Archives for category: Uncategorized

Det här inlägget handlar om en dyster och tråkig historia med ett verkligt bolag och verkliga personer (och en av Bessers personliga vänner….) men där alla namn ändrats för att bespara deltagande personer skammen och onödigt lidande…. 🙂

Det är inget mindre än ett drama som utspelar sig i realtid mitt framför ögonen på Besser och han kan ändå inte ingripa och ändra i handlingen eller påverka dramats öde. Det blir en förklaring i slutet av inlägget… 🙂

Bakgrund…

Dramat handlar om ett noterat aktiebolag (”Förhoppningar AB”) som har stora svårigheter med både produkter och lönsamhet men där bolagets VD, ledning och styrelse fortsätter att expandera som inget hänt. Hela verksamheten är på väg mot konkurs och de som drabbas blir bolagets anställda och aktieägare….

Huvudpersoner….

Från Bessers perspektiv finns det tre huvudpersoner i dramat….

Den första är ”Johan” som är en av Bessers vänner. Vi är fd jobbarkompisar och har känt varandra sen drygt 15 år, vi ”tycker o tänker” ganska lika i de flesta sammanhang. Vi umgås regelbundet sen drygt 10 år och har ett gemensamt ”specialintresse” som vi ofta träffas kring.

Johan är civilingenjör men kanske inte en av de allra smartaste. Han har dock lyckats ganska bra här i livet inom många områden. Han är sparsam, flitig och har (hade…) en ordentlig tilltagen aktieportfölj av blandade ”tillväxtaktier”.

Johan jobbade tidigare på ett stort IT- bolag men blev uppsagd när bolagets verksamhet förändras. Efter många kontakter och snack så blir han anställd på ”Förhoppningar AB”. Han blir också övertalad att satsa eget kapital i bolaget och går in med aktier i nyemissioner med nästan hälften av värdet på sin aktieportfölj.

Den andra är ”Christer” som är VD, medgrundare och en av huvudägarna i bolaget ”Förhoppningar AB”, ett bolag som han var med och startade redan 2014. Christer är också civilingenjör och gjorde karriär som chef inom olika verksamheter i några större databolag innan det tog stopp i karriären. Besser vet inte varför men gissar att han nådde sin ”maxnivå” i bolaget (??!!). Han hoppade av och startade då bolaget ”Förhoppningar AB” i en närliggande (populär, dynamisk och konkurrensutsatt …) men helt annorlunda delbransch inom data och IT.

Besser känner Christer bara ytligt, vi har dock träffats flera gånger under de senaste åren, men han är mycket god vän med (och fd chef för…) Johan sen cirka 20 år. Det var också Christer som anställde Johan i Förhoppningar AB för några år sen när Johan var arbetslös. Christer har en drivande och säljande personlighet men också ett stort ego och (för…??) höga tankar om sig själv.

Den tredje är Besser själv. Även Besser är civilingenjör som också jobbat inom data och IT. Men Besser är också hyfsat analytisk och har läst både investeringsteori och finansanalys på högre akademisk nivå. Dessutom har Besser även jobbat några år i finansbranschen och har därmed både kunskap och erfarenhet från den verkligheten.

Där finns anledningen till att Besser aldrig investerar i (eller ens kommer i närheten av…) små eller stora förhoppningsbolag. ”Praktisk verklighet är viktigare än teoretisk finansanalys när det gäller aktier och investeringar” som Besser brukar säga….. 🙂

Sammanfattningsvis: De flesta förhoppningsbolag är bara bluff och bedrägerier redan från början, men det finns också många förhoppningsbolag som drivs av girighet, inkompetens och orealistiska förväntningar. Det här dramat är just ett sånt case….

På scenen….

På scenen finns alltså det förhoppningsbolag inom IT & Data (”Förhoppningar AB”) som Christer var med och startade redan 2014. I dag har bolaget växt och har cirka 20 anställda som alla sitter på ett fint och dyrt kontor i Stockholms innerstad.

Men Förhoppningar AB´s produkter är inte konkurrenskraftiga. Det behövs hela tiden fler utvecklare för att komma ifatt branschen ledande företag och produkter.  Det behövs också allt mer och allt dyrare marknadsföring för att skapa intresse för bolagets produkter. Varken försäljningen eller lönsamheten ökar men kostnaderna stiger för varje år.

Teknisk plattform…. ?

Besser har ingen djupare kunskap om just den här delen av databranschen men gör bedömningen att själva grundkonceptet och plattformen (från 2014….) inte klarar av att utvecklas till den standard som dagens konkurrenter och produkter har. Då hjälper det inte med fler nya kodare eller fler utvecklare.

Att byta teknisk plattform kan man naturligtvis göra även 2021, men det kräver konverteringar av alla omgivande program och applikationer, och det skulle ta både tid och resurser som inte finns i dag. ”Förhoppningar AB” fortsätter även 2021 med att utveckla och förbättra en ”omodern” teknikplattform.

Affärsmodellen….?

Affärsmodellen bygger på intäkter från abonnemang och reklam riktad mot plattformens användare. I teorin är det en enkel och effektiv affärsmodell, om man både har ett stort antal användare och rätt profil på användarna. Men Besser betvivlar att det här funkar i verkligheten. Dels är andelen återkommande användare alldeles för litet och antalet nya användare ökar inte tillräckligt snabbt. Dels är det inte rätt kommersiell användarprofil på de återkommande användarna. Det krävs massiva och kostnadskrävande marknadsinsattser för att bara tillfälligt öka antalet användare, som sen inte återkommer till plattformen.

Det blir ett svårt case att sälja in mer reklam när antalet regelbundna användare inte är stabilt och inte heller ökar i nämnvärd omfattning.

Dramat…

Besser har analyserat årsredovisningar och finansiella data för Förhoppningar AB sen några år tillbaka och här kommer valda delar av dessa data. Det är ett skrämmande drama som utspelar sig….

Redan första året (2015) finns det 3 anställda (grundarna…) som delar på 1.900 tkr i lön (exkl sociala kostnader). Det blir en årslön på 633 tkr (eller 52 tkr per månad..) i snitt för första året för varje anställd i det nystartade bolaget. Den lönen betalas med sex nyemissioner som drar in drygt 4.5 Mtkr redan första året. Nettoomsättningen är 614 tkr och ”Aktiverat  arbete för egen räkning” blir 2.288 tkr. Totala resultatet för 2015 blir minus 10 tkr

Andra året blir inte bättre. Sju nyemissioner genomförs, och bolagets får in kapital på drygt 4.2 Mkr. En split på 1:1000 genomförs och 15.000 optioner utfärdas till bolagets aktieägare och 3 anställda. Fortfarande är det tre anställda även under andra året, till en kostnad av 1.800 tkr, dvs 600 tkr per anställd, eller 50 tkr per månad (exkl sociala kostnader). Nettoomsättningen är 42 tkr och ”Arbete för egen räkning” blir 1.534 tkr. Totala resultatet för 2016 blir minus 970 tkr.

Så här fortsätter det år efter år. När det är dags att lansera bolagets produkter ”globalt” så har vi kommit fram till 2019. Då är tanken att inkomsterna skall öka och främst komma från nya användare och nya reklamintäkter. ”Förhoppningar AB” skall samtidigt noteras på en av ”småbolagsbörserna” i slutet av året. Men innan dess så tar man in ytterligare en större nyemission sommaren 2019, och det planeras också för två nyemissioner under 2020.

Med ”Pre IPO emissionensommaren 2019 tar man in 20 Mkr från en första grupp externa investerare (till aktiekursen 600 % av ”optionskursen”….) och ”Förhoppningar AB” IPO noteras på börsen i december 2019.

Under 2020 tar man in ytterligare två nyemissioner. Först en ”optionsemissionvåren 2020, till bolagets tidigare aktieägare och anställda, på 9 Mkr till ”optionskursen” (dvs 100 %.…) och därefter under hösten 2020 en till riktad nyemission på 60 Mkr till ytterligare en grupp externa investerare (till aktiekursen på 200 % av ”optionskursen”…..)

Årsredovisningen för 2020….

Enligt senaste årsredovisningen för helåret 2020 (från april 2021…) så fanns det nästan 2.400 aktieägare den 31 december 2020 (drygt ett år efter IPO…) varav cirka 1.800 aktieägare hos Avanza. Årets Nettointäkter var 133 tkr och årets Rörelsekostnader var strax under 25 miljoner.  Det betyder att 2020 års Rörelseresultat blev minus drygt 20.5 miljoner kronor.

Bara som en enkel kontroll så är 2020 års nettointäkter 0.5 % av årets rörelsekostnader, ”Inte så bra” säger Besser…. (”dagens understatement….”)

Av de 5 personer som sitter i styrelsen (förutom Christer, VD och huvudägare…), så har 2 styrelseledamöter 0 aktier (0.00 %) i bolaget, 1 ledamot har 2.500 aktier (0.017 %) , 1 ledamot har 7.500 aktier (0.05 %) och sista ledamoten har 104.000 aktier (0.70 %) av totalt drygt 15.000.000 aktier i bolaget. Totalt finns 0.767 % av bolagets aktier hos de 5 övriga styrelseledamöterna i bolaget…..

Inte pilotskolan direkt, om inte ens styrelsens medlemmar tror på aktien och bolaget så bör nog andra investerare också hålla sig borta, tycker Besser…… (”dagens rekommendation….”)

Vad händer 2021….?

Nu är det höst 2021, aktiekursen på ”småbolagsbörsen” har stadigt gått neråt och ligger i början av oktober på 80 % av ”optionskursen”.

De två grupperna av ”externa proffsinvesterare” blir naturligtvis upprörda, ganska självklart. Styrelsen avsätter VD (Christer) samt drar ner ordentligt på antalet anställda. Ytterligare 5 personer sägs upp av nya VD, däribland Johan. Styrelsen är också osäker på om man skall behålla den gamla teknikplattformen, men väljer ändå att behålla den och fortsätta anställa fler unga IT-utvecklare.

Johan har som anställd köpt aktier i bolaget, både vid IPO och till ”optionskursen” vid några optionsemissioner, och har nu 1.16 % av aktierna i bolaget. Det är drygt 50 % fler aktier än vad de 5 styrelseledamöterna har tillsammans. Så Johan har inte bara förlorat jobbet utan han har också satsat en stor del av sitt sparkapital i ”Förhoppningar AB” och därmed förlorat värde på allt lägre aktiekurser under 2021.

(De två grupperna av ”externa proffsinvesterare” (som övertalades av Christer att investera kapital i Förhoppningar AB…) betalade alltså 200 % respektive 600 % mer för sina aktier jämfört med optionsaktierna som Christer, Johan och de andra aktieägarna betalade, allt inom loppet från sommaren 2019 till hösten 2020. Hur tänkte dom då?? Ganska fantastiskt tycker Besser…..)

Vad händer 2022…..?

Det vet vi inte, men det ser inte bra ut för framtiden. De två grupperna av ”smarta externa investerare” har redan gått in med 80 Mkr inför IPO noteringen i december 2019 och under hösten 2020. Utflödet av kapital ligger på cirka 25 Mkr i 2020 års nivå enligt årsredovisningen.

I kassan fanns det den 31 dec 2020 57 Mkr kvar av investerat kapital och jag gissar att utflödet av kapital för 2021 ligger runt 20 Mkr. Det betyder att det för 2022 bara finns 37 Mkr kvar för att driva verksamheten vidare.

Intäkterna för 2020 låg på 400 tkr och Besser gissar att de ligger på samma nivå för 2021. Det betyder att intäkter för 2021 ligger på 2 % av kostnaderna. ”Inte så bra” säger Besser…. (understatment igen…)

Kanske räcker det kvarvarande kapitalet på 37 Mkr för två år till, men om kostnaderna är höga och intäkterna låga så finns det fortfarande ingen framtid för bolaget. Även om bolagets intäkter fördubblas (till 4 %…) eller tiofaldigas (efter 8 års verksamhet….?? till 20 %) så kommer ”Förhoppningar AB” med stor sannolikhet att gå i konkurs om några år.

Men det finns fortfarande 37 Mkr kvar att lägga på arvoden, löner och bonus till styrelse, nya VD´n, ledningsgruppen och övriga anställda. Det blir nog två bra år för de som är kvar i bolaget….. 🙂

Aktiekurs och aktieägare…

Om vi sätter ”optionskursen” till 100 % så har den noterade aktiekursen sen IPO (dec 2019) utvecklat sig ganska spretigt.

IPO kursen i dec 2019 startade attraktivt på 90 % med många nya aktieägare, en första topp kom feb 2020 på 210 % (med mycket marknadsföring efter IPO….) och andra toppen kom okt 2020 på 275 % . (Grupp 2 av externa investerare köper då nyemissionen på 200 %…). Men sen började nedförsbacken. Kursen låg 31 dec 2020 på 150 %, den fortsatte neråt under 2021 till 95 % den 30 juni 2021 och ligger nu i mitten av november 2021 på 66 %. Både de nya aktieägarna vid IPO (typ Avanzas kunder…) och de anställda som köpte aktier till den förmånligt låga ”optionskursen” (typ Johan och Christer…) har i dag förlorat värde i aktierna.

Om antalet aktieägare var knappt 2.400 den 31 dec 2020, så ser vi nu en ordentlig minskning under hösten 2021. På Avanza minskar antalet aktieägare för varje månad. Det är som vanligt småspararna som flyr när turbulensen ökar i bolaget. Och aktiekursen fortsätter neråt……

Besser gissar att det bara finns cirka 1.800 aktieägare kvar den 31 dec 2021 (dvs minus 25 %…). Vi får se om ”Förhoppningar AB” vågar ange antalet aktieägare i nästa årsredovisning…..

Vad händer sen med huvudpersonerna…?

Som vanlig så vet vi inte vad som händer i framtiden, men Besser gissar igen….

Johan söker nytt jobb och förhoppningsvis får han ett bra jobb på ett bättre bolag än ”Förhoppningar AB”. Men det är inte lätt att få ett bra jobb med bra villkor. Besser håller tummarna för att det går bra för Johan…

Kommer Johan att sälja sina aktier? Och till vilken kurs blir det i så fall? Det vet inte Besser. Kanske ser Johan på bolaget med nya ögon när han inte längre är anställd, och kanske upptäcker han då bolagets situation och alla problem, men tyvärr blir det antagligen inte så…..

Johan har relativt många aktier och det blir allt färre aktieägare kvar i bolaget, där många småsparare (Avanzas kunder…) helst vill sälja av och avsluta sina innehav. Då blir det svårt att sälja aktier till vettiga aktiekurser och kanske väljer Johan att vänta på bättre kurser. Det tar alltid emot att sälja med förlust. Men Besser gissar att nedförsbacken tyvärr bara fortsätter. Det blir inga bättre tillfällen när allt fler aktieägare vill överge aktien och bolaget. Besser är ganska pessimistisk för Johans aktier, antagligen slutar det med stora och smärtsamma förluster….

Christer har ett brett kontaktnät och han är en säljande och optimistisk person. Han kommer säkert att hitta ett nytt managementjobb eller ett lönsamt jobb som konsult. På hans CV ser det bra ut att vara grundare och VD för ett start-up bolag inom data och IT, så det blir säkert inga problem att hitta nya välbetalda chefsjobb.

Däremot har han i stort sett hela sin privatekonomi baserad på aktier i Förhoppningar AB och han kommer nog inte att hitta några nya ”externa investerare” som vill ta över de aktierna. Men säker kan man inte vara, det finns fortfarande många blåögda optimister där ute. Dock saknar de flesta antagligen det kapital (1x Mkr….??) som behövs för att lösa ut alla Christers aktier (som idag representerar drygt 6 % av aktiekapitalet). Besser gissar att det blir stora förluster även där…

Besser är bara en frustrerad åskådare, som mest har dokumenterat dramat och gör gissningar om framtiden. Det här inlägget blir bara en möjlighet att ta ut frustrationen över att inte kunna göra något. Besser vill gärna hjälpa Johan men kan inte göra så mycket.

Det går inte att ”ge goda råd” om aktier och investeringar. (som på den här bloggen… J ) Att säga något till Johan om förhoppningsbolag, intäkter vs. kostnader, orealistiska förväntningar och oseriösa nyemissioner är ingen bra ideé just nu.

Senaste nytt….

I dag (25/11) så har redan en av de nyanställda i ledningsgruppen hoppat av bolaget (efter 6 månader…) och antalet aktieägare på Avanza har gått från 1.800 till 1.360, samtidigt som aktiekursen nu är 63 % av ”optionskursen”. Eller om man så vill, så är kursen idag bara 23 % av ”maxkursen” i oktober 2020, dvs för bara lite drygt ett år sen. Det ser inte så bra ut för ”Förhoppningar AB”….

