Archives for category: Uncategorized

Det här inlägget handlar om framtiden.  Speciellt när det gäller börsutveckling och aktiekurser. Men också lite om ränteutvecklingen. (igen…)

Det började med att jag läste en artikel i Money  om vad Warren Buffett tror om börsutveckling och framtiden. Här är texten, något förkortad och editerad….

”Warren Buffett’s Favorite Market Indicator Says Stocks Are in Trouble”

“Forget trying to run complicated calculations or read the stock market’s tea leaves.  Warren Buffett says  the “single best” way to tell if stocks are too expensive is to look at two simple numbers: the total value of all equities in the market and the total size of the economy. Then compare them.

When the value of all stocks is 80% or less than the size of the economy, “buying stocks is likely to work very well for you,” Buffett wrote in an article for Fortune back in 2001. But when total equity value exceeds the size of the economy and then some, it’s a sign that investors are getting too giddy — and greedy.

Today, Buffett’s favorite market indicator is flashing its biggest warning sign yet.

The value of all the equities in the Wilshire 5000 Total Market Full Cap Index (a proxy for the entire domestic market) stands at $26 trillion. That’s 135% of U.S. gross domestic product (GDP), according to figures tracked on a quarterly basis by the Federal Reserve Bank of St. Louis.

By this measure, stocks are frothier than they’ve ever been — even in the months leading up to the 2000 dot-com crash or the global financial panic that began in 2007.

The record for U.S. stock market capitalization to GNP, based on quarterly economic data, was achieved in the first quarter of 2000, when the market was 136% of the size of the U.S. economy — based on data gathered by the St. Louis Fed. Today, that figure is about 134%. The long-term historic average is less than 74%.

Those high market valuations may be precisely why Buffett’s investment company (Berkshire Hathaway)  is sitting on a record $100 billion of cash on hand. (The company as a whole is valued at $449 billion).

Buffett is on record as saying he actually hates cash, because “cash is going to become worth less over time. But good businesses are going to become worth more over time,” he says.

Yet what Buffett hates more is overpaying for his investments. So the fact that he is willing to hold so much of his company’s assets in cash is a testament to how few bargains he sees in this market. And that would confirm what Buffett’s favorite market indicator is now signaling.”

Vad kan vi lära oss här?

Det mesta är egentligen ganska självklart. För det första… Om priset på alla aktier är högre än värdet på alla företag så är (de flesta…!!) aktier övervärderade. Det vill säga, priset på aktier är för högt i relation till bolagens långsiktiga värde.

För det andra… Den långsiktiga värdeutvecklingen på sparat kapital, även med ränta, är alltid lägre än det långsiktiga värdetutvecklingen på (de flesta…!!)aktier, dvs börsindex.  Det vill säga, den “riskfria räntan” är alltid långsiktigt lägre än värdeutvecklingen på alla aktier som har en riskpremie.

Det är därför som banksparande (även med hög ränta..) alltid ger en sämre långsiktig värdeutveckling än börsen (aktieindex). Det är alltid smartare att ha investeringskapital och långsiktigt sparande på börsen (självklart i rätt typ av bolag… :-)).

Så om om WB har nästan 25% av hela aktieportföljens värde (Berkshire Hathaway) i fritt investeringskapital så finns det antagligen en mycket god anledning till detta. Oberoende av hur man ser på finansanalys och nationalekonomi …. 🙂.

Hur ser det ut i Sverige?

En färsk rapport och statistik för aktieförmögenheten från SCB för första halvåret 2017 säger att “Den totala svenska aktieförmögenheten ligger på rekordnivåer”. Så här skriver SCB…

“Aktieförmögenheten, värdet av de noterade bolagen på svensk marknadsplats ökade med 578 miljarder kronor under första halvåret 2017 och uppgick till 7 057 miljarder vid utgången av juni. Stockholmsbörsen gick enligt Affärsvärldens generalindex upp 7,8 procent under samma period.”

Det som är viktigt här är att “Aktieförmögenhet” inte mäts i “värde” utan i priser. Det är naturligtvis priset (aktiekurserna..!!) på alla aktier som är 7.057 miljarder !! Det är lätt att blanda ihop pris och värde även för kompetenta institutioner som SCB…. 🙂

“Price is what you pay, Value is what you get” Warren Buffettt

Senaste info om BNP (GNP)  får vi också från SCB. Den senaste beräkningen gäller för helåret 2016. Så här skriver SCB…

“2016 uppgick Sveriges BNP till 4 379 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,7 procent jämfört med året innan – eller med 3,3 procent om man räknar båda åren i samma prisläge, fasta priser. När man räknar med fasta priser tar man bort den del av uppgången som beror på att priserna stigit. “

Så hur ser det ut i Sverige, hösten 2017? Priset på svenska aktier är idag 161% av svensk BNP.

Även om Sverige är ett litet land med många stora globala företag (där all produktion och värdeskapande inte ingår i Sveriges BNP, men priset på aktierna räknas på den svenska börsen (“marknadsplatser”)), så är 161% en mycket hög siffra.

Det är värre här än i USA (134%) så även I Sverige är börsen kraftigt övervärderad. Vi kan nog räkna med en kraftig börsnedgång  även för den svenska börsen (OMXS) någon gång i framtiden. (se nedan..)

Ränteutvecklingen?

Varför har det blivit så här? En viktig orsak till (allt för..) höga priser på aktier är den extremt låga räntan som vi haft de senaste åren. När räntor och obligationer inte ger tillräkligt bra avkastning så flyttar allt mer investeringskapital över till börsen, efterfrågan stiger och aktiekurserna (priset..!!) går därmed upp. (Värdet på aktier kanske också går upp över tiden, men det är helt annan sak… 🙂)

Den viktigaste styrräntan är statslåneräntan (slr) som hanteras av Riksgälden. Så här beskrivs slr av Riksgälden…

“Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.”

Om vi ser på den genomsnittliga statslåneräntan (slr) för de senaste 10 åren (från 2007) så få vi följande serie (i %):  4.14 / 3.87 / 3.11 /2.77 / 2.57 / 1.52 / 2.01 / 1.62 / 0.58 / 0.34 (2016). För 2017 så är snittvärdet nu (9/11) 0.52%.

Den genomsnittliga “riskfria långa marknadsräntan” har de senaste 3 åren legat runt 0.50 %. Under tiden januari 2015 till november 2017 så har maxvärde varit 1.05 (jan 2016) och minvärde – 0.10 (aug 2016).

Vi har under de senaste 3 åren haft minusränta på slr vid 8 tillfällen. Då får man betala för att låna ut kapital till statsobligationer. Inte så konstigt att börsindex (OMXSPI) pendlat kring ATH sen början av 2015, med ett nytt ATH i veckan på 601.

Men slr ligger normalt på 4 till 6 %. Om vi ser på 5-års intervaller från 2007 och bakåt (20 år), så får vi följande snittvärden:  4.14% (2007), 5.15% (2002), 6.65% (1997), 10.03% (1992) och 11.67% (1987). Vi kommer kanske inte att få tillbaka värden runt 10%, som fram till 1990, men det blir nog värden på mellan 4 till 6 % om några år. Då kommer börsen att se helt annorlunda ut.

Bolåneräntan?

Märk att slr är den “riskfria marknadsräntan”. Det betyder att bankerna vill ha minst 2 % extra för sina utlåningsräntor, även för bolåneräntorna. Räkna med bolåneräntor på 6 till 8 % när vi kommer upp in normala lägen. Hur mycket investeringskapital finns då kvar för de flesta svenskar att spara och köpa aktier och fonder för??

Redan idag har bankerna högre krav på nya bolånekunder. Enligt en artikel i SvD den 2/11 så har 6 av de 8 största bolånebankerna infört skuldkvottak på mellan 5,5 till 5,0 gånger den årliga bruttoinkomsten. Alla 8 bankerna kräver också redan idag att bolånetagarna klarar kalkylräntor på mellan 8 % (Nordea) till 6% (Danske Bank). De övriga bankern a kräver kalkylräntor på 7,00 till 7,75%.

Då blir det snarare försäljningar av fonder och aktier över hela linjen för att klara de nya boendekostnaderna. Ytterligare en anledning till att börsen och aktiekurserna kommer att sjunka.

Börsutvecklingen?

Vi kommer alltid att ha börscykler. En börscykel är normalt 7 till 9 år, det är bara storlek och tid som varierar. Om vi ser på den senate börscykeln och räknar på maxvärden (ATH) för OMXSPI så är det nu mer än 10 år mellan senaste ATH (juli 2007/427/ till nov 2017/601/). Den här gången blev det en mycket långdragen börscykel. Men det har också hänt förut.

Det blir alltid en nedgång från ATH. De 3 senaste nedgångarna (räknat på OMXSPI) har varit kraftiga. Vid “Fastighetskrisen” runt 1990 så gick börsen ner 51 % (till okt 1992, under 2 år o 3 mån). Vid “IT bubblan” runt 2000 så var det lite värre, då gick börsen ner 69 % (till okt 2002, under 2 år o 7 mån). Vid senaste “Finanskrisen” runt 2007 så gick börsen ner 59 % (till okt 2008, under 1 år o 3 mån).

