Archives for category: Uncategorized

Så här i början av ”investeringsåret 2023” så kan det vara läge att även kolla lite bakåt, eller som Besser brukar säga… ”Vi vet inget om framtiden men man kan alltid lära sig något av det som redan hänt”.

När det gäller börsen så finns det gott om fakta att analysera och det har varit många börscykler under de senaste 100 åren. Nu blir det en ny genomgång och analys för att se om vi kan lära oss något av ”hundra år med börshistoria och börscykler”.

Vi kommer alltid att ha börscykler, men vi vet inte hur stora de blir (amplitud) eller hur långa de blir (frekvens)…. 😊

Börscykler är också en del av Ekonomisk historia och Besser håller sen länge koll på båda delarna. Det som också är viktigt att förstå är att börsen och vår ekonomiska historia påverkar samhället mer än man tror. Det har vi sett även med de senaste årens globala minusräntor och centralbankernas finansiella expansion med ökad penningmängd och inköp av både stats- och företagsobligationer.

Det har varit några inlägg under åren men här kommer lite mer info om hur ”The Wall Street Crash of 1929” påverkade samhället under stora delar av 1900-talet.

Hundra år….??

Ekonomisk historia börjar självklart långt innan 1920-talet men nu blir det bara de senaste 100 åren som vi analyserar lite närmare.

Den första stora börsnedgången var 1920 till 1921. Det var också en riktig börskrasch som inte är så välkänd, men det var bara en av alla börscykler som vi såg från 1850 fram till 1920. Det har alltså funnits många börscykler och börsbubblor även under åren innan 1920.

Efter första världskrigets (WW1) slut i november 2018 blev det börsyra under hela 2019 och börsen toppade i januari 1920 men gick sen relativt snabbt neråt fram till juli 1921. Det var en kraftig nedgång under 1 år och 6 månader som också skapade den första allvarliga depression i USA efter första världskrigets slut. Det blev några dystra år i början av 1920-talet trots glädjen över att kriget äntligen var över.

Men som vanligt började börsen stiga efter att botten nåddes i mitten av 1921, skillnaden var att den börscykelns uppgång varade i hela åtta långa år med en fantastisk uppgång, speciellt på slutet under åren 1928 och fram till hösten 1929. De här åtta åren (1921 – 1929) blev ”Det glada 20-talet” i både USA och resten av värden.

Börsen i USA (Dow Jones Industrial Average, (DJIA)) hade en fantastisk uppgång under de här åren och nåde sitt ATH (All Time High) på 381,17 den 3 september 1929. Sen blev den en mindre nedgång till den stora nedgången som började 24 oktober 1929.  Det blev en första nedgång med 11 % den dagen.

Nedgången accelererade under hösten och resten av 1929, men botten nåddes inte för än 8 juli 1932 med DJIA på 41,22 vilket var ATL (All Time Low) för hela 1900-talet. Det betyder en börsnedgång på 89 % under en tid av 2 år och 8 månader. De åren från början av 1930-talet och framåt blev ”Den stora depressionen” som under hela 1930-talet som drabbade både USA, Europa och resten av värden.

Det som skiljer börskraschen 1929 från tidigare börsnedgångar är att den är allmänt välkänd, främst för att ”nästan alla, från vanliga arbetare och lägre tjänstemän till bankirer och företagsledare” var involverade och att nedgången dessutom var större.

Från mitten av 1932 blev det en mindre och kortare uppgång igen fram till mars 1933. Det blev en ny och längre nedgång en ner nästa bottennivå i november 1937 även om den bottennivån inte nådde ner till 1929 eller 1932 års nivå. I princip kan man säga att ”The Wall Street Crash of 1929” gjorde att börsen förblev nerpressad under hela 1930-talet fram till andra världskrigets (WW2) början i september 1939.

Börsen och samhället….

Det vi också ser är hur kraftigt hela samhället, både i USA och i resten av värden påverkades av börsens utveckling. Främst eftersom ”alla ” hade spekulerat på börsen (och fått vinster…) under ”Det glada 20-talet”. Det var också den stora skillnaden mot de tidigare börskrascherna, då var det bara några få ”rika kapitalister med eget kapital” som hade aktier på börsen.

När ”alla andra” började spekulera på börsen, och ”alla andra” också gjorde bra vinster, så blev det en börshysteri, främst under 1928 och första delen av 1929. FOMO (Fear Of Missing Out) gällde även under ”Det glada 20-talet”.

Den efterföljande samhällsutvecklingen med ”Den stora depressionen” med massarbetslöshet och svåra ekonomiska förhållanden för det stora flertalet invånare, både i Europa och USA, var också en av orsakerna till att andra världskriget (WW2) bröt ut. Något att fundera över i dagens situation……

Besser tycker att man kan se likheter med den senaste börsuppgången från 2009 till 2021. Även här är det många år av börsvinster, aktiespekulationer och låga räntor, med allt fler oerfarna aktiesparare som spekulerar i snabba vinster.

Speciellt under den senaste två åren 2020 och 2021, där den svenska börsen gick upp 52 % på bara två år. Och även här ser vi 2022 början av ”problem” med t.ex Rysslands krig i Ukraina och Kinas hot mot Taiwan. Med hög inflation, högre räntor med stagflation och en eventuellt kommande lågkonjunktur så är det Ingen ljus framtid vi har framför oss, tycker Besser…..

Långsiktiga resultatet…

Efter 1937 så blev den följande börscykeln mer normal med en uppgångsperiod på 4 år och 8 månader. Dock nådde inte DJIA sitt nya ATH för än 23 november 1954. Det tog alltså drygt 25 år innan börsen var på samma nominella nivå som innan september 1929. Om vi tar hänsyn till inflationen under de här åren så nådde DJIA inte 1929 års nivå för än i början av 1965.

Det betyder mer än 35 år innan börsen var på samma nivå igen. Det blev en negativ påverkan på samhället för alla som växte upp under de här åren. Här är också anledningen till att många av den äldre generationen (de som föddes i början av 1900-talet och som växte upp under depressionen på 30-talet…) var mycket försiktiga och skeptiska till aktier och investeringar på börsen.

De tre senaste nedförsbackarna (OMXSPI)

Hur ser det ut i Sverige idag? Vi kan se hur de senaste svenska börscyklerna utvecklats hitintills …..

Det har varit tre större nedgångar på börsen (OMXS) de senaste 30 åren. Just 30 år är kanske inte så länge sen men ändå en lagom lång tid att utvärdera börsutvecklingen och effekterna på börsen. Besser räknar bara förändringar i relativa tal men det blir ändå ganska tydligt vad som hänt. Den första börsnedgången som vi ser på blir i början av 1990.

Vid den första nedgången (fastighetskrisen) gick börsen ner 51 % och den tog 2 år och 3 månader (från juli 1990 till oktober 1992). Den totala börscykeln från topp till topp (juli 1990 till mars 2000) tog 9 år och 8 månader.

Den andra nedgången (IT -bubblan) var lite värre. Börsen gick ner 69 % och det tog 2 år och 7 månader (mars 2000 till oktober 2002). Den totala börscykeln från topp till topp (mars 2000 till juli 2007) tog bara 7 år och 4 månader.

Den tredje nedgången (finanskrisen) var också märkbar. Börsen gick ner 59 % och det tog bara 1 år och 3 månader att nå dit (juli 2007 till oktober 2008). Den totala börscykeln från topp (juli 2007) till nästa topp (jan 2022) tog hela 14 år och 5 månader (varan drygt 8 år med noll- och minusränta…)

Den fjärde nedgången (stagflationen) har vi bara sett början av. Den började i januari 2022 och vi vet inte när och var den slutar. Men något kan vi kanske lära oss av börshistorien…!!

Hur ser en nedförsbacke ut?

Det vet vi inte, men om vi tänker oss en börsnedgång som en trappa neråt från toppen (ATH) så är det normalt två steg ner och ett steg upp. Sen blir det tre steg ner och ett steg upp. Det fortsätter allt snabbare med fyra steg ner och ett steg upp ända tills att vi når botten. Det blir ofta också några ”bubblor” och avbrott i nerförsbacken, det finns alltid några som tror på en snabb vändning och köper under en kortare tid, men sen börjar allt fler sälja igen.

När vi når botten så ser vi att efter ett sista steg upp så blir det bara ett halvt steg ner och sen blir det oftast en lång trappa upp under många år. Även här blir det ibland ”bubblor” när några ser en snabb uppgång i aktiekurser, men en långsiktig börsuppgång tar alltid mycket längre tid än börsnedgången.

De 3 senaste börsuppgångarna tog…. 1992: 7 år och 5 månader, 2002: 4 år och 9 månader och 2008: 13 år och 2 månader.

Att räkna på börsens uppgångar och nedgångar med relativa tal är dock ganska förrädiskt. Det gäller att förstå hur matematiken fungerar…

Rent matematiskt så behöver börsen bara gå ner med 50 % för att nå samma indexvärde som där den tidigare gick upp med 100 %. Något att fundera över… 🙂

Vad händer sen…?

Vi har bara kommit in i början på 2023 och än är det väl för tidigt att spekulera över vad som händer under resten av året. Den närmaste framtiden vet vi helt enkelt ingenting om. Men det ser inte så ljust ut i det långa perspektivet i omvärlden.

Hur länge kommer kriget i Ukraina att hålla på? Kommer kriget att utvidgas och utvecklas med att NATO dras in? Kommer vi att få ännu högre olja- och energipriser om Ryssland helt stänger ner leveranserna. Kommer det fler nya och svårare varianter av Covid framöver? Hur utvecklas konflikten mellan Kina och Taiwan? Kommer den kinesiska ekonomin att klara fastighetsbubblan och problem med åldrande befolkning orsakade av ”ett barn strategin”? Blir det handelskrig med högre priser och lägre ekonomisk utveckling när allt fler länder tar hem produktion och utveckling för att skydda sina egna nationella intressen?

Det finns många risker för framtiden och det behövs bara att någon eller några av dem slår in så blir även livet i Sverige påverkat. Som vanligt gäller det att vara både mentalt och finansiellt förberedd för en osäker framtid.

Slutsats

Vi kan alltid lära oss något av historien, även om detaljerna och tiden förändras. Det är bara se den senaste börsuppgången och jämföra den med andra börscykler i historien.

Det svåra är att se den verkligheten när man är inne med aktieinvesteringar i det korta perspektivet som de senaste två åren. Från 1 januari 2020 till 31 december 2021 så gick börsen upp med 52 %. De flesta inser att det inte var en hållbar utveckling när vi dessutom fick drygt 500.000 nya aktiesparare under de här två åren.

Framför oss har vi en börsnedgång som vi inte vet något om. Besser har tidigare gissat att den skulle bli lång (12 till 18 månader…) och hyfsat djup (med bottenvärden runt 600…) men det kanske inte blir så farligt. Kanske blev den här nedgången kort (bara 9 månader (till 29 sept)) och inte så djup (bara ner till 690…), det vet vi inte än, Vi får väl se vad som händer under resten av 2023….

 Det man får hoppas på är att vi som lever ”i dagens verklighet” just nu i inte upprepar misstagen från den stora depressionen från 1930-talet eller krigen från 1939 till 1945.

”Vad som kommer att hända i framtiden vet vi inte, men det som alltid gäller är att vara mentalt och finansiellt förberedd på det som kan hända” som Besser brukar säga. Besser är både optimist och realist, något som även rekommenderas för bloggens läsare… 🙂

Besser

Advertisement

Det blir som vanligt en kort avstämning av investeringsåret 2022, dels allmänt för utvecklingen av den svenska börsen (OMXS…) och dels för utvecklingen av Bessers tre aktieportföljer under 2022.

Vid förra halvårsavstämningen (den 8 juli…) så gjorde Besser några gissningar och lovade att återkomma med resultatet i avstämningen för helår 2022. Så hur gick det med gissningarna? Vi får väl se nedan…

Även Bessers investeringar i EQT och Kinnevik redovisas enligt vad som utlovats i ett tidigare inlägg.

Börsens utveckling 2022….

Det har varit ett dramatiskt år både i omvärlden och på börsen. Börsen började året på 1.037,14 och redan i den 4 januari nåde OMXSPI ATH1.045,27 (EOD). Men sen dess har både omvärlden och börsen mest bara gått neråt.

Först blev det krig i Ukraina följt av logistikproblem och tillgångsinflation. Första halvåret gick börsen ner 30 %. Det blev lite bättre under hösten men krig och inflation fortsatte. Räntan gick upp och börsen avslutade året på 781.86 (EOD) dvs en nedgång på ”bara24.6 % för helåret 2022.

Hur börsen utvecklas 2023 vet vi inte men Besser gissar att den fortsätter ner en bit till. Vi får väl se hur det går…

Bessers aktieutveckling 2022….

Det blir bara en enkel Årsredovisning med Resultaträkning och Balansräkning för Bessers aktieinvesteringar under 2022.

(Även redovisningen av privatekonomi och aktieinvesteringar blir mer överskådlig om man använder företagsekonomiska upplägg. Bara som ett tips från Besser….)

Resultaträkningen…

Om vi börjar med Resultaträkningen (enligt ”3P”….!!) för mina aktieportföljer så blev resultatet följande…

Planning… De tre redan planerade aktieportföljerna är fortfarande stora och stabila men två portföljer har också ombalanserats* och utökats.

Preparation…. Sparande och Passivt investeringskapital har ökat med 213 tkr, men Passivt kapital används inte under 2022. Det finns ett Aktivt investeringskapital som används till löpande investeringar, men det kapitalet ingår inte i aktieportföljerna. (Alla aktieportföljer innehåller bara aktier, ganska självklart tycker Besser   😊 )

Performance…  Aktieportföljerna har ökat med 69 inköp och det blev totalt 14.360 nya aktier fördelade på 23 bolag. Inga försäljningar av aktier har skett under året (Buy & Hold). Mina aktieportföljer är fast planerade redan från början och inga omdisponeringar* görs i aktieportföljerna.

Intäkter…   Som Intäkter och avkastning** räknar Besser bara med aktieutdelningar och totalt blev det 242 tkr som återinvesterats i nya aktier under året.

Kostnader… Som kostnader räknas bara skatter och courtage. Alla aktier ligger på ett ISK konto i SEB och där blev skatten 20.263 kr.

Men ISK-skatten är en schablonskatt som är helt oberoende av resultat och utfall. Den relativa skatten i relation till avkastningen blev 8.4 % vilket Besser mycket nöjd med. (För 2023 blir det en ordentlig höjning av ISKs Schablonintäkt med hela 135 %. Tag varning….)

Courtage för de 69 inköpen blev 1.655 kr vilket motsvarar en relativ kostnad på 0.095 % vilket även det är ett helt OK värde enligt Besser. Courtaget på SEB kommer antagligen att ligga kvar på den här låga nivån även under 2023.

Yield On Cost***….  Det som också är viktigt är att se hur stor avkastningen (Yield…) är i förhållande till investerat kapital (Cost…) för den totala aktieinvesteringen. För 2022 blev YOC 3.96 % som också är helt OK enligt Besser även om det borde vara en bit över 4 % långsiktigt.

Värdeförändring****… Besser bryr sig inte om aktiekurser eller värdeförändringen av sina aktieportföljer men när man räknar på ISK skatten så är ändå portföljvärdet en viktig parameter. Besser kan konstatera att värdet på aktieportföljerna nu (1 jan 2023…) är högre än värdet var förra året (1 jan 2022…) trots att vi haft en större börsnedgång. Ganska intressant….

Mer än så behöver inte Resultaträkningen inte innehålla. Det som är viktigt för mina aktieinvesteringar är att 1) Antalet aktier ökar varje år och 2) att Avkastningen bara räknas på utdelningar. Ganska enkelt att både förstå och hantera….  😊

*…  Omdisponering vs Ombalansering….

Det blir kanske lite semantik men för just aktier och investeringar så är det viktigt att förstå vad som är vad. Det gäller helt enkelt att förstå ekonomi och ordens betydelse….

