Archives for category: Uncategorized

Det här inlägget är åter en ganska enkel analys av hur jag anser att man bör ”investera i aktier”. Det mesta är ganska självklart och sunt förnuft. Men det finns nog många som inte håller med mig och tycker att det jag skriver bara är ”dumt och fånigt”…. 🙂

Det här är inga nya spännande teorier som jag framför, det mesta har ni (kanske…) hört förut. Det blir inte heller några ”komplexa finansanalytiska teorier” som skall ge ”fantastiska framtida resultat”. Men kanske kan några (få…) läsare lära sig något…. 🙂  (Ni andra kan hoppa över det här inlägget…)

Mycket av framgångsrika aktieinvesteringar bygger på att ”köpa rätt aktier till rätt pris”. De två grundfrågorna blir då: Vilka bolag skall man köpa aktier i? och Hur mycket skall man betala för aktierna? Jag går igenom min enkla syn på några olika kombinationer av hur man köper aktier i bolag och det pris man betalar.

Bra bolag och Billigt…

Att köpa aktier i bra bolag (typ Lundbergs) till låga kurser….  Det här är min absoluta favorit när det gäller att ”investera i aktier”. Men det är också ganska svårt. Det behövs minst två förutsättningar: Tålamod och Investeringskapital.

Tålamod är en mycket svår egenskap att lära sig. Den kräver både kunskap (att det är lönsamt….) och erfarenhet (att det fungerar…) för att man skall försöka sig på den här metoden. Ofta lyckas man inte helt, men desto mer tålamod man har desto bättre blir ofta resultatet… 🙂

Investeringskapital är inte heller så lätt att skaffa. Det kräver både långsiktighet (planering i förväg…) och självdisciplin (att fortsätta spara….). Att få ihop ett ordentligt investeringskapital är alltså inte heller så lätt som de flesta inser, men om man börjar i liten skala så växer kapitalet med åren… 🙂

Besser har både kunskap och erfarenhet av aktier och finansbranschen, men tycker fortfarande att det är svårt med tålamod och självdisciplin.  Det är antagligen ännu svårare för många andra (yngre…?) aktiesparare. Det är därför det är så ovanligt att vara framgångsrik med den här metoden i praktiken, även om den är mycket framgångsrik i teorin… 🙂. Besser har redan ett hyfsat investeringskapital redo, så vi får se om Besser lyckas köpa några aktier i Lundbergs. Men först om några år när aktierna blir billiga… 🙂

Bra bolag och Regelbundet…

Att köpa aktier i bra bolag (typ Lundbergs) regelbundet till genomsnittliga aktiekurser. Det här är en lite enklare metod och även en metod som Besser använder i stor utsträckning.  Metoden kräver fortfarande investeringskapital men mindre kapital och inte speciellt mycket tålamod. Det kapital man regelbundet sparar ihop varje månad (eller kvartal…) köper man aktier i bra bolag för. ”Enkelt och Effektivt” säger Besser…. 🙂

Att regelbundet köpa aktier varje månad (eller kvartal…) med ett (mindre…) investeringskapital är alltså en både bra och vanlig metod att investera i aktier. Det finns dock några problem. Dels måste man fortsätta köpa aktier under lång tid. Även när börsen är på väg mot botten och alla framtidsutsikter ser mörka ut. Det krävs det fortfarande självdisciplin för att fortsätta köpa med den här metoden.

Dels blir också kostnaderna större och hanteringen lite besvärligare. Det blir flera transaktioner och mer administration som tar mer tid. Man måste vara med på börsen för att följa inköpen, men ett eller flera inköp (enligt plan…) varje kvartal är kanske inte så betungande.

Bra bolag med Problem…

Att köpa aktier i bra bolag (typ Ericsson och H&M.…) med tillfälliga problem (som kan lösas..). Det här är en mycket osäker metod att köpa aktier. Inte något Besser rekommenderar. ”Turns around seldom turn” som Warren brukar säga…

Men Besser har använt även den här metoden. Den kräver dock att man har ”unik information” om både företaget, problemen och den som skall fixa alla problem. Om man inte har just ”unik information” (om bolaget, problemen och om den (de..) som skall göra jobbet) , så är det ingen metod att rekommendera. Har du inte den speciella kunskapen så blir det bara besvikelser….

Besser har hyfsat bra allmän kunskap om telecom och detaljhandel och jag är bra på personbedömningar. Jag gillar både Börje Ekholm och Stefan Persson och båda har stora egna insatser i respektive bolag. Då var det ett enkelt beslut att köpa aktier i Ericsson och H&M när kurserna låg som lägst. Men den här metoden är antagligen inget jag kommer att använda i framtiden. Den ”unika informationen” om bolagen saknar jag tyvärr i de flesta fall… 🙂

Bra bolag och Dyrt…

Att köpa bra bolag (typ Lundbergs…) för höga aktiekurser… Att gå in med ett större investeringskapital vid ett tillfälle är inte något som Besser rekommenderar. Självklart kan man alltid köpa bra bolag till höga aktiekurser, men då bör det vara en del av en redan befintlig långsiktig planering. Den bästa metoden även med ett större kapital är att sprida sina inköp över en längre tidsperiod. (Metoden kallas också DCA (Dollar Cost Averaging) och finns beskriven i tidigare inlägg.)

Då är vi tillbaka till metoden att köpa regelbundet till genomsnittliga aktiekurser, men tyvärr med ett litet problem. Har man ett större (och oväntat…) investeringskapital så är det lätt hänt att man vill bränna allt och gå ”all in”. Det krävs då fortfarande tålamod och självdisciplin (och kunskap och erfarenhet…) för att dela upp inköpen över tid, något som tyvärr inte alla ”aktieinvesterare” har…. 🙂

Dåliga bolag och Billigt….

Att köpa aktier i dåliga bolag (typ de flesta IPOs…) till låga aktiekurser. Det här är antagligen den allra vanligaste metoden att ”investera i aktier” Det är den ”förhoppningsstrategi” som är så vanlig bland oerfarna aktiesparare. (Och som jag tidigare beskrivit i inlägget ”Olika investeringsstrategier” den 14 september 2018).

Det som lockar är de låga aktiekurserna (billiga (?) aktier….) och de stora förhoppningarna. Det är ganska enkelt för ett förhoppningsbolag att genom upprepade nyemissioner ge ut massor av aktier till låga aktiekurser. Sen behövs bara några pressreleaser med ”marknadsgenombrott” eller ”tekniska framsteg” för att snacka upp kursen så att alla känner sig som vinnare. Då kan man enkelt fortsätta med ytterligare emissioner så att alla aktieägare fastnar ännu hårdare på kroken.

När man väl investerat sitt kapital i den här typen av bolag är det nästan omöjligt att hoppa av och för sig själv erkänna att allt är en stor förlust. Oftast fortsätter man lägga in mer kapital fram till att bolaget blir ett ”zombiebolag” eller går i konkurs . Då är det bättre att ta ett svårt beslut och sälja aktierna med en större förlust. Förhoppningsvis blir det en läxa och erfarenhet som man lär sig något av. ”En stor varning för små förhoppningsbolag” säger Besser… 

Dåliga bolag och Dyrt…

Att köpa aktier i dåliga bolag (typ Fingerprint…) till höga aktiekurser. Finns det verkligen aktieinvesterare som gör det? Japp, det är mycket vanligare än man kan tro. Det är alla förhoppningsfulla och blåögda ”aktieinvesterare” som lite senare än ”alla andra” får höra om de stora framgångarna och ”den fantastiska kursutvecklingen” i ”nya och innovativa bolag”. När alla andra skryter med sina ”smarta aktievinster” så är det lätt att vilja haka på och köpa det som ”alla andra” också vill köpa. Det blir ingen ordentlig bolagsanalys, bara köp av aktier på tro, tyckande och rykten.  Problemet är att man vill vara lika ”smart och framgångsrik” som alla andra, men att man är för sent ute.

Om vi tar typexempel Fingerprint AB så var det många nya aktieägare som gick in i bolaget hösten 2015 på aktiekurser runt 100.-  när hypen var som störst. De flesta fortsatte att köpa under hela 2016 till kurser mellan 120.- och 80.- .Sen kom verkligheten ifatt och kursen rasade neråt.  Idag, vinter 2019, så står kursen i runt 15 kronor och det finns mer än 70.000 aktieägare i Fingerprint AB där de flesta fortfarande inte förstått vad som hänt med bolaget. ”En stor varning även för stora förhoppningsbolag.…”

Bra bolag…?

Vad är bra bolag? Det fantastiska är att det finns så många bra bolag på OMXS LC och MC att man kan välja ganska fritt. Huvudsaken är att du har en portfölj på minst 10 (helst 15…) bolag, sprider aktierna i olika branscher och att du gör hemläxan innan du gör investeringarna.

”Investigate before investing” som Besser brukar säga. Besser köper bara aktier i ”stora, stabila och lönsamma” bolag. Det är också det jag också rekommenderar andra att göra. Vad som sen läggs i de begreppen får man avgöra själv. Sen vill jag också att bra bolag har ”långsiktiga huvudägare” och ”en stark balansräkning”. Ganska enkelt… J.

(För Besser gäller: stora = OMXS LC eller MC, stabila = minst 25 år på LC eller MC och lönsamma = positivt resultat och utdelningar de senaste 25 åren)

Små bolag…?

Men finns det inte bra bolag också på OMXS SC och andra småbörser? En berättigad fråga. Kanske finns det bra bolag även där, men jag vet inte vilka av bolagen som är ”bra bolag”! Jag har inte den ”unika information” som behövs för att kunna avgöra vilka bolag som är ”bra” och som (kanske…!) kommer att bli framgångsrika.

Men däremot vet jag, att med ”avancerad och komplex finansanalys” går det inte att förutsäga vilka småbolag som lyckas i framtiden, vilket tyvärr många ”värdeinvesterare” tror.

”Att analysera siffror och tro att man då kan förutsäga framtiden är bara dumheter” säger Besser (som ändå hög akademisk kompetens inom finansanalys…..)

