Ni som läser den här bloggen vet att Besser (wisser…) under årens lopp skrivit många och långa texter om investeringar, aktier och aktieutdelningar. De flesta inläggen har varit (onödigt…??) långa, heltäckande analyser och utläggningar om några specifika delar eller detaljer inom begreppet ”investeringar”.

Som utdelningsinvesterare är Besser helt annorlunda än (nästan…) alla andra aktieinvesterare (98 %…??) , och nu blir det ett inlägg med ”blandade karameller” som visar just hur annorlunda Besser är. Det blir några kortare texter (karameller…) som alla ger något att fundera över.😊

Men ni har kanske redan tröttnat på allt tjat om hur man lyckas med utdelningsinvesteringar, och då kan ni hoppa över det här inlägget. Ni väljer själva, men här kommer några blandade karameller att suga på…

90 /10 – regeln…!!

Det finns en gammal ”börsregel” som säger att för större börsnoterade bolag (Large Cap) så är den långsiktiga kursutvecklingen till 90 % beroende av börsutvecklingen och bara till 10 % beroende av det enskilda bolagets utveckling. Det här gäller både i börsuppgång (som 2020 och 2021) och i börsnedgång (som 2022).

Det vi kan lära oss här är att i en börsuppgång blir många aktier övervärderade i relation till aktiens framtida värde där aktiekursen inte speglar bolagets framtida vinstpotential (P/E tal…). Då är det klokt att undvika inköp av de mest övervärderade aktierna även om man fortfarande bör fortsätta med planerade, regelbundna och kloka aktieinvesteringar.

När det blir en börsnedgång så finns det många stora, stabila och lönsamma bolag som orättvist får lägre aktiekurser (dvs priset på aktier…) när börsen som helhet går ner trots att verksamheten långsiktigt går bra och bolaget fortfarande är långsiktigt lönsamt. Det är då som det blir bra tillfälle till oplanerade och oregelbundna inköp med ”bra pris på bra bolag”.

(Det är ganska enkelt att visa den stora skillnaden mellan pris och värde, välj några stora, stabila och lönsamma bolag på OMXS LC och kolla aktiekurserna den 4 januari 2022 mot 26 september 2022. Bolagens långsiktiga värde har inte ändrats speciellt mycket på 10 månader men det är stor skillnad i aktiekurserna…)

Men det förutsätter naturligtvis att det finns ett väl tilltaget aktivt investeringskapital tillgängligt att använda när det blir tillfälle till ”bra inköp”. Det fantastiska med att vara utdelningsinvesterare är att det varje år kommer in nytt (extra…) investeringskapital från utdelningar som kan användas utan att man själv behöver göra något alls. Har man bara en hyfsat stor och välbalanserad utdelningsportfölj så får man för varje år allt större utdelningar som ger ett allt mer investeringskapital att använda till inköp av allt fler nya aktier.

Men för att kunna utnyttja de här möjligheterna krävs det förstås att man tänkt till redan från början när det gäller investeringar i aktier. För Besser är det tre grundläggande strategier som behövs för att ovanstående skall kunna fungera….

Buy&Hold”…. dvs att man behåller alla aktier som varje år ger allt större utdelningar.

Compounding”…. dvs att man alltid återinvesterar alla utdelningar i allt fler nya aktier

Contrarian”… dvs att man fortsätter inköp av allt fler aktier när alla andra vill sälja aktier.

Den här börsregeln och de tre strategierna har varit grunden till mina aktieinvesteringar sen 2015. Förutom regelbundet eget sparande så gav mina utdelningsaktier 242 tkr till inköp av fler aktier under 2022, och det fantastiska är att Besser får ett ännu större kapital (282 tkr) till nya inköp även 2023 (och ökande 2024, 2025…) utan att behöva lyfta ett finger.

Om man bara följer de tre strategierna ovan så blir det enkelt att vara ”utdelningsinvesterare”. Det blir lite som att köpa rätt bil… ”Om man bara sköter underhållet så kan en gammal Volvo V70* rulla hur långt som helst” som Besser brukar uttrycka det … 😊

(*… Besser gillar Volvo V70 och tycker att det är en bra bil, men äger ingen Volvo V70, har aldrig ägt en Volvo över huvud taget och skulle aldrig någonsin köpa aktier i ett kinesiskt bolag som Volvo Car. Besser äger däremot rätt många aktier i svenska Volvo som tillverkar lastbilar, bussar mm. Volvo är ett framgångsrikt svenskt exportbolag som ger bra utdelningar varje år. Bara som info…)

Semantik…!!