Hur blir det den här gången? Med konstgjort låga räntor (och även minusräntor..!!) så är lever börscykeln idag på “konstgjord andning”. Det kommer att bli en kraftig nedgång även den här gången. Hur mycket och när vet vi inte, men man kan alltid gissa.

Min gissning är minst 50% fram till oktober 2018 eller oktober 2019? (Det verkar som att börsen ofta når botten på hösten. Frågan är bara vilket år? Det tar cirka 1,5 till 2,5 år att nå botten, se ovan.)

Slutsats

Oberoende av hur man ser på nationalekonomi och börsutveckling så finns det mycket att lära av de som har både kunskap och erfarenhet. Att lyssna på Warren Buffett brukar löna sig i längden.

Allt går inte att bevisa rent teoretiskt. Det finns många teorier och tyckande inom nationalekonomi som inte stämmer med verkligheten. Det är därför som verkligheten (erfarenhet) alltid är bättre än teorier (kunskap). Det bästa är naturligtvis en hälsosam kombination av både kunskap och erfarenhet… 🙂

Även hemma i Sverige kommer det antagligen att löna sig att ha ett hyfsat investeringskapital redo “när bra aktier blir billiga”. Vi vet inte när det händer, men det spelar ingen roll. Det kommer alltid att krävas tillgängligt investeringskapital för att kunna göra bra affärer, speciellt när det gäller aktieinvesteringar. Det är när alla andra vill sälja som “Cash is King”.

Besser

Advertisements

Det dyker upp allt fler helsidesannonser för småbolag som gör nyemissioner och som vill ha in mer kapital från ”lättlurade aktieinvesterare” eller ”godtrogna  och rika pensionärer”. Ni som läser den här bloggen vet vad jag tycker om nyemissioner i små förhoppningsbolag. Det är mest ”scams”, bedrägeri  och bluff hela tiden.

Det var just två helsidersannonser, två dagar i rad i dagspressen, som jag reagerade över.  Det blir en liten genomgång av just de här 2 bolagen men 99% alla nyemissioner bygger på  samma bluff.

De viktiga frågorna…

Den första viktiga frågan man måste ställa sig som investerare vid en nyemission är:  Varför behöver bolaget mer kapital?

Om man läser annonserna så är det alltid för att göra en ”lönsam expansion”, men i verkligheten är det bara bluff. Lita aldrig på det som skrivs i annonser där någon (eller några… ) vill ha dina pengar. Det spelar ingen roll vad som sägs och skrivs eller hur fint bolaget och framtiden beskrivs, det är bara bluff och båg ändå.

Ett välskött och framgångsrikt bolag har redan skaffat eget investeringskapital till sin expansion  genom göra stabila vinster under många år. ”Va, så kan man väl inte säga?”  Varför inte? Om man inte lyckats tidigare med lönsam verksamhet, dvs göra goda vinster under tidigare år, varför skall man då plötsligt lyckas nu med nytt externt kapital.  ”Men nu behövs extra kapital för en global expansion”. Frågan blir då, kan bolaget verkligen expandera (globalt..??) om man inte ens har fått ihop ett eget investeringskapital fram till idag?

Är det verkligen rätt bolag eller rätt tid att genomgöra en (lönsam ??, global ??) expansion, om man inte lyckats bättre fram till nu på hemmaplan?

Den andra viktiga frågan vid nyemissioner är: Varför sätter man ut en annons?

Om nu den kommande ”lönsamma expansionen” verkligen blir av så borde väl både huvudägare, styrelse och företagsledning satsa egna pengar i stället? Eller hur?. Då finns det kanske någon som säger att just de här personerna har inget eget kapital att investera. Varför då? Om man nu är så smart och framgångsrik i sitt företagande att bolaget kan expandera globalt, då borde man väl lätt fått ihop ordentligt med eget privat kapital redan tidigare. Eller är ägarna inte så smarta och framgångsrika som de  påstår?

OK, alla ”entreprenörer” har inte eget kapital, det fattar jag också. Då är det bara att låna i banken. Svårare är det inte. Men då får man ta egna risker och kanske ta ut extra lån på sin villa eller BRF lägenhet.  Eller också får man låna pengar från släkt och vänner. Kanske banken inte vill låna ut (mer…) pengar? Finns det redan tidigare stora skulder och inteckningar i bolaget? Det finns alltid en anledning till att banker nekar till nya lån, även om bolaget vill göra ”en lönsam global expansion”.

Om varken ägare, styrelse, företagsledning, banker, släkten eller vännerna vill gå in med nytt kapital, varför skulle då några för bolaget helt nya och okända investerare  satsa sina egna pengar?

Två hesidesannonser

Tyvärr är det många som går på bluffen om nyemissioner.  De flesta svenskar är både blåögda och godtrogna som jag brukar säga. (Yes, Besser är också blåögd, men också mycket skeptisk och cynisk. Kanske beroende på kunskap om och erfarenhet av den svenska finansbranschen.. 🙂

Den första annonsen är för ett riskkapitalbolag (??) som heter Seafires AB. Man använder alla de rätta orden. ”Vi vill göra skillnad i företagen vi går in i och äger länge” Sånt vill alla ”investerare” höra. Man skall var ju långsiktig tycker de flesta investerare, speciellt alla pensionärer som samlat på sig lite investerings och sparkapital under åren. ”Vår ambition är att behålla bra företag – inte sälja dem” säger VD. Precis vad alla vill höra. Bolaget skall ta in 20 nya miljoner för att köpa ”bra företag”. Men hur blir det i verkligheten? Det vet vi inte men jag kan göra en ”kvalificerad gissning”.

När alla nya förhoppningsfulla aktieägare betalat in de 20 miljonerna så får VD (och hans ”närmaste medarbetare”) en ordentlig löneökning. VD får ett påslag med minst 100.000 i månaden (1,6 milj per år) och hans kompisar får minst lika mycket i lönepåslag eller styrelsearvode. Det blir ytterligare 3 till 4 miljoner i extra kostnader per år. Sen blir det självklart också några mindre företagsköp.

Seafires säger att de skall köpa ”bra företag”. Hur vet vi att de gör just det? Det vet vi inte! Antagligen är det några kompisar (”entreprenörer”) som startat nya bluffbolag som en del i hela bedrägeriet. De 20 miljonerna räcker kanske i 2 eller 3 år. Sen är det dags att göra ytterligare en nyemission. Minnet är kort för de flesta och det finns alltid nya idioter därute.

Har man redan aktier från förra nyemissionen så sitter man fast på kroken. Då finns det bara två alternativ. Antingen vara optimist och fortsätta att ”investera” och hoppas på framtiden, eller vara realist och förlora hela insatsen nu.

Båda alternativen ger svåra beslut och stora förluster. Tyvärr brukar de flesta ”investerare” vara ”optimister”. Verkligheten är att  ”Loss aversion” är en mycket stark egenskap. Mycket få personer är villiga att ta en säker förlust just nu. Men att fortsätta ”investera” i  nyemissioner och nya aktier gör bara att förlusterna blir ännu större i framtiden !!

Vi gör en enkel personsökning på VD och alla bolag han är inblandade i som ger följande info. Då ser man att VD är med i 9 bolag som alla utom ett går med förlust. Det bolag som går med vinst har en omsättning på 4.9 miljoner (2016), en vinstmarginal på 97.3% och har bara 1 anställd. Gissa vem? (Det bolaget är självklart inte Seafires AB !!!) VD bor i en stor och fin villa i Saltsjö-Boo. Gissa vilka som betalat för den? (Hur många nyemissioner har han gjort tidigare?)

Den andra annonsen  är från det fantastiska vattenreningsföretaget  Xzero AB  med den  i finanskretsar ökända  Aapo Sääsk.  Annonsen försöker försvara den senaste nyemissionen (där tydligen ytterligare ett antal godtrogna ”värdeinvesterare” blev grundlurade) med snack om framtid med ”nanoteknik”. Mycket få vet något om just nanoteknik, men det låter både framtidsinriktat och spännande…. 🙂

Annonsen har en stor bild på blond dam i labbmiljö, och två mindre bilder på äldre herrar. De båda herrarna sägs var ”rådgivare” med ”förflutet” i  ABB och Ericsson, men ingen av dem har jobbat där på många år. Det verkar mest vara två avdankade pensionärer  som sålt ut sig för att få lite extra inkomster  från ett oseriöst bolag.

Texten är mest  snack om den fantstiska reningsprocessen som (någon gång i framtiden…!!) skall  säljas till stora kunder som ”Intel, Google och Apple”. Det är också hänvisningar till KTH för gemensamma  ”långsiktiga projekt”, med ser man lite närmare så är det bara några alumni som tycker och tänker utan substans.

Numera är det lätt att ”investigate before investing”. Jag blir alltid förvånad över att normalt kloka och förståndiga privatinvesterare kastar ut sina pengar på ”investeringar” utan att kolla bakgrund. När det gäller Xzero AB finns det massor med info.

Vi börjar med aktieforum i www.nyemissioner.se  Där skrivs i november 2010 följande…

”Varning för Xzero som just nu gör en nyemission. Erbjudandet är så nära man kan komma ett XXXXXX. Företaget har funnits sedan 1997 och har gjort massor av nyemissioner. Försäljningen de senaste åren har legat på mellan 50 – 250 tusen kronor per år. Total flopp alltså. Ställ det mot att företaget enligt teckningskursen i emissionen värderas till över 304 miljoner kronor!”