En omdisponering förutsätter att det finns något att disponera, t.ex en aktieportfölj med verkliga (reella…) aktier. Om man inte rör (dvs säljer….) de aktier man redan har (dvs disponerar…) så är det inte en omdisponering. Ganska självklart. Besser säljer aldrig några aktier och gör därmed aldrig några omdisponeringar (dvs Buy & Hold…)

En ombalansering kan också vara en omdisponering men det kan även göras på planerade (fiktiva…) aktier i en (planerad…) aktieportfölj. Besser har ombalanserat (och även utökat…) två av mina planerade aktieportföljer och därmed planerat för och köpt fler aktier i några bolag….

(För Fondportföljen så är det 2.000 aktier som utökats och 3.000 aktier som ombalanserats och för Branschportföljen har fem (av tio…) branscher ombalanserats och utökats med totalt 9.000 aktier.)

**…  Avkastning på aktier enligt SEB….

Det som är ganska anmärkningsvärt är hur även proffs (dvs SEB ….) ser på ”avkastning på aktier”. Besser har alla sina aktier på ett ISK-konto i SEB och får i slutet av varje kvartal en ”Värdepappersförteckning” där SEB redovisar alla aktier med antal och aktiekurser i slutet av kvartalet. (Värdepappersförteckningen används av SEB som underlag för den skatt på ISK kontot som SEB varje år rapporterar (men inte drar av…) till Skatteverket. (ISK skatten är inte en källskatt!!))

Varje aktie anges med Innehav, men det finns också en rad med beteckningen ”Avkastning” och det fantastiska är att SEB anger att Avkastningen är 0.00 (noll) för samtliga aktier i Bessers Värdepappersförteckning. SEB anser tydligen att de aktieutdelningar som under året utbetalats av SEB till mitt ISK-konto inte är att beteckna som ”Avkastning”. Ganska fantastiskt tycker Besser….

***…. Yield On Cost…

YOC-värdet blir lite missvisande för Cost (inköp….) gäller för alla inköpta aktier fram till 31/12 2022 och de flesta av aktierna som inköpts under senare delen av året har inte bidragit till Yield (utdelningar…) under 2022.

****…. Värdeförändring…

Värdeförändring av en aktieportfölj kan bara bero på två faktorer, aktiekurser och antal aktier. Besser gissar att drygt 98 % av alla som ”sparar och handlar med aktier” mest är intresserade av aktiekursernas utveckling med det gäller inte för Besser. När börsen går ner (som 2022…) blir det ett bra tillfälle att köpa fler aktier till bra priser.

För Besser så ökade värdet på aktieportföljerna orsakat av antalet aktier mer än minskning av värdet orsakat av aktiekursernas nedgång. Något att fundera på….

Balansräkningen…

Om vi går vidare till Balansräkningen för mina aktieportföljer så blir den ännu kortare…

Som Tillgångar finns totalt 58.790 aktier fördelade på 32 bolag. Det finns inga Skulder (eller Investeringskapital… ) i Balansräkningen, så alla aktier balanseras mot ett bokföringsmässigt Eget Kapital (dvs ett fiktivt kapital eller värde….)

Det finns även ett väl tilltaget Aktivt investeringskapital helt utanför aktieportföljerna som används för både regelbundna och oregelbundna aktieinvesteringar men den här avstämningen gäller bara för de tre aktieportföljerna.

Många aktieinvesterare (de flesta….??) lägger också in fonder, sparande och investeringskapital i sin ”Aktiesparportfölj” på ISK kontot för att den skall se bättre ut och få ett högre portföljvärde, men det gör inte Besser. Eller som Besser också brukar säga…. ”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”.

(Självklart kan man ha en ”Investeringsportfölj” på ISK, men då är det inte en ”Aktieportfölj”….)

Men om man har en ”Investeringsportfölj” med sparkapital på ett ISK-konto ”med skatt men utan ränta” så ger det en ”garanterat negativ avkastning” som Besser tidigare påpekat. Har man Fonder eller andra Finansiella tillgångar med låg avkastning (< 2.94 %) så blir skatten 2023 också högre än ”vanlig kapitalskatt” på 30 %. Något att fundera på … !!

Bessers aktieportföljer (och ISK-konto…)  innehåller bara aktier, inget annat. Ganska självklart tycker Besser…

Track Record: 100 %…

Om vi ser på Bessers avkastning (aktieutdelningar…) för 2022 så blev den 100 % av antalet möjliga aktier. Hur räknar Besser då? Den 1 jan 2022 så fanns det 41.970 aktier i de tre aktieportföljerna och samtliga aktier (100 %….) gav utdelning under 2022. Det samma gällde även för 2021 men tyvärr inte under ”Coronaåret” 2020.

Avkastning 2023….??

Vi vet inte vilken utdelning varje aktie ger 2023, kanske någon aktie också slopar utdelningen, men det spelar ingen roll. Den 1 jan 2023 fanns det 58.790 aktier i aktieportföljerna och Besser gissar att de totala utdelningarna för 2023 ökar jämfört med 2022. Utdelningarna blir ett nytt extra investeringskapital 2023 för att köpa fler nya aktier. (dvs Compounding….). Ganska fantastiskt igen….. 😊

Blir det 100 % utdelning från aktier även 2023? Det vet vi inte heller, men Besser gissar att det blir så även för 2023. Men allt är bara gissningar (i teorin…), vi får väl se hur det går (i praktiken…) vid avstämningen om ett år…

EQT & Kinnevik….

Besser kommenterar normalt inte enskilda bolag och aktier men i ett tidigare blogginlägg så utlovades det redovisning av inköpen i EQT och Kinnevik under 2022. Det har blivit 0 (noll…) inköp av EQT (fortfarande 250 aktier med GAV 110 kr) men inköp av 1.050 aktier i Kinnevik (med GAV 151 kr) under 2022

Besser anser att EQT fortfarande är en övervärderad aktie (till kursen 220 kr den 31/12..) men att Kinnevik under 2022 kommit ner till mer vettiga och lagom värderade aktiekurser.

Det betyder att EQT fortfarande inte är fullinvesterad (till totalt 500 planerade aktier…) och att det antagligen kommer att köpas många Kinnevik (till totalt 4.500 planerade aktier…) framöver (till vettiga aktiekurser…!!) . Besser gissar att det kommer fler bra köptillfällen även under 2023.  Vi får väl se hur det går….  😊

Planerade och Oplanerade inköp…

Besser lovade också i ett tidigare inlägg att redovisa fördelningen mellan ”Planerade (och regelbundna…) inköp” till ”rätt pris” jämfört med ”Oplanerade (och oregelbundna…) inköp” till ”bra pris”. Av de totalt 14.360 inköpta aktierna under 2022 så var 8.010 planerat inköp (första veckan i varje kvartal…) och 6.350 aktier oplanerat inköp (oregelbundna inköp under hela 2022…).

Men självklart var alla inköpta aktier (100 %…) i bolag och antal som redan finns i mina tre sen länge planerade aktieportföljer. (Besser letar (som ni vet… ?) aldrig efter ”nya spännande bolag”…  😊)

Realistiska förväntningar….

Realistiska förväntningar” är en av fördelarna med utdelningsinvesteringar. Det blir mindre av önsketänkande (fantastiska vinster i framtiden…) och mer av verklighet (regelbundna och realiserade utbetalningar varje år…..).

Verkligheten är inte statisk (den förändras kontinuerligt…) men framtiden blir enklare att hantera om man kan planera avkastningen från aktieportföljen med just realistiska förväntningar. Självklart kan utdelningarna även minska (som 2020….) men om man investerar i bolag som är stora, stabila och lönsamma så kommer utdelningarna att fortsätta utbetalas (och även öka….) under åren framöver. Om man då också återinvesterar utdelningarna så rullar ”The Snowball” allt fortare i nerförsbacken…

Branscher, Bolag och Aktier….

Det har kommit några frågor om vilka aktier Besser har i sina aktieportföljer? Det är ingen hemlighet och det kommer ett inlägg under våren med det totala antalet ”Branscher, Bolag och Aktier”. Vilka enskilda aktier man har i aktieportföljerna är inte speciellt viktigt tycker Besser. Huvudsaken är att man har ”rätt branscher, rätt bolag och rätt aktier” i sin aktieportfölj om man skall vara en ”seriös utdelningsinvesterare”. Vi får väl om Besser platsar i det sällskapet…  😊

Slutsats…

År 2022 blev ett år då börsen äntligen nyktrade till efter mer än 13 år av börsuppgång, och med mer 7 år av negativ eller nollränta som gjort att både börsen och de flesta aktier blivit ordentligt övervärderade.

Det man inte bör göra som aktieinvesterare är att låta tyckande och tänkande med känslor och impulser styra sina aktieinköp. ”Att köpa rätt aktier till fel pris” är inte speciellt smart.

Självklart skall man aldrig köpa ”fel aktier”, oberoende av vilket pris man betalar för aktierna… 😊

Resultatet blir bättre och hanteringen enklare om man gjort hemläxan innan man ”börjar med aktier”. Besser rekommenderar som vanligt ”3P” med ”Planning, Preparation, Performance”.

Kan också beskrivas som ”Urval, Kapital, Inköp”, enkelt i både teori och praktik….

Det som också är viktigt med aktieinvesteringar är (förvånande…??) semantik (!!). Det gäller att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad eller skillnaden mellan omdisponering och ombalansering, men det som är viktigast att förstå är ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. (favorit i repris…). Något att fundera över….  😊

Besser gör både regelbundna inköp (”rätt pris på rätt aktier” i början av varje kvartal…) och oregelbundna inköp (när det blir ”bra pris på rätt aktier”…) men undviker inköp av övervärderade aktier, (”fel pris på rätt aktier”…) speciellt under de senaste två åren 2020 och 2021. Självklart har också Besser gjort några få inköp av aktier som kanske varit övervärderade, men det är inte vid speciellt många tillfällen.

Att vara utdelningsinvesterare är egentligen ganska enkelt. Köp bara aktier i bolag som ger bra utdelningar och köp allt fler aktier för varje år. Svårare än så är det inte att ”investera i aktier”….

Men även för aktieutdelningar gäller att ”Relativa tal betalar inga räkningar” (favorit i repris…) så det gäller att tålamod under många år för att även få större ”Absoluta tal” från utdelningarna.

Med de avslutande och kloka orden så önskar Besser alla bloggläsare framgångsrika utdelningsinvesteringar även för 2023 men ger också en stor varning för den allt högre ISK-skatten.

Besser återkommer som vanligt i början av juli med en avstämning för första halvåret 2023. Då får vi (delvis…) se hur det gick med Bessers förutsägelse om utdelningar 2023….

Besser

Besser är i grunden en mycket analytisk (och pedagogisk ??) person som med ”pedagogiska räkneexempel” enkelt vill visa de teser som han vill argumentera för till andra aktieinvesterare.

Det här inlägget handlar om två ”sanningar” som Besser påpekat under många år. Dels att investeringar i utdelningsaktier är långsiktigt lönsamma och dels att avkastningen från aktieutdelningar också är beroende av antalet aktier som man har i sin aktieportfölj.

Kanske ganska självklara synpunkter för den här bloggens läsare, men allt blir så mycket enklare och lättare att förstå om man också visar exempel och argumenterar med siffror.

Ett pedagogiskt och praktiskt räkneexempel…

Besser är som ni vet en utpräglad utdelningsinvesterare men många ”vanliga aktieinvesterare” kanske inte förstår hur just avkastning på aktier i form av aktieutdelningar fungerar i praktiken??

Dock inte den här bloggens läsare. Ni är alla kunniga och erfarna och har nog allt klart för er, men ni kan kanske använda det här räkneexemplet till att förklara just utdelningsinvesteringar för era (aktieintresserade…) vänner…  😊

Aktieutdelningar i praktiken….

Avkastningen från aktieutdelningar är bara beroende av två faktorer, ”Utdelning per aktie” och ”Antalet ägda aktier”. I det här exemplet på ”Aktieutdelningar i praktiken” väljer vi tre bolag inom en bransch (Telecom…) som alla finns i Bessers aktieportföljer.

Som första exempel tar vi ett ”vanligt Telecombolag” på OMXS LC, nämligen Ericsson.

Om vi börjar med ”Utdelning per aktie” så beslutade Ericssons årsstämma den 22 mars 2022 att utdelningen skulle vara 2.50 kronor per stamaktie (både A- och B-aktier…) med lika delade utbetalningar på 1.25 kronor den 5 april och 5 oktober 2022.

Det fantastiska med utdelningen per aktie är att den inte går att påverka av oss vanliga aktieinvesterare. Det spelar ingen roll vad man som aktieägare tycker, tänker eller tror, vad man gör eller säger eller hur många aktier man har. Det är alltid huvudägarna (Investor och Industrivärden i det här fallet…) som bestämmer över aktieutdelningen. Därmed behöver Besser (som aktieägare…) inte heller göra något eller bekymra sig om den delen av avkastningen. Ganska skönt, ett (aktie-) bekymmer mindre tycker Besser….  😊

Däremot är ”Antalet ägda aktier” något som varje aktieägare kan bestämma helt själv. Självklart är det också (delvis…. 😊 ) beroende av tillgång på investeringskapital men vi får flera intressanta och praktiska observationer på aktieutdelningar vid några olika utfall av ”Antalet ägda aktier” i just Ericsson.

1 aktie ger 2.50 kr. Ett helt meningslöst belopp.

10 aktier ger 25 kr. Räcker inte ens till en fika.

100 aktier ger 250 kr. Räcker kanske till några öl på stan, inte mycket på ett helt år.

1.000 aktier ger 2.500 kr. Ett helt OK belopp, men det blir inte mer än 200 kr per månad.

10.000 aktier ger 25.000 kr. Nu börjar det likna något, men det ersätter inte lön eller pension.

100.000 aktier ger 250 tkr. Ett riktigt bra belopp som kan ge guldkant till vardagen.

1.000.000 aktier ger 2.5 miljoner. Nu kan man sluta jobba och göra vad man vill i fortsättningen.

Lärdomar…

Det vi lär oss här är att antalet aktier är viktigt och helst skall öka för varje år. Det som också är fantastiskt med aktieutdelningar är att de (oftast…!!) återkommer varje år utan att man själv som aktieinvesterare behöver göra något alls.

För Besser blir det inga ”regelbundna omdisponeringar, inga ”nya smarta aktieanalyser”, ingen ”tro, tyckande eller tänkande på fantastiska vinster i framtiden”, inga ”nya inköp baserade på rykten eller impulser” och inga ”onödiga börsproblem eller aktiebekymmer”. 

Eller som Besser brukar säga….”Aktieutdelningar ger en enkel och bekväm avkastning för alla mina aktier” ….  😊

Önsketänkande vs Verklighet….

Det som Besser alltid tjatar om…. ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet…” gäller även för aktieutdelningar.

Självklart kommer aldrig Besser (eller någon annan ”vanlig utdelningsinvesterare”…) att få ut 2.5 miljoner i utdelningar från Ericsson (eller några andra bolag….).

Men efter några (många…??) år som utdelningsinvesterare borde något värde mellan 25 tkr per år (10.000 aktier…) och 250 tkr per år (100.000 aktier…) inte vara någon omöjlighet oberoende av om det är aktier i Ericsson eller några andra bolag som ger aktieutdelningar och som är ”stora, stabila och lönsamma”.

Telecomaktier….

Under 2022 hade Besser 3.000 aktier i Ericsson, så där blev det bara drygt 7 tkr i utdelningar. Det blev inget större avkastning, men Ericsson är bara ett av många bolag på OMXS LC och det finns fler bolag som man kan ta med i räkneexemplet.

Ett annat bolag i Bessers aktieportföljer är Tele2 och där fanns det 2.000 aktier i portföljerna. Även Tele2 gav utdelningar under 2022 och där blev det hela 19.75 i utdelning per aktie. Det betyder att Besser fick ut drygt 39 tkr bara från det bolaget.

