier idag, men om man inte säljer så har man heller inte gjort någon förlust. Ganska självklart eller hur?

Det kommer alltid att finnas ett (stort…??) antal aktieägare som (pga förlustaversion…!!) aldrig säljer och som stannar kvar till slutet när aktien har noll värde. Tyvärr en ganska vanlig situation för förhoppningsbolag. Tag varning…

Ingen bra aktieinvestering” säger Besser, (dagens understatement…!!) men i verkligheten så är det inte heller en investering. Köper man aktier i ett förhoppningsbolag (som ”Förhoppningar AB”…) så är det mer en fråga om spekulation i aktier där man främst vill ha stor och snabb värdeökning eller stora och snabba vinster. Då kan det gå riktigt illa, något vi kan lära av den här historien….

Likviditetsgarantier…!!

Det visade sig vara ganska vanligt med likviditetsgarantier på småbörserna. När man googlar så visar det sig att till och med att NGM börsen (Nordic Growth Market…) själv tillhandahåller den tjänsten. Så här skriver NGM…

”Likviditeten i ett bolags aktier avgörs av tillgänglig volym, orderdjup och spread, d.v.s. skillnaden mellan köp- och säljkurs. Likviditetsgaranti betyder i praktiken att en börsmedlem agerar garant för att det finns köp- och säljkurser och en garanterad tillgänglig volym i aktien samt för att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte blir för stor. ”

”Likviditetsgaranti är vanligt förekommande och används idag av mer än 150 bolag på den svenska marknaden.”

”NGM erbjuder, via sitt systerbolag Euwax AG, så gott som samtliga bolag (förutsatt att vissa villkor uppfylls) en baslikviditet.”

Ganska fantastisk info tycker Besser. Inte nog med att förhoppningsbolag på småbörserna NGM och First North mest är ”skräp och finansbedrägerier redan från början” (enligt Besser…), nu visar det sig att även ”aktiekurser och aktiehandel också är mest bluff och båg” . Tag varning…!!

Market Maker…!!

Hur kommer det sig att Besser inte hört talas om likviditetsgarantier? När jag nu kollat upp vad begreppet innebär så visar det sig vara samma som ”Market Maker” (som används vid de flesta IPO) och där har Besser mer kunskap och erfarenhet. Då är det kanske inte så underligt att Besser inte stött på likviditetsgarantier tidigare när de mest finns på småbörserna där Besser aldrig håller till.

Besser fokuserar som ni vet bara på ”stora, stabila och lönsamma bolag” (som alla är noterade på OMXS Large Cap…) och tror inte att den typen av bolag har behov av ”likviditetsgarantier”….  😊  (dagens understatement nr 2…)

Men Besser har bra koll på begreppet Market Maker. En Market Maker gör alltså i princip samma sak som en Likviditetsgaranti, dvs köper och säljer aktier på uppdrag av ett bolag som skall börsintroduceras, (dvs en IPO, Initial Public Offering…), men under en begränsad tid, ofta är det 2, 3 eller ibland upp till 6 månader. Det är också två andra stora skillnader, dels aktiekursen och dels kostnaden.

En Market Maker åtar sig bara att köpa aktier under hela uppdragstiden så att aktiekursen aldrig understiger IPO-kursen. Självklart ser det bra ut för de som deltar i IPO att de gjort en bra investering när aktiekurser både håller uppe nivån eller till och med ökar under de närmaste månaderna efter börsintroduktionen. Men ofta blir det ett ras i aktiekursen när uppdraget är slut för Market Maker, och man vet aldrig i förväg hur lång den uppdragstiden är.

Info om villkor för Market Maker är inte offentliga och finns bara i kommersiella avtal mellan IPO-bolaget och Market Maker-bolaget. Något att tänka på….

En Market Maker tar också en risk och bolaget vill ha bra betalt för den risken. Kostnaden för en större IPO startar runt en miljon och kostar ofta upp till 4 – 5 miljoner. Det vanliga är att Market Maker tar 2,5 till 4,5 % på nyemissioner över 100 miljoner, men ibland upp till 5 % * för mindre, osäkra IPO eller nyemissioner. Då är man garanterad det avtalade beloppet (i kontant betalning från nyemissionen…) redan från början, men man kan också (om man har tur…) göra vinst på alla aktier som man köpt på sig när man själv säljer av aktierna direkt efter uppdragstidens slut. Och alla andra aktieägare vet naturligtvis inte när den tiden kommer.