Sen kollar vi på www.svd.se från december 2010. Där står det så här..

“Euroclear, tidigare VPC, säljer aktieägarlistor som används av bolag som vill nå investerare med egna erbjudanden. Ett av dem är onoterade och finansiellt skakiga Xzero som skickat ut emissionserbjudanden till tusentals personer. Men utskicken kan vara olagliga”.

”Bolaget har skickat brev till cirka 20 000 aktieägare i elva bolag enligt egna uppgifter. Det handlar bland annat om aktieägare i Medicpen och Accelerator på Aktietorget, Countermine på NGM och Feelgood på smallcap-listan.”

Sen har vi en artikel i www.aktiespararna.se  från december 2014. Så här skriver Jonas Bernholm…

“Vattenreningskungen Aapo Sääsk har många strängar på sin lyra och avger de bästa vibrationer. Han har förmodligen även Sverige-rekord i det inofficiella mästerskapet för hur länge en notering kan vara planerad. Efter 25 års noteringsväntan i bolagen HVR, Purity och Xzero är aktieägarna otåliga. Patenten har förlorats, men HVR värderas till svindlande 489 miljoner enligt emissionen 2014. Notering utlovas vid positivt kassaflöde.”

Hur många nyemissioner har HVR och Xzero AB gjort? Inte vet jag, men bolaget (och Aapo Sääsk..) har fått in många miljoner under årens lopp, bolagen har aldrig vistat någon vinst och bolagen är fortfarande onoterade.

Det fantastiska är att det fortfarande (år 2017) kommer in nya aktieägare med nytt kapital trots att lönsamheten är obefintlig sen 25 år tillbaka och att det är nästan omöjligt att bli av med aktierna när bolaget  fortfarande är onoterat.

Onoterade bolag?

Finns det onoterade bolag som man överhuvudtaget skall investera i? Besser jobbade några år på ett (seriöst…) investmentbolag som investerade i “mindre onoterade bolag”. Vi hade en mycket enkel regel för våra investeringar. Den kallades för “100 / 10 / 10 –regeln” och var en mycket effektiv screeningprocess.

För att vi skulle investera i ett bolag krävdes det minst : 100 miljoner i försäljning (Omsättning), 10 % i bruttomarginal (Lönsamhet) och båda villkoren uppfylda under 10 år (Uthållighet).

Den typen av företag behöver inte annonsera efter några nyemissioner och nuvarande aktieägare vill oftast inte sälja några aktier i bolaget. Det är de välskötta, lönsamma och stabila bolagen man skall investera i om man verkligen vill investera i “onoterade bolag”.

Ganska självklart egentligen. Seriösa och framgångsrika bolag har både omsättning, lönsamhet och uthållighet. “Aktieinvesteringar är inte rocket science…”… säger Besser  🙂

Slutsats

Nyemissioner skall man akta sig för. Till 99% är det bara bedrägeri, bluff, ruffel och båg.

 I bästa fall är det en udda “uppfinnarjocke” som låter andra betala för en lekstuga som pågår under många år (Xzero AB). Men det finns också många “riktiga skurkar” som lurar till sig höga löner och arvoden från godtrogna aktieägare (Seafires AB).

“Girighet och Dumhet är två närbesläktade egenskaper. Det är ingen bra kombination, speciellt när det gäller aktieinvesteringar”  ….säger Besser 🙂

Man skall alltid göra en bakgrunds- och personkontroll innan man gör större investeringar. Det gäller för allt, både boende och större inköp, men speciellt för investeringar i aktier, både noterade och onoterade aktier.

Besser

Det här inlägget inspirerades av en rapport från TT om antalet ”dollarmiljonärer” i Sverige. Så här skrev TT..

“Sveriges dollarmiljonärer blir allt fler”

“Antalet svenska dollarmiljonärer ökar och 2016 fanns 116 000 stycken. För första gången har Sverige nu slagit sig in på den globala 25-topplistan när det gäller dollarmiljonärer som andel av befolkningen.”

“En dollarmiljonär definieras i rapporten som en person som har investerbara tillgångar på över 1 miljon dollar, cirka 8,2 miljoner kronor. Detta gäller exklusive huvudbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumentvaror. Att fastighetspriser ändå spelar så stor roll i svenskarnas förmögenhet förklaras av att så kallade sekundärbostäder, exempelvis fritidshus, räknas in.”

Vad är en miljonär?

För inte så många år sen kunde man läsa att kändisar flyttade in “miljonvillor”. Då hade man lyckats som kändis och levde i lyx och överflöd. (Att villan sen var högt belånad var det ingen som sa något om…).

Så, vad är en miljonär idag? Det blir en genomgång av några alternativ..

Dollarmiljonär (enligt TT…)

Om du är hyfsat rik och har ett fritidshus i skärgården eller vid kusten så är du antagligen “dollarmiljonär” enligt TT. Det finns alltså 116.000 personer som har tillgångar över 8.2 miljoner här i Sverige.

Ganska väntat, men det som inte sägs är hur dessa personers skulder ser ut. Även om inte “huvudbostaden” räknas in i tillgångarna så finns det antagligen också stora skulder där. Jag gissar att snittskulden ligger på flera miljoner bara för bostaden. Men å andra sidan är antagligen bostaden värd betydligt mer, så det blir fortfarande plus I förmögenheten.

Men även fritidshuset (och annat..) är antagligen belånat. Om fritidshuset är värt 5 miljoner så är det antagligen lån på några miljoner. Då blir de totala nettotillgångarna klart mindre än 8,2 miljoner för många av de 116.000 svenskarna. Men visst, det finns säkert minst 110.000 hyfsat rika personer i Sverige som kan kalla sig “dollarmiljonärer”.

Inkomstmiljonärer (enligt Ratsit…)

Man kan också vara inkomstmiljonär. Då tjänar man minst en miljon om året. Kanske är man då inte en riktig miljonär, men det borde inte vara omöjligt att lägga undan lite kapital under flera år för att bli en “riktig miljonär”. Tyvärr är det så att höga inkomster ofta också innebär höga utgifter.  Det är idag ganska få “vanliga” höginkomstagare som har ett större sparat kapital, speciellt i storstäderna med höga boendekostnader

Inkomstmiljonär definieras som (beskattningsbar…) inkomst på minst en miljon från tjänst + pension + näringsverksamhet + kapital. Alla beskattningsbara inkomster räknas med, men inte innehav av aktier, kapital eller andra tillgångar. Sen finns det också “icke beskatningsbara inkomster”, men de räknar vi inte med här… 🙂

Enligt Ratsit fanns det 2016 (efter godkända deklarationer för 2016 års inkomster…)  167.158 inkomstmiljonärer i Sverige. Det motsvarar cirka 2% av alla 8,3 miljoner svenskar som deklarerade inkomst under 2016. Av dessa var 119.805 män och 47.353 kvinnor, och total 36.923 (22%) av dessa inkomstmiljonärer bor i Stockholms kommun. Ganska många bor också i Danderyd, Täby, Solna och Lidingö för att ta några andra kommuner I Stockholms län. Jag gissar att 50% av inkomstmiljonärerna bor i Stockholms län

Finansmiljonärer (enligt Avanza..)

Avanza gick i våras ut med annonser där man hävdade att Avanza nu hade 40.000 miljonärer bland sina kunder. Det är alltså “finansmiljonärer” som har finansiella tillgångar, som aktier och fonder, i Avanza till ett värde av minst 1 miljon kronor våren 2017. Avanza gick redan för flera år sen ut med info att de hade cirka 1.500 kunder med finansiella tillgångar på minst 10 miljoner, så visst finns det många rika svenskar som är  kunder hos Avanza.

Jag gissar att den större delen av dessa förmögenheter ligger i aktiedepåer och ISK konton. Men värdet på dessa “aktie och fondförmögenheter” är helt beroende av aktiekurser på börsen.  Och börsen (OMXSPI) stod på runt 590 under våren 2017. Vi nådde också ATH för den här börscykeln (598 den 20 juni 2017) i våras, så det långsiktiga värdet på aktier och fonder bli nog lite lägre under den senare delen av börscykeln. Det blir nog färre miljonärer när kursen på Fingerprint kommer ner på ännu lägre nivåer 🙂

Om vi gissar att Azanza har 10% av de rikaste svenskarna som kunder så borde det finnas 400.000 finansmiljonärer i Sverige.  Det finns ingen statistik på aktie och fondförmögenhet numera, förmögenhetsskatten är avskaffad, men siffran är inte helt omöjlig.

Falska miljonärer (enligt Besser)

Sen finns det alla möjliga personer som gärna tror att de är miljonärer och försöker ge intryck av att de är både rika och framgångsrika. Det är mest backslick, med guldkedja runt halsen och svart T-shirt. Ofta kör man också svart BMW och har stor motorbåt.

Men som ni nog anar så räcker det inte att “se ut som en miljonär” för att verkligen vara en miljonär. De som tror att man kan imponera på andra och visa sin rikedom med dyr konsumtion av bilar och annat är ofta inte alls riktiga miljonärer.

Riktiga miljonärer (enligt Besser)

Det finns många sorters miljonärer, men för Besser gäller det att uppfylla två kriteria för att kunna kalla sig “riktig miljonär”.