Analys av bolag….?

Besser anser (som ni vet…?) att praktisk verklighet är viktigare än teoretisk analys när det gäller aktier och aktieinvesteringar.

Frågan blir då… Kan man använda teoretisk finansanalys för att hitta morgondagens vinnare bland småbolagen? Nej, det tror inte Besser alls på, men genom att göra ganska enkla och grundläggande analyser (av bolag typ ”Förhoppningar AB”…) så kan man med stor säkerhet hitta de bolag som blir framtidens förlorare…..

Vad krävs då för att bli ett bra bolag och kanske kan lyckas i framtiden? Det finns naturligtvis flera svar, här kommer några som Besser tycker är viktiga…..

Bra bolag är lönsamma och har högre intäkter än kostnader. Gäller alltid….

Bra bolag har kunskap, erfarenhet och är ledande inom sin egen bransch. Ganska självklart….

Bra bolag agerar ärligt och etiskt mot anställda och aktieägare. Lönar sig i längden…

Bra bolag har både tur och skicklighet i sin verksamhet. Tyvärr omöjligt att förutsäga…

Det är just den sista punkten som gör det så svårt att hitta ”framtidens vinnare”. Men gör man hemläxan med rätt analys så kan man undvika ”framtidens förlorare”. Om bolaget saknar ”skicklighet” så hjälper inte heller ”tur” (typ nya grupper ”externa investerare”…. J ). Den typen av bolag bör man alltid undvika, något vi också lär oss av caset ”Förhoppningar AB”.

(Disclaimer: Besser letar aldrig efter aktier och bolag som skall bli ”framtidens vinnare”. Besser investerar bara i bolag som redan bevisat att de har både tur och skicklighet, och därmed redan blivit stora, stabila och lönsamma…..  🙂 )

Slutsats…

Det blev en lång story om ett sorgligt drama, men något kan man lära sig även av tragedier….

Det vi lär oss av denna dystra och tråkiga historia är att göra den grundläggande analysen först innan man investerar i okända aktiebolag, oberoende av vilka kontakter och personliga relationer man har till bolaget*. Man bör också vara försiktig med att investera sitt eget privata investeringskapital i samma bolag som man jobbar i.

(*Även Besser har gjort den här tabben för många år sen. Det var inga större belopp som förlorades, men jag fick en nyttig lärdom och erfarenhet på köpet…. J   ”Never mix investments with pleasure or personal relations”  skulle man kanske kunna sammanfatta ytterligare ett av Bessers många goda råd….  🙂  )

”Förhoppningar AB” är inte ett aktiebedrägeri, eller hur? Styrelseledamöterna får ett väl tilltaget styrelsearvode, nya VDn får en fet VD-lön (+ bonus..?) och övriga i ”ledningsgruppen” och andra anställda får höga löner (+ bonus…?). Vad får aktieägarna….??

Hur kunde två grupper av ”externa proffsinvesterare” gå in i bolaget med 80 Mkr i nytt aktiekapital till dåliga villkor med oseriösa aktiekurser? Besser gissar att det även här var en kombo av girighet, inkompetens och orealistiska förväntningar. Kanske tittade man också mer på aktiekursen än på enkel analys av bolagets affärsmodell, bedömning av tekniska plattform eller koll på bolagets löpande kostnader vs intäkter….?

Det här visar också att det inte hjälper att vara ”proffs” (med ett större investeringskapital…..) om man inte först gör hemläxan innan man investerar. ”Investigate before investing” som Besser brukar säga… 🙂

Tyvärr är det för sent för Besser att berätta allt det här för Johan. Det blir den här bloggens läsare som får ta hand om dramats lärdomarna i stället….. 🙂

Besser

Besser är (som ni vet…?) en utpräglad utdelningsinvesterare, där just aktieutdelningar är den viktigaste delen av en ”önskad” avkastning på mina aktier. Det är inte bara en önskan, det är också numera (under de senaste åren…) en verklighet.

Det här inlägget tillägnas ”Christer” som gav en förträfflig kommentar för 2 veckor sen. Den sammanfattade väl vad Bessers blogg vill åstadkomma. Läs gärna den….

Det finns många teorier om aktieinvesteringar och avkastning från aktier, men alla teorier fungerar inte i praktiken. Även aktieutdelningar kan självklart minska under något år (typ 2020…) men med en riskbegränsad aktieportfölj så kommer avkastningen att återhämta och efter några år (typ 2022…) så är värdena tillbaka på normala nivåer. (För mer info, se mina avstämningar som jag gör varje halvår….)

Skillnaden mellan teori och praktik är påtaglig när det gäller aktieinvesteringar och som vanligt gäller det att förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” som Besser brukar säga…. 🙂

Så den självklara frågan blir då Varför just aktieutdelningar?, och följdfrågan blir Vilka fördelar finns det med avkastning i form av utdelningar?

Varför utdelningar….

Ni har kanske hört det förut, men Besser fick upp ögonen för utdelningar genom en fantastisk artikel redan i november 2015 skriven av Claes Hemberg som då var sparekonom på Avanza. Rubriken var ”De rikas hemlighet”.

Jag har kopierat hela texten flera gånger i den här bloggen. Senast var i ett inlägg i december 2018 med rubriken ”Hemligheten i repris ” som kan läsas  här .

Det blir ingen mer publicering av just den texten, men Besser rekommenderar att ni läser inlägget om ni inte läst det förut, och för er som redan läst inlägget så kan det bli en nyttig repetition…. 🙂

Vilka fördelar…?

Det viktigaste med aktieinvesteringar är avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på just avkastningen som  blir avgörande hur jag ser på aktier och investeringar.

Det finns många fördelar med investeringar i aktieutdelningar, och Besser har även skrivit flera inlägg om det, så ni har nog läst det förut. Jag brukar kalla dem ”Bessers 5 krav på avkastning”, men nu blir det en fördjupning och analys av varje krav….

Bessers 5 krav på avkastning

Avkastningen från mina aktieinvesteringar skall vara….

Realiserad…… Att få avkastningen realiserad i verkligheten är en av de viktigaste aspekterna på just avkastning från aktier. Aktieutdelningar utbetalas alltid med kontanta medel till aktieägarens aktie- eller ISK-konto. Har man avkastning i form av värdeökning eller ”framtida reavinster” så är avkastningen bara fiktiv. Självklart är genomförda reavinster också en realiserad avkastning på aktier, men då gäller det att också räkna med risker för eventuella reaförluster. Det brukar bli flera oväntade reaförluster och få verkliga reavinster när man frekvent handlar med aktier….

Realiserad avkastning innebär att verkliga pengar i svenska kronor inbetalas på mitt ISK-konto.

Regelbunden… Avkastningen i form av aktieutdelningar bestäms varje år av bolagets årsstämma. De flesta lönsamma bolag vill ha ökande eller stabila utdelningar oberoende av årens vinst, där normalt bara hälften av årets vinst utbetalas som aktieutdelningar. Utbetalningen sker oftast några dagar efter årsstämman, men kan numera också fördelas på halvår, kvartal eller t.o.m. per månad. Det spelar ingen roll, utdelningarna kommer regelbundet in på aktiekontot varje år.

Regelbunden avkastning från mina aktieutdelningar inbetalas varje år på mitt ISK-konto.

Riskbegränsad…. För en seriös aktieinvesterare är det viktigt att avkastningen på aktier också är riskbegränsad. Självklart kan avkastningen variera mellan åren (och även minska, t.ex. under 2020…) men varken investerat kapital eller avkastning riskerar att helt förloras. Har man en riskbegränsad aktieportfölj med flera (många…) bolag som alla är ”stora, stabila och lönsamma” så får man automatiskt också en riskbegränsad och relativt stabil avkastning från sina aktier.

Riskbegränsad avkastning innebär att avkastningen något år kan minska men investerat kapital kan aldrig förloras*.

Passiv….. Aktieutdelningarna bestäms av bolaget årsstämma och de utbetalas och hanteras sen helt av bolaget och bankerna. Som aktieinvesterare behöver man inte lyfta ett finger, inte fatta några egna beslut eller göra någon aktivitet själv. Utdelningarna betalas in helt automatiskt av banken på aktieägarens aktie- eller ISK-konto. ”Enkelt och bekvämt” tycker Besser.

Passiv avkastning inbetalas på mitt ISK-konto helt utan mina egna beslut eller någon egen aktivitet.

Lågbeskattad…..  Skatten på kapital, och därmed även på avkastning från aktieinvesteringar, blir en viktig parameter när vi i Sverige har en kapitalskatt på 30 %. Att minska skatten blir då viktigt för att få ett bättre nettoresultat för avkastningen, och har man aktieportföljen på ett ISK-konto så minskar skatten betydligt. För en stabil aktieportfölj med normala aktieutdelningar så minskar skatten till cirka 10 % av avkastningen.

Lågbeskattad avkastning får jag genom att mina aktier är placerade på ett ISK konto.

Sammanfattningsvis kan man säga att aktieinvesteringar och avkastning blir både enkelt och lönsamt om man följer ”Bessers 5 krav på avkastning”.

(*…”Rule No.1 is “Never lose money”. Rule No.2 is Never forget Rule No. 1.”   (Warren Buffett))

Oväntade fördelar….

Men det finns också några oväntade fördelar med just avkastning från aktieutdelningar…..

En psykologiska fördel…

Besser brukar påpeka att man alltid skall återinvestera aktieutdelningarna i nya aktier för att få en aktieportfölj som ökar i både värde och antalet aktier för varje år. Fenomenet kallas Compounding och brukar ibland beskriva som ”The Snowball

(Läs gärna biografin om Warren Buffett av Alice Schroeder med just det namnet. Boken är en tegelsten på 816 sidor och finns på t.ex bokus.se häftad för 159.-. ”En bra investering i kunskap” säger Besser som självklart både har läst den och har den i bokhyllan ….)

Samtidigt skall man som seriös aktieinvesterare också öka investeringskapitalet och investeringarna med regelbundet sparande. Hur mycket man sparar varje månad är helt individuellt, men det är fortfarande ett negativt kassaflöde som försvinner från inkomsten och hushållsekonomin varje månad.

”Reverserat kassaflöde”….

Det blir två negativa kassaflöden (utdelningar och sparande…) som påverkar likviditeten i den allmänna privatekonomin varje månad. Det fantastiska är att du själv kan bestämma och avgöra när och hur dessa kassaflöden skall vändas eller stoppas

Just möjligheten att själv avgöra när aktieportföljen inte längre behöver växa med fler aktier är en helt fantastisk psykologisk fördel. Det är bara du själv som avgör när alla aktieutdelningar (som antagligen växt ordentligt över åren… ) inte längre behöver återinvesteras och när det regelbundna sparandet skall avslutas. Den möjligheten ger dig i stället två stadiga, stabila och växande kassaflöden som komplement till inkomsten i framtiden.

Aktieutdelningarna blir en stabil ekonomiska buffert som med regelbundna utbetalningarna (”reverserat kassaflöde”….) gör att du själv kan välja när och hur du vill förändra din livssituation. Utdelningarna blir ett bra komplement till pensionen eller möjligheten att i framtiden jobba mindre och gå ner i lön.

Ganska fantastiskt att man som utdelningsinvesterare själv kan styra och bestämma allt mer av sin framtida privatekonomi tycker Besser… 🙂

En till psykologisk fördel…..

Om man som Besser är en utpräglad utdelningsinvesterare så behöver man inte bry sig om andra (möjliga….) avkastningar från aktier. De flesta aktieinvesterare vill ha avkastning i form av värdeökning eller reavinster, men som fokuserad utdelningsinvesterare behöver man inte alls bry sig om just den typen på avkastning.

Det betyder också att värdet på aktieportföljen inte spelar någon som helst roll, avkastningen är bara beroende på aktieutdelningar. Inte heller köpa & sälja aktier behöver man bry sig om. Självklart behåller man alla sina aktier när fler aktier ger större avkastning. Åter, visst kan även utdelningarna tillfälligt gå ner (som 2020…) men investeringskapitalet kan aldrig förloras.

”Färre bekymmer”…

Den stora fördelen är att man aldrig behöver drabbas av panik när börsen går neråt och aktieportföljen drabbas av kraftig värdeminskning. Låga aktiekurser är tvärt om en möjlighet att köpa fler aktier i fler bolag. Självklart krävs det då ett extra investeringskapital, men är man en förutseende utdelningsinvesterare så har man sparat lite av sitt vanliga investeringskapital till oförutsedda möjligheter. Inte heller behöver man drabbas av panik och fundera över hur man skall undvika reaförluster när alla aktier ändå alltid behålls.

Ganska fantastiskt vad mycket färre bekymmer, typ reaförluster och värdeminskning, man får som utdelningsinvesterare, tycker Besser…

En finansiell fördel…

Men avkastning på aktier (i stora, stabila och lönsamma bolag…) är inte bara regelbundna aktieutdelningar. Med en stabil och riskbegränsad aktieportfölj kommer även värdet på aktierna att öka över tiden. Normalt brukar bara hälften av bolagets vinster gå till aktieutdelningar och resten investeras i bolagets fortsatta verksamhet. Då kommer även vinsterna att öka framöver och därmed så ökar både värde och utdelningar i motsvarande grad.

”Ökande utdelningar”…

Även om aktieportföljen inte växer med fler aktier så kommer en ”utdelningsportfölj” fortfarande att ge ökande utdelningar i många år framåt. Det betyder också att aktieportföljens utdelningar ökar i relation till investera kapital, dvs YOC (Yield On Cost).

Aktieportföljen (”The Snowball”….) kommer att fortsätta att växa och utdelningarna ökar för varje år trots att inga nya aktier köps in. Ganska fantastiskt säger Besser igen…. 🙂

Krav på aktieportföljen….

För att lyckas som utdelningsinvesterare så krävs det också att man hanterar sin aktieportfölj på rätt sätt. Besser har egentligen bara tre enkla krav som alla utdelningsinvesterare behöver tänka på…

Ett… Aktieutdelningar får man genom att äga aktier i lönsamma bolag. Köp regelbundet fler aktier i fler lönsamma bolag och behåll dem över tiden, dvs ”Buy & Hold

Två… Aktieutdelningar kan användas för att köpa fler nya aktier. Då växer aktieportföljen ytterligare för varje år, dvs Compounding

Tre… Aktieutdelningar och portföljvärde kan självklart minska något år när börsen går ner, men investerat kapital kan aldrig förloras med en riskbegränsad utdelningsportfölj. När börsen går ner blir det i stället möjligheter att köpa fler aktier i flera bolag till bra priser, dvs ”Contrarian”

Varför finns det så få utdelningsinvesterare…?

En självklar fråga blir då…Varför finns de så få utdelningsinvesterare..? Besser gissar att mindre än 5 % av alla vanliga (privatpersoner…) aktieinvesterare är just utdelningsinvesterare. Av alla andra aktieinvesterare så fokuserar cirka 75 % på värdeökning (helst stor och snabb…) och cirka 20 % på reavinster (helst många och stora…).

Det finns två stora problemen med avkastning från aktieutdelningar. Dels att det krävs (stort…) tålamod och dels att det krävs (stort…) investeringskapital för att just utdelningsinvesteringar skall löna sig och verkligen ge en märkbar avkastning.

Som vanligt när det gäller ”tid och pengar” så måste man prioritera klokt. Det vi ser av den senaste samhällsutvecklingen är att det är mycket svårt för många (de flesta….??) svenskar att göra just det. Det blir bara fler som tar kreditlån och blancolån till ren konsumtion (typ Lyxfällan…) och allt fler som satsar på nätkasino och betting för att få snabba vinster och enkla inkomster.

Resultatet för många svenskar blir att framtiden består av utgifter för skulder, amorteringar, räntor och kasinospel i stället för inkomster och avkastning från gjorda investeringar. Besser gissar att det kommer att bli ökande klyftor i samhället mellan de som har en välskött privatekonomi och de som inte har det.

Självklart är det också en fråga om ”kunskap och erfarenhet”. Har man varken kunskap eller erfarenhet av ”långsiktigt sparande och finansiella investeringar” eller kanske bara saknar tålamod, intresse och drivkraft för att tänka på framtiden, så bli det självklart svårt att både plannera, spara och vilja göra något på lite längre sikt. Det är också en fråga om uppfostran och ”arv och miljö” om man aldrig har kunnat eller behövt tänka och planera för framtiden.