Självklart kommer inte Tele2 att göra samma extra utdelning för 2023 men det spelar ingen roll, för då finns det antagligen något annat bolag i Bessers aktieportföljer som av någon annan anledning ger en extra utdelning.

Ett tredje exempel är Telia och där hade Besser 2.500 aktier som gav 2.05 i utdelning för 2022. Det blev en ganska blygsam avkastning på drygt 5 tkr.

Totalt gav Telecombranschen drygt 52 tkr i utdelningar för 2022 men det finns naturligtvis fler branscher, fler bolag och fler aktier i Bessers (”välbalanserade”… 😊 ) aktieportföljer.

Vad kan vi lära oss här….??

Det vi kan lära oss här är att ”många bäckar små….” ger en större total avkastning när man räknar samman alla branscher, alla bolag och alla aktier. Vi vet inte vad bolagen (i Telecom och andra branscher…) ger för utdelningar nästa år, men det spelar ingen roll.

Besser kan inte påverka utdelningarna och köper bara fler aktier tills varje bolag är fullnvesterat i de tre planerade aktieportföljerna. Utdelningarna blir vad de blir under 2023 och det blir inga bekymmer för Besser.

Riskbegränsning…

Det som också är viktigt är Riskbegränsning med många bolag i många branscher. För Bessers aktieportföljer så betyder det en ganska stor spridning över flera (cirka 10…) branscher där Besser valt ut de 3 till 4 (bästa…) bolag till aktieportföljerna.

Kanske kommer några av bolagen att minska utdelningarna under 2023, men då kommer också några att öka utdelningarna. Det vet vi inte, men det vi vet är att Besser kommer att ha fler aktier i sina portföljer under 2023 än de som fanns där under 2022. (se ”Avstämningen för helår 2022” i inlägget den  5 jan 2023)

Utdelningar 2023…??

Vad blir utdelningarna per aktie i Telecom för 2023? Det vet vi inte eller hur? ”Då får man väl gissa istället” som Besser brukar säga.

Besser gissar att utdelningarna för 2023 blir 2.60 för Ericsson, 3.80 för Tele2 och 2.10 för Telia och idag finns det 3.500 Ericsson, 2.500 Tele2 och 3.500 Telia i mina tre aktieportföljer. Det betyder att Besser räknar med att få cirka 26 tkr i utdelningar från Telecom nästa år, dvs en halvering av utdelningarna jämfört med 2022.

Det betyder naturligtvis också att de totala utdelningarna för 2023 kommer att påverkas men det blir inga överraskningar, det är inget bekymmer och det är inget att göra något åt. Utdelningarna per aktie 2023 för Telecom blir vad de blir och det är inget som ger Besser bekymmer eller som Besser kan påverka. Och det finns fler branscher än Telecom i Bessers ”välbalanserade” aktieportföljer…

ISK skatt 2023… ??

Vi vet heller inte vad den totala ISK skatten blir för 2023. Det är bara Schablonintäkten (2.94 %) och Skattesatsen (30 %) som är kända. Vad Kapitalunderlaget blir vet vi inte men Besser gissar att det för Besser ökar något i värde jämfört med 2022. Det betyder en ISK skatt på drygt 53 tkr för 2023 som Besser måste betala i deklarationen 2024. (jmf 20 tkr för 2022)

Totala resultatet för 2023 blir alltså ökad skatt med 33 tkr och minskade utdelningar i Telecom med 26 tkr. Totalt nästan 60 tkr som negativ påverkan av utfallet för 2023. Ganska dystert men inget som Besser kan göra något åt. Det finns fler aktier i andra bolag och andra branscher, och om ett år vet vi vad den totala avkastningen blev för mina aktieportföljer under 2023….

Realistiska förväntningar….

Realistiska förväntningar” är en annan av fördelarna med utdelningsinvesteringar. Det blir mindre av önsketänkande (fantastiska vinster i framtiden…) och mer av verklighet (regelbundna och realiserade utbetalningar varje år…).

Verkligheten är inte statisk (den förändras kontinuerligt…) men framtiden blir enklare att hantera om man kan planera och beräkna avkastningen från aktieportföljen med just realistiska förväntningar. Självklart kan utdelningarna även minska (som 2020…) men om man bara fortsätter att investera med fler aktier i fler bolag som alla är stora, stabila och lönsamma så kommer utdelningarna att fortsätta utbetalas (och även öka…) under åren framöver.

Som vi såg ovan så kan man redan idag räkna med både ökade skatter (kostnader…) och färre extra utdelningar (intäkter…) för 2023 och även det är en del av Realistiska förväntningar.

Besser rekommenderar bloggens läsare att göra sina egna beräkningar av både skatt och utdelningar för att få just Realistiska förväntningar inför 2023…

Slutsats….

”Utdelningsinvestering är lätt att förstå och enkelt att genomföra” som Besser brukar säga, men med ett pedagogiskt räkneexempel så blir det också lättare att visa hur resultatet utvecklas vid olika aktieinnehav.

I teorin vet vi inget om framtiden, men som utdelningsinvesterare (med många aktier i många bolag och många branscher…) så blir det lättare att gissa vad avkastningen blir från sin aktieportfölj. Det kan alltid bli negativa överraskningar (som Corona under 2020… ) men det blir ofta också positiva överraskningar (som extra utdelning i Tele2 under 2022…) som jämnar ut och begränsar riskerna.

Det är just ”Riskbegränsningen” som gör att det blir ”Realistiska förväntningar” när man fokuserar på utdelningsinvesteringar. Något att fundera över….

Besser hoppas (och tror…??.) att han med det här inlägget lyckats argumentera för några av fördelarna med ”Utdelningsinvesteringar” till bloggens läsare, men det kanske inte behövs? Alla som läser den här bloggen är smarta nog att själva förstå fördelarna med aktieutdelningar…  😊

Med de kloka orden önskar Besser alla bloggläsare en God Jul & ett Gott Nytt År. Nästa inlägg blir den 5 januari 2023 med en avstämning av investeringsåret 2022. Hur gick det med Bessers totala aktieutdelningar 2022? Kan bli intressant att läsa om… 😊

Besser

Besser har tidigare skrivit några inlägg om just börspsykologi (dvs Financial Behaviour…) men nu blir det en ny analys och framför allt några exempel (japp, det blir Besser själv som exempel…) på hur man undviker att bli påverkad av börspsykologi och andra masspsykologiska fenomen.

Börspsykologi….??

Det finns många aktiebloggare som har synpunkter på börspsykologi och försöker förklara hur det fungerar men de flesta aktieinvesterare blir tyvärr påverkade ändå. Besser är (som ni vet…??) ”helt annorlunda” som investerare och slipper därmed också bli påverkad av den börspsykologi som ”alla andra” drabbas av.

Om ni tycker ovanstående låter ”mindre intressant” och ni redan hört det mesta av Bessers tjat så kan ni hoppa över det här inlägget. Detsamma gäller om ni har ”viktigare saker att göra”. Det här inlägget blir bara en långrandig upprepning av det som ni kanske hört förr. Men, kanske kan man ändå få några nya infallsvinklar och lära sig något nytt? Nu är ni varnade…. 🙂

Alltid aktiv…??

I grunden är problemet med börspsykologi (Financial Behaviour…) att man som aktieinvesterare blir påverkad av externa och interna impulser som medför oplanerade och oövertänkta beslut och handlingar.

En enkel analys av ovanstående visar att viljan att vara aktiv (i beslut och handling…) gör att egna och andras impulser styr mot oövertänkta och oplanerade inköp av aktier. ”Vill man undvika börspsykologin så bör man vara mindre aktiv på börsen”. Ganska självklart tycker Besser…

Eller med andra ord ”om man varje dag är inne på börsen med nya beslut och handlingar så drabbas man alltid förr eller senare av börspsykologi”.

Man skulle kunna säga att Besser har både kunskap och erfarenhet av börsen och aktieinvesteringar men jag är aldrig ”aktiv” på börsen eller nyfiken på aktiekurser.

Tro, Tyckande och Tänkande….

Men, det är också en grundläggande fråga om hur man är som person och vad man tror om framtiden efter att fått ”externa impulser” dvs allt från de dagsnyheter man ser, hör och läser i allmänna media (tidningar och TV…), till stora annonser för nyemissioner i oseriösa förhoppningsbolag och de rykten och ”investeringstips” man läser om i sociala media.

Annonser och rykten är i de flesta fall rena bedrägerier redan från början, där grundare av okända ”förhoppningsbolag” försöker påverka oerfarna (och lättlurade…!!.) aktiesparare till inköp av aktier i nyemissioner. Det kan också vara rykten om nya och spännande upplägg som t.ex. kryptovalutor eller andra ”fantastiska möjligheter”.

Det finns nästan alltid en dold agenda bakom alla rykten, där det är några få personer som tjänar stora pengar när ”alla andra” köper nya förhoppningsaktier, kryptovalutor eller betalar avgifter för att vara med på ”möjligheterna”. Ganska dystert tycker Besser…

Framtiden…..??

Det är också avgörande hur man ser på framtiden rent generellt. Blir man rädd när framtiden är dyster och osäker? Saknar man grundläggande kunskap om ekonomi, investeringar och aktier? Saknar man erfarenhet och okritiskt följer och tror på det som ”alla andratycker och tänker om ekonomi, investeringar och aktier?

Svaret på de här frågorna är i stor utsträckning beroende på vilka dagsnyheter man får från media. Tyvärr fokuserar även vanliga media på negativa nyheter och händelser som ofta ger en felaktig och skrämmande bild av verkligheten. Då är egen kunskap och erfarenhet viktig som motvikt till all negativ påverkan.

Saknas det så finns inte heller något ekonomiskt självförtroende eller kritiskt ifrågasättande av allt de ostrukturerade, okritiska och negativa nyheterna som media förmedlar. Tyvärr en ganska vanlig situation enligt Besser.

Några goda råd från Besser blir…. 1) var mycket kritisk mot annonser, rykten och dagsnyheter (kortsiktig info…), 2) var noggrann med val av media (informationskällor…), 3) skaffa dig kunskap och erfarenhet om aktier och investeringar (egen kompetens…) och 4) ha egna och fasta regler för alla aktieinvesteringar (långsiktig planering…).

Eller som Besser också brukar säga…. ”Låt inte kortsiktiga nyheter förstöra din långsiktiga planering”

Risk….

Börspsykologi handlar också om risker. Det finns många synpunkter på vad som är en risk, men när det gäller ”aktier och investeringar” så väljer Besser (som vanligt…) ett citat från Warren Buffett….

Risk comes from not knowing what you are doing.”  Warren Buffett

Just det här citatet passar också bra in på hur man hanterar ”förhoppningar” och andra ”fantastiska möjligheter” med aktier (eller kryptovalutor…!!). Om du inte vet något om det bolag du investerar i så kan det bli stora problem. Då hjälper det inte att många andra, som redan har köpt aktier (till låga kurser…) och blivit ”rika” eller att aktiekurserna fortsätter uppåt (under ytterligare någon tid…) med allt fler nya aktieägare som också blir ”rika” på ”värdeökningen”.

Det gäller alltså att förstå risken och den stora skillnaden mellan bolag (värde) och aktie (pris). Ett till citat från Warren Buffett förklarar det bäst tycker Besser…

Price is what you pay. Value is what you get” Warren Buffett (favorit i repris….)

Värde och Pris enligt Besser….

Vad är värdet på ett bolag? Hur räknar man ut det värdet? Det har Besser ingen aning om och han kan heller inte något om hur man gör smarta finansanalyser av resultaträkning eller balansräkning. Besser vet inget om vilka komplexa formler man skall använda för att få fram värdet på ett bolag och heller inte vilka riktvärden som gäller.

Hur vet Besser då vad som är ett bolag med ”högt värde”? Det är ganska enkelt, ”bolag med högt värde” är bolag som är stora, stabila och lönsamma och som dessutom har långsiktiga huvudägare och en stark balansräkning. Svårare än så är det inte…. J

Vad är rätt pris på en aktie? Hur beräknar man det priset? Här har Besser både kunskap och erfarenhet så här blir det en enkel analys.Besser är inte ”aktiv” eller intresserad av dagens aktiekurser men följer börsens utveckling sen lång tid.

Rätt pris” är att undvika övervärderade aktier (men ändå göra ”regelbundna inköp”…) när börsen går upp (2020 och 2021) men också när det blir bra tillfällen till extra inköp (dvs ”oregelbundna inköp”) med ”bra pris” när börsen går ner (2022 och 2023). Ganska enkelt tycker Besser… 😊

(Besser kommer att redovisa fördelningen mellan regelbundna och oregelbundna inköp i avstämningen för 2022. Kan bli intressant att se utfallet…)

Självklart kommer många aktiekurser att öka i framtiden, men under 2023 kommer det att finnas flera tillfällen (Planning…) att köpa ”rätt aktier” till ”bra pris”, men det kräver förstås att man då är förberedd (Preparation….) och verkligen tar tag i tillfället (Performance….) när möjligheten väl dyker upp. Svårare än så är det inte….. 🙂

Greed & Fear…..

Girighet och Rädsla är också två mycket vanliga fenomen inom börspsykologi, men de ger också bra möjligheter att just minska inverkan av den masspsykologin. Det gäller helt enkelt att undvika girighet och rädsla för den egna aktieportföljen. Det låter enkelt i teorin men är också (som tur är…) ganska enkelt även i praktiken (tycker Besser…..  🙂 )

Motsatsen till girighet är långsiktighet och tålamod. ”Planera för en långsiktig aktieportfölj redan från början och ha tålamod att följa din egen planering” som Besser bruka säga….

Motsatsen till rädsla är säkerhet och självförtroende. ”Planera för en säker aktieportfölj med bolag som alla är stora, stabila och lönsamma och ha självförtroende att behålla alla aktier oberoende av den dagliga kursutvecklingen.” som Besser också brukar tjata om….

Regler och Planering….

Om det nu inte är så smart att utsätta sig för börspsykologi (dvs styras av externa och interna impulser…) så finns det ännu fler enkla möjligheter att slippa oplanerade och oövertänkta inköp av aktier.

Den enkla lösningen är att ha fasta regler och långsiktig planering för hur man gör sina inköp och att sen självklart ha tålamod och självförtroende nog att följa dem. Det här är en av de stora (men okända….??) fördelarna av just planerade aktieportföljer. (dvs Planning…) som Besser alltid tjatar om… 🙂

Genom att göra en noggrann, detaljerad och fast planering av sin aktieportfölj där man redan från början väljer och dokumenterar 1) vilka bolag som skall ingå, 2) hur många aktier i respektive bolag som totalt skall inköpas och sen 3) planerar när inköp genomförs, så blir det mindre risk att påverkas av både externa och interna impulser.

Eller som Besser brukar säga…. ”Aktieinvesteringar skall alltid vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process”

Hemligheten med utdelningar….

Besser drabbas aldrig av börspsykologi och tycker att det är ganska skönt att slippa den delen med aktieinvesteringar. Hemligheten är att inte vara ”aktiv på börsen” utan i stället mest vara passiv och bara vänta in att aktieutdelningarna utbetalas utan egna beslut eller egen handling.

Det misstag många ”aktieinvesterare” gör är att ha komplexa teorier om ”aktier och investeringar” men att man inte förstår hur man skall och bör göra i praktiken. Det är därför börspsykologin också påverkar genomförandet och utfallet när man saknar de praktiska erfarenheterna. Det är den stora skillnaden mellan teori och praktik, eller som Besser också brukar säga….

”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan (teoretiskt….) önsketänkande och (praktisk….) verklighet” (favorit i repris….)

Hur gör Besser…

För Besser är det här inga som helst problem, och det beror mest på hur jag är som person. Som ni vet (???) så är Besser lat, bekväm och gillar inte att jobba i onödan. Det har även påverkat min syn på aktier och investeringar och den påverkan på mina aktieinvesteringar skulle kunna sammanfattas med….