Den dystra sanningen är att de flesta bolag på OMXS SC och andra småbörser, bara är riktigt ”skräpbolag” och i många fall rena bedrägerier redan från början. Då är det bättre att vänta och se vilka bolag som växer under lönsamhet för att eventuellt bli ”stora, stabila och lönsamma” bolag någon gång i framtiden.  Besser anser att 90 % av alla småbolag är rena skräpbolag och inget som passar i en ”riskbegränsad aktieportfölj”. En stor varning igen…

100/10/10 regeln

Besser har också jobbat inom finansbranschen på investmentbolag. Där hade vi en enkel regel för att göra en första analys och urval för att investera även i ”mindre bolag”. Det var en mycket enkel regel. Minst 100 miljoner i omsättning och minst 10 % i bruttomarginal där båda villkoren skulle vara uppfyllda de senaste 10 åren. En regel som även kan användas för vanliga aktieinvesterare innan man går vidare med en fördjupad analys…. 🙂

I steg två är det inte detaljer i resultaträkning och balansräkning som blir avgörande. Den viktiga analysen är en gedigen och detaljerad personkontroll av alla inblandade personer, från grundare och huvudägare till styrelse och företagsledning. Finns det de minsta tveksamheter om ärlighet och integritet för någon av dessa personer, så undvik bolaget helt och hållet…

I steg tre så undersöker och djupdyker man i affärsplanen, och gör dessutom egna bedömningar av lönsamheten, marknaden, konkurrenter, produktkvalitet och logistik. Det gäller att ta referenser, läsa på i utredningar och fråga andra branschexperter.

Kanske ser man senare i steg fyra även lite mer på resultaträkning och balansräkning, men oftast ger de tre första stegen tillräckligt beslutsunderlag för om man vill gå vidare med investeringen i bolaget.

(Om vi skall vara ärliga så är det mycket få bolag som både klarar de första tre stegen och som vill ta in externt investeringskapital med riktade nyemissioner. De bolagen är redan lönsamma och stabila, och kan oftast expandera med eget eller lånat kapital. Den typen av bolag vill inte späda ut ägandet med nya aktieägare….)

Slutsats…

Det är inte så svårt att bygga en lönsam och riskbegränsad aktieportfölj. Köp aktier i ”bra bolag regelbundet” under en lång tid, så växer både portföljen och avkastningen över åren.

Spara gärna lite av investeringskapitalet för att ha i beredskap när det blir tillfällen till låga aktiekurser i bra bolag. Men köp inte ”turn around cases” om du inte har ”unik information” om både bolag, problem och företagsledning.

Det man alltid skall undvika är ”dåliga bolag”, oberoende av vad aktiekursen är eller vad ”alla andra” tror och tycker. En stor varning för att följa fel aktiebloggar, tro på stora annonser från IPOs och att agera på rykten, oberoende om det är ”nya och spännande bolag” som IPOs och onoterade småbolag eller om det är ”kursraketer” typ Fingerprint.

Besser

Advertisements

Besser försöker alltid undvika bekymmer. Jag vill leva ett behagligt liv utan alltför mycker bekymmer men ibland kan man inte undvika just ”bekymmer”. (Vad nu det ordet innebär?…  🙂  Men Besser brukar också säga att… ”Om man inte tar sitt ansvar idag så kan man få bekymmer i framtiden” så det finns även ett samband mellan ansvar och bekymmer.

Man kan säga att jag undviker ”onödiga bekymmer” och att jag då också undviker ”onödigt ansvar”. Men allt ansvar leder inte till bekymmer och alla bekymmer kommer inte från ansvar, så vi får en logisk uppdelning av vilka ansvar och bekymmer som är (dvs som Bessser anser vara….  🙂 ) ”nödvändiga” och vilka ansvar och bekymmer som är ”onödiga”….  🙂

Ansvar

Här kommer listan på några ”nödvändiga ansvar” dvs områden där man måste planera, ta egna initiativ och genomföra med egna handlingar för att undvika ”onödiga bekymmer” i framtiden…

Ansvar för dig själv och din hälsa..

Först och främst har du ett ansvar för dig själv. Om du inte tar hand om dig själv kan du inte heller ta hand om och ta ansvar för andra. Ganska självklart. Det betyder så många olika saker. Att hålla kroppen i trim med vardagsmotion och träningspass. Att äta ordentligt och sköta sig rent allmänt. Men det betyder också att ta hand om själen och psyket, att leva i harmoni och trivas med livet i övrigt. Det kräver också att livet alltid måste gå vidare med nya kunskaper och nya erfarenheter även efter negativa händelser. Att helt enkelt utvecklas som människa och social varelse genom hela livet….

”Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad, en björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här…” Något som lär oss av Baloo varje julafton….  🙂

Ansvar för din familj och dina vänner…

Du har också ett ansvar för andra. Främst för din närmaste familj och dina vänner. Det ansvaret går både framåt och bakåt i livet. Du kommer att få (har…) ansvar både för dina föräldrar och för dina barn, och det är ett stort ansvar. Just därför bör man kanske under den tiden med småbarn och åldrande föräldrar inte bygga på med mer ”onödigt ansvar”.

Men du har också ett ansvar för dina vänner och andra människor i samhället. Det är lätt att glömma sina vänner, speciellt när livet går på högvarv. Men man måste fortfarande hålla kontakten. Om du inte hör av dig regelbundet så är det lätt hänt att vännerna försvinner. Du har ett stort och viktigt ansvar att vara social mot både familjen, vänner och övriga samhället.

Ansvar för ditt jobb…

Det spelar ingen roll vilket jobb du har. Du har alltid ett ansvar att göra det bästa du kan av det jobb du har. Kanske kan man efter en tid få utökat ansvar i jobbet, eller ett helt nytt jobb, men det gäller att tänka efter före. Hur mycket ansvar vill du ha? Vill du ha chefsansvar för andras jobb? Hur mycket totalt ansvar klarar du av och orkar med? Vad är (den dolda….?) kostnaden för ett utökat ansvar?

För med mer ansvar kommer oftast mer bekymmer, och att skaffa sig många nya ”onödiga bekymmer” ovanpå ett redan stort och tungt ansvar är inget som Besser rekommenderar… :-). Självklart skall du ta ett så stort ansvar som du kan hantera även i jobbet, men det gäller att förstå vilka konsekvenser det ger. Vi har alla olika kapacitet, även när det gäller ansvar, så det finns inget ”rätt svar” som gäller för alla.

Besser rekommenderar ett utvecklande och självständigt jobb med lagom stort ansvar och ett minimum av ”onödiga bekymmer”…. 🙂  (Lätt att säga, svårare att göra… )

Ansvar för din privatekonomi…

Det här är ett ansvar som många tyvärr inte tar på allvar. Om du har fullt upp med ansvar för egen hälsa och utveckling, ett ökande ansvar för familj och vänner och det dessutom blir mer ansvar på jobbet, så räcker kanske varken tiden eller orken till även för den egna privatekonomin. En mycket stort varning….

Varför ta mer ansvar på jobbet (och få mer bekymmer…?) för att få en högre lön, om du inte tar eget ansvar för den extra inkomsten? Om du tror att ”någon annan” skall ”hjälpa dig”  så är du bara naiv. Bankens, försäkringsbolagets eller finansbolagets ”rådgivare” är inte din vän, han/hon är bara en vanlig säljare med provisionsbaserad lön. Hans (eller hennes…) jobb är att dra in så mycker pengar till arbetsgivare som möjligt och att själv få en så hög lön och bonus som möjligt.

Då är det viktigt att ta eget ansvar även här, men det kräver förstås både kunskap och erfarenhet. Även det här ansvaret kräver din tid och dina resurser, men det är en mycket viktig del i ditt ”totala ansvar”.  Ta den tiden och det ansvaret för din egen skull….

”Att ta ansvar för sin egen privatekonomi är att ta ansvar för sin egen framtid” säger Besser… 🙂

Ansvar för dina ägodelar…

Du har också ett ansvar för allt du köper och äger, det gäller både fast och lös egendom. Om du inte tar hand om  och underhåller det du äger så blir det stora bekymmer framöver. Äger du hus eller lägenhet så krävs det regelbundet underhåll och ibland kanske även en större renovering. Du har alltid ett ansvar för din bostad, ibland mindre ansvar (hyreslägenhet i stan…) och ibland ett större ansvar (villa med stor tomt…), och med ansvar kommer bekymmer!

Det samma gäller för lös egendom. Allt från gräsklippare till bilar och segelbåt kräver tillsyn och underhåll. Det betyder att du både måste offra tid, pengar och får mer bekymmer.  Om man inte tar det ansvaret så slutar antingen prylar att fungera (gräsklipparen..),  klarar inte besiktningen (bilen..) eller så blir det värdeminskning och kapitalförstöring (segelbåten…).

Att just äga fler prylar kräver allt mer ansvar, tar mer tid och ger mer bekymmer. Något att tänka på innan man gör det nya inköpet….

Bekymmer…

Livet är inte bara ansvar, ibland blir det också bekymmer. Det finns många typer av ”bekymmer”. Några är ”kära bekymmer”, andra är ”svåra bekymmer” men det finns också ”nödvändiga bekymmer” och några ”onödiga bekymmer”.

Bekymmer kan också vara ”planerade” eller ”oplanerade”. Även om man ofta kanske inte inser det själv, så är en stor del av framtidens bekymmer resultatet av egna handlingar eller att man tidigare inte tagit det ansvar som behövts. Därför är det så viktigt att inse hur just hanteringen av ”ansvar” också påverkar möjliga ”bekymmer” i framtiden… 🙂

Kära bekymmer…

Kära bekymmer är att kunna välja mellan olika positiva alternativ. Typiskt är att det finns extra och oväntade resurser (t.ex.  extra kapital från oväntat arv, lottovinst, löneökning eller bonusutbetalning). Har man oplanerat fått ett extra kapital så rekommerar Besser att man planerar för framtiden och investerar (en del av kapitalet…) i en egen aktieportfölj. Desto tidigare man börjar desto bättre blir slutresultatet, om man bara har ”gjort rätt från början”. När det gäller ”investeringar i aktier” så finns det massor av bra info i tidigare inlägg…. 🙂

Kära bekymmer kan också vara att ta hand om planerad avkastning, t. ex. att ta hand om extra inkomster eller utdelningarna från sin aktieportfölj. Just den aktieportfölj som man startade många år tidigare med några oplanerade inkomster. Eftersom man redan då tog ett eget ansvar för sin privatekonomi.

Så är det för Besser som varje år får en allt större realiserad avkastning (utdelningar…) från sin aktiefond och aktieportfölj att ta hand om…

Svåra bekymmer…

Svåra bekymmer är att ha så stora problem att man inte kan se någon lösning på problemen. Även här är det ofta ekonomiska problem eftersom man inte tagit ansvar för sitt liv, sina handlingar och sin privatekonomi. Att hamna i ”lyxfällan” är  inget som händer av en slump.