Besser är också något annorlunda som investerare när han hävdar att just ”semantik” är viktigt för framgångsrika aktieinvesteringar.

Semantik är enligt SAOL ”betydelselära” (dvs ”läran om ordens betydelse”…) och de flesta svenskar förstår det svenska språket hyfsat väl, så det är inga stora problem för ”vanliga svenskar”, men det krävs också lite ”ekonomisk allmänbildning” för att förstå hur aktier och investeringar fungerar i praktiken.

Man behöver inte vara civilekonom eller ha expertkunskap inom företagsekonomi, men man måste förstå de grundläggande ekonomiska begreppen, t.ex. skillnaden mellan utgift och kostnad. Det som dock är viktigast att alltid förstå är den stora skillnaden mellan att ”Investera i aktier” jämfört med att ”spekulera i aktier

Om man inte förstår den skillnaden, och många (de flesta …??) ”aktieinvesterare” förstår tyvärr inte den, så kommer resultat och avkastning från aktierna att påverkas negativt. Att spekulera i aktier är något helt annat än att investera i aktier och den skillnaden kommer att visa sig i framtiden.

Och kom ihåg, när det gäller teori och praktik inom investeringar så är det alltid det praktiska utfallet och resultatet i verkligheten som räknas… 😊

Det finns ingen specifik allmän eller legal definition på just ”Investering”* så det är upp till var och en vad man lägger in i det begreppet. Besser har också en egen definition och för Besser är en investering alltid 1) Långsiktig, 2) Riskbegränsad och 3) Förutsägbar.

När det gäller Bessers investeringar i aktier så betyder det: 1) Långsiktigt planerade aktieportföljer över flera år, som 2) är Riskbegränsade med aktier i många bolag och många branscher och 3) med Förutsägbar avkastning som bara räknas på aktieutdelningar. Ganska enkelt och självklart tycker Besser…

Eller som Besser också brukar säga om skillnaden mellan spekulera och investera… ”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”… (favorit i repris).

(*…Inom oseriösa ”förhoppningsbolagsårsredovisningar är det inte ovanligt att man lägger in en kostnad (som borde vara i Resultaträkningen…) som en tillgång och ”investering” i Balansräkningen. Något att hålla koll på om man köper aktier i oseriösa förhoppningsbolag…. 😊  )

Semantik gäller även för omplanering, ombalansering och omdisponering. Man kan alltid göra en omplanering i en aktieportfölj för planerade aktier som man inte köpt än och då blir portföljen ombalanserad, men det man aldrig bör göra är en omdisponering och sälja befintliga (dvs disponibla…) aktier som redan finns i aktieportföljen. Ganska enkelt och självklart tycker Besser igen…

(Besser rekommenderar ren Buy&Hold. ”Att sälja vinnare och behålla förlorare” är inte en smart strategi tycker Besser. Något att fundera på…??)

Aktiv vs Passiv….

Besser är inte en ”aktiv” på börsen men ändå köper Besser regelbundet fler aktier i fler bolag under hela året. Hur hänger det ihop?

Att vara aktiv på börsen innebär att man kontinuerligt letar efter nya möjligheter och nya aktier. Då är det lätt att man blir kortsiktig, och resultatet blir mer av spekulation i aktier än investering i aktier.

Nästa alla (Besser gissar på 98 %…) som är intresserade av aktier och som ”sparar och handlar med aktier” är mest att betrakta som ”aktiva aktiespekulerare” och där både värdeökning och vinster är viktigast som (önskad…) avkastning på aktierna.

För att få värdeökning, som helst skall vara stor och snabb, så måste man vara aktiv och ”hitta nya spännande bolag” och göra ”smarta aktieplaceringar”, i bolag som alla kommer att göra ”fantastiska vinster i framtiden”.

För att få vinster, som helst skall vara stora, snabba och många, så måste man också vara aktiv och hitta ”nya bolag med fantastiska möjligheter” före alla andra när ”aktiekursen rusar och bolaget blir en kursraket”. Sen är det bara att sälja alla aktier med ”fenomenala vinster” och självklart göra om ”samma smarta trick” flera gånger.

Att vara passiv på börsen innebär att man är långsiktig och redan från början vet vilka aktier man vill ha i sin aktieportfölj. Då gör man inte några oplanerade inköp, letar inte heller efter nya aktier och behöver inte heller bry sig om aktiekurser på de bolag som finns i portföljen.