Att vara passiv ger mindre jobb och bekymmer men det krävs mer självförtroende, tålamod och investeringskapital.” (Besser har som tur är gott om resurser för de tre sista delarna…. 🙂  )

Besser har tre enkla och passiva regler och ni har antagligen hört dem förut, men här kommer de en gång till….

Besser säljer aldrig några aktier. Jag är inte intresserad av att göra vinster på mina aktier. Det blir inga reavinster men inte heller några reaförluster. Jag behöver inte göra något alls med mina aktier. Alla aktierna ligger fast på ett ISK konto i SEB och banken tar hand om all hantering, administration och utbetalning av aktieutdelningarna alldeles gratis. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Besser kollar aldrig på aktiekurser. Jag är inte intresserad av värdeökning och jag bryr mig inte om aktiekurser oberoende om de gå upp eller ner. Jag blir inte orolig eller rädd när börsen går ner och gör inga inköp av övervärderade aktier när börsen går upp.  Besser gör planerade och regelbundna (och ibland även oregelbundna…) inköp av allt fler aktier i allt fler (planerade…) bolag och då spelar dagens aktiekurser ingen roll. Ganska självklart tycker Besser….

Besser påverkas aldrig av media. Jag kritisk mot dagsnyheter och följer ett begränsat urval av media för nyheter och ekonomisk utveckling. Jag har också kunskap, erfarenhet och självförtroende att fatta mina egna beslut. Det finns klara regler för mina planerade aktieportföljer, och jag behöver aldrig leta i media efter ”nya, spännande bolag”. Det blir heller aldrig några ”smarta omdisponeringar” i aktieportföljerna. Varken dagsnyheter eller vad andra aktieinvesterare tycker, tänker eller gör påverkar mina aktieinvesteringar. Ganska skönt tycker Besser….

Börspsykologi…

Besser är alltså en utpräglad utdelningsinvesterare och minskad påverkan av ”börspsykologi” är bara en av fördelarna med aktieutdelningar som avkastning på aktier.

Alla aktieinvesteringar blir så mycket enklare när inte låter marknaden (dvs börsen och aktiekurser…) eller media (dvs dagsnyheter…) påverka de aktier jag redan har och de inköp som jag (enligt egna fasta regler…) redan planerat. För Bessers är aktieutdelningar en passiv, realiserad, riskbegränsad och regelbunden avkastning, och den avkastningen påverkas varken av aktiekurser, media eller börspsykologi.

Slutsats…

Det finns många (ganska enkla….!!) knep för att undvika att bli påverkad av börspsykologi. Besser gör ovan bara en genomgång av några principiella möjligheter.

Den vanligaste orsaken till att bli påverkad av börspsykologi (och även masspsykologi…) är att vila vara ”aktiv” och att inte ha planerade aktieportföljer och fasta investeringsregler.

De flesta som ”investerar i aktier” vill få värdeökning (helst stor och snabb med smarta inköp eller omdisponeringar…) eller reavinster (helst stora, snabba och många med fantastiska framtidsbolag…). Om man bara undviker att vara aktiv med värdeökningar och reavinster så slipper man också bli påverkad av det mesta inom börspsykologin.

Men att vara passiv kräver förstås tålamod, självförtroende och investeringskapital och det är det inte alla som har. Men det spelar ingen roll. Man kan faktiskt lära sig att ha tålamod, man kan skaffa sig självförtroende och man kan spara till ett investeringskapital.

Det svåra med aktieinvesteringar är att göra rätt val av avkastning och att börja tidigt. Om man följer Bessers blogg så blir det lite lättare att lyckas som aktieinvesterare och man undviker också de värsta fällorna med just börspsykologin.

Eller som Besser brukar säga… ”Dina beslut och handlingar idag kommer att påverka din situation imorgon” Något att fundera över….. 😊

Besser

Besser brukar ibland gå tillbaka och göra ett återbesök för att se vad som hänt sen sist när det gäller olika inlägg under årens lopp. Det är främst inlägg om bolag som Besser kallar ”Förhoppningsbolag” eller i några fall även ”Bluffbolag”.

Nu blir det ett återbesök och en dagsrapport för ett av bolagen, nämligen ”OscarProp”.

Nej, Besser skriver inte ut namnet på bolaget för då blir det inte heller sökbart på webben och Besser vill helst undvika att bli uppmärksammad av negativa ”nät-troll” när man skriver om kontroversiella (??) bolag med många arga och besvikna aktieägare. Men ni som läser den här bloggen kan säkert räkna ut vilket bolag det handlar om…. 🙂

Det är också ett litet tips till bloggens läsare. Undvik att bli spårad på webben genom att inte skriva ut hela namnet på det som diskuteras eller kommenteras. Skriv en förkortning eller en hopskrivning med något annan ord för att inte göra det riktiga / subjektet / objektet / sökbart. Något att fundera över….

Senaste notisen…

Det var bara en kort notis på affarsvarlden.se nu i november där man konstaterade att OscarProp hade sålt av några fastigheter för 90 miljoner. Det var enligt bolaget… ”fastigheter som inte ingår i våra prioriterade segment” men också för att försäljningen ”frigör på så sätt kapital för att amortera på skuld och stärka balansräkningen” säger bolagets VD.

En enkel fråga från Besser blir då…Finns det några prioriterade segment för OscarProp?  Antagligen inte alls…. De här fastigheterna köptes för bara något år sen och nu måste de snabbt säljas när det blir svåra tider för fastighetsbolag i allmänhet och för OscarProp i synnerhet. Det blir antagligen inte de sista fastigheterna som säljs av.

Det är bara den svaga balansräkningen som man desperat för söker stärka upp inför årsskiftet. Men frågan är vad futtiga  90 miljoner i fastigheter kan göra för hjälpa upp den situationen? Antagligen inte mycket…..

Återbesök OscarProp…

Vad har Besser skrivit tidigare om bolaget? Det visar sig bara vara några få inlägg och vi tar dem i kronologisk ordning…

18 okt 2019… Besser varnar för ”kryddor i portföljen” och OscarProp är en typisk sådan. Aktiekursen ligger då på 14.80. Men den låg ett år tidigare (den 18 okt 2018) på 168 kr. Ganska fantastiskt…

18 sept 2020…  Här blir det en varning för fyra  ”förhoppningsbolag” och ett av bolagen är just OscarProp. Besser påpekar också att aktiekursen (redan då….!!) gått ner med  99 % på bara 3 år (dvs från sept 2017). Aktiekursen ligger på 15.60.

19 feb 2021… Här blir det en mer ”komplett genomgång” med ägarstruktur och bolagsvärdering av OscarProp under sex år. (dvs från IPO i mars 2015 till feb 2021). OscarProp var under några år ett av de största fastighetsbolagen på svenska börsen (!!!) och ingick både i OMXS30 och i de flesta av de större aktiefonderna.

Några exempel från 31/12 2016 med några aktiefonder som ägare och andelar av aktievärdet…. Fjärde AP-fonden (4.58 %), AMF Försäkring (1.85 %), Länsförsäkringar (1.41 %), Avanza Pension (1.17 %), Swedbank Försäkring (1.09 %).

 Men bubblan spricker och aktiekursen går från 840 kr (31/12 2017) till 359 kr på ett år (31/12 2018) och vidare ytterligare ett år senare till 52 kr (31/12 2019). Det blir minus 94 % på bara två år (!!).

Det slutar inte där. När börsen börjar gå upp (från början av 2020…) så går börskursen för OscarProp ner från 52.00 (1/1 2020) till 11.00 den (19 feb 2021). Det blir en fortsatt nedgång med 79 % på bara lite drygt ett år. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Om ni undrar hur våra pensioner utvecklas och hur sparande i pensionsfonder och sparkapital i aktiefonder investeras så har ni (en del av….) svaret här. Besser fortsätter med en djupare analys av OscarProp i det följande inlägget (5 mars 2021). (Vill ni ha en mer heltäckande analys så läs gärna båda inläggen från 19 feb och 5 mars 2021….)

Ganska dystert tycker Besser. Att våra fondförvaltare inte har bättre förstånd än att vara kortsiktiga och följa med en masspsykos för enskilda bolag är ett klart underbetyg till hela finansbranschen. Besser har följt finansbransche både från insidan och senare från utsidan under många år och kan intyga att de flesta fondförvaltare bara är ostrukturerade opportunister eller ännu värre. Tag varning….

23 dec 2021… Det är ett inlägg om ”förlustaversion” där Besser igen varnar för att ha ”kryddor i portföljen” och då tar OscarProp som ett exempel på vad som kan hända (??) även om aktiekursen är nerpressad redan från början (dvs ”Falling knives”….). (Svar på den frågan är att kursen fortfarande kan gå neråt…. 🙂  ). Aktiekursen ligger på 10.86 den 23 dec 2021. (Det är mindre än ett år sen…..!!)

Hur långt kan aktiekursen på OscarProp sjunka…??

Det vet vi naturligtvis inte eller hur?, Men med de erfarenheter vi ser ovan så blir det som vanligt en kvalificerad gissning från Besser..… 🙂

Vi börjar med att se på kursutvecklingen under 2022. Den 3 jan 2022 låg kursen på 11.44 och dagen efter, den 4 jan 2022 (när börsen (OMXPI) når ATH…) så ligger kursen på 11.34. men sen början både börsen och kursen för OscarProp att sjunka. Ett halvår senare (30 juni 2022) har börsen tappat 30 % från ATH, men även OscarProp har gått ner till 4.15. Det blir också en nedgång, men med 64 % för OscarProp. Det blir en drygt dubbelt så stor nedgång som övriga börsen.

Men börsen repar sig under hösten 2022 och går upp lite grand när det kommer positiva inflations-siffror. Hur går det då med aktiekursen för OscarProp? Den följer inte uppgången alls utan fortsätter neråt. Den 24 nov 2022 ligger kursen på 1.75 vilket blir en nedgång (från 30 juni 2022) med 58 %mindre än 5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser, igen…

Hitintills så har OscarProp tappat 85.93 % bara på det senaste året, och 99.78 % de senaste 5 åren enligt Avanza. Något att fundera på….

Hur långt ner kan kursen egentligen sjunka? Svårt att svara på, men det finns fortfarande drygt 9.700 aktieägare bara på Avanza och Besser gissar att det finns totalt cirka 13.000 aktieägare (med ett mindre antal aktier…) kvar på marknaden.

 När börsen fortsätter ner under början av 2023 så blir ännu färre som vill fortsätta som aktieägare och då blir det ett ordentligt säljtryck. Besser gissar att kursen under våren 2023 ligger en bra bit under 1.00. Kanske runt 0.75 till 0.50 i april 2023. Det blir en dryg halvering även från dagens redan låga aktiekurser. Vi får väl se hur det går….

Aktieägare i OscarProp….

Vi ser ovan att några stora aktie- och pensionsfonder varit storägare i OscarProp sen länge, men hur många andra ”vanliga svenska aktiesparare” har varit med på resan från IPO 2015 fram till nu? De flesta värdena finns i de två heltäckande inläggen i början av 2021, men vi ser också hur det ser ut just nu.

Den 31 dec 2015 fanns det 4.100 svenska aktieägare, 31 dec 2016 fanns det 7.000, 31 dec 2017 fanns det 9.900 och 31 dec 2018 fanns det 9.100 svenska aktieägare. Men från årsredovisningen 2019 finns det inte längre några siffror alls över antalet aktieägare. Varför då kan man fråga sig….?

Även om OscarProp numera inte anger det totala antalet aktieägare i Årsredovisningen, så finns fortfarande de 15 största aktieägarna angivna.

För senaste helåret (2021… ) med avstämning den 31 dec 2021 så hittar vi bl.a. Avanza Pension (med 7.0 % av kapitalet), Swedbank Försäkring (3.5 %) och SEB Life (1.7 %). Där har ni några pensions- och försäkringsbolag som ni bör undvika enligt Besser… 🙂

Om vi jämför med värden för 5 år sen (31 dec 2016, se ovan) så ser vi t.ex. att Avanza Pension ökat sin andel av kapitalet och även Swedbank Försäkring har ökat sin andel av kapitalet. SEB Life fanns inte med bland de 15 största aktieägarna 31 dec 2016 vilket betyder att de hade mindre än 0.50 % av kapitalet eller om de ens hade några aktier alls vi den tiden.

Men dagens fondförvaltare för SEB Life anser tydligen att man bör ha en bra del av försäkringskapitalet i ett bolag som OscarProp. För ett år sen (31 dec 2020) så ägde SEB Life 3.3 % av aktievärdet, och äger nu alltså 1.7 % av bolagets aktievärde.

En enkel fråga blir då, Hur stor del av aktievärdet äger SEB Life den 31 dec 2022?  Hur mycket har SEB Life förlorat de senaste 2 åren på OscarProp? Något att fundera över…!!

(Disclaimer: Besser är både en nöjd kund och aktieägare i SEB, men skulle aldrig köpa fonder (varken ränte- eller aktiefonder) eller pensionsförsäkringar där. Det är den mycket lönsamma fondförvaltningen, bostadsutlåningen och företagsfinansieringen som ger stora vinster och bra utdelning till aktieägarna. Besser fick 18.000 i utdelning från SEB under 2022.)

ISK skatten blir mer än fördubblad 2023…

Redan nu kan Besser avslöja att ISK skatten för 2023 ökar med 135% där skattesatsen på schablonintäkten ökar från 0.375 % till 0.882 % för 2023. ISK skatten är som ni vet en schablonskatt som är helt oberoende av avkastningen (dvs värdeökning, reavinster eller utdelningar….) så det kan vara intressant att se hur den skatten slår på den individuella avkastningen för 2022.

Besser har både ”investeringsskatten” (dvs skatten på ISK kontot…) och den ”realiserade avkastningen” (dvs aktieutdelningarna…) klara för 2022 och kan redan nu avslöja att skatten blev 8.4 % på mina ”aktieinvesteringar” för 2022, vilket Besser tycker är helt OK.  Besser rekommenderar även bloggens läsare att göra en skattekalkyl för ”investeringsåret 2022”. Det kan kanske bli några negativa överraskningar, men gör den beräkningen så fullständig som möjligt ändå. Men som Besser också brukar säga….

”Att lura andra är kanske inte så smart, men att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Hur stor blir den totala ISK-skatten 2023? Det vet vi inte eller hur? Men schablonskatten på 2023 års avkastning kommer antagligen all bli mycket större än för 2022. Besser räknar med en dryg fördubbling och hoppas på en ”avkastningsskatt” på cirka 20 % men skatten kan bli mycket värre än så beroende på ”avkastningen” för 2023. Något att fundera över för alla som ”investerar i aktier”…..

Slutsats…

För Besser är det givande att ibland göra ett återbesök och se vad man tidigare skrivit (och gissat…) men det är kanske inte så positivt för alla aktieägare att bli påminda om hur aktiekursen för den typen av  bolag utvecklats under de senaste åren.

Besser hoppas att det inte finns någon av OscarProps 13.000 aktieägare bland bloggens läsare och att bloggens läsare även har bra koll på var ni har era aktiefonder och pensionsfonder (om ni ens har några….??).

Det vi kan lära av ovanstående är att inte lita på ”aktiva och professionella fondförvaltare” när det gäller aktiefonder för sparkapital eller pensionssparande. Alla fondförvaltare är inte långsiktigt framgångsrika och de har inte heller en stabil och lönsam fondförvaltning…. J  (Dagens understatement av Besser. Gäller även finansbranschen som helhet….)

Det vi också kan lära av ovanstående är att man inte heller kan lita på indexfonder!! Glöm inte att OscarProp var en stor del av OMXS30 under 2016, 2017 och 2018, och att alla indexfonder som baseras på det indexet (bl. a. Avanza Zero…) gjorde stora förluster när OscarProp´s börskurser började gå ner från toppen (840 kr till 52 kr….) på bara 2 år.

Besser avslutar med att fortfarande varna för ”förhoppningsbolag” och ”kryddor i portföljen”. OscarProp är inte det första bolaget, inte heller det enda bolaget och heller inte det sista bolaget som kommer att få stora problem och kraftigt minskade aktiekurser i den närmaste framtiden.