Har man fått ”svåra bekymmer” så påverkar det allt i livet, och man kan oftast inte hitta lösningen själv. Då krävs det hjälp från andra. Kanske kan någon i familjen eller någon av vännerna hjälpa till, men bäst är att söka hjälp av proffs utifrån.  Det är ett svårt steg att ta, men desto tidigare man tar tag i problemen desto bättre blir lösningen och desto snabbare blir livet åter normalt igen.

Nödvändiga bekymmer…

Det finns faktiskt också nödvändiga bekymmer. Har man ansvar för andra, det kan vara familjen eller om man är chef med ansvar för personal, så har man också ”nödvändiga bekymmer” för utveckling och välbefinnande för de personer som man har ansvar för.

Det behöver inte vara ”svåra bekymmer”, om man tar sitt ansvar på allvar och planerar för framtiden. De flesta förstår att man har ett ansvar för sin närmaste familj och sina vänner, men som chef har man också ett stort ansvar för sina medarbetare. Då blir det fler ”nödvändiga bekymmer” även utanför den privata sfären. Se till att du har tid, ork och kapacitet att hantera även dem…

Onödiga bekymmer…

Det är ganska vanligt att man skaffar sig ”onödiga bekymmer” om man inte tar ansvar för sin privatekonomi. Speciellt om man får ett oplanerat extra kapital och inte tänker långsiktigt. Många väljer då att skaffa sig (köper…) fler och mer ”prylar”. Man känner sig rikare om man har fler prylar, men är det verkligen så?

Allt man köper och allt man äger kräver ansvar och med mer ansvar kommer mer bekymmer. Oftast är det ”onödiga bekymmer”….

”Onödiga bekymmer” kan gälla för allt du äger. Det kan vara stora inköp, typ ”hus i Spanien” eller ”lägenhet i Thailand” eller något annat som ligger långt bort geografiskt. Mycket kan hända när du inte är på plats, Det kan vara allt från inbrott till översvämning i badrummet. Om man är tusentals mil bort så blir det svårt att hålla koll. Det blir bara mer ”onödiga bekymmer”…

Det kan också vara köpa dyra och mer komplexa ”prylar”som en ny motorbåt eller en stor åkgräsklippare, men alla prylar kärver också underhåll och tillsyn. Om något går sönder så blir det problem och om man lämnar saker obevakade så kan de stjälas. Åter blir det bara mer ”onödiga bekymmer”…

Investeringar…?

Har ansvar och bekymmer verkligen med investeringar att göra? Ja, det finns ett samband… J. Man brukar säga att man kan göra investeringar med hjärnan eller med hjärtat. Att investera med hjärnan ger (förhoppningsvis…) avkastning i form av bättre ekonomi och mer kapital och att investera med hjärtat ger avkastning i form av personlig tillfredsställelse. Men det gäller att se upp med ”hjärtats investeringar”. Ofta blir det oövertänkta impulsköp eller så är det bara en kortsiktig personlig tillfredsställelse av status och habegär. (Behöver du verkligen en ny åkgräsklippare?  Är inte mer motion viktigare? Något att tänka på…..).

Att investera med hjärtat kan också vara att använda tid och resurser (”investeringskapital”…?) till att umgås mer med familjen eller vänner. Det är däremot en investering som Besser alltid rekommenderar… 🙂

Besser rekommenderar…

Besser börjar allt mer göra sig av med det som han inte behöver äga för att kunna utnytja. Det givetvis en balansgång mellan tillgänglighet och bekvämlighet, och Besser är visserligen ganska lat och bekväm, men ännu mer undviker han ”onödiga bekymmer”…

Det här är ingen ”rocket science”. Behöver man en bil för en week-end eller en semestervecka så rekommenderar jag sunfleet.com, okq8.se eller snappcar.se  Vill man ut och segla en vecka eller två så rekommenderar jag rtc.se, hyrabat.nu eller blocket.se. Vill man resa till varmare länder och hitta en bra bostad så rekommenderar jag  airbnb.com eller hotels.com. Vill man ha en sommarstuga under semestern så rekommenderar jag någon lokal uthyrning på orten där du vill vara eller blocket.se. Svårare än så är det inte…

Det fantastiska är att man numera inte behöver ta ett stort ansvar och att äga allt det du vill använda själv. Med ”delningsekonomin” finns det mesta att hyra, du får full valfrihet och slipper många ”onödiga bekymmer” på köpet…..

Feed back

Om man har en blogg och skriver inlägg om aktieinvesteringar så får man ibland även kommentarer och feed back. Det tycker jag är trevligt. Men alla tycker inte som Besser. En av dem är ”Jochen”. Så här skrev han om mitt senaste inlägg:

”Du är ju en virrpanna av sällan skådat mått. Din årsredovisning, med noll siffror, fiktivt jox, portfölj hit och dit, blandat med babbel. Har du fått en diagnos?”

Besser önskar ”Jochen” lycka till, och hoppas att även han lyckas med sina investeringar och aktieaffärer. Besser gör en ny halvårsredovisning av sina aktieinvesteringar i början av juli. (Kommentaren är borttagen av Besser, men det kan kanske vara av intresse för andra bloggläsare att se vilken typ av feed back man också kan få inom den här bloggsfären….)

Slutsats…

Det mesta här i livet förutsätter att man tar ”ett personligt ansvar”. Och om man inte tar det ansvaret så blir det ”bekymmer i framtiden”. Om vi tänker på det i ett totalperspektiv så är hela livet fullt av eget ansvar, men man väljer själv om man skall bygga på med mer onödigt ansvar….

Bekymmer behöver inte vara svåra att hantera och många bekymmer är nödvändga resultat av de ansvar man väljer att ta på sig. Det man måste tänka på är att den totala mängden ansvar man tar på sig också matchas av mer bekymmer. Se till att det inte blir för många bekymmer totalt och undvik ”onödiga bekymmer”….

Köp inte fler prylar och skippa ”hus i Spanien”  eller ”lägenhet i Thailand”. Det mesta går att hyra och du får full valfrihet. Det blir billigare i längden och det kapital du sparar på att hyra kan du investera i dig själv, din familj eller i pensionssparande med aktier som ger bra utdelningar varje år framöver. Det blir helt enkelt en win-win-win situation….

Besser

Det var en artikel i SvD av Peter Benson (en av mycket få ekonomijournalister som har både kunskap, erfarenhet och kompetens) om ”fake news” och hur falsk information därmed även ger ”falska bolag”, som inspirerade till det här inlägget.

Det här är en av mina käpphästar, jag anser att nästan alla (mer än 90 %…??) småbolag och förhoppningsbolag är skräp och ofta rena bedrägerierna redan från början. Att starta upp ett nytt bolag är bara ett enkelt sätt för smarta företagare och bolagsgrundarna att få andra att betala feta löner, arvoden och bonus så länge som möjligt. Det spelar ingen roll om det är IPO´s eller upprepade nyemissioner, huvudsaken är att någon annan (lättlurade och godtrogna aktiesparare…) får betala för ”bolagets verksamhet”. När företaget så småningom börjar gå neråt med aktiekurser och verksamhet, och bolaget slutar i konkurs så är det bara att starta om med ett nytt bolag.

Det finns alltid fler optimistiska aktiesparare som vill vara med och satsa på ”nya fantastiska möjligheter”. Det finns alltid fler idioter och mer kapital att hämta där ute…..

Falsk information

Den svåra frågan är hur man vet om företaget är ett ”falskt bolag”? Det vet man oftast inte. Peter Benson (PB) beskriver hur vanligt det är att bolagen skriver upprepade pressreleaser med felaktig och falsk information. De flesta av dessa pressreleaser hamnar i media som okritiskt kopierar texten rakt av. Här är en stor anledning till att inte lita på journalister och media när det aktier och investeringar.

Det är helt omöjligt att veta vad som är sant i vanliga media. Det finns oftast varken tid eller resurser att kontrollera källan och de flesta journalister är tyvärr mest lata och kopierar det som serveras rakt av. Det är samma sak med intervjuer av företagare och kändisar. Det blir mest enkla och okritiska frågor som man publicerar under stora rubriker. För det är tyvärr så, att om man som (frilans…) journalist inte ”sköter sig” och istället ställer svåra och kritiska frågor så blir det inga fler intervjuer, och då får man inte heller några fler jobb (uppdrag…) och inte någon lön (arvoden…)  Dagens journalister saknar ofta integritet och är mest korrumperade och opålitliga.Ytterligare en anledning att inte lita på allt som sägs och skrivs i media.

Det finns dock fortfarande några få ekonomijournalister med integritet, kunskap och erfarenhet. Det gäller bara att veta vilka man kan lita på…  🙂

Handel med småbolag…

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så fanns det enligt SCB 827 börsnoterade bolag i Sverige, och av dessa så är 610 st ”småbolag” på OMXS SC och småbörserna.

Märk väl att dessa 610 bolag är noterade på en ”aktiebörs” som både inspekteras och regleras av FI (Finans Inspektionen) . Det är naturligtvis ingen garanti eller kvalitetsstämpel för bolagen men det är lite svårare att komma in på börsen. Fördelen för bluffbolag att komma in på en börs är att grundarna med en IPO kan sälja av sina aktier till fantastiska reavinster. Bara aktier som finns på en aktiebörs får kallas ”börsnoterade aktier”.

Sen finns det också ett antal ”marknadsplatser” där man kan köpa och sälja aktier i flera hundratal olika småbolag. Dessa bolag är inte noterade, men även en ”marknadsplats” måste registreras hos FI. Skillnaden är att det bara gäller en enkel registrering. Det finns alltså inga krav på ”reglering” från FI´s sida. Det blir lite svårare att göra en IPO här, men man kan fortfarande göra många nyemissioner. Aktier som handlas på en marknadsplats har nästan inga formella krav alls.

Men den stora varningen är för de bolag som inte kan handlas alls. Det är tusentals småbolag som med stora annonser i media försöker få upp intresse för sin verksamhet och sina nyemissioner. Det är nästan uteslutande bluffbolag som satsar några hundra tusentals kronor i annonser på att få in nya aktieägare och därmed ännu mer kapital till företagets löner och bonusar. Ofta pratar man om bolagets ”fantastiska expansion” med” nya marknader” och ”tekniska genombrott”, men allt är mest bara bluff. Ägarna har inget intresse att få bolaget lönsamt, bara att få in mer kapital till sig själva via upprepade nyemissioner.

Falska bolag…

Så vad anser Peter Benson om ”fake news” och ”falska bolag”?  ”Det här är bara toppen på ett isberg”skriver PB. Han tar också fram ett nytt (och mycket snällt…) mått på hur vi kan bedöma ”falska bolag”.

