Archives for category: Uncategorized

Det blir som vanligt bara en kort avstämning varje halvår för Besser. Mer än så behövs inte om man är en långsiktig investerare som Besser… (är eller gärna vill vara… 🙂 ) .

Men nu blir det också några udda och annorlunda funderingar runt ämnet aktieinvesteringar, typ avstämning, investeringskapital, långsiktighet, privatekonomi, absoluta tal, börsutvecklingen och ränteutvecklingen som det kan vara bra att ha koll på.

Avstämning…??

Bör man ha finansiella mål för sina aktieinvesteringar? De flesta (inkl Besser…) svarar nog (utan att fundera…) ja på den frågan, men det beror också på vilken typ av mål man har med sina investeringar. Just ”finansiella mål” kan också bli en psykologisk fälla när det gäller långsiktigheten för aktier och investeringar.

Bakgrunden är en artikel av Morgan Housel (MH) som jag läste om för en tid sedan. MH argumenterade att finansiella mål (financial goals) kan ge ett sämre slutresultat och felaktiga impulser till kortsiktighet.

Hela artikeln är från The Motley Fool och kan läsas  här   (Morgan Housel är en av Bessers favoritförfattare som jag gärna läser om flera gånger….)

När Besser gör en avstämning varje halvår så är det inte för att se om jag har uppnått ”mina finansiella mål för halvåret” (för det finns inga sådana….) utan mer en koll på att jag är på rätt väg och att jag gör rätt saker med mina aktieinvesteringar.

Det är en stor skillnad. Jag vet vad jag vill uppnå (tre fullinvesterade aktieportföljer…) och jag vet vad jag skall göra (regelbundet sparande och regelbundna aktieinvesteringar….) men jag har ingen bestämd tidpunkt eller några bestämda värden som skall uppnås till varje avstämning.

Det jag planerar för är att någon gång i framtiden få tre fullinvesterade aktieportföljer men har ingen aning om när de blir färdiga. Det beror på tillgång på investeringskapital, börsutvecklingen och enskilda aktiekurser.

Däremot vet jag vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i varje aktieportfölj (dvs ”Planning”…) och jag har också ett aktivt investeringskapital (dvs ”Preparation”…) som jag använder till inköp av mina regelbundna aktieinvesteringar (dvs ”Performance”…). Det betyder också att jag redan nu kan säga att jag är fullinvesterad med ett fullt antal aktier i några bolag i varje aktieportfölj.

Avstämningen…!!

Det är som vanligt bara 4 delar av Resultaträkningen (för första halvåret…) som jag tycker är intressanta och som visar om jag är på rätt väg och gör rätt saker. Resultatet kommer här: (med jämförande värden för första halvåret 2020 inom parentes)

Finansiering…. Eget sparande, som är en del av mitt passiva investeringskapital, har ökat med 82 tkr (108 tkr). Det är en märkbar minskning sen 2020 och det blir antagligen också den lägre nivå som jag ligger kvar på under de närmste åren. Förutom sparandet har jag också fått räntor och skatteåterbäring till mitt passiva investeringskapital, men det räknas inte som eget sparande.

Investering…. Jag har gjort 26 inköp (25 st) av 3.360 aktier (10.900 st) i 8 bolag (12 st). Även det en ordentlig minskning av antalet aktier jämfört förra årets ”Coronainköp”. Alla aktier är noterade på OMXS LC och investeringarna har gjorts med mitt aktiva investeringskapital.  Jag räknar med något färre inköp under andra halvåret.

Intäkter…. Det har blivit utdelningar på totalt 94 tkr (14 tkr) så här långt. Mest som en reaktion på förra årets inställda ”Coronautdelningar”. Det blir ytterligare några utdelningar under andra halvåret, men jag vet inte hur många eller hur mycket det blir.

Kostnader…. Det har blivit skatt (ISK) på 7.665 kr (4.562 kr) och courtage (SEB) på 446 kr (685 kr) så här långt. Jag räknar med en dryg fördubbling för helåret 2021. Vi får se hur det går.

När det gäller Tillgångar i Balansräkningen för de tre aktieportföljerna så är status följande….

Aktier… Det finns idag 39.485 aktier i tre aktieportföljer av totalt planerade 107.000 aktier.

Bolag…. Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 11 bolag av totalt planerade cirka 50 Bolag.

Branscher… Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 1 bransch (Banker..) av totalt 10 branscher.

Investeringskapital…??

Nej, Besser har inget investeringskapital i sina aktieportföljer. En av de mest fundamentala delarna inom aktieinvesteringar att alltid separera kapital från aktier. Tyvärr är det många, även erfarna investerare, som inte förstår det här. Det är den stora skillnaden mellan mål och medel.

Kapital är bara en resurs (bland flera…) som behövs för att få ett bra resultat. Det resultatet kan vara en ”aktieportfölj” med löpande aktieinvesteringar, men en resurs är aldrig ett resultat.

Däremot kan även ”investeringskapital” vara ett mål i sig som det krävs medel och resurser för att uppnå, men det är ett helt annat mål än ”aktier i en aktieportfölj”. En lämpligt väg för att få ett ”investeringskapital” (målet…) är ”regelbundet sparande” (medel…) men det finns självklart även andra medel att nå det målet.

Går man vidare neråt i kedjan så kan även ”regelbundet sparande” vara ett mål i sig. De medel som behövs för att nå det målet lämnar jag åt andra att fundera över (kanske ”autogiro” är ett lämpligt medel….) men det gäller att alltid veta vad som är mål och vad som är medel.

Besser har ett väl tilltaget både aktivt och passivt investeringskapital (resurs / medel) som kan användas för inköp av aktier och investeringar i mina aktieportföljer (resultat / mål) men igen, mål och medel är inte samma sak. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Kompletterande inkomster…??

Den andra funderingen gäller avkastningen på aktieinvesteringar. Hur bör man beräkna den och vilka krav bör man ha på avkastning från aktier?

Besser har gjort det lätt för sig genom att bara räkna med aktieutdelningar som stabil avkastning. Det betyder att jag bara har fem enkla krav som skall uppfyllas. Ni har kanske hört dem förut, men här kommer en gång till.…  🙂

Avkastningen från mina aktier skall vara: Riskbegränsad (stabila utdelningar…), Regelbunden (utbetalas varje år..), Realiserad (utbetald på bankkonto…), Passiv (ingen egen aktivitet…) och Lågbeskattad (lägre än vanlig kapitalskatt…).

Men mina utdelningar skall också någon gång i framtiden ge en kompletterande inkomst till mina övriga inkomster (inkomst av tjänst och pension…) och då räknar jag bara med inkomst efter skatt. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto, och jag räknar med en normal (årlig…) skattesats om cirka 10 % på ISK för 2021.

Hitintills har jag fått utdelningar på 94 tkr för halvåret och det blir då 84 tkr netto eller cirka 7 tkr /månad netto (över 12 månader…) som kompletterande extra inkomst för 2021. Eller som Skatteverket skulle uttrycka det…”Inkomst av kapital efter avdrag för skatt”…. 🙂

Hur blir totala resultatet för helåret 2021? Det vet jag inte men det får vi reda på vid nästa avstämning i början av januari 2022. Resultatet hitintills är helt OK tycker Besser, men under de närmaste åren återinvesterar jag alla utdelningar (dvs ”ränta på ränta”…) så att aktieportföljerna fortsätter att växa.

Jag har inga som helst finansiella mål för avkastningen, dvs aktieutdelningar eller kompletterande inkomster. De får bli vad det blir, men jag gissar att de kommer att vara hyfsat höga och dessutom öka under åren fram över…. 🙂

Privatekonomi…??

Besser argumenterar alltid för att man skall ha en ”välskött privatekonomi” och att just aktieutdelningarna är en viktig del av den (kommande….?) privatekonomin. Men som vi visat tidigare så är höga inkomster inte en förutsättning för att ha bra ordning på sin privatekonomi. Snarare tvärt om, höga inkomster leder ofta till höga utgifter och då blir det inget kvar till långsiktigt sparande.

Om vi periodiserar privatekonomin (som inom företagsekonomin och skattelagstiftningen…) så har vi (på årsbasis…) i princip Intäkter (löner, pension m.m.), Skatter och Kostnader. Resultatet, dvs det kapital som blir över efter betalda skatter och allmänna kostnader kan i princip användas till Konsumtion eller Sparande.

Det som främst visar hur stark privatekonomi man har (just idag…) blir då det verkliga (genomförda, netto…) sparandet ( = X ) plus en stabil extra inkomst av kapital (som t.ex. aktieutdelningar….) efter skatt ( = Y ). En bra översikt av sin egen privatekonomi ( = Z ) får man genom en ganska enkel ekvation ( Z = X + Y ). Den ekvationen kan vara bra att räkna på för alla som planerar för framtiden….. 🙂

Det betyder också att det inte är dagens aktieinvesteringar som är viktigast för den långsiktiga och stabila avkastningen, utan alla aktieinvesteringar, dvs de som redan har gjorts, de som görs idag och de som kommer att göras i framtiden.

Det som inte räknas är ”planerad, tänkt eller önskad” avkastning från aktieinvesteringar utan bara stabil avkastning som regelbundet utbetalas i verkligheten. Det är också den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet när det gäller aktier och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…. 🙂

Absoluta och Relativa tal….?

Besser är (lite / mycket…?) annorlunda som investerare och gillar som ni kanske vet (..??) Absoluta tal. Nästan alla aktiebloggare (och ”alla andra vanliga aktieinvesterare”…..) anger mest Relativa tal för sina aktieinvesteringar. Kanske för att avkastning typ reavinster och värdeökning ser bättre ut med relativa tal. Men det innebär också en större långsiktig osäkerhet och kanske även ett önsketänkande när det gäller redovisade värden och utveckling.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”Relativa tal betalar inga räkningar….”  Åter igen så blir det en varning för den stora skillnaden mellan (relativt….) önsketänkande och (absolut…) verklighet….

Börsutvecklingen.….?

Jag skrev lite om den senaste tidens börsutveckling i inlägget den 16 april och nu är det dags för en kortare uppdatering, speciellt för de senaste 12 månaderna. (för OMXSPI, stängningskurser….)

Nuvarande (senaste….) börscykeln började på botten redan i november 2008 med OMXS på 177. Sen dess har börsen har gått upp i drygt 12 år, ibland långsamt och skakigt, men alltid långsiktigt uppåt. Senaste åren så minns vi också ”Coronadippen” förra året i mars 2020 (minus 35 % på en månad…) då börsen var nere på 479 den 23 mars 2020 och vände, men sen dess har (OMXS…) börsen bara gått (snabbt och stadigt…) uppåt.

Om vi bara ser till de senaste 12 månaderna så har uppgången varit ganska fantastisk. När vi börjar den 1 juli 2020 så ligger börsen på 652, en uppgång på 36 % på bara 3 månader sen Coronadippen. Det blev en fortsatt snabb återhämtning och redan 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH får vi 6 okt med 735 och år 2020 slutar den 30 dec768. Det blev en uppgång i slutet av året med 18 % på bara 6 månader…..

Börsåret 2021 börjar med nytt ATH den 4 jan med 775 och redan den 20 jan 2021 så går börsen för första gången över 800. Sen fortsätter börsen snabbt uppåt och mindre än 3 månader senare, den 9 april 2021 går börsen över 900 för första gången. Men börsen fortsätter uppåt. Måndag den 14 juni når börsen 929 som är senaste ATH. För börsutvecklingen första halvåret så slutar OMXS den 30 juni 2021916.59. En fantastisk uppgång igen, nu med drygt 18 % på bara 6 månader….

Hur går börsen framöver? När kommer det en ny nedgång? Det vet vi inte men det blir antagligen en spektakulär resa. Är man bara mentalt och finansiellt förberedd så klarar man sig antagligen bättre. Det blir nog en spännande tid framöver. Besser säger som Staffan Salén (kolla i afffärsvarden.se…. ”Håll i hatten….. and enjoy the show”

Ränteutvecklingen…..?

Ränteutvecklingen är mest beroende av den underliggande inflationen och vi har haft både låg inflation och låga räntor under de senaste åren. Vi har idag fortfarande låg inflation under 2 %, men nu börjar några räntor röra på sig.

Om vi ser på ränteutvecklingen för Statslåneräntan (slr) de senaste 12 månaderna så händer det stora förändringar. Statslåneräntan (slr) är en referensränta som bestäms varje vecka och som används inom skattelagstiftningen, t.ex så beror ISK skatten på värdet av slr i slutet av november året innan beskattningsåret. Något som Besser skrivit om tidigare.

Om vi börjar den 1 juli 2020 så ligger slr på – 0.05 % (dvs minusränta). Det är fortsatt minusränta fram till 4 september då slr går upp till + 0.02 %, men redan veckan därpå (11 september) så är slr på minus igen med – 0.04 %. Det är fortsatt minusränta för hela resten av år 2020 med ett lägsta värde på – 0.13 % den 23 oktober 2020.

Även år 2021 börjar med slr minusränta0.06 % den 1 januari 2021. Minusräntan fortsätter fram till 5 februari då slr för första gången når nollränta (dvs 0.00 %) men därefter ökar räntan ordentligt. Slr når 0.26 % redan den 5 mars och den går därefter aldrig under 0.21 % under resten av första halvåret 2021. Högsta värde blir 0.33 % den 21 maj och första halvåret 2021 slutar slr på 0.24 %  den 30 juni

Den andra viktiga räntan är Reporäntan, dvs den ränta som är Riksbankens korta styrränta och som bankerna kan låna eller placera kapital till i Riksbanken. Reporäntan rör sig långsammare och bestäms några få gånger per år av Riksbankens direktion.

Om vi ser på de senaste 12 månaderna så ligger reporäntan still på 0.00 % ända sen den 8 januari 2020, efter att innan dess ha legat med negativ ränta i drygt 5 år. Men det är också lätt att glömma att reporäntan låg på 2.00 % den 20 december 2011 så reporäntan kan också gå uppåt. Den 30 juni 2021 ligger reporäntan fortfarande kvar på 0.00 % och vi ser ingen förändring i närtid, men om något eller några år kommer antagligen även reporäntan att gå upp. Vi får se hur det går…

Kommer Inflationen, Statslåneräntan och Reporäntan att gå upp framöver? Är det början på en allmänt långsiktig ränteuppgång? Inte vet jag… men vi har en ganska fantastisk uppgång på slr som indikerar högre ISK skatter (och högre långa räntor…??) framöver. För reporäntan tar det längre tid, antagligen något eller några år till innan vi får se en uppgång, men det kommer alltid en uppgång och den kommer att påverka börsen. Vi får väl se hur det går…..

Slutsats…

Första halvåret 2021 har hitintills varit ett bättre aktieår när det gäller aktieutdelningar jämfört med 2020. Några bolag har också delat ut delar av de inställda utdelningarna från 2020 nu under 2021.

Men många bolag har också varit lite försiktigare när det gäller att dela ut delar av 2020 års vinster till aktieägarna (typ H&M). Jag räknar med att utdelningarna återgår till mer normala nivåer först under 2022 eller 2023.

Avstämningen för första halvåret 2021 visar att mina aktieinvesteringar är på rätt väg och att jag också gör rätt saker. Just därför är avstämningen varje halvår är en viktig checkpunkt för att kunna planera för den framtida utvecklingen.

Det vi kan lära av Besser är att det är en förvånansvärd stor skillnad mellan absoluta och relativa värden, även när det gäller aktieinvesteringar. Det gäller att vara väl medveten om den skillnaden….. 🙂

Både börsutvecklingen och ränteutvecklingen kommer att bli ”spännande” att följa framöver. Det finns risk för både börsnedgång och ränteuppgång, ingen positiv combo för de flesta svenskar. Då gäller det att vara förberedd för framtiden, både mentalt och finansiellt……..

”Självklart skall man ha absolut koll på sina aktieinvesteringar, så att framtiden blir en realistisk verklighet och inte ett osäkert önsketänkande.” som Besser också brukar säga…. 🙂

Med de kloka orden önskar Besser alla bloggläsare en riktigt skön sommar. Bloggen tar nu en paus över sommaren och återkommer i slutet av augusti (som vanligt varannan fredag…) med fler kloka ord, goda råd och udda (Besserwisser….) tankar.

Besser

Det har varit några blogginlägg som tagit upp ”Mental Accounting” i samband med aktieinvesteringar. Nästan alla bloggare tycker att det är något osmart och negativt. Mental Accounting verkar vara något som bara ostrukturerade och oerfarna aktieinvesterare gör. Om man är smart och rationell så påverkas man inte av så enkla psykologiska fenomen. Då gör man bara smarta och rationella aktieinvesteringar, eller hur… J

Som vanligt tycker Besser tvärt om. Det blir en genomgång av just Mental Accounting i praktiken.

Vad är Mental Accounting?

Det finns många som tycker och tänker (och skriver bloggar…) utan att egentligen förstå vad Mental Accounting innebär i verkligheten.  Det är oftast yngre aktieinvesterare som anser sig vara smarta och kunniga i företagsekonomi och finansanalys, och där den egna rationella och analytiska förmågan överskattas. Då blir gärna teorier viktigare än praktisk verklighet…. 🙂

Bara för att man kan läsa en årsredovisning och kan lite finansanalys så blir man inte automatiskt en framgångsrik aktieinvesterare” som Besser brukar säga…. 🙂

Det finns många böcker och artiklar om Mental Accounting och Financial Behaviour så det är bara att läsa på om man är intresserad. Men vi tar det från början….

Företagsekonomi…

Företag måste alltid hålla reda på sin ekonomi med kostnader och intäkter under året. Det finns stora variationer i hur man gör men det finns också några grundläggande krav enligt t.ex. skattelagstiftningen och aktiebolagslagen. Några av de mest grundläggande funktionerna i företagsekonomin, som nästan alla företag använder, är…

Budget…  En bedömning om hur framtiden blir det närmaste året. Innehåller alltid en intäktsbudget och en kostnadsbudget. Budgeten blir ofta en ren gissning som också kan vara totalt överoptimistisk.

