Nu är det dags att redogöra för näst (??) sista akten i dramat om ”Förhoppningar AB” (FAB…). Slutet närmar sig för ett av de många småbolag som Besser skrivit inlägg om under åren. Just det här bolaget har Besser följt i närkontakt under många år och också skrivit tidigare inlägg om dramat. (Läs inlägg 26 nov 2021, 30 sept 2022 och 17 feb 2023…)

Bolaget har nu ändrat form men det är i grunden samma bolag med samma problem. Nu närmar vi oss slutet i ett äventyr som Besser följt på nära håll de senaste 4 – 5 åren.

Besser är bara en passiv åskådare som inget kan göra men jag känner flera av dramats huvudaktörer och jag har tillgång till både officiell och inofficiell info. Självklart äger Besser inga aktier i FAB och har heller aldrig ägt några.

Vill ni ha en summering av dramat so far (bolagets historik…) så läs inläggen ovan. Där kan man kanske också lära sig något… 😊

Vad hände hösten 2022… ?

När den förra grundaren, huvudägaren och VD (”Christer”) fick sparken av styrelsen hösten 2021 så säljer han alla sina aktier i bolaget och lämnar allt. Styrelsen hittar en ny VD, men han har ordentliga ”inkörningsproblem” (saknar både kunskap, erfarenhet och drivkraft…) och lyckas inte vända bolagets utveckling. Han sitter mest på kontoret och administrerar ett snabbt minskande bolagskapital. Men självklart har han en väl tilltagen VD-lön…

Styrelsen försöker hösten 2022 rädda bolaget när kapitalet minskar i allt snabbare takt. Det blir ett omvänt företagsköp där man går samman med en av konkurrenterna i branschen nämligen DDD. (Det Danska Dotterbolaget, ett litet privat danskt spelbolag som inte heller är lönsamt men som håller sig flytande lite bättre med näsan knappt ovanför vattenytan…)

Det blir en total omvandling av bolaget med ny teknikplattform, nya spel, nya kunder och nytt management

Dock vill bolagets nya huvudägare behålla börsnoteringen på First North i Sverige som en bra möjlighet till vidare finansiering med flera nyemissioner. Så de två danska grundarna av DDD (som båda är SW utvecklare och tekniknördar…) tar över som VD resp CTO och styrelseledamot.

Men självklart sitter man kvar hemma i Danmark och fortsätter att ”utveckla nya fantastiska funktioner” på den nya (men gamla och överspelade…) teknikplattformen.

Det är alltid kul att grotta ner sig i nya teknikproblem om man är lagd åt det hållet…” säger Besser.

Ny VD ….

Men de två danska huvudägarna är nu också plötslig VD resp CTO för ett börsnoterat bolag i Sverige och då skall man också ha bra löner. Båda får en månadslön på 120 tkr från dag ett.

Samtidigt säger man upp den svenska VD´n med 6 månaders uppsägningstid. Han slutar nästan helt på dagen, han kommer inte in till kontoret, svarar inte på mail och svarar inte i mobilen. Han får 6 månader ledigt med familjen, med nöjen och avkoppling på heltid, och han har självklart kvar sin månadslön på 120 tkr.

Så under 6 månader hösten 2022 till våren 2023 betalar bolaget ut 3 bra löner (dvs 6 x 3 x 120 tkr = 2.16 miljoner + 30% soc kost = 2.8 miljoner) utan att ha en aktiv, fungerande eller sammanhållande VD, och det nya, något förändrade bolaget får en skakig och ostrukturerad start. Ganska fantastiskt tycker Besser…

En knappt flytande skuta…

Men hur skall ett litet danskt spelbolag (2 grundare + 2 utvecklare…) som inte kan något om svenska lagar, svenska börsregler eller om bolagets svenska verksamhet göra ”för att hålla skutan flytande”?

Det blev Bessers gode vän ”Johan” som är kvar i Stockholm som fick ta den bollen. Kvartalsrapporterna skall fram, kontakter med revisorer och konsulter, med First North och myndigheter skall skötas. Många mail och frågor skall besvaras och hyran skall omförhandlas med hyresvärdennär övriga kontorsplatser sägas upp.

Det krävs både närvaro, kunskap och erfarenhet för att hantera den här typen av frågor, och Johan som under 3 år varit praktiskt ansvarig för administration, ekonomi och marknadsföring, får ta hand det jobbet.

Att driva ett börsnoterat bolag kräver ganska mycket hantering och administration även om verksamheten går på sparlåga.

Lägre kostnader…?