För det första, Nettomiljonär… Att den totala privatekonomin har större tillgångar än skulder och att överskottet uppgår till minst en miljon kronor. Ett ganska enkelt krav om man äger sitt boende sen flera år tillbaka. Då borde fastigheten, villan eller BRF lägenheten idag ha ett större värde än inköpspriset. Men det förutsätter också att man inte  tagit ut nya lån för konsumtion under de senaste åren.

För det andra, Finansmiljonär…. Det betyder helt enkelt att man kan få fram en miljon kontant på kort tid (max 2 dagar), utan att påverka sin normala livssituation eller sin levnadsstandard. Förutsättningen är att man inte behöver sälja sin bostad, sommarstuga, bil eller båt för att få fram kontanter. Äger man aktier eller fonder med hög likviditet (daglig handel..) som kan säljas, så kan man snabbt få fram kontanter. Men det kan naturligtvis också vara befintligt investeringskapital (utan inlåsning..) på något bankkonto.

Självklart finns det många svenskar som uppfyller de här villkoren och det finns därmed många miljonärer I Sverige. Med tålamod och långsiktighet borde alla som har normala inkomster kunna bli miljonärer någon gång i framtiden. Det kanske tar många år att bli miljonär, men det känns också  bra att kunna styra över sin egen privatekonomi under tiden innan man når miljonen.

(Yes, Besser är med råge en “riktig miljonär”, något som regelbundna bloggläsare nog har räknat ut sen länge.. 🙂.)

Två bra böcker

När det gäller böcker om miljonärer så finns det många att välja på. Här är 2 bra böcker som jag kan rekommendera…

Den första är “Så blir du miljonär i hängmattan” av PH Börjesson. Finns på bokus.com  för 55.- i pocketupplaga (2017).  En bra bok om grunderna i långsiktigt sparande.

Den andra är en klassiker från 1996. “The Millionaire Next Door” av TJ Stanley och WD Danko. Finns också på bokus.com i ny pocketupplaga (2016) för bara 184.-.

Båda författarna har en Ph. D. och boken bygger på en större akademisk forskningsrapport av rika americaners liv. Undertiteln är “The Surprising Secret of Americas Wealthy”.  (Spoiler Alert: Rapporten visar att det är långsiktighet och låga omkostnader som är “hemligheten”… 🙂 ).

Slutsats

Det är ganska enkelt att bli “riktig miljonär” i Sverige idag. Det tar några år men med regelbundet sparande och kloka investeringar så är det nästan garanterat att lyckas. Läs båda böckerna om du vill få mer info.

En riktig miljonär behöver inte visa eller skryta om sina investeringar. Det räcker med att ha större intäkter än kostnader, spara regelbundet och göra kloka investeringar. Att ha en bra koll på sin privatekonomi gör att hela livet blir så mycket enklare och lättare, även innan man blir en “riktig miljonär”.

Besser

Den stora förvåningen de senaste åren har varit väljarundersökningarna där ”alla” prognosmakare gissade fel. Men det var inte bara fel gissningar, enligt media var det fel resultat också…. J. Hur kom det sig att man inte kunde förutsäga vad som skulle hända. Fundamentalt  handlar det om hur man gissar vad som skall hända i framtiden.

Självklar har jag några tankar även om detta. Det finns alltid något att lära sig från verkligheten, speciellt när den inte stämmer med teorierna. Det gäller även för aktieinvesteringar. Här är några förklaringar till varför verkligheten inte alltid stämmer med teorin.

 (Besser är en person som tror mer på praktik än på teori. Kanske för att han både har lång erfarenhet (bl. a. från data, IT och finansbranchen) och teoretisk kunskap (civ.ing. med  finansanalytisk kompetens). Han är dessutom både analytisk och cynisk i sin syn på omvärlden. J)

Besser har alltså en bred matematisk kompetens att falla tillbaka på, dock kanske inte så djup att det inte finns andra som kan ännu mer matte.( typ Aktieingenjören..?? 🙂 ) Vi får väl se om det blir många protester…?

Sannolikhet & Staistik

På universitetet får alla ekonomer och ingenjörer lära sig lite om sannolikhet  och statistik i de grundläggande kurserna. Det blir ofta inte mer än några få kurser innan de flesta yngre akademiker kommer ut i förvärvslivet och ”vet allt och kan allt”. Det som tyvärr saknas är erfarenheter från verkligheten.

Låt oss ta ett exempel. Vi tar det mest vanliga fallet med statistik, sannolikhet och en vanlig tärning…

I teorin är det lika stor sannolikhet att slå en sexa som en etta eller något annat tal på tärningen, en chans på sex. Att slå 2 sexor i rad är då en chans på 36 och att slå 10 sexor i rad är en chans på ett mycket stort tal. Nästan omöjligt att göra. Så långt hänger alla med.

Om jag frågar en ”normalbegåvad yngre akademiker” (de flesta som läser den här bloggen.. ??) om han/hon tror att jag kan slå 10 sexor i rad, så är svaret att det är omöjligt. För så är det i teorin. Men inte i verkligheten!! Besser (som kan en hel del… 🙂) kan faktiskt också slå 10 sexor i rad. Helt fantastiskt!!

Hur gör man? Det finns två vägar att manipulera utfall i statistiska processer. Dels att manipulera metoden, dvs hur man gör när man slår tärningen. Dels att manipulera objektet, dvs att ha en ”falsk tärning” som inte är utfallsneutral.

Metod & Objekt

Att fuska med metoden.  Att fuska med en ”äkta” tärning, är inte lätt, men det går om man är lite fingerfärdig. Det enklaste sättet är att dölja det verkliga utfallet och sen manipulera tärningen så att utfallet blir en sexa. Det kräver dock mycket fingerfärdighet och möjligheten att dölja utfall och avleda uppmärksamheten. Det är svårt men inte omöjligt. Därför har man t.ex. i Las Vegas alltid flera kameror som kontinuerligt övervakar tärningsspelet.

Att fuska med objektet. Att ha en falsk tärning som alltid slår en sexa , är mycket lättare. Den typen av tärningar är lätt att skaffa, de finns till och med att köpa i vanliga ICA butiker. Det är också därför som alla tärningar i Las Vegas är helt transparanta. Där får det inte finnas någon risk för att tärningarna är manipulerade.

(Besser tillbringade en vecka i Las Vegas (på jobbet med IT och data…) för många år sen. Det blev lite spel naturligtvis, men jag är egentligen en riskavert person som helst undviker spel och chansningar. )

Börsen och aktieinvesteringar skall egentligen inte jämföras med casino eller tärningsspel. På börsen finns det flera strategier som ger bra avkastning till låg risk, något som jag skrivit om tidigare. Men det finns också mycket fusk med både bolagens externa information (metod) och aktiers värde (objekt). Vi återkommer till det…

Marknadsundersökningar och valprognoser

Varför blir utfall på marknadsundersökningar och valprognoser ofta helt fel numera? Det var både Brexit och Trump under förra året där ”alla” väljarundersökningar hade fel. Varför blev det så?

Det korta svaret är kostnader. Det kostar för mycket att göra en seriös och strukturerad väljarundersökning. (Det är lite enklare att göra en korrekt marknadsundersökning, förutsatt att den potentiella marknaden är både väldefinierad och begränsad.)

För att en väljarundersökning skall vara statistiskt relevant krävs 1) att urvalet är korrekt och 2) att den utvalda personen (”väljaren”) har integritet och både a) vill och b) kan svara på frågorna.

Första problemet är urvalet och möjligheten att nå ett korrekt urval av väljarna. Hur gör opinionsinstituten? Egen anmälan, att själv anmäla sitt intresse på webben? (Mycket snävt och asymmetriskt urval). Telefonnummer, att ringa upp hemtelefon eller mobil? (Allt färre har hemtelefon och många har flera mobilnummer). Adresser, att skicka brev med frågeformulär? (Vem svarar på brev numera?). Fysisk närvaro, att fråga folk på stan? (Vilket urval blir det då ? Var på stan skall man stå?).

Det andra problemet är integritet, vilja och möjlighet att besvara frågor. Det krävs förtroende och integritet för både intervjuaren och det företag han representerar. Det krävs också att den intervjuade potentiella väljaren själv har integritet nog att svara ärligt på frågorna.  Ganska svårt att hitta idag.

Det första delproblemet är att många inte alls vill svara på personliga frågor från okända människor. Varför hjälpa ett opålitligt opinionsföretag när svaret inte  ger mig några fördelar?  (Och om man ger betalt för att få svar så anmäler sig mest personer som bara vill ha betalt.) Det kanske inte heller känns bekvämt med att ge ett avvikande svar.

Det andra delproblemet är att man inte kan svara. Strul med datorn, moblien är trasig eller batteriet är slut. Eller så är man bortrest eller ligger man hemma och är sjuk. Det finns många anledningar till att inte kunna svara, även om man kanske skulle vilja.

Aktieinvesteringar

Vad har det här att göra med aktieinvesteringar. Faktiskt ganska mycket…J. I Las Vegas är det svårt och ovanligt att man fuskar med tärningsspel, men i  den svenska finansbranschen är fusk både enkelt och vanligt. Några kända exempel är Eniro, Allra och 24Money.