Men det är aldrig för sent att börja spara och investera. Även med ett litet sparande (i indexfonder till att börja med…) som börjar nu, så blir livet och privatekonomin mycket bättre i framtiden.

Slutsats

Det finns många fördelar med att vara utdelningsinvesterare, några är självklara men några är också lite svårare att upptäcka, typ ”Reverserat kassaflöde”, ”Färre bekymmer” och ”Ökande utdelningar”.

Nackdelarna, eller kanske svårigheterna, med utdelningsinvesteringar är både tydliga och besvärliga att komma över. Att inte känna till, förstå eller kunna något om aktieutdelningar är delvis en fråga om arv & miljö, men alla kan börja i liten skala. Det är inte storleken (på sparande och investeringar…) som är viktigt utan att man verkligen startar och kommer igång.

”Om man inte vet vad man vill uppnå och inte planerar för framtiden, och dessutom inte förbereder sig med kunskap, kapital och övriga resurser, så blir det heller inga långsiktiga resultat i framtiden.”… säger Besser

Som vanligt gäller….Planning, Preparation & Performance.” Något att fundera över, tycker Besser…. 🙂

Besser

Besser gissar att de flesta som läser den här bloggen också noterat att den är ”lite annorlunda” ( eller kanske ”mycket annorlunda”….) än de flesta (alla….??) andra bloggar. Frågan blir då Hur annorlunda ? och Varför?

Det blir en genomgång av både bakgrund och egenskaper för just den här bloggen. Ni kan lugnt hoppa över inlägget, det finns inget nytt att lära sig här, (förutom lite om ISK skatt på slutet…) men kanske kan det vara kul att veta mer om hur bloggen är upplagd och vilka som är läser just den här bloggen. (Och naturligtvis få en repetition av några av Bessers käpphästar…. 🙂 )

Bakgrund…

Den här bloggen har funnits i drygt 10 år och Besser har redan beskrivit hur den startade i april 2011 ( se inlägg 30 april 2021) men bloggen (liksom Besser…. ) har naturligtvis också utvecklats genom åren. Även det beskrivet i samma inlägg, men nu blir det en lite djupare analys av just det som skiljer den här bloggen från (nästan….?) alla andra aktiebloggar.

En liten, okänd och isolerad ö…..

 Besser tycker att man kan se den här bloggen som ”en liten, okänd och isolerad ö” (typ Pitcairn …..Googla…!!) i det stora och vida aktiebloggarhavet (typ Stilla havet….), där de få personer som landat på ön mest hamnat här av en slump. De som fortfarande är kvar på ön har alla tagit ett eget aktivt beslut att vara kvar. Jag gissar att en relativt stor andel av de som ”upptäckt ön” också valt att stanna kvar som bloggläsare.

Den här bloggen har aldrig varit lätt att hitta och det är också meningen. Bloggen har aldrig gjort någon reklam, några övertalningar eller några kampanjer för att få fler läsare. Besser berättar inte om bloggen för sin familj, sina vänner eller några andra och det finns inga länkar till den här bloggen som startats av Besser. Besser vill helt enkelt inte ha (för…) många läsare. Den här bloggen har medvetet varit dold för ”alla som läser vanliga aktiebloggar”. Anledningen är helt enkelt att den här bloggen inte är en ”vanlig aktieblogg”…. 🙂

Varför blogga….?

Besser startade den här bloggen främst för mig själv och för att strukturera och dokumentera mina egna tankar om investeringar och aktier. Jag gör aldrig någon finansanalys av bolag eller aktier och jag är inte intresserad av kvartalsrapporter eller årsredovisningar. Det blir alltså ingen finansiell analys av enskilda bolag eller aktier, förutom några inlägg om rena aktiebluffar och aktiebedrägerier.

Det är däremot mycket fokus på och analys av de grundläggande delarna av investeringar. Delvis för att det inte finns så mycket annan djupare och allmän analys av ”investeringar, aktier, avkastning och skatter” på andra aktiebloggar. Besser målsättning med den här bloggen är också att ta fram både djupare och bättre information än den info som finns inom andra media som tidningar, TV eller på sociala media.

Det är analyser, kunskap och information som jag främst tar fram åt mig själv, men som jag också delar till de (fåtal andra….) som följer den här bloggen

Lite annorlunda….?

Så vad är annorlunda egentligen? Bessers syn på bloggar (liksom på sociala media och samhället i övrigt…) är att de kan delas upp i tre principiella sektorer, den Offentliga, Kommersiella och Privata sektorn. (se även inlägg den 20 april 2020)

Numera är det ganska flytande gränser även på vanliga bloggar när det gäller de tre sektorerna….

Offentliga sektorn (politiker, myndigheter och verksamheter som helt finansieras av skattemedel….) finns numera också på sociala media och bloggar för att påverka och styra svenska väljare och skattebetalares uppfattning i diverse frågor. Det är helt enkelt skattebetald påverkan och propaganda från den offentliga sektorn.

Kommersiella sektorn (personer, bolag och varumärken som drivs av vinstintresse.…) finns även på sociala media och bloggar. Det är mest för att påverka och helst öka försäljningen av produkter, varor eller tjänster. I slutändan gäller det att öka vinsten både för både enskilda personer, (bloggare…) företag och varumärken.

Privata sektorn (enskilda personer och föreningar….) finns på sociala media och bloggar för att dela med sig av information om sig själva eller visa upp sig inför andra. För många bloggare  är det mest självspeglande egotrippar och skryt för att visa hur framgångsrik man är inför sig själv och sin omgivning. Det blir många bilder på en önskad livsstil, men den privata verkligheten är ofta helt annorlunda.

Bessers blogg…

Bessers blogg får nog helt räknas till den privata sektorn, men det finns några stora skillnader mot de vanliga bloggarna…..

Det blir inga egotrippar eller skryt för att imponera på andra bloggläsare, vänner eller den sociala omgivningen. Besser är helt anonym och skriver mest för sin egen skull.

Det finns inga knep eller trix för att öka antalet bloggläsare. Bloggen innehåller bara tråkig svart/vit text. Det finns inga bilder, inga filmer och inga länkar till andra media eller andra bloggar.

Det finns ingen försäljning på bloggen, varken indirekt eller direkt. Det finns inga egna varor eller tjänster att sälja och bloggen har inga avtal eller betalda länkar.

Det finns inga ”smarta tips” eller rekommendationer för ”fantastiska bolag” eller aktier på bloggen. Bloggen gör aldrig reklam, positiv analys eller rekommendationer för enskilda bolag eller aktier.

Det finns inga kommentarer eller analyser av rykten, aktuella händelser, pressreleaser, kvartalsrapporter eller årsredovisningar. Bloggen kommenterar inte nyheter eller dagsaktuella händelser för enskilda bolag eller aktier.

Blogginläggen….

Även inläggen på den här bloggen skiljer sig från andra bloggar. I huvudsak inom två områden…..

Längden…. Alla inlägg har långa och uttömmande texter. Texterna innehåller både djup och bred info inom bloggens ämnesområden, främst ”investeringar”. Besser brukar uttrycka det som att inläggen innehåller både ”grundkurs” och ”överkurs”. Det blir mest både långa, komplexa och ibland svårförståeliga inlägg….

Tiden…..Bloggen publicerar bara ett inlägg varannan vecka, oftast på fredag morgon. Det blir inga inlägg alls mellan veckorna och det blir bara två inlägg varje månad oberoende av vad som händer på börsen. Det blir inga dagsaktuella kommentarer till varken aktier, bolag eller media händelser….

Bloggens Q&Q…

En av främsta skillnaderna med den här bloggen jämfört med andra bloggar är synen på ”Q&Q” (dvs ”Quality & Quantity”….). Besser prioriterar alltid Quality framför Quantity, det gäller både aktier, kunskap och bloggläsare.

När det gäller aktier så föredrar Besser aktier i bolag som är ”stora, stabila, och lönsamma”, dessutom skall de ha ”långsiktiga huvudägare och en stabil balansräkning”. Ganska enkelt…

När det kunskap och info så prioriterar Besser läsning av relevanta böcker om aktieinvesteringar och egna mer grundläggande analyser än de allmänna rykten, tyckande, nyheter och allmänt snack som finns i övriga media.

När det gäller bloggläsare så är det alltså en medveten strategi att begränsa antalet och prioritera kvaliteten. Med ”kloka bloggläsare med hög kvalitet” blir det även bättre dialog och mindre problem med spam, troll mm.

Det betyder också att det krävs lite mer eftertanke för att följa med i bloggen. Det är många och långa texter som kräver koncentration och tankeverksamhet. Men som bloggläsare får man också kunskap och info som man inte hittar i andra media eller på andra ställen.

Besser gissar att de flesta bloggläsare redan har kunskap, erfarenhet och en egen väl utvecklad investeringsstrategi, ofta också med hyfsat stora aktieportföljer. Då blir den här bloggen bara en kompletterande information och analys som kanske ger nya perspektiv på ämnet ”aktier och investeringar

Bloggens inlägg publiceras nästan alltid varannan fredag morgon och under de tre första dagarna under helgen så brukar bloggen ha cirka 200 till 300 unika besökare med cirka 1,25 läsning per unik besökare. Det visar att inläggen (kanske…) är både (för…) komplexa och (för…) långa….?  🙂

Bloggens Q&A….

Besser har inte haft någon ”Q&A” (”Questions & Answers…..) på bloggen tidigare men nu kommer svar på två allmänna frågor…

Fråga: Basics….? Den här bloggen tar upp mycket som är basics inom aktier och investeringar. Varför då?

Svar: Besser anser att just ”Basics” är både viktigt och underskattat, speciellt när det gäller aktier och investeringar. Den fundamentala analysen saknas ofta när nya och oerfarna aktiesparare (gärna mot toppen av en börscykel…) skall bli ”rika på aktier” efter tips som man läst på webben eller i kvällstidningarna. Men även många erfarna aktieinvesterare har ofta inte gjort hemläxan med just den viktiga och grundläggande analysen.

Den grundläggande analysen behövs alltid, eller som Besser brukar uttrycka det…””Om man inte gör rätt från början blir det svårt att få rätt på slutet”…. 🙂

Fråga: Risker….? Det finns många risker med aktier. Vilka är de största riskerna?

Svar:  De klassiska riskerna med aktier finns beskrivna i ett tidigare inlägg (den 14 maj 2021…) men Besser brukar också citera Spiltans VD, PH Börjesson… ”Den största risken med aktier är att inte äga några”.  

Det svaret är naturligtvis helt beroende på vilka aktier man har i aktieportföljen. (se även ”Q&Q” ovan….), men Besser har som vanligt också ett annat svar.

De största riskerna med aktier är inte värdeminskning eller reaförluster utan onoterade aktier och nyemissioner.

Har man väl”investerat” sitt sparade kapital i onoterade aktier så har man med 99 % sannolikhet förlorat 100 % av kapitalet redan första dagen. Aktierna kommer aldrig att noteras och kommer aldrig att kunna säljas. Det blir en garanterad förlust även om många aktieägare tror och hoppas på framtiden. Just ”onoterade aktier” är ett mycket vanligt aktiebedrägeri med reklam och stora annonser i media och dagspress för bolagets kommande aktieemission. I verkligheten är det bara en fasad och ett bedrägeri där några få personer tjänar stora pengar på okunniga och lättlurade aktiesparare.

Har man aktier i förhoppningsbolag som gör upprepade nyemissioner så kan man förlora både 200 % och 300 % av investeringskapitalet. Då finns det ingen gräns för hur stora förlusterna kan bli. Även ”nyemissioner” är en vanlig metod av aktiebedrägeri. Har man svalt betet och köpt aktierna så sitter man fast rent psykologiskt. Bolaget skickar ut en ström av possitiva pressreleaser och varje nyemission skall (med några års mellanrum….) säkra bolagets fantastiska utveckling och framtida vinster. I verkligheten blir det ingen expansion och inga vinster, allt kapital från nyemissionerna går åt som höga löner, bonus och arvoden till de anställda och några få personer i styrelsen och bolagsledningen.

Ny ISK skatt 2022….

Som ni kanske vet (??) så bestäms ISK skatten för 2022 av värdet på statslåneräntan (slr) den sista fredagen i november året innan beskattningsåret (dvs 2021…). I år är det fredag den 26 november.

Statslåneräntan har gått upp ordentligt under den senaste tiden. Från 0.00 % så sent som 6 augusti och i dag (29 oktober) ligger den på 0.28 %. Det är bara en månad kvar till 26 november och Besser gissar att den då fortsätter uppåt till cirka 0.38.

Det betyder en skattehöjning på 10 % från nuvarande grundnivå på 1.25 %. Kanske inte så farligt men vi kan nog se fram mot allt högre ISK skatter de närmaste åren oberoende av politiska utspel. Bäst att vara mentalt förberedd på högre räntor och högre skatter…..

Slutsats….

Den här bloggen är helt annorlunda mot ”vanliga aktiebloggar” och Besser gissar att det gäller även de som läser den här bloggen. Besser fokuserar på avkastning i form av aktieutdelningar och gissar att bara 5 % av alla ”aktiesinvesterare” följer samma strategi.

Bloggen är svår att hitta och har relativt få bloggläsare, men det är så Besser vill ha det. ”Kvalité är viktigare än kvantitet, det gäller både sociala och finansiella investeringar” tycker Besser…. 🙂

Det som krävs för att bli långsiktigt framgångsrik med aktieinvesteringar är både grundkurs och överkurs. ”Den grundläggande analysen är alltid viktigast men extra kunskap och erfarenhet är också bra att ha” som Besser brukar säga…. 🙂

Det finns många risker med att investera i aktier. Väljer man fel aktier till fel pris i fel bolag så finns det inga gränser för hur stora förlusterna kan bli. Besser uttrycker det som ”Vill du få in kapital från bolaget eller ge ut mer kapital till bolaget? Motsatsen till aktieutdelningar är just nyemissioner” Något att fundera över tycker Besser igen…. 🙂

Besser

Det här inlägget triggades av en ovanligt korkad artikel i Affärsvärden där någon ”smart” journalist försökte få Affärsvärdens läsare och småsparare att bli avundsjuka på ”rika finanskändisar”. Så här skrev Affärsvärden…

”Nu kan största ägaren i H&M se fram emot över 5 miljarder”

”Stefan Persson med familj är största ägare i H&M och kan se fram emot ett miljardbelopp i utdelning i november, visar Affärsvärldens uträkning.

Kassaklirr väntar Stefan Persson

Om stämman klubbar igenom styrelsens förslag kan Stefan Persson räkna med ett rejält tillskott i kassan. Stefan Persson med familj är klart största ägare i H&M, enligt Holdings. De äger drygt 638,3 miljoner B-aktier i klädjätten. Den aktieposten kommer, enligt förslaget, ge en sammanlagd utdelning på drygt 4,1 miljarder kronor. Dessutom äger Stefan Persson med familj en bra bit över 194 miljoner A-aktier i H&M. Den posten kommer ge närmare 1,3 miljarder kronor.

Den som är vass på huvudräkning inser snabbt att den sammanlagda utdelningen kommer att landa på strax över 5,4 miljarder kronor. Om styrelsens förslag går igenom, alltså. Men det gör den i regel alltid.”

Skall man vara avundsjuk på Stefan Persson?

Besser tycker att avundsjuka bara är löjligt och improduktivt. Gör något positivt själv i stället för att jämföra dig med andra. Därför blir det nu (igen…) en liten utvikning om just aktieutdelningar (och avundsjuka…)

Det första vi konstaterar är att…. Nej, Stefan Persson får inte större utdelning från sina aktier i H&M än någon annan aktieägare.

Enligt svensk aktiebolagslag har alla aktieägare av olika stamaktier (A, B, C,…..med olika röstetal…) samma rätt till avkastning i form av aktieutdelningar. Det spelar ingen roll hur många röster som varje aktie har på bolagets årsstämma, alla stamaktier får alltid samma aktieutdelning.

Det här gäller inte andra aktieslag som till exempel preferensaktier, men ”bra bolag” behöver aldrig ge ut preferensaktier över huvud taget. Just H&M är ett bra bolag med en klok styrelse, en stabil affärsmodell, bra lönsamhet och en gedigen soliditet. Då kan man enkelt expandera verksamheten med eget kapital utan att behöva ta in extra kapital genom nyemission av preferensaktier.

Aktieutdelningarna är bara en del av bolagets vinst, där H&M har tillräckligt med eget kapital för att också kunna finansiera sin framtida expansion. Något att fundera på, trycker Besser….