Bokföring….  Dokumentation av de ekonomiska transaktioner som sker under året. Bokföringen kan lätt manipuleras genom både lagliga och olagliga bokföringstrix.

Redovisning…. Sammanställning och analys av vad som hänt det senaste året med en Resultaträkning och en Balansräkning. Även med Redovisningen finns det möjlighet till manipulering med bokslutsdispositioner som är både lagliga och olagliga.

Revision….. Granskning och analys av företaget verksamhet för det senaste året i en oberoende Revisionsberättelse. Revisionen förutsätter att man kan lita på revisorernas integritet och opartiskhet vilket inte alltid är fallet.

Som vi ser ovan är Besser skeptisk till all företagsanalys som baseras på företagets egen redovisade ekonomi. Det går helt enkelt inte att lita på att alla bolag följer de etiska och moraliska regler som förutsätts inom företagsekonomin. Det finns nästa alltid en dold agenda där styrelse, VD och ledningsgruppen försöker få bolaget att se bättre ut än vad bolaget är i verkligheten…. 🙂

Små och stora bolag…

Det vi kan lära oss från verkligheten är att varje bolags egen ”företagsekonomi” hanteras på helt olika sätt beroende på det enskilda bolaget.

För små bolag är det allt från den orättvisa bilden att det lilla bolaget har alla sina räkningar i en skokartong och betalar av räkningarna när man får betalt av kunderna. Då har (behöver..??) man ingen struktur eller organiserad bokföring alls. Självklart finns numera billiga (och även gratis…) bokföringsprogram även för de minsta företagen. De flesta småbolag har idag ett eget komplett bokföringsprogram eller använder sig av en extern redovisningsbyrå. Men all bokföring är beroende av hur bolaget själv väljer att  hantera och redovisa sin egen ekonomi.

Stora bolag har (alltid..?) ordning och reda på sina intäkter och kostnader med avancerade kontoplaner och ekonomistyrsystem. Det finns ofta en CFO och en stor ekonomiavdelning som hanterar bolagets totala ekonomi. För en utomstående privatperson så verkar det hela som en (onödigt..?) mycket avancerad och komplex struktur, men med allt fler krav på transparens och öppenhet för publika aktiebolag på börsen så är det i många fall en nödvändighet. Det betyder dock inte att även stora bolag kan ”anpassa” sin företagsekonomi efter styrelsens och VDs egna önskemål. Det finns aldrig en absolut sanning inom företagsekonomin.

Revisorer….

Tyvärr är det snarare regel än undantag att man inte kan lita på revisorerna opartiskhet och oberoende. Glöm inte att alla revisorer får både sina uppdrag och sitt arvoden från bolagets styrelse och VD. Då vill man inte riskera att bli av med en lönsam kund och ett lönsamt uppdrag genom att vara alltför besvärlig när man kollar upp och går igenom bokföringen. Så länge bolaget håller sin redovisning inom redovisningslagarna så är allt ofta OK enligt revisorn.

Dessutom har de flesta revisionsbolag också en egen konsultavdelning där man gör utredningsuppdrag inom just redovisning, skatter och företagsekonomi för sina kunder. Då vill man inte förlora de mycket lönsamma konsultuppdragen genom att peka på oetiska och oärliga (men lagliga…) redovisningsmetoder i sin revisionsberättelse..

Privatinvesterare…

Som privatinvesterare bör man kanske lägga sig närmare mitten av företagsekonomin när det gäller struktur, dokumentation och redovisning av sina egna aktieinvesteringar.

Att göra komplexa investeringskalkyler och avancerade finansanalyser hjälper inte alls. Om man dessutom försöker följa samma avancerade struktur som storbolagen så blir man bara mer förvirrad och det blir ingen praktisk eller vettig analys eller dokumentation kvar alls.

Dessutom så drabbas man av ”siffrornas förbannelse”. Det vill säga tanken att mer siffror och mer information alltid leder till bättre beslutsunderlag och därmed bättre investeringsbeslut. Så är det inte i verkligheten. En av Bessers käpphästar är just att…. ”Framtiden kan aldrig förutsägas med en Excel kalkyl”…… 🙂

Men man skall inte heller låta oplanerade känslor och infall styra sina aktieinvesteringar där strukturer och siffror helt saknas. Då blir alla investeringar bara önsketänkande, mest byggt på tillfälliga rykten och löst tyckande i TV, press och på sociala media.

Det som behövs för en seriös aktieinvesterare är en planerad struktur, en väl genomförd dokumentation och en objektiv redovisning av både resultat och balans för den egna aktieportföljen. Hur man gör spelar mindre roll, huvudsaken är att man kan följa aktieportföljens utvecklingen (och kanske lära sig något av sina egna misstag när de väl dokumenteras….. 🙂 

Personal Accounting…

När man pratar om Mental Accounting så menar man ofta att privatpersoner inte tar ett samlat grepp över sin totala privatekonomi och faller i psykologiska fällor som att låta sparpengar ligga kvar på nollräntekonto i banken samtidigt som man har eftersläpande höga kreditkostnader för sina kreditkort. Självklart skall man se till att betala bort sina dyra smålån och kreditkortskulder innan man har ett större kapital på banken, men när man väl kommit ner i vettig nivå med de dyrare bostadslånen så bör man strukturera sin privatekonomi enligt företagsekonomiska principer. Man skulle även kunna kalla det Personal Accounting.

Att ha olika konton för olika delar av privatekonomin är lika viktigt som att företagen har olika konton för företagsredovisningen. Då blir Personal Accounting en viktig del där man som privatperson även praktiskt kan ha löpande översikt på hur kostnader och intäkter förändras och fördelar sig över året.

Besser rekommenderar att alla delar av privatekonomin både struktureras, dokumenteras och analyseras även om man själv väljer hur detaljerat man gör det.

I verkligheten är det viktigare för privatekonomin att ha praktisk koll på kapitalflödet än att styra konton efter teoretiska räntekostnader.

Det blir så mycket enklare att få en överblick och att i tid upptäcka de delar av den privata ekonomin som inte fungerar (t.ex. Budget vs Utfall för olika konton…..). Det blir därmed också en bättre möjligheten att planera både sparande och (aktie-….) investeringar för framtiden.

När det gäller finansiella investeringar så är det ännu viktigare att man verkligen har koll på verksamheten. Då behövs både en vettig struktur, komplett dokumentation och regelbunden uppföljning och analys.

Besser gör som vanligt en avstämning av sina aktieportföljer varje halvår och det blir ett inlägg i början av juni med den analysen av resultat och balans.

3P igen….

Det hela kokar ner till att en av Bessers favoriter, ”3P”, även kan användas för allmän privatekonomi.

Planera din privatekonomi redan från början med en budget och utfall för de huvudsakliga delarna av din ekonom (Planning…). Spara regelbundet för att Finansiera både en kortsiktig  ekonomisk buffert och långsiktiga investeringar (Preparation….). Se till att du också verkligen Genomför och följer upp dina planer så att din privatekonomi inte blir ett önsketänkande utan en långsiktig realistisk verklighet (Performance….).

”Svårare än så är det inte”…. säger Besser 🙂

Slutsats…

Mental Accounting bygger på att privatpersoner faller i psykologiska fällor, men när man undvikit de de värsta obalanserna i privatekonomin så är Personal Accounting en bra idé.  Då är det viktigt att ha en enkel översikt av sin ekonomi där det finns struktur, hantering och analys med olika Konton för Budget / Utfall.

Budget, Bokföring, Redovisning och Uppföljning (Revision…) är något som även privatpersoner bör tänka på och planera för när det gäller privatekonomin. Det spelar mindre roll hur det görs, huvudsaken är att det blir gjort.

Att ha koll på den egna privatekonomin med olika konton (Personal Accounting…) är lika viktigt för privatpersoner som redovisning och ekonomistyrning (Business Accounting…) är för företaget.

De som kritiserar Mental Accounting förstår ofta inte den stora skillnaden mellan att teoretiskt maximera sin privatekonomi och att praktiskt optimera sin privatekonomi. Det finns alltid (dolda….) bivillkor till den målfunktionen. Att (teoretiskt…) maximera en ekonomisk funktion ger dessutom (i praktiken….) högre (och ofta oväntade…) risker. Det gäller både för samhället i stort, företaget och privatekonomin. ”Något att fundera över”….. tycker Besser J

Eller som en klok person (Erik Brändström…) uttryckte det….”Enkelt är effektivt och har låga kostnader, Komplext är dyrt och har dolda risker” (Yes, Besser känner Erik sen tidigare, och tycker ändå att han är en smart och klok person….. 🙂 )

Besser

”A business that last 100 years”…. eller en aktieportfölj för 100 år.

 Nej, så lång tid behöver man inte räkna på för Bessers aktieportföljer men det kan var värt att tänka långsiktigt redan från början om man vill bli framgångsrik med sina aktieinvesteringar…. J

Det här inlägget är inspirerat av en  artikel av Fredrik von Schantz som jag läste i placera.se redan i januari 2018. Fredriks artikel kan läsas  här  

Fredrik beskrev hur han såg på långsiktiga aktieinvesteringar och hur man ”bygger en aktieportfölj för 100 år”. (Besser gör som vanligt en lite djupare analys av ämnet och man kan välja om man vill läsa både Fredriks artikeln och Bessers inlägg. Du väljer själv…)

Fredriks artikeln byggde i sin tur på ett ”TED talk” av Martin Reeves som han gjorde i maj 2016 och den kan ses  här  (Den presentationen tar bara 15 minuter och Besser tycker att den är mycket givande. Rekommenderas….)

Facit med start redan 1916…

Finns det något facit på hur man kan ”bygga en aktieportfölj för 100 år”? Ja, det finns det faktiskt, vi kan ta ett av Bessers favoritexempel….

Det exemplet är nämligen Investor AB som också är börsen största investmentbolag och som idag har ett börsvärde runt 560 miljarder och drygt 328.000 aktieägare.

Investor startades 1916, mitt under första världskriget, av Marcus Wallenberg Sr för att just ta hand om familjen Wallenbergs egna aktier i olika bolag. I princip var Investor en aktieportfölj i bolagsform för familjen samlade aktier. Investor AB utvecklades vidare från ett mindre bolag till ett investmentbolag som sen börsnoterades på Stockholmsbörsen redan 1917. Därmed fick även allmänheten möjlighet att köpa in sig i familjen Wallenbergs egen ”privata” aktieportfölj. Ett ganska fantastisk erbjudande och möjlighet, speciellt så här i efterhand tycker Besser…. 🙂

Sen dess har Investor vuxit och bara blivit större och större; högre börsvärde, fler bolag, fler aktier och fler aktieägare och nu mer än 100 år senare så är det alltså ett av börsens största bolag. Hur kunde det hända?

Det vet vi inte i detalj, men antagligen var det några av nedanstående principer som hjälpte till. Det vi vet är att Marcus Wallenberg Sr redan från början såg bolagen i aktieportföljen som ”sina barn” och att bolagen skulle vara kvar långsiktigt inom ”familjen” även efter att Investor noterats på börsen.

Vad kan vi lära av Martin Reeves?

Hela den 15 minuter långa föreläsningen kokar ner till sex allmängiltiga principer för just långsiktighet inom affärsutveckling och företagsverksamhet. Vi går igenom principerna rakt av, med inriktning mot aktieinvesteringar, (som naturligtvis också är beroende av de bolag som ingår i en aktieportfölj….) och som vanligt med kloka kommentarer från Besser…. 🙂

RedundancyAtt ha flera bolag av samma typ eller i samma bransch i portföljen. Ganska självklart att man för riskspridning inte bör vara beroende av bara ett bolag i varje bransch. Besser har normalt de 3 största ( eller bästa…) bolagen i varje bransch i sina portföljer.

Diversity…. Att ha flera bolag från olika branscher och marknader. Åter igen ganska självklart så bör man för riskspridning inte lita på bara en marknad eller en bransch. Besser investerar i princip i 10 olika branscher och planerar för aktier i cirka 50 bolag, där många bolag är verksamma på en global marknad till mina 3 aktieportföljer.

Modularity…. Att ha flera bolag som är utbytbara mot andra bolag av samma typ. Det kommer hela tiden nya framgångsrika bolag till börsen och även de kan komplettera aktieportföljen. Besser kör med strikt Buy & Hold så det blir inga utbyten men självklart kompletterar jag över tiden mina aktieportföljer med nya bolag och aktier som passar in i min grundläggande investeringsstrategi.

Adoption…. Att ha bolag som kan förändra sin verksamhet när marknaden förändras.  Självklart skall styrelse, VD och företagsledningen kunna anpassa bolagets verksamhet till marknadens förändringar. För Besser är det här inga problem, jag behöver inte bry mig för jag investerar bara i bolag som är marknadsledande och där bolagets styrelse och ledning har erfarenhet, kompetens och utvecklingsförmåga att anpassa bolagets produkter när marknaden förändras och utvecklas.

Prudence… Att investera i bolag med eftertanke och försiktighet. Ganska självklart igen att man inte skall köpa aktier på tillfälliga impulser utan göra noggranna utvärderingar av varje bolag enligt försiktighetsprincipen. Besser värderar och planerar alltid sina investeringar långt i förväg där urvalet av bolagen är både genomtänkt, överlagd och defensivt.  Stora, stabila och lönsamma bolag med bevisad förmåga till långsiktig tillväxt och positiv utveckling är bolag som Besser vill ha i sina aktieportföljer.

Embeddedness… Att ha en aktieportfölj som är stabil och har motståndskraftig. Vi vet aldrig vad som händer i framtiden, det gäller att vara både mentalt och finansiellt beredd på att börsen kan svänga kraftigt, både uppåt och neråt. Då blir det självklart att ha en stabil aktieportfölj, att aldrig belåna sina aktier och att alltid ha ett extra investeringskapital redo när det blir tillfälle att göra bra affärer. Det blir också ett enkelt sätt att ha aktieportföljen förankrad i verkligheten och att inte urvalet av aktier blir en funktion av önsketänkande.

Vad säger Warren…?

Ovanstående principer är också grunden till många av de idéer som Warren Buffett förespråkar. Besser väljer några av sina favoritcitat från Warren för att visa på samma principer men med andra ord.

Här kommer några av Warren Buffetts lärdomar för aktieinvesteringar…

Skydda investeringarna. Riskera inte sparkapitalet eller portföljvärdet….    “Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.”

Sprid riskerna. Lägg inte alla ägg i samma korg…..  “You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

Investera långsiktig. Planera långsiktigt redan från början…   “Our favourite holding period is forever.”

Tiden är viktigast. Det kan sägas på många sätt…. “The rich invest in time, the poor invest in money.”

Behåll bra aktier. Ett annat sätt förklara det är…. ”Time is the friend of the wonderful company and the enemy of the mediocre””

Välj rätt bolag. Framgångsrika bolag är bra investeringar…. “If a business does well, the stock eventually follows.”

Köp värde. Värdet är viktigare än priset“Price is what you pay, value is what you get.”

Investeringar är enkelt. Skippa avancerade investeringsteorier…. ”Simple behavior is more effective.”

Agera självständigt. Var kritisk mot börsen och marknaden…. “Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.”

Känn dina begränsningar. Vi har alla olika kunskap och erfarenheter…. “Never invest in a business you can’t understand.”

Verkligheten är alltid viktig. Avstå från teorier och önsketänkande…. “It is optimism that is the enemy of the rational buyer.”

Tålamod är också viktigt. Vänta på rätt tillfälle….“Much success can be attributed to inactivity. Most investors cannot resist the temptation to constantly buy and sell.”

Önsketänkande ger inga vinster. Chansa inte på förhoppningsbolag… “Turns around seldom turn.”

Slutsats…

Kanske kan man inte rakt av jämföra affärsverksamhet och företagsutveckling med långsiktiga aktieportföljer, men Besser tycker ändå att det finns likheter att fundera över.

 Investor AB var från början en aktieportfölj för familjen Wallenberg som under mer än 100 år har utvecklats till ett framgångsrikt och börsnoterat investmentbolag. Investor blir också ett bevis och ett facit på att långsiktighet (på över 100 år….) lönar sig om man gör rätt saker.

Många av Martin Revees sex principer passar också in på hur man bygger, hanterar och utvecklar en aktieportfölj. Bessers aktieportföljer blir nog varken 100 år eller ett investmentbolag, men jag försöker följa samma principer för en lönsam framtid för mina aktieinvesteringar….. 🙂

Besser

Besser gillar investmentbolag och har planerat för flera av dem sina aktieportföljer. Men varför investera i investmentbolag och vilka fördelar har investmentbolag? Det blir en djupare analys och genomgång av varför större investmentbolag (på OMXS LC…) alltid är bra som långsiktiga investeringar.

Nybörjaraktier…??

Investmentbolag brukar ibland benämnas som ”nybörjaraktier” för de aktiesparare som skall börja investera i aktier. Det är både rätt och fel tycker Besser…… 🙂

Rätt för att de stora investmentbolagen är både stabila och riskbegränsade. Det finns ofta en långsiktig och dominerande ägarfamilj i bakgrunden. De större investmentbolagen är bevisat framgångsrika (annars hade de inte hamnat på OMXS LC….) och i deras aktieportföljer finns alltid både större och mindre svenska bolag i flera branscher (som ger en bra riskspridning….).

Fel för investmentbolag är inte bara för nybörjare. Att investera i investmentbolag är också smart om man vill få en riskbegränsad direktavkastning från sina aktier i form av aktieutdelningar. Just aktiva investmentbolag (typ Investor….) letar också upp och investerar i nya potentiella småbolag så att aktieportföljen växer med nya bolag för varje år. Det är ganska skönt även för en erfaren aktieinvesterare (som Besser… 🙂 ) att lämna över allt jobb till proffs och sen luta sig tillbaka och vänta på både utdelningar och värdetillväxt.

Investmentbolag i aktiefonder….??

Det finns till och med aktiefonder som bara fokuserar på investmentbolag. En sådan fond är ”Spiltan Aktiefond Investmentbolag” där Spiltan också säger att fonden är ”Smartare än index”

Så här beskriver Spiltan sin aktiefond….