Hur gör man i finansbranschen?

Att fuska med metoden:  Urval av aktier…. Hur väljer man aktier att investera i? Kan man manipulera urvalsprocessen? Svaret är Ja! Det är ganska enkelt påverka många aktiesparare genom stora annonser, smarta pressreleaser och blogginlägg på olika aktieforum. Mest för IPOs och småbolag. Men även stora bolag påverkas av media. Negativa nyheter om enskilda bolag påverkar både fondförvaltare och ”vanliga aktiesparare” som säljer i panik, något som vi sett för flera aktier den senaste tiden. (Typexempel: H&M)

Ofta spelar man på psykologiska svagheter som ”Greed and Fear”. Typfallet är IPOs.  ”Om du köper aktier i vårt bolag så kan du bli fantastiskt rik när marknaden växer och där är vår produkt är helt  unik”. Gäller speciellt småbolag inom miljö och medicin.  Eller… ”Om du inte köper våra aktier nu så riskera du att missa chansen att bli rik när alla andra som köpt redan blivit rika”. Det finns flera fall av den typen av bolag de senaste åren. (Typexempel: Fingerprint)

2) Att fuska med objektet:  Aktiers värde….  Hur vet vad en aktie är värd egentligen? Och framför allt, hur vet man vad en aktie är värd i framtiden?

Det är samma problem igen. Det går inte att avgöra med finansanalys som många ”värdeinvesterare” tror.  Det är alldeles för lätt att manipulera siffror i balans och resultaträkningarna. Både med lagliga (”bokslutsdispositioner”) eller olagliga (t.ex. fejkade säljsiffror) metoder. (Typexempel: Eniro) Alla siffror är kanske inte fejkade, men siffor säger heller aldrig hela sanningen!  Hur skall man då med finansanalys kunna beräkna det framtida värdet av en aktie?

Misslyckade investeringar

Varför gör så många aktieinvesterare misslyckade aktieinvesteringar?   Det korta svaret är kanske inte bara psykologi, men också brister i kunskap, erfarenhet och resurser.

Kunskap som behövs i så många delar. Dels om bolagets verksamhet (t.ex. branchkunskap, marknadsutveckling, konkuressittuation) men också kunskap om bolagets ägare, styrelse och företagsledning.  Det är alltid svårt för en utomstående att överblicka den totala situationen för ett enskilt bolag. Speciellt om bolaget är dåligt genomlyst eller saknar lång histrik.

Erfarenhet som är så viktigt för att kunna skillja på teori och praktik. Saknar man erfarenhet är det mycket lättare att falla för både teoretiska resonemang och psykologisk påverkan från andra personer, (bloggare..??) från media eller eget önsketänkande (”Greed & Fear”).

Resurser är både intellektuell förmåga, kunskap och självdisiplin, men också den tid som behövs för analys av aktier och investeringar. Även för de som har stort intresse och lägger ner mycket tid på sina aktieinvesteringar så är det ofta vanliga psykologiska brister som gör att investeringarna misslyckas. Planering och självdisiplin är två delar som ofta saknas.

Slutsats

Livet (och aktieinvesteringar…J) är inte alltid så lätt. Det finns många som vill påverka dig (t.ex. media…) och allt som sägs och skrivs är inte sant. Det gäller både ”nyheter” och aktier.

Var kritisk och dessutom medveten om att det finns många sätt att bluffa med aktier (och kortspel och tärningar…J). Bäst är att ha en egen uppfattning baserad på både kunskap, erfarenhet och integritet. Då blir det mindre sannolikhet att råka ut för överraskningar eller bli lurad av finansbolag och aktiebluffar.

Besser

Det blir ett lite tidigare inlägg den här gången, men sen är vi tillbaka som vanligt med blandade ”kloka tankar” varannan vecka. Det här inlägget började med ett (gammalt..) blogginlägg från Claes Hemberg på Avanza. En spännande rubrik  på ett inlägg som måste läsas.  Det korta och enkla svaret på vad som är hemligheten: aktieutdelningar.

Här är hela texten…

Inlägget är bra skrivet och jag plankar (med lite editering..) Claes text från november 2015 rakt av. Så får man kanske inte göra men varken Claes eller Avanza kommer att hitta det här inlägget så nu kör vi…

”De rikas hemlighet… Ja, den kallas så ibland. Och tyvärr stämmer det. Metoden är inte svår att inse eller förstå. Den fäster bara inte på vanliga sparare tycks det. Än så länge. Låt mig försöka igen:
Det finns närmast säker avkastning att hämta på börsen. Direkt i handen. Det gäller utdelare.

Många rika har bara sådana aktier. Och dessa aktier är särskilt intressanta så här års. Själv köpte jag Telia senast. Några förebilder är här Aktiestinsen, Buffett och Szombatfalvy.

Det är dessutom två enkla steg för att hitta rätt:

Steg 1) Undvik heta bolag! 

Många nya aktieköpare vill ha snabba heta växande papper. Raketer som +213% låter ju imponerande. Där syns ju vinsten varje sekund.

De med stora pengar tänker tvärt om. De söker närmast säkra vinsterna som de lönsamma bolagen delar ut till sina aktieägare varje år. Det blir snabbt stora pengar.

Att spara på börsen förknippar proffsen inte i första hand med högre aktiepriser. Det är för osäkert. Proffsen vill se den säkra avkastningen i handen.

Steg 2) Välj stabila avkastare!

Det finns bolag som varje år oavsett börsen närmast garanterar samma kronor till dig i handen. Ja, många sparare har samtidigt lite grand missa den ”stabila avkastningen” som finns i flera bolag.

Rika svenskar har mycket pengar här. Det prioriterar bolag som har stabila eller växande utdelningar. Här kan vi år efter år vänta oss 4-7% i handen. Du får pengarna i april varje år. Och har du aktierna på ISK-konto får du dessutom skattefritt.

Du behöver nu inte alls vara lika orolig för att börsen ska gå ned, eftersom utdelningen är satt i kronor. Du får säg 7 kr per år från en viss aktie. Alltså spelar det mindre roll om den kostar 100 eller 90 om ett år. Eftersom det är utdelningen per aktie de är ut efter. Den är avkastningen de fokuserar på.

Sedan ska de ha kvar aktien i många år, så dagspriset är de inte så intresserade av, utan de 7 kronorna är grejen. Har du köpt aktien för 100 kr  där du får 7% utdelning och kursen stiger. Så har du alltjämt 7% i utdelning på ditt insatta kapital! Samma sak om kursen faller. Förutsägbarhet är nyckeln (om vi nu väljer just stabila bolag med stabil utdelning).

Och rätt konto är förstås ISK-kontot.Där får du ju utdelningarna skattefritt på kontot. Ett drömkonto för en utdelningssparare.

Sammanfattning

Ska du ta detta budord på riktigt allvar, behöver du minst 4-5 olika utdelare i lite olika branscher så blir du extra tålig. I min Folkaktieportfölj hittar du både Unibet, H&M, Telia, Scandi med några 2-7% i utdelning.

De sparare som väljer utdelare som taktik har plötsligt vänt ut och in på en vanlig bild av sparare på börsen. För utdelnings-investerare blir börsen inte någon ojämn aktiekurs i första hand, nej de kan smått strunta i den. Utan för utdelnings-ägaren är aktiekursen bara närmast en bonus.

När är det köpdags? Särskilt så här års är bolagen med bra utdelning extra intressanta. För utdelningen är nu mindre än ett halvår bort, vilket brukar märkas i aktiekursen närmaste månaderna. Aktier med bra utdelning brukar därför gå extra bra under vinterhalvåret. Så ska du välja dem, kan det vara bra köptid nu.

Bolagen som har bra utdelningar är bland andra byggbolagen, telekom, it-konsulter, Astra, Atlas men också H&M… H&M har också en genuin tillväxt i sina butiker. Inte konstigt att den är aktien med flesta nya aktieägare senaste året. Bankerna är jag däremot försiktig med. Så många nya regler stormar mot dem att de riskerar att tappa rejält.

Och självklart alltsammans på ett ISK-konto.

Claes Hemberg”

Familjeföretag

Men att bli rik på utdelningar gäller inte bara i börsbolag, det fungerar i alla typer av aktiebolag. Det är oftast familjebolag med starka huvudägare som låter bolaget gå i arv inom samma familj och släkt. På OMXS LC och MC finns ett flertal bra bolag att välja mellan om man gillar stabila och lönsamma familjebolag som ger regelbundna utdelningar. Vilket jag gör… 🙂

Även aktieutdelningar från lönsamma privata familjeföretag är något som jag kommit i kontakt med. Det är mest äldre, välskötta och lönsamma privata bolag som hålls inom familjen och där det är hembud på överlåtelse av alla aktier. Om farfar startade ett bra företag för 100 år sedan (i början av 1900-talet..) och bolaget sen har växt, varit lönsamt och inte sålts av, så har hela släkten haft fina extrainkomster i många år. Här syns en av fördelarna med att inte sälja (aktier i…!!) ett bolag bara för att det går bra. Om man behållit bolaget (och aktierna..!!) så har det genererat extra inkomster inte bara till grundaren  och hans familj, utan även till barn, barnbarn och den framtida släkten.