Avkastning….??

Den stora skillnaden mellan olika personers aktieutdelningar gäller den totala utdelningen. Utdelningen per stamaktie är samma för alla aktieägare men den total aktieutdelningen är beroende på innehav av antalet aktier.

Så sammanfattningsvis, Stefan Persson har många aktier, både A-aktier och B-aktier i H&M, och därmed får han också en större total avkastning än andra aktieägare i just H&M. Ganska självklart tycker Besser…. 🙂

Antal aktier….??

Den fråga som Affärsvärdens journalist istället borde ställt sig är hur det kommer sig att Stefan Persson har så många aktier i H&M.

Svaret på den frågan är att han har ärvt de flesta av aktierna men också att han under de senaste åren regelbundet köpt på sig allt fler egna aktier.

När aktiekursen för H&M gick ner under 150.- i februari 2018, så började Stefan Persson (med ägarbolag…) att regelbundet köpa allt fler aktier. Det oberoende av att han själv sen länge har röstmajoriteten vid H&Ms årsstämmor.

Bara under tiden april 2018 till november 2020 så köpte Stefan Persson (med ägarbolaget Ramsburry Invest….) B-aktier i H&M för drygt 17.62 miljarder kronor. (Just det, på dryg 2,5 år så köpte han aktier för 17.620.000.000 kronor. Ganska fantastiskt tycker Besser….)

Det som hände 2018 var att kursen på H&Ms B-aktier pressades ner ordentligt när några amerikanska hedgefonder bestämde sig för att blanka just H&M aktien. Men när ”smarta” hedgefonder försöker driva ner aktiekursen på enskilda bolag för att göra kortsiktiga vinster med blankade aktier, då gäller det att veta vad man gör, vilket tydligen inte alla amerikanska hedgefonder verkar veta.

Med en dominerande huvudägare som både har ett väl tilltaget eget investeringskapital och ett närmast obegränsat låneutrymme i svenska och internationella banker så blev blankningen ett misslyckande och en förlust för dessa ”smarta” men okunniga fondförvaltare.

Självklart kan inte alla aktieägare stå emot hedgefonder som blankar aktier i enskilda bolag, men Stefan Persson hade de ekonomiska förutsättningarna att göra just det. Något som dessa smarta fondförvaltare inte förstod.

Aktiestrategi….

Om man som Besser är mer intresserad av bolagens huvudägare än finansanalys så blir också aktiestrategin ganska självklar. När det gäller H&M så kan Besser absolut noll om internationellt mode, global logistik eller lönsam textilproduktion i Asien. Jag har också noll koll på alla finansdata och finansanalys av H&M-aktien, men det spelar ingen roll, jag köpte ändå ”hyfsat många aktier” i H&M under just de här åren.

Det var en ganska enkel analys, om Stefan Persson (som Besser sen länge anser var en klok och smart person….) köper flera aktier till låga aktiekurser så är det bara att ta rygg och hänga på. Besser har ett mer begränsat investeringskapital jämfört med Stefan Persson men jag använde en bra bit av mitt aktiva kapital under de åren till att köpa fler H&M aktier. Det betyder också att jag nu är jag fullinvesterad i H&M i mina tre aktieportföljer.

Det kan också vara värt att nämna att det inte var för att få mer makt som Stefan Persson köpte fler aktier. Med 194 miljoner A-aktier (10 röster) och dessutom alla B-aktier så har han redan röstmajoriteten (drygt 75 %) vid alla H&Ms årsstämmor.

Avundsjuka….?

Skall man vara avundsjuk på en person som har så många aktier och får en så stor (total….) aktieutdelning av dem? Nej, det är bara dumheter tycker Besser.

Stefan Persson lever sitt liv och vi andra lever ett helt annat liv. Våra liv är antagligen helt annorlunda men jag gissar att både Stefan Persson, Besser och bloggens läsare lever ”ett rikt och lyckosamt liv”. (Besser har hyfsat bra koll på Stefan Persson sen många år och den här bloggens läsare är alla kloka och framgångsrika, eller hur ?….)

Då behöver man inte vara avundsjuk eller bry sig om hur just en ”finanskändis” som Stefan Persson lever. Tvärtom, Besser har stor respekt och aktining för en huvudägare som står upp för sitt bolag och för andra långsiktiga aktieägare. Stefan Persson är inte bara huvudägare utan har också under många år visat sig vara en föredömligt kunnig, klok och smart VD och Styrelseordförande för H&M.

Att H&M är det globala, lönsamma och välskötta bolag som det är idag, är till stor del Stefan Perssons förtjänst.

Hur stort är H&M…?

Det är ganska fantastiska siffror som visar H&M gruppens storlek. Den består av 8 varumärken som är fördelade på drygt 4.850 butiker75 marknader och dessutom med onlineförsäljning på 53 marknader. Totalt finns det 153.000 anställda.

Unik egenskap…

Det som skiljer H&M från de flesta andra bolag på börsen är att man medvetet skapat en struktur för att snabbt kunna begränsa löpande kostnader om det behövs av konjungturskäl.

 H&M har och söker bara butikslokaler i absoluta A-lägen och skriver i stort sett bara hyreskontrakt med 3 månaders uppsägning. Dessutom kan man som global ”shoppingmagnet” förhandla sig till låga hyresnivåer i nyöppnade shoppinggallerior. Hyran är i många fall också baserade på butikens omsättning.

Det betyder att olönsamma butiker snabbt kan läggas ner och att man kan vara mycket flexibel med neddragning av löpande kostnader. Som exempel kommer H&M att stänga 325 butiker och öppna 108 nya butiker under senaste verksamhetsåret 2021.

Det som också utmärker H&M (och även IKEA…) är att man har låga fasta kostnader. H&M äger inga egna fabriker utan köper all produktion extrernt (främst i Asien…) av sina egna designade kläder. Även huvudkontoret i Stockholm är en relativt liten organisation i jämförelse med bolagets storlek.

Allt det här medför att både höga bruttomarginaler och stor kostnadsflexibilitet. Även om H&M kanske har lite problem idag (t.ex Covid o Kina…) så kommer framtiden fortfarande att vara positiv för bolaget. Det tror i alla fall Besser….. 🙂

Slutsats…

Det är stor skillnad på utdelning per aktie och total aktieutdelning och det gäller att förstå den skillnaden.

Om man som aktieinvesterare vill ha större total aktieutdelning så är det bara att köpa fler aktier. Svårare än så är det inte.

Men då är det smartare att köpa aktier till låga aktiekurser när det blir bra tillfälle än köpa aktier till höga kurser när börsen är övervärderad. Men bäst är att dessutom  köpa aktier regelbundet i både uppgång och nedgång för att då bli oberoende av börsutvecklingen.

Vill man i framtiden få (ökande…) aktieutdelningar så måste man också behålla aktierna (dvs Buy&Hold…). Ganska självklart tycker Besser…. 🙂

Avundsjuka är bara löjligt och improduktivt. Gör något positivt själv, köp egna aktier i H&M i stället för att jämföra dig med andra. Kloka ord från Besser igen….. 🙂

Eller som en annat stor tänkare uttrycker det… ”Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser”………”Var nöjd med livet som vi lever här”…. 🙂

Besser

Det här inlägget triggades av ett inlägg från en av mina bloggrannar som beskrev hur bra alla har det här i Sverige och hur bra det går för landet just nu. Självklart blev de många protester. Allt är inte bara bra i dagens Sverige. Men det konstiga var att den typen av invändningar inte alls uppskattades av bloggaren. Den som inte håller med om att allt i dagens samhället är bra är en pessimist eller kanske till och med fascist eller rasist.

Bessers synpunkter..

Även Besser skrev en kommentar till det inlägget där jag försökte modifiera den extremt positiva bilden av Sverige som målades upp. Jag fick inget svar! Besser skrev….

”Vad är egentligen en pessimist och en optimist? Det beror naturligtvis på vilket ämne och område som avses….

Själv är jag pessimist när det gäller framtiden för större delen av Sveriges befolkning men optimist för min egen och min familjs framtid.
Att vara realist är alltid bäst. Den utveckling vi nu har i Sverige betyder att vi kommer att få många förlorare i framtiden.
Men det finns det all anledning att vara optimist om du tar ett ansvar för din egen framtid. Då blir du antagligen en av framtiden vinnare”

Svaret…

Det var flera bloggläsare som inte höll med om att ”allt är så fantastiskt bra i Sverige”. Men bloggaren svarade så här…

”När vi ser till det stora hela, och zoomar in lite extra på svenskarnas möjligheter till en trygg ekonomisk framtid, så ligger vi i absoluta framkant – utan tvekan.”

”…men man bör försöka inse att vi ändå har det rätt bra här i vårt avlånga land jämfört med stora delar av världen.”

”Livet blir knappast roligare att leva om man är ständig pessimist till allt och väljer att se världen som grå och tråkig. Är man däremot lite optimistisk och har en positiv inställning blir allt så mycket roligare och bättre – det är också ett faktum.”

Vilka är Optimisterna?

Den stora frågan är då vilka som är ”optimister” för samhällsutvecklingen? Själv tror jag tyvärr att det ofta är ganska enkelspåriga och inskränkta individer som bara ser till sin egen privilegierade situation. Lite som bloggsvaret ovan. Det är personer som bara ser möjligheterna med sina egna förutsättningar och som går i försvarsställning om det kommer andra åsikter än de egna.

Antagligen tillhör de (eller anser sig tillhöra… J ) något av samhällets översta skikt eller samhällets elit. Det är många av dem som dominerar i debatter och media. Då bor man i en fin bostadsrätt på Södermalm, umgås bara med andra akademiker, har synpunkter på hur alla andra bör leva och har djupa samhällsdiskutioner med mediakändisar över ett glas fint vin på den trendiga uteserveringen runt hörnet.

Har man ett fint jobb och tillhör en framgångsrik och välavlönad ”samhällets elit” är allt självklart bra. Dessa optimister är ofta självgoda och egocentrerade där alla är smarta och välutbildade med höga löner. De kommer antagligen att vara framgångsrika även i framtiden utan att behöva bekymra sig om hur resten av samhället utvecklas.

Men kanske drabbas även de (eller någon i deras familj eller någon de känner….) förr eller senare av kriminalitet och otrygghet. Vem vet, vi får väl se vad som händer i framtidens samhälle….

En optimist tror att allt skall bli bättre i framtidens samhälle. Då har man inga bekymmer eller problem. Optimister behöver inte ta ansvar själva men man har många synpunkter på hur andra skall göra och leva. De tror på våra politiker som fixar alla samhällsproblem och anser att Sverige är ett fantastisk land att leva i för alla svenskar.

Vilka är Pessimisterna?

Det är också en viktig fråga, men kanske lite lättare att besvara. Det är i många fall de personer som är förlorare i dagens samhällsutveckling men som aldrig syns eller hörs i media eller bloggar. Det är alla ”vanliga svenskar” som glöms bort av ”optimisterna” men som får ett allt otryggare, osäkrare och sämre liv i ett samhälle med mer kriminalitet.

Då finns det inte heller så mycket att hoppas på för framtiden. Den ”svenska modellen” verkar ha nått sitt slut. Det blir allt större klyftor i samhället och för många, typ vanliga låglönejobb som kämpar med boende och ekonomin, äldre pensionärer med låga pensioner eller unga arbetslösa som hoppar mellan ströjobb och saknar framtidshopp. Då blir det nästan omöjligt att ta sig vidare till en bättre framtid. Det är också många som bor i delar av landet där det mest är nedläggningar och arbetslöshet.

Då är det också lätt att då tappa förtroendet och respekten för samhället. Att vara i utkanten av samhället och bara kunna se på hur fantastiskt livet är för några andra (framgångsrika ”optimister” inom media.…) men inte själv ha en chans att få en bättre livssituation är kraftigt demoraliserande.

Men när kriminalitet, missnöje och klyftor ökar i samhället så blir alla förlorare, även de som kanske kan kompensera sig ekonomiskt. Då spelar egen inkomst och ekonomi inte så stor roll. Du kan kanske flytta till ett ”bättre område”, men ingen kan köpa sig helt fri från samhällsutvecklingen, otryggheten och osäkerheten i samhället. Den utvecklingen drabbar alla.

Men det finns också många svenskar som passivt tagit på sig ”offerkoftan” och som mest tycker synd om sig själva. Då är livet alltid orättvist och det finns inga egna möjligheter att det blir bättre. Det är alltid någon annan som skall göra jobbet eller betala, själv vill man bara sitta still och få mer bidrag. Då fokuserar man mest innåt mot sig själv och överdriver sina egna problem. ”Den inlärda hjälplösheten” är tyvärr också utbredd i Sverige.

En pessimist vill helst inte göra något alls. Det blir bara skit med framtiden för man kan inte påverka varken samhällsutvecklingen eller sin personliga situation. Då tycker man mest synd om sig själv, allt är orättvist och alla är alltid förlorare.

Vilka är Realisterna?

Den frågan är kanske också lättare att besvara, men det är inte lätt att vara realist. Då krävs det kunskap, erfarenhet, resurser och energi. Det krävs kunskap om vad och hur man skall göra i teorin, det krävs erfarenhet för att kunna avgöra vad som kan påverkas och hur det måste göras.  För att få resultat i  verkligheten så krävs det resurser och drivkraft för att verkligen ta tag i situationen och påbörja en förändring till det bättre.

Samhällsutvecklingen (resultatet….) styrs av våra politiker och den går åt fel håll trots att vi i Sverige har värdens högsta skatter (resurser…). Då är det bättre att som individ planera och förbereda sig så att den egna framtiden blir så bra som möjligt inom samhällets ramar.

Resurser & Resultat…..

En realist inser att det krävs resurser för att nå resultat, både för samhället och individen. Det krävs också att man kan planera för framtiden, att man förbereder sig och skaffar sig de resurser som behövs och att man sen också i verkligheten genomför det man redan planerat. En realist inser att man alltid kan påverka och förändra sin egen framtid, men att det är svårare att förändra samhället.

Som enskild individ är det främst tre resurser man måste utveckla….

Den första resursen är Intellektuella resurser, dvs att läsa och räkna, att fortsätta lärandet och skaffa ny och mer kunskap, att läsa fler fackböcker. Det gäller även att kunna tänka i nya banor, att förstå nya samband och ha förmågan att analysera dessa nya kunskaper.

Den  andra resursen är Fysiska resurser, dvs att vara frisk och ha hälsan, att motionera regelbundet och äta sunt. Skippa skräpmat och läsk, ät mer frukt och grönsaker och lev ett sunt men normalt liv. Har man inte hälsan så spelar resten inte så stor roll.

Den tredje resursen är Ekonomiska resurser, dvs att spara regelbundet och göra kloka investeringar. Att alltid anpassa utgifter mot inkomster. En välskött privatekonomi är grunden för att många planer skall kunna realiseras.

Bessers blogg…

Bessers blogg är delvis ett försök att ge kunskap och erfarenhet inom området investeringar (alla typer av investeringar…) som gör att man på egen hand kan påverka sin framtid. Det är tyvärr så att verklig frihet också kräver ekonomisk frihet. (Därmed inte sagt att mer pengar alltid kan köpa allt mer frihet…). För att kunna vara en realist så måste man veta och förstå vilka resurser som behövs för att nå det önskade resultatet. Att vara en realist är också att förstå vilka medel som behövs för att nå målet.

Solidaritet….?

Skall man inte visa ”solidaritet” med de som har det svårt i samhället? Självklart säger Besser. Alla svenskar som sköter sig, jobbar och betalar skatt kan också drabbas av ”otur”. Då bör samhället ha ett skyddsnät för de svenskar som drabbas av lite ”otur”. Men alla andra, de som kommer hit och inte sköter sig, inte jobbar och inte betalar skatt, dom skall inte kunna leva på knarkförsäljning, bidragsbedrägerier, svartjobb och kriminalitet.

Den typen av invånare som lever på att utnyttja det svenska samhället, som med våld skapar kriminalitet och otrygghet, dom skall inte ha vår solidaritet. Ganska självklart tycker Besser.

Vad säger andra…?

Det finns några allmänna ordspråk om just det här ämnet. Här kommer två citat….

Första citat blir…..“Don’t ever become a pessimist, Ira; a pessimist is correct oftener than an optimist, but an optimist has more fun–and neither can stop the march of events.”  Robert A. Heinlein (amerikansk science fiction författare)

Det som menas här är att man just för sin egen del och sin egen situation bör vara optimist. Det gäller att ta vara på de möjligheter och chanser man får i livet. Men det krävs också att man har de resurser som behövs för att möjligheterna skall bli verklighet och ge resultat. Helt enkelt en positiv och realistisk tro på sig själv, baserat på sina egna resurser och sin egen förmåga.