”Som ett grovt mått på detta har vi sorterat fram de börsbolag vars historiska förluster är större än dagens börsvärde. Vi hittar ganska exakt 100 sådana bolag.” skriver Peter Benson. Men det gäller bara de 610 börsnoterade bolagen, för alla andra småbolag är det antagligen ännu mycket större andel.

”Dessa extremt höga förluster är så klart i sig inget bevis för en ohållbar affärsmodell, men det är åtminstone en allvarlig tankeställare” På SvD får man inte skriva vad som helst, och PB har både hängslen och livrem. Vad han inte tar upp är varför det blir upprepade förluster. Är det ”affärsmodellen” (dvs marknaden…) eller ”företagsledningen” (dvs individer, som antingen är oskickliga, oetiska, oärliga eller helt enkelt kriminella)

Den totala förlusten (för bara de här 100 bolagen..) beräknas till 18.2 miljarder. Om vi gissar att det finns 500.000 aktieägare (= 5.000 aktieägare per bolag i snitt…) som har aktier i de här bolagen så har varje aktieägare förlorat 36.400 kronor i snitt. Samtidigt är ”börsvärdet” (aktiekursen…) mindre än 18.2 miljarder, så de 500.000 aktieägarna har (idag…) teoretiskt fortfarande kvar aktier för runt 36.000 kronor. Men värdet på de 100 bolagen är i verkligheten långt under 18.2 miljarder. Det kommer fortfarande att komma flera nyemissioner och aktiekurserna kommer fortfarande att gå kraftigt neråt. För de här aktieägarna blir det antagligen bara ännu större förluster framöver….

De aktieägare som sitter på ”Svarte Petter” när bolagen går i konkurs eller likvidation, har för det mesta förlorat mycket mer än 36.000 kronor under årens lopp. Något att tänka på…..

Problemet med måttet ”förluster jämfört aktiekurs” är att det i praktiken bara gäller bolag med längre verksamhet. Det krävs ofta flera års (ökande…) förluster för att nå upp till uppblåsta aktiekurser. Alla bluffbolag som bara har några få år bakom sig och där aktiekurserna fortfarande är oseriöst upptrissade faller inte under PBs definition av ”falska bolag”.

Varför blir det så här?

”Den svenska myllan är tyvärr ovanligt bördig för fejkbolag” skriver PB. Det är som han ser det tre huvudanledningar till att vanliga småsparare går på bluffar om ”falska bolag”

”Här finns ett unikt stort och brett aktieintresse”. Det är främst den äldre generationen som började köpa aktier i svenska industri- och exportbolag redan på 1950-, 1960- och 1970-talet. Sverige har haft fantastiskt framgångsrika bolag som har kunnat exportera sina varor globalt efter andra världskriget. När hela Europa var i ruiner och USA hade fokus på krigsindustrin så blomstrade svenska exportföretag. Många av dagens äldre pensionärer har blivit rika på sina aktier som köptes då.

Men så är inte dagens situation. Sveriges framtid från 2015 och framåt ser helt annorlunda ut jämfört med 1945. (Dagens understatement….  🙂 ) Nu är det globalisering som gäller och ”den svenska modellen” med höga löner, höga skatter och höga bidrag kommer att få det mycket svårare i framtiden.

”Det svenska samhället präglas av hög tillit vilket underlättar för de som far med osanning” skriver PB. Ja, så är det tyvärr. Som jag skriver ovan så är de flesta svenskar ”blåögda, godtrogna och lättlurade”.  Även här förändras Sverige, men många (äldre…) svenskar lever mentalt kvar i gårdagens Sverige.

Det här hände Besser för några veckor sen. Jag skulle köpa en snabb fika och bulle i Pressbyrån, lämnade fram en hundralapp, och fick kvitto och växel i handen. Jag hade redan kaffekoppen i andra handen och när jag fyllde på kaffet så skulle jag stoppa kvitto och växel i fickan. Men växeln stämde inte, det saknades en guldtia. Jag gick tillbaka till kassan, påtalade saken och fick min tia helt utan kommentarer eller reaktion från killen bakom disken. Ingen ursäkt och ingen förklaring.

Besser har under åren (bl.a. som exportsäljare…) rest en hel del och lärt sig att vara försiktig och uppmärksam, speciellt i ”sydligare länder”, men aldrig behövt räkna på växelpengarna när man handlat i Sverige. Jag klarar mig nog utan den tian och jag är hyfsat snabb i huvudräkning, så för mig är det här inget stort problem. Men för allt fler ”vanliga svenskar” så minskar tilliten i det svenska samhället. Nu kan man inte lita på personal i Pressbyrån (eller andra affärer…?) längre.

”Sverige är också en konsensuskultur … där vi till varje pris bör stötta ”goda branscher”skriver PB. Ja visst är det så. Många bolag spelar på våra dåliga samveten eller våra idealistiska framtidsdrömmar. Det är fantastiska miljöbolag som skall rädda värden med vindkraft eller solenergi eller andra smarta life science bolag som hittar mediciner till svåra sjukdomar. Men det mesta är bara bluff. ”Tro aldrig på något som står i stora annonser från små bolag” som Besser brukar säga..…  🙂

Slutsats

Många småbolag är en ren bluff redan från början. Om du inte personligen känner grundare, styrelse och företagsledning och med 100 % säkerhet vet att alla i bolaget (ägare, styrelse och företagsledning…) är ärliga människor med stor integritet, så köp inte aktier i bolaget.

Men även seriösa småbolag blir desperata när försäljningen (intäkter…) inte tar fart men utgifter (kostnader….) för löner och utveckling fortfarande finns kvar. Att minska kostnader genom att avskeda kompisar är inte så kul och att grundarna själva skulle förlora både sin lön och sitt levebröd är inte en realistisk möjlighet. Då är det lättare att gamla och nya aktieägare får betala för företagets fortsatta verksamhet med upprepade nyemissioner. Det är inte bara ”skurkbolag” som gör nyemissioner, även andra småbolag gör så, men bolagen blir inte lönsammare för det…  🙂

Besser investerar aldrig i småbolag. Jag har lärt mig läxan för många år sen. Som tur var så var det ett mycket begränsat investeringskapital. Jag kom billigt undan.

Tyvärr måste man numera också vara mer uppmärksam även i övriga samhället. Det är inte alla människor man kan lita på, även i vanliga butiker och affärer. Till exempel i Pressbyrån….

Besser

Så var det dags för årets helårsavstämning. Hur har det gått 2018 med mina aktieinvesteringar?

Jag vet att det finns några som tror att det jag skriver om mina investeringar bara är snack och bluff, så nu blir det en lite mer detaljerad avstämning än vanligt. Men det blir fortfarande en redovisning som utgår från mina egna idéer…  🙂

Work in progress…

Jag hade från början sex planerade aktieportföljer som jag numera slagit ihop till en ”aktiefond” där jag ”kommer att förvara” mina aktier. Det är ren Buy & Hold som gäller och jag har bara just börjat med att fylla på (köpa aktier till…) aktiefonden under de senaste åren. Man skulle kunna säga att det är ”work in progress”. Jag har också en separat, extra ”aktieportfölj” för övriga inköp (utanför aktiefonden, se nedan), så att jag får lite mer frihet i mina investeringar….  🙂

”Work in progress” gäller kanske alltid, även för vanliga aktieinvesteringar. ”Aktieportföljer blir aldrig färdiga. Man kan alltid köpa fler aktier eller nya aktier. Men det gäller fortfarande att köpa rätt aktier till rätt pris” som Besser brukar säga….  🙂

Årsredovisning 2018

Inom företagsekonomin så redovisar man företagets verksamhetsår i årsredovisningen med både resultaträkningen (årets intäkter, kostnader och ev. vinst) och balansräkningen (status vid årets slut för tillgångar, skulder och eget kapital). Jag kommer bara översiktligt att redovisa årets resultaträkning men nu för första (och sista…?) gången även redovisa delar av balansräkningen och status för mina aktieinvesteringar.

Resultaträkning 2018

Det är bara fyra delar av aktieinvesteringar som jag tycker är fundamentalt intressanta….

Finansiering… För att kunna investera i aktier krävs investeringskapital, ganska självklart. Under 2018 har jag ökat mitt totala investeringskapital med 312 tkr. En del (utdelningarna, se nedan…) har används till inköp. Det har mest varit regelbundet sparande men också utdelningar, ränta och några övriga ”oplanerade intäkter”.

Investering…. För mig är aktieinvesteringar att köpa aktier, ganska självklart igen. Under 2018 har jag köpt 3.700 aktier i 5 bolag till min ”aktiefond” och 3.750 aktier i 5 bolag till min ”aktieportfölj”. Alla aktier finns med i Balansräkningen nedan. Inköp har gjorts dels med kapital från utdelningarna och dels med befintligt investeringskapital.

Avkastning… Det som är absolut viktigast för mig är avkastningen, och jag räknar bara avkastning i form av utdelningar. Under 2018 har jag fått 63.050 kr i utdelningar. Utdelningarna är inkluderade i finansieringen ovan. Totalt har jag haft en YOC på 5.24 % vilket är helt OK för nyare investeringar.

Kostnader… Det finns alltid kostnader för aktieinvesteringar, och främst är det skatt och courtage som är viktiga kostnader. Under 2018 har jag betalat 5.201 kr i skatt och 810 kr i courtage och avgifter. Totalt har jag haft kostnader på 6.011 kr vilket blir 9.5 % av min avkastning. Det är fortfarande bättre än 15 % som är min målsättning, och en bra bit lägre än den vanliga kapitalskatten på 30 %. Att ha mina aktier på ett ISK konto varit lönsamt även 2018….  🙂

Balansräkning 2018

Min fiktiva aktiefond är planerad och bestämd redan sen 2015. Den kommer att ha 42.000 aktier ganska ojämnt fördelade på 32 bolag på OMXS LC och 3 bolag på MC. Antalet aktier per bolag är minst 300 och högst 3.000 aktier. (Helt enligt UCITS…). De flesta bolag har jag inte köpt aktier alls i och några bolag är redan fullinvesterade. Det finns många bolag och aktier som jag kommer att fortsätta köpa regelbundet under åren framöver. För första gången blir det en redovisning av innehavet i aktiefonden.