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.”

Besser håller med, men frågan är varför man inte själv sätter upp en ”en egen aktiefond” med investmentbolag. Då slipper man både avgiften och får själv ta hand om de aktieutdelningar som betalas ut varje år. Vill man återinvestera utdelningarna så gör man det eller vill man hantera utdelningarna själv så blir det en bra extra inkomst.

Om man vill kan man kopiera Spiltans Investmentfond rakt av, fondens innehav och aktiefördelning finns redovisad på t.ex avanza.se. Annars kan man självklart själv välja storlek och omfattning på sin egen aktieportfölj med investmentbolag.

Besser rekommenderar att man har många investmentbolag och många aktier i varje bolag i sin aktieportfölj. En ganska enkel investeringsstrategi… 🙂

Vad tycker Avanza…?

En av Avanzas fördelar är att man (liksom Besser…) delar med sig av goda råd och kloka ord till sina kunder. Självklart är det för att behålla kunderna och öka omsättningen, men det är förvånansvärt ofta kloka ord om aktier och sparande. (Gå in på avanza.se och sök t.ex. på artiklar om investmentbolag….)

Så här sammanfattar Johanna Kull (numera fd Avanza…) varför man bör investera i investmentbolag….

”Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre goda anledningar till att äga investmentbolag.

1-Du får automatiskt en god riskspridning

2-Du får relativt ofta en substansrabatt, det vill säga du får innehaven ett lägre pris än om du köpt aktierna var och en för sig

3-Du får en professionell förvaltning och tar rygg på erkänt duktiga investerare

Vilket bolag man sedan väljer beror på vilken investeringsfilosofi man har och hur övriga portföljen ser ut, men gå gärna in på de olika bolagens aktiesidor och klicka på fliken ”Om bolaget” som ligger ovanför kursgrafen. Där kan du se vilka bolag som är innehaven i just detta investmentbolag.”

I en annan artikel av Johanna, skriven under Coronadippen i mars 2020, så konstaterar hon att just familjen Wallenbergs investmentbolag Investor AB (som också är börsens i särklass största och mest framgångsrika investmentbolag…) var de aktier (A-och B-aktier…) som de flesta aktiesparare valde att köpa när börsen gick plötsligt ner våren 2020. Så här skriver Johanna…

”Investor är en av få mer cykliska aktier som det varit nettoköp i även under senaste dagarnas börsoro. Investor är den mest ägda aktien bland våra kunder och en bas i många portföljer. Här är det sannolik långsiktiga sparare som ser nedgången som ett bra köptillfälle och som då väljer att öka på i redan befintligt innehav”

Det som Johanna pekar på är just det som utmärker de flesta aktieinvesterare som då köpte aktier i Investor. Det är ”långsiktigt sparande” och ” bas i många portföljer”. Om vi analyserar det hela lite djupare så ser vi följande….

Att investera i aktier i Investor AB är inget seriösa aktiesparare gör på spekulation för att få snabba reavinster. Det är den långsiktiga värdeutvecklingen och de återkommande aktieutdelningarna som man vill ta del av. En dipp i aktiekursen blir då ett bra tillfälle att köpa fler aktier till attraktiva priser.

Det förutsätter dock att det finns ett extra investeringskapital för att kunna ta vara på den möjligheten, vilket Besser också skrivit om tidigare…..

Det andra vi ser är att Investor AB inte är den enda aktien i aktiespararnas aktieportföljer. Investor är bara en aktie (men en viktig aktie…) bland flera andra aktier som finns i aktieportföljerna hos Avanzas kunder. Även här så ser vi att erfarna och seriösa aktieinvesterare har en sund riskspridning på sina investeringar. Självklart kan man välja bland helt olika risknivåer på de enskilda aktierna i portföljen, men en grundläggande del av riskspridningen är just att ”inte ha alla egg i en korg”.

Det vi ser här är att riskspridning inte bara är beroende av storleken på aktieportföljen utan också vilka bolag som finns i den. Besser rekommenderar som vanligt att man bara har stora, stabila och lönsamma bolag i sin aktieportfölj….. 🙂

Vi avslutar med några kloka ord från en annan rådgivare på Avanza, Niklas Andersson som konstaterar att…

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare.

Vilket även en erfaren investerare som Besser håller med om….. 🙂

Investmentbolag på börsen…

På OMXS LC finns det finns 6 större investmentbolag och 4 andra större bolag som kombinerar riskkapital med investment på börsen, men det är stora skillnader mellan dem. Vi ser på bolagets börsvärde, totalt antal aktieägare och antal aktieägare hos Avanza. Alla värden nedan är från 13 maj 2021.

Klart störst bland investmentbolagen är familjen Wallenbergs Investor med ett börsvärde på 544 miljarder och 328.000 aktieägare varav 253.000 på Avanza. Sen blir det ett ordentligt hopp ner till familjen Douglas Latour med värde 160 miljarder och 124.000 / 76.000 aktieägare. I fallande ordning får vi sen Industrivärden med 137 miljarder och 104.000 / 67.000 aktieägare, vidare till familjen Lundberg och Lundbergföretagen med 117 miljarder och 46.000 / 28.000 ägare. Därefter familjen  Stenbeck och Kinnevik AB med värde 113 miljarder och 172.000 / 120.000 aktieägare, och sist Indutrade med 77 miljarder och 15.000 /8.900 ägare.

Det finns också några bolag som mer kan betecknas som en blandning av riskkapitalbolag och investmentbolag. Främst har vi EQT, Bure, Ratos och Lifco som alla finns på OMXS LC.

Störst är EQT med 264 miljarder och 35.000 / 31.600 ägare och sen i fallande ordning familjen Bennet med Lifco 77 miljarder och 14.000 / 11.100, därefter Bure med 27 miljarder och 49.000 / 36.300 ägare, och sist familjen Söderbergs Ratos AB med 18 miljarder och 53.000 / 37.100 ägare.

Det kan också nämnas att familjen Lundberg med VD Fredrik Lundberg i spetsen äger stora delar av både Industrivärden och Indutrade, och att Investor äger delar av EQT. Korsägande är ganska vanligt bland investmentbolagen.

Om man skulle ha alla 10 av bolagen ovan i sin aktieportfölj, så skulle det bli en bra och heltäckande riskspridning över svenskt näringsliv. Det kan också påpekas att 8 av investmentbolagen ovan ingår i Spiltan Aktiefond Investmentbolag, om man nu vill göra sina aktieinvesteringar lite enklare för sig.

Men då får man naturligtvis inte någon extra inkomst från utbetalade aktieutdelningar….

Nya aktieägare i Investor…

Om vi bara ser på Investor och antalet nya aktieägare så får vi en ganska fantastisk utveckling över åren. Bara under 2020 fick Investor nästan 82.000 nya aktieägare och i slutet av 2020 fanns det totalt drygt 328.000 aktieägare. Ser vi lite längre tillbaka så hade Investor 132.400 aktieägare i slutet av 2013, det fanns 155.600 aktieägare i slutet av 2015, det fanns 196.900 aktieägare i slutet av 2017 och det fanns 246.200 aktieägare i slutet av 2019.

På bara 7 år, från 2014 till 2021 så har antalet aktieägare i Investor ökat med nästan 150 %. I slutet av 2020 så var Investor det fjärde mest äga bolaget efter, Telia, Ericsson och Swedbank. En fantastisk utveckling av ett stabilt och lönsamt investmentbolag som numera ingår i många aktieportföljer.

Mer info från Avanza…

Det som också är bra med Avanza är att man delar med sig av info och statistik från sina aktieägande privatkunder. Den typen av information brukar Besser mest få från SCB och Euroclear men Bessers aktieägarinfo kompletteras nu också av Avanza.

Avanza har idag cirka 1.404.000 vanliga privatkunder (i slutet av Q1, 2021) där jag gissar att 98 % är svenska privatkunder. Det betyder att det finns 1.376.000 ”vanliga svenska aktiesparare” som är kunder hos Avanza. Den senaste handelsstatistiken visar också att Avanza idag har 75 % av all privathandel på OMXS och First North börsen

Avanza hade under Q1 också 20.7 % av antalet avslut på NASDAQ och First North, men bara 9.2 % av omsättningen. Det betyder att Avanzas privatkunder bara omsätter 44 % av börsens genomsnittliga aktieaffärer, dvs många avslut men mest mindre aktieaffärer.

Ganska typiskt för privata aktiesparare men också för de flesta nya privatkunder på Avanza. (Det finns många daytraders och aktiespekulerare med små volymer, som med frekventa avgifter bidrar till Avanzas goda lönsamhet…. )

(Besser är också kund i Avanza men har sina aktieaffärer på SEB som är både bättre och billigare, tycker åtminstone Besser….)

Det betyder också att bara cirka 30 % av antalet avslut på börsen görs av privatpersoner (på Avanza och andra plattformar…) och att övriga cirka 70 %  mest görs av fondförvaltare och riskkapitalbolag. Det visar att även de flesta fondförvaltare är aktiva med frekvent (och lönsam…) handel på börsen.

Risker i en aktieportfölj..…

Om man vill bygga upp en aktieportfölj så finns det ett antal möjliga risker som kan vara bra att känna till. Besser går kort igenom de fyra viktigaste riskerna för en riskbalanserad aktieportfölj

Bolagsrisken… Med få bolag i portföljen ökar risken om något eller några bolag får problem. Bolagsrisken minskar genom att ha flera bolag i portföljen. (Besser planerar för cirka 50 bolag i 3 portföljer.)

Branschrisken… Att bara ha bolag i en och samma bransch ökar risken i portföljen. Med flera bolag i flera branscher minskar branschrisken. (Besser planerar för bolag i cirka 10 branscher i de 3 portföljerna.)

Marknadsrisken…. Att göra inköp av aktier vid enstaka tillfällen riskerar att ge höga inköpskurser när marknaden är volatil och börsen förändras. Med regelbundna inköp under lång tid så minskar marknadsrisken. (Besser planerar för regelbundna inköp under hela börscykler och har även ett extra kapital för inköp vid en ev. börsnedgång.)

Finansieringsrisken…. Att finansiera sin aktieportfölj med lånat kapital eller kapital som kan behövas framöver ökar risken i aktieportföljen. Att bara investera med sparkapital som långsiktigt kan undvaras minskar finansieringsrisken. (Besser investerar bara med sparat kapital som ”blir över” och belånar aldrig sina aktier)

Antal bolag i portföljen…?

Om vi börjar med organisationen Aktiespararna så rekommenderar de att man som aktieinvesterare köper aktier i 10 till 15 bolag i 5 till 6 olika branscher. Det är främst riskbegränsning för Bolagsrisken (enskilda bolag) och Branschrisken (enstaka branscher) som varje aktieinvesterare bör ta höjd för.

Så hur ser det ut bland Avanzas kunder när det gäller värde och storlek på aktieportföljerna?

När Nicklas Andersson analyserar aktieportföljerna för Avanzas privatkunder så hittar han några intressanta fakta.

Upp till 50 tkr så finns det i snitt 2.5 bolag i portföljen, upp till 500 tkr finns 5.5 bolag, upp till 3 MSEK finns 12.2 bolag, upp till 10 MSEK finns 21.6 bolag och över 10 MSEK finns 27.8 bolag.

Det blir ganska tydligt (tycker Besser….) att en optimal och långsiktig börsportfölj bör innehålla minst 20 bolag för att begränsa bolagsrisken, minst 6 branscher för att begränsa branschrisken och att regelbundna investeringar över lång tid är bästa sätt att begränsa marknadsrisken.

Enligt Nicklas så är det optimala antalet aktier i en aktieportfölj är svårt att bedöma, men så här avslutar han sin analys…

”Det jag kan säga med all säkerhet är att de av Avanzas kunder med minst 12 aktier i portföljen historiskt sett har haft den bästa avkastningen, även riskjusterat”

Slutsats

Det finns många stora, stabila och lönsamma investment bolag på den svenska OMXS börsen och Besser rekommenderar att man planerar för att ha några, och helst flera, av dem i sin aktieportfölj.

Om man som aktiesparare bara är ute efter värdetillväxt på sina aktier så är Spiltan Aktiefond Investmentbolag ett enkelt sätt att investera i investmentbolag. Därmed reducerar man bolagsrisken, men det krävs fortfarande regelbundna insättningar under lång tid för att reducera marknadsrisken, det gäller även för ett enkelt sparande i aktiefonder. Något att fundera på…..

En optimal aktieportfölj bör innehålla minst 20 bolag för riskbegränsning av bolagsrisken. Med några investmentbolag i aktieportföljen så begränsas både bolagsrisken och branschrisken ytterligare, och med regelbundna investeringar under lång tid så riskbegränsar man även marknadsrisken. Med lite tålamod och genom att bara använda långsiktigt sparkapital till sina aktieinvesteringar så riskbegränsar man också finansieringsrisken. Därmed bygger man över tiden upp en långsiktigt framgångsrik och allt större aktieportfölj. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Besser

Det här inlägget är ett ”jubileumsinlägg”.  Japp, nu är det faktiskt 10 år sen Besser började blogga om ekonomi och investeringar. Ganska fantastiskt tycker Besser själv…. 🙂

År 2009 var det år då Besser under hösten slutade jobba heltid och blev ekonomiskt oberoende (tack vare ett extremt bra ”Golden Handshake”…). Men jag ville ändå göra något på dagarna så jag började med några mindre konsultjobb inom finansbranschen. Jag har alltid haft ett intresse av ”finansiella investeringar” (men inte av enskilda bolag och aktier….) och under åren med konsultjobb blev det både ny kunskap och nya erfarenheter. På våren 2011 fanns det också tid att börja blogga om investeringar och dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter från finansbranschen. Det första blogginlägget publicerades alltså i april 2011…..

Bloggen….

Om vi börjar med själva bloggen, så kan man se hur den redan från början var beskriven på besser1.wordpress.com .

Så här står det om Besser under rubriken About me: ”Bloggar om investeringar och ekonomi, men med en lite annorlunda vinkling. Fundamentala begrepp och praktiska råd blandas på vägen mot större utdelningar och bättre privatekonomi.”

Besser är som ni vet mycket för ”Basics” men också för lite mer ”udda och detaljerad investeringsinfo” som man inte kan hitta i vanliga media eller i andra bloggar. Det blir research och djupanalyser av främst skatter men även mer allmänt om aktier och aktieinvesteringar.

Eller som Besser själv uttryckte det i en bloggkommentar… ”Det blir blandat både grundkurs och överkurs i inläggen…. ”

Det första inlägget…

Bessers första inlägg kom alltså redan i april 2011 och sen dess har det blivit drygt 250 andra inlägg (mest längre ”föreläsningar” typ Besserwisser… 🙂 ) som publiceras varannan vecka, vanligen fredag morgon.

Så hur har det gått?

Om man i praktiken verkligen vill se hur man lyckats med t.ex. bloggar (eller aktieinvesteringar…..) så är det bara att gå tillbaka till sitt track record. Då kan man lätt kontrollera om det man då skrev (eller gjorde….) fortfarande håller än i dag.

Här kommer hela mitt första inlägg från april 2011…..

”En blogg om investeringar, ekonomi och livet…… tankar, filosofi och lite psykologi.”

”Om mig…..

Varför börjar jag blogga om investeringar?  Min främsta inspiration är ”svenskmillionaire” som jag började läsa i mitten av 2009, helt av en slump. Jag tycker att han är bra och håller med om det mesta han skriver. Men jag har kanske en lite annan synvinkel, och jag har också andra kunskaper och erfarenheter som jag kan dela med mig.

Jag har en liknande bakgrund som ”svenskmillionaire”. Ingen i min familj hade några aktier, man arbetade, sparade i banken och kämpade på hela livet. Mina föräldrar var försiktiga med pengar och tog inga risker. Både morfar och farfar hade egna företag, men de var inga större framgångar. Båda hade också stark motvilja till aktieinvesteringar på börsen med sina egna minnen sen aktiekraschen 1929, och det smittade av sig på mina föräldrar. De var mycket försiktiga med pengar. Man sparade sina pengar på bankkonto i banken för framtida behov.

Jag har alltid varit intresserad av investeringar, och jag hade lite aktier under min studietid, men sålde av allt när vi köpte vår första bostad. Under hela min yrkesverksamma tid så har det inte funnits tid och möjlighet att på allvar sköta en aktieportfölj. Självklart har jag under åren köpt både fonder, bostad, optionsprogram, pensionssparande och allt annat, men någon genomtänkt investeringsstrategi har det inte varit. Och man skall inte heller underskatta de skatteregler som tidigare försvårade aktieinvesteringar som en orsak till min passivitet.

Nu har jag äntligen fått möjlighet att både läsa på mera och att investera mer strukturerat. Jag har alltid hållit kontakten med finansbranschen och under åren utvecklat mitt intresse för investeringar. Jag gillar Warren Buffett och försöker vara långsiktig.

Jag har börjat bygga en “OMXS portfölj” av samma typ som “svenskmillionaire” och har väl startat samtidigt och lagt in samma typ av kapital. Även jag nådde 500.000.- vid årsskiftet 2010/2011. Det har tagit 2,5 år att nå den siffran och jag räknar med att jag kan hålla samma takt i framtiden, dvs att portföljen ökar med 100.000.- per halvår fram till Q1, 2013.

Jag kommer att dela med mig av mina tankar och filosofi om investeringar, och lite om psykologiska knep för att kunna fullfölja sina idéer fullt ut.

Den här bloggen skriver jag mest för min egen skull, och jag prioriterar kvalitet över kvantitet när det gäller bloggens läsare. Du som har vettiga synpunkter och kommentarer är alltid välkommen.  

Så än en gång, tack till ”svenskmillionaire” för din inspiration, dina kunskaper och de erfarenheter som du delar med dig.

Besser”

Några kommentarer….

Sett så här i backspegeln nu 10 år senare blir det några enkla kommentarer till inlägget.