Det är också en fråga om att ha realistiskt självförtroende, något som Besser alltid haft i stora lass….. 🙂 . Men observera ordet ”realistiskt”, annars blir allt bara önsketänkande. Eller som Besser brukar säga…”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”

Andra citatet blir…..“I am prepared for the worst, but hope for the best” Benjamin Disraeli (brittisk premiärminister)

Ofta utrykt mer allmänt som …”Hope for the best, but plan for the worst” en klok strategi för de flesta verksamheter tycker Besser…..  🙂 .

Det gäller att alltid ha en ”Plan B” eller till och med en ”Plan C” när det gäller större projekt och planering. Saker kan gå fel och tidplaner kan spricka, det är ganska vanlig med större och längre projekt, men allt blir så mycket lättare om man redan från början planerat för alternativa lösningar.

Besser har numera oftast en ”plan B” för sina långsiktiga projekt,  men det krävs fortfarande resurser för att nå resultat, även för alternativa problemlösningar….. 🙂

Slutsats

Man kan faktiskt vara både pessimist och optimist samtidigt. Den avgörande frågan är för vad och varför man är pessimist eller optimist. Bäst är naturligtvis att vara realist.

Allt i dagens samhälle är inte positivt och det finns all anledning att vara pessimist för stora delar av samhällsutvecklingen även i framtiden.

Det gäller som vanligt den stora skillnaden mellan önsketänkande och realistisk verklighet som Besser påpekat tidigare. Tro inte att ”samhället” eller ”politikerna” eller ”någon annan” skall fixa problemen framöver. Som enskild individ får du numera ta ett allt större eget ansvar för din egen framtid. Det gäller för alla aspekter, även de delar av livet (vård, skola, omsorg…) som ”samhället” tidigare levererade.

På det individuella planet bör man och kan man vara både optimist och realist. Men det gäller att tänka till ordentligt, skaffa kunskap och erfarenhet och att skapa de resurser som krävs så att framtiden inte blir ett önsketänkande utan en realistisk verklighet.

Planering är första steget, Förberedelser är nästa steg och Genomförandet är sista steget mot en realistisk framtid. Det som också behövs i den här processen är Kunskap, Erfarenhet, Resurser och Energi. Läser man den här bloggen får man mer kunskap som kan vara ”bra investeringar för framtiden”…. 🙂

Besser är medveten om att ovanstående är ”enkelt att säga men svårare att göra”, men det spelar ingen roll. Om du inte tar ett eget ansvar för din egen framtid så blir livet bara en serie oplanerade händelser med nya problem. Då blir hela livet beroende av ”samhället” och ”politiska beslut”, där många av dina egna möjligheter, planer och förhoppningar antagligen slutar med missnöje och ett trist och negativt utfall.

Besser

Besser gillar inte bara att analysera börsutvecklingen utan också hur ägandet hos svenska aktiesparare utvecklas. Vanligtvis blir det en detaljerad analys av rapporter om svenska aktieägare, både från SCB rapporten och Euroclear rapporten, vartannat år. Nästa inlägg kommer antagligen under mars eller april 2022 (för aktieägandet 2021…) så ni får vänta till dess.

(Senste inläggen, med detaljerad info och analys av aktieägare 2019, är från 28 feb 2020 Euroclear och från13 mars 2020  SCB . Bara som info om ni är nyfikna…)

Anledningen till att jag skriver just ”aktiesparare” är att vi inte vet om dessa aktieinnehavare är aktieinvesterare eller aktiespekulerare. Det är en stor skillnad, mest beroende på val av avkastning och tidsperspektiv, men alla aktiesparare är också aktieägare.

Avanza har nu under hösten 2021 släppt lite mer info om sina kunder och deras aktieinnehav, dvs vilka aktier de har och hur de handlar med aktier. Det blir som vanligt en genomgång och analys…..

Avanzas kunder…

Vi börjar med att konstatera att Avanza har cirka 75 % av alla ”svenska privata aktiesparare”. De andra två nätmäklarna för privatpersoner är Nordnet med cirka 24 % och Skandia med cirka 1 %. Jag gissar att även de senare har samma typ av kunder som Avanza så det vi kan lära oss av Avanza gäller även för de flesta andra svenska aktiesparare.

Självklart har också ”de fyra storbankerna” (SEB, SHB, Swedbank och Nordea) privata aktiesparare (varav Besser är en, med ISK konto i SEB…) men de släpper inte ut någon info om sina privatkunder, så vi får nöja oss med info om aktieägare från Avanza.

Avanzas miljonärer….

För några år sen så hade Avanza mycket reklam för hur många ”miljonärer” man hade bland sina kunder. Jag kommer ihåg att det ganska snabbt gick från 40.000 miljonärer till 50.000 miljonärer. Senaste siffran från augusti 2021 är att det nu finns över 110.000 miljonärer bara hos Avanza. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Det första vi konstaterar är att dessa miljonärer visserligen äger aktier, men vi vet inte fördelningen mellan indirekt ägande via aktiefonder och egna, direkt ägda aktier i egen aktieportfölj. Det spelar kanske inte så stor roll men alla 110.000 ”miljonärer” är alltså inte aktiesparare med en egen aktieportfölj.

Vi kan också konstatera är att vi inte vet så mycket om aktiernas värde hos dessa ”miljonärer”. Värdet på aktierna i aktieportföljerna gäller just nu (augusti 2021…) men vi vet inte hur just ”miljonärernas” aktieportföljer kommer att utveckla sig i framtiden. Besser gissar att det finns många volatila förhoppningsbolag med i några av portföljerna som snabbt kan tappa sitt värde om något oförutsett inträffar. ”Alla aktieportföljer har inte ett bestående och långsiktigt värde” som Besser bruka säga…. 🙂

Det vi inte heller vet är i hur stor utsträckning aktieportföljerna är belånade. Har man använt belåning som hävstång så är man knappast miljonär på aktier. Då finns det alltid kreditgivare som bestämmer när och hur dessa aktier måste realiseras och man riskerar att få en ”margin call”. Har man belånat sina aktier så är det alltid någon annan som styr och bestämmer över aktieportföljen.

Dessutom vet vi inte hur privatekonomin i övrigt ser ut hos de här ”miljonärerna”. Finns det studielån eller bostadslån? Eller kanske även konsumentkrediter med räntor och amorteringar. Då är man nog inte ”miljonär” även om man har en hyfsat stor aktieportfölj. Man är knappast miljonär om man också har studielån hos CSN, stora bostadslån hos någon bank och kanske även konsumentlån hos något kreditbolag. Något att fundera på….

Avanzas miljonärer igen…

Om vi bortser från ovanstående begränsningar, (som kanske inte är så relevanta…. 🙂 ) så finns det nu mer info om Avanzas miljonärer…..

Avanza konstaterar först att 75 % av miljonärerna är män och att genomsnittsåldern för alla miljonärer är 58 år.

Det är inga överraskningar, män tjänar oftast mer än kvinnor och är också oftast mer intresserade av ekonomi och investeringar. Då är det också naturligt att det är fler män som sparar i aktier.

Men det visar också hur viktigt det är för kvinnor att verkligen ta tag i sin egen privatekonomi, även om det kanske inte är så kul all göra just det. Den här bloggen har flera unga kvinnor som läsare och de har antagligen redan börjat spara och investera för framtiden. Men många fler kvinnor borde göra just detta.

En egen ekonomisk buffert kommer alla (män och kvinnor…) att behöva i framtidens Sverige.

Att bygga en hyfsat stor aktieportfölj tar normalt många år av sparande och inköp. Självklart beror det också på börsutvecklingen och vilka aktier man köper, men en större aktieportfölj tar alltid tid att bygga upp. De flesta som har en sådan portfölj är oftast 55+ are, pensionärer eller ”något äldre

Avanzas miljonärer har också ett högt månadssparande, genomsnittet ligger på 9.200 kronor per månad. Ganska fantastiskt tycker Besser igen.

Det betyder ett nettosparande på drygt 110.000 kronor om året och då krävs det också hyfsat stora inkomster och låga utgifter för att kunna spara i den omfattningen.

Avanza rekommenderar även sina andra kunder att man gör som miljonärerna, dvs att både spara regelbundet och göra regelbundna inköp, något som även Besser rekommenderar. Det som gäller är som vanligt….. ”Time in the market beats Timing the market” (Kenneth Fischer, favorit i repris…. 🙂 )

Avanzas miljonärer har också en bra riskspridning i sina aktieportföljer. Över hälften har 12 eller fler aktier i portföljen och genomsnitt ligger på 16 aktier. Det är väsentligt mycket bättre än vanliga aktiesparare. Enligt Euroclear har cirka 45 % av alla svenska aktieägare bara aktier i ett enda bolag och den genomsnittliga aktieportföljen innehåller aktier i bara 4 bolag.

Även urvalet av aktier tyder på bra riskspridning. ”Miljonärerna har en tydlig preferens för stora svensknoterade företag” skriver Avanza, och även ”Dessutom föredrar miljonärerna investmentbolag”. Det är aktier som också Besser gillar, något som jag skrivit om tidigare.

Hur gör Besser…..

Skall man sammanfatta vad som gäller för Avanzas miljonärer så är det ganska likt det som även Besser själv gör och rekommenderar. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och bra riskspridning. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Miljonärernas riskspridning är också ganska likt de aktier och bolag som även Besser köper och rekommenderar, dvs ”Stora, stabila och lönsamma bolag med en stark balansräkning och långsiktiga huvudägare

En av Bessers käpphästar när det gäller hantering av aktier och investeringar är ”3P” och vi kan se hur även det passar in på Avanzas miljonärer….

PlanningDe planerar för en riskbegränsad aktieportfölj med många bolag och med aktier i stora svensknoterade företag och investmentbolag.

Preparation… De finansierar investeringskapitalet genom högt och regelbundet sparande.

Performance…. De genomför planeringen genom regelbundna inköp av flera aktier och flera bolag.

Besser har inte sina aktieportföljer hos Avanza men följer ovanstående ”goda råd” ganska väl. Av Avanza miljonärernas 15 favoritaktier så har Besser 11 av bolagen också i sina aktieportföljer.

Ett annat sätt som Besser ser på riskbegränsning av aktier och investeringar är ”Q&Q” (dvs ”First Quality, Then Quantity”). Även här passar Avanzas miljonärer in…

QualityDe riskbegränsar aktieportföljen med aktier i stora, stabila svensknoterade företag och investmentbolag

Quantity…. De riskbegränsar aktieportföljen med aktier i många (minst 16….) olika bolag.

För Besser blir det en ganska enkel strategi för riskbegränsning av aktieinvesteringar….

”En stabil och riskbegränsad aktieportfölj bör innehålla många aktier i många bolag”.

Men det krävs också ”tålamod och investeringskapital”, dvs det gamla vanliga ”tid och pengar” där det som alltid gäller att prioritera klokt…. 🙂

(Besser har idag aktier i 26 svenska bolag som alla är just ”stora, stabila och lönsamma” och det blir hela tiden ”fler aktier och fler bolag”)

Slutsats….

Kunskap om investeringar och aktier inkluderar också kunskap om hur andra aktieägare agerar. Där är Avanza ett föredöme som delar med sig av statistik och erfarenheter från sina kunder. Man kan alltid lära sig något av andras framgångar….

Men att vara ”miljonär på aktier” är inte alltid en framtidssäker status. Det beror på både belåning, vilka bolag och antal aktier om aktieportföljen skall ha ”ett långsiktigt hållbart värde”.

Man behöver inte vara miljonär för att följa goda råd, men med tålamod och sparsamhet så kan alla aktieinvesterare få en större, säkrare och bättre aktieportfölj. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och en bra riskspridning, svårare än så är det inte….. 🙂

Besser

De senaste åren har varit ganska speciella som börsår, vi ligger högt i börscykeln med en lång uppgång under drygt 13 år på 467 % (!!) sen senaste botten 2008 (från OMXS på 177 i nov 2008 till 1.003 i aug 2021….). Börsen står högt och vi kommer allt närmare en börs-topp. Speciellt senaste året har det varit mycket skriverier i media om ”fantastiska börsuppgångar” och ”nya börsrekord”.

Det har gjort att allt fler ”vanliga svenskar” drabbats av FOMO och TINA. Alla köper aktier och alla skall göra börsklipp. Självklart har också banker och nätmäklare som Avanza och Nordnet eldat på efterfrågan när de får fler nya aktieägare som lönsamma kunder.

En notis från Avanza…

Det som triggade det här inlägget var en notis i början av augusti från Avanza. Rubriken var ”Aktierna som fått flest nya aktieägare 2021” och det gäller naturligtvis bara nya aktieägare hos Avanza.

Det fantastiska är att på bara sju månader (från januari till och med juli 2021…) så har Avanza fått 262.000 nya kunder. Den 1 augusti 2021 hade Avanza 1.543.000 kunder varav drygt 98 % är privatpersoner. (se inlägg ”Aktier och Aktiehandel” från 2 oktober 2020….)

Senaste nytt är att det fortfarande kommer nya aktieägare till Avanza. Under augusti så fick Avanza ytterligare 24.300 aktieägare (och därmed lönsamma kunder…. 🙂 )

Jag gissar att även Nordnet, Skandia och de andra börsmäklarna har fått samma utveckling. Det är en fantastisk situation också för dem, även om Avanza har cirka 75 % av den svenska marknaden för aktiehandel med privatpersoner.

Vilka bolag….?

Självklar köper många kunder hos Avanza förhoppningsbolag och rena skräpbolag, men det bolag som fått flest nya aktieägare (89.000 hos Avanza…) var faktiskt Investor, som även är ett av Bessers favoritbolag. Som nummer två kom Volvo med 53.000 och som nummer fyra Kinnevik med 39.000 nya aktieägare. Alla tre bolagen tillhör Bessers favoriter och finns med i Bessers aktieportföljer.

Men att köpa aktier (investera eller spekulera….??) i bra bolag (på rekommendation…..?) är inte samma sak som att vara en kunnig eller erfaren aktieinvesterare….. 🙂

Nya aktieägare…

Det som främst utmärker ”nya aktieägare” är just att han eller hon saknar erfarenhet av aktier, annars är man inte en ”ny aktieägare”. Ganska självklart tycker Besser…

Besser gissar att det även saknas kunskap om aktier och börsen hos många av dessa nya aktieägare. Att köpa aktier i Investor eller Volvo är inte rocket science, den rekommendationen får man även av Avanza. ( se inlägg ”Investmentbolag” från 14 maj 2021…..) Så om man saknar kunskap och erfarenhet, och har köpt sina första aktier som TINA eller FOMO,  då faller man antagligen lättare för psykologiska fällor även när börsen går neråt. Vad händer då….??

Tre sälj case…..

Så här skriver Nicklas från Avanza…”En kuriosa är att Sveriges största investmentbolag Investor är den mest ägda aktien på vår plattform och har numera över 300 000 ägare hos oss.”

Om vi nu gör några sälj case för de 300.000 aktieägarna i Investor AB som finns hos Avanza så får vi följande gissningar från Besser. (Just det, rena gissningar men Besser är ganska duktig på att gissa men ni får själva bedöma hur troliga de här sälj casen är….. 🙂 )

Cirka 50.000 aktieägare är ”Old School”, de har haft sina aktier i minst fem år, de flesta antagligen mer än tio år, och de är alla seriösa, kloka, kunniga och erfarna aktieinvesterare. De här aktieägarna kommer inte att sälja sina aktier i panik även om börsen går ner ordentligt.

Kvar har vi då 250.000 aktieägare som alla har köpt sina aktier de senaste åren. De nya aktieägarna har aldrig upplevt en börsnedgång och de har ingen aning om vad som händer rent psykologiskt när börsen börjar gå neråt. Besser skissar på tre sälj case för den här gruppen….

Den första gruppen på cirka 100.000 aktieägare blir ”Rädda vad som räddas kan”…. När börsen går ner och även aktiekursen på Investor börjar gå stadigt neråt så gäller det att rädda den reavinst som är möjlig. Desto tidigare man säljer desto större blir reavinsten. De flesta har relativt låga inköpskurser (GAV..) och då gäller det att rädda så mycket som möjligt av vinsten och sälja av innan aktiekurserna fortsätter neråt.

