Besser gillar (som ni vet…??) att hålla reda på börsutvecklingen. Nu har börsen under många år (fram till januari 2022…) varit på rekordhöga nivåer och då ville ”alla” svenskar ”investera” på börsen.

I verkligheten är det för många rena lotteriet där oerfarna ”investerare” utan egen kunskap och erfarenhet köper aktier i förhoppningsbolag som man läst om i sociala media. Inte en ”hållbar utveckling” tycker Besser…….  😊

Att investera i aktier är alltid en långsiktig verksamhet” och då bör också man hålla koll på börsutvecklingen. Så, hur har börsen gått de senaste åren? Här kommer lite info…

Den senaste börscykeln….

Om vi snabbt ser på börsutvecklingen i den senaste börscykeln så startade den på botten för drygt 14 år sen med OMXSPI (EOD) på 177 den 21 november 2008. Sen går det bara uppåt, om än ostadigt ibland…

OMXSPI på 200 passeras första gången 8 december 2008 och senast 31 mars 2009, 300 passeras första gången 11 november 2009 och senast 26 maj 2010.

Sen kommer ”2011-dippen” där börsen igen går under 300 den 4 augusti 2011 och senaste kurs över 300 blir den 7 juni 2012.

För ”2011-dippen” så ligger börsen delvis under 300 i drygt 10 månader.

OMXSPI på 400 passeras första gången 10 september 2013 och senast 17 dec 2013.

Det tar 4 år och 9 månader för börsen gå upp 200 indexsteg till 400.

OMXSPI på 500 passeras första gången 26 januari 2015 och senare den 23 okt 2015. Det blir en ny dipp under 2015 där börsen delvis ligger under 500 ända fram till 7 november 2016.

För ”2015-dippen” så ligger börsen delvis under 500 i nästan 2 år.

OMXSPI på 600 passeras första gången den 8 augusti 2018 och senast den 2 april 2019. Det blir en ny dipp 2019 där börsen delvis ligger under 600 i 4 månader från den 9 maj till 30 augusti 2019. Sen går det snabbt uppåt. OMXSPI på 700 passeras den 17 januari 2020.

Under hösten 2019 så går börsen upp 100 indexsteg på bara 4.5 månader.

De senaste åren…

Om vi bara ser på de senaste åren sen första januari 2020 så har OMXSPI haft följande fantastiska utveckling…

År 2020 börjar på 694 och den 19 februari 2020 nås nytt ATH med 733. Sen blir det en ”Corona-dipp” med 35 % ner till 479 den 23 mars. Men OMXSPI på 500 passeras redan 24 mars, 600 passeras den 29 april och 700 passeras den 11 augusti. Året avslutas den 30 december på 768.

Det blir en börsuppgång under 2020 med 60 % på 9 månader efter ”Coronadippen”.

År 2021 fortsätter i samma stil. Redan 20 januari 2021 når OMXSPI över 800 och den 23 mars slutar börsen på 863.

Det betyder en börsuppgång sen ”Corona-dippen” med 80 % på bara 12 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Men börsen fortsätter uppåt, den 9 april når OMXSPI över 900 och den 4 augusti 2021 når börsen för första gången över 1.000. Ganska fantastiskt igen…

Börsen (OMXSPI…) når ATH den 4 januari 2022 med 1.045,27 (EOD) men för 2022 så börjar börsutvecklingen sämre. Vi återkommer till det lite senare…

Börsutveckling & matematik….

Det finns några grundläggande delar av hur man räknar på en börsutveckling som vi inte ser så mycket om i media. Ni som läser den här bloggen har självklart full koll på läget, men nu blir det ett enkelt exempel på skillnaden mellan absoluta och relativa tal

Vi har haft en ojämn men stadig uppgång på börsen sen 2008 och i media så görs varje år en beräkning av hur mycket börsen gått upp för olika index. Men att räkna med relativa tal i en uppåtgående trend kan också ge fel intryck. Vi tar ett pedagogiskt exempel….

Om ett börsindex (t.ex. OMXSPI….) ligger på 500 (indexenheter…) och börsen sen går upp med 500 enheter till börsindex 1.000 så har vi fått en börsuppgång med 100 %, ganska enkelt….!