Jag har också en extra aktieportfölj där jag oregelbundet kan köpa aktier i bolag som inte finns i den planerade aktiefonden eller där jag redan köpt max antal aktier. Då finns det möjlighet att köpa några extra aktier utan att påverka resultatet för aktiefonden. Men det finns regler även här.  Jag köper minst 500 eller högst 1.000 aktier i varje bolag, men det finns ingen gräns för antal bolag. Även den här aktieportföljen är en ren ”Buy & Hold” och är mer som ett komplement till mina mer regelbundna och planerade inköp av aktier.

Tillgångar

Status för aktiefonden: Det finns totalt 8 bolag och 8.300 aktier. Det är 4 bolag som är fullinvesterade, 4 som är delinvesterade och 27 bolag som helt saknar aktier. De delinvesterade bolagen kommer att fyllas på och det blir nog också några nya bolag under 2019.

Status för aktieportföljen: Det finns totalt 6 bolag och 5.400 aktier. Tre av bolagen är fullinvesterade, och det blir även här fler bolag och fler aktier under 2019.

Om man räknar baklänges så ser man att jag hitintills investerat drygt 1.200 tkr (YOC på 5,24 % och 63.050.- ). Jag gissar att jag köper ytterligare cirka 6.000 aktier totalt under 2019. Vi får väl se vid nästa helårsavstämning….

Skulder och Eget Kapital

I Balansräkningen redovisar man inte bara tillgångar utan också Skulder och Eget Kapital. När det gäller Skulder så har jag inga skulder alls i mina aktieinvesteringar. Alla aktier är skuldfria och har köpts med utdelningar och befintligt investeringskapital.

När det gäller Eget Kapital så har jag inget kapital alls i min aktiefond eller min aktieportfölj, där finns bara aktier. Eftersom det inte finns några skulder så är värdet på alla Tillgångar, dvs på alla aktier, lika stort som mitt Eget Kapital även om det inte finns något investeringskapital alls bland tillgångarna.

Mål och Medel…

Det gäller att skilja på mål och medel. Det är mycket svårare än man kan tro. För mig är avkastningen viktigast. Mitt mål är att ha en stabil och regelbunden avkastning med ökat kapitalflöde varje år. Med det målet blir det bara aktieutdelningar som jag räknar som avkastning.

För att få avkastning måste man göra investeringar. Ganska självklart. Men investeringar är bara ett medel att nå den avkastning som jag vill ha. Visst är investeringar också viktiga, så det gäller att alltid skaffa sig mer kunskap och mer erfarenhet om just investeringar.

Det jag (bland annat…) investerar i är aktier. Det är från utdelningar på aktier som min avkastning kommer, men från vilka aktier är inte så viktigt. ”Aktier är bara ett medel för att nå mina mål.” som Besser brukar säga.

Enskilda aktiers ”värde” behöver jag inte bry mig om eftersom jag inte säljer några aktier. Jag köper bara aktier i ”stora stabila och lönsamma bolag” som alla ger stabila och regelbundna utdelningar. Bolagen skall helst också ha ”långsiktiga huvudägare” och ha ”en stark balansräkning”. Svårare än så är det inte.

Det finns många bra aktier att välja mellan på OMXS LC och MC, och en lagom stor, blandad och riskbegränsad aktieportfölj ger alltid ett hyfsat kapitalflöde av utdelningar, oberoende av vilka aktier och hur många aktier man har i portföljen. En riskbegränsad och bred aktiefond är alltid bättre än en indexfond. Det blir en långsiktig och stabil aktiefond, helt utan skräpaktier som Fingerprint och Eniro, som dessutom ger regelbundna utdelningar varje år.

Det är kanske den viktigaste lärdomen som jag har gjort under åren, och som jag också skrivit om i mina blogginlägg.  Ett gott råd från Besser: Fokusera mer på investeringar och verklig avkastning, och mindre på enskilda aktier och värde. ”Målet i praktiken är alltid viktigare än medel i teorin”.… 🙂

Avkastning

Jag har fyra enkla krav på avkastningen från mina aktier som jag skrivit om tidigare: 1) Avkastningen skall vara Realiserad, dvs jag vill ha pengar på konto eller i handen. 2) Avkastningen skall vara Regelbunden, dvs jag vill ha utbetalningar varje år. 3) Avkastningen skall vara Passiv, dvs jag skall inte behöva göra något själv och 4) Avkastningen skall vara Riskbegränsad, dvs det finns ingen risk att avkastningen uteblir eller minskar över åren.

Det är fyra ganska enkla krav som gör att den enda avkastning som mina aktieinvesteringar ger blir just utdelningar. Då behöver jag inte bry mig om varken värde, reavinster eller reaförluster. Det blir en strategi som är både ”Enkel & Effektiv”….  🙂

Värde

Jag är som framgår ovan en annorlunda aktieinvesterare och mindre intresserad av värdet på mina aktier.  Värdet och (försäljnings-….) priset på mina aktier varierar över tiden, (varje börsdag och varje minut…) men de är för mig bara teori utan mening. Varför bry sig om ”värdet” på aktier? Det är bara fiktiva och teoretiska siffror som inte betyder något i praktiken, om man som jag har fokus på realiserade utdelningar, aldrig säljer några aktier och aldrig gör några reavinster eller reaförluster…

Det som är viktigt för mig (mitt mål…!!) är den avkastning som aktierna genererar och att mina aktieutdelningar ger mig ett regelbundet (och ökande…) kapitalflöde varje år.

Fundamentalt om investeringar…

Besser är mycket fundamental i sina tankar om investeringar, som ni nog märkt… J  Jag fick frågan av Egon om jag hade något ”torrt krut” i min aktieportfölj när börsen börjar gå neråt. Svaret är som ni ser ovan, nej. Jag har inget extra kapital i min aktiefond eller min aktieportfölj. ”Jag är alltid 100 % fullinvesterad och jag har alltid 100 % aktier (OMXS LC eller MC) i min aktiefond och min aktieportfölj”

För mig är det fundamentalt viktigt att skilja på investeringsobjekt (aktier…?) och investeringskapital (inköp…?). Det är två helt olika delar av begreppet ”investeringar” som man inte får blanda ihop. Vilket tyvärr inte alla aktieinvesterare inser….. 🙂

Mitt ”aktiva och operativa investeringskapital” ligger helt utanför mina aktier och är väl tilltaget. Jag kommer inte att ha några problem att köpa de aktier jag vill ha under 2019. Problemet är snarare att ”köpa rätt aktier till rätt pris” så vi får se hur det går framöver…

Självklart har Besser även andra investeringar än aktier, dock inga fonder eller andra ”finansiella investeringar”.

Min bästa investering är min familj som vi startade för många år sen. Även den investeringen kräver fortsatt planering och regelbundet investeringskapital för att utvecklas positivt….  🙂

Slutsats

År 2018 blev ett helt OK investeringsår för mig. Jag är nöjd med utfallet för både finansiering, investering och avkastning för 2018. Även kostnader för skatt, courtage och avgifter klarade min målsättning. Jag har också en hyfsad  balansräkning utan några skulder.

Fördelen med en riskbegränsad investeringsstrategi och ett separerat investeringskapital är att man också bättre kan gissa (förutsäga…) hur framtiden blir. Jag vet redan nu att även 2019 blir ett mycket bra investeringsår med bra utfall på finansiering och investeringar. Avkastningen kommer också att öka ordentligt. Oberoende av hur börsen och enskilda aktiekurser utvecklas….

”Teori och planering är viktigt, men praktik och verkligt utfall är viktigare” säger Besser….  🙂 . Bäst är naturligtvis att redan från början planera och förbereda sig med både riskbegränsningar och kapital inför en osäker framtid under 2019.

Besser

Vad är begränsningar?  Vi har alla begränsningar men det är ofta något som man gärna vill bortse från. För många (yngre…?) är det inte bra för ego och självbilden att tänka på sina egna personliga begränsningar.

Besser har som tidigare nämnts både intellektuella och andra begränsningar. .. J. Det finns kanske de som har ännu större begränsningar än Besser (dock inte bland den här bloggens läsare… J), men det spelar ingen roll. Vi har alla större eller mindre begränsningar och man blir en bättre investerare om man känner till sina egna begränsningar.

Bessers begränsningar

”Besser har intellektuella begränsningar, och är inte speciellt intelligent, men ganska smart och ordentligt analytisk” och jag klarar mig ganska bra ändå, vilket visar sig av mina halvårsavstämningar. (”Intelligens är övervärderat” tycker Besser….. :-)

Men sen finns det massor av andra begränsningar som man måste vara medveten om. Desto mer man kan om sina begränsningar, desto enklare blir det att undvika de negativa aspekterna…  🙂

Klassiska begränsningar

”Tid och pengar är allt vi har” sa en jobbarkompis till Besser för många år sen. Vad han menade är att det behövs både tid och resurser för att lyckas med ett jobbprojekt (och aktieinvesteringar….). Men vi har alla samma tid att spela med. Det finns 24 timmar, 1.440 minuter och 86.400 sekunder på varje dygn för oss alla. Det gäller att utnyttja den tiden klokt, förståndigt och optimalt .

Det krävs också resurser (investeringskapital…) för att genomföra ett projekt (aktieinvesteringar…).  Där finns det självklart helt olika förutsättningar, men det spelar ingen roll. Storlek och resultat kan skilja sig, men det är bara den som skaffar fram resurser (sparar regelbundet…) som också kan genomföra sina projekt (aktieinvesteringar….).

Andra begränsningar

Det finns många typer av begränsningar. Några har jag skrivit om i tidigare blogginlägg. Här är några vanliga begränsningar som man bör se upp med….

Psykologiska begränsningar

Psykologiska fällor är otroligt svåra att undvika. Vi är alla vanliga människor med samma grundläggande psykologiska oförmåga att styra våra tankar och handlingar. Men desto mer man vet och kan om psykologiska fällor (Behavioral Finance…) desto lättare är det att undvika dem. Enklast blir det om man har fasta och dokumenterade regler och planer som inte kräver extra, snabba och oövertänkta beslut. Om man ”tänker rätt från början” och dessutom dokumenterar och följer sina uppgjorda planer, så slipper man många onödiga förluster… 🙂

Även här gäller att mer ”kunskap & erfarenhet” gör att man enklare undviker felaktiga beslut…  🙂

Intellektuella begränsningar

Det gäller att vara medveten om sina intellektuella begränsningar. Där ganska lätt att tro att om man har en hög lön så är man smartare än alla andra. Annars skulle man inte blivit chef och ha en hög lön, eller hur? Besser har sett många högavlönade chefer som trott att de blivit chef för att de är riktigt smarta på jobbet, och som därför trott att de också är smartare än alla andra även när det gäller allt annat, t.ex. aktieaffärer. Tyvärr, så är det inte. Bara för att man blivit hög chef med hög lön så är man inte alltid smartare än alla andra. Då är det lätt hänt att man bortser från sina egna intellektuella begränsningar. (Dessutom saknas ofta ”kunskap och erfarenhet” av aktier.)