Stora bolag

Det finns flera större privata bolag som fortfarande ger aktieutdelningar till hela släkten. Ett känt (??) exempel är Bonniers. Bolaget bildades redan 1837 och har idag några hundra aktieägare i femte generation, alla i släkten Bonnier. Medlemarna i släkten har lite olika antal aktier. Några får flera miljoner i utdelning, men även de som bara har något fåtal aktier och som inte alls är med i bolagets operativa verksamhet får varje år en extra inkomst i form av utdelning. Även de allra minsta aktieägarna, som har helt vanliga jobb, får varje år mellan 100 till 200 tusen i utdelning från familjebolaget Bonnier AB.

Då spelar det ingen roll om man är lärare, journalist, busschaufför, präst eller sjuksköterska. Med den extra inkomsten varje år (!!) så kan man leva ett helt annat liv än vanliga löntagare. Det blir lite guldkant på tillvaron med finare bil (stor BMW..?) och bättre semestrar (skidåkning i Alperna och jul i Västindien…?) för hela familjen.  Allt tack vare att farfars farfar var lite smartare och klokare än alla andra som sålde ut sina bolag för att göra en lönsam exit.

Mindre bolag

Ett annat exempel är en av mina vänner som är aktieägare i en mindre, privat familjebolag.  Det startades redan på 1920-talet och har levt väl sen dess. Det är ett skogsbolag med en omsättning på runt 5 – 10 miljoner och en stabil lönsamheten varje år. Det finns  cirka 20 aktieägare (med olika antal aktier…) som alla kommer från samma släkt. Skogsvård och virkeshantering är utlagd på entreprenad, så allt jobb flyter på utan egna insatser. Bolaget har behållt och vårdat skogen under alla år, och man har också alltid haft gratis jakträtt för alla i aktieägare. Dessutom har bolaget köpt några fina andelslägenheter i Åre som får disponeras gratis av aktieägarna.

En mycket smart lösning. Inga register, inga skatteeffekter,  inga privata kostnader, inget jobb, ingen avundsjuka,  inget bråk och ingen städning eller underhåll. (Det är andelsbolaget i Åre (Skistar) som sköter städning och underhåll, och lägenheterna är åretruntbokade av bolaget.) Alla i släkten (aktieägarna..!) får disponera lägenheterna enligt rullande schema och det finns tillräckligt med veckor och lägenheter så att alla skall bli nöjda.

Det blir både årliga utdelningar (30 till 70 tusen), gratis jakträtt för de som vill och gratis skidveckor i Åre varje år för alla aktieägarna i det här bolaget. Ganska fantastiskt… 🙂

Fastighetsbolag

Ytterligare ett exempel på hur långsiktiga familjebolag ger guldkant på livet är de många mindre, privata fastighetsbolg som finns runtom i Sverige. Om farfar (eller morfar eller någon annan..) köpte en central hyresfastighet för många år sen, så kan dagens släktingar få fina lägenheter utan problem. Fastigheten (fastighetsbolaget…) har ett ordentligt löpande underhål men låga hyror. Dessutom finns alltid några tomma lägenheter som kan behövas till nästa generation i framtiden. När gammelfaster eller farmor dör så blir det nya lägenheter att välja mellan för dagens unga släktingar.

Fastigheten har ofta låga hyror, där kostnader och intäkter går jämt upp. Det blir ingen vinst och inte heller någon vinstskatt. Bolaget har därmed ”dålig lönsamhet”, men värdet av lägenheterna ökar för varje år.

Jag har flera bekanta som har fått fantastiskt fina lägenheter i Stockholms innerstad bara för att farfar (eller morfar…) gjorde en klok och långsiktig investering för många år sen. Och dessutom behöll fastigheten inom  familjen även om den kortsiktiga  ”lönsamheten” inte alltid var på topp.

”Skattemässiga asymetrier…..”

Men man behöver inte gå så många år bakåt i tiden för att hitta lönsamma investeringar i fastigheter. Ända fram till slutet av 1970-talet var centrala hyresfastigheter helt felprissatta pga ”skattemässiga asymetrier”. Då var hyreslagstiftningen ännu hårdare och avkastningen på fastigheter var nästan obefintlig när både hyreslagstiftning och hyresregler var tuffa och hyrorna låga. Man kunde köpa fantastiska fastigheter för ”nästan ingenting” om man bara tänkte långsiktigt och viste vad man gjorde….  🙂 (kunskap och långsiktighet igen…)

Besser har ett närliggande exempel. År 1979 kunde man köpa en välskött fastighet i centrala Stockholm med följande data. Ett femvånings hyreshus (gathus och gårdshus) med 18 lägenheter fördelade på drygt 1.450 kvm bostadsyta. Byggår 1922, en renoverad fastighet med egen tomt (fin innergård), stor och mycket fin tvättstuga och gott om både källar- och vindsföråd. Fastighetsägaren, som inte ville ha ansvar och hyresproblem, och som dessutom tyckte att lönsamheten var för dålig, ville sälja. Hyresgästerna bildade en BRF och ville köpa fastigheten. Fastighetsägaren tog in 2 oberoende värderingsmän. Fastigheten såldes för  den högsta värderingen, inget ”kompispris” här inte. Vad blev totalpriset? 975.000 kronor för hela paketet.

Vad kostar lägenheterna idag? Det kan man t.ex. se på hemnet.se. (Bessers familj gjorde redan då en mer långsiktig kalkyl och tillhörde köparsidan….)

”Den Stora Skillnaden”….

Det vi ser ovan är ”Den Stora Skillnaden” mellan Långsiktig värdeutveckling och Kortsiktig lönsamhet. Kortsiktig lönsamhet kan man alltid fixa. Både med falska försäljningssiffror (Eniro), kreativ bokföring  (Ericsson) eller att skära i nödvändiga kostnader. Långsiktig värdeutveckling är lite svårare. Då måste man tänka strategiskt, göra en bättre analys och ha massor med tålamod.

Därför är Balansräkningen (Långsiktig värdeutveckling…) viktigare än Resultaträkningen (Kortsiktiga vinster…), men det allra viktigaste är de Personer ( Kompetens & Integritet) som äger, styr och driver bolaget framåt.

Det gäller både för framgångsrika företag och för en välskött privatekonomi….. 🙂

Sammanfattning

Det finns flera fördelar med att äga aktier i stabila, välskötta och lönsamma aktiebolag som ger regelbundna utdelningar.

Är det börsnoterade bolag man äger aktier i behöver man inte göra något alls. Inget jobb, inga skyldigheter och inget ansvar. Det är bara att vänta på (de ökade..?) utdelningarna varje år.

Äger man aktier i privata familjebolag så finns det ofta ännu fler fördelar. Men då måste man kanske ta personligt ansvar, sitta i styrelsen och hjälpa till när det behövs för bolaget. Och vara sams med resten av aktieägarna i släkten. Men det blir ofta en bra släkt- och familjekänsla i den här typen av bolag (med gratis jakträtt och fria skidveckor…) om man bara gör rätt från början.

”Skattemässiga asymetrier” är alltid något att leta efter om man är långsiktig. Men de kan gå åt båda håll. Det gäller både lagar, regler, skatter och bidrag som plötsligt kan ändras eller försvinner. Det gäller att tänka sig för och utnyttja de regler som gäller  just nu.

Det finns många fördelar med att vara ”rik”. Ekonomisk frihet är kanske det viktigaste, men med långsiktigt tänkande i flera led så kan  man få både extra inkomster (utdelningar) och bra boende (billiga lägenheter). Med lite tur kan man även få fri jakträtt och gratis skidåkning. Grunden är att vara långsiktigt från början.

Besser

Jag fick en fråga från Markus på mitt inlägg om ”Unshakeable”. En enkel men ganska intressant fråga. Hur gör man med aktiesparande på enklast tänkbara sätt, dvs om man inte alls är intresserad av aktier?

Frågan..

Så här skrev Markus..

“Tjenare mannen! Min mamma ska köpa lite nya fonder för ca 500 per månad.

För lite för att aktier ska vara värt,i mitt tycke. Hon vill bara ha set & forget, inte behöva bry sig.Hon har absolut NOLL intresse.

Vad för fonder / råd rekommenderar Mr Besser? Ha en fin helg,”

Svaret..

Och mitt svar blev..

“Set & Forget” är en utmärkt aktiestrategi !!
Men det gäller att hålla på i många år utan uppehåll.
Som vi sett av tidigare inlägg så är “indexfonder” ofta vinnare i det långa loppet.

Jag gillar Avanza och rekommenderar därför Avanza Zero som både är bra och gratis..
https://www.avanza.se/fonder/vara-egna-fonder/avanza-zero.html  Besser

Utveckling av svaret…

Ett ganska kort svar, men det kan utvecklas lite mera.  Och svaren passar in på mina 3 senaste inlägg om index, avgifter och långsiktighet… 🙂

Noll intresse av aktier..… Man behöver inte kunna något eller vara intresserad av aktier och börsen. Man behöver inte heller leta efter ”kursraketer” och ”förhoppningsbolag” för att bli rik på aktier. Det räcker med att investera i alla de stora, stabila och lönsamma bolag som redan finns på börsen.