Men om börsindex ligger på 1.000 och börsen går ner med 500 enheter till börsindex 500 igen så har vi bara haft en börsnedgång med 50 %, eller hur…?

Vi vet inte hur börsen utvecklar sig i framtiden men i en nedåtgående börsutveckling som vi sett under 2022 så blir den relativa börsnedgången alltid mindre än den relativa börsuppgången. Något att fundera på tycker Besser…

Det spelar ingen roll vilka värden vi väljer. Lite pedagogiskt kan man säga att i en börsnedgång så är basvärdet alltid större än beräkningsvärdet (i absoluta tal…) och därmed blir den relativa nedgången alltid mindre än motsvarande uppgång. Om ni förstår vad jag menar…??

Vad kan vi lära oss här? Låt inte relativa värden (vinster, förluster, värdeutveckling, utdelningar…) skymma den faktiska (absoluta tal…) utvecklingen av dina aktieinvesteringar. Ett tips från Besser…

Eller som Besser också brukar säga… ”Relativa tal betalar inga räkningar”…. (favorit i repris… )

Hur ser nerförsbacken ut…?

Vi har haft en ordentlig nedförsbacke för OMXS börsen sen början av januari 2022, och två enkla frågor blir då…. Hur ser nerförsbacken ut? och Hur lång blir den?  Besser gör ett försöka svara på båda frågorna…

Den första frågan är enkel att svara på. Där vet vi redan svaret och där finns ingen tro, tyckande, åsikter eller gissningar som påverkar svaret. Det som är så fantastiskt med den börsutveckling som redan skett är att det finns klara fakta för allt som har hänt. Det går inte att bluffa, fuska eller påverka den utvecklingen…!!!

Vad man tycker, tänker eller tror om börsen (Önsketänkande…) spelar ingen roll när det finns fakta om det som hänt (Verkligheten…). Något att fundera på…..  😊

Besser utgår som vanligt från OMXSPI men för en relativt kort period (drygt ett år…) så räknas både max- och min-värde för årets börsdagar. Dock är alla värden avrundade till ”signifikanta heltal” där vi bortser från decimaler.

Nedförsbacken…

ATH nås redan 4 jan 2022 med maxvärdet 1.051 men sen går det bara utför. Men det blir också några ”stopp på vägen” där börsen hämtar sig för en kort tid. Det finns alltid några optimister som ser köptillfällen och som vill köpa när andra pessimister vill sälja Det blir några kortare ”börsbubblor” innan börsen fortsätter neråt.

Första ”börsbubblan” börjar efter två månader, måndag 7 mars med OMXS på 778. Då har vi haft en nedgång med 26 % under två månader sen ATH. Lokalt maxvärde nås 5 april med 915 och bubblan avslutas 5 maj med OMXS på 767. Det blir en totalt uppgång på 15 % på under två månader för den första börsbubblan.

Den andra börsbubblan börjar då också 5 maj med OMXS på 767 och når sitt lokala max 3 juni med 846. Den andra bubblan avslutas 1 juli726. Det blir en uppgång med 10 % under nästan 2 månader igen för den andra börsbubblan.

Den tredje börsbubblan börjar alltså 1 juli med OMXS på 726 och det blir en lokal topp 17 augusti med 828. Sen börjar det gå neråt igen och tredje bubblan slutar på 685 den 29 september. Det blir en uppgång med 14 % under 1.5 månader för den tredje inköpsbubblan.

Tre lokala uppgångar på 10 till 15 % under 2 till 1.5 månader. Det blir en varning även för lokala ”börsbubblor” under en allmän börsnedgång…

Men sen tar det stop för nedgången….

Det blir en första uppgång som börjar då den 29 september685 och det går lite ojämnt uppåt i början av oktober. Det blir en lokal topp 13 december833. Sen vänder det och går det neråt igen men bara en liten bit. En lokal botten nås 22 december777 och år 2022 slutar på 781.

Under 2023 fortsätter börsen upp och når en lokal topp 3 februari med 886. Börsen går bra hela våren, de stora bolagen har bra bokslutsrapporter och kvartalsresultat så kurserna hålls uppe. Från 3 februari till 4 maj så pendlar OMXSPI från 886 (3 feb) till 792 (24 mars) till 843(12 maj).