(* rekordet för ”emissionskostnad” är (vad Besser vet…) 32 % av emissionsbeloppet vilket Eniro betalade till Pareto Securities vid en av sina många nyemissioner. Våren 2017 fick Pareto Securities 88 miljoner av Eniro varav 70 miljoner var för ”rådgivning” och 18 miljoner var för ”implementering” när Eniro tog upp en nyemission på 275 miljoner för ”en nödvändig rekapitaliseringsplan”. Stakars aktieägare i Eniro säger Besser…)

Just kunskapen om hur IPO och Market Maker fungerar är tyvärr inte välspridd, framför allt inte bland ”nya, oerfarna aktieinvesterare” och där är det många som bränt sig på oseriösa IPOs.

IPO i verkligheten…

Det kan också vara intressant att se hur IPO fungerar i verkligheten. Besser kollar på Affärsvärdens ”IPO guide” där man kan se hur det går med aktiekursen när Market Maker avslutar sina uppdrag, dvs slutar med inköp. (alla värden från 14 feb 2023…)

Om vi ser på de 46 IPO som noterades under 6 månader (mellan 1 december 2021 till 1 juni 2022) så har aktiekursen för 37 bolag (dvs 80 % av bolagen…) sjunkit under emissionskursen. För 20 av bolagen (dvs drygt 43 % av bolagen…) har aktiekursen minskat med mer än 40 %, och för 30 bolag (dvs drygt 65 % av bolagen…) har aktiekursen minskat med mer än 20 %.

Bara 9 bolag (dvs cirka 20 %…) av alla IPOs har behållit eller ökat sitt värde och sina aktiekurser cirka ett år sen IPO och ett drygt halvår efter att Market Makers inköp upphörts.

Under 2022 så minskade totala antalet IPO med 75 % jämfört med 2021 (147 IPO-bolag…) och Besser gissar att även 2023 blir ett år med färre förhoppningsbolag till börsen. Men många av de 147 bolagen från 2021 kommer också att få slut på kapital och måste då göra nyemissioner under 2023. Det kommer antagligen att bli både tufft och dyrt att få fram det kapitalet tror Besser. (Se exempel ovan från Eniro..). Tag varning…

(Bara för info, Idag (den 14 feb 2023 igen…) finns det 41 bolag som vill göra en nyemission med teckningstid från 23.02.15 till 23.05.15. Det betyder 41 bolag med kapitalbehov inom bara 3 månader i början av år 2023. Totalt finns redan 85 nyemissioner idag som är genomförda eller planerade för 2023 och då har vi bara hunnit till mitten av februari. Ganska fantastiskt tycker Besser….)

 Det finns fortfarande massor av skräpbolag som gör nyemissioner på First North och NGM och många av dem har ”likviditetsgarantier”, så lita inte heller på aktiekurser och aktiehandel på småbörserna. Tag varning igen…

Kapitalflöde… Aktieägare vs Bolag…

Det vi ser igen är den stora skillnaden på hur kapitalflödet går mellan aktieägare och bolag. För aktieutdelningar så är det bolaget som ger ut en del av sitt kapital (dvs del av vinsten…) till sina aktieägare och för nyemissioner är det bolaget som tar in kapital (dvs privat kapital…) från sina aktieägare.

En ganska avgörande skillnad tycker Besser, eller som Besser också brukar säga…”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. (favorit i repris…).

Slutsats…

Det fantastiska är att man aldrig blir fullärd, även som ”seriös aktieinvesterare” och för Besser var ”Likviditetsgaranti” en ny kunskap.

Likviditetsgarantier är (till skillnaden mot en Market Maker…) en löpande process som kan fortsätta i flera år. Men det är fortfarande en oseriös kursmanipulering (enlig Besser…) och det finns ingen allmän info om vilka bolag som har en sådan garanti eller hur den är upplagd. Något att fundera över…

(Men helt fantastiskt så har NGM en referenslista på sina ”likviditetsbolag” på NGM börsen. Det är alltså bolag där aktiekursen drivs på kontjord väg av finansbolag och inte av marknaden med normala köpare och säljare. Självklara bolag att undvika om skulle handla på NGM, men det bör man naturligtvis inte alls göra, hur som helst enligt Besser…. 😊 )

Det är också en anledning till att Besser som utdelningsinvesterare aldrig besöker eller kan något om förhoppningsbolag på småbörserna. Den typen av bolag ger aldrig utdelningar men vill ofta göra upprepade nyemissioner och är mest oseriösa skräpbolag.

När man inte heller kan lita på en oberoende aktiebörs och oberoende aktiekurser så är det ytterligare en anledning att inte alls att bry sig om förhoppningsbolagen på småbörserna.

Besser

Advertisement