Indexfonder …. Om man investerar i indexfonder så får man (kapitalviktat…!) med alla bolag på börsen (eller vanligen de 30 största på OMXS30, också kapitalviktade). Då får man automatisk del av den tekninska och ekonomiska utvecklingen för större delen av det svenska näringslivet. Det gäller både stora exportbolag och lokala bolag på den svenska marknaden.

Avgifter…… Dolda kostnader och höga avgifter är några av de stora problemen med finansbranchen. Det är just kostnader och avgifter som alla skurkar och bedragare lever gott på, och det är lätt att lura okunniga och osäkra småsparare. Det gäller allt från oseriösa IPOs, till ”rådgivare” från storbankerna och rena bedragare som Allra och 24Money. Jag måste  tyvärr säga att det gäller de allra flesta i finansbranschen (efter egen erfarenhet under några år..).

Långsiktighet..… Man bör spara och investera över minst en hel börscykel, som tar allt mellan 7 till 10 år. Helst bör man nog vara med om två eller flera hela börscykler för att få både erfarenhet och värdeutveckling. Genom att återinvestera avkastningen, (compounding…) som nästan alla indexfonder gör, så får man fantastiska resultat över lång tid.

Ett räkneexempel

Vi gissar att ”Markus mamma” är 50 år och att hon vill pensionera sig när hon fyller 65 år. Om hon sparar 500 kronor varje månad och värdet på fondandelarna fördubblas på 7,5 år (cirka 9,7% värdeökning per år), så får vi med en enkel kalkyl en slutsumma på 204.000 kr.

Ett extra kapital på drygt 200.000 är inte så dumt att ha när det blir dags för pension. Den dystra sanningen är att pengarna kommer att behövas.  Svenska pensioner kommer antagligen  inte att utvecklas lika bra som hitintills och många svenskar kommer att få en allt sämre privatekonomi. Speciellt  framtidens pensionärer.

Men det positiva är att man bara genom att spara 500 kronor per månad (dvs. mindre än 20.- / dag, vilket de flesta klarar, det är bara en fråga om prioriteringar…) under 15 år så får man en bra buffert till pensionen. Sen är det inte säkert att det blir 9,7% värdeökning i snitt under 15 år, det kan också bli mindre, men det blir ändå en bra extrainkomst till pensionen. Det är aldrig försent att börja spara, inte ens till pensionssparande.

En kalkyl till…

Och om man börjar lite tidigare (25 år…?) och sparar lite mer (40.- /dag) och bara räknar med fördubbling på 10 år (cirka 7,2% per år..!!) så får man en kalkyl som efter 40 år ger 3.29 miljoner !!

Märk väl att detta är en realistisk kalkyl. Allt sparande under hela period ökar bara med 7.2% per år när vi vet att börsen (OMXS…) plus utdelningar ökar 7 til 10 % per år över längre perioder. Som jämförelse kan vi  ta värdet från Dalbar QAOIB studie där S&P index (inkl. utdelningar..) årligen ökade 10.35%  under 30 år (från 1985) fram till 2015 och med 8.19% under 20 år (från 1995) fram till 2015.

Notera att det dagliga sparandet inte heller ökar, det är fortfarande 40.- per dag under alla 40 åren (!!).

Genom att köpa indexfonder så blir det också automatisk återinvestering av alla utdelningar. (Sköts av Avanza Zero som varje år lägger in utdelningarna i fonden). Det är därför som Avanza Zero fördubblar värdet jmf OMXSPI (eller OMXS30..)på lite längre perioder, eftersom OMXS(PI) (och OMXS30..) bara är ett kapitalviktat ”Price Index” för aktiekurser som inte räknar med utdelningar över huvud taget…!!

Ett annat fantastiskt resultat som man ser ovan är att de sista 10 årens sparande är ganska onödigt (!!). Om man bara sparar i 30 år men behåller fondandelarna i 40 år så minskar slutresultatet bara med 220.000.

Det blir fortfarande kvar mer än 3 miljoner till pensionen. Det visar också hur viktigt det är att starta tidigt med sitt pensionssparande, även om man bara sparar 40 kronor varje dag.

Fantastiska resultat

Det är just långsiktigheten (och compounding..) som ger så fantastiska resultat. Men då måste man också spara och investera varje månad (30,5 dag x 40.- = 1.220.- per månad) under många år.

Det är här som regelbundna investeringar i avgiftsfria indexfonder och under lång tid visar vilka fantastiska resultat som kan uppnås. Det spelar kanske mindre roll hur mycket man sparar varje månad, det viktiga är tiden och uthålligheten.

Det är just återinvesteringarna av utdelningarna (compounding…) under lång tid som ger så fantastiska resultat. Även med en mer defensiv och konservativ kalkyl så blir det ett bra extra kapital när man går i pension. Det kommer att behövas….!!

Slutsats

Man behöver inte vara intresserad av aktier för att lyckas med långsiktiga aktieinvesteringar. Den enkla lösningen är att regelbundet köpa fondandelar i indexfonder utan avgifter under en lång tid.

Det svåra är att ha tålamod och att fortsätta investera även när börsen går neråt. Just därför är ”Set & Forget” en mycket bra lösning för de allra flesta pensionssparare.

Enklaste lösningen är alltså en stående överföring varje månad från lönekontot till Avanza för inköp av fondandelar i Avanza Zero. Välj en lämplig summa, sen är det bara att köra  ”Set & Forget”.

Besser

 

Åter efter sommaren och här är tredje och sista (??) delen av mina studier av index och långsiktighet.  Lite försenat nu i höst, men bättre sent än aldrig.

I ett tidigare inlägg lovade jag en recension av en ny bok som heter just ”Unshakeable”. Undertiteln är: ”Creating peace of mind in a world of volatility”. Det som verkar vara svårt är egentligen rätt enkelt om man bara planerar för vad som kan hända.

Boken är från våren 2017 och är skriven av Tony Robbins. Han har tidigare även skrivit en liknande best seller, ”Money: Master the Game” . På baksidan lovar man att ”Unshakeable” är ”…a guide to help millions of people to achieve financial freedom”. Stora ord, men boken har många fördelar, framför allt för alla som inte är speciellt intesserade av investeringar och aktier. Och det är nog majoriteten av alla svenskar. Tyvärr kommer de inte att läsa varken den här bloggen, det här inlägget eller den här boken.

För er som läser den här bloggen kan jag dock rekommendera boken.  Den är inte speciellt bra skriven, mycket överdriven stil av amerikansk typ, men innehållet är desto bättre. Både fakta och slutsattser är mycket kloka och förnuftiga, med checkpunkter för att fatta långsiktigt kloka beslut. Boken är en bra referens och påminnelse om vad som gäller för långsiktiga investeringar. Här är en kort summering av boken. Kanske räcker det (??) med sammanfattningen nedan…. 🙂

”Unshakeable”  kan köpas t.ex på bokus.com för 190.- (häftad) eller 219.- (inbunden) inkl. moms o frakt. En bra investering .

Vad är vad?

Boken behandlar mest investeringar i  indexfonder, avgifter, investeringspsykologi och långsiktighet. Så vad menas med det? Jag har som vanligt några egna tankar om de här begreppen. Vad menas med vad?

Indexfonder?  Behöver man en extern fond överhuvudtaget? Numera kan man enkelt köpa alla aktier man vill ha och index innehåller många aktier som jag inte vill ha. (Typexempel: Fingerprint, Eniro m.fl….). Då är en bred och diversierad aktieportfölj bättre. Den bör innehålla ett antal större, stabila och lönsamma bolag, gärna investmentbolag. Då får man en relativt bred exponering mot börsen, helt som man själv önskar.

Avgifter?  Även om indexfonder oftast har låga avgifter så finns det också fonder med högre avgifter. För mig bör en indexfond ligga på 0.10% som en lämplig avgift eller vara gratis. Avanza Zero (speglar bara OMX30) och Nordnet har annars bra alternativ som är gratis, men har också nackdelar, se ovan. Men med en egen bred och diversifierad  ”indexportfölj” och med ”Buy&Hold” så har man inga löpande avgifter alls!!

Investeringspsykologi?  Några av mina senaste inlägg har handlat om just ”behaviour economics”. Läs gärna om dem.  Det är svårt att motstå känslor, och psykologi styr både våra tankar och vårt handlande om man inte är observant och medveten. Några bra tips får man också i den här boken.

Långsiktighet?  Vad är långsiktighet egentligen? För mig är det minst 3 börscykler och då brukar man säga minst 30 år av investeringar. Som vi såg i ett tidigare inlägg (The Dalbar QAOIB Study) så är det på 30 år som man ser de tydliga effekterna av både ”compounding” och samhällets (och näringslivets..) framsteg. Genom att äga många aktier i stora, stabila och framgångsrika bolag under lång tid, så får man som aktieägare del av både hela samhällets och bolagens utveckling och framsteg.

Kloka ord…

Det finns många kloka ord i boken. Även i ”Introduction” (av Steve Forbes, CEO, Forbes Inc.) och ”Foreword” (av John C. Bogle, Founder,Vanguard Group Inc.). Också där kan man lära sig något…. 🙂

Men redan på första sidan finns: ”Money is only a tool.  It will take you wherever you whish, but it will not replace you as the driver”  (Ayn Rand). Fler kloka ord… med mina kommentarer…

Steve Forbes:

”Big downturns in the market happends periodically, but the long term trend of stocks has always been upwards.”…. Long term thinking is the answer.