 För det första så har jag idag också fått tio år med mer kunskap och mer erfarenheter. Jag är nog en bättre och kunnigare investerare idag än jag var 2011….. 🙂

För det andra så har jag gjort flera tabbar under de här åren som har lärt mig den hårda vägen med egna erfarenheter av hur man inte bör tänka och agera när det gäller aktier och investeringar.

Men det blev inga katastrofer, jag har fortfarande en (mycket…..) bra privatekonomi och tre hyfsat stora och framgångsrika aktieportföljer. Mer om det senare….

Min egen bakgrund framgår ganska klart. Trots en bra privatekonomi så var jag inte en erfaren aktieinvesterare när jag började blogga. Mina ”strukturerade” aktieinvesteringar började på hösten 2009 och på våren 2011 var jag fortfarande bara en nybörjare som mest försökte klara av både teori och praktik när det gällde aktier och investeringar.

Mina tabbar…

Mina tabbar under de här tio åren är egentligen bara en enda stor tabbe. Det stora misstaget var att inte behålla mina aktier och hela tiden vara kvar på börsen och aktiemarknaden. Eller som Spiltans VD PH Börjesson uttrycker det…. ”Den största risken med aktier är att inte äga några”

Jag missade också den gamla sanningen att ”man kan aldrig förutsäga börsutvecklingen och börscykler” Någon gång på våren 2014 trodde jag att det var dags för en börsnedgång och sålde av alla mina aktier och aktierelaterade fonder och optioner. Det blev ett väl tilltaget investeringskapital men jag ägde inga aktier och var därmed inte med i aktie och börsutvecklingen under drygt ett år.

Det positiva var att jag också sålde av ett antal dyra och dåliga ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten bara var dolda indexfonder med höga avgifter. Tyvärr sålde jag även många aktier i ett mindre bolag som jag haft sen länge, och som 2018 blev en riktig kursraket. Men jag klagar inte, jag fick bra betalt redan då till mitt nya investeringskapital.

Jag började så sakta att åter investera på börsen igen under hösten 2015, och jag fortsätter numera att regelbundet (varje kvartal….) investera i allt fler aktier i mina nuvarande tre aktieportföljer.

Det jag lärt mig de hårda vägen kan också uttryckas som…. ”Time in the market beats Timing the market” ….. som bl.a. Kenneth Fisher (ordf. i Fisher Investments) har uttryckt det.

svenskmillionaire…..??

Vad hände med svenskmillionaire? Ja, han klarade inte av att hålla i sin egen strategi. Redan senvåren 2011 vid en tillfällig börsdipp, började han bli osäker på tankar och handlingar. Det blev flera oseriösa försök att ta tillbaka kurs- och reaförlusterna genom köp av nya förhoppningsbolag som skulle ge stora och snabba reavinster. Det gick inte alls och det blev bara en negativ spiral ner mot botten. Det blev inga fler inlägg av ”svenskmillionaire” efter maj 2011……

(De sista inläggen från ”svenskmilionaire” våren 2011 kan läsas  här )

Så här beskrev en annan bloggare (långsiktiginvestering.se) orsakerna till svenskmilionaires nedgång….

”Girighet…. Han ville att det skulle gå fortare fast han innerst inne visst att det tar tid. Han började köp fler aktier med högre risk som “kryddor” som “komplement” till de stabila bolagen.

Rädsla… Hans rädsla tog sig till utryck i form av sömnlösa nätter, ångest och fick som resultat tillsammans med girighet förhastade och ogenomtänkta köp- och säljbeslut och ännu mer ångest.

Tvivel…. Han ifrågasatte ofta sitt eget agerande och huruvida det är rätt eller inte. Han litade inte heller på sin egna kompetens som investerare utan följde i mångt och mycket andra bloggare.”

Kan man lära sig något…?

Vill man gå lite djupare och bättre förstå utvecklingen för ”svenskmillionaire” så läs de tre sista inläggen i bloggen från våren 2011 ovan. Det är mycket lärorikt….

Det som jag själv tycker passar in här är några ord från Morgan Housel (som jag skrivit om tidigare…)

” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”

Det var inget fel på svenskmilionaires intelligens, kunskap eller kompetens. Det som gjorde att han misslyckades med sina investeringar var rent psykologiska orsaker, precis det som Morgan Housel beskriver ovan.

Ett mycket vanligt problem med just aktieinvesteringar är att (yngre och oerfarna…) personer med hög intelligens och stor finansanalytisk kompetens ofta underskattar psykologiska fällor och fallgropar.

Eller som Besser brukar uttrycka det ”Den stora skillnaden mellan teoretiskt önsketänkande och praktisk verklighet”…. 🙂

 Det vi också kan lära oss här är att alla aktieinvesterare kan göra misstag men det gäller bara att de inte blir för stora eller för många…..

Skillnaden….

Skillnaden mellan Besser och svenskmillionaire var att Besser inte försökte kompensera ett dåligt beslut med flera nya misstag. Besser hade lite mer tålamod med sina egna beslut och analyserade också vad som hänt med aktiemarknaden. Den analysen visade ganska tydligt att jag hade haft fel när det gällde ”Timing the market”.

 Som tur hade jag även en ”plan B” om det inte blev någon börsnedgång.

När börsen fortfarande inte gått ner till sommaren 2015 så var det bara att börja om från början igen. Det blev mer regelbundna inköp av ”stora, stabila och lönsamma” bolag som alla låg på OMXS Large Cap. Det har sen fortsatt under åren framåt och jag har fortfarande en bra bit kvar av det investeringskapital som skapades 2014.

Sen dess har det blivit en ren ”Buy & Hold” (dvs ”Time in the market”…. jag har inte sålt några aktier sen våren 2014) och alla min aktier ligger också på OMXS LC. Jag har idag inte heller några andra aktiefonder, aktieoptioner eller onoterade aktier. (Men självklart ligger det mesta av mitt pensionssparande och mina pensionsfonder i aktiefonder som hanteras olika pensionsbolag….)

Min stora tabbe var ingen katastrof, men visst har jag förlorat stort (värdemässigt….) på att inte behålla (speciellt några….) av mina aktier från 2014.

Men det spelar ingen större roll, jag har idag en stabil plattform (tre påbörjade aktieportföljer….) och ”Det är bättre att positivt planera för framtiden än att negativt haka upp sig på det som kunde ha varit”. (Ytterligare några kloka ord av Besser….. 🙂 )

Slutsats

Det har nu gått 10 år sen Besser började den här bloggen och något har jag väl lärt mig under resans gång. Här kommer som vanligt flera goda råd och kloka ord….. 🙂

Är det något man skall komma ihåg och lära sig av ovanstående så är det två grundläggande råd. De är ”Den största risken med aktier är att inte äga några” och ”Time in the market beats Timing the market”.

Det gäller att börja med aktiesparande så tidigt som möjligt och sedan fortsätta investera i allt fler bolag med fler aktier i varje bolag under årens lopp. Svårare är det inte…. 🙂

Självklart gäller det att äga aktier i ”rätt bolag”. Besser rekommenderar som alltid ”en riskbalanserad aktieportfölj med aktier i stora, stabila och lönsamma bolag”

Det som också gäller för aktier är ”Q&Q” (dvs ”Quality & Quantity”….). ”Kvalitet kommer alltid först men Kvantitet är också viktigt” som Besser brukar säga….. 🙂 

Det betyder att en bra och långsiktig aktieportfölj bör innehålla ”Aktier med Kvalitet” (dvs ”rätt aktier och rätt bolag”) och att portföljen även bör innehålla ”Aktier med Kvantitet” (dvs ”många aktier i många bolag”). Besser brukar uttrycka det som att han ”samlar på bra aktier i bra bolag”. Ganska enkelt egentligen…. 🙂

Besser

Besser har hållit på ganska länge som bloggare och det har blivit många kloka ord och goda råd under årens lopp. Kanske mest som långrandiga föreläsningar från en Besserwisser…. 🙂

Nu råkade jag hitta en kommentar jag gjorde redan 30 juni 2013 på ett inlägg av ”Aktieingenjören” där han diskuterade hur man värderar aktier, eller kanske mer om man själv måste värdera aktier eller om man kan ”ta rygg” på någon annan som gör bättre bolagsvärderingar än vad man själv har kompetens att göra.

Det första som slår mig är att både Besser och Aktieingenjören fortfarande hänger med i bloggsfären våren 2021. Allt som kan sägas om aktier och investeringar borde redan ha sagts många gånger om. Men  antagligen har det kommit några nya bloggläsare som också kan behöva mer kunskap, erfarenhet och nya infallsvinklar…. J

Värdering av Bolag och Aktier….

Besser argumenterade redan då att man inte behöver veta allt själv (om t.ex. Bolag och Aktier…) om man bara vet vilka andra som har bättre kunskap och erfarenhet i ämnet.

Den stora haken med ovanstående resonemang (inser jag numera….) är att man också måste veta att det finns både kompetens och integritet hos de (den…) personer som man skall ta rygg på. Och den kunskapen (och erfarenheten…) att bedöma andra människor inte är helt självklar. Det krävs, bland mycket annat, livserfarenhet för att klara av det….

Kan man lita på info…??

Det finns så många oärliga, oetiska, oseriösa och även rent kriminella bolag med avancerade aktiebedrägerier på den svenska aktiemarknaden att man måste var otroligt försiktig. Det är lätt att förlora hela eller delar av sitt investeringskapital om man litar på fel informationen från fel personer och investerar i fel aktier i fel bolag.

Det finns gott om information som man skall vara extra kritisk mot och aldrig lita på när det gäller ”bolag och aktier”. Man skall helt enkelt inte ens fundera på att köpa just de aktierna. Här kommer några fall där man aldrig skall investera i ”enskilda bolag och aktier”…

Lita aldrig på ”intelligenta och smarta aktiebloggare”….  Det är oftast oetiska bloggare på oseriösa bloggforum som kommer med tips och rykten om små okända förhoppningsbolag eller fantastiska onoterade bolag som snart skall börsnoteras. Det är mest bara vanlig ”pump & dump” där några oärliga aktiebloggare försöker höja aktiekursen så att de själva kan sälja med vinst.

Lita aldrig på på ”stora annonser om fantastiska bolag”…. Alla annonser är nästan alltid rena aktiebedrägerier redan från början där bolagets grundare vill lura till sig mer kapital med allt fler återkommande nyemissioner. Måste man annonsera efter mer kapital från okända privatpersoner så är det antagligen något fel på bolaget. I verkligheten blir det sen aldrig någon verksamhet och det blir heller aldrig någon börsnotering. Resultatet blir bara många fler grundlurade småsparare och aktieägare som får betala in allt mer av sitt eget sparkapital till ledningens löner och styrelsens arvoden.

Lita aldrig på ”smarta aktieinvesterare i sociala media”… Samma sak här, aktietips och rykten från oärliga och oetiska ”influencers”  som försöker lura giriga och oerfarna småsparare att ”jump the bandwagon”.  Men hypade småbolag som diskuteras i sociala media är mest oärliga aktiebedrägerier med några få vinnare. Det är i grunden samma ”pump & dump” som alla andra aktietips om okända förhoppningsbolag som det aldrig blir något med i verkligheten.

Kommentarten….

Så här skrev Besser redan den 30 juni 2013 i kommentaren till Aktieingenjörens blogginlägg…..

”Om jag skall kommentera mina tankar kring aktieurval så går de ungefär så här…

1) Det självklara: “Det är bättre att investera i stora, lönsamma och välskötta bolag än i små, olönsamma och misskötta bolag”

2) Stora bolag finns på LC och MC. Lönsamma bolag har ALLTID ett positivt resultat. Välskötta bolag har hög soliditet, låg skuldsättning och ALDRIG någon goodwill i sin balansräkning.

3) Det viktigaste i ett bolag är vilka som äger, styr och driver bolaget. Fysiska, långsiktiga och kompetenta ägare är alltid bäst. (Kontinuitet och erfarenhet kan inte ersättas om man är en långsiktig investerare.)

Det är naturligtvis stor skillnad på kusinerna Wallenberg (Investor) och kusinerna Söderberg (Ratos) men både de och Fredrik (Lundbergs) och Christina (Kinnevik) är kloka och kompetenta huvudägare till bra och välskötta bolag.

Som jag sagt tidigare, “Det är ganska fantastiskt att jag som privatinvesterare får vara med på en “free ride” när duktiga företagsledningar ökar värdet på mina aktier.”

Några kommentarer till kommentaren…

Nu är det 15 april 2021 och det är nästan åtta år sen jag skrev texten ovan. Jag tycker den håller än idag…. 🙂

Besser litar mer på personer från kända ägarfamiljer, även om många arvtagare i de senare generationerna inte tillhör de vassaste knivarna i lådan. Det spelar ingen roll, för då rekryterar huvudägarfamiljen kompetenta personer för att styra och leda familjebolaget när man själv inte klarar av eller inte har tid att göra det själv.

Som huvudägare i familjebolag vill man fortfarande att bolaget utvecklas långsiktigt positivt, även om man inte kan eller vill leda verksamheten som VD eller styrelseordförande.

Typexempel här är fortfarande Investor (familjen Wallenberg) och Ratos (familjen Söderberg) som båda nu har rekryterat kompetenta och kloka VD:ar och styrelser som inte tillhör ägarfamiljen.

Bolag man också skall undvika är de som i huvudsak ägs av riskkapitalbolag och utländska aktiefonder. Den typen av aktieägare är bara kortsiktiga och tar inget verkligt ansvar för bolaget.

Riskkapitalbolag vill mest krama ut de kortsiktiga vinsterna och lämnar sen bolaget som ett tomt och innehållslöst skal där framtiden blir dyster för både bolagets verksamhet och övriga aktieägare.

Utländska aktiefonder har ingen långsiktig relation till bolaget och tar heller inget ansvar för bolaget. De säljer av alla aktier så snart det blir problem, oberoende av varför eller vilken typ av problem det är.

Om man själv är en långsiktig aktieinvesterare så är det självklart bäst att investera i bolag där huvudägarna också är långsiktiga i sitt aktieägande. Då tänker ägarna mer på bolagets framtida utveckling och värdeökning än att få några enkla och snabba reavinster. Blir det problem med verksamheten så tar man sitt ansvar och fixar till de problemen. Något att fundera över…

Börsutvecklingen…!!

Som ni vet (??) håller Besser också extra koll på börsutvecklingen. Det gäller speciellt för OMXSPI som just är ett rent Price Index (dvs bara aktiekurserna räknas…) och ett index som räknas på hela Stockholmsbörsen (dvs alla bolag på OMXS…).

(OMXSPI har som index ingen som helst relation varken till underliggande bolags värde eller avkastningen (dvs value…), det är bara marknadens aktiekurser som räknas (dvs price…). Därmed blir OMXSPI (jämfört med många andra index…) också bästa index för just marknadens (dvs börsens….) utveckling.)

De senaste åren har både OMXS och övriga globala aktiebörser bara gått uppåt och det blir hela tiden nya börsrekord (dvs ATH, All Time High…..) . Hur högt kan börsen gå? Det vet vi inte men någon gång kommer en börsdipp. Vi vet inte när den kommer och inte heller hur djup den blir….

Däremot vet vi hur börsen gått tidigare. Botten för den nuvarande börscykeln var för drygt 12 år (!!) sen, med OMXS på 176.54 den 17 november 2008. Sen dess har börsen i princip bara gått uppåt år efter år.

Det vi också vet är att börsuppgången alltid går snabbare i slutet av börscykeln, men vi vet fortfarande inte hur lång varje börscykeln kommer att bli eller när det vänder neråt igen.

Besser kollar bara på index för börsdagens stängningskurs (dvs EOD, End Of Day…). Här kommer lite data och info om börsen med OMXSPI, EOD och ATH för de senaste två åren, från 1 juli 2019 och fram till 15 april 2021. Det blir en detaljerad koll på börsens utveckling under cirka 22 månader….

De senaste 22 månaderna….

Första juli 2019 startar OMXSPI på 620.82 men börsen går neråt och den 14 augusti ligger börsen på 580.05 och den 3 oktober på 602.23. (Den 30 augusti gick börsen över 600 den gången.) Volatiliteten fortsätter under hösten men sen tar börsen riktig fart.

Det blir 2 nya ATH i sept, 12 ATH i okt, 3 ATH i nov och 10 ATH i dec, totalt blir det 27 ATH under sista halvåret 2019.

År 2019 slutar börsen den 30 december på 680.81, en uppgång med 9.7 % och 27 nya ATH på bara sex månader. Från botten den 14 augusti så blir det en uppgång med 17.4 % på 4.5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser….

År 2020 startar 2 januari med OMXS på 693.56, ett nytt ATH redan första dagen (!!). Sen fortsatte börsen med nya ATH den 16 jan, 17 jan (över 700 för första gången) och den 20 jan, totalt 4 ATH i januari. Det blev ytterligare 7 ATH under februari med högsta värde på 732.67 den 19 februari. Sen börjar en snabb men tillfällig börsnedgång med ”Coronadippen” som når lokal botten på 478.95 den 23 mars. En nedgång med 35 % på bara en månad.

Men det blev en relativt snabb uppgång och redan den 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH kom den 6 okt med 735.21 och oktober fortsatte med ytterligare 5 nya ATH. Under november och december så blev det 7 respektive 3 ATH och 2020 slutade på 768.38 den 30 december. Det blev totalt 27 nya, på varandra följande, ATH under 2020 (!!) trots en ”börsdipp” på 35 %. Börsuppgången under helåret blev dock ”bara” 9.7 %. Börsutvecklingen för hela 2020 blir ganska lik utvecklingen för andra halvåret 2019 trots en nedgång på 35% i början av året. Ganska fantastiskt…

Även år 2021 startar med nytt ATH på 775.29 (4 jan) redan första börsdagen (igen…!!). Det blev totalt 8 ATH under januari. (med OMXSPI över 800 för första gången den 20 januari). Under februari och mars blir det 5 respektive 10 nya ATH. Redan fredag den 9 april går börsen över 900 och fram till 15 april blir det 7 ATH för april. Börsen slutar på 907.83 torsdagen den 15 april 2021. Det blir en uppgång med drygt 18 % och 30 nya ATH på 3.5 månader.