Den andra gruppen på runt 100.000 aktieägare blir ”Förlora inga pengar på aktier”…. Den här gruppen är lite långsammare ur startblocken och har kanske hoppats på en vändning av börskurvan. Men när börsen ändå fortsätter neråt så gäller det att trots allt inte förlora några pengar. Det är den tydliga och vanliga ”förlustaversionen” som sätter in. Då gäller det att sälja till minst inköpskurs för att rädda sitt ego och inte förlora pengar på sina nya aktier. Det gäller att hinna sälja före alla andra aktieägare.

Den tredje gruppen på 50.000 aktieägare blir ”Vägra sälja med förlust”…. Den här gruppen är den sista att reagera på börsnedgången. När börsen redan gått ner ordentligt så blir det förluster på alla inköpskurser. Då väljer man hellre att ”vägra sälja med förlust”, man behåller sina aktier och hoppas på en vändning. Åter är det den välkända förlustaversionen som visar sig. Har man inte sålt aktierna så har man inte gjort någon förlust, ganska självklart. Men det gäller förstås att psykologiskt förstå varför man behåller aktierna.

Några i den här gruppen kommer senare att ändå drabbas av panik och sälja av aktier till ännu lägre kurser. Speciellt om man belånat aktieportföljen eller plötsligt behöver (tvingas ta fram…) kapital av andra orsaker.

Det som är avgörande för hur du handlar och hanterar dina aktier, behåller eller säljer dem, är inte vad du vill göra eller kan göra, utan det som verkligen styr dina handlingar är mest psykologi.

Eller som Morgan Housel uttrycker det….”Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”.

Gissningar igen….

Om de här tre sälj casen verkligen stämmer vet vi inte, men en avancerad gissning är att många av de senaste årens ”nya aktieägare” inte kommer att behålla sina aktier om börsen börjar gå neråt. Då spelar det ingen roll vilka bolag eller aktier det handlar om, förlustaversionen gör att de flesta säljer allt för att undvika eller minimera förluster.

Det senaste exemplet på ”Rädda vad som räddas kan” var i  den tillfälliga nedgången i mars 2020 när OMXS var nere på 479 (den 23 mars 2020…). De aktieinvesterare som hade extra investeringskapital kunde då göra ”bra investeringar i bra bolag” när många ”nya aktieägare” försökte rädda krympande reavinster.

Ett typexempel….

Ett typexempel är EQT. Aktien hade en IPO den 24 september 2019 till kursen 67 kr och klättrade sen uppåt hela tiden. Redan den 3 januari 2020 så var kursen över 110 kr och sen ”toppade” kursen på 159 kr den 3 mars. Mer än fördubbling av aktiekursen på bara fem månader…!!

Men även ett bra bolag som EQT drogs med i börsnedgången och kursen gick ner till 89 kr den 19 mars. (dvs ner 44 % på bara 2 veckor). Många av de som sålde i slutet av mars gjorde antagligen en liten (eller stor …) reavinst under devisen ”Rädda vad som räddas kan”. Besser köpte några dagar senare 250 aktier till kursen 110 kr och så här i efterhand så skulle jag naturligtvis köpt flera.

Men Besser har inga större problem med missade EQT aktier. Under Q2, 2020 så gjorde jag 13 inköp av totalt 7.500 aktier (Planning…) i ”bra bolag till bra priser”. Här ser vi fördelen med att ha ett extra investeringskapital (Preparation….) och naturligtvis också att ta chansen, vara aktiv och verkligen genomföra inköpen (Performance…)

Pris och Värde, igen….

Börskursen (priset….) på aktier är beroende av både bolag och marknad, dvs. bolagets och aktiens underliggande värde och marknadens makroekonomiska påverkan på aktien. En bra tumregel säger att aktiekursen (priset….) för större och stabila bolag på börsen är till 90 % beroende av makro och bara till 10 % beroende av bolagets underliggande värde.

Det blir ganska tydligt för typexemplet EQT. Värdet på hela bolaget EQT var inte 44 % lägre den 19 mars 2020 jämfört med värdet 2 veckor tidigare, den 3 mars 2020. EQT var fortfarande samma stora, stabila och lönsamma bolag med samma underliggande värde den 19 mars 2020 även om börsen då hade ett annat pris på aktien.

Idag (den 2 sept 2021…) så är aktiekursen (priset….) på EQT 422 kronor, men vad är värdet på aktien? Det vet inte Besser men jag gissar att värdet är en bra bit lägre än priset. Åter så är det en stor skillnad på pris och värde. Något att fundera på tycker Besser….

Slutsats….

Alla ”nya aktieägare” är inte kortsiktiga spekulanter som drabbas av panik eller går i psykologiska fällor när börsen går neråt, men många saknar både erfarenhet och kunskap om börscykler och börsutveckling, så då blir det ofta oövertänkta försäljningar styrda av börspsykologi.

 Det skapar ett säljtryck som är helt oberoende av underliggande aktiers värde och kvalite. Desto fler ”nya och oerfarna aktieägare” ett bolag har desto större blir säljtrycket och desto snabbar går aktiekurserna neråt.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”När festen är slut och alla vill ut samtidigt, då blir det trångt vid utgången”….. J

För att kunna dra fördel av en börsnedgång (när bra aktier blir billiga…) så krävs det (enligt Besser… ) bara tre viktiga delar, Planning, Preparation and Performance. Svårare än så är det inte… J

Hur man gör i praktiken är upp till varje (seriös och långsiktig…) aktieinvesterare men det viktiga är att man tänker framåt med olika aktiviteter och utfall på börsen. Att förbereda sig både psykologiskt och finansiellt är naturligtvis också viktigt för de möjligheter som börsutvecklingen ger. Det som till sist behövs är också att vara aktiv och verkligen ta vara på de tillfällen som dyker upp.

Besser

Välkomna tillbaka alla bloggläsare, hoppas ni haft en skön sommar. Det har Besser haft även om det som vanligt också varit lite underhållsjobb på sommarstugan. Men nu startar vi upp bloggen och det blir som vanligt flera långrandiga inlägg och besserwisseraktiga föreläsningar under den kommande höstterminen…. 🙂

Besser är som ni vet (??) mycket  intresserad av skatter, det har blivit många inlägg om just skatter de senaste åren, och nu blir det ett till….. 🙂

Bakgrunden…

Besser har en mycket trevlig ”sommarstuga” vid havet som han pysslar om varje år. I år var det två stora träd som skulle fällas relativt nära ett av husen och även om Besser både har motorsåg och själv är ganska händig så var de här träden lite för stora och lite för svåra svåra för att kunna tas ner av Besser själv.

Så Besser kontaktade en god vän bland lokalbefolkningen, vi kan kalla honom Gunnar, för att få hjälp med trädfällningen.

Gunnar är lite av en lokal  ”alltiallo”, som tidigare hade ett mindre servicebolag, men som nu har pensionerat sig. Det bolaget var väl ingen större finansiell succé och gick nog mest jämt upp. Men Gunnar bor på landet i ett fint hus som han byggt på den gård som han ärvt av föräldrarna och han är självförsörjande på det mesta. Han odlar egna grönsaker, frukt och bär på en stor tomt med många landen, tar ved för uppvärmning av huset på vintern från egen skog och har också helt egen elproduktion på helår via solceller på taken på flera gårdsbyggnader. Så Gunnar har inga större levnadsomkostnader, det är en ganska vanlig situation om man bor på landet.

Visst fick Gunnar ut lite kapital när han sålde firman, men pensionen är låg. Gunnar är pigg och frisk och alla småjobb som ger extra tillskott är välkomna.

Trädfällningen…

Den stora dagen var inne, Gunnar kom med lilla lastbilen och motorsåg efter lunch. Det gick lätt att fälla träden när man var 2 personer. Besser hjälpte till och Gunnar kapade upp båda träden i lagom stora längder för vedklyven. Det hela tog drygt två timmar och sen fick vi en trevlig fika tillsammans.

Gunnar fick också ta med sig veden hem från båda träden, han har ju egen uppvärmning på vintern med vedpanna och vedkaminer, och Besser behöver inte mer ved.

Sommarstugan är oisolerad men det finns två mindre hus som är vinterbonade och som har vedkamin, så Besser åker gärna ut till havet även på vintern. Då är det mysigt att elda i kaminen, men i vedskjulet finns det redan huggen ved så det räcker för många vintrar framåt…. 🙂

Skatteeffekter…

Så hur blir nu skatteeffekterna av den här trädfällningen? Besser fick efter några dagar en snygg faktura, Gunnar har fortfarande egen firma för alla småjobb, och fakturan var på 2 timmar á 400 kronor per timme + moms med 25 %. Totalt betalade Besser 1.000 kronor för 2 timmars jobb á 500.-

Om vi börjar med skatten för Besser, så räknar vi med vanlig kommunalskatt och lite extra skatt för inkomster över brytpunkten. Total räknar vi lågt med 35 % i snitt som Besser betalar i skatt på inkomst av tjänst och pension.

Det betyder att Besser måste tjäna in 1.538.- för att betala fakturan för trädfällningen. Besser har ”en välskött privatekonomi” så det det var ingen stor sak, även om det nästan alltid är ”bättre och billigare” om man gör saker själv, inte minst skattemässigt. Skatteverket fick in 538.- för att Besser skulle kunna betala 1.000 kronor för trädfällningen. Mer om det nedan….

Hur blev skatter och inkomst för Gunnar? Fakturan på 1.000.- för 2 timmar var från den egna firman och då måste man betala sociala kostnader för att kunna ta ut lön. Gunnar följer alla skatteregler och hans fru har dessutom en egen ”redovisningsfirma” så allt redovisas alltid i rätt ordning.

Om vi börjar med momsen på 25 % så går den helt bort som skatt. Det är bara att betala in skatten på 200.- och se glad ut. Det blir ingen direkt egen fördel eller förmån av inbetalning av moms. Moms är visserligen avdragsgill för firman men den skall alltid betalas och administreras som skatt. Kvar är då 400.- per timme i inkomst till firman.

På den lön som firman betalar ut till Gunnar tillkommer sociala kostnader på drygt 31 %. Även om Gunnar äger firman så är det skattemässigt firman och inte Gunnar som har tjänat ihop 400 kronor per timme. Om Gunnar vill ta ut riktig lön, och det vill hans fru att han skall (…. J ), så måste firman betala in 31 % på lönebeloppet. Kvar till Gunnars lön blir då 304.- per timme.

Men även Gunnar betalar inkomstskatt som alla andra. Ute på landet är kommunalskatten ofta högre är i städerna, men Gunnar har tur och betalar bara 32 % i kommunalskatt. Det är nog all skatt han betalar på sin magara inkomst från pension och extraknäck. Kvar till Gunnar själv blir då bara 207.- per arbetad timme netto. Det är inte så mycket kanske, men det är alltid välkommet som extra inkomst utöver den magra pensionen.

Ny motorsåg…

Men om Gunnar måste köpa en ny motorsåg så blir det skatteeffekter också där, även om han tar kostnaden på firman.

En bra motorsåg för proffs kostar cirka 5.000.- och företaget får in 400.- per timme netto som Gunnar jobbar åt sin egen firma. Då måste Gunnar jobba drygt 12 timmar för att firman skall kunna köpa en ny motorsåg. Det blir många småjobb under lång tid bara för att kunna köpa en ny motorsåg som behövs för firman. Firman behöver (precis som löntagare….) alltid inkomster för att kunna betala sina utgifter och kunna göra avdrag på moms.

Men även Gunnars firma måste betala 25 % moms på motorsågen. Det blir 1.000 kronor i skatt som firman betalar och då är plötsligt Gunnars ”nettotimmar” bara värda 300.- . För att firman skall kunna göra fullt momsavdrag på 1.000 kr så måste Gunnar jobba 10 timmar med 100 kr moms per timme i ingående moms skatt.

Det blir inga stora inkomster för de flesta småbolag, även om man har egen firma och företaget kan göra avdrag för ingående moms.

Totalkalkylen…

Det är skatteverket som är den verkliga vinnare på den här trädfällningen. Besser är nöjd, för nu är träden är borta och Gunnar är också nöjd, han har fått både extra inkomst och gratis ved till vintern, men det har betalats en hel del skatt också…..

Besser betalade 538.- i inkomstskatt, moms på fakturan var 200.-, Gunnars firma betalade 192.- i sociala kostnader och Gunnar själv betalar 194.- i vanlig inkomstskatt. Totalt blir det 1.124.- i skatt och 414.- i nettoinkomst till Gunnar

ROT och RUT…

Men kan man inte få RUT avdrag på trädfällning? Jo det kan man om det är specat på fakturan och företaget lämnat in en anmälan till Skatteverket. Tyvärr glömde både Besser och Gunnar den detaljen, så vi vet inte hur det går med RUT avdraget för år 2021. Vi får se om det kan fixas i efterhand…

Trädfällning ingår som möjlig avdragsrätt inom RUT avdraget sen 1 augusti 2016, men avdraget gäller inte för alla typer av tjänster. Till exempel ingår inte anläggning av gräsmatta, skadedjursbekämpning, plattläggning av gång och uppfart, plantering av växter och träd, rådgivning och trädgårdsdesign och kostnader för maskiner som gräsklippare eller traktor. Det är mycket att hålla reda på med alla skatter, tydligen svårt även för Besser… J

Generellt gäller att det är företaget som anger avdraget på fakturan och både anmäler och administrerar alla ROT och RUT avdrag direkt till skatteverket. Vi får se om Gunnars firma kan fixa en rättelse för Bessers trädfällning.

Det som skiljer ROT och RUT avdrag från de flesta andra skatteavdrag, typ reseavdrag mm, är att det inte är ett avdrag på den beskattningsbara inkomsten utan en ren skattereduktion med 30 % av arbetskostnaden för ROT jobb och 50 % av arbetskostnaden för RUT jobb. Det totala skatteavdraget gäller upp till 75.000.-  varav max 50.000.- för ROT för och dras i första hand direkt från kommunalskatten i deklarationen för inkomståret.

Det betyder att Besser, om han får rättelse av fakturan, får tillbaka halva kostnaden (500 kronor…) som reducerad skatt vid nästa års deklaration. Vi får se hur det går….

Oklarheter…

Ett av de stora problemen med vårt skattesystem är just oklarheten och osäkerheten. När det gäller ”trädfällning” så kan det jobbet tolkas som både ROT och RUT avdrag men just ”trädfällning” är inte godkänt som ROT avdrag. De flesta svenskar har inte koll på den skillnaden, och gör man då ROT avdrag (i stället för RUT avdrag….) så blir det direkt avslag från skatteverket på  deklarationen. Ganska fantastiskt tycker Besser…. 🙂

Det finns också en tredje typ direkt skatteavdrag från den 1 januari 2021, nämligen ”Grön teknik”. Alla de tre ”direkta skatteavdragen” har helt olika krav och begränsningar på både arbete och material. Det finns 14 olika jobb som gäller för RUT, 9 olika jobb som gäller för 3 olika (bostads….) typer av ROT avdrag och 3 olika jobb som gäller för Grön teknik. Totalt blir det 44 olika, mycket detaljerade avdragsmöjligheter som man måste gå igenom. Och då har vi ändå inte tagit upp de noggranna villkoren på skattebetalare för att få skatteavdraget.

Nej, inte alla skattebetalare får göra ROT och RUT avdrag. Det finns krav på både ålder (!!) bostadsort (!!) och inbetald skatt (!!) för att få göra skatteavdrag. Ganska fantastiskt tycker Besser igen…. 🙂

Skatter….

Det vi ser på beräkningen ovan är att det blir en ”skattekil” (dvs skatt i relation till totalkostnad….) på fantastiska 73 %. Besser måste öka sin inkomst med dryg 1.500 kronor för att betala 2 timmars jobb som någon annan gör. Då blir det ganska självklart att man gör jobbet själv, om man kan göra det och har tid att göra det.

Annars kan man alltid betala billigt till någon gästarbetare från Baltikum eller Ryssland. Det finns gott om den typen av både duktiga och billiga hantverkare runt våra storstäder. Det går att ordna med helt OK avdragsgilla fakturor även om man anlitar utländsk arbetskraft om man bara vet hur man gör. Men då blir det inga skatteinkomster till Sverige.

För Besser som är händig och har gott om tid så är det här inga problem. Att ta ner några ”vanliga träd” är inte svårt och ger både motion och ved till vinterbrasan. Men framför allt är det mycket lönsamt även för ”en helt vanlig skattebetalare” som helst vill undvika att betala höga skatter….. 🙂

Effekter….