Självklart skall man fortfarande göra inköp av aktier, men bara planerade och förbestämda inköp. Då blir det inga tillfälliga impulser eller önskan att hitta nya bolag och få stor och snabb avkastningen. Avkastningen blir bara regelbundna utdelningar från de aktier som redan finns i aktieportföljen.

Besser är (som ni vet…) helt annorlunda och en utpräglad ”passiv aktieinvesterare” som bara köper ”rätt aktier och rätt antal” i de bolag som sedan länge finns i mina planerade aktieportföljer, och där är det bara aktieutdelningar som räknas som avkastning.

Det betyder att Besser inte är intresserad av ”värde” och heller aldrig får några ”vinster” från sina aktier.

Det vi lär oss här är att skillnaden mellan aktiv eller passiv när det gäller aktier, i nästan alla fall också är skillnaden mellan att vara kortsiktig eller långsiktig. Ofta är det också en skillnad mellan teoretiska möjligheter och praktiska resultat. Något att fundera över tycker Besser….  😊

Riskbegränsning…

Riskbegränsning är bland det viktigaste man kan göra för att få en framgångsrik aktieportfölj, och det finns många risker som behöver begränsas.  De viktigaste riskerna är aktierisken, bolagsrisken, branschrisken, marknadsrisken, finansieringsrisken och börsrisken.

En riskbegränsad aktieportfölj bör (enligt Besser….) innehålla ett urval av många planerade aktier (minst 5.000 …) som är jämnt fördeladeflera bolag (minst 10…) som alla är stora, stabila och lönsamma och där bolagen är fördelade på flera branscher (minst 5….) som alla är seriösa och etablerade.

Bolagen i aktieportföljen bör också vara aktiva på flera marknader (internationell försäljning…). För inköp av aktier krävs det sparande och finansiering (under minst 5 år…) med eget kapital, och för att undvika risken med tillfälligt höga börskurser så bör man planera och genomföra regelbundna inköp under en hel börscykel.

Att begränsa riskerna i sin aktieportfölj medför också att avkastningen från portföljen blir långsiktigt förutsägbar, något som är avgörande för framgångsrika aktieinvesteringar.

(Se där, vi fick med ”3P” igen med ”urval, kapital, inköp”…. 😊 )

Dolda fördelar…

Det finns också några dolda fördelar med att vara utdelningsinvesterare.  Det är främst fem okända fördelar som man får genom att fokusera på aktieutdelningar…

Inga tankar…. Som utdelningsinvesterare krävs det inga egna, smarta tankar. Besser har inget inflytande över några bolag eller aktieutdelningar. Mina utdelningar betalas in på ISK kontot varje år oberoende av vad jag tänker, tycker eller tror om bolagen.

Ingen kunskap…. Som utdelningsinvesterare behöver du inte ha någon egen kunskap om bolagens produkter, produktion, marknad eller konkurrenter. Alla aktieutdelningar utbetalas ut utan att Besser behöver veta något alls om bolagen, deras marknad eller deras produkter.

Inget värde… Som utdelningsinvesterare behöver man aldrig kolla aktiekurser eller bry sig om aktiers värde. Besser är inte intresserad av värde eller aktiekurser och eventuell värdeminskning på aktier ger mig aldrig några bekymmer eller negativa tankar.

Inga vinster… Som utdelningsinvesterare behöver man aldrig sälja några aktier. Besser gör aldrig några vinster men behåller alla aktier och får regelbundna och ökande utdelningar varje år. Enstaka vinster kan inte ersätta regelbundna aktieutdelningar tycker Besser.

Ingen jämförelse… Som utdelningsinvesterare behöver man inte jämföra sig med hur andra investerare presterar. Besser bryr sig inte om värde eller vinster och jämför sig inte heller med börsutvecklingen. Mina utdelningar ökar för varje år och andra investerares framgångar eller motgångar skapar varken girighet eller rädsla.

Slutsats…

Fem korta texter som säger det mesta om hur Besser ser på aktier och investeringar. Ni har säkert läst dem förut men nu blev det en snabb repetition.

Kanske visar texterna också hur annorlunda Besser är som aktieinvesterare. Man behöver naturligtvis inte alls göra som Besser men hitintills har mina tankar om aktier och utdelningsinvesteringar varit hyfsat framgångsrika i praktiska verkligheten (dvs skillnaden mellan teori och praktik…)  Också det något att fundera över…  😊

Besser

Advertisement