På knappt 22 månader, sen första juli 2019, så har vi haft 84 nya ATH och börsen gått upp 46 %, varav 18 % under 3.5 månader sen första januari 2021. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….. 🙂

Två lokala börsuppgångar….

Om vi ser på de två senaste uppgångarna så  får vi följande siffror. ”2020 uppgången” gick upp 26 %6 månader och ”2021 uppgången” har hitintills gått upp 28 %8 månader. Det måste betecknas som en extrem volatilitet på börsen, och är ganska fantastiska siffror …..

Hållbart…?

Är den här uppgången hållbar? Antagligen inte, men vi vet fortfarande inte när nästa nedgång kommer. Det kan bli någon gång i år 2021 (typ mars 2020…) eller det kan bli om flera år (typ hösten 2024…). Det vi dock vet är att det blir en börsnedgång, men vi vet inte hur stor den blir. Kanske blir den ”mindre” (typ 35 % i mars 2020…) eller kanske blir den ”större” (typ ”riktigt stor”….).

Det vi vet (!!) är att de senaste 30 årens tre ”större börsdippar” var på 51 % (okt 1992), 69 % (nov 2002) och 59 % (nov 2008). Besser räknar med att nästa ”riktiga börsnedgång” blir både snabb och stor. Gissningsvis tar det mindre tid än ett år och den blir åter en bit över 50 %.

Vi vet inte vad som händer i framtiden och vi kan inte (som enskilda aktieägare…) styra börsen så vi kan bara passivt se på hur börsen utvecklas. Bäst är att vara mentalt förberedd även för stora och okända förändringar framöver, både uppåt och neråt. Då slipper man handla i panik och kan förhoppningsvis ta rätt beslut vid varje tillfälle. 

En ”gammal börssanning” är att aktiekursen för ”stora, stabila och lönsamma bolag” är till 90 % beroende av börsutvecklingen och bara till 10 % beroende av företagsspecifika händelser. Något att också tänka på för långsiktiga aktieinvesterare….

Slutsats…

När det gäller långsiktiga aktieinvesteringar så är det bättre att investera i stora, stabila och lönsamma bolag, tycker Besser…. 🙂

När det gäller urval av bolag så är huvudägare med långsiktighet och integritet två av de viktigaste urvalskriteria. Då blir både styrelse och företagsledning valda på långsiktig kompetens och drivkraft även om de inte själva tillhör ägarfamiljen.

Det är alltid marknaden (börsen…) som bestämmer priset (aktiekursen…) på aktier, men marknaden avgör inte värdet på underliggande bolag. När börsutvecklingen blir volatil och ger stora kursvariationer så behåller stabila och lönsamma bolag fortfarande sitt långsiktiga värde.

Då kan det vara lämpligt att ha ett extra investeringskapital redo för inköp av flera aktier när ”bra bolag blir billiga”. Något att fundera över tycker Besser som avslutning…. 🙂

Besser

Nu är det drygt 5 år sen jag gjorde en nystart med mina aktieinvesteringar. Jag började med ”aktieinvesteringar på riktigt” redan 2009 (innan dess så var det mest planlöst sparande och in köp av aktier, optioner och fonder….) men 2015 så rensade jag upp bland mina övriga finansiella tillgångar för att bara fokusera på aktieutdelningar som avkastning från mina aktieportföljer.

De som inspirerat mig mest är både Warren Buffett (WB) även om man inte kan kopiera honom (vi saknar alla hans kunskap, erfarenhet och kompetens…) och PH Börjesson (VD på Investmentbolaget Spiltan som har skrivit några böcker som gjorde att jag fick kunskap om WB´s principer) men också Claes Hemberg (fd sparekonom på Avanza som skrev en krönika som gjorde starkt intryck….)

Besser gillar också att läsa investeringsböcker gärna med anknytning till Warren Buffett eller mer klassiska böcker om aktier och investeringar. Det har blivit många recensioner av den typen av böcker i den här bloggen. Men även en enkel krönika kan ha stort värde… 🙂

Investera, Konsumera eller Spekulera

Den teoretiska, fundamentala och självklara grundtanken för aktieinvesteringar är att aktier representerar en finansiell resurs och att den resursen (dvs  aktier…..) kan generera en avkastning.

Att Investera är alltså att få en långsiktig och riskbegränsad avkastning (t.ex. aktieutdelningar…) från en finansiell resurs (t.ex kapital som investeras i aktier….)

Tyvärr är det många svenskar (de flesta….??) som tror att finansiella resurser (kapital, pengar….) bara kan användas till att konsumera (köpa fler prylar…). Det är den stora skillnaden mellan att Konsumera och att Investera….

Det finns också många svenskar som tror att man genom att köpa aktier får en snabb värdeökning och enkla reavinster. Det är den stora skillnaden mellan att Spekulera och att Investera…

Sen finns det också två andra teoretiska möjligheter med finansiella resurser (dvs kapital, pengar…). Dels kan man Distribuera (dvs ge bort kapital som lån eller gåva….) eller Destruera (dvs förstöra kapital eller pengar….) sitt kapital.

Besser rekommenderar att man är försiktig med det förra men aldrig sysslar med det senare…. 🙂

De rikas hemlighet…

Den krönika som Claes Hemberg skrev om redan i november 2015 var just ”De rikas hemlighet”. Den visar ganska tydligt att även vanliga svenskar som sparar i en aktieportfölj, och som är normalt sparsamma och har en välskött privatekonomi, också kan få regelbundna och relativt riskfria intäkter från sina aktier.

Jag har kopierat Claes text rakt av i några av mina blogginlägg, senast var det för drygt två år sen (01 dec 2018). Det inlägget  kan läsas om igen och och rekommenderas varmt av Besser. Läs & Lär som Besser brukar säga…. 🙂

Just den kunskap och erfarenhet som man får genom att läsa bra, och gärna också klassiska, investeringsböcker ger några av de viktigaste grunderna för framgångsrika aktieinvesteringar. Ganska självklart tycker Besser. Det fantastiska är att de flesta andra aktiesparare och aktiespekulerare i stället köper aktier på önsketänkande, förhoppningar, spekulation, rykten och tyckanden, som mest är baserad på det som skrivs i annonser, i bloggar och på sociala media. Trist för dem, säger Besser….

Disclosure: Besser skriver aldrig rekommendationer för enskilda bolag och skulle aldrig komma på tanken att skriva säljande text om något förhoppningsbolag med önsketänkande om värdeökning eller reavinster. Däremot blir det ibland kritiska analyser av den typen av bolag, mest som varning för bloggens följare och läsare.

Utdelningsinvesterare…

Bessser är alltså en ganska ovanlig typ av aktieinvesterare, nämligen en ren  utdelningsinvesterare som bara kör Buy&Hold. Jag bryr mig inte om värdestegring eller reavinster och jag säljer aldrig några aktier. Enklast skulle man kunna säga att ”jag sparar på bra aktier”, svårare än så är det inte…. 🙂

Det är inte speciellt spännande och det tar lite längre tid att få avkastning från sina aktier som utdelningsinvesterare, men resultatet blir både riskbegränsat och med avkastning och värde som ökar över tiden. Vilket visas av  just Track Reckord.

Vanliga aktieägare…

Jag gissar att ”vanliga aktieägare” fördelar sig 75 / 20 / 5 där 75 % vill få avkastning med ”värdeökning” (helst snabb och stor….??), 20 % vill få avkastning med ”reavinster” (många smarta affärer….??) och bara 5 % vill få avkastning med ”utdelningar” (långsamt, trist och tråkigt….??). De som läser den här bloggen har antagligen en lite annan profil än just ”alla andra vanliga aktiesparare”… 🙂

Track Record….

Hur har det gått de här senaste 5 åren sen 2015? Det har gått hyfsat bra. Delvis beroende av att det fanns ett ”substantiellt kapital” (efter att jag 2014 sålt alla finansiella placeringar, dvs noterade aktier, onoterade aktier, fonder, optioner mm.) som har använts under de här fem åren. Det finns fortfarande ett ”aktivt kapital” kvar som jag kan använda till regelbundna investeringar (några inköp varje kvartal) och oregelbundna investeringar (när jag tycker att det blir tillfälle att bra bolag blir billiga).

En anledning till att Besser nu redovisar sitt Track Record är att någon bloggläsare (bara en vad jag vet…) har tvivlat på att Besser gör några aktieinvesteringar över huvud taget. Det har blivit några kommentarer om ”mycket snack och lite verkstad”, så nu blir det en redovisning för resultaten för de senaste 5 åren.

Det är bara tre delar av mitt Track Record som jag tycker är är intressanta; Investeringar, Avkastning och Skatter (!!), som jag redovisar i absoluta och relativa värden. ”Enskilda värden är inte intressanta eller viktiga, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga… 🙂

Investeringar…

När det gäller investeringar och aktier så är inte enskilda bolag och aktier speciellt intressant. Vilka aktier och vilka inköp är inte så viktigt, det är alla ”stora, stabila och lönsamma bolag, som också har starka balansräkningar och långsiktiga huvudägare”. Alla bolag ligger på OMXS LC. Här kommer de första 5 åren från 2016. (År 2015 räknas inte även om det blev några få inköp även då…)

Track Record för investeringar har tre delar som är viktiga, antal inköp under året, antal bolag och antal inköpta aktier.

År 2016 gjorde jag 4 inköp i 4 bolag med totalt 1.900 aktier. En ganska försiktig inledning med bara få inköp. År 2017 blev det 13 inköp i 5 bolag med totalt 3.050 aktier. En ökad aktivitet med lite fler aktier. År 2018 gjordes 20 inköp i 7 bolag av totalt 7.450 aktier. Åter en bra ökning av antalet aktier. År 2019 blev det 27 inköp i 8 bolag med totalt 6.250 aktier. Det blev en stabilisering av både inköp, bolag och aktier. Förra året 2020 med ”Coronadippen” blev det igen lite extra med 48 inköp i 16 bolag och totalt 16.075 aktier. Det blev en ordentlig ökning när det gäller både inköp, bolag och aktier under 2020, främst pga ”Coronadippen”.

Jag räknar med att ligga på en mer stabiliserad investeringsnivå med runt 30 inköp av cirka 6.000 nya aktier per år för de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Avkastning…

Det viktigaste med aktieinvesteringar är just avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på avkastningen som  blir avgörande…

Jag har bara 5 krav på avkastningen från mina aktier. Avkastningen skall vara….: Realiserad (utbetald på konto…), Regelbunden (utbetald varje år..), Riskbegränsad (relativt stabil över åren…), Passiv (inga egna beslut eller aktiviteter…) och Lågbeskattad (lägre skatt än normala 30 % i kapitalskatt…).

(Om vi ser till motsatserna så blir den avkastningen på aktier…. Fiktiv (framtida värdeökning…), Oregelbunden (spontan handel med aktier…), Högrisk (enstaka förhoppningsbolag…), Aktiv (många egna beslut och köp/säljorder…) och Högbeskattad (om man har ”otur” på sitt ISK konto…))

Track Record för avkastningen räknas både på realiserad avkastning (utdelningar…) under året och det värdet i relation till totalt aktievärde i början av året.

År 2016 blev utdelningarna 5.800 kr (7.0 %), en helt OK början. År 2017 blev det 16 tkr (7.7 %), ett något bättre resultat, År 2018 blev det 63 tkr (11.7 %), ett bättre resultat delvis pga större inköp i början av året som också gav utdelningar samma år. År 2019 blev utdelningarna 85 tkr (7.0 %), ett mer normalt resultat. Förra året 2020 blev resultatet bara 36 tkr (1.5 %), mest som ett resultat av lägre och slopade utdelningar pga Corona. (Alla relativa värden blir lite väl stora pga att jag även köper aktier under Q1 och Q2 som då ger utdelningar under inköpsåret….)

Jag räknar med att utdelningarna kommer tillbaka till mer normal nivåer och att min absoluta avkastning kommer att öka ordentligt under de närmaste åren. Redan 2021 blir det ett mycket bättre år. Vi får se hur det går…

Skatter…

Skatter är (som ni vet….??) ett av Bessers specialintressen. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto i SEB och just skatten på ISK konton kan variera kraftigt, främst beroende på ”relativ avkastning”.

ISK-skatten är en ren schablonskatt baseras på ett beräknat kapitalunderlag, och är oberoende av realiserad avkastning, dvs reavinster eller aktieutdelningar. (För avkastning i form av fiktiv  värdeökning så ökar däremot kapitalunderlaget och därmed även skatten, Något att tänka på….)

Besser får bara (realiserad…) avkastning i form av ”skattefria” aktieutdelningar, men kapitalunderlaget ökar för varje år och därmed också den ISK skatt som skall betalas in vid deklarationen året efter att man fått avkastning. (Observera att ISK skatten inte är en källskatt…!!) Det som då blir intressant är hur stor skatten är relativt avkastningen (utdelningarna...). Helst bör skatten ligga en bra bit under 30 % som är den vanliga skattenivån för ”inkomst av kapital”.

Track Record för skatten på mina aktieinvesteringar räknas som inbetald ISK skatt i relation till realiserad avkastning under året.

År 2016 var skatten 8.9 %, år 2017 var den 9.4 %, år 2018 var den 8.3 %, år 2019 var den 9.3 % och år 2020 blev skatten 28.9 %. Det vi ser är att skatten under normala år ligger under 10 % men att minskade aktieutdelningar under 2020 gjorde att skatten ökade ordentligt.

Jag räknar med att den relativa skatten kommer tillbaka till nivåer runt 10 % under de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Att bygga en aktieportfölj…

Det tar lång tid att bygga en aktieportfölj med inriktning mot utdelningar. För Besser har det gått lite snabbare när jag redan från början (2015) hade ett ordentligt investeringskapital (aktivt kapital…) att använda. Men det behövs ändå påfyllning med regelbundet sparande (passivt kapital…) varje månad för att det skall finnas nytt investeringskapital även i framtiden.

Det är just den planeringen som är en avgörande faktor för att kunna bygga en långsiktig aktieportfölj. Det som är så tråkigt är att de flesta andra värdebloggare som skriver om aktier och investeringar mest fokuserar på reavinster och potentiell värdeökning. Den typen av (förhoppnings…) aktier ger normalt inga utdelningar alls, de är ganska sällan lönsamma och är i förvånansvärt många fall rena aktiebedrägerier redan från början. Ett gott råd från Besser, köp inte den typen av aktier…..

Eller som Besser också brukar säga, ”Investigate before you invest”. Det gäller inte bara enskilda aktier utan ännu mer hur man redan från början planerar och lägger upp sina aktieinvesteringar. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Riskbegränsning…

Avkastning på aktieinvesteringar måste alltid vara riskbegränsad annars är det inte fråga om investeringar som Besser skrivit om tidigare. Självklart kan man göra ”inköp av aktier”, ”spekulera i aktier” eller ”spara med aktier” helt utan riskbegränsningar, men Besser kör bara med investeringar i aktier och därmed alltid med riskbegränsning.

Det betyder inte att det inte finns några risker alls. Självklart finns det alltid risker med aktier (och i livet i övrigt… 🙂 ) men det gäller att förstå och känna till de risker som finns för att kunna göra en planerad och strukturerad analys, för att därmed begränsa de risker som kan uppträda.

För Besser (och alla andra ”utdelningsinvesterare”.…) var ”Coronautdelningarna 2020” en oväntad risk som gav en sämre avkastning än väntat. Men det är ingen katastrof. Alla aktier finns kvar i aktieportföljen och under de kommande åren kommer utdelningarna att återgå till att bli mer normala igen.

För ”värdeökningsinvesterare” och ”reavinstinvesterare” så brukar framtiden och riskbegränsningar mest vara en fråga om ”omdisponeringar”. För ”utdelningsinvesterare” är ”expansion” en enklare väg att riskbegränsa genom att fortsätta köpa fler aktier i bra bolag till aktieportföljen även under 2021. Det som behövs är ”flera nya aktier i flera nya bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen.

Slutsats

Besser har redan hunnit en bit på väg med sina utdelningsinvesteringar vilket visas av mitt Track Record. Om nu någon trodde något annat. Hur det går framöver vet vi inte men Besser gissar dock att det fortsätter hyfsat bra. Vi får väl se hur det går…

Fem år är inte en lång tid, men det ger ändå vissa indikationer på den fortsatta utvecklingen. ”De enskilda siffrorna är inte intressanta, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga…. 🙂

Det här visar också på hur viktigt det är att dokumentera alla delar av aktier och investeringar. ”Om man inte vet vad som hänt tidigare så blir det svårare att bedöma vad som kan hända i framtiden” som Besser också brukar säga…. J

Att öka avkastning och riskbegränsning genom ”omdisponeringar” är inte en optimal strategi enligt Besser. Då är det bättre att ”expandera” genom att köpa ”fler aktier i flera bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen, säger Besser som avslutning…. 🙂

Besser önskar alla bloggens läsare en Glad Påsk med många fina ägg. Det blir som vanligt ett nytt inlägg om två veckor med flera kloka tankar och goda råd…. 🙂

Besser

Den här bloggen handlar främst om investeringar, också i ett brett perspektiv.  Men vad är investeringar och vilka typer eller slag av investeringar finns det ?

De flesta inläggen i bloggsfären handlar om finansiella investeringar. Mest är det mycket snack om aktier och börsutveckling (även i den här bloggen…. 🙂 ) men Besser skriver också om andra och framförallt viktigare investeringar. Då handlar det inte om fonder, obligationer, guld, konst eller andra finansiella investeringar utan de investeringar som ger glädje och tillfredsställelse och som gör livet värt att leva.

Det har blivit några inlägg om det här ämnet  (Investeringar i livet kan vi väl kalla dem…. 🙂 ) under årens lopp men nu är det dags för en uppdatering och en sammanfattning.

Vad är en investering ??

Det finns ingen formell definition på vad en investering är. Dels kan man läsa i wikipedia att ”en investering är en kapitalinsats som väntas leda till framtida avkastning”. Men wikipedia säger inget om sannolikheten för resultatet (väntas leda till…) eller beräknad storlek på utfall (avkastning…) och inte heller när utfall förväntas ske (framtida…..)