Den här typen av ”skattekilar” gör att många svenskar med vanliga inkomster gör (eller försöker göra…) så mycket vanligt underhållsjobb som möjligt, både på villan, sommarstugan, bilen och båten. Det blir för det mesta alldeles för dyrt att låta någon annan göra jobbet, även om det går snabbare och (i några fall…??) blir bättre gjort.

Vad ger den här typen av skatter och skattetryck för effekter på samhället?

Om vi börjar med Besser, ”en helt vanlig skattebetalare” så blir kostnaderna för köp av tjänster, oberoende av vilka tjänster (hantverkare och servicetjänster…) ofta alldeles för dyra och Besser gör det flesta jobben själv. Är man händig och har tid så blir eget jobb både hög (bättre…) kvalité och mycket lönsamt.

Men det här betyder också att skatteverket går miste om skatteintäkter. När allt fler ”vanliga svenskar” betalar svart eller gör jobbet själva för att just skatterna (”skattekilarna”.… ) är för höga så blir höga skatter en minusaffär för samhället. Lägre skatter på hantverkartjänster ger inte lägre totala skatteintäkter, något som införande av ROT och RUT visar. ”Det finns en Lafflerkurva även för tjänsteskatter” som Besser bruka säga…

Vi går vidare till Gunnar, ”en annan helt vanlig skattebetalare” så blir intäkterna alltid låga, det är mest egen firma med ströjobb och låg statlig pension. Då betalar man ändå minst kommunalskatten (32 %…?) på alla låga inkomster och extra företagsskatter på egna firman, även om den också ger avdragsmöjligheter. Om man betalar full kommunalskatt även på låga inkomster så blir det också självklart att inte betala fler och mer andra skatter än nödvändigt.

Även här missar skatteverket många skatteintäkter. Gunnar betalar inga energi- eller miljö-skatter (eller moms…) för uppvärmning av huset eller energiskatter på egen använd el. Han undviker även mycket moms och skatt på mat och dryck när man odlar egna grönsaker, brygger egen öl och jäser eget vin. Vill man gå vidare så kan man också bränna egen sprit, men det tror jag inte att Gunnar gör….. 🙂

Jag gissar att Gunnar lever ett fullt och bra liv, och det finns många andra i samma situation på landet, men det blir inte några stora skatteintäkter för skatteverket på den livsstilen. Skattekilen ovan visar att också Gunnar tjänar på att göra så mycket som möjligt själv eller att ”byta tjänster” med andra grannar i lokalbefolkningen.

Det blir också allt fler svenska som aktivt väljer att leva ett annat liv än att göra karriär i stan med högre löner, högre skatter och dessutom högre levnadsomkostnader. Då blir det inga pengar kvar att spara och ingen tid kvar att leva. Den alternativa livsstilen lockar allt fler. Men det betydrer också att det blir allt mindre skatteintäkter till staten.

Lafflerkurvan…

Det som vi ser i Sverige är att många nya och höga skatterna inte lönar sig för samhället. Sverige har redan några av värdens högsta skatter, och Lafflerkurvan visar att högre eller nya skatter inte ger staten ökade totala skatteinkomster.

Tvärt om så försöker allt fler svenskar att helt undvika skatter och många av de som fortfarande tvingas betala höga skatter på lön väljer att inte anstränga sig med extra jobb eller övertid. Det lönar sig inte skattemässigt helt enkelt. Då är det bättre att ta ut mer ledighet med vänner och familjen eller göra enkla jobb år sig själv.

Det finns en ”Lafflerkurva” för alla typer av skatter, inte bara inkomst av tjänst. När skatten blir för hög så löser man problemen på egen hand så att den totala skatten minskar. Då blir också samhället förlorare på alltför höga skatter.

Hur gick det sen….

Efter några mail (och koll med skatteverket…) så ändrade Gunnar fakturan till RUT avdrag, och då blir kostnaden för trädfällningen bara 500 kronor, dvs 50 % avdrag, även på momsen. Skattekilen blir något lägre, bara 40 %, men det är fortfarande skatteverket som får in 624 kronor i skatt när Besser betalar inkomstskatt på 269 kronor och fakturan på 500 kronor och Gunnar får 414 kronor i handen.

Så långt är allt bara bra, men tänk om Gunnar hade hjälpt till med att anlägga en gräsmatta eller plantera några buskar och träd åt Besser. Då gäller inte RUT avdrag och skattekilen hade fortfarande varit 73 % med inbetalning på 1.124 kronor i skatt till skatteverket. Åter så visar det sig hur höga skatter vi har och hur komplext vårt skattesystem är.

Skatteverket skickade efter någon vecka ett brev som meddelade att Besser fått ”Preliminär skattereduktion för rutarbete” så vi hoppas det blir en reduktion även i deklarationen 2022….. 🙂

Mer om skatter…

För Besser är skatter främst en hobby, där det finns både kunskap och erfarenhet, men för de bloggläsare som vill veta lite mer om just svenska skatter kan jag varmt rekommendera en relativt färsk bok. Den heter ” Allt du behöver veta om skatter” skriven 2021 av Jakob Lundberg, och finns att köpa häftad på t.ex. bokus.se för 99.- . Det är mest en bok om skatter ut ett nationalekonomiskt perspektiv som går igenom hur skatter påverkar samhället, arbetsvilja och privatekonomin.

En väl investerad hundralapp för ännu mer kunskap om skatter” tycker Besser…. 🙂

Slutsats…

Med ett av värdens högsta skattetryck och med skattekilar som gjorde svartjobb och egenjobb till mycket lönsamma verksamheter så var politikerna tvungna att göra något. Svaret blev RUT och ROT avdrag.

RUT avdrag infördes 1 jan 2007 och ROT avdrag infördes från 1 juli 2008. Det senaste avdraget ”Gröna tjänster” gäller från 1 jan 2021. Det fantastiska är att all tre avdragen har helt olika avdrag, krav och begränsningar, som naturligtvis ändras löpande under åren. Det gäller att varje år läsa på ny detaljinfo hos skatteverket för att vara säker på att avdraget går igenom……

Det fantastiska är att några av våra politiker fortfarande tror att man enkelt kan höja skatterna för att få in mer skatt till skatteverket.  Men Besser tror att det finns en Lafflerkurva för alla typer av skatter, allt från inkomstskatt (svartjobb, kompisjobb och eget jobb) till spritskatt (hembränt, smuggelsprit och tax free köp).

Att läsa på lite mer om just skatter är en lönande verksamhet därför att skatter är en så stor del av vår vanliga privatekonomi. Det gäller både inkomster, utgifter och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…..

Besser

Det blir som vanligt bara en kort avstämning varje halvår för Besser. Mer än så behövs inte om man är en långsiktig investerare som Besser… (är eller gärna vill vara… 🙂 ) .

Men nu blir det också några udda och annorlunda funderingar runt ämnet aktieinvesteringar, typ avstämning, investeringskapital, långsiktighet, privatekonomi, absoluta tal, börsutvecklingen och ränteutvecklingen som det kan vara bra att ha koll på.

Avstämning…??

Bör man ha finansiella mål för sina aktieinvesteringar? De flesta (inkl Besser…) svarar nog (utan att fundera…) ja på den frågan, men det beror också på vilken typ av mål man har med sina investeringar. Just ”finansiella mål” kan också bli en psykologisk fälla när det gäller långsiktigheten för aktier och investeringar.

Bakgrunden är en artikel av Morgan Housel (MH) som jag läste om för en tid sedan. MH argumenterade att finansiella mål (financial goals) kan ge ett sämre slutresultat och felaktiga impulser till kortsiktighet.

Hela artikeln är från The Motley Fool och kan läsas  här   (Morgan Housel är en av Bessers favoritförfattare som jag gärna läser om flera gånger….)

När Besser gör en avstämning varje halvår så är det inte för att se om jag har uppnått ”mina finansiella mål för halvåret” (för det finns inga sådana….) utan mer en koll på att jag är på rätt väg och att jag gör rätt saker med mina aktieinvesteringar.

Det är en stor skillnad. Jag vet vad jag vill uppnå (tre fullinvesterade aktieportföljer…) och jag vet vad jag skall göra (regelbundet sparande och regelbundna aktieinvesteringar….) men jag har ingen bestämd tidpunkt eller några bestämda värden som skall uppnås till varje avstämning.

Det jag planerar för är att någon gång i framtiden få tre fullinvesterade aktieportföljer men har ingen aning om när de blir färdiga. Det beror på tillgång på investeringskapital, börsutvecklingen och enskilda aktiekurser.

Däremot vet jag vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i varje aktieportfölj (dvs ”Planning”…) och jag har också ett aktivt investeringskapital (dvs ”Preparation”…) som jag använder till inköp av mina regelbundna aktieinvesteringar (dvs ”Performance”…). Det betyder också att jag redan nu kan säga att jag är fullinvesterad med ett fullt antal aktier i några bolag i varje aktieportfölj.

Avstämningen…!!

Det är som vanligt bara 4 delar av Resultaträkningen (för första halvåret…) som jag tycker är intressanta och som visar om jag är på rätt väg och gör rätt saker. Resultatet kommer här: (med jämförande värden för första halvåret 2020 inom parentes)

Finansiering…. Eget sparande, som är en del av mitt passiva investeringskapital, har ökat med 82 tkr (108 tkr). Det är en märkbar minskning sen 2020 och det blir antagligen också den lägre nivå som jag ligger kvar på under de närmste åren. Förutom sparandet har jag också fått räntor och skatteåterbäring till mitt passiva investeringskapital, men det räknas inte som eget sparande.

Investering…. Jag har gjort 26 inköp (25 st) av 3.360 aktier (10.900 st) i 8 bolag (12 st). Även det en ordentlig minskning av antalet aktier jämfört förra årets ”Coronainköp”. Alla aktier är noterade på OMXS LC och investeringarna har gjorts med mitt aktiva investeringskapital.  Jag räknar med något färre inköp under andra halvåret.

Intäkter…. Det har blivit utdelningar på totalt 94 tkr (14 tkr) så här långt. Mest som en reaktion på förra årets inställda ”Coronautdelningar”. Det blir ytterligare några utdelningar under andra halvåret, men jag vet inte hur många eller hur mycket det blir.

Kostnader…. Det har blivit skatt (ISK) på 7.665 kr (4.562 kr) och courtage (SEB) på 446 kr (685 kr) så här långt. Jag räknar med en dryg fördubbling för helåret 2021. Vi får se hur det går.

När det gäller Tillgångar i Balansräkningen för de tre aktieportföljerna så är status följande….

Aktier… Det finns idag 39.485 aktier i tre aktieportföljer av totalt planerade 107.000 aktier.

Bolag…. Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 11 bolag av totalt planerade cirka 50 Bolag.

Branscher… Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 1 bransch (Banker..) av totalt 10 branscher.

Investeringskapital…??

Nej, Besser har inget investeringskapital i sina aktieportföljer. En av de mest fundamentala delarna inom aktieinvesteringar att alltid separera kapital från aktier. Tyvärr är det många, även erfarna investerare, som inte förstår det här. Det är den stora skillnaden mellan mål och medel.

Kapital är bara en resurs (bland flera…) som behövs för att få ett bra resultat. Det resultatet kan vara en ”aktieportfölj” med löpande aktieinvesteringar, men en resurs är aldrig ett resultat.

Däremot kan även ”investeringskapital” vara ett mål i sig som det krävs medel och resurser för att uppnå, men det är ett helt annat mål än ”aktier i en aktieportfölj”. En lämpligt väg för att få ett ”investeringskapital” (målet…) är ”regelbundet sparande” (medel…) men det finns självklart även andra medel att nå det målet.

Går man vidare neråt i kedjan så kan även ”regelbundet sparande” vara ett mål i sig. De medel som behövs för att nå det målet lämnar jag åt andra att fundera över (kanske ”autogiro” är ett lämpligt medel….) men det gäller att alltid veta vad som är mål och vad som är medel.

Besser har ett väl tilltaget både aktivt och passivt investeringskapital (resurs / medel) som kan användas för inköp av aktier och investeringar i mina aktieportföljer (resultat / mål) men igen, mål och medel är inte samma sak. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Kompletterande inkomster…??

Den andra funderingen gäller avkastningen på aktieinvesteringar. Hur bör man beräkna den och vilka krav bör man ha på avkastning från aktier?

Besser har gjort det lätt för sig genom att bara räkna med aktieutdelningar som stabil avkastning. Det betyder att jag bara har fem enkla krav som skall uppfyllas. Ni har kanske hört dem förut, men här kommer en gång till.…  🙂

Avkastningen från mina aktier skall vara: Riskbegränsad (stabila utdelningar…), Regelbunden (utbetalas varje år..), Realiserad (utbetald på bankkonto…), Passiv (ingen egen aktivitet…) och Lågbeskattad (lägre än vanlig kapitalskatt…).

Men mina utdelningar skall också någon gång i framtiden ge en kompletterande inkomst till mina övriga inkomster (inkomst av tjänst och pension…) och då räknar jag bara med inkomst efter skatt. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto, och jag räknar med en normal (årlig…) skattesats om cirka 10 % på ISK för 2021.

Hitintills har jag fått utdelningar på 94 tkr för halvåret och det blir då 84 tkr netto eller cirka 7 tkr /månad netto (över 12 månader…) som kompletterande extra inkomst för 2021. Eller som Skatteverket skulle uttrycka det…”Inkomst av kapital efter avdrag för skatt”…. 🙂

Hur blir totala resultatet för helåret 2021? Det vet jag inte men det får vi reda på vid nästa avstämning i början av januari 2022. Resultatet hitintills är helt OK tycker Besser, men under de närmaste åren återinvesterar jag alla utdelningar (dvs ”ränta på ränta”…) så att aktieportföljerna fortsätter att växa.

Jag har inga som helst finansiella mål för avkastningen, dvs aktieutdelningar eller kompletterande inkomster. De får bli vad det blir, men jag gissar att de kommer att vara hyfsat höga och dessutom öka under åren fram över…. 🙂

Privatekonomi…??

Besser argumenterar alltid för att man skall ha en ”välskött privatekonomi” och att just aktieutdelningarna är en viktig del av den (kommande….?) privatekonomin. Men som vi visat tidigare så är höga inkomster inte en förutsättning för att ha bra ordning på sin privatekonomi. Snarare tvärt om, höga inkomster leder ofta till höga utgifter och då blir det inget kvar till långsiktigt sparande.

Om vi periodiserar privatekonomin (som inom företagsekonomin och skattelagstiftningen…) så har vi (på årsbasis…) i princip Intäkter (löner, pension m.m.), Skatter och Kostnader. Resultatet, dvs det kapital som blir över efter betalda skatter och allmänna kostnader kan i princip användas till Konsumtion eller Sparande.

Det som främst visar hur stark privatekonomi man har (just idag…) blir då det verkliga (genomförda, netto…) sparandet ( = X ) plus en stabil extra inkomst av kapital (som t.ex. aktieutdelningar….) efter skatt ( = Y ). En bra översikt av sin egen privatekonomi ( = Z ) får man genom en ganska enkel ekvation ( Z = X + Y ). Den ekvationen kan vara bra att räkna på för alla som planerar för framtiden….. 🙂

Det betyder också att det inte är dagens aktieinvesteringar som är viktigast för den långsiktiga och stabila avkastningen, utan alla aktieinvesteringar, dvs de som redan har gjorts, de som görs idag och de som kommer att göras i framtiden.

Det som inte räknas är ”planerad, tänkt eller önskad” avkastning från aktieinvesteringar utan bara stabil avkastning som regelbundet utbetalas i verkligheten. Det är också den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet när det gäller aktier och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…. 🙂

Absoluta och Relativa tal….?

Besser är (lite / mycket…?) annorlunda som investerare och gillar som ni kanske vet (..??) Absoluta tal. Nästan alla aktiebloggare (och ”alla andra vanliga aktieinvesterare”…..) anger mest Relativa tal för sina aktieinvesteringar. Kanske för att avkastning typ reavinster och värdeökning ser bättre ut med relativa tal. Men det innebär också en större långsiktig osäkerhet och kanske även ett önsketänkande när det gäller redovisade värden och utveckling.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”Relativa tal betalar inga räkningar….”  Åter igen så blir det en varning för den stora skillnaden mellan (relativt….) önsketänkande och (absolut…) verklighet….

Börsutvecklingen.….?

Jag skrev lite om den senaste tidens börsutveckling i inlägget den 16 april och nu är det dags för en kortare uppdatering, speciellt för de senaste 12 månaderna. (för OMXSPI, stängningskurser….)