Det vi kan lära oss här är att under en kommande börsnedgång så kommer många förhoppningsbolag att tappa stora delar av sitt aktievärde och en hel del bolag kommer också att tappa hela sitt aktievärde. Tag varning …..

Besser

Japp, ovanstående text var rubriken på en bra artikel i placera.se av Daniel McPhee. Artikeln bygger på historien om den framgångsrika aktiefonden Sequoia och de principer för långsiktiga aktieinvesteringar som ligger bakom fondens framgångar.

Självklart kan man läsa hela artikeln på placera,se (och Besser tycker nog att ni bör göra det….) men nu blir det som vanligt en genomgång av lärdomarna med kommentarer från Besser…. 🙂

En lång historia…

Sequoia har en lång historia.  Aktiefonden startades redan i början av 1970-talet där grundaren Bill Ruane hämtade inspiration från både Warren Buffett och Benjamin Graham.

Det är en ganska imponerade bakgrund som Bill Ruane (BR) har. Först examen från Harward Business School, sen 10 år som fondförvaltare på Wall Street där han parallellt studerade investeringar för Benjamin Graham vid Columbia University. På den kursen träffade han och blev också god vän med Warren Buffett. ”Ganska imponerande…!!” (dagens understatement från Besser… 🙂 )

Med bästa teoretiska bakgrund, lång praktisk erfarenhet och fantastiska kontakter så startade Bill Ruane i början av 1970-talet sin egen aktiefond Sequoia. (Hur Sequoia växer under lång tid och blir riktigt stor kan man läsa här  )

Fyra praktiska investeringsprinciper…

Grunden till Sequoias investeringsfilosofi var bara fyra enkla principer som BR tagit med sig från de praktiska erfarenheterna under 10 långa år på Wall Street. För Besser är det ganska typiskt att fondens framgångar redan från början var baserade på praktiska erfarenheter och inte teoretiska kunskaper för fondens investeringsprinciper.

Här kommer de fyra principerna med Bessers kommentarer…..

#1… Använd aldrig belåning när du investerar i aktier.

Det BR argumenterar för är att belåning ökar risken och rädslan (”Risk increase Fear”) vilket leder till irrationella beslut.

För Besser är det här självklart. Det är den (kraftigt…!!) ökade risken med belåning som leder till rädsla (för förluster…) vilket gör att man agerar oövertänkt och irrationellt. Dels har vi problemet med ”negative leverage” med banker och långivares ”margin call” och dels den egna ökande osäkerheten och rädslan för förluster (minskat portföljvärde även vid små förändringar i aktiekurserna….) som ofta leder till upprepade felbeslut.

Besser belånar aldrig sina aktieportföljer och undviker också alla andra onödiga lån. Eller som Besser brukar säga (även om vanliga Balansräkningar…. 🙂  )….

Bättre att ha Tillgångar och Eget Kapital som ger trygghet och tålamod än Skulder som ger rädsla och otålighet”. Något att fundera över….. 🙂

#2… Följ inte momentum.

Det BR säger här är att man skall vara uppmärksam på när marknaden (dvs börsen….)  ”agerar dramatiskt” åt något håll. ”Dramatiska förändringar” (dvs både stor uppgång och nedgång på börsen…) är en konsekvens av att börsens ”investerare” (eller mer korrekt ”de som handlar med aktier på börsen”….) blivit giriga eller handlar i panik. Det är det gamla vanliga ”Greed & Fear” som man skall vara uppmärksam på.

För Besser är det här samma sak som ”Contrarian” som också är en av Bessers huvudprinciper. Det gäller både val av bolag och när man skall göra inköpen.

När ”alla andra” som handlar på börsen letar efter ”fantastiska tillväxtbolag” som skall ge stora och snabba ”värdeökningar och vinster” (dvs girighet…..) så planerar Besser bara för inköp av bolag som ger utdelningar och redan är stora, stabila och lönsamma.

Det samma gäller för när man skall göra inköp av aktier. När börsen bara fortsätter upp under många år, speciellt under 2020 och 2021, så blir många aktier kraftigt övervärderade. Besser investerar regelbundet men har undvikit de värsta fällorna när det gäller övervärderade aktier under de här åren. När börsen sen kraftigt går ner under 2022 och många aktieägare ”säljer av allt i panik (dvs rädsla…..) så gör Besser i stället några extra inköp av ”bra bolag till bra priser”.

Besser kör också ren ”Buy & Hold” och behöver aldrig sälja några aktier. Men det krävs naturligtvis både tålamod och insikt för att inte följa ”alla andra” på börsen…. 🙂

#3.. Ignorera marknadsprognoser….

Enligt BR kan ingen se in i framtiden och veta hur marknaden (dvs börsen…..) skall utvecklas. Då är det bättre att fokusera på att hitta (några få….) ”kvalitativa bolag” och köpa dem till ”rimliga värderingar”.

För Besser är det här också självklart. Besser har en ganska bred kunskap och erfarenhet av svenskt näringsliv men har inga specialkunskaper om de flesta börsbolag. Då är det enklare att bara välja ut några få bolag på börsen som alla är större (på Large Cap…), stabila (på börsen sen många år….) och  lönsamma (bra vinster under många år…).

Det blir bara några stora, stabila och marknadsledande svenska börsbolag som får plats i Bessers aktieportföljer.

#4.. Håll dig kocentrerad….

Det BR rekommenderar är att man försöker att lära sig några bolag väldigt bra så att man skapar ett ”informationsövertag” mot marknaden.

Vanliga ”aktiva aktiefonder” har oftast över 100 bolag i sin aktieportfölj som man (med höga kostnader….) kontinuerligt omdisponerar och handlar med på börsen. (Och som självklart också ger höga fondavgifter….).

Genom att göra ett mindre urval så får man större kunskap om de bolag man följer. Sequoia har en koncentrerad portfölj med en relativt jämn fördelning där de 10 största investeringarna täcker mer än 60 % av fondens värde.

(Bara för info, en aktiv aktiefond måste enligt EU (UCITS) innehålla minst 17 bolag med max 10 % av totala värdet i varje enskilt bolag och max 40 % totalt värde för de bolag som har 5 % eller mer av värdet. Även en koncentrerad aktiefond har oftast cirka 35 bolag i fonden.

Även de flesta svenska indexfonder är ordentligt koncentrerade. Typexempel är Avanza Zero som följer OMXS30 där bara de 30 mest omsatta aktierna på OMXS finns med. Det kan också jämföras med att i dag finns 163 aktier (men bara 131 bolag…) på Lagre Cap där bolagets ”marknads kapitalisering” skall vara över ”One Billion Euro” eller cirka 10 miljarder SEK.)

För Besser är det här kanske inte aktuellt. Jag ”kan inget” (eller ”kan inte mer än de flesta andra”…) om de bolag jag investerar i eftersom jag bara investerar i stora, etablerade och välkända bolag. Dessutom är Besser en ”utdelningsinvesterare” som inte behöver bry sig om eller leta efter ”värdeutveckling” för enskilda bolag eller göra smarta ”reavinster” för att få avkastning från mina tre aktieportföljer.

Mitt ”informationsövertag” över marknaden är att jag inte ens ”är med i spelet” eller deltar i samma match (dvs värdeökning och reavinster…) som ”alla andra” aktieinvesterare…. 🙂

Självklart kan en ”långsiktig aktiefond” som Sequoia inte leverera hög avkastning varje år. Det blir i stället ganska stora variationer på hur fonden avkastar under enstaka år. Det blir också lite av ”det pris man betalar” för att var långsiktig när alla andra är ”kortsiktiga”.

Det vi också lär oss av ovanstående fyra investeringsprinciper är att praktisk erfarenhet är viktigt. Eller som Besser brukar säga…

För framgångsrika aktieinvesteringar är det viktigt med kunskap, men ännu viktigare med erfarenhet”…..  🙂

Men det fantastiska är att man inte behöver ha egen erfarenhet, det räcker bra med att lära sig av andras erfarenheter. Eller som Jack Bogle (John C. “Jack” Bogle, 1929 – 2019) uttryckte det….

” Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper”  (favorit i repris….. 🙂 ) 

Besser har under årens lopp lärt sig massor av andra investerares erfarenheter men nu var det första gången som jag stötte på Bill Ruane (William J. Ruane, 1925 – 2005) och även den här gången blev det lite nya insikter och en nyttig repetition. Besser kan bara säga….  ”Thank you Bill for good advice….”

Jack (John C.) Bogle har också skrivit många bra böcker och Besser har några av dem i sin bokhylla. På bokus.com finns 22 böcker inom ekonomi och investeringar att välja mellan, och Besser rekommenderar som vanligt att man regelbundet köper en bra bok för att öka både kunskap och erfarenhet. ”Läs & Lär” som Besser också brukar säga…. 🙂

Tre insikter från dagens fondförvaltare…

De senaste 50 åren sen starten har också gett Sequoia några allmänna praktiska insikter i hur marknaden (dvs börsen…) reagerar. Dagens fondförvaltare John Harris (JH) delar med sig av insikterna och berättar hur han ser på börsen.

#1… Marknaden undervärderar långsiktig tillväxtpotential…..

 Börsen (marknaden…) är oftast kortsiktig och tror att enstaka negativa nyheter, negativa kvartalsrapporter eller årsrapporter även avgör bolagets framtida utveckling (dvs ”kvartalsekonomi”….).

Så är det naturligtvis inte. Bra bolag (stora, stabila och lönsamma…) kan ha tillfälliga problem men växer och utvecklas fortfarande (nästan alltid….) bra rent långsiktigt. Det har man redan bevisat sen tidigare med många stablia och lönsamma år av verksamhet och försäljning.

(Bara för att vara extra tydlig…. Nej, alla ”bra bolag” lyckas inte alltid, men har man ”många bra bolag” i aktieportföljen så utvecklas de flesta också bra rent långsiktigt. ”Det är så enkelt att riskbegränsa bolagsrisken” som Besser också brukar säga…. 🙂  )

 En ofta förbisedd tillväxt är avknoppning (spin-off…) av dotterbolag med utdelning av aktier till aktieägarna. Några typexempel de senaste åren (och som alla finns i Bessers aktieportföljer….) är Investor –> EQT, SCA –> Essity och Sandvik -> Alleima.

#2… Marknaden underskattar hur kvalitet reducerar investeringsrisken

När de flesta aktieinvesterare på börsen prioriterar små bolag med värdeökning, som helst skall vara både stor och snabb, så är det självklart att stora kvalitetsbolag (som bara växer långsamt men stablit….) inte blir populära om man bara ser till aktiekurserna.

Även här blir tillväxt och avkastning i form av extrautdelningar (Tele2…..), utdelning av egna aktier (SHB -> !ndustrivärden….) och spin-off av dotterbolag (SCA och Sandvik…) något som marknaden oftast helt bortser från.

#3.. Tillväxt och kvalitet reducerar återinvesteringsrisken….

Det JH noterar är att varje gång du säljer en aktie så måste du investera i ett nytt bolag och det blir allt svårare att hitta ”bra bolag” att investera i. Men om man redan från början bara fokuserar på bolag med ” bra ledningar, långsiktiga tillväxtmöjligheter och dominanta marknadspositioner” så reduceras ”återinvesteringsrisken” enligt JH.

För Besser är det här inte några större problem. Besser säljer aldrig några aktier men måste också återinvestera de (ökande….!!) aktieutdelningarna som kommer in varje år, och då är det enklare att redan ha gjort en utvärdering av börsens bolag. Besser har redan från början en lista på cirka 45kvalitétsbolag”  som han väljer att investera i. Varje bolag har också ett ”max antal aktier” som kan inköpas innan bolaget blir ”fullinvesterat”.

(Hitintills finns 34 bolag i 3 portföljer varav 16 är fullinvesterade. Som sagt, många bolag och hyfsat jämn fördelning blir ett enkelt sätt att begränsa ”bolagsrisken” i enskilda bolag…..)

Slutsats….

De bästa principerna för ”långsiktiga aktieinvesteringar” är oftast baserade på praktiska erfarenheter, men det är ganska enkelt att att få den typen av erfarenheter genom att läsa på hur andra framgångsrika investerare agerar. Typexempel här är både Warren Buffet med Berkshire Hathaway och Bill Ruane i Sequoia.

Man kan aldrig kopiera andras investeringar rakt av men det finns alltid bra principer som man kan använda för sina egna investeringar. ”Learn from others” är också ett bra tips från Jack Bogel.

Besser gör egna tolkningar på de flesta långsiktiga investeringsprinciper, men den stora skillnaden är att Besser aldrig letar efter värdeökning eller reavinster för sina aktier. Då behöver man inte heller konkurrera med ”alla andra” investerare som gör just det. Att fokusera på aktieutdelningar gör att det blir lite enklare och lite lättare att få regelbunden avkastning och därmed också få  ”framgångsrika aktieinvesteringar”…..  🙂

Besser

Som ni vet (??) har Besser sina egna regler för hur man hanterar (en eller flera…..) aktieportföljer, men det här inlägget handlar inte om Bessers aktieportföljer. Det blir en uppföljning av ett tidigare inlägg (10 juni 2022….) där Peter Benson  (PB, Chefredaktör för Affärsvärden…..) gjorde en ”besiktning” av sin privata aktieportfölj.

Besser har en helt annan syn på aktier (utdelningsinvesterare och stora börsbolag… ) jämfört med PB (värdeinvesterare och mest små tillväxtbolag….) men Besser var ändå imponerad av att PB gick ut med detaljerad info om sin egen aktieportfölj. Resultatet för PB´s avkastning var dock inte imponerande trots en kraftig börsuppgång (plus 52 %…!!) under åren 2020 och 2021. PB uttryckte det så här….

” Av runt 30 onoterade innehav så har drygt hälften sålts eller skrivits ner till noll. Här har vi en supersuccé, ett par fina framgångar och ett par mediokra exits. Och ett flertal fiaskon.”.

”Kravlista på den egna portföljen”….

Rubriken ovan är PBs egen i den senaste ”portföljkommentaren” där han går igenom sina ”fem minimikrav” som varje innehav i PBs aktieportföljen måste uppfylla. Besser gör en enkel genomgång med kommentarer till PBs kravlista…..

Aktier….??

”Hittills i år är mina investeringar ner -5% trots att många av portföljens aktier gått som index eller sämre. Räddningen har till stor del varit en hög andel kassa och stabila obligationer..”

För Besser är det här helt obegripligt….. PB skriver här om sina ”investeringar” och utvecklingen av  ”portföljens aktier”, men en ”aktieportfölj” består (enligt Besser…!!) bara av aktier. I en aktieportfölj finns inga obligationer, fonder, guld, kapital, kassa eller något annat. Ganska självklart tycker Besser…

En personlig Balansräkning….

Det PB beskriver är mer av ”en personlig Balansräkning” där PB anger ett urval av ”tillgångar” och hur några av hans ”investeringar” hitintills har utvecklats under 2022.  Han undviker att specificera hur ”värdeutvecklingen” för olika tillgångar har gått. Det som vi vet är att ”portföljens aktier” har ”gått som index eller sämre” under 2022. Något att fundera över tycker Besser….

Självklart kan även PB göra en egen, personlig Balansräkning men det är mest yngre aktiebloggare som försöker maskera (fuska med…) dåliga investeringsbeslut i aktier genom att ta med allt från sparkapital och tjänstepensioner till räntefonder och bostäder i sin ”personliga Balansräkning”.

Besser tycker också att man skall ha koll på sin privatekonomi, men då är det bättre att se sanningen i vitögat och ha Tillgångar, Skulder och Eget Kapital separerat för varje större ”privatekonomiskt tillgångsslag”. Det är bara då man ser hur varje enskild tillgång (t.ex. aktieportföljen…) utvecklas över tid. Även det något att fundera över…. 🙂

Eller som Besser brukar säga….”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Kravlistan…. !!