Ekonomiska begränsningar

Det konstiga är att många personer med höga inkomster (intäkter….) också har stora utgifter (kostnader…). Ett ganska vanligt fenomen. Får man högre lön så köper man mer och dyrare prylar. Det är både nya bilar och nya båtar (status…)eller kanske blir man ”aktieexpert” och köper aktier i misskötta förhoppningsbolag (girighet…). Det finns många sätt att bli av med sina ökade inkomster…  🙂

Det är sällan som riktigt högavlönade ökar sitt sparande för framtida bruk. Känslan av att inte ha några ekonomiska begränsningar när man är ute och shoppar kan vara förödande för privatekonomin, oberoende av hur hög lön man har.” Har man hög lön har man också råd med dyra vanor” är en mycket vanlig synpunkt just bland ”högavlönade”. (Även Besser är ”högavlönad” men undviker onödiga prylar. Då blir det lite över varje månad till ”andra investeringar”. Mer om det i ett framtida inlägg…)

Tidsmässiga begränsningar

Alla jobbprojekt (och aktieinvesteringar…) tar tid att genomföra. På jobbet har man ofta begränsad tid och relativt fasta ”dead lines” att hålla. Annars blir chefen och kunderna missnöjda. När det gäller egna aktieinvesteringar så blir det för de flesta ett intresse och hobby som får ta nästan hur lång tid som helst.

Men även här finns begränsningar. Att lägga mer tid på finansanalytisk kunskap om enskilda aktier (vilket många aktieinvesterare gör…) är inte det samma som att göra bättre aktieinvesteringar. Tiden vi alla har varje dygn är fortfarande begränsad, och kunskap och erfarenhet tar tid att bygga upp. Det är inte hur lång tid vi lägger på enskilda aktier som är avgörande för slutresultatet. Att använda tiden till att planera en enkel och effektiv investeringsstrategi är antagligen ett mer optimalt tidsutnyttjande… 🙂

Hybris

Motsatsen till att inse sina begränsningar är Hybris och att ha en överdriven självuppfattning.  Från början var det att försöka efterlikna eller överträffa gudarna i den Grekiska mytologin.

Det finns många exempel på Hybris i Sverige. Har man varit framgångsrik inom ett område under en längre tid så är det lätt hänt att man tror att man enkelt kan bli framgångsrik även inom andra områden (se ”chefer” ovan).  Kanske är det också så att om man hela tiden är framgångsrik, får mer beröm och bara får höra hur bra man är, så blir egot helt uppblåst.

Ett känt exempel

Ett känt exempel på hybris är Zlatan. En mycket bra fotbollsspelare som nu går mot slutet av sin fotbollskarriär. Då skall han plötsligt bli ”affärsman” och använda sitt kändisskap till nya framgångar.  Först fick han några miljoner för att göra reklam för Volvo. Det gick ganska bra, han fick manus, lite nya fina kläder och proffsig uppbackning av ett stort filmteam. Då är det svårt att misslyckas med 120 sekunder framför kameran, även om det blir några omtagningar.

Men när han nu skall göra något själv så blir det fiasko av allt. Först var det ett eget klädmärke som floppade totalt och fick reas ut i lågprisbutikerna. Sen var det en energidryck med gigantisk reklambudget som inte heller gick att sälja. Kommer ni ihåg den nya parfymen som lanserades för några år sen av Zlatan? Den finns inte kvar i butikerna. Nu senast är han delägare i ett spelbolag som skall konkurera i ett getingbo av internetspel. Det kommer inte heller att gå bra. Konkurrenterna är redan etablerade och det blir svårt att locka över nya spelare med en avdankad fotbollsspelare som främsta reklam.

Begränsningar

Det blir lite som ”Kejsarens nya kläder” eller ”Slaven på triumfvagnen”. Om man inte inser sina begränsningar så kan det gå riktigt illa.

Det vi kan lära oss här är att en kritisk omgivning behövs för att stoppa alla tecken på hybris. Om man via media, rådgivare och övriga omgivningen bara får uppskattning så är det lätt att egot blir uppblåst. Är man kändis och har gott om pengar så finns det alltid många rövslickare som vill ha en del av kakan.

Ett känt citat i investerarkretsar visar också vad det handlar om:

“When a person with money meets a person with experience, the one with experience ends up with the money and the one with money leaves with experience.””

Det gäller även för oss andra småinvesterare. Det är en av orsakerna till att Besser alltid rekommenderar både kunskap och erfarenhet för att man skall kunna lyckas med sina egna aktieinvesteringar.

Skattemässiga asymmetrier..

Men det finns också bra begränsningar som man kan utnyttja om man vet hur de fungerar. Inom skattejuridiken pratar man om ”skattemässiga asymmetrier”. Det finns två enkla exempel där man begränsar skatten genom schablonskatter som kan utnyttjas även av investerare.

Den första ”asymmetrin” är den kommunala fastighetsavgiften som ersatte den tidigare fastighetsskatten. Den nya avgiften är mer av en grundavgift som inte följer bostadens taxerings- och marknadsvärde, vilket den tidigare fastighetsskatten gjorde. För BRF lägenheter är avgiften 1.315 kronor per lägenhet och år (eller max 0,3 % för BRF föreningens taxeringsvärde totalt för alla lägenheter). För villor och småhus är avgiften 7.687 kronor (eller max 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde).

Det betyder att ett högt marknadsvärde på bostaden ger en relativt låg relativ grundskatt när det finns ett maxvärde på bostadens totala skatt. För de som äger en bostad med högt marknadsvärde blir det en lönsam asymmetri med låg fastighetsskatt.

Den andra asymmetrin är schablonskatten på ISK konton. Det finns fortfarande en vanlig kapitalskatt på 30 procent men med ISK konto så är det en schablonskatt baserat på värdet av kapitalunderlag och en schablonintäkt.  Eftersom att avkastningen på aktier är helt skild från beskattning på ISK, så får man en relativt låg beskattning med ISK konto för de som har aktier med hög avkastning. Har man en stor och riskbegränsad portfölj av utdelningsaktier så är ISK ett mycket lönande alternativ.

Slutsats….

Vi har alla olika begränsningar. Om man bara är medveten om sina egna begränsningar så kan man göra något åt dem. ”Att känna sig själv är grunden för att kunna förbättra sig själv” säger Besser… 🙂

Ett gammalt ordspråk som fortfarande gäller: ”Investigate before you invest”. Det gäller att göra hemläxan och ha ett kritiskt sinne mot det som andra vill att du skall göra. Med egen kunskap och erfarenhet så kan man agera kritiskt och självständigt mot bankernas rådgivare, finansbranschens fondförvaltare eller alla oseriösa småbolag med nyemissioner.

Det här var årets sista inlägg och Besser önskar alla bloggläsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Nästa inlägg blir en avstämning för 2018 i början av januari. Sen blir det under 2019 fler inlägg med Sunt Förnuft, Kloka Ord och Goda Råd, precis som vanligt…. 🙂

Besser

 

Besser kommer att avslöja en liten hemlighet (??) igen, men först lite info om ISK som kan vara bra att känna till.

Ni som följer den här bloggen vet att Besser skriver ett nytt inlägg var annan vecka, oftast på fredag morgon. Men nu är det bara en vecka sen sist, så vad har hänt? Besser skall resa bort dit det inte finns något internet (men mycket sol och fri horisont…)och då blir det ett inlägg även innan nästa fredag. Nästa inlägg kommer fredag den 21 december. Då blir det som vanligt fler kloka ord och goda råd… 🙂

ISK skatten 2019

Vi får en ny skattesats på ISK konto för 2019. Skatten på ISK för kommande år bestäms av värdet på slr (statslåneräntan) den sista fredagen i november året innan (fredag 30/11 för 2018). Värdet på slr var igår 0.51 % (och medelvärdet för 2018 är 0.47 % hitintills) vilket gör att skattesatsen för varje kvartals kapitalunderlag under 2019 blir: (0,51 % + 1,00 %) x 0,25 x 30 % = 0,11325 %. För 2018 var motsvarande värde 0, 11175 % vilket betyder en skatteökning på 1.3 %. Inte så farligt, kunde varit värre…. 🙂

Att ha sin aktieportfölj på ISK konto kommer att löna sig även 2019. Om vi räknar på en årlig avkastning från utdelningar på lågt räknat 5 % och en ISK skatt på 0,453 % (1.51 % x 0.30 %) så ser vi att skatten blir runt 10 % av avkastningen (9,06 %) i stället för 30 % skatt på inkomst av kapital som är den vanliga kapitalskatten. Läs även vad Claes Hemberg skrev om ISK redan 2015 här nedan….

Hemligheten…

En av mina favoriter i finansbranschen är Claes Hemberg, f.d. Avanza. Numera behöver Claes inte jobba på Avanza längre, han har en aktieportfölj som försörjer honom mer än väl. Claes är idag oberoende konsult, men jag gissar att han mest hanterar sin egen aktieportfölj på dryga 25 miljoner.

Om vi räknar lite med samma låga siffror som ovan så ser vi att Claes får ut minst 1,125 miljoner netto efter skatt bara under 2019 från sin aktieportfölj. Antagligen får han ut ännu mer. Om man jämför med inkomst som vanlig lön så krävs en månadslön på drygt 210.000.- för att få samma netto. Ganska bra gjort av en enkel journalist och bankman på Avanza… 🙂

Det var en av hans krönikor från november 2015 som blev lite av en ögonöppnare och jag gjorde ett inlägg på samma tema i september förra året. Rubriken var….

”De rikas hemlighet…”

Jag gissar att Claes numera själv följer de kloka råd han gav redan 2015. Här avslöjar Claes Hemberg hemligheten en gång till. Läs & Lär… som Besser brukar säga   🙂

”De rikas hemlighet… Ja, den kallas så ibland. Och tyvärr stämmer det. Metoden är inte svår att inse eller förstå. Den fäster bara inte på vanliga sparare tycks det. Än så länge. Låt mig försöka igen:
Det finns närmast säker avkastning att hämta på börsen. Direkt i handen. Det gäller utdelare.

Många rika har bara sådana aktier. Och dessa aktier är särskilt intressanta så här års. Själv köpte jag Telia senast. Några förebilder är här Aktiestinsen, Buffett och Szombatfalvy.