Har börscykeln avslutats?

Det vet vi inte men det ser så ut enligt Besser. Det blev en lång (och förlängd med nollräntor…) uppgång på drygt 13 år (från 21 nov 2008 till 4 jan 2022). Det blev en kort nedgång på bara 366 indexenheter (1.051 minus 685…) eller 35 % på bara knappt 9 månader (från 4 jan 2022 till 29 sept 2022)

(Men en uppgång från 685 till 1.051 blir en uppgång på 53 % som vi visade tidigare…)

En ny börscykel…??

Självklart kan börsen gå ner under 2023 (och 2024…) men Besser gissar att vi får en ny börscykel när den svenska börsen trots allt fortsätter att visa bra siffror. Det är främst två orsaker till det….

När styrräntan går upp (från 0-ränta till 3.5 % / 4.0 %…) så gör bankerna allt större vinster, både på bolån och privatlån men framför allt på företagslån, och de tre svenska storbankerna är en stor del av OMXS index.

När svenska kronan går ner (minus 25 % senaste åren…) så gynnas skogs- och verkstadsindustrin, med tillverkning i Sverige men global försäljning i US dollar. Det blir bra vinster som driver kursutvecklingen och även skog och verkstad är en stor del av OMXS index.

Besser är optimist för utvecklingen av svenska företag, främst banker, verkstad och skog (men också ”stora investmentbolag”…) och det är mest den typen av bolag som finns i Bessers aktieportföljer. Besser investerar bara i bolag som är stora, stabila och lönsamma, och sådana bolag finns (bara…!!) på OMXS LC. Något att fundera över…

Gissningar om framtiden…??

Vi vet aldrig hur framtiden blir men man kan alltid gissa” som Besser brukar säga…. 😊.

Hitintills under 2023 har börsen mest gått uppåt. Ibland lite ojämnt och oregelbundet men det är en uppåtgående trend. Besser gissar att bolag som gynnas av högre inflation, högre räntor och svag svensk krona kommer att klara sig bra även de kommande åren.

Det som gäller är också att se på försäljning och marknad. Svenska exportbolag som är innovativa och globalt marknadsledande kommer antagligen att klara sig bra oberoende av konjunkturer och svensk ekonomi.

Besser gissar att vi även i denna börscykel kommer att få både lokala uppgångar och ”dippar”, men med fortsatt regelbundna inköp så minskar risken med inköp till för höga inköpskurser och antalet aktier i aktieportföljerna ökar fortfarande. Det blir en win / win för oss som är utdelningsinvesterare… 😊

Slutsats….

Vi har haft en lång och stor börsuppgång de senaste 13 åren fram till 4 januari 2022, men det blev en kort börsnedgång med bara 35 % under 9 månader till den 29 september 2022. Är den här börscykeln därmed till ända? Det vet vi inte men Besser gissar att det är så.

De senaste åren har vi fått drygt 500.000 nya aktiesparare. Många av dem har satsat på snabb värdeökning och flera reavinster som avkastning på sina ”aktieinvesteringar”. Den typen av avkastning kommer att bli svårare att uppnå, och många riskerar att bli besvikna på resultatet framöver. Att ”spara med aktier” kräver både investeringskapital och tålamod vilket inte alla har…

Det vi också ser är att det i Sverige blir högre räntor, högre priser och högre inflation. Det kommer att påverka många svenskars privatekonomi negativt men behöver inte vara negativt för svenska börsbolag.

Aktieinvesteringar i stora, stabila och lönsamma bolag kommer antagligen att fortfarande att vara långsiktigt lönsamma, men det är bara en ”kvalificerad gissning” från Besser…  dock..

”Även en kvalificerad gissning är fortfarande bara en gissning” som Besser brukar säga… 😊  …och även för gissningar gäller det att förstå ”den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” (favorit i repris…)

Men gissningar spelar egentligen inte så stor roll. ”Det som alltid gäller är att vara både mentalt och finansiellt förberedd för framtiden.” Även det något att fundera på tycker Besser….  😊

Besser

Advertisement