PB går vidare igenom samma tillgångar och investeringar som vi redan sett i ”Besiktningen” (inlägg 10 juni 2022…) men det är ”kravlistan” som är intressant här.

PB börjar med att konstatera att ”en nedskriven portföljkommentar” ger några viktiga fördelar. Dels Uppföljning (av tidigare utveckling och tankar…), dels Utvärdering ( av risk och fördelning….) och dels Underlag (för kommande investeringsbeslut….).

Besser håller helt med här. Att dokumentera både planering, förberedelse och resultat av sina aktieinvesteringar är helt avgörande för att investeringarna skall bli framgångsrika. De delar av investeringsprocessen som PB pekar på (“Uppföljning, Utvärdering & Underlag) är också självklara tycker Besser.

Eller som Besser också brukar säga…. ”Aktieinvesteringar skall vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process”…  🙂

Långsiktighet….??

PB börjar med att konstatera att han bara ”letar efter aktier” som han vill äga ”långsiktigt”. Men vad menar PB med långsiktigt? En typisk innehavstid är enligt PB ”3 till 5 år” även om det några gånger blir köp av aktier där det  ”ibland inträffar saker” som gör att innehavet blir ”kortare än ett år” (!!). Men PB har också  några aktier med innehav i över 10 år.

För Besser låter det här mer som kortsiktig spekulation där PB ”letar efter aktier” som sen visar sig vara felbeslut och där aktierna säljs av inom ett år. Även inköp på ”3 till 5 år” är inte en långsiktig investering enligt Besser.

Det här visar tydligt skillnaderna mellan ”värdeinvesteringar” (som hos PB…) och ”utdelningsinvesteringar” (som hos Besser….). Besser har 3 planerade aktieportföljer (sen 2015, 2017 och 2020…) där Besser köper och samlar sina aktier (dvs Buy&Hold…). Besser behåller alltid alla inköpta aktier och mina aktieportföljer (med allt fler aktier…) ger allt större (och ökande…) aktieutdelningar för varje år.

Besser, som är ”utdelningsinvesterare”, bryr sig inte om värdet på aktieportföljer eller aktiekurser. ”Värde på en aktieportfölj är bara ett fiktivt tal som ändras varje dag” som Besser brukar säga….

Utdelningsinvesteringar är en enkel och långsiktig strategi för att få regelbunden, realiserad och riskbegränsad avkastning på sina aktier” något som Besser också brukar säga… 🙂

Krav på bolagen….

Det viktigaste för PB är dock kraven på de bolag där PB vill ”investera”. PB listar 5 krav som alla hans ”nuvarande och potentiella innehav” måste uppfylla. Besser håller med om det mesta här men har som vanligt några synpunkter och kommentarer till de 5 kraven…. 🙂

#1 Incitament nyckelpersoner…. För PB är det otänkbart att äga aktier i bolag om inte styrelse och företagsledning också har sina egna privata investeringar i bolaget. Lite av det som man i USA kallar ”Skin in the game” (som också är en bra bok av N.N. Taleb från 2018 ….) där de som driver bolaget själva skall vara större aktieägare och därmed privatekonomiskt beroende av hur bolag och aktien utvecklas.

För Besser är det här detsamma som ”Långsiktiga huvudägare” där Besser helst investerar i samma bolag somt.ex.  Marcus Wallenberg, Fredrik Lundberg och Stefan Persson för att nämna några långsiktiga aktieägare….  🙂

#2 Track record nyckelpersoner…  För PB, där det ofta gäller små och nya onoterade bolag, så är valet av VD viktigt. För ett nytt och oprövat bolag måste VD ha både initiativförmåga, kunskap och erfarenhet för att kunna driva verksamheten framåt. Då blir det extra viktigt att se vad VD gjort tidigare för att kunna bedöma bolagets framtid.

För Besser gäller i stället bolaget och huvudägarna som skall ha ett bra ”Track record” där bolagen skall ha varit både ”stora, stabila och lönsamma” under en lång tid. Bra bolag som är lönsamma och som tidigare gett utdelningar under många år fortsätter oftast att vara lönsamma och ge fortsatt regelbundna utdelningar.

#3 Kundnytta och strategi….. För PB är ”sunt företagande” att bolaget ger en ”konkret kundnytta” och att bolaget har en strategi ”som över tid ökar värdet på bolaget”. PB fortsätter med… ”Organisk tillväxt och hög lönsamhet är alltså en viktig kvalitetsmarkör”. Vad som däremot är ”rätt strategi” är svårare att definiera enligt PB.

För Besser är det här också en självklarhet. Bolag som är stora och stabila har oftast vuxit under många år med organisk tillväxt under lönsamhet. Alla Bessers bolag ligger på OMXS LC (dvs stora bolag…), de flesta är äldre än 50 år (dvs stabila bolag…) och flera har funnits på börsen i över 100 år. Något att fundera över…..

#4 Acceptabel nedsida…. För PB som ”letar efter” (eller ”investerar i”….??) tillväxtbolag så måste ”nedsidan” vara ”ordentligt undersökt”. För PB ”behöver nedsidan inte vara låg alla gånger” men den måste alltid vara ”mycket mindre än den troliga uppsidan”. Ganska svåra bedömningar tycker Besser…..

För Besser är riskbegränsning en av de viktigaste delarna med aktieinvesteringar, men att göra bedömningar av framtiden för små, nya och onoterade tillväxtbolag är en helt omöjlig uppgift (enligt Besser….). Om bolaget inte har ett ”track record” att falla tillbaka på så är bolaget inte stabilt. Då kan även små förändringar i marknad och affärsmodell få stora konsekvenser. (Typ ränteökningar och hög inflation under 2022….)

#5 Bra risk / reward…. För PB innebär det här att ”investeringen som helhet ” ger ”en bra risk / reward”. Det betyder ”en hög avkastning även om man beaktar riskerna” och att ”tidsperspektivet oftast bör vara 2- 3 år

För Besser låter det här som mycket riskfyllt där PB försöker förutsäga vad som skall hända de närmaste 2 till 3 åren. Som vi har sett de senaste åren (dvs 2020, 2021 och 2022…) så kan det bli stora förändringar av marknaden på bara några få år. Varken Covid, kriget i Ukraina, logistikproblem, räntehöjningarna eller hög inflation gick att förutsäga 2019. Att gissa framtiden när det gäller ”samhällsutvecklingen” är nästan omöjligt, även när det bara gäller ”2 till 3 år”. Något att fundera över…..

Det Besser prioriterar är ”en säker avkastning” där stora, stabila och lönsamma bolag blir mindre påverkade av makro händelser. Den typen av bolag har också byggt upp större finansiella reserver (dvs en ”stark balansräkning” och har större erfarenhet…) som gör att bolaget lättare kan anpassa sig efter omvärldens förändringar.

PB avslutar med….. ” Till dess kommer jag försöka köpa lite mer aktier för att i början av 2023 följa upp den här krönikan och året som gått. Just nu känns det som att vad som helst kan hända fram till januari.”

Tillväxtbolag…..??

Besser är trots allt imponerad av att Peter Benson delar med sig av info för sin privata ”aktieportfölj” (eller egentligen PBs ”tillgångar”….) även om Besser har en helt annan syn på ”aktier och investeringar”.

Det PB vill ha är ”stor och snabb avkastning” (dvs ”hög avkastning på 2 -3 år”….) på sina aktier för att sen sälja av och börja om med ”nya spännande tillväxtbolag”.

Det är raka motsatsen till Besser, som vill ha en ”säker och stabil avkastning under lång tid” (dvs ”regelbunden, realiserad och riskbegränsad avkastning som utbetalas varje år tillsvidare”….) och som aldrig säljer några aktier (dvs ”Buy&Hold”….)

Det spelar ingen roll, Besser önskar PB all lycka till för framtiden även om jag tror att det kan bli svårt att hitta tillväxtbolag som uppfyller PBs ”5 krav på bolagen” under 2022 och 2023….

Slutsats…

Även om Besser och Peter Benson har helt olika syn på aktieinvesteringar så är det några (udda…??) punkter som förenar.

” Uppföljning, Utvärdering & Underlag” är helt självklara delar av aktieinvesteringar tycker Besser. Det som är extremt viktigt är att ”kontinuerligt lära sig av sina misstag”. Vi gör alla misstag (både stora och små…. 🙂  ) och då måste man också upptäcka och förstå vad som hänt för annars ”lär man sig inte läxan”.

Kan också beskrivas som ”erfarenhet” där Besser som alltid pekar på ….”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”….

Det är här som just dokumentationen är så viktig. Det Besser tycker att man skall dokumentera är hela investeringsprocessen med planering (Planning…), förberedelser (Preparation…) och resultat (Performance…). Rent praktiskt kan man uttrycka processen som Urval, Kapital, Inköp. Svårare än så behöver det inte vara…. 🙂

När det gäller ”nyckelpersoner” och ”kundnytta” för PB så är det mest samma sak som ”långsiktiga huvudägare” och ”lönsamma bolag” för Besser. Skillnaden är riskbegränsningar och avkastning när det gäller val av strategi och bolag.

Att fuska med sin egen aktieportfölj är inte speciellt smart. I en aktieportfölj finns det bara aktier, inget annat !!! Det tål att sägas en gång till..…”Att lura sig själv är bland det dummaste man kan göra”

Besser önskar PB lycka till med investeringar i ”tillväxtbolag” men gissar att det kan bli kärvt med avkastning de närmast åren. Vi får väl se hur det går…..

Besser

Besser gillar som ni vet Warren Buffett (WB) och han har som vanligt några kloka ord och tips om hur man bör agera även när börsen börjar gå neråt. Det blir inga nyheter här, det är bara fem enkla tips för aktieinvesterare om vad man bör tänka på… 🙂

Nu (den 14 okt 2022…) när börsen (OMXS…) varit på nedgång sen 4 jan 2022 så är det kanske lite sent att fundera på vad man bör göra (borde ha gjort….) men Besser gissar att det finns mer nedförsbacke kvar innan vi når börsbotten (under våren 2023…??).

Ni som följt den här bloggen sen länge kan hoppa över det här inlägget. Ni har redan (liksom Besser…) gjort det man skall göra om man är en seriös och erfaren aktieinvesterare….. 🙂

Men kanske kan man ändå lära sig något av Bessers kommentarer och att få en påminnelse om hur man borde göra (ha gjort…??.). Det är alltid nyttigt med en repetition men ni väljer själva….

Bakgrund…

De fem tipsen kom WB med redan i juni 2022 i en föreläsning som även filmades och finns upplagd på youtube. Då hade S&P 500 i USA redan gått ner ordentligt och WB fick frågor om hur man bör (borde….) göra i en börsnedgång.

Här kommer ”Fem tips i en nedförsbacke….” eller som Warren säger ” 5 Rules for Investing in Stock Market Crashes….”

#1 Avoid panic selling a good business….

Det WB argumenterar för är att man inte bör sälja bra aktier som har ett långsiktigt högt värde bara för att marknaden i en börsnedgång rent generellt sätter ett lägre pris på alla aktier.

 WB ger ett exempel i ett parallellt case. Om du just köpt ett hus för 800.000 USD (typiskt villapris ”in urban US”…..) så säljer du inte huset bara för att någon som kommer förbi och bjuder 750.000 USD för att köpa det. Det blir inte annorlunda om någon lite senare skulle bjuda bara 500.000 USD för huset. Har man köpt ett bra hus och boende där man trivs så är bästa valet att bo kvar där så länge man kan och vill.

För Besser är det här inget problem. Jag investerar bara i bra bolag (Stora, Stabila och Lönsamma bolag….) och Besser säljer aldrig några aktier alls (Buy&Hold…) varken i uppgång eller nedgång. Som utdelningsinvesterare så är det alltid bättre att ha många aktier (som alla ger bra aktieutdelningar….!!). Ganska självklart och enkelt tycker Besser… 🙂

#2 Stock market crashes are opportunities in disguise….

WB säger här att de värsta felbeslut han gjort, var vad han inte gjorde när han hade chansen. Det är när ”speciella tillfällen” dyker upp som man skall agera både aktivt och med kraft. Självklart gäller det att agera inom den egna ”Circle of competence”, men den behöver inte vara speciellt stor. Det gäller bara att ”veta vad du vet” och att ha självförtroende nog att agera på den kunskapen. Det är inte den som vet mest (eller är smartast…. !!!) som blir mest framgångsrik med aktier. Speciella tillfällen återkommer ganska sällan (14 år sen sist….) så det gäller att ta chansen när den kommer. Något att fundera på…

För Besser är även det här en självklarhet. Det som gäller för Besser är att han redan från början planerar (Planning…) vilka aktier man vill ha i aktieportföljen (Circle of competence…) och sen är det bara att göra inköpen. Men det förutsätter naturligtvis att man har förberett sig (Preparation…) med ett ordentligt investeringskapital (och tålamod….!!). Besser har alltid ett väl tilltaget Aktivt investeringskapital redo för att kunna göra både regelbundna och oregelbundna inköp (Performance…) när det blir ”speciella tillfällen”. En enkel strategi redan från början…. 🙂

#3 Know your ”Circle of competence” and stay within it……

WB har redan tagit upp ämnet. Det gäller att förstå de bolag som man investerar i. Man behöver inte kunna produkter eller tjänster i detalj, men det gäller förstå bolagets marknad, dess konkurrenter och affärsmodellen. Det är omöjligt att känna till alla branscher och alla marknader, så det viktigaste är att själv veta var man har sina begränsningar. Investera bara i bolag där du kan göra en hyfsat säker bedömning av hur bolaget kommer att utvecklas i framtiden.

För Besser är det här inga nyheter. Besser har en mycket bred kunskap och erfarenhet av svenskt näringsliv, men det finns massor av marknader, branscher och företag som jag inte vet något om. Därför investerar jag inte heller i de branscherna, oberoende av hur bra och framgångsrika de bolagen är. Det finns så många andra ”bra bolag” på börsen och man behöver bara välja ut några få av dem för att bli långsiktigt framgångsrik med aktier….. 🙂

#4 Prioritise quality business over cheap business….

Det WB säger här är något som gäller även i normala tider, men när hela börsen är på nedförsbacke blir det extra viktigt att välja rätt bolag. ”Stay clear of falling knives”* är ett vanligt uttryck i USA. När aktiekursen går ner för en aktie så kan det vara av flera anledningar och det gäller att förstå varför det sker. Det är inte ”billiga bolag” som man skall investera i utan i ”billiga aktier” där värdet på bolaget är högt men aktiekursen är låg och nedpressad. Eller som WB brukar säga. ”Price (dvs aktiekurs….) is what you pay, Value (dvs andel av bolaget…) is what you get”. Något man alltid skall komma ihåg……. 🙂

För Besser är även det här självklart och Besser behöver inte ”leta efter bra bolag”. Den hemläxan har Besser redan gjort sen länge, för flera år sen. I mina planerade aktieportföljer har jag redan valt ut de ”kvalitetsbolag” som jag vill investera i. Då är det bara att vänta på ”rätt pris” att köpa aktierna för. Men ”rätt pris” är inte billigaste pris, det räcker med att priset på aktien (i dag….) är ordentligt mycket lägre än det långsiktiga värdet på aktien (i morgon…) …..

(*… Om man försöker fånga fallande knivar kan lätt skada sig, gäller även finansiellt…… 🙂  )

#5 Always stay focused on the long term…..

Det WB argumenterar för här är egentligen något som bara behöver påpekas för de investerare som ”letar efter aktier”. Om man inte vet vilka aktier man vill ha så är det självklart viktigt att fokusera på”aktier med långsiktigt värde”. Men det är svårt att vara långsiktig när börsen går upp (som 2020 och 2021…) och ”alla andra” gör snabba vinster (TINA och FOMO….).  Det WB pekar på här är ganska enkelt. Om man undviker att ”följa marknaden” (dvs börsen….) och inte köper när alla andra köper och sen inte säljer när alla andra säljer så kommer man enkelt att ”bli framgångsrik med aktier” utan större problem eller ansträngning. Det är rätt ”mind set” som är viktigt.

