Besser håller koll på lite av varje när det gäller investeringar och aktier, speciellt när det gäller oseriösa och oärliga styrelser och företagsledningar. Därför var det kul att läsa om ”VD-löner 2021”, en rapport från PwC som blev en artikel i Affärsvärden (i slutet av februari 2023…!!)

Självklart har VD för stora börsbolag höga löner, men det fantastiska är att även VDar för små och olönsamma bolag tar ut förvåningsvärt höga löner. Det var två ökända bolag på OMXS Small Cap som hade VD´ar med de högsta lönerna, nämligen Anoto och Qliro. Så nu blir det en genomgång hur det har gått förde båda bolagen, för aktiekurserna och dess aktieägare. Vi börjar genomgången i januari 2020…

Anoto….

Det vi ser i media är att Anoto har ett VD problem redan 10 jan 2020 när VD oväntat säger upp sig. Då hade Anoto 16.500 aktieägare som sen flera år var besvikna på både verksamheten, nyemissioner och aktiekursens utveckling och det hade många framfört till just VD. Kanske var det därför han sa upp sig? Ordförande går in som ny VD och försöker hålla ställningarna.

Men problemen fortsätter. Redan första kvartalet 2020 så minskar omsättningen och förlusterna ökar. Samma sak händer under Q2, 2020 och för helåret 2020 så minskar omsättningen med 37 % (till under 20 miljoner…) och förlusten efter skatt ökar till drygt 48 miljoner (med engångskostnader på nästan 32 miljoner…). ”Inte en välskött och lönsam verksamhet” säger Besser… (dagens understatement nr 1 …)

I april 2021 får Anoto en ny VD igen. Det blir en person som varit med i styrelsen i 4 år och som har bra koll på verksamheten enligt styrelseordförande. Men han är amerikan och bor kvar i USA. Ganska anmärkningsvärt för en VD i ett litet svenskt bolag på OMXS Small Cap.

Frågan är om en ny VD hjälper. Under första kvartalet 2021 så minskar omsättningen ytterligare till drygt 16 miljoner och rörelseresultatet hamnar på drygt minus 10 miljoner. Problemen fortsätter även under andra kvartalet. Då hamnar omsättningen på drygt 11 miljoner med ett resultat efter skatt på minus drygt 20 miljoner. Ganska fantastiska siffror tycker Besser…

Allt det här gör att nya VD säger upp sig (även från styrelsen…) den 17 dec 2021 och den tidigare VD kommer tillbaka. Kommer det här att hjälpa? Det vi ser för fjärde kvartalet är att omsättningen slutar på drygt 20 miljoner och rörelseresultatet slutar på minus drygt 18 miljoner. ”Inte så bra siffror” säger Besser (dagens understatement nr 2…)

Senaste nytt…

Om vi sen ser på bolagets egna rapporter och den senaste Q4 apporten för 2022 (från 28 feb 2023) så ser man lite nyare siffror. Verksamheten verkar inte gå framåt allt för mycket. För helåret 2022 så ligger nettoomsättningen på 69 miljoner och rörelseresultatet på minus 47 miljoner. ”Med en förlust på 68 % av omsättningen så finns det förbättringspotential” säger Besser (understatement nr 3 …)

Man kan undra vad bolaget sysslar med? Både ordförande och VD lyfter arvode och lön sen många år men det verkar inte göra Anoto till ett bättre, stabilare eller lönsamt bolag. Är Anoto ett finansiellt bedrägeri eller är det bara oskicklighet och otur från styrelse och VD? Något att fundera över…

Nyemissioner och aktieägare…

Hur har antalet nyemissioner varit för Anoto? Frågan kan också ställas som… ”Hur mycket kapital har aktieägarna betalat in till bolaget?Vi kollar på nyemissioner.se….

Där hittar vi 17 nyemissioner sen mars 2013. Det betyder 1.7 nyemissioner per år under 10 år. Eller en nyemission var 7 månad där aktieägarna betalat för drift (mest lön, arvode och rena dumheter…) och förluster under hela 10 år. Ganska fantastiskt tycker Besser…

När man räknar samman det kapital som aktieägarna betalat in (mellan mars 2013 till september 2019…) så blir det 633 miljoner vid 10 nyemissioner. Sen fanns det antagligen inte mer kapital att hämta från aktieägarna så då blev det några riktade emissioner mot ”samarbetspartners”.

Det resultatet blev bara 90 miljoner efter 7 riktade emissioner (från november 2019 till oktober 2022…) mot 3 externa bolag och 2 grupper av ”investerare”.

Hur stor utspädningen blev av antalet aktier har Besser ingen aning om men det fanns 230 miljoner utestående aktier i mars 2023 och aktiekursen den 1 mars 2023 var bara 48 öre. Totalt börsvärde bli inte mer än 114 miljoner.

Den 1 mars 2023 fanns det 7.880 aktieägare hos Avanza och 1.650 aktieägare hos Nordnet. Totalt blir det drygt 9.500 personer som fortfarande tror på företagets framtid. Eller är det bara vanlig ”förlustaversion” som gör att de inte vill sälja sina aktier?

Då har ändå cirka 7.000 aktieägare hoppat av sen januari 2020. Lycka till säger Besser till de tappra aktieägare som är kvar. Det kommer att behövas…

Aktiekursen….

Om vi börjar redan i mars 2013 (vid första nyemissionen…) så ligger kursen runt 27 kr, fem år senare i mars 2018 ligger kursen runt 5 kr och två år senare i mars 2020 ligger aktiekursen runt 1,05 kr. I mars 2023 har aktiekursen halverats till under 0.50 kr och det betyder minus 92 % bara de senaste 5 åren. ”Ingen bra kursutveckling”” säger Besser… (understatement nr 4 …)

VD lönen…

Men det som också är fantastiskt är att Anotos VD lön ligger på 6.55 miljoner för 2021 och det är den 4:e högsta lönen bland alla VDar på OMXS Small Cap. Det betyder en månadslön på 545 tkr under 2021 och Besser gissar att den har ökat under 2022 och även ökar 2023. ”Vi får väl se hur det går…” säger Besser som vanligt… 😊

Sammanfattningsvis… För de senaste 10 åren så har Anoto dragit in 723 miljoner (633 + 90) i nytt kapital, bolagsvärdet ligger idag på 114 miljoner, aktiekursen har gått från 27 kr till under 50 öre och VD har under 2021 en månadslön på 545.000 kr. Ganska fantastiska siffror. ”En aktie man bör undvika” tycker Besser…

Qliro…

Det andra bolaget att kolla upp blir Qliro, och även det bolaget låg högt upp på listan i PwC-rapporten ”VD-löner 2021”. Besser har tidigare inte skrivit om just det här bolaget med det har varit lite notiser och artiklar i media de senaste åren. Vi börjar alltså med media från januari 2020

Det vi ser i media är att det inte går så bra för bolaget. Rapporten för gamla bolaget (Qliro Group…) för 4:e kvartalet 2019 visar en omsättning på 919 miljoner och en rörelseförlust på drygt 48 miljoner.

Men nu skall bolaget renodlas, CDON (e-handel…) skall delas ut till aktieägarna och Nelly (mode…) blir kvar som eget bolag. Planen är att Qliro (betallösningar…) skall noteras på börsen (First North…) under våren 2020. Det blir också en ny VD för ”nya” Qliro.

”Nya” Qliro blir också en IPO på First North med första handelsdag 2 oktober 2020. Aktiekursen sätts till 39 kr.

Qliro´s start på börsen blir lite trist, det är fortfarande bara förluster och kvartalsrapporten för 3:e kvartalet 2021 visar en omsättning på 100.5 miljoner och en förlust på 9.7 miljoner för rörelseresultatet. ”Inte så bra…” säger Besser…

För hela 2021 så blir summa rörelseintäkter 404 miljoner och rörelseresultatet minus 48 miljoner. Det blir ett tufft första år för Qliro…

Det fortsätter mest på samma sätt 2022. För kvartalsrapporten 2:a kvartalet 2022, så visar den totala intäkter på 105.4 miljoner och en rörelse förlust på 33.8 miljoner. Vad skall man säga?