”Emotions are enemy number one when it comes to investing”… Have your own, carefully prepared, plans, strategies and rules to follow. Planing, Preparation and Performance are vital.

”Enemy number two is fees”….. Fees also includes expenses, taxes, open costs and hidden charges.

”An informed investor will be a far richer investor”… Knowledge and experiance are key factors.

”Never forget the two foes of stock market success, Fear and Fees”…. Planning and Preparation will help, support and influence your Performance (3P)

”The purpose of business is to produce happiness, not to pile up money” (B. C. Forbes, founder) ”Wealth creation is not an end in it self, but a crucial aspect of achieving a purposeful life.”…. Life is more than stocks and shares.

John C. Bogle:

”Tell investors to stop overpaying for underperformance”…. Most active stock funds are long term underperforming to index.

”Index funds are simple” …….Never try to time the market and never try to outguess other professional fund managers

”By buying low cost and holding forever, you can garantee your  fair share”….. You will have your share of companies that produces profits and long term development.

Unshakeable

Så vad handlar boken om? Den är enkelt upplagd och innehåller 3 sektioner. 1) Wealth:The Rule Book, 2) The Unshakeable Play Book och 3) The Psychology of Wealth.

  1. Sammanfattning av den första delen (”The Rule Book”) kan göras enkelt. …….

”Focus on what you can control, not on what you can´t.”  Fokusera på ditt eget sparande, dina egna vanor och dina egna investeringar. Strunta i kortsiktiga aktiekurser och den volatila börsutvecklingen.

”That´s the trick. Save regulary and invest regulary in a broad range of high quality stocks.”  Skapa regelbundna vanor, investera regelbundet och köp andelar i indexfond eller skapa en egen, bred aktieportfölj med stabila och lönsamma bolag.

Första delen beskriver hur viktigt det är att skydda sina tillgångar och investeringar i en värd av osäkerhet (”Unshakeable”). Den innehåller också fakta om börsens regelbundenhet. (”Winter is coming…. but when?”).  Kapitlen tar också upp lite om (den amerikanska..) finansbranschen (”Hidden fees and half-truths”) och de som jobbar där (”Who can you really trust”). Finansbranschen verkar nästan vara värre i USA än här hemma… :-).

  1. Den andra delen (”The Playbook”) behandlar fyra viktiga investeringsprinciper och hur man navigerar den osäkra börsutvecklingen (….och börsnedgången!!)

De här kapitlen är kanske den viktigaste delen och det område som min egen blogg mest tar upp. De fundamentala delarna av ”investeringar” som är så viktiga att jag går igenom de fyra ”Core Principles” var för sig. Det finns många investeringsstrategier, men det är här vi ser skillnaden mellan tur och skicklighet när det gäller investeringar.

Första principen är ”Don´t loose money”. Ett av problemen med aktiespekulation är att en enda större förlust kan sudda ut alla tidigare vinster. Det är alltid svårare att komma tillbaka, både psykologiskt och finansiellt efter en större förlust. Men framtiden är alltid osäker och vi kan alla göra felaktiga beslut. Tricket är att undvika alla stora risker för investeringskapitalet.

Det är därför som defensiva aktiestrategier alltid är långsiktiga vinnare jämfört med offensiva aktiespekulationer. Förr eller senare kommer alltid en större förlust  när man spekulerar i aktier.

Den andra principen är ”Asymmetric Risk / Reward”. Det här är något som jag tagit upp flera gånger i bloggen. Många ”oerfarna investerare” tror att man måste ta stora risker för att få hög avkastning. Så är det naturilgtvis inte! Det gäller inte ens för kortsiktiga aktiespekulationer. Tvärt om så är hög risk  med IPO och småbolag ofta det samma som garanterad förlust.  Att köpa stora och stabila bolag när börsen är kraftigt undervärderad är enklare. Men då krävs det naturligtvis tålamod och ett väl tilltaget investeringskapital.

”Low risk and High reward” blir ganska enkelt om man tänker långsiktigt med sina investeringar redan från början.”High risk & Low reward” är däremot mycket vanligt bland IPOs och småbolag.

Den tredje principen är ”Tax Efficiency”. Om det här gäller i USA så är det ännu viktigare i Sverige. Vi har 30% kapitalskatt på vanlig avkastning och en ISK skatt som ger beskattning även med negativ avkastning och värdeutveckling. När börsen går ner och räntorna går upp så kommer många aktiesparare att bli besvikna på ISK kontot.

Det här gäller även för aktiefonder där både fondbolaget och andelsägarna betalar skatt på sina innehav. De här skatterna syns inte, men de finns och även  ökar när räntenivån stiger.

Att planera för skatter är nödvändigt. Välj ISK för hög, stabil och regelbunden avkastning, men räkna även på skatten för vanligt depåkonto. Skatter kan kanske inte undvikas, men de kan alltid minimeras.

Den fjärde principen är ”Diversification”. Diversifiering är egentligen ganska självklart. Riskera inte allt på ett inköp vid ett tillfälle. Livet är så mycket mer än aktier. Investera mer i hälsa, kunskap och utbildning. Investera också i ett bra boende och det som blir över kan användas till aktier (eller indexfonder..?) som  långsiktigt ger en större ekonomisk frihet.

Investera regelbundet över lång tid i en bred portfölj (eller indexfonder..?) med stora, stabila och lönsamma bolag. Svårare är det inte.

  1. Den tredje delen (”The Psycology of Wealth”)behandlar de sex vanligaste psykologiska fällorna som investerare kan råka ut för.

Sista delen är naturligtvis också viktig. Undertiteln är ”Silencing the Enemy Within” och säger allt.

Det störst hotet mot framgångsrika aktieinvesteringar är inte börsen eller enskilda aktier, utan det egna  psyket. Jag har tagit upp ”Behaviour Economics” i tidigare inlägg så det blir bara en kort sammanfattning här.

Boken tar upp 6 vanliga ”tankevurpor” och ger även lösningar till hur man undviker dessa misstag.  Några typiska ”bias” är: ”Confirmation bias”, ”Recency bias”, ”Overconfidence”, ”Greed & Gambling”, ”Home bias” and ”Negativity & Loss Aversion”

Bästa sätt att undvika alla  ”bias” (”psykologiska tankevurpor”) är att använda checklistor och ställa ett antal frågor innan varje investering. Det är samma sak som varje pilot gör före varje take off. Om det du gör är viktigt (flyga eller investeringar…) så är det bäst att kolla allt noggrant varje gång (alltid en checklista..).

För att göra en bra checklista och ställa rätt frågor så krävs både kunskap och erfarenhet (som vanligt…:-)). Kunskap får man från böcker och bl.a. den här bloggen. Erfarenhet kan man också skaffa sig själv, men det fantastiska är att det går nästan lika bra med andras erfarenhet. Det finns en hel del i den här boken. Läs & Lär…

Inga aktietips?

I den här bloggen får man, som ni kanske märkt, inga ”aktietips”. (Varken tips om Vardia, Eniro, Trustbuddy, Northland Resourses, Nordic Mines eller andra ”aktieraketer”…. :-))

Ibland får jag spydiga kommentarer om att jag inte följer samma strategi som Warren B (mycket svårt…) eller att jag inte gör några aktie- och finansanalyser (mycket osäkert….). Det tolkas då som att jag inte gör något alls och att det är ”mycket snack och lite verkstad”.

Men jag köper fortfarande egna aktier (ganska regelbundet numera…) och jag har fortfarande mitt investeringskapital och mina breda (och planerade…) aktieportföljer kvar. Jag följer mina egna planer men har också gjort några inköp utanför aktieportföljerna. Det blir som vanligt bara en redovisning varje halvår om man vill få mer info om mina inköp och investeringar.

Jag har också tålamod och ett väl tilltaget investeringskapital som kommer att användas vid nästa börsnedgång.

Ostukturerad?

Den här bloggen kan kanske uppfattas som flummig och ostrukturerad, men tanken med bloggen är att tänka lite mer strategiskt om långsiktighet och dels få lite djupare praktiskt och operativ kunskap om investeringar.  Jag har möjlighet att gå djupare och är mer specialiserad på investeringar än de flesta andra bloggare (och media…!!). Det finns alltid något att lära från mina inlägg som ni (ofta) inte hittar någon annan stans.

Ni hittar t.ex. ingen info om varken ”SPIVA” eller ”Dalbar QAOIB” i andra media och jag gissar att ni inte heller hört talas om ”Unshakeable” tidigare.  Sammanfattningen av ”Eniro” och utvärderingarna av ”Vardia” finns inte heller i andra bloggar eller i media. ”Breddade referensramar”  är en av fördelarna med att läsa den här bloggen…. 🙂

Slutsats

Även om boken ”Unshakeable” inte är speciellt bra skriven, så finns det många sanningar och kloka  råd i den. Om man verkligen vill ha mer ”kött på benen” när det gäller långsiktiga investeringar så är den väl värd att köpa och ha i bokhyllan.

En ”investering” på 219.- som kan ge ekonomisk frihet och finansiell sinnesfrid för resten av ditt liv. Antagligen en mycket bättre investering än att köpa aktier i Vardia eller Eniro… 🙂

Besser