Våren 2023 så tar uppsägningstiden slut för svenska VD och bolaget behöver nu bara betala en VD-lön, men styrelsen är ändå missnöjd. Kostnaderna måste ner ännu mer. Det blir ett styrelsemöte i slutet av mars där VD får uppdraget att kapa kostnaderna…

Det finns några lågavlönade svenskar kvar (Johan, som sköter hela den administrativa verksamheten och ”Alex” som är SW utvecklare) och det blir de två som sägs upp. Båda har 2 månaders uppsägningstid och relativt låga löner så i verkligheten blir det inte så stora kostnadsreduceringar.

Men det är enklare att skära kostnader och säga upp någon man inte känner, något man inte förstår eller det man inte vet något om.

Johan förhandlar till sig en extra månad med lön genom att erbjuda sig att hjälpa till med Årsredovisningen och Årsstämman senare under våren men även Johan koncentrerar sig nu på att hitta nytt jobb. Hyresavtalet blir liggande, posten läggs på hög, frågor blir inte besvarade, ekonomi och redovisningen slutar fungera. Framtiden ser inte så ljus ut för Förhoppningar AB…

Tekniska plattformen…

Produktmässigt har det också hänt en hel del sen sist. Den gamla tekniska plattformen (från 2014…) är äntligen skrotad som omöjlig att jobba med efter 9 långa år med massor av utvecklare och kostnader involverade.

Besser kan inte mycket om ”online gaming” men insåg tidigt att bolagets teknikplattform var överspelad och helt värdelös. Utvecklingen av plattformar och spel ligger främst inom de stora gaming bolagen (Electronic Arts (EA), Activation Blizzard, G5 Entertainment, och Embracer) och lokala småbolag har svårt att konkurrera med stora multinationella spelbolag.

Det här var inte ett svenskt fenomen, de flesta europeiska länder har (hade…) under de senaste 10 – 15 åren flera lokala spelbolag som aldrig tog fart. ”Det Danska Dotterbolaget” (DDD…) är bara ett av de spelbolagen som aldrig växte, varken nationellt eller internationellt.

(DDD var ett litet, onoterat, privat Aktieselskab (A/S) med 4 personer i bolaget, utan externa aktieägare där de 2 grundarna var ägare med 2 utvecklare (konsulter) som support.)

”Nya” Förhoppningar AB har nu tagit över det danska ”dotterbolagets” tekniska plattform (från 2010…!!) och den är minst lika begränsad som den skrotade plattformen (från 2014…) men den har trots allt fler spel, fler användare och (ganska låga…) reklamintäkter. ”DDD plattformen” har också lyckats hålla hela DDD (4 personer…) flytande de senaste 6 till 7 åren. Lönsamheten har varit låg, men även kostnader och lönerna har varit låga.

Konsultverksamhet…?

Så frågan blir… Hur kompetenta är bolagets nya ledning, både tekniskt och kommersiellt? Vi får en insikt från deras ”konsultverksamhet”…

Det visade sig att DDD hade för lite jobb till sina två teknikutvecklare och att man under 2021 sålt in ett utvecklingsprojekt på konsultbasis till ett mindre italienskt spelbolag.

(Det verkar finnas många små förhoppningsbolag inom ”online gaming” men få eller inget av dem är framgångsrika och lönsamma. ”Det kan vara svårt för små lokala utvecklingsbolag att konkurrera med stora multinationella techbolag” som Besser brukar sägadagens understatement nr 1)

Men konsulterna klarade inte jobbet och den italienska kunden var inte nöjd med resultatet. När jobbet var klart vägrade de att betala fakturorna för det misslyckade projektet. Resultatet blev en missnöjd kontakt, dåligt rykte i branschen och inga intäkter. Det blir en avskrivning på drygt en miljon för räkenskapsåret 2023.

Vad kan vi lära av detta? Det vet Besser (!!)* med det verkar som att det danska bolaget (DDD) inte var så smarta, skarpa och duktiga som man kan tro. När Besser kollar på den danska teknikplattformen lite närmare så ligger även den funktionsmässigt minst 10 år efter de stora spelbolagen och den är inte tekniskt bättre än den gamla plattformen från 2014. Ganska dystert tycker Besser…

*… Det man kan lära sig här är att ta referenser innan man anlitar okända konsulter…

 Omvänt förvärv…?

Det som Förhoppningar AB gjorde var ett så kallat ”Omvänt förvärv” där det köpta bolaget (DDD) blir huvudägare i bolaget som köpt dem. Det gjorde man med en riktad apportemission som var ganska märklig…

Det var den gamla styrelsen som sommaren 2022 insåg att man ”måste göra något” för att ”rädda bolaget”.  Den lösning man kom fram till var att slå samman FAB med ett annat bolag i branschen nämligen ett annat danskt spelbolag (DDD) som var i samma situation. Det danska bolaget var ännu mindre och hade en ännu äldre plattform men bolaget hade också lägre kostnader och höll sig flytande.

Det blev två misslyckade bolag som slogs ihop till ett dåligt bolag*, och självklart behöll man börsnoteringen på den svenska börsen (First North). Det krävdes inte ens någon anmälan eller administration eftersom man officiellt behöll bolagets namn, registrering och alla tillstånd.

Ganska smart av styrelsen, men ingen långsiktig lösning på bolagets problem…

(*  ”Two turkeys do not make an eagle”… quote from Google Senior VP Vic Gundotra on Nokia and Microsoft operation on mobile phones in 2011…)

Fyra nyemissioner….

Det blev alltså en riktad apportemission och det var den fjärde nyemissionen på bara tre år.

Den första, i juni 2019 (pre IPO) drog in 20 miljoner till teckningskurs 38 kr. Den andra, mindre än ett år senare (i april 2020…) drog in 9 miljoner till teckningskursen 6.50 kr. (Det går snabbt utför med börskursen och det här blev det en riktad emission till ”privata investerare”)

Den tredje nyemissionen kom redan i oktober 2020. Då hade VD och styrelsen lyckats övertyga en extern ”riskkapitalgrupp” att bolaget var undervärderat med en ”unik patenterad spelplattform” och att de stora vinsterna skulle komma i framtiden. Riskkapitalgruppen fick nu ”chansen att investera” i ett fantastiskt framtidsbolag. Den nya investerargruppen gick in med hela 60 miljoner till teckningskursen 13.50.

(Det visar på ett fantastiskt bra säljjobb av VD och styrelse men också att riskkapitalgrupper och externa investerare inte alltid är så smarta som man kan tro. ”Ett unikt patent” säljs in till några ”investerare” som helt saknar kunskap och erfarenhet inom området. Gjorde man någon kontroll över huvud taget? Besser undrar hur deras ”Due Dilligence” såg ut… 😊 )

Men den fjärde riktade nyemissionen i oktober 2022 var den allra märkligaste. Det blev en apportemission till det danska bolaget två ägare som får 15 miljoner nya aktier (dvs ”halva värdet av Förhoppningar AB”…) när de säljer det egna bolaget (DDD) till Förhoppningar AB.

Antalet aktier fördubblas till 30 miljoner aktier, de två danska huvudägarna bolaget fick alltså 15 miljoner av de aktierna och är nu huvudägare till ett börsnoterat svenskt spelbolag.

De existerande aktieägarna fick en utspädning med 50 % och styrelsen får in en ny dansk styrelsemedlem. Men det blir inga större problem för de som sitter i styrelsen. Alla styrelsearvoden och väl tilltagna löner till ledningen betalas ut som vanligt.

Vad fick danska huvudägarna? Det var inte spelplattformen, utvecklingsresurser eller övrig personal man ville åt utan en etablerad börsnotering på First North och hälften av en hyfsat stor kassa i Förhoppningar AB. Men man fick också två bra löner som VD och CTO utbetalade av det svenska bolaget.

 Den 31 december 2022 fanns det fortfarande 26.1 miljoner kvar som fritt eget kapital av de 89 miljoner som de tre tidigare emissionerna dragit in sen juni 2019. Aktiekursen ligger då på 0.99 kr.

Att byta ett litet, halvrisigt och knappt flytande spelbolag mot 13 miljoner i fritt kapital, en börsplats på First North och två bra löner är en helt OK affär tycker Besser. Dessutom fick de två danska huvudägarna 15 miljoner börsnoterade aktier till en börskurs på cirka 1.40 kr vid tiden för försäljningen.

Idag den 27 april 2023 ligger kursen på 0.50 kr, det finns knappt 1.200 aktieägare hos Avanza och mindre än 200 på Nordnet som antagligen inte är så nöjda med den kursutvecklingen. Hela bolagets börsvärde ligger nu på 13.7 miljoner. Alla aktieägare, även de nya huvudägarna borde vara missnöjda med den kursutvecklingen…

Grundproblemet…

Problemet är att kostnaderna (mest löner och arvoden…) fortfarande är mycket högre än intäkterna. Det finns ingen lönsamhet och inga vinster trots att bolaget varit funnits sen 2013 och varit börsnoterat sen december 2019

Verksamheten är fortfarande inte en lönsam affär. Nu finns huvudägarna, VD och CTO i Danmark men styrelsen, CFO, ett obemannat kontor och börsnotering på First North finns kvar i Stockholm.