För Besser är det här helt OK. Besser köper aktier både regelbundet (i uppgång och nedgång….) och oregelbundet (bra pris på bra bolag…) men alla mina aktieinvesteringar är alltid i bolag som har ett långsiktigt värde.

Sammanfattningsvis, Besser köper bara aktier i bra bolag, behåller alltid alla aktier och får långsiktig avkastning med aktieutdelningar från alla sina aktier. En ganska enkel strategi tycker Besser…. 🙂

Några kloka ord som passar in här är…. ”Time in the market beats Timing the market” (Kenneth Fisher, Fisher Investment….)

Slutsats….

De här fem tipsen är egentligen ganska självklara om man är en utdelningsinvesterare men för Besser var det här inlägget en mycket nyttig repetition. Det är så lätt att glömma vad som är viktigast med aktieinvesteringar om man inte blir påmind med jämna mellanrum…..

Besser gör inte som Warren Buffett (värdeinvesteringar….) och har inte heller samma mål och investeringsstrategi som Warren. Det beror främst på att Besser är lat och bekväm men också på att Warren Buffett är så mycket klokare, kunnigare, smartare och en mer erfaren aktieinvesterare än Besser. (Det gäller antagligen för de flesta aktieinvesterare, även de som följer den här bloggen… 🙂 )

Då är det bara dumheter att försöka kopiera WBs aktieinvesteringar. Man skall alltid lyssna på WB som har kloka ord och goda råd, men man kan aldrig investera som honom.

 Eller som Besser brukar säga….. ”De som tror att man investera som Warren Buffett är bara idioter som inte förstår den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”

Eller också….”Det gäller att förstå sina egna begränsningar…..”

Hur går det för Bessers inköp av aktier under 2022 Hur många aktier har Besser vid årets slut? Hur stor blir Bessers avkastning 2022 från utdelningar? Det vet vi inte men svaret kommer i början av januari 2023 när det blir avstämning för börsåret 2022,. Kan bli intressant att följa…. 🙂

Besser

Nu är det drygt 10 månader sen det blev ett inlägg om Förhoppningar AB (”En dyster historia….” den 26 november 2021) och nu blir det en uppföljning efter ytterligare ett turbulent år där Besser går igenom senaste Årsredovisningen (för 2021) och senaste Kvartalsrapporten (för Q2, 2022).

Bakgrund…..

En av Bessers goda vänner (Johan, och några andra personer som Besser känner….) har investerat delar av sitt sparkapital i Förhoppningar AB, dvs ett ”litet tillväxtbolag” på First North Growth Market. Besser är bara en passiv åskådare till ett dramat som spelas upp under åren 2020, 2021 och 2022 och gör i det här inlägget en enkel analys av bolaget.

Förhoppningar AB har gjort en klassisk ”förhoppningsresa” sen bolagets IPO i december 2019. Det blev stor medieexponering, med ordentlig kursuppgång på börsen från januari 2020 och därefter under våren och hösten 2020. Det blir också flera ”riktade optionsemissioner” till externa investerare till allt högre aktiekurser under 2020. Allt ser hyfsat bra ut fram till våren 2021 men sen börjar nedförsbacken…… (Läs mer på förra inlägget från 26/11 2021….)

Årsredovisningen för 2021…

Den nya årsredovisningen för 2021 var lika proffsig som tidigare år. Besser var i förra inlägget något förvånad av den höga kvalitén på tidigare årsredovisningar, allt från upplägg och redovisnings principer till utformning och lay out.

Nu visar det sig att Förhoppningar AB inte gjort sin egen årsredovisning de senaste 5 åren utan använt en konsult under alla år. Det visar också att en snygg och proffsig årsredovisning inte betyder att bolaget är välskött och att verksamheten i sig är proffsig. Något att fundera över…. 🙂

Men en snygg och säljande årsredovisning imponerar på marknaden och nya investerare, något som vi såg i förra inlägget.

De första informationen från 2021 får vi redan på sidan 2 där ser vi att Nettoomsättningen för 2021 var 1 tkr (133 tkr för 2020). Ja, det blev en försäljning (omsättning…) på hela 1.000 kronor (!!!) för helåret. Ganska fantastiskt, men det kommer mer…

Vidare ser vi att Resultat efter skatt för 2021 blev minus drygt 45 miljoner (minus drygt 20 miljoner för 2020). Det betyder en fördubbling av förlusterna på bara ett år. Ganska fantastiskt igen….

Men, det finns en anledning till minus 45 miljoner. Det gamla teknikplattformen finns fortfarande kvar men under hösten 2021 beslutar nya VDn att man skall skriva av drygt 19 miljoner av tidigare utvecklad (och bokförd….)  programvara. Den nedskrivningen är inkluderad i årets minusresultat på drygt 45 miljoner, så den ”verkliga förlusten” för 2021 blev ”bara” drygt 26 miljoner.

Det vi också ser är att Kassaflöde på löpande verksamhet för 2021 ligger på minus drygt 21 miljoner och att Likvida medel den sista december 2021 ligger på 29 miljoner, ner från 57 miljoner året innan. Det betyder också att bolagets kassa har förlorat 28 miljoner under 2021.

Mer blandad info….

Fortsätter man att läsa Årsredovisningen så ser man att bolaget under hösten 2021 gjorde  en ”översyn” av (den gamla och omoderna…) teknikplattformen. Besser gissar att den översynen inte spelar någon roll. Plattformen är ursprungligen från 2014 och då hjälper inga teknikkonsulter i värden som gör en ”översyn”. Det blev en finansiell avskrivning på 19 miljoner men teknikplattformen behålls trots att utvecklingen har sprungit ifrån Förhoppningar AB och deras produkter sen länge. Ganska dystert…

Att utveckla en ny teknikplattform skulle kosta mycket mer och dessutom ta lång tid. Det är varken kapital eller tid som Förhoppningar AB har idag. (se mer längre ner….)

Under hösten 2021 blev det en ordentlig turbulens i bolaget med avhoppade styrelsemedlemmar och sparkad VD. Den nya VDn försöker med ”lägre kostnader och högre fart” få igång verksamheten, men det går inte alls. Bolaget har en en stor fast kostnad med personal och kontorshyra men försäljningen och intäkter saknas och tar fortfarande inte fart.

Den stora nystarten…..

De två grupperna av ”externa investerare” som sen 2020 är största aktieägare tröttnade på kursutvecklingen och gamla VDn (Christer…), och börjar om med ny VD och ny styrelse från oktober 2021. Drygt hälften av alla anställda fick sparken (däribland Johan….).

Men att driva ett bolag (som ny VD ….) utan anställda är svårt eller nästan omöjligt. Bessers kompis Johan fick efter någon månad oväntat tillbaka jobbet när nya VD insåg att det inte fanns någon resurs eller kompetens kvar för varken administration, ekonomi eller marknadsföring. Johan var formellt uppsagd så det blev en ny anställning med nya bättre lönevillkor.

Det vi kan lära oss här är att en helt ny och oerfaren VD som kommer in på ett bolag och då fattar snabba men oövertänkta beslut inte är något positivt för bolaget. Om VD inte ens förstår vilka som jobbar med vad eller vilka resurser som redan finns på plats, hur skall man då vända utvecklingen?

Christer” som var VD och blev uppsagd av nya styrelsen med en ordentligt avgångsvederlag på 12 månadslöner (av en hyfsat stor VD lön…). Christer är en driftig och smidig person, så han hittar säkert något nytt jobb som VD eller konsult, och även andra uppsagda tekniker och utvecklare hittar säkert nya jobb.

Rent allmänt 2021….

Besser gör bedömningen att marknaden sprungit förbi Förhoppningar AB där hela produktportföljen är osäljbar och där den tänkta kundgruppen har andra och bättre alternativ att välja från.

Man skulle kunna säga att bolaget kostade cirka 26 miljoner på årsbasis 2021 och det finns bara 29 miljoner kvar i kassan. Även med kraftiga kostnadsreduceringar så lever antagligen inte Förhoppningar AB mer än ett eller två år till. Då spelar eventuella intäktsökningar inte heller någon roll och med sjunkande aktiekurs så blir det heller inte några nyemissioner som räddar bolaget.

Senaste Kvartalsrapporten Q2, 2022…

Men vi har lite färskare siffror från 30 juni 2022. Där ser vi att kostnaderna per kvartal minskar under Q1 och Q2. Kassaflödet är nere på minus 10.7 Mkr för första halvåret och Likvida medel ligger på drygt 18 Mkr. Det betyder att kassan skulle räcka fram till hösten 2023 med nuvarande avbränningar.

Antalet anställda är nu nere på 8 personer. Yes… här har vi ett börsbolag som består av totalt 8 personer (varav 3 anställda är VD (CEO), Finanschefen (CFO) och Utvecklingschefen (CDO)…..) Ganska fantastiskt tycker Besser….

Men det mest fantastiska är att Nettoomsättningen för första halvåret 2022 är 0 (noll…) tkr. Det finns ingen försäljning alls bara kostnader ”so far 2022”. Ganska dystert igen….

Enligt Besser är bolagets Business Case helt hopplöst. Produkterna och Teknikplattformen är överspelad sen flera år, Affärsmodellen är oövertänkt och den tänkta Kundgruppen är helt felvald. Det finns ingen Försäljning alls under 2022 och antagligen inte heller framöver. Det blir bara kostnader och inga intäkter även i framtiden. Tag varning….

Finansanalys….??

Man behöver inte vara speciellt duktig på finansanalys (som Besser är ???…. J ) för att förstå att Förhoppningar AB har stora problem både med både verksamhet och finanser.

Hur länge överlever Förhoppningar AB? Det vet inte Besser, men jag gissar att bolaget inte har lång tid kvar. Styrelsen kommer antagligen ha svårt att hitta några nya externa investerare och de flesta av de nuvarande aktieägarna har inte råd eller lust att fortsätta stoppa in nytt kapital i den här förlustverksamheten.

Aktiekursens utveckling….

Hur har då aktiekursen utvecklats sen bolaget kom på börsen? Förhoppningar AB gjorde sin IPO på börsen i december 2019 till (den relativa…) IPO kursen på 100 (dvs 100 %…)

(Besser avslöjar inte namnet eller den riktiga kursen för att inte ge dåliga vibbar hos de som köpt aktier i Förhoppningar AB. Besser hoppas (och tror ….) att den här bloggens läsare är smartare än så och inte köper aktier i ”små, oseriösa och olönsamma förhoppningsbolag”….)

Under börsuppgången 2020 toppade kursen vid 3 tillfällen på 260 %, 309 % och 359 %. Då var det glada dagar när börsen och aktiekursen bara gick uppåt. Det var också då de två ”externa investerargrupperna” (dvs två risklkapitalgrupper…) köpte in sig i bolaget.

År 2021 började kursen på 180 % och det blev en liten topp i mars på 196 % men sen gick det nedåt och 2021 slutade aktien på 84 % av IPO-kursen.

Under 2022 fortsätter kursen bara neråt i jämn takt. I dag (den 30 september 2022) så ligger kursen på 29 % (av IPO-kursen…) och aktien har backat med 66 % sen årsskiftet. Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Men resan är inte slut än. Det finns fortfarande kapital kvar för att köra bolaget i botten. Besser gissar att aktien kommer att gå ner ännu mer under 2023. När allt kapital är slut och inga aktieägare vill fortsätta med inbetalningar till nyemissioner så blir det en tyst och stilla konkurs.

Ni kommer antagligen inte att få läsa om den i några media. Det blir som vanligt när de flesta mindre ”förhoppningsbolag” som försvinner från börsen. Det är bara aktieägarna och de anställda som får känna av verkligheten när bolaget läggs ner och verksamheten upphör..

Vilka är aktieägarna 2022….?

Hur ser aktieägandet ut 1 januari 2022? Bland de tio största aktieägarna har det inte hänt så mycket sen förra året. ”Christer” (nu fd. VD….) har fortfarande cirka 6.0 % av aktierna och ”Johan” har kvar sina 1.2 % av aktierna, men det finns ett till känt namn på listan nämligen ”Hugo” med 1.7 % av aktierna.

Besser känner även Hugo väl efter att ha jobbat ihop med honom och Johan under flera år. Hugo är en lite (mycket…. ???) udda person med ”felaktig självuppfattning” och ”ostrukturerat beteende”. Han är i grunden gymnasieingenjör som jobbat sig upp (till sin inkompetensnivå….) och som sen inte platsar i normala jobbmiljöer. Han blev uppsagd från ”Det stora IT företaget” (där även Christer, Johan och Besser jobbat….) och han har haft svårt att hitta vettiga jobb sen dess.

Men Hugo ärvde en hyfsat stor aktieportfölj som gav nya möjligheter till investeringar i fantastiska framtidsbolag. År 2020 sålde han några av storbolagen i aktieportföljen och satsade bl.a. i Förhoppningar AB under börsuppgången efter ”tips” från Johan. Hugo har också sålt av några få aktier under 2021 men Besser gissar att han med dagens aktiekurs har förlorat cirka 2 miljoner under de senaste två åren bara på det här bolaget. Ingen bra utveckling och än har vi inte sett slutet……. Ganska dystert tycker Besser. Tag varning !!!

Den 1 januari 2022 hade Förhoppningar AB cirka 2.100 aktieägare, varav 1.300 på Avanza och 200 på Nordnet. Hur har dessa aktieägare tänkt och resonerat? Vilken granskning och bolagsanalys har de aktieägarna gjort? På de frågorna har Besser som omväxling inga svar….  🙂

Aktieägande i Styrelse och Ledningsgrupp…..?

Hur är det med framtidstron och aktieägandet bland bolagets styrelse och företagsledning? ”Well, not so good”, som Besser brukar säga….  J

Styrelsen har fem styrelseledamöter inklusive ordföranden. Styrelseordförande har 0 (noll…) aktier i bolaget. Av de fyra övriga så har tre styrelseledamöter 0 (noll…) aktier i bolaget och en ledamot har 0.5 promille (0.0005….) av antalet aktier. Men självklart har alla ett hyfsat bra styrelsearvode….

Ledningsgruppen består av tre personer, VD (CEO), Finanschefen (CFO) och Utvecklingschefen (CDO). Alla har 0 (noll…) aktier i bolaget. Aktieutvecklingen betyder inte något alls för deras privatekonomi, men alla har naturligtvis ordentligt höga löner som man skall ha i ett börsnoterat aktiebolag.

En inte helt ovanlig situation men något att fundera över för aktieägarna tycker Besser….

Senaste nytt….

Det kom en pressrelease för några dagar sen där ”Förhoppningar AB” meddelar att man planerar att köpa ett annat bolag (”Förhoppningar 2” …..) för att starta om hela verksamheten med en ny plattform från det inköpta bolaget. Köpet förutsätter beslut på en kommande extra bolagsstämma men bara ägare till 18 % av antalet aktier har hitintills åtagit sig att rösta för transaktionen. Vi får väl se hur det går….

 ”Förhoppningar 2” är ett danskt företag (!!) i samma bransch med samma typ av produkt och med 4 anställda (!!) som har en ”grundplattform” från 2010 (!!).  Bolaget har fler användare och har också (begränsade……) intäkter men har fortfarande bara de 4 grundarna från 2010 som enda anställda. Inte ett speciell framgångsrikt bolag tycker Besser. Något att fundera på….

”Förhoppningar 2” kommer att betalas med en apportemission som ger en utspädning på 50 % för befintliga aktieägare. Nyheten gav en liten kursuppgång och VD meddelade (i en ny pressrelease….) att han köpt 0.28 % av ”Förhoppningar AB” aktier till en kurs som blev 29 % av IPO kursen.

Besser bedömer att hela inköpet var en bra bit under en halv månadslön för VD. Inte speciellt mycket för en press release….  🙂

Men att VD köper aktier (och gör en pressrelease…) betyder inte att han också kan sälja av dem några dagar senare. (Men då blir det antagligen ingen pressrelease….  🙂 )

Det återstår att se hur framtiden blir för det nya bolaget, Besser är fortfarande skeptisk… (dagens understatement…!!)