Det är dessutom två enkla steg för att hitta rätt:

Steg 1) Undvik heta bolag! 

Många nya aktieköpare vill ha snabba heta växande papper. Raketer som +213% låter ju imponerande. Där syns ju vinsten varje sekund.

De med stora pengar tänker tvärt om. De söker närmast säkra vinsterna som de lönsamma bolagen delar ut till sina aktieägare varje år. Det blir snabbt stora pengar.

Att spara på börsen förknippar proffsen inte i första hand med högre aktiepriser. Det är för osäkert. Proffsen vill se den säkra avkastningen i handen.

Steg 2) Välj stabila avkastare!

Det finns bolag som varje år oavsett börsen närmast garanterar samma kronor till dig i handen. Ja, många sparare har samtidigt lite grand missa den ”stabila avkastningen” som finns i flera bolag.

Rika svenskar har mycket pengar här. Det prioriterar bolag som har stabila eller växande utdelningar. Här kan vi år efter år vänta oss 4-7 % i handen. Du får pengarna i april varje år. Och har du aktierna på ISK-konto får du dessutom skattefritt.

Du behöver nu inte alls vara lika orolig för att börsen ska gå ned, eftersom utdelningen är satt i kronor. Du får säg 7 kr per år från en viss aktie. Alltså spelar det mindre roll om den kostar 100 eller 90 om ett år. Eftersom det är utdelningen per aktie de är ut efter. Den är avkastningen de fokuserar på.

Sedan ska de ha kvar aktien i många år, så dagspriset är de inte så intresserade av, utan de 7 kronorna är grejen. Har du köpt aktien för 100 kr där du får 7 % utdelning och kursen stiger. Så har du alltjämt 7% i utdelning på ditt insatta kapital! Samma sak om kursen faller. Förutsägbarhet är nyckeln (om vi nu väljer just stabila bolag med stabil utdelning).

Och rätt konto är förstås ISK-kontot. Där får du ju utdelningarna skattefritt på kontot. Ett drömkonto för en utdelningssparare.

Sammanfattning

Ska du ta detta budord på riktigt allvar, behöver du minst 4-5 olika utdelare i lite olika branscher så blir du extra tålig. I min Folkaktieportfölj hittar du både Unibet, H&M, Telia, Scandi med några 2-7 % i utdelning.

De sparare som väljer utdelare som taktik har plötsligt vänt ut och in på en vanlig bild av sparare på börsen. För utdelnings-investerare blir börsen inte någon ojämn aktiekurs i första hand, nej de kan smått strunta i den. Utan för utdelnings-ägaren är aktiekursen bara närmast en bonus.

När är det köpdags? Särskilt så här års är bolagen med bra utdelning extra intressanta. För utdelningen är nu mindre än ett halvår bort, vilket brukar märkas i aktiekursen närmaste månaderna. Aktier med bra utdelning brukar därför gå extra bra under vinterhalvåret. Så ska du välja dem, kan det vara bra köptid nu.

Bolagen som har bra utdelningar är bland andra byggbolagen, telekom, it-konsulter, Astra, Atlas men också H&M… H&M har också en genuin tillväxt i sina butiker. Inte konstigt att den är aktien med flesta nya aktieägare senaste året. Bankerna är jag däremot försiktig med. Så många nya regler stormar mot dem att de riskerar att tappa rejält.

Och självklart alltsammans på ett ISK-konto.”

Hur gör Besser?

Ja, det finns många likheter ovan med hur Besser ser på aktieinvesteringar.  Om vi tar punkterna i ordning så blir det följande kommentarer….

Avkastning på aktier kan fås på många olika sätt. 90 % av alla svenska aktiesparare tror på ”snabb värdestegring” och köper aktier i ”förhoppningsbolag” . Tyvärr blir de flesta besvikna när aktiekursen i stället går neråt och det behövs löpande nyemissioner med mer kapital för att täcka bolagets alla förluster.

Besser har bara fyra enkla krav på avkastningen från sina aktier. Avkastningen skall vara Realiserad (pengar i handen), Regelbunden (utbetalas varje år), Passiv (ingen egen aktivitet) och Riskbegränsad (aldrig minska i värde).  Svaret på de fyra kravet är en stor och diversifierad aktieportfölj med utdelningsaktier. Svårare är det inte… 🙂

Val av aktier till aktieportföljen kan man göra på olika sätt. 46 % av alla svenska aktiesparare har bara aktier i ett enda bolag. Ofta har man gått ”all in” på en IPO i något mindre bolag med ”billiga aktier”. Då är det tänkt att bolaget skall göra fantastiska vinster någon gång i framtiden. Men det finns också många äldre aktiesparare (c:a 400.000 aktieägare) som sitter fast med förluster från sitt enda innehav i Telia (från IPO i juni år 2000).

Besser har några enkla krav på sina aktier. Jag köper bara aktier i ”Stora, Stabila och Lönsamma” bolag. Gärna bolag med ”Långsiktiga huvudägare” och en ”Stark balansräkning”. Det finns massor av bolag på OMXS LC som alla uppfyller mina krav. Då är det ingen svårighet att få ihop en stor, diversifierad och riskbegränsad aktieportfölj.

Inköp av akter till aktieportföljen kan man också göra på flera olika sätt. Det vanligaste är att man går in med hela investeringskapitalet på en gång. Antingen man fått en oväntad större eller mindre summa pengar från arv, spelvinst eller någon försäljning så vill man satsa stort redan från början.  Utan kunskap och erfarenhet köper man aktier i ett (oftast bara ett…) bolag som man tror skall öka i värde framöver.

Besser bygger upp sitt investeringskapital genom regelbundet sparande. När man fått ihop en lagom kapital så köper man regelbundet aktier varje kvartal eller varje månad beroende på kapitalstorlek. Självklart sprider man sina inköp i en diversifierad aktieportfölj. Men det kan också vara bra att spara lite av investeringskapitalet för att ha till reserv när börsen går ner och ”bra bolag blir billiga”… 🙂

Slutsats…

Det finns många sätt att bli framgångsrik med aktier. Men några investeringsstrategier är mer framgångsrika än andra. Utdelningsaktier från stora, stabila och lönsamma bolag är en effektiv och framgångsrik investeringsstrategi. Den enklaste vägen är få en bra avkastning på aktier är att följa Claes Hembergs råd i ”De rikas hemlighet”.

Även Besser satsar på utdelningsaktier. Kanske med lite mer detaljerade krav på både avkastning, aktieportfölj och inköp av aktier. Det är inte heller någon svår och komplex metod, det är istället en både enkelt och effektiv aktiestrategi .

Besser

Som ni kanske märkt är Besser kritisk till finansbranschen och våra storbanker. Det är med höga avgifter och dålig ”rådgivning” som banker och finansbolag försöker ta ut så mycket pengar som möjligt från vanliga småsparare.

Men i dagens samhälle kan man inte leva ett normalt liv utan banker, så frågan är hur man skall man hantera bankerna och hur man skall agera som bankkund? Det blir som vanligt en (väl teoretisk…?) genomgång av vad bankerna erbjuder oss kunder och hur man bör agera som privatperson och aktieinvesterare.

Men första frågan blir naturligtvis: Varför behöver vi banker i dagens samhälle?

Det kontantlösa samhället…

Det var några artiklar i dagspressen som triggade det här inlägget. Så här skrev TT i oktober 2018…

”Sverige världsledande inom digitala betalningar”

”Kontantbetalningarna fortsätter att minska i världen och Sverige går i täten. För första gången går svenskarna om amerikanerna i antalet kontantlösa betalningar per person, enligt en ny rapport.”

”Under 2016 gjorde den genomsnittlige svensken 461,5 digitala transaktioner, det är en ökning med 13 procent på bara ett år. I USA, som tidigare varit ett föregångsland, har utvecklingen gått betydligt långsammare”

“Det här är resultatet av en trend som vi sett länge i Sverige. Vi svenskar är tekniskt kunniga och i dag kan vi köpa i stort sett vad som helst på kort eller mobilen, vi har dessutom en centralbank som pratar om en e-valuta”, säger Pascal Olin, betalnings- och e-handelsexpert på Capgemini, i ett pressmeddelande.”

Det blir allt enklare att sköta bankärenden digitalt, men bankerna lurar oss fortfarande med dåliga tjänster och höga avgifter. Så vad skall man göra?

Bankens huvuduppgifter

Banken har egentligen bara tre huvuduppgifter när det gäller vanliga privatkunder. 1) Inlåning av kapital, 2) Hantering av kapitalflöde och 3) Utlåning av kapital.

Om vi gör en närmare analys så ser man ganska enkelt hur ”kostnadsmedvetna privatpersoner” bör agera… 🙂

 • Inlåning av kapital

Banken har främst två tjänster för att ta hand om privatpersoners sparande och inlåning av kapital: A) olika typer av sparkonton och B) olika typer av fonder. Båda tjänsterna är mycket lönsamma. Det är låg (eller noll…) ränta på sparkonton och det är höga avgifter på ett utbud av dåliga (dolda index…) fonder. Men man får själv välja hur man vill göra med sitt sparande och det är fortfarande frivilligt att köpa och använda de här tjänsterna… 🙂

 • Hantering av kapitalflöde

När det gäller hantering av privatpersoners kapitalflöde så är det lite svårare för bankerna. Det finns många lagar och regler som bankerna tvingas följa och som är till skydd och fördel för privatkunder. De vanligaste hanteringarna av kapitalflöde är…

 1. Löne och pensionskonto där banken (enligt lag….) tillhandahåller konto för att ta emot löner, pensioner och andra betalningar från externa arbetsgivare eller pensionsbolag.
 2. Internetbank och betaltjänster för betalning av räkningar och överföring av kapital mellan konton och banker.
 3. Handel med aktier, fonder och värdepapper för hantering i värdedepå eller ISK konto.
 4. Värdedepå för förvaring, hantering och beskattning av aktier, fonder och andra värdepapper
 5. IPS konto för tidigare IPS pensionssparande med inbetalning, beskattning och utbetalning av privata IPS pensioner
 6. ISK konto för ISK beskattad förvaring och hantering av aktier, fonder och andra värdepapper.
 7. Kreditkort för kortbetalning med eller utan inbyggd kreditbegränsning.
 8. Betalkort för kortbetalning anslutet till bankkonto med uttag direkt från bankkonto.
 9. BankID mobilt eller på kort, för säker identifiering vid bankärenden och andra tillfällen.
 10. Swish i mobilen för betalning och överföring mellan anslutna bankkonton

Det är många olika hanteringstjänster som bankerna tillhandahåller, och de flesta är gratis. Några måste enligt lag vara gratis (ISK konto…) och några är det på grund av konkurrenssituationen (t.ex. värdedepå…). Handel med aktier och värdepapper är numera mycket konkurrensutsatt och för storbankerna blir det allt mindre volymer och sämre lönsamhet.