Eller också kan man kolla i SASO (Svenska Akademins Svensk Ordbok (2009)) och där säger man att en investering är ”en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om avkastning, vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid”. Åter så sägs inget om sannolikhet (grundad förhoppning…) eller förväntad storlek på utfall (avkastning…), men det nämns dock långsiktighet (längre tid…)

Besser har (som vanligt… :-)) en egen definition. ”En investering är en handling som är långsiktig, riskbegränsad och där resultatet kan beräknas med hög sannolikhet.”  Den definitionen passar för nästan alla typer av investeringar, även för icke finansiella investeringar

Andra investeringar ??

Det finns naturligtvis många investeringar som gör att livet blir både bättre och mer meningsfullt. Kanske tänker man inte på de här delarna som just investeringar, men det finns också mycket i livet som inte uppfyller Bessers kriterier för just investeringar. De aktiviteterna är därmed varken långsiktiga eller riskbegränsade och då blir just det förväntade resultatet inte heller vad man hoppats på eller tänkt sig från början.

Man skulle kunna säga att det är aktiviteter som är kortsiktiga, riskfyllda och oförutsägbara. Den typen av aktiviteter bör man vara försiktig med om man vill leva ett bra och bekvämt liv, speciellt om utfallet kan ha allvarliga konsekvenser…. (Kloka ord från Besser igen… :-))

Eller som Besser också brukar säga när det gäller alla typer av verksamhet och aktiviteter, ”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”…

Vi tar några Andra investeringar i blandad ordning….

Investera i Hälsa…

Att investera i hälsa är en av de klart bästa investeringar man kan göra enligt Besser…:-) . Det mesta är ganska enkelt och självklart….

Motion och fysisk aktivitet är viktigt, och var gärna utomhus när solen skiner. Vardagsmotionen är enklast och ger bäst resultat. Både ”kropp och knopp” behöver återhämtning. Vila behövs framför allt från ”daglig digital stress” med egen tid utan mobil, surfplatta eller dator. En ordentlig och regelbunden sömn behöver vi alla. Om man inte kan få sovmorgon så får man väl lägga sig lite tidigare, ganska enkelt och självklart. Ät sunt, regelbundet och i lagom stora portioner, och välj rätt dryck. Öl, vin, alkohol o kaffe är helt OK om det inte blir för mycket och för ofta. Håll koll på vikten (och kolla i spegeln…) och borsta tänderna regelbundet, hur svårt kan det vara? Tänk positivt och var en optimist, tillbringa mer tid tillsammans med andra personer i positiv social samvaro.

(Alla tips ovan kommer från en liten, tunn bok som Besser starkt rekommenderar. Den heter ”10 tips, må bättre och lev 10 år längre” av Bertil Marklund. Kostar 169.- inbunden och 55.- som pocket på bokus.com och är en utmärkt investering i ”kunskap”…. 🙂 )

Att investera i hälsa är helt enkelt att lägga sig till med rätt vanor. Då behöver man aldrig tänka på hälsa som en investering utan det blir en rutin och vana som man gör varje dag utan ansträngning och planering. Allt från lunchpromenader till extra B-vitamin är enkla vanor som ger bättre hälsa. Bra mat är viktigt, ät mer grönsaker och frukt, och hoppa över skräpmat som pizza, hamburgare, kebab och pommes.

Men hälsa är också socialt välbefinnande, man får ta ett extra fikabröd (eller tårtbit…) till fredagsfikat och en (eller flera…) öl eller några glas (eller dela på en flaska…) vin med vännerna till helgen. Livet skall också vara skönt att leva.

Men att leva livet mest på bildskärmar, köra snabba bantningsmetoder eller utöva spännande extremsporter är inte ”investeringar i hälsa”. De blir varken långsiktiga, riskbegränsade eller har förutsägbara resultat. Något att tänka på….

Investera i Kunskap…

Att investera i kunskap är en annan smart investering. Det spelar ingen roll vilken typ av kunskap, bara den är relevant och användbar till de delar av livet som räknas. Det kan vara allt från matlagning till spädbarnsvård eller från IT-kurser till företagsekonomi.

Man kan dela upp kunskap i två områden, jobbrelaterade och privatrelaterade

Dels behövs jobbrelaterad kunskap som gör att du kan få ett bra jobb. Det spelar ingen roll vilket jobb du har, det behövs alltid kunskap och utbildning. Det är något som man lär sig i skolan, på kurser eller genom att läsa böcker. Kunskap som behövs för att göra ett bättre jobb helt enkelt. Men det behövs också kunskap för att utvecklas på jobbet och för att få nya och kanske andra arbetsuppgifter i framtiden. Att ha ett bra jobb som man klarar av och trivs med är en förutsättning för både privatekonomin och för livsglädjen…. !!

Dels behövs privatrelaterad kunskap som gör att du får ett bra liv. Det är kunskap till både nytta och nöje. Ett område är just hälsa, med mer kunskap om din kropp och din hälsa så lever du ett bättre liv som vi skrev ovan. Ett annat viktigt kunskapsområde är privatekonomi där just finansiella investeringar är en viktig del av privatekonomin. Mer kunskap får man både i böcker och i bloggar som den här….. 🙂

Men att läsa bloggar och media är inte alltid investeringar i kunskap eller ger relevant kunskap. Bessers goda råd är att spendera mindre tid på Facebook (mest onödigt skvaller….) och Youtube (mest onödigt tidsfördriv….). Lägg mer tid på att aktivt läsa bra fackböcker och lägg mindre tid på sociala media med passiv underhållning på bildskärmar (mobil, surfplatta, dator…). Kloka ord från Besser som vanligt…… 🙂

Investera i Vänskap….

En kanske oväntad investering är vänskap. Det behövs både tid och engagemang för att behålla existerande vänskap eller för att få nya sociala relationer och kontakt med nya vänner. Just att tillbringa positiv tid med andra i social samvaro är också viktigt för hälsan som vi såg ovan.

Det är så lätt att få vänner när man är yngre och studerar men det är ganska vanligt att man tappar kontakten när livet rullar vidare. Samtidigt är det svårare att få nya vänner när man blir äldre. Visst får man arbetskamrater på jobbet men det blir ovanligare att man också träffas utanför jobbet när man stadgat sig och bildat familj. Småbarnsåren kräver så mycket tid och energi att det inte blir något över till vännerna. Efter att man slutat jobba blir det ännu svårare att vara aktiv och ta initiativ för att få nya vänner och sociala kontakter.  Många av dagens pensionärer lever i ofrivillig ensamhet och isolering.

Även att investera i vänskap kan delas upp i två huvudområden, att behålla vänner och att skapa nya vänner.

Dels gäller det att behålla och utveckla vänskap från tidigare i livet. Det kräver att du har både intresse och avsätter tid för dina vänner. Du väljer själv vilka vänner du vill kontakta och ha fortsatta relationer med. Det kan vara allt från barndomskompisar till grannar och tidigare arbetskamrater som man trivts med. Enklast är att kolla upp adress och mobilnummer och sen helt oplanerat ringa upp. Hur svårt kan det vara? Vad har hänt sen sist? Vad gör du nu? Har du hört något från andra vi känner? Kan vi träffas för en lunch eller ta en öl på stan?

Får du rätt respons så går man vidare och träffas, annars så ringer man någon annan. Det fantastiska är att du själv är den som sitter i förarsätet. Du avgör vem du vill ta kontakt med och du avgör när och hur det sker. Det är en fantastisk fördel som du du bör använda dig av. Vad är det värst som kan hända? Att någon inte vill ta upp kontakten? Sorry för den personen, det finns alltid flera kontakter att ta tag i.

Dels bör man aktivt söka nya vänner och sociala kontakter. Det är helt individuellt var du vill börja. Besser rekommenderar kontakt med grannar, föreningar och klubbar i din lokala närhet, då blir det enklare att även träffas i verkliga livet. Det behöver inte vara så märkvärdigt, fråga om du kan hjälpa till. Kontakta intresseföreningar eller idrottsföreningar och erbjud dig att hjälpa till i med något i verksamheten. Alla föreningar blir glada för extra hjälp, även om det bara är liten del från din sida.

Investera i Bostad…

Det här kanske låter lite konstigt, men att investera i en bra bostad blir allt viktigare för att leva ett bra liv i Sverige. Dels behövs mer fokus på bostaden beroende på hur samhället har utvecklas och dels på grund av vårt bistra klimat. I det här sammanhanget är bostaden inte en finansiell investering (även om ”en bra bostad” ofta kräver kapital till investeringen…) utan en fristående och långsiktig investering för att få ett bra, tryggt och säkert liv.

Man kan investera i en ägd bostad, (typ BRF lägenhet, radhus eller villa) eller välja att bo i en hyrd bostad (oftast hyreslägenhet i flerfamiljshus). Det spelar kanske mindre roll var och hur man bor när man är ung och i början av arbetslivet, men Besser rekommenderar starkt att man så snart som möjligt börjar planera med sparande och investeringar för att på sikt kunna äga sin egen bostad.

De tre viktigaste aspekterna för att välja bostad är (enligt mäklarna….) ”location, location and location”. Besser håller med, i dagens Sverige är en bra bostad i rätt bostadsområde och med rätt grannar viktigare än någonsin. Det spelar mindre roll om man bor på landet, i en småort eller i stan, det viktiga är att bo i ”rätt område”. Med en ägd bostad kan man själv också förändra och anpassa bostaden efter familjens behov utan att vara beroende av en hyresvärd, oberoende av om det är en privatvärd eller en offentlig hyresvärd.

Besser rekommenderar att man tänker sig noggrant för när det gäller var och hur man vill ha sin bostad i relation till jobb, social service, infrastruktur och kommunikationer. Det klassiska ”jobba där du bor eller bo där du jobbar” gäller tyvärr inte längre, men om man måste välja så är bostaden viktigare än jobbet i dagens samhälle. Det finns en tredje väg, att pendla till jobbet, på annan ort eller utanför stan.

Om man har begränsade ekonomiska resurser (vilket vi alla har….!!) så är det idag bättre att pendla till jobbet än att bo kvar i ”fel bostad i fel område”. Det oberoende om bostaden är för dyr, för liten, har fel grannar, ligger i fel område eller har något annat fel. En stark rekommendation från Besser…. 🙂

Samhällsutvecklingen….

Besser tycker att samhällsutvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Det är mycket som har förändrats sen 2010 i Sverige. På bara 10 år har vi fått allt från utländska tiggare utanför ICA till segregering och kriminalitet med invandrare i förorterna som inte fanns 2010. Det är både våldtäkter, gängskjutningar och förnedringsrån som vi sett den senaste tiden.

Sverige har blivit ett delat land, och tyvärr blir det inte bättre i framtiden. Även här är det en stor skillnad på önsketänkande och verklighet.

Det spelar ingen roll vad du tycker, vad du tror, vad du tänker eller vad du vill. Det spelar heller ingen roll hur samhället borde vara. Önsketänkande är inte en smart strategi eller en förnuftig väg framåt.

Vad skall man göra då?

Det som är viktigt är att bli så självständig mot samhällsutvecklingen som möjligt. Det gäller både i tanke och handling. Tag ett eget ansvar och planera så att du och din familj kan leva ett bra liv som möjligt. Då är både bostad, jobb, fritid, hälsa och socialt umgänge viktiga, och ofta (men absolut inte alltid…) krävs det finansiella resurser för att få livet som man vill ha det. Planera mer för ditt eget liv och lägg mindre tid och energi på den negativa utvecklingen i samhället.

Det är mest elände och olyckor i både etablerade och sociala media. Då är det lätt att bli deppad och dyster. Lägg mindre tid på media och mer egen tid på positivt socialt umgänge med vänner och familj.

Hur ser samhället ut om 10 år när det blir år 2030? Se dig omkring idag. Kommer den offentliga sektorn (t.ex. skola, vård och omsorg…) att bli bättre? Kommer samhället (t.ex. polis och rättsväsende….) att vara tryggt och säkert för alla? Det vet vi inte, men Besser rekommenderar att man planerar för verkligheten och inte tror eller litar på önsketänkande.

Eller som Besser skrivit tidigare…..”Plan for the worst and hope for the best” (Benjamin Disraeli, 1804 -1881)

Varning, Varning, Varning……

Senaste nytt på bedrägerifronten var ett brev som Besser helt nyligen fick med posten. Det visade sig vara ett ”erbjudande” att teckna aktier i ett bolag som heter ”Circular Water”. Hur har man fått tag i Bessers adress? I följebrevet skriver man…”Du får detta brev för att du är eller har varit ägare i ett svenskt publikt bolag.”. Det här bluffen har tydligen gått ut till många svenska aktieägare och några kommer att falla i fällan. Se till att det inte bli en av dem…

Det är den ökända bedragaren Aapo Sääsk som startar ett nytt bluffbolag och skickar ut brev till alla (nya…?) aktieägare i (utvalda….?) bolag som är registrerade hos Euroclear. Besser är aktieägare sen många år och har bara aktier i stora och stabila bolag på OMXS LC så att Besser fått brevet verkar lite konstigt. Kanske går brevet ut till alla 55+ are som ofta är lättlurade och blåögda, vad vet jag? Men även andra yngre bloggläsare har fått samma brev, så det är nog många fler aktiesparare som bör vara försiktiga….

Det här nya bolaget är samma bedrägeri som tidigare bolag HVR Water Purification AB och Xzero AB. Vill ni veta mer så har Besser skrivit några tidigare inlägg som beskriver bedrägeriet i detalj. Se ”Nyemissioner, igen…” 29 nov 2019, ”Investeringsbedrägerier….” 20 dec 2019 och ”Att fixa ett aktiebedrägeri…..” 17 jan 2020.

Tyvärr kommer också många av de 80.000 nya och oerfarna aktieägare som tillkom under 2020 (enl. SCB, och kanske även många andra…) att falla för erbjudande och teckna sig för mini beloppet på 8.000 kr. Det är antagligen också samma personer (mest lättlurade pensionärer eller oerfarna och optimistiska yngre aktiesparare….??) som skulle kunna ha bättre användning av dessa 8.000 kronor. De kommer alla att lära sig skillnaden mellan önsketänkande och verklighet den hårda vägen. Många kommer att bli brända för alla framtida aktieinvesteringar.

En dyster och tråkig aktieutveckling tycker Besser, när just eget (långsiktigt….) pensionssparande blir allt viktigare för att få ett hyfsat bra liv i framtiden.

Mer info….

Bara som info så har ”Circular Water Technologies AB” (CWT) adress Vasagatan 7 i Stockholm. Där ligger också 95 andra bolag, de flesta är skal- och bluffbolag som inte har någon verksamhet alls. Av de bolagen har 61 bolag inte ens ett telefonnummer att kontakta. Även Aapo Sääsk övriga bolag ligger på den här adressen.

Huset är ett modernt kontorshus med kontorslokaler för några få etablerade bolag. Det fantastiska är att Aapo Sääsk även som privatperson är mantalsskriven på samma adress trots att det inte finns några lägenheter i huset. Det finns också flera andra personer inom CWT som är skrivna här.

I går, torsdag den 18 mars, så hade SvD en helsida med en annons för nyemissionen i CWT. Det fantastiska här var att Aapo Sääsk namn inte nämdes alls. Det var nu en helt vanlig blond och blåögd svensk i 50-årsåldern med kostym, vit skjorta och slips och med ett fint svenskt namn som berättade om vilken fantastisk framtid som CWT hade. Typiskt är att man i annonser i SvD nu inte ens vågar visa ett ökänt namn som redan har ett dåligt rykte i stora kretsar av aktieägare, där många SvD läsare ingår.

Dessutom så kom igår (18/3) emissions prospektet även med som bilaga till ”Ny Teknik”, en tidning som läses av 206.000 tekniskt intresserade ingenjörer. De flesta har antagligen ingen aning om vem som står bakom CWT och några (många….??) av dessa ingenjörer kommer tyvärr att teckna aktier i det här ”fantasibolaget”.

I aktieprospektet finns foto på 15 personer. Det är 5 personer i styrelsen, med Aapo som ordförande, och 4 personer som anställda i bolaget. Dessutom finns 6 stycken ”Externa permanenta rådgivare” som antagligen fakturerar CWT för sina tjänster. Om vi räknar på en ”snittersättning” (löner, ersättningar, arvoden, bonusar och sociala kostnader)  för dessa 15 pers på 60 tkr per månad och person så behöver CWT dra in 900 tkr varje månad. Det blir nästan 11 miljoner om året som någon annan skall betala.

Emissionen drar in 24.5 miljoner, (om den blir fulltecknad…) 10.5 miljoner går till ett EU-projekt och resten av kapitalet går till ”förberedelser”, ”emissionskostnader”, ”löpande kostnader” och ”administration”. Det här kapitalet kommer inte att räcka länge och det blir antagligen (som vanligt…) en ”ny” nyemission om drygt ett år. Vi får väl se hur det går….

Slutsats….

Som vanligt har Besser många goda råd och kloka ord som passar även till livets andra investeringar. Här kommer några vanor som ni bör tänka på om ni vill leva ett rikt, tryggt och säkert liv…

”Lev livet med mindre skärmtid och tillbringa mer tid utomhus i naturen”…..

”Lev livet med mindre passiv underhållning och lägg mer tid på aktivt lärande”…..

”Lev livet med mindre stillasittande och rör på dig mer med daglig motion”…..

”Umgås mindre via sociala media och träffa fler positiva människor i verkligheten”……

”Ta fler egna initiativ till sociala kontakter och få fler vänner och mer positivt umgänge”….

”Ett bra liv kräver en bra bostad, var selektiv när du väljer område och grannar där du skall bo”….

Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet gäller inte bara för aktieinvesteringar, utan gäller även för framtiden och samhällsutvecklingen.

När önsketänkandet kolliderar med verkligheten brukar verkligheten vinna. Allt fler svenskar, eller någon som de känner, kommer själva att förr eller senare få känna av den verkligheten. Det tar kanske lite längre tid för några dagdrömmare, men till slut inser allt fler att det bara är verkligheten som finns kvar. Då är det ofta försent….