Den här typen av positiva nyheter från pressreleaser spelar mindre roll för bolagets långsiktiga och fortsatta utveckling. Det är grundförutsättningen med kostnader och intäkter som måste stämma. Eller som Besser skrev redan för 10 år sen (i ett inlägg den 28 augusti 2012….. )

”Det är bättre att investera i stora, välskötta och lönsamma bolag än i små, misskötta och olönsamma bolag”…….  Något att fundera över även 2022…….. 🙂

Slumpens urval….

Några bloggläsare kanske tror att Förhoppningar AB är ett udda och speciellt utvalt bolag på börsen men så är det inte alls. Bessers intresse för bolaget är helt slumpartad och beror endast på att Bessers kompis Johan började jobba där under 2019.

Det var först hösten 2021 som Besser närmare började undersöka hur verksamhet och finanser såg ut för Förhoppningar AB och då gjorde en ordentlig analys av bolaget. (se inlägg 26 nov 2021…)

Det som är så fantastiskt är att många andra (nästan alla….!!!) ”mindre tillväxtbolag” på börslistorna ser ut på samma sätt och har samma problem som Förhoppningar AB. Här är också anledningen till att Besser inte offrar tid och resurser på att analysera (eller investera i ….!!) den typen av bolag. Det lönar sig helt enkelt inte. Tag varning….

Att växa med lönsamhet….

Alla småbolag är inte misskötta, oseriösa eller rena bluffar. Det finns massor av små, välskötta och lönsamma bolag i Sverige, men de bolagen finns inte på börslistorna. Det går alldeles utmärkt att driva och expandera verksamheten med flit och regelbundna vinster om man gör rätt från början.

Då är det ofta familjebolag som växer med lönsamhet i lagom takt och som inte behöver sälja ut delar av bolaget genom att ta in externt kapital från nya och okända aktieägare. Som bonus behöver man inte heller vara ett börsnoterat bolag med mer administration och allt annat som det innebär. Skulle man ändå vilja växa lite snabbare så kan lönsamma och välskötta bolag alltid få lån från bankerna. Då behåller man både aktier och ledningen av bolaget inom familjen eller den inre ägarkretsen.

Små onoterade familjebolag kan också växa och bli stora onoterade bolag. Två typexempel är Bonnierkoncernen och IKEA. Det går alltså inte att köpa aktier i IKEA. Varför då?? Något att fundera över….. 🙂

Slutsats….

Det ser inte så bra ut för Förhoppningar AB framöver. Men det är inte ett unikt ”case”, framför allt inte under 2022. Här kommer lite enkel ”finansanalys” från Besser…. 🙂

Det finns så många fler bolag på småbörserna som har samma utveckling av både verksamhet, lönsamhet och aktiekurser….. ”Det är den grundläggande relationen mellan kostnader och intäkter som är avgörande för ett företags långsiktiga utveckling” som Besser brukar säga…. 🙂

De klassiska förhoppningsbolagen har alla samma problem…… ”Stora och fasta kostnader idag men små och osäkra intäkter i morgon”. Ingen bra kombo enligt Besser….

Det är inte bara aktieägare som lever på förhoppningar. Även inom företagen, i bolagens styrelser och ledningsgrupper är det många som inte förstår….. ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”.

Där har ni några kloka ord från Besser som gäller för både företag och privatpersoner. Något att också fundera över tycker Besser….. 🙂

Besser

Det var ett begrepp från mina studier i investerings och finansieringsteori  som jag återsåg nu när börsen börjar gå neråt. Det handlar om ett ”Minsky Moment”…..

Vad är ett Minsky Moment? Kan man lära sig något som aktieinvesterare av detta? Det blir som vanligt genomgång, analys och en lektion av Besser(wisser…)…. 🙂

Investopedia…

Så här beskriver investopedia.com vad ett ”Minsky Moment” är…

“Minsky Moment refers to a period of time when a market fails or falls into crisis after an extended bullish period with highly inflated market speculation and unsustainable growth. A Minsky Moment is based on the idea that periods of bullish speculation, if they last long enough, will eventually lead to crisis and the longer speculation occurs the worse the crisis will be. This crisis is named after Hyman Minsky, an economist and professor famous for arguing the inherent instability of markets, especially bull markets. He felt that long bull markets only ended in large collapses.”

Det är just den situationen vi har just nu när börsen (OMXS) börjar sin nerförsbacke efter mer än 13 långa år av uppgång från botten, hösten 2008 (OMXSPI på 176,54 den 17 november 2008) till ATH i början av 2022 (OMXSPI på 1.045,27 (EOD) tisdag den 4 januari 2022).

Bakgrund….

Vi har alltså haft en ovanligt lång börsuppgång både i Sverige och i övriga värden. Delvis beroende av att de flesta Centralbanker (FED, ECB och även svenska Riksbanken) eldat på konjunkturen med låga räntor och stora inköp av statsobligationer.

I Sverige har det varit extremt, där Riksbanken har haft minusränta i mer än 4 år (sen 18 februari 2015 fram till 19 december 2019) och sen 2015 även gjort gigantiska inköp av statsobligationer med momentana innehav på drygt 400 miljarder. Det är nästan hälften av Sveriges statsskuld. Penningflödet i den svenska ekonomin har ökat ordentligt och det har, förutom räntesänkningarna, också varit en förstärkning till börsuppgången.

När Riksbanken sen avslutade experimentet med minusränta och den 19 december 2019 och valde att äntligen höja reporäntan till 0.00 % så var det slutet på en unik situation i svensk ekonomisk historia. Riksbanken lät sen också nollräntan vara kvar under drygt två år fram till 4 maj 2022.

Men riksbankschefen Stefan Ingves kom redan 2020 med en varning till svenska hushåll. ”Det är upp till var och en att bestämma sig för vilka risker man vill ha. Att föreställa sig nollränta i evigheten stämmer inte i historien”

Nu under 2022 börjar Styrräntan (fd Reporäntan….) att öka och det fortsätter antagligen så under de kommande åren. Det betyder ökande kostnader för många svenska familjer och företag.

Tillgångsbubblor….

De låga räntenivåerna har lett till flera ”tillgångsbubblor” där allt fler svenskar har lånat allt mer kapital för köp av bostäder (bostadsbubbla) och lagt allt mer av sitt sparade (och lånade…??) kapital på börsen (aktiebubbla). Det betyder också att allt fler nya och osäkra förhoppningsbolag har etablerats och i många fall även börsnoterats (bolagsbubbla)

Men bubblor brukar alltid kollapsa, antingen spricker de med en smäll eller så pyser det ut. Ofta går det först långsamt och sen allt snabbare vad tiden lider. Det blir ganska obehagligt hur det än går….

Den största och vanligaste anledningen till att tillgångsbubblor alltid faller ihop (spricker eller pyser ut…) är hög skuldsättning och orealistiska, ohållbara tillgångsvärden. Just den situation vi har haft de senaste åren på börsen ( med höga aktiekurser och många förhoppningsbolag….) och bostadsmarknaden (med allt högre bostadspriser….)

Instabilitet och kedjebrev….

Den ”instabilitetshypotes” som Hyman Minsky varnar för är under uppgångsfasen främst baserad på en ”kedjebrevsprincip” som går ut på att sälja vidare tillgångar (t.ex bostäder och aktier) till allt högre priser och därmed allt högre vinster för säljare. Det finns allt fler som vill hänga med i uppgången och det blir allt mer riksfulla affärer. FOMO (Fear Of Missing Out) är det som gäller för uppgången.

När nedgången väl börjar så är det alltid de senaste och de minst kunniga investerarna som blir sittande med Svarte Petter.

I Sverige har vi bara under de senaste åren 2020 och 2021 fått över 500.000 nya och oerfarna aktieägare på börsen. Något att fundera över….

Ett exempel….

Det är när börsen börjar gå neråt som vi kan få ett ”Minsky Moment”. Så här beskriver investopedia en tänkbar utveckling…

“For a hypothetical example consider an investor who borrows funds to invest while the market is in an upswing. If the market drops slightly, leveraged assets might not cover the debts taken to acquire them. Soon after lenders start calling in their loans. Speculative assets are hard to sell, so investors start selling less speculative ones to take care of the loans being called in. The sale of these investments causes an overall decline in the market. At this point, the market is in a Minsky Moment. The demand for liquidity might even force the country’s central bank to intervene.”

Hur ser det ut i Sverige….?

Även om vi kanske inte har en lånebaserad börstillväxt i Sverige så kommer vi att få se samma sak här hemma. Orsaken är att en stor del av svenskars sparade och fria kapital är placerat i aktier och aktiefonder.

Totalt finns 9.300 miljarder placerade i aktier på svenska börser (Q2, 2022), där 3.600 miljarder ligger i utländska pensionsfonder, 2.700 miljarder ligger i svenska finansiella bolag (dvs fondbolag, banker mm) och hushållen direktäger aktier för cirka 1.100 miljarder.

När det gäller OMXS så har fondbolagen cirka 90 % och hushållen cirka 75 % av värdet på sina börsnoterade aktier på OMXS LC (LargeCap). LC omfattar bara drygt 100 bolag, så dessa cirka 100 bolag står för större delen av värdet för både utländskt pensionssparande och svenskt fondsparande.

(Generellt kan man säga att av totala aktievärdet så ligger cirka 85 % på OMXS LC och 60 % ligger på OMXS30, bara för info….)

Vidare har de svenska hushållen nu (Q2, 2022)  över 5.000 miljarder i lån och av hushållens lån är 82 % bostadslån. Den allmänna skuldkvoten ligger idag på över 188 % av inkomsten, vilket är bland de högsta i värden. Ganska fantastiskt….

Fondandelsägare…….

Vilka svenskar är det som investerar i aktiefonder? Antagligen är det till 99 % personer som inte anser sig ha lust, tid eller egen kompetens att investera i aktier och därmed överlåter aktieinvesteringarna till aktiva aktiefonder (dvs ”professionella fondförvaltare”…..) eller indexfonder

Men om man inte kan något om aktier och investeringar och saknar kunskap och erfarenhet, så blir man också mer påverkad av media och av hur börsen går kortsiktigt. Om börsen går ner under några veckor (eller månader….) så vill många fondsparare inte längre ”sitta still i båten” utan tar det säkra före det osäkra och säljer av (delar eller allt…) i sina aktiefonder.

Fondförvaltare….

Vilka är de svenska fondförvaltarna? Det är ett relativt litet antal personer som hanterar dessa 2.700 fondmiljarder, det som är merparten av många svenskars sparade kapital. Det som utmärker dessa fondförvaltare är att det för det första inte är deras egna pengar de hanterar (anställda med beroendeställning…) och för det andra att de alla agerar mest på samma sätt (samma utbildning och bakgrund…).

De är visserligen i teorin konkurrenter men ingår i en liten grupp personer som alla känner varandra och egentligen handlar likadant. Ibland byter de arbetsgivare men det är ingen större skillnad på de svenska finansbolagen. Det blir mest som ”Följa John”…

Det här gäller i huvudsak även för alla fondförvaltare av utländska pensionsfonder. Där har man ingen direktkontakt med den svenska börsen och reagerar (och handlar….) mest på info och uppgifter om macroutvecklingen.

En fondförvaltare kan bestämma vilka aktier han vill köpa eller sälja, men inte när eller hur mycket. Det är fortfarande fondandelsägarna som avgör fondens in- och utflöden av kapital (och fondens totala storlek och utveckling….) vilket därmed påverkar både köp och säljvolymer.

(Typexempel här är Skagen Fonder som förlorade 69 % av fondkapitalet på bara 4.5 år när Storebrand tog över deras sex aktiefonder som började misskötas och gå neråt från 2016….. se även inlägg ”Tre böcker igen….” från 5 feb 2021)

När allt fler ”vanliga svenskar” blir oroliga av nyheter i media och att börskurserna sjunker, så vill många sälja av sina aktiefonder. Vi vet inte hur utfall blir för helår 2022 men första halvåret så börjar det med ordentliga uttag.

(Det blev ett uttag av 33,2 miljarder ur svenska aktiefonder och uttag av 4,6 miljarder för blandfonder under första halvåret 2022 enligt Fondbolagens förening.)

Vilka aktier säljs….?

För indexfonder så måste förvaltaren sälja av helt enligt viktningen i index. Då blir det ännu mer övervikt på de större bolagen.  Ett typexempel är Avanza Zero som följer OMXS30, där fondförvaltaren måste sälja av viktade delar av de 30 största bolagen oberoende av utvecklingen på enskilda bolag.

För aktiva aktiefonder har man som fondförvaltare (och även som privat aktieinvesterare…) i princip två möjligheter. Att sälja av ”stora och stabila bolag” som ligger på plus eller att sälja av ”förhoppningsbolag” som ligger på minus eller lika. I det ena fallet får man 100 % garanterad vinst och i det andra fallet får man 100 % garanterad förlust eller lika.

Vad tror ni händer? De flesta fondförvaltare säljer av aktierna som ligger på plus och hoppas att kursen för de andra aktierna skall vända och att det blir vinst även på dem framöver. Det är trots allt aktier som fondförvaltaren själv har valt och köpt in. Att sälja av förhoppningsaktier med förlust, speciellt de bolag som man själv analyserat, valt och tror på, är inte bra för varken egot eller karriären… 🙂

Allt det här driver ner kurserna över hela börsen. Även ”stora, stabila och lönsamma” bolag drabbas brett av försäljning och minskande efterfrågan. Men det blir fortfarande inga realiserade förluster för aktiefonderna. Som vi såg finns bara det bara runt 100 bolag på OMXS LC och det blir de stora bolagen som får ta största smällen

(En aktiv aktiefond måste enligt EU (UCITS…) teoretiskt innehålla minst 21 bolag och även en koncentrerad aktiefond innehåller minst 35 till 40 bolag. De flesta aktiva aktiefonderna innehåller runt 100 till 125 bolag i snitt.)

Fortsättningen….

Många fondandel ägare (och aktiesparare…) kommer att fortsätta sälja av andelar (och aktier..) när börsen fortsätter neråt. Till slut kommer det en tidpunkt när även förlustaktierna måste säljas. Det är då det verkliga raset börjar och nerförsbacken blir brantare. Det blir en ryckig nergång under en lång tid med någon vecka uppåt på börsen som följs av flera veckor neråt. För varje nedgång vill allt fler fondandels ägare (och aktieägare..) hoppa av, och varje nedgång blir lite djupare.

När det blir en negativ spiral neråt och ”nästan alla” vill sälja av aktier och fondandelar, så får vi även här i Sverige ett ”Minsky Moment”.

Vad händer sen?

Börsnedgången tar minst ett år och ofta längre innan botten nås, och sen blir det som vanligt en lång uppgång. Kanske blir nästa uppgång inte 13 år som senast, men det bör nog bli närmare 7 till 9 år om man ser till statistiken.

Har man investeringskapital och tålamod så borde det bli bra tider framöver…  ( i år / om något år / om några år…) …. för de aktieinvesterare som är lite mer långsiktiga… 🙂

Slutsats

Börsen går alltid i cykler och en börsuppgång följs alltid av en börsnedgång. Hur långa och hur stora varje börscykel är vet vi inte, så då får man gissa istället… 🙂

En påbörjad börsnedgång blir ofta brantare när ett ”Minsky Moment” inträffar. Det blir både psykologiska och skuldmässiga orsaker som orsakar börsnedgången. Besser gissar att det händer under slutet av 2022 eller början av 2023. Vi får väl se hur det går….

Senaste ATH för OMXSPI var 4 januari 2022. Vi har sen dess fått en nedgång på drygt 28 %, men vi har antagligen inte sett börsbotten än. En börsnedgång tar minst ett år och ofta längre än så.

Vi vet inte när börsen bottnar den här gången, men tålamod och investeringskapital är det som alltid behövs för att klara en börsnedgång och ett ”Minsky Moment”. Något att fundera över…..

Besser