På det hela taget är det en heltäckande uppsättning av tjänster som bankerna tillhandahåller för att man på ett enkelt sätt själv skall kunna hantera sitt löpande kapitalflöde och sin privatekonomi.

Men här ser man också problemen med att inte vara en ”kreditvärdig kund” enligt banken. Den enda tjänster som banken enligt lag måste tillhandahålla är ett vanligt bankkonto och ISK konto. Alla andra tjänster kan banken neka och då blir det ekonomiska vardagslivet mycket svårare eller nästan omöjligt.

 • Utlåning av kapital

När det gäller utlåning så är A) Bostadslån och B) Konsumtionslån de huvudsakliga tjänsterna för privatpersoner. Även kreditkort kan räknas dit för de som alltid rullar sin kortkredit framåt. Självklart är alla utlåningstjänster mycket lönsamma.

Bostadslån är numera en av de mest lönsamma tjänsterna för alla banker. Det spelar ingen roll att ränteläget är lågt, marginalerna på bolån har ökat ordentligt de senaste åren och hushållens skuldkvot ligger nu runt 180 % av inkomsterna. Även om ökningstakten minskat den senaste tiden efter nya amorteringskrav, så har många (yngre…) hushåll stora bostadslån idag.

Konsumtionslån kan ibland behövas som extra kapital, t.ex. för ROT (Renovering, Ombyggnad eller Tillbyggnad). Det kan också var inköp av ny bil eller annat som är lite dyrare.

Då kan det faktiskt vara bättre att låna det extra kapitalet från banken (konsumtionslån) än att ta av eget sparkapital, investeringskapital eller att sälja egna aktier. Kan man ta ett extra lån med bostaden som säkerhet så är det oftast mest lönsamt.  Med det gäller att bara om man har en låg total belåning och tar ett mindre lån som enkelt kan återbetalas på kort tid.

(Svenska hushållens bolån ligger nu på 3.320 miljarder och konsumtionslånen på drygt 200 miljarder. Hushållens skulder ökar fortfarande med drygt 250 miljarder varje år…..)

Varning för lån

Det gäller att vara selektiv med lån. Man skall akta sig mycket noggrant till att utnyttja bostaden som en extra plånbok när värdet på bostaden stiger. Förr eller senare kommer bostadspriserna att sjunka och då sitter man i en rävsax. Banken kan då höja räntan ordentligt (större risk) eller (om man inte fortsätter med räntebetalningar och amorteringar enligt plan) så förnyar banken inte lånen alls (för hög risk). Då blir det svårt att få nya lån även i någon annan bank. Kanske måste man sälja bostaden med förlust? Det blir ingen roligt framtid med många risker för de med hög belåning.

Just därför skall man hålla belåningen låg och amortera så mycket man kan, och alltid fortsätta betala ränta och amorteringar enligt bankens uppgjorda plan.

Man måste vara speciellt försiktig med lån i Sverige. När man läser om de fallande bostadspriserna i USA under den senaste finanskrisen 2008 och 2009, så var det många amerikaner som lämnade tillbaka husnyckeln till banken när det blev för svårt att klara lånen. Då blev det bankens ansvar att ta hand om både bostadens förvaltning, underhåll och eventuell försäljningen av huset, eftersom banken då också var formell ägare av huset.

Så är det inte i Sverige. Här har bankerna inget ansvar alls, varken för fast eller lös egendom som används som säkerhet för upptagna lån. Även om banken av girighet lånat ut mycket mer än marknadsvärdet på bostaden eller vad hushållets privatekonomi medger, så har man som bankkund i Sverige allt ansvar själv. Man blir aldrig av med skulden. Banken kan fortsätta att driva in sina skulder, med inkasso och hög ränta, under många år framåt, även efter att man sålt och flyttat ut från villan eller bostadsrätten.

Skulder är också en fordran från bankens sida. Men det behöver inte vara banken som tar hand om räntor och amorteringar. Det står alla banker fritt att sälja vilken fordran man önskar (i teorin även ”välskötta lån”…) till inkassobolag och finansbolag. Banken kan också säga upp löpande lån som är efter med räntan med kort varsel och behöver inte ange några skäl. Indrivning av lån kan också lämnas över till Kronofogden (en statlig myndighet…) som tar hand om förfallna skulder. Idag finns det 273.000 personer som inte betalat sina räkningar i tid bara hos Kronofogden. Hos inkassobolagen är det ännu många fler personer med dåliga lån. Det är över 500.000 svenskar som ligger efter med sina skulder. Beloppen ligger ofta runt 200.000 men kan även vara så låga som 10.000 kronor.

Då har vi inte ändå räknat med finansbranschens alla ”lånebolag” där man kan samla sina löpande konsumtions- och kreditkortslån för att få en lägre månadskostnad. Det blir ett nytt lån, fortfarande med höga räntor men med längre amorteringstider (dvs ett lån, men ett mycket dyrare lån…). För personer med många små konsumtionslån så är den löpande månadskostnaden tyvärr oftast viktigast. Det blir en ganska dyster framtid med många långa år av räntor och amorteringar….

Banken är inte din vän

Även om banken vill framstå som din vän och rådgivare med en ”personlig bankman” så är banker något man inte skall lita på. Vid finanskrisen efter att IT bubblan sprack (runt 2002 till 2004), så var det många som fick uppleva hur banken vände tvärt när det visade sig bli svårare tider. Det skrevs några bra böcker av Lars Ohlson om hur många bankkunder och aktiesparare blev grundlurade. De här böckerna (Ruinmakarna (2002), Ruinmakarna 2 (2003), Rångivarna (2004) och Skambankerna (2005)) rekommenderas alla av Besser. Det är en skrämmande läsning men tyvärr är allt verkliga fall av vad som kan hända för den som hamnar i klorna på bankerna. Böckerna är alla bra skrivna, men framför allt ger de kunskap och erfarenhet om vad som kan hända svenska bankkunder. Läs & Lär… 🙂

När det börjar bli ekonomiskt kärvare tider så brukar bankerna bli mycket tuffa mot alla låntagare, både privatpersoner och företagare.  Det blir en stor varning för många konkurser framöver, både personliga och företag.

Hur gör Besser?

Man skall inte alltid göra som Besser, men man kan ofta lära sig något av Besser” som jag brukar säga..  :-). Så även här finns något att lära…

Inlåning…  Besser har flera olika inlånings och sparkonton i sin bank (SEB) men det finns mycket lite kapital på alla konton. Det är mest för att visa banken att jag är en ”vanlig bankkund” och för att få de fördelar som det ger. Mitt ”investeringskapital” har jag på två nischbanker med bättre ränta, fria uttag och insättningsgaranti. ”Aktivt investeringskapital” (för inköp) finns på Santander och ”passivt investeringskapital ” (nysparande) finns på TF Bank.

Jag har inga fonder alls på SEB eller i någon annan bank. Det finns inga aktiefonder, blandfonder eller räntefonder. Storbankernas och (de flesta…) fondbolagens fondförvaltning är alltid både dåliga och dyra tjänster som man helst bör undvika (enligt Besser…. 🙂 ).

Kapitalflöde….. Jag använder SEB som en ren ”transaktionsbank”. Det mesta av lön och pension som kommer in varje månad går vidare till passivt investeringskapital efter att räkningarna är betalda. Det som blir kvar på olika konton är bara några hundralappar. Jag har både Värdedepå och ISK konto, där jag ”förvarar” mina aktieinvesteringar. Det finns även kreditkort och flera betalkort, och självklart har jag också internetbank, betaltjänster, BankID och Swich från SEB.

Jag använder i stort sett alla tjänster som finns hos SEB och det kostar 35.- per månad för hela paketet. Det kommer SEB inte att bli rik på… 🙂

Utlåning… Besser har inga lån alls i SEB och jag betalar alltid hela kreditbeloppet varje månad på mitt kreditkort. Det är ganska enkelt.

Om jag ibland behöver ett extra kapital t.ex. till något ROT jobb, så har jag fortfarande kvar kontakter på SHB som hanterade mina bolån. Där är det enkelt att få ett nytt lån med låg ränta om det skulle behövas. Men jag har alltid kort återbetalningstid och gör stora amorteringar. Den totala kostnaden för den typen av lån blir mycket låg.

Ägande?

Skall man äga aktier i storbankerna? Svenska banker har alltid varit stabila utdelningsaktier, men nu är det lite frågetecken med diverse bankaffärer i Baltikum den senaste tiden. Det är mycket tyckande i media som vanligt, men det mesta är överdrivet. Det kommer alltid att finnas massor av svenska hushåll med stora bostadslån och småsparare som investerar i dyra bankfonder, så ”stora, stabila och lönsamma banker” kommer nog att klara sig bra även i framtiden. … 🙂 (Disclaimer: Besser äger aktier i SHB och Swedbank, bara som info.)

Slutsats

Att vara en ”bra bankkund” och ha goda relationer till banken är en förutsättning för att man idag skall kunna leva ett normalt och effektivt liv i Sverige. Det är en av anledningarna till att alltid ha en välskött privatekonomi, så att betalningsanmärkningar och stora skulder inte begränsar dina möjligheter i banken och i samhället. Det behöver dock inte betyda att du är en ”lönsam bankkund”….  🙂

Nästan all form av kapitalflöden inom privatekonomin hanteras av bankerna och det mesta är gratis. Det gäller att utnyttja alla möjligheter till bra gratistjänster men undvika alla dyra och dåliga tjänster som bankernas ”rådgivare” försöker sälja på dig.

Undvik alla dåliga aktiefonder, välj själv de aktier du vill investera i och lägg aktieportföljen i ett ISK konto. Lägg allt annat sparande och investeringskapital i någon nischbank med hyfsad ränta, fria uttag och insättningsgaranti. Lägg dina bostadslån där du får lägst ränta, men godta inga krav på andra tjänster, t.ex. sparande i fonder eller sparkonton. Välj istället även där någon nischbank typ SBAB, Avanza eller IKANO.

Du kan gärna ha en, två eller tre bankaktier i din aktieportfölj som komplement till alla andra ”stora, stabila och lönsamma” bolag i portföljen…. 🙂

Besser