Det är bättre att redan i dag planera för utvecklingen i morgon. Optimist eller Pessimist? Besser rekommenderar att man alltid är lite Optimist men mest Realist…. 🙂

Besser

Förra inlägget (19 feb 2021) handlade i stor utsträckning om Oscar P och nu blir det även en fortsättning på det ämnet. Bessser har svårt att slita sig och vill gärna gräva djupare för att se om man kan lära sig något även av det här bolaget. Resultatet blir ytterligare en del av min folder för  Lessons Learned… 🙂

Men man kan också hitta några otrevliga upptäckter när man gräver djupare och Besser vill inte ha några hatmail  från missnöjda aktieägare, så därför skriver jag inte ut hela namnet på bolaget. Då blir det lite svårare att googla fram just det här inlägget men ni som läser den här bloggen vet vilket bolag det handlar om….

Hela bilden 2020…

I förra inlägget om Oscar P  vi fick inte se hela bilden för 2020 eftersom varken Bokslutskommunikén eller Årsredovisningen var klara. Nu har Bokslutskommunikén för 2020 publicerats (19 feb 2021) och det blir det lite mer (häpnadsväckande…) info om bolaget…. 🙂

Från den kan man, efter lite bläddrande fram och tillbaka, utläsa bland annat följande….

Den 16 nov 2020 annonserar Oscar P att man tar upp en företrädesemission omfattande 325 miljoner via en 1 till 9 aktier á 0.190 kr per ny aktie, och den nyemissionen blir fulltecknad. Aktiekursen den 16 nov var 0.218 kr så nyemissionen ser ut att vara en bra affär (??) för aktieägarna.

Lite senare, den 10 dec 2020 så annonserar Oscar P att man skall ta in 122 miljoner via en apportemission till två fastighetsbolag som samtidigt säljer av några av sina fastigheter till Oscar P. Apportkursen den 10 dec 2020 är 0.220 kr samtidigt som aktiekursen går upp från 0.217 den 4 dec till 0.435 den 10 dec (+ 100 % på bara 5 börsdagar…). Även de två fastighetsbolagen ser ut att ha gjort bra aktieaffärer. (….och då har vi inte ens räknat på fastighetsaffärerna…. 🙂 )

Totalt så ökar Oscar P med två nyemissioner sitt aktiekapital med 447 miljoner på bara några veckor under slutet av Q4, 2020.

Vad händer sen? Några (vi vet inte vilka….??) säljer av stora mängder aktier.

Torsdag den 10 dec säljs 74 miljoner aktier, fredag den 11 dec säljs 63 miljoner aktier, måndag den 14 dec säljs 30 miljoner aktier, tisdag den 15 dec säljs 39 miljoner aktier och onsdag 16 dec säljs 20 miljoner aktier. Totalt säljs 226 miljoner (av totalt 239 miljoner…..) stamaktier under bara 5 börsdagar. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Börskursen ligger från 0.435 den 10 dec till 0.437 den 16 dec och går aldrig under 0.400 för någon av de 5 börsdagarna. Några aktieägare har tydligen gjort bra affärer, men hur går det vidare för småspararna? Well, kursen går stadigt neråt och efter en månad, måndag den 11 jan 2021 är den halverad och nere på 0.219 kr och mer normala nivåer.

Det är en ganska fantastiskt volatil aktiehandel som sker i bolaget under en dryg månad, när aktiekursen går från 0.217 den 4 dec 2020 sen upp 100 % under 5 dagar med mellan 0.400 till 0.437 och sen ner igen till 0.219 den 11 jan 2021….. Förvånande tycker Besser… 🙂

Enligt Bokslutskommunikén så uppgick marknadsvärdet på alla stamaktier inklusive BTA (Betald Tecknad Aktie, dvs nyemissionsaktier) den 31 dec 2020 till 587 miljoner kr. Enligt Avanza så låg slutkursen för året den 31 dec 2020 på 0.298 kr. Om vi ser ett år bakåt i tiden så låg marknadsvärdet den 31 dec 2019408 miljoner enligt Avanza.

Det betyder att Oscar P under 2020 har förlorat otroliga 408 + 325 – 587 = 146 miljoner , dvs cirka 25 % av bolagssvärdet på bara ett år. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….

Senaste nytt….

Fredag den 26 feb 2021 kommer en ny pressrelease från Oscar P där man dels meddelar att apportemissionen ändras från planerade 122 miljoner till 117 miljoner med bibehållen teckningskurs på 0.220 kr. Det betyder att de två fastighetsbolagen slipper att betala ut 5 onödiga miljoner, som i stort sett också ökar deras vinst med motsvarande belopp.

Den andra nyheten är att det blir ytterligare en (ny…) nyemission i form av en företrädesemission som skall dra in cirka 150 (nya…) miljoner från aktieägarna under Q1, 2021. Det blir en extra bolagsstämma den 24 mars 2021. Som vanligt är det aktieägarna som sitter med ”Svarte Petter” även den här gången.

Hur ser aktiekursen ut nu….

Efter bara 2 börsdagar sen senaste annonserade nyemissionen så är vi framme vid onsdag den 3 mars 2021. Då är snittkursen för stamaktier 0.189 kr, det finns 10.911 (stam-) aktieägare hos Avanza och börsvärdet är 372 miljoner kr. En ganska trist utveckling (minus 36 %) på bara drygt två månader. Då betalade trots allt aktieägarna in 325 friska miljoner från den 16 nov 2020 fram till den 29 jan 2021 då de nya aktierna registreras.

Hur kommer det att gå för Oscar P i framtiden? Det vet vi inte, men Besser gissar att bolaget har fler trista överraskningar för sina aktieägare i fram över. Det blir en stor varning från Besser….

Två nya aktieägare….

Så hur har antalet aktier utvecklats de senaste två månaderna sen slutet av 2020?

Antal stamaktier gick från 239 milj (den 31 dec 2020) till 1.954 miljoner aktier (den 29 jan 2021) när BTA (Betald Tecknad Aktie) från emissionerna 2020 registreras. Det blir en utökning av antalet stamaktier med 1.715 miljoner aktier eller över 700 % samtidigt som aktieägarna betalade in 325 miljoner i nytt aktiekapital från nyemissionen under Q4, 2020.

Två nya aktieägare under 2021 blir de två fastighetsbolag som (den 10 dec 2020) annonserade att de skall köpa 532 miljoner aktier i en apportemission till en emissionskurs på 0.220 kr vilket ger 117 miljoner i nytt aktiekapital till Oscar P

Men Oscar P köper också sex fastigheter från de två fastighetsbolagen för total 1.390 miljoner. Utan att vara fastighetsexpert så tycker Besser att de 5 kommersiella fastigheterna verkar vara mest skräp (C-läge i Stockholms utkant..) och även den 6:e, ”en lagerfastighet” i Helsingborg är ganska tveksam.

Vad är värdet på fastigheterna? Det vet vi inte men Besser gissar att det ligger runt 75 % av vad Oscar P betalade.

”Price is what you pay. Value is what you get” gäller även för dåliga affärer. Oberoende om det är köp av aktier i Oscar P (obefintligt värde…) eller de fastigheter som Oscar P själva köper (obetydligt och osäkert värde…). Något att fundera över….. 🙂

Men det kan vara mycket värt för de två fastighetsbolagen, som betalar 117 miljoner i apportemission (dvs drygt 8 % av försäljningspriset) för att bli av med några ”osäkra skräpfastigheter” och få en intäkt på 1.390 miljoner kr, där det verkliga marknadsvärdet antagligen ligger mycket lägre.

För Oscar P ser dock 2020 bra ut rent bokföringsmässigt. Både balansräkningen och aktiekapitalet ökas på ordentligt.

Bokfört värde vs Bolagets värde….

Enligt bokslutskommuniken så har Oscar P nu  27 ”Förvaltningsfastigheter” på 8 orter i mellan- och södra Sverige och ytterligare 10 förvaltningsfastigheter på andra orter. Totalt är de 37 fastigheterna bokförda för 1.430 miljoner i balansräkningen. Vad inköpspriset för dessa fastigheter har varit har Besser inte forskat i, men bolagets börsvärde var den 3 mars 372 miljoner.

Om vi ser på ”Eget Kapital” i balansräkningen så är det bokfört med 1.100 miljoner. Båda bokförda värden kan jämföras med Bolagets aktievärde. 

Hela bolagsvärdet är alltså 26 % av bara värderingen på Förvaltningsfastigheterna och 34 % av Eget Kapital. Räknar vi på bolagets totala Anläggningstillgångar i balansräkningen på 2.300 miljoner så blir börsvärdet bara 16 %.  Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Samtidigt har antalet anställda mer än halverats under 2020 från 52 personer den 31 dec 2019 till 20 anställda 31 dec 2020

Är det här ”köpsignaler” för nya aktieinköp av ett ”undervärderat” bolag? På olika aktieforum som Placera (Avanza) och Shareville (Nordnet) så är det mycket snack om just köpsignaler. Well, Besser tycker nog inte det, vilket kanske framgår av texten i det här inlägget…. J

Ovanstående visar också lite på det som Bessers brukar säga… ”Det är lätt att fixa o trixa med bokföringen men svårare att blunda för aktiekursen”.  Den gamla sanningen gäller fortfarande. ”Det är börskursen som mest speglar det verkliga bolagsvärdet”.

Eller som Besser också brukar säga…”Marknaden har inte alltid rätt om alla bolag och alla aktier är inte alltid rätt värderade men på lång sikt har marknaden alltid rätt”

Större aktieägare…..

Vilka aktie- och pensionsfonder är då fortfarande kvar som aktieägare sen förra inlägget och hur har de agerat det senaste året fram till den 31 dec 2020? Ännu viktigare är hur de agerade på nyemissionen (BTAer…) som redovisas den 29 jan 2021. (se inlägg den 19 feb 2021)

Här kommer några större aktieägare (aktie- och pensionsfonder…) med ägarandel (som procent av totalt antal aktier i bolaget) vid 3 tillfällen, den 31 dec 2019, den 31dec 2020 och den 29 jan 2021 (med BTAer..)

Fjärde AP-fonden (8.7 % / <0.7 % / <0.5 %) sålde allt under hösten 2020 efter att gjort riktigt stora förluster under de senaste 4 åren sen 2016. Inget bra track record för den pensionsfonden…

Erik Penser Fonder (7.3 % / <0.7 % / <0.5 %) även EP Fonder sålde allt under 2020 efter att hoppat på tåget under 2018 och 2019. Även här till stora förluster….

Avanza Pension (5.0 % / 5.1 % / 12.7 %) här är det tydligen många småsparare som hoppat på nyemissionen och lagt in nya aktier som ”pensionsförsäkring” i Avanza.

Nordnet Pensionsförsäkring (…eget AB !!) (1.5 % / 0.8 % / 1.0 %) en ordentlig minskning under 2020, men även Nordnets pensionsförsäkring har många småsparare som satsar på nyemissionen.

Swedbank Försäkring (1.0 % / 1.8 % / 1.6 %) har några försiktigare småsparare men ändå 80 % upp med nya aktieägare under 2020. Alla hängde dock inte med på nyemissionen.

SEB Trygg Liv (0.8 % / 1.3 % / <0.5 %) en ”trygg livförsäkring” som förlorat stort sen första inköp under 2019, men som hoppade av vid nyemissionen.

Det här var de fondförvaltare som nämndes i förra inlägget, men det har också kommit till flera nya förhoppningsfulla pensionsfonder under 2020 som också vill göra stora aktieklipp på Oscar P när aktiekursen är volatil. Här kommer ägandet (andel i %) för några nya aktieägare från 2 tillfällen, den 31 dec 2020 och den 29 jan 2021. Det är mindre än 1 månad mellan avstämningarna…. !!

SEB Life International (5.3 % / 3.3 %) En förhoppningsfull fondförvaltare som tvekade på nyemissionen men som ändå förlorar stort på bolaget.

Futur Pension (4.3 % / 0.9 %) Ett udda pensionsbolag som gick in stort under 2020 men avstod det mesta av nyemissionen. Det blev stora förluster ändå.

SEB Hållbarhetsfond Index (…..!!) (1.0 % / <0.5 %) En ”hållbarhetsfond” (??) som kortsiktigt under ett år satsar på ett oseriöst bolag som Oscar P. Alla fonder går att sälja om de bara är ”hållbara”… 🙂

Upplandsbanken (enskilda kunder) (<0.7 % / 0.9 %) Några (någon…) kund på Upplandsbanken vill göra ett aktieklipp i nyemissionen. Vi får väl se hur det går…

Ovanstående pensionsfonder är blandat både ”äpplen och päron”. Några fonder är helt styrda av enskilda fondförvaltare och några är rena ”paraplyfonder” (pensionsförsäkringar…) där enskilda aktieägare använder en kapital- eller pensions- ”försäkringstjänst” som säljs av bankerna.

Andra privata aktieägare…

Men det finns också några nya större privata aktieägare efter att registreringen av emissionsaktierna (BTAer…) registrerats den 29 jan 2021.

Det finns fyra nya privatpersoner på listan 29 jan 2021 som inte fanns på ägarlistan 31 dec 2019 och tre av dem fanns inte heller på ägarlistan 31 dec 2020 (!!). Två av dem har ägarandelar på 3.3 % och 3.4 % och två har båda ägarandelar på 0.6 %.

Hur går det för bolaget och privat aktieägare i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte går så bra varken för Oscar P eller aktieägarna. Åter är det den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet som kommer att visa sig i framtiden. Vi får väl se hur det går….

Hur agerar aktieägarna? 

Vi tar det en gång till. Den 31 dec 2020 var slutkursen för stamaktierna 0.298 kr och den 29 jan 2021 efter nyemissionen var aktiekursen 0.205 kr enligt Avanza. Det blir minus 31 % på mindre än en månad. Idag, den 3 mars 2021 så ligger aktiekursen på runt 0.189 kr. Det blir minus 36 % på drygt två månader.

För bara 2 veckor sen fanns det nästan 11.100 aktieägare på Avanza, och idag finns det 10.896 . Det betyder att cirka 150 aktieägare som tröttnat på Oscar P och sålt av hela sitt innehav. Besser gissar att de flesta har förlorat stort på ett önsketänkande som inte blev verklighet…..

Handel med Oscar P stamaktier.…

Oscar P har nu drygt 1.950.000.000 stamaktier (dvs nästan 2 miljarder aktier…) som kan handlas på börsen av alla aktieägare. Så hur ser den vanliga vardagshandeln ut med Oscar P aktier? Hur stora aktieaffärer gör vanliga  aktieägare i Oscar P?

Besser kollar upp hur aktiehandeln ser ut en vanlig vardag (den 3 mars 2021) runt lunchtid under 2 timmar mellan 11.00 till 13.00. Vi delar upp aktieaffärerna i 4 storlekar: 1) upp till 100 aktier(c:a 20 kr), 2) mellan 100 till 1.000 aktier (c:a 200 kr), 3) mellan 1.000 till 10.000 aktier (c:a 2.000 kr) och 4) över 10.000 aktier (över 2.000 kr).

Resultatet blev: 1) 11 affärer, några på 5,10 och 15 aktier, 2) 18 affärer, de flesta på 5-600 aktier, 3) 28 affärer, de flesta runt 2.000 aktier och 4) 38 affärer, mest 40 till 60.000 aktier. Totalt gjordes 95 aktieaffärer under de 2 timmarna, där mista affär var 5 aktier (< 1 kr), många runt 400 kr (2.000 aktier) och 10.000 kr (50.000 aktier). Största affären var 310.000 aktier (c:a 59.000 kr).

Inte alltför imponerande siffror. Flera affärer var daytrading med mellan 1.500 och 2.500 aktier. Där blir vinsten runt 2.000 st x 0.01 kr = 20 kr per affär. Man kan nog ifrågasätta lönsamheten i de aktieaffärerna…..

Lite Off Topic….

En av Bessers vänner köpte 10.000 aktier i Norwegian i slutet av 2020 där han hoppades på att göra ett aktieklipp. Besser har ingen koll på det bolaget men nu den 26 feb kom Norwegian ut med senaste kvartalsrapporten för Q4, 2020. Besser har tittat lite på den och nu blir det några fakta och reflektioner….

Omsättningen för Q4, 2020 minskade till 670 miljoner NOK jämfört med Q4, 2019 på 8.944 miljoner NOK. Det är en minskning av omsättningen med 92,5 %…..

Rörelseresultatet för Q4 blev minus 15.880 miljoner NOK varav nedskrivningar på 12.800 miljoner NOK. Det blir en förlust på rörelsen med drygt 3.000 miljoner NOK eller 3.5 gånger större än omsättningen under Q4, 2020……

Långfristiga räntebärande skulder i slutet av Q4 uppgick till 53.500 miljoner NOK, dvs 5.8 gånger större än omsättningen på 9.096 miljoner för helår 2020…….

Hur skall Norwegian betala de skulderna, och hur ser lönsamheten ut i framtiden?

Det blir hyfsat stora ränteutbetalningar och amorteringar framöver, oberoende av lånevillkor och räntesatser. Besser gissar att det blir många som får stå för de kostnaderna. Då spelar aktieköp till låga aktiekurser inte någon större roll. Det blir antagligen flera nyemissioner, mera statsbidrag och skuldnedskrivningar från diverse leverantörer. Kanske blir det till slut en konkurs, det vet vi inte än. Men som vanligt blir det mest aktieägarna som får stå för både risker och extra kapital…. Något att tänka på….

Besser rekommenderar att man undviker den här typen av ”aktieinvesteringar”….. 🙂

Slutsats

Det blev en längre utläggning om Oscar P, ett bolag som Besser i normala fall aldrig skulle bry sig om. Men när man väl börjar gräva lite djupare så kan man hitta många udda detaljer som tillsammans ger en realistisk helhetsbild av bolaget.