Nuvarande (senaste….) börscykeln började på botten redan i november 2008 med OMXS på 177. Sen dess har börsen har gått upp i drygt 12 år, ibland långsamt och skakigt, men alltid långsiktigt uppåt. Senaste åren så minns vi också ”Coronadippen” förra året i mars 2020 (minus 35 % på en månad…) då börsen var nere på 479 den 23 mars 2020 och vände, men sen dess har (OMXS…) börsen bara gått (snabbt och stadigt…) uppåt.

Om vi bara ser till de senaste 12 månaderna så har uppgången varit ganska fantastisk. När vi börjar den 1 juli 2020 så ligger börsen på 652, en uppgång på 36 % på bara 3 månader sen Coronadippen. Det blev en fortsatt snabb återhämtning och redan 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH får vi 6 okt med 735 och år 2020 slutar den 30 dec768. Det blev en uppgång i slutet av året med 18 % på bara 6 månader…..

Börsåret 2021 börjar med nytt ATH den 4 jan med 775 och redan den 20 jan 2021 så går börsen för första gången över 800. Sen fortsätter börsen snabbt uppåt och mindre än 3 månader senare, den 9 april 2021 går börsen över 900 för första gången. Men börsen fortsätter uppåt. Måndag den 14 juni når börsen 929 som är senaste ATH. För börsutvecklingen första halvåret så slutar OMXS den 30 juni 2021916.59. En fantastisk uppgång igen, nu med drygt 18 % på bara 6 månader….

Hur går börsen framöver? När kommer det en ny nedgång? Det vet vi inte men det blir antagligen en spektakulär resa. Är man bara mentalt och finansiellt förberedd så klarar man sig antagligen bättre. Det blir nog en spännande tid framöver. Besser säger som Staffan Salén (kolla i afffärsvarden.se…. ”Håll i hatten….. and enjoy the show”

Ränteutvecklingen…..?

Ränteutvecklingen är mest beroende av den underliggande inflationen och vi har haft både låg inflation och låga räntor under de senaste åren. Vi har idag fortfarande låg inflation under 2 %, men nu börjar några räntor röra på sig.

Om vi ser på ränteutvecklingen för Statslåneräntan (slr) de senaste 12 månaderna så händer det stora förändringar. Statslåneräntan (slr) är en referensränta som bestäms varje vecka och som används inom skattelagstiftningen, t.ex så beror ISK skatten på värdet av slr i slutet av november året innan beskattningsåret. Något som Besser skrivit om tidigare.

Om vi börjar den 1 juli 2020 så ligger slr på – 0.05 % (dvs minusränta). Det är fortsatt minusränta fram till 4 september då slr går upp till + 0.02 %, men redan veckan därpå (11 september) så är slr på minus igen med – 0.04 %. Det är fortsatt minusränta för hela resten av år 2020 med ett lägsta värde på – 0.13 % den 23 oktober 2020.

Även år 2021 börjar med slr minusränta0.06 % den 1 januari 2021. Minusräntan fortsätter fram till 5 februari då slr för första gången når nollränta (dvs 0.00 %) men därefter ökar räntan ordentligt. Slr når 0.26 % redan den 5 mars och den går därefter aldrig under 0.21 % under resten av första halvåret 2021. Högsta värde blir 0.33 % den 21 maj och första halvåret 2021 slutar slr på 0.24 %  den 30 juni

Den andra viktiga räntan är Reporäntan, dvs den ränta som är Riksbankens korta styrränta och som bankerna kan låna eller placera kapital till i Riksbanken. Reporäntan rör sig långsammare och bestäms några få gånger per år av Riksbankens direktion.

Om vi ser på de senaste 12 månaderna så ligger reporäntan still på 0.00 % ända sen den 8 januari 2020, efter att innan dess ha legat med negativ ränta i drygt 5 år. Men det är också lätt att glömma att reporäntan låg på 2.00 % den 20 december 2011 så reporäntan kan också gå uppåt. Den 30 juni 2021 ligger reporäntan fortfarande kvar på 0.00 % och vi ser ingen förändring i närtid, men om något eller några år kommer antagligen även reporäntan att gå upp. Vi får se hur det går…

Kommer Inflationen, Statslåneräntan och Reporäntan att gå upp framöver? Är det början på en allmänt långsiktig ränteuppgång? Inte vet jag… men vi har en ganska fantastisk uppgång på slr som indikerar högre ISK skatter (och högre långa räntor…??) framöver. För reporäntan tar det längre tid, antagligen något eller några år till innan vi får se en uppgång, men det kommer alltid en uppgång och den kommer att påverka börsen. Vi får väl se hur det går…..

Slutsats…

Första halvåret 2021 har hitintills varit ett bättre aktieår när det gäller aktieutdelningar jämfört med 2020. Några bolag har också delat ut delar av de inställda utdelningarna från 2020 nu under 2021.

Men många bolag har också varit lite försiktigare när det gäller att dela ut delar av 2020 års vinster till aktieägarna (typ H&M). Jag räknar med att utdelningarna återgår till mer normala nivåer först under 2022 eller 2023.

Avstämningen för första halvåret 2021 visar att mina aktieinvesteringar är på rätt väg och att jag också gör rätt saker. Just därför är avstämningen varje halvår är en viktig checkpunkt för att kunna planera för den framtida utvecklingen.

Det vi kan lära av Besser är att det är en förvånansvärd stor skillnad mellan absoluta och relativa värden, även när det gäller aktieinvesteringar. Det gäller att vara väl medveten om den skillnaden….. 🙂

Både börsutvecklingen och ränteutvecklingen kommer att bli ”spännande” att följa framöver. Det finns risk för både börsnedgång och ränteuppgång, ingen positiv combo för de flesta svenskar. Då gäller det att vara förberedd för framtiden, både mentalt och finansiellt……..

”Självklart skall man ha absolut koll på sina aktieinvesteringar, så att framtiden blir en realistisk verklighet och inte ett osäkert önsketänkande.” som Besser också brukar säga…. 🙂

Med de kloka orden önskar Besser alla bloggläsare en riktigt skön sommar. Bloggen tar nu en paus över sommaren och återkommer i slutet av augusti (som vanligt varannan fredag…) med fler kloka ord, goda råd och udda (Besserwisser….) tankar.

Besser

Det har varit några blogginlägg som tagit upp ”Mental Accounting” i samband med aktieinvesteringar. Nästan alla bloggare tycker att det är något osmart och negativt. Mental Accounting verkar vara något som bara ostrukturerade och oerfarna aktieinvesterare gör. Om man är smart och rationell så påverkas man inte av så enkla psykologiska fenomen. Då gör man bara smarta och rationella aktieinvesteringar, eller hur… J

Som vanligt tycker Besser tvärt om. Det blir en genomgång av just Mental Accounting i praktiken.

Vad är Mental Accounting?

Det finns många som tycker och tänker (och skriver bloggar…) utan att egentligen förstå vad Mental Accounting innebär i verkligheten.  Det är oftast yngre aktieinvesterare som anser sig vara smarta och kunniga i företagsekonomi och finansanalys, och där den egna rationella och analytiska förmågan överskattas. Då blir gärna teorier viktigare än praktisk verklighet…. 🙂

Bara för att man kan läsa en årsredovisning och kan lite finansanalys så blir man inte automatiskt en framgångsrik aktieinvesterare” som Besser brukar säga…. 🙂

Det finns många böcker och artiklar om Mental Accounting och Financial Behaviour så det är bara att läsa på om man är intresserad. Men vi tar det från början….

Företagsekonomi…

Företag måste alltid hålla reda på sin ekonomi med kostnader och intäkter under året. Det finns stora variationer i hur man gör men det finns också några grundläggande krav enligt t.ex. skattelagstiftningen och aktiebolagslagen. Några av de mest grundläggande funktionerna i företagsekonomin, som nästan alla företag använder, är…

Budget…  En bedömning om hur framtiden blir det närmaste året. Innehåller alltid en intäktsbudget och en kostnadsbudget. Budgeten blir ofta en ren gissning som också kan vara totalt överoptimistisk.

Bokföring….  Dokumentation av de ekonomiska transaktioner som sker under året. Bokföringen kan lätt manipuleras genom både lagliga och olagliga bokföringstrix.

Redovisning…. Sammanställning och analys av vad som hänt det senaste året med en Resultaträkning och en Balansräkning. Även med Redovisningen finns det möjlighet till manipulering med bokslutsdispositioner som är både lagliga och olagliga.

Revision….. Granskning och analys av företaget verksamhet för det senaste året i en oberoende Revisionsberättelse. Revisionen förutsätter att man kan lita på revisorernas integritet och opartiskhet vilket inte alltid är fallet.

Som vi ser ovan är Besser skeptisk till all företagsanalys som baseras på företagets egen redovisade ekonomi. Det går helt enkelt inte att lita på att alla bolag följer de etiska och moraliska regler som förutsätts inom företagsekonomin. Det finns nästa alltid en dold agenda där styrelse, VD och ledningsgruppen försöker få bolaget att se bättre ut än vad bolaget är i verkligheten…. 🙂

Små och stora bolag…

Det vi kan lära oss från verkligheten är att varje bolags egen ”företagsekonomi” hanteras på helt olika sätt beroende på det enskilda bolaget.

För små bolag är det allt från den orättvisa bilden att det lilla bolaget har alla sina räkningar i en skokartong och betalar av räkningarna när man får betalt av kunderna. Då har (behöver..??) man ingen struktur eller organiserad bokföring alls. Självklart finns numera billiga (och även gratis…) bokföringsprogram även för de minsta företagen. De flesta småbolag har idag ett eget komplett bokföringsprogram eller använder sig av en extern redovisningsbyrå. Men all bokföring är beroende av hur bolaget själv väljer att  hantera och redovisa sin egen ekonomi.

Stora bolag har (alltid..?) ordning och reda på sina intäkter och kostnader med avancerade kontoplaner och ekonomistyrsystem. Det finns ofta en CFO och en stor ekonomiavdelning som hanterar bolagets totala ekonomi. För en utomstående privatperson så verkar det hela som en (onödigt..?) mycket avancerad och komplex struktur, men med allt fler krav på transparens och öppenhet för publika aktiebolag på börsen så är det i många fall en nödvändighet. Det betyder dock inte att även stora bolag kan ”anpassa” sin företagsekonomi efter styrelsens och VDs egna önskemål. Det finns aldrig en absolut sanning inom företagsekonomin.

Revisorer….

Tyvärr är det snarare regel än undantag att man inte kan lita på revisorerna opartiskhet och oberoende. Glöm inte att alla revisorer får både sina uppdrag och sitt arvoden från bolagets styrelse och VD. Då vill man inte riskera att bli av med en lönsam kund och ett lönsamt uppdrag genom att vara alltför besvärlig när man kollar upp och går igenom bokföringen. Så länge bolaget håller sin redovisning inom redovisningslagarna så är allt ofta OK enligt revisorn.

Dessutom har de flesta revisionsbolag också en egen konsultavdelning där man gör utredningsuppdrag inom just redovisning, skatter och företagsekonomi för sina kunder. Då vill man inte förlora de mycket lönsamma konsultuppdragen genom att peka på oetiska och oärliga (men lagliga…) redovisningsmetoder i sin revisionsberättelse..

Privatinvesterare…

Som privatinvesterare bör man kanske lägga sig närmare mitten av företagsekonomin när det gäller struktur, dokumentation och redovisning av sina egna aktieinvesteringar.

Att göra komplexa investeringskalkyler och avancerade finansanalyser hjälper inte alls. Om man dessutom försöker följa samma avancerade struktur som storbolagen så blir man bara mer förvirrad och det blir ingen praktisk eller vettig analys eller dokumentation kvar alls.

Dessutom så drabbas man av ”siffrornas förbannelse”. Det vill säga tanken att mer siffror och mer information alltid leder till bättre beslutsunderlag och därmed bättre investeringsbeslut. Så är det inte i verkligheten. En av Bessers käpphästar är just att…. ”Framtiden kan aldrig förutsägas med en Excel kalkyl”…… 🙂

Men man skall inte heller låta oplanerade känslor och infall styra sina aktieinvesteringar där strukturer och siffror helt saknas. Då blir alla investeringar bara önsketänkande, mest byggt på tillfälliga rykten och löst tyckande i TV, press och på sociala media.

Det som behövs för en seriös aktieinvesterare är en planerad struktur, en väl genomförd dokumentation och en objektiv redovisning av både resultat och balans för den egna aktieportföljen. Hur man gör spelar mindre roll, huvudsaken är att man kan följa aktieportföljens utvecklingen (och kanske lära sig något av sina egna misstag när de väl dokumenteras….. 🙂 

Personal Accounting…

När man pratar om Mental Accounting så menar man ofta att privatpersoner inte tar ett samlat grepp över sin totala privatekonomi och faller i psykologiska fällor som att låta sparpengar ligga kvar på nollräntekonto i banken samtidigt som man har eftersläpande höga kreditkostnader för sina kreditkort. Självklart skall man se till att betala bort sina dyra smålån och kreditkortskulder innan man har ett större kapital på banken, men när man väl kommit ner i vettig nivå med de dyrare bostadslånen så bör man strukturera sin privatekonomi enligt företagsekonomiska principer. Man skulle även kunna kalla det Personal Accounting.

Att ha olika konton för olika delar av privatekonomin är lika viktigt som att företagen har olika konton för företagsredovisningen. Då blir Personal Accounting en viktig del där man som privatperson även praktiskt kan ha löpande översikt på hur kostnader och intäkter förändras och fördelar sig över året.

Besser rekommenderar att alla delar av privatekonomin både struktureras, dokumenteras och analyseras även om man själv väljer hur detaljerat man gör det.

I verkligheten är det viktigare för privatekonomin att ha praktisk koll på kapitalflödet än att styra konton efter teoretiska räntekostnader.

Det blir så mycket enklare att få en överblick och att i tid upptäcka de delar av den privata ekonomin som inte fungerar (t.ex. Budget vs Utfall för olika konton…..). Det blir därmed också en bättre möjligheten att planera både sparande och (aktie-….) investeringar för framtiden.

När det gäller finansiella investeringar så är det ännu viktigare att man verkligen har koll på verksamheten. Då behövs både en vettig struktur, komplett dokumentation och regelbunden uppföljning och analys.

Besser gör som vanligt en avstämning av sina aktieportföljer varje halvår och det blir ett inlägg i början av juni med den analysen av resultat och balans.

3P igen….

Det hela kokar ner till att en av Bessers favoriter, ”3P”, även kan användas för allmän privatekonomi.

Planera din privatekonomi redan från början med en budget och utfall för de huvudsakliga delarna av din ekonom (Planning…). Spara regelbundet för att Finansiera både en kortsiktig  ekonomisk buffert och långsiktiga investeringar (Preparation….). Se till att du också verkligen Genomför och följer upp dina planer så att din privatekonomi inte blir ett önsketänkande utan en långsiktig realistisk verklighet (Performance….).

”Svårare än så är det inte”…. säger Besser 🙂

Slutsats…

Mental Accounting bygger på att privatpersoner faller i psykologiska fällor, men när man undvikit de de värsta obalanserna i privatekonomin så är Personal Accounting en bra idé.  Då är det viktigt att ha en enkel översikt av sin ekonomi där det finns struktur, hantering och analys med olika Konton för Budget / Utfall.

Budget, Bokföring, Redovisning och Uppföljning (Revision…) är något som även privatpersoner bör tänka på och planera för när det gäller privatekonomin. Det spelar mindre roll hur det görs, huvudsaken är att det blir gjort.

Att ha koll på den egna privatekonomin med olika konton (Personal Accounting…) är lika viktigt för privatpersoner som redovisning och ekonomistyrning (Business Accounting…) är för företaget.

De som kritiserar Mental Accounting förstår ofta inte den stora skillnaden mellan att teoretiskt maximera sin privatekonomi och att praktiskt optimera sin privatekonomi. Det finns alltid (dolda….) bivillkor till den målfunktionen. Att (teoretiskt…) maximera en ekonomisk funktion ger dessutom (i praktiken….) högre (och ofta oväntade…) risker. Det gäller både för samhället i stort, företaget och privatekonomin. ”Något att fundera över”….. tycker Besser J

Eller som en klok person (Erik Brändström…) uttryckte det….”Enkelt är effektivt och har låga kostnader, Komplext är dyrt och har dolda risker” (Yes, Besser känner Erik sen tidigare, och tycker ändå att han är en smart och klok person….. 🙂 )

Besser