Det kan bli svårt att få en löpande och lönsam verksamhet även i framtiden” säger Besser… ( understatement nr 2… )

Styrelsens ägande…

Det som kan vara värt att nämna är att styrelsens 4 svenska ledamöter (förutom ”nya danske huvudägaren”…) tillsammans har 0.37 % av bolagets aktier (2 ledamöter har 0 aktier…) så de riskerar inte några större förluster på det personliga planet. Tvärt om så kan styrelsen sitta kvar ytterligare ett år 2023 och lyfta fina styrelsearvoden…

Andra aktieägare…

Det var från början (2019…) ett litet gäng kring grundaren och gamla VD (”Christer” som även Besser känner…) som alla investerade sparkapital i FAB under 2020 efter att bolaget gjort en IPO i december 2019. (Aktiekursen under 2020 började på 4.00, toppade på 16.40 och slutade på 9.80 med en medelkurs på cirka 9 kr under året)

Johan” satsade en stor del av sitt sparkapital, ”Hugo” satsade flera miljoner. Nu visar det sig att även ”Gustav”, en annan i gänget som har ”ett stort ego” men ”en begränsad privatekonomi” efter några tidigare ”kraftiga felsatsningar” satsat sitt begränsade sparkapital i Förhoppningar AB.

Besser känner flera av de tidiga aktieägarna som alla gick in på höga aktiekurser under 2020, och gissar att de flesta behåller sina aktier även framöver och hoppas på en vändning. Vi får väl se hur det går…

Vad kan vi lära oss här? Satsa inte kapital i förhoppningsbolag på rykten och högre aktiekurser där andra aktieägare som du känner försöker påverka dig att köpa aktier i bolaget. ”Det gäller att skilja på privatekonomi och sociala relationer” som Besser bruka säga….

Näst sista akten…

Det drar ihop sig till slutet i dramat. Både det vi ser från kvartalsrapporter och årsredovisning men också allt annan ”inofficiell” info som jag hör från min gode vän ”Johan

Om vi börjar med Årsredovisningen för 2022 så ser vi flera saker. För det första, ”Kostnader och Intäkter”….

En mycket viktig siffra för alla bolag är relationen mellan kostnader och intäkter. I de flesta förhoppningsbolag ligger kostnaderna (löner, arvoden, hyra mm…) väsentligt högre än intäkterna (försäljningen...).

Typexempel är just Förhoppningar AB. Senaste Årsredovisningen för 2022 visar att 31 dec 2022 ligger börsvärdet på drygt 29 Mkr, Nettoomsättningen (Försäljningen för helår 2022…) har gått upp till 500 tkr (100 % reklamintäkter (från DDD…) och 0 % spelintäkter. Alla spel är gratis…).

Rörelsens kostnader (för helår 2022…) ligger på 29 miljoner. Det betyder att intäkterna 2022 var under 2 % av årets kostnader. ”Inte heller ett så bra värde” tycker Besser.. (understatement… nr 3).

Det vi också ser i Årsredovisningen för 2022 är att Kassan (”Likvida medel”…) ligger på 11 miljoner, ”Summa fritt eget kapital” ligger på drygt 26 miljoner och antalet anställda 31 december var 12 personer.

Även om man halverar antalet anställda (till totalt 6 personer (VD, CTO, CFO + 3 SW-utvecklare…), dubblar intäkterna (till 1 miljon i reklamintäkter…) och skär bort 30 % av kostnaderna (till 20 miljoner…) så kommer verksamheten fortfarande inte att bli lönsamt och gå med vinst under 2023.

Vad skall man göra då? Styrelsen letar nu desperat efter nya ”externa finansiärer” som skall gå in med nytt kapital. Besser gissar dock att det kan bli svårt att sälja in den nyemissionen, både med tanke på bolagets historik, bolagets aktieutveckling och det allmänna investeringsläget under 2023. Att sälja in en till nyemission till befintliga aktieägare är det inte ens lönt att försöka med.

Sista akten…

Vi vet inte när slutet på dramat kommer men Besser gissar att ”sista akten” kommer under 2023. Hur blir slutet? Det vet vi inte men vi kan alla gissa…

Besser håller fortsatt koll på utvecklingen och återkommer i slutet av 2023 med ett nytt inlägg och en ny rapport från äventyret med Förhoppningar AB. ”Vi får väl se hur det går” säger Besser som vanligt som avslutning…

Slutsats…

När det gäller små olönsamma förhoppningsbolag så kan allt hända. Det är också något vi kan lära oss av dramat med ”Förhoppningar AB”.

Det är inte ”Rocket Science” att driva företag. Det som behövs är att intäkterna är större än kostnaderna och för att det skall hända så måste man 1) veta vad kunderna vill ha, 2) producera produkter, varor och tjänster som marknaden köper och 3) sälja allt med bra vinst. Svårare än så är det inte…  😊

Det flesta Förhoppningsbolag klarar inte av de här enkla kraven och ”Förhoppningar AB” är bara ett av många bolag, om än med lite mer extrema siffror. De som får betala för verksamheten är aktieägarna och för förhoppningsbolag kan det fortsätta (med flera nyemissioner…) i många år.

Vad händer när kapitalet tar slut? Det får vi veta i nästa inlägg om ”Förhoppningar AB” när sista akten i dramat redovisas av Besser. Vi får väl se hur det går…

Besser

Advertisement