Den senaste nyemissionen (på 150 miljoner….) är inte den första och inte heller den sista. Det kommer att krävas mer kapital från aktieägarna för att betala för driften och behålla illusionen av Oscar P som ett framgångsrikt fastighetsbolag.

Aktier har inte bara ett possitivt eller osäkert värde, det finns även aktier med ett negativt värde där aktieägarna får betala för förmånen att äga aktier. Hur stort det negativa värdet blir per aktie får varje aktieägare bestämma själv. Det avgörs genom hur lång tid man äger aktierna och när man fått nog och säljer aktierna.

Det är ganska fantastiskt hur mycket som hänt med Oscar P på bara det senaste halvåret. För de flesta aktieägarna är det omöjligt att hänga med i svängarna. Här är också en anledning till att Besser inte fördjupar sig i driften eller analyserar resultat och balansräkningarna i enskilda bolag. Det finns så mycket annat som är både roligare och mer lönsamt att göra…. 🙂

Även för Oscar P blir rekommendationen att undvika aktieinvesteringar i just det här bolaget….. 🙂

Besser

Det här inlägget är inspirerats av Peter Lynch (PL) och hans bestseller ”One Up On Wall Street” som också recenserades i förra blogginlägget (5 feb 2021.) Det PL beskriver redan 1989 angående de amerikanska börserna är hur vanliga fondförvaltare, både för pensionsfonder och allmänna aktiefonder, främst fokuserar på att undvika risk och därmed har en övervikt på de större börsbolagen. Det blir mest som att följa börsindex typ S&P 500, ett index som kapitalviktat följer några av de 500 största bolagen på NYSE och Nasdaq börserna.

En av bokens ledande tankar är att privata aktiesparare som själv kan välja aktier att investera i (”Stock picker”) ganska enkelt kan få bättre resultat än både vanliga indexfonder och fondförvaltare i större pensionsfonder eller aktiefonder. Det gäller speciellt för de ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten är ”dolda indexfonder” Tyvärr är det närmare 80 %* av alla pensions och aktiefonder som helt okritiskt följer de stora bolagen på börsen. Vi ser ett exempel (Oscar Prop.) nedan….

Disclosure: * = min bedömning. Besser kan nog inte anses vara en ”stock picker”, utan mer ”en utdelningsinvesterare med en riskbalanserad aktieportfölj”. Jag följer inte index och jag investerar aldrig i ”små (eller stora….) osäkra, oseriösa och olönsamma förhoppningsbolag”……  🙂

Hur ser det ut i Sverige?

Om vi jämför med Sverige så ser vi att de flesta svenska indexfonder bara följer OMXS30, dvs de följer inte alls index, varken för Large Cap eller hela OMXS börsen (t.ex. OMXSPI). Därmed behöver svenska ”dolda indexfonder” inte konkurrera med vanliga indexfonder. Men riskaversionen finns fortfarande kvar även hos svenska fondförvaltare. Hur gör man då?

Den enkla vägen är att följa de större bolagen på OMXS börsen och sprida fondkapitalet jämt (självklart kapitalviktat…) över flera bolag på OMXS. Mest kapital läggs på de 137 bolagen på Large Cap (LC). Då skuggar man index (dold index…) och kan samtidigt med lite tur vinna över de indexfonder som bara följer de 30 största bolagen på börsen. Det finns fortfarande 107 övriga stora bolag på OMXS. Något att tänka på….

(Första halvåret 2021 finns det 137 aktier på LC, 146 på MC och 103 på SC, totalt 386 aktier på OMXS. Men antalet bolag är något färre, några bolag har 2, 3 eller 4 (!!) olika aktier (typ A-, B-, C- eller Pref- aktier) noterade på OMXS börsen. Förändringar av antal bolag på respektive börssegment sker per halvår.)

Ett case ur verkligheten….

För att illustrera hur fondförvaltare i större pensions- och aktiefonder även äger aktier i större men rent oseriösa bolag på börsen så väljer jag Oscar Properties stamaktier. Det blir en genomgång av hur både ägarstruktur och aktievärde har sett ut för det här bolaget även när aktiekursen faller som en sten.

Oscar Properties började handlas på OMXS i mars 2015 och bolaget var under några år ett av de största fastighetsbolagen på OMXS Lagre Cap. Därmed började även aktiefonder och pensionsbolag okritiskt investera i aktien trots att verksamheten bara var ett rent pyramidspel redan från början.

Affärsidén var att sälja ”lyxiga BRF lägenheter” på ritning till höga priser innan bygget av fastigheten ens påbörjats, och då ta ut en ordentlig handpenning vid kontraktsskrivningen för att täcka löpande kostnader. Det har under många år varit ett okritiskt och ordentligt tryck på bostadsmarknaden, speciellt i Stockholm och andra större städer. Det gjorde att många nya oerfarna bostadsköpare tecknade bostadskontrakt på bostäder som inte fanns i verkligheten, och att bolag som Oscar Properties kunde starta sin oseriösa verksamhet. Ett klassiskt pyramidspel från ett bolag med oseriös ledning, osäker verksamhet, hög belåning och svag balansräkning.

Många fondförvaltare med dolda indexfonder köpte aktier i alla större bolag på Large Cap och följde bara efter alla andra utan att göra några egna bedömningar. Precis som Peter Lynch förutsade….

2016… Vi börjar med årsredovisningen för 2016 som visar bolagets situation den 31 december 2016 efter drygt ett och ett halvt år på börsen. Då låg aktiekursen på 76.75 och börsvärdet på 2.73 miljarder efter att aktien varit hypad under en tid, mest av många bloggare och på sociala media. Det fanns totalt 7.786 aktieägare där 90 % var svenska aktieägare. Det betyder att det fanns 7.000 svenska privatpersoner, pensionsbolag och aktiefonder som ”investerat” i bolaget.

Här kommer ett urval av de 15 största aktieägarna 2016 i nummerordning, totala antalet aktier och andel av kapitalet.

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 591,37 milj aktier och 4.58 %. Nummer 5 är AMF Försäkring & Fonder med 550 tusen aktier och 1.85 %. Som nummer 7 kommer Länsförsäkringar Fonder med 420 tusen aktier och 1.41 %. Nummer 8 är Avanza Pension med 349 tusen aktier och 1.17 %. Nummer 9 är Swedbank Försäkring med 326 tusen aktier och 1.09 %. Och till sist nummer 15 Nordnet Pensionsförsäkring med 160 tusen aktier och 0.55 %.

2017… Oscar Properties är fortfarande ett populärt bolag ett år senare. Av årsredovisningen för 31 december 2017 kan vi dock utläsa att aktiekursen på stamaktierna nu är 34.40 och totala börsvärdet är 1.43 miljarder, en nedgång med 1.3 miljarder eller minus 47 % på bara ett år. Bolaget nu har 10.099 aktieägare och 98 % är svenska aktieägare. Det betyder att det nu ett år senare finns 9,900 svenska aktieägare. Jag gissar att de flesta av  de 2.900 är nya ”privata aktiesparare” som hoppat på tåget och köpt billiga aktier till kurser på mellan 75 kr till 35 kr under år 2017.

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2017 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2016

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 1,30 milj aktier (- 70 tusen) och 4.26 % (- 0.32 %). Nummer 5 är Avanza Pension med 770 tusen aktier (+ 421) och 2.54 % (+ 1.37 %) . Nummer 6 är Swedbank Försäkring med 690 tusen aktier(+ 364) och 2.26 % (+ 1.17 %). Nummer 9 är Nordnet Pensionsförsäkring med 235 tusen aktier (+ 75) och 0.77 % (+ 0.22 %). Nummer 12 är AMF Försäkring & Fonder med 197 tusen aktier (- 353) och 0.65 % (-1.20 %). Länsförsäkringar Fonder finns inte med alls bland de 15 största aktieägarna 2017.

Notera att utländska aktie och pensionsfonder minskat med 80 % när kurserna börjar gå neråt, men de stora svenska fondförvaltarna stannar kvar. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Det vi ser, är att trots aktiekursen nästan halverats, så ligger Fjärde AP kvar på samma höga nivå, och Avanza, Swedbank och Nordnet har alla ökat både antal aktier och andel kapital. Inte speciellt smart tycker Besser….

2019… Om vi sen går två år framåt så ser vi att aktiekursen har gått dramatiskt neråt. Den 31 december 2019 är kursen bara 0.65 kronor. Rensat för emissioner, inlösningar och sammanslagningar blir det blir en nedgång med drygt 95 % från 31/12 2016 och med dryg 90 % från 31/12 2017. ”Inte en speciellt bra investering av dessa smarta fondförvaltare” säger Besser… 🙂

Marknadsvärdet på stamaktierna var 31/12 2019 bara 408 miljoner. Jämför det totala aktievärdet 2016 på 2.730 miljoner (minus 85 %) och 2017 på 1.430 miljoner (minus 71 %). Hur ser det ut aktieägarsidan? Finns fondförvaltare med pensionsfonder och aktiefonder fortfarande kvar som aktieägare i Oscar Properties trots oseriös verksamhet och katastrofala aktiekurser?? Vi får väl se nedan….

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2019 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2017 inom parentes.

Nummer 2 är Fjärde AP Fonden med 16.8 miljoner aktier och 8.70 % (+ 4.44 %) av kapitalet. Ja, så är det, Fjärde AP fonden (som förvaltar vårt pensionssparande) har genom nyemissioner fördubblat sitt innehav i bolaget de senaste 2 åren. Om vi jämför så är aktierna nu värda  35,5 miljoner och 2017 var de värda 60,1 miljoner (minus 42 % exkl nyinköp….). En värdeminskning på 24,6 miljoner trots att man dessutom köpt nya aktier för cirka 25 miljoner de senaste 2 åren. Lycka till alla framtida pensionärer säger Besser…

Nummer 3 är nu Erik Penser Fonder med 14.1 miljoner aktier och 7.30 % av kapitalet. En ny fondförvaltare som skall göra smarta aktieaffärer. Besser är inte kund hos Erik Penser och kommer aldrig heller att bli det. (Erik Penser har ett dåligt track record bland andra av Bessers ”Lessons Learned“*) Man bör vara försiktig även med sitt eget fondsparande tycker Besser…

Nummer 5 är Avanza Pension med 9.5 miljoner aktier och 5.00 % (+ 2.46 %) av kapitalet. Ytterligare ett pensionsfond som fortsätter att köpa flera aktier när kursen går neråt men 5.00 % av 408 milj är bara 20.4 milj. Det kan jämföras med värdet på aktierna 2017 på 36.3 miljoner, en förlust på 15.9 miljoner trots massiva nyköp under de senaste åren. Det blir minus 44 % (exkl nyköp…!!) sen 2017. Ett ”pensionssparande” som inte rekommenderas av Besser…

Nummer 12 är Nordnet Pensionsförsäkring med 2.99 miljoner aktier och 1.50 % av kapitalet. En ”pensionsförsäkring” (en försäkring av framtida pensioner…??) som köpt mera aktier och ökat sin andel av kapitalet  med 0.73 %, nästan en fördubbling sen 2017. Men 1.50 % av 408 är 6.12 miljoner jämfört med värdet 2017 på 11.0 miljoner. En ”pensionsförsäkring” som förlorar 4.9 miljoner (minus 44 %) av sparkapitalet på bara 2 år. Ingen bra ”försäkring” av pensionskapitalet enligt Besser…

Nummer 14 är Swedbank Försäkring med 1.84 miljoner aktier och 1.00 % av kapitalet. En till ”försäkring” som fortfarande äger aktier Oscar Prop. Men den här fondförvaltaren har minskat sin exponering från 2.26 % till 1.00 %, och de kvarvarande aktierna är ”bara” värda 4.1 miljoner, inget att bry sig om eller hur? Kanske det, men hur mycket har den här ”försäkringen” förlorat (bara på det här bolaget….) sen starten 2015? Det vet inte Besser, men han gissar att det är mycket mer än futtiga 4.1 miljoner….

Nummer 15 på listan är SEB Trygg Liv med 1.63 miljoner aktier och 0.80 % av kapitalet. En annan  ”Trygg Livförsäkring” som också ”investerar” i  oseriösa pyramidbolag. Här är aktierna bara värda 3.25 miljoner, men även här vet vi inte hur det gått tidigare eller vilka andra bolag man ”misslyckats” med. ”Det vi kan lära här är att vara noga med vilka som tar hand om ditt pensionssparande”, säger Besser…

(* Besser samlar på den här typen av aktiecase i speciell folder med beteckningen ”Lessons Learned”. Där finns det massor av historier från andra bolag ”som inte lyckats så bra…”. Det finns allt från rena aktiebedrägerier och halvkriminella styrelser till bolag som är pyramidspel med oseriösa och oärliga grundare, styrelser och företagsledningar. Både kunskap och erfarenheter finns att hämta där… )

2020… Hur ser ut för Oscar Prop under 2020? Det vet vi inte för årsredovisningen har inte publicerats än. Vi vet alltså inte vilka som är kvar som aktieägare men vi vet dock hur aktiekursen och bolagsvärdet har utvecklats.

Den 31 december 2020 var (den justerade….) aktiekursen 0.30 kr. Om vi jämför med kursen ett år tidigare på 0.65 kr (som Besser då ansåg vara ett bottenmärke…) så har värdet mer än halverats och fortsatt neråt med minus 54 % på bara ett år.

Stamaktiernas totala aktievärde var den 31 december 2020 bara 116 miljoner. En ganska fantastisk nedgång med drygt 71 % från 408 miljoner, även det på bara ett år.

Framtiden…??

Hur går det för Oscar Prop i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte heller då går speciellt bra. Många banker och finansbolag som är långivare till bolaget kommer antagligen inte att förlänga sina utestående lån och krediter. Blir det en ackordsförhandling 2021? Det vet vi inte….

Kanske lyckas bolaget undvika konkurs men aktiekursen kommer inte att repa sig. Det blir ett ”Zombie bolag” där drygt 15.000 * (??) aktieägare köper och säljer aktier i ett bolag som knappt går på tomgång, men där VD lön, bonus och styrelsearvoden alltid utbetalas först. Aktiekursen kommer fortfarande att ligga på några futtiga öre, kanske kommer den till och med upp på dagens kurs (18 februari 2021…) på knappt 0.22 kr? (En minskning på 27 % på mindre än 2 månader….!!!)

(* Det finns i dag drygt 11.000 aktieägare bara på Avanza och Oscar Properties har sen 2018 slutat att ange totala antalet aktieägare i sin årsredovisning. Om vi räknar med att Avanza har 75 % av alla privata aktieägare så borde det finnas cirka 15.000 ”vanliga svenska aktieägare” som äger aktier i Oscar Properties)

Hur går det för våra ”smarta fondförvaltare”? Det vet vi inte, men Fjärde AP Fonden sålde av 9 miljoner av sina aktier den 13 oktober 2020 till aktiekursen strax under 30 öre. Dock hade man då fortfarande kvar nästan 4 miljoner aktier. Anledningen är antagligen att man vill ligga under 5 % av aktievärdet för att inte automatiskt hamna på börsens lista över större aktieägare. En ganska dyster aktieresa de senaste 4 åren….

Hur överlever Oscar Properties?

Den självklara lösningen på bolagets problem är att gå ut med flera nyemissioner. Det finns fortfarande många godtrogna aktieägare (dock inte alla 15.000….??) som gärna betalar in mer sparkapital för att ”rädda bolagets verksamhet”. Lycka till säger Besser….

Falling knives…

Det finns tyvärr många privatinvesterare och aktiesparare som försöker ”fånga fallande knivar”. Det fanns färre än 7.000 privata aktieägare i januari 2017 och det finns cirka 15.000 i januari 2021. Det betyder att cirka 8.000 nya aktiesparare har gått in i bolaget under de senaste 4 åren när aktiekursen har gått stadigt neråt med minus 98 %. Några har antagligen också gått ur bolaget men det finns fortfarande många aktieägare kvar (15.000 ??) som inte släpper taget och även kommer att betala in mer kapital i kommande nyemissioner. En ganska trist utveckling….

(Med omräknade aktiekurser så var maxvärdet 16.69 den 13 mars 2017 och aktiekursen är 0.22 den 18 februari 2021. En ganska dyster kursutveckling på bara 4 år.)

Slutsats

De flesta (aktie…) fondförvaltarna är bara vanliga anställda som själva inte äger några aktier men som har höga löner och får stora bonusar för att välja ut ”rätt” aktier åt fondbolagens kunder, dvs alla svenska pensions- och fond-sparare, dvs nästan alla svenskar som någon gång i framtiden kommer att få pension.

Den viktigaste strategin för fondförvaltare är att inte avvika för mycket från börsindex. Då har man gjort ett dåligt jobb och kan bli av med jobbet med både hög lön och bonus. Enklast är att snabbt gå ur de bolag som gör förluster men även fondförvaltare är vanliga människor där många tror på önsketänkande och styrs av ”Greed & Fear”.

Men som tur är för fondförvaltarna så är det är ingen som i detalj kollar vad man gör. Typexempel är ”Fjärde AP fonden” (och andra….) ovan. Har ni läst något om pensionsfondernas investeringar i Oscar Properties i media…..???

De som läser den här bloggen vet vad Besser rekommenderar. ”Det är lika viktigt att välja rätt fond för pensionssparandet som att välja rätt aktier till aktieportföljen” som Besser brukar säga… 🙂

Utvecklingen för Oscar Properties under de senaste 4 åren kan betecknas som ”trist, tråkig och dyster”, oberoende av om den beskriver företagsledning, verksamhet eller aktiekurser. ”Det blir en varning för det bolaget”  säger Besser….  (dagens understatement…)

Och som vanligt gäller det att förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. Det gäller speciellt för alla i fond-och  finansbranschen, både för företagsledning, fondförvaltare och kunder, men det gäller även för alla ”vanliga privata pensions- och aktiesparare” ….. 🙂

Ett litet jubileum…. Det här inlägget är nummer 250 sen starten, och det har nästan alltid blivit ett inlägg var annan vecka. Hur lång tid har Besser då bloggat…..? Ett matematiskt problem att fundera på…… 🙂

Besser