Senaste rapporten är bokslutskommunikén för 2022. Det vi ser där är att resultatet för helåret 2022 också blir ganska dystert. Summa intäkter blev 429 miljoner och rörelseresultatet var minus 105.5 miljoner. Det blir en förlust på drygt 24 % av totala intäkter 2022. ”Inte så bra” säger Besser om

Hur blir Qliro´s resultat i framtiden? Det vet vi inte eller hur?? ”Men man kan alltid gissa” som Besser brukar säga… 😊 och Besser gissar att det blir aktieägarna som får betala för den fortsatta driften. ”Det ser inte så positivt ut för Qliro framtiden” tycker Besser…

Aktiekursen och aktieägare…

Om vi börjar med IPO kursen den 2 oktober 2020 så låg den på 39 kr, men hela börsen går upp under både 2020 och 2021. Det blir en ATH kurs på 59.80 kr den 5 februari 2021 och en kursökning på drygt 50 % på bara 4 månader. Det är antagligen Market Maker som gör ett bra jobb att få upp kursen under de första 4 månaderna. (se tidigare inlägg om ”Likviditetsgarantier”…). Men sen vänder det neråt…

Fem månader senare, den 9 juli 2021 är aktiekursen på 39 kr igen, samma som IPO kursen, den 3 september ligger kursen på drygt 33 kr och den 3 december ligger kursen på drygt 25 kr. År 2022 blir inte bättre, den 3 juni ligger kursen på drygt 17.50 kr och den 3 oktoberdrygt 13 kr. Där håller sig kursen fram till mars 2023.

Hur aktiekursen går framöver vet vi inte men om man var med sen IPO i oktober 2020 så har man förlorat cirka 65 % av insatsen sen starten. ”Något att fundera över” tycker Besser…

Hur ser det ut bland aktieägarna sen IPO? Det har Besser inte koll på men i mars 2023 finns det 6.700 aktieägare hos Avanza och 1.100 hos Nordnet. Det blir minst 7.800 personer som fortfarande tror på bolaget.

Kommer Qliro att bli ”nya Anoto”? Kommer aktiekursen att halveras inom två år? Det vet vi inte men det blir en varning även för Qliros utveckling…

VD lönen…

Även Qliro har en välbetald VD och han ligger på 2:a plats bland de högst avlönade VD´arna på Small Cap. För 2021 fick han ut 6.672 miljoner och det blir en månadslön på 556 tusen. ”Inte illa för ett förlustbolag” säger Besser…

Men kanske finns det någon smart person som hävdar att det behövs en ”kunnig, erfaren och drivande” VD för att vända den negativa utvecklingen och då är en hög lön helt OK, eller hur?

Ja, det är det som är frågan. Kräver Qliro hårt arbete av VD som ett ”turn around case” eller är Qliro bara en behaglig anställning utan ansvar men med hög lön?

Det vet vi inte eller hur? Besser har träffat båda typerna av VDar och de lata och bekväma är i stor majoritet. Har man bara blivit VD på ett bolag kan man oftast fortsätta till flera andra bolag utan att ha lyckats någonstans alls. Det finns alltid någon desperat styrelse som går på säljsnacket om ”stor kunskap och tidigare erfarenheter” och chansar med en ny VD. Ganska dystert tycker Besser….

Sammanfattningsvis… På de senaste 2 åren (sen IPO i oktober 2020..) så har Qliro en omsättning på 833 miljoner och en förlust på drygt 153 miljoner (och den förlusten är ökande…). Aktiekursen har gått från 39 kr till dryg 13 kr, dvs en tredjedel av värdet har försvunnit på bara 2 år. Men VD hade en månadslön på 556 tusen och fick antagligen en löneförhöjning även för 2022. ”Även här en aktie man bör undvika” tycker Besser…

Slutsats…

Kan man lära sig något av det som hänt Anoto och Qliro? Ja, Besser tycker nog det….

För Anoto är verksamheten mest dumheter där tekniken sprungit ifrån bolaget, med där både styrelseordförande, VD och aktieägarna fortfarande (kanske…) tror på framtiden (??).

Efter 10 år med bara förluster är det dags att lägga av och 7.000 aktieägare har redan tackat för sig. Besser gissar att 99 % av dem har gjort förlust på sina aktier men styrelseordförande och VD fortsätter att leva gott på aktieägarnas insatta kapital. Något att fundera över….

För Qliro så har verksamheten bara funnits i drygt två år (sen 2020…) men det blir ändå bara förluster varje år. ”Betallösningar” är en konkurrensutsatt bransch och de stora och etablerade spelarna (Klarna, kortföretagen, bankerna….) antagligen kommer att bli vinnare.

Att Qliro kan fortsätta beror bara på att de har CDON och Nelly som kunder, men de flesta e-handlare har valt andra lösningar, och det finns massor med ”betallösningar” att välja mellan. Med begränsade intäkter och fortsatta förluster så blir även Qliro en förlorare på börsen även framöver. Det tror i alla fall Besser. Tag varning…

Besser

Advertisement