Fallet med sökbolaget Eniro får bli ett eget litet inlägg. Det är en ganska fantastiskt hitoria som visar att även ett större och välkänt bolag kan förstöras av oärliga och korrupta personer på alla nivåer. ”Fallet Eniro” kan översättas både som ”The Eniro Case Study” eller ”The Eniro Falling Down Story”, välj själva…. 🙂 .

Jag har tidigare skrivit lite om just Eniro i olika inlägg, men här blir det en liten repetition.

Bakgrund

Det började som en ”smart avknoppning” från det som en gång var ”Stora & Starka Televerket”, som sen blev lite mindre fantastiska Telia.

Eniros historia börjar med att telefonkatalogen för företag (Gula Sidorna) lanseras på internet 1996. Det blev naturligtvis bättre sökmöjligheter och även med länkar till kartor. En helt ny plattform utvecklas sen 1999 med  utökade och mer avancerade tjänster.  Självklar en mycket populär sajt när internet tog fart, speciellt som konkurensen fortfarande var mycket begränsad.

I samband med den beryktade noteringen av Telia på toppen av IT-bubblan våren 2000 så bildas även avknoppningsbolaget Eniro AB som gör en IPO och noteras på OMXS O-lista den 10 oktober 2000.

Bolaget har haft många kända namn både i ledningen och i styrelsen under årens lopp, men aktiekursen har mest hela tiden gått neråt. Redan från början var timingen fel med uppblåsta börskurser och IPOs under IT-bubblan, dels kom det nya konkurenter (t.ex Google och Hitta.se) som hade bättre funktioner. Svaret från Eniro blev aggressiva och oseriösa säljmetoder, redovisningsfiffel och en sparkad VD. Vilket även uppmärsammades i media. Det blev varken resultatet eller kundförtroendet bättre av.

Nyemissoner

Om ett bolag börjar få problem och har ett negativt resultat under flera år så måste någon trots allt betala den löpande driften med löner och styrelsearvoden. Det blir oftast aktieägarna som får gå in med nytt kapital. Om verksamheten trots det inte blir lönsam så blir det upprepade nyemissioner.

Eniro har hitintills, från 2009 till 2016, gått ut med 4 nyemissioner:  2.517 milj 16 juni 2009, 2.520 milj 17 dec 2010, 400 milj 30 juni 2012, 458 milj 30 mars 2015. Totalt har aktieägarna (förutom insatsen från IPO år 2000) gått in med 5.895 miljoner i extra kapital.

Det kapitalet har inte gjort att bolaget blivit ett bättre bolag. Pengarna har istället gått till löner, förmåner och arvoden till de som varit inblandade i Eniro AB. Alla, från styrelsen, VD och ledningen till högavlönade säljare och andra vanliga anställda har under många år fått sitt uppehälle betalt av aktieägarna.

Börsutvecklingen

Hur har då kursutvecklingen gått för Eniro AB de allra senaste åren? Om man som vanligt ser på Avanza´s 3-årslista så ser man följande.

Våren 2014 ligger Eniro på 58,85 (31 mars). Sen går det neråt, men inför sommaren ligger kursen fortfarande på 54,10 (2 juni). Bolaget går inte bra och under hösten blir det blir skriverier i media. Det blir ytterligare en nyemission på 458 miljoner i mars 2015. Kursen ligger då på 2,12 (30 mars). Sen går det fortfarande utför, och kursen ligger nu våren 2017 på cirka 20 öre (12 april).

På 3 år så har aktien förlorat 99,7% av sitt värde (från 31 mars 2014 till 12 april 2017). Dessutom med en nyemission på 458 miljoner däremellan. Ett helt fantastiskt dåligt resultat !!

Aktieägare

Det finns idag drygt 530 miljoner stamaktier, 1 miljon preferensaktier och utestående konvertibla obligationer med en räntebärande skuld på 261 miljoner SEK. Ovan på detta fanns den 31/12 2016 en bankskuld på 1.442 miljoner SEK.

Ett ganska tufft läge för aktieägarna. Varje stamaktie har då en skuld på 3:20, dvs. 16 gånger senaste börskursen på 20 öre. Kanske ingen bra investering…. 🙂 .

På Avanza finns idag cirka 4.700 aktieägare av stamaktier och 840 ägare av preferensaktier.

Enligt senaste årsredovisningen ägs 75% av aktierna av svenska intressenter varav 40 % av privatpersoner. Det betyder att hela 35% av samtliga aktier ägs av svenska institutionella investerare, främst bankernas aktiefonder och fondbolag. Vad vi kan lära av detta är att även många av de fondsparare som aldrig skulle komma på ideen att köpa Eniro aktier får vara med och betala de stora förlusterna.

Skandia & Eniro

Ett exempel på fondfövaltare  som investerat stort i Eniro är pensionsbolaget Skandia Liv. Skandia köpte aktier kontinuerligt under hela 2010 och var även en av undergaranterna i nyemissionen i december 2010.

”I och med den enorma nyemissionen som Eniro gjort så har man kapitaliserat upp sig. Därmed har risken i balansräkningen försvunnit och tittar man på det kassaflöde bolaget genererar, och multiplarna i sammanhanget, tycker vi att Eniro är ett billigt bolag”, Uttalande i januari 2011 av Caroline af Ugglas, aktiechef på Skandia Liv.

”I Eniros fall så tror vi att bolaget är genuint felvärderat efter den här emissionen”,  motiverar Caroline af Ugglas investeringen.

Efter emissionen ägde Skandia i januari 276 miljoner aktier (varav 88 miljoner var ytterligare nyköp) till ett värde av 143 miljoner vilket motsvarade 5,5% av både kapital och röster.  Den 25 januari 2011 gjorde Eniro en omvänd split på 50:1 och kursen blev då 29.00. Det gick ändå inte så bra. Ett år senare sålde Skandia alla aktier i Eniro med stora förluster.

Hur mycket har Skandias pensionssparare förlorat på  en arrogant aktiestrategi där man bara trodde att en finansanalys gav alla svar? Inte vet jag, jag är inte heller kund i Skandia. Men kursutvecklingen under 2011 och framåt gör att jag gissar att Skandias pensionssparare förlorade cirka 100 miljoner på sina ”investeringar” i Eniro.

Nuläget våren 2017

Nu, våren 2017, är det dags för ytterligare en nyemission. Bolaget vill ta in 275 miljoner för att kunna amortera sina banklån på 1.400 miljoner. Visserligen skjuter bankerna till lika mycket men det blir ändå skulder kvar på 850 miljoner. Skulder som fortfarande skall betalas av ett bolag med höga löpande kostnader och minskade intäkter.

Men refinansieringar och nyemissioner är inte gratis. ”Rekapitaliseringsplanen” kostar 88 miljoner att ta fram och då behövs ett nytt banklån bara för den kostnaden. Av den siffran är 70 miljoner kostnader för ”rådgivning” och 18 miljoner kostnader för ”implementering”, som hanteras av Pareto Securities. (Bara det är en stor varning, investera aldrig i något som hanteras av Pareto Securities !!) Kostnaden för nyemissionen blir alltså 32% av emissionsbeloppet för ett bolag som Eniro. Att rådgiva, hantera och implementera nyemissioner är en lönsam affär för några bolag, om man vet hur man gör. Det finns alltid pengar att tjäna inom finansbranschen, bara man är på rätt sida…. 🙂 .

Varken styrelsen, VD, ledningsgruppen, chefer eller anställda märker själva av att bolaget går dåligt. Det betalas fortfarande ut höga arvoden, löner, förmåner och bonusar till alla inblandade. Styrelsen, VD och alla andra riskerar inget av sina egna inkomster. De som står för risken och kostnaderna är som vanligt aktieägarna. Det finns alltid pengar att tjäna på finansbranschen, bara man är anställd i rätt bolag… 🙂 .

Det närmar sig nog slutet för Eniro AB, men några kan fortfarande få lite extra fördelar. I början av april åkte 55 chefer och säljare på en 4 dagars konferens till Dubai. Det skulle bli ”en utveckling av säljorganisationen” som säkert var både kul och avkopplande.

Resan kostade 30.000 per deltagare (totalt 1,65 miljoner) men det utbildningsbolag (Hyper Island) som arrangerade konferensen fick 600.000 för besväret. Det finns alltid pengar att tjäna på finansbranschen, bara man har rätt kontakter…. 🙂 .

Slutsats

Det gäller att välja rätt bolag att investera i. Både när det gäller IPOs under IT-bubblan år 2000 eller om man verkligen skall delta i nyemissioner 2017. Det finns mycket  att lära av ””fallet Eniro”. Framför allt att man kanske inte skall litapå att siffror säger hela sanningen. Rätt mäniskor (personanalys) är viktigare än alla siffror (finansanalys).

Det är psykologiskt svårt att inte fortsätta gå in med ytterligare (flera…??) nyemissioner när man väl har gjort grundinvesteringen. Många gräver ner sig allt djupare mot botten och slutar inte för än det blir konkurs. Varje ny investering måste alltid göras på sina egna meriter.

”Investigate before you invest…” Gäller speciellt för alla IPOs, även de som görs 2017.

”Don´t throw good money after bad…” Gäller för alla nyemissioner, även de som görs 2017.

Glad Påsk önskar…

Besser

Advertisements

Det här inlägget handlar om ”återbesök” hos ett bolag som var populärt bland många  ”värdebloggare” för några år sen, nämligen försäkringsbolaget Vardia. Det var mest en slump som gjorde att jag gick in och ville se den senaste kursutvecklingen för Vardia. Den fick mig att fundera lite till.

Det var kanske också alla skriverier i pressen om fondbolaget ”Allra” och deras affärer med premiepensionsfonder som triggade att jag ville gå tillbaka och se vad som hänt även med ett företag som Vardia. Allra är bara ett av många oärliga och oetiska bolag som grundats främst för att lura kunder och småsparare.

Den typen av bolags grundide är i stället att ge stora och snabba vinster till grundare, huvudägare och företagsledning. Det är kunder och/eller nya aktieägare som får betala.

Lurad?

Det finns de som anser man att man får skylla sig själv om man blir lurad av oseriösa och påstridiga telefonförsäljare eller oärliga annonser för nyemissioner i förhoppningsbolag. Det tycker inte jag.

Det borde finnas spärrar (lagar och förordningar) i samhället så att oseriösa bolag inte ens kan komma ut på marknaden. Och om den typen av bolag ändå kommer ut på marknaden så borde myndigheterna agera snabbare och hårdare.

Jag (och många andra ”smarta bloggare och investerare”… 🙂 ) klarar sig nog från bedragare och telefonförsäljare men jag tycker inte man kan begära att alla medborgare, främst äldre och lågutbildade pensionärer, skall kunna bli lurade av dessa ”smarta affärsmän”. Vi har höga skatter i Sverige och något borde gå tillbaka som konsumentskydd för de som behöver det.

Å andra sidan går det inte att förbjuda ”girighet och snålhet som bedrar visheten”.

Vardias aktiekurs?

Åter till Vardia. Först hittade jag inte några aktiekurser alls. Jag letade på Avanza men fick inga träffar. När jag googlade så visade det sig att Vardia bytt namn till Insr Insurance Group.

Aktiekursen är nu högre (runt 7 kronor) än sist, men ser man på 3-års diagrammet så ser kursutvecklingen fortfarande ut som tidigare. Det börjar så fint som en ”lovande IPO” våren 2014 (7 april) på (omräknat) 238 kronor. Första månaderna ligger kursen stabilt runt 240 kr när Market Maker stödköper för att uppfylla emissionsvillkoren.

Sen börjar några bloggare (som redan köpt aktier…?) att skriva positiva analyser, göra många avancerade kalkyler och ge starka köprekommendationer. Det blir många blogginlägg om Vardia på vissa håll. Kursen stiger då till 305 kr (28 juli) och ligger högt (runt 280) under flera månader fram till februari 2015 då kursen når 300 (16 feb)

Sen börjar en klassisk aktieresa neråt. Kursen når 131 kr (9 mars) och stannar upp under någon månad. Det finns många som vill fånga ”fallande knivar”. Men resan tar inte slut där. Våren 2015 är kursen nere på 18 kr (11 maj). Sen händer inte så mycket mer. Kursen har hållit sig stabilt under 20 kr hela tiden sen dess, och ligger nu som sagt runt 7 kronor.

Det spelar ingen roll att man byter namn, gör nyemissioner och trixar med sammanslagningar. En investering i en aktie av typ Vardia, är aldrig en lyckad affär.

Att investera i IPOs?

Jag gav mig våren 2015 in i debatten och skrev något om att oseriösa försäljningsmetoder och oetisk skadehantering bara är ett tecken på att hela bolaget är ruttet från insidan. (En av mina bekanta hade då ett skadeärende hos Vardia som sköttes extremt dåligt.) Det blev många mothugg och skit från några bloggare. Att försvara sina egna inköp och sina egna investeringar går före allt annat. Det blir gärna så på sociala media, även bland (några…) så kallade ”värdebloggare”.

Det är därför man aldrig bör lita på vad som skrivs om små förhoppningsbolag och IPOs , även bland ”värdebloggare”.

Ett seriöst bolag som Latour var en av de större aktieägarna i Vardia under hösten 2013 och vintern 2014 (innan IPO i april.) Men Latour valde att sälja alla sina aktier redan under våren 2014. Ägandet i Vardia var en uttalad kortsiktig placering för Latour, vilket också visar att ”tidiga aktieägare ofta har bättre kunskap om bolaget än de som köper nya aktier i eller efter en IPO”.

Försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen är en mycket speciell bransch, speciellt om man vill komma in som ett nytt försäkringsbolag. Vissa kunder är mycket lönsamma, de som betalar höga premier varje år men inte råkar ut för några olyckor. Andra kunder är mycket olönsamma, de som betalar låga premier men som ofta råkar ut för många ”olyckor”.

Seriösa och etablerade försäkringsbolag vet vilka kunder man vill ha, vet hur man väljer ut dem,vet hur man behåller dem och vet vilka försäkringspremier som behövs för lönsamhet . Vardia försökte komma in ”med låga priser till oseriösa kunder”. Naturligtvis gick det inte bra, det blev många ”olyckor”, många skadehanteringar och höga kostnader.

Lönsamheten i  försäkringsbranschen är helt beroende på vilken typ av kunder man har, både på kort och lång sikt!!

Feed back och omdömen

Nu, med några års erfarenhet från verkligheten, kan vi se hur utfallet blev. Det är en av de mer positiva aspekterna av digitaliseringen. Det går inte längre att gömma sig om man gör något skumt. Det finns alltid några som blir förbannade och skriver om hur de blivit lurade och ojust behandlade. Alla skurkar och ”bad guys” lämnar alltid spår efter sig, som man ofta kan hitta om man bara letar lite.

Men det finns naturligtvis fällor även här. Många företag skriver egna omdömen, eller betalar  andra (bloggare…?) för att ge positiva omdömen som skall bättra på statistiken. Var skeptisk till alla positiva omdömen, speciellt om de är korta och opreciserade !!!

Idag finns det flera sajter som ger betyg och feed back från företagens kunder. Låt oss se vad som döljer sig bakom några ”omdömessajter”

Tre vanliga omdömessajter…

Trustpilot.com

Trustpilot är en större (global..?) omdömessajt som startades i Danmark 2007 och som finansieras med reklam från undersökta företag.  Bolaget ägs till stor del av riskkapitalbolagen SEED Capital och Northzone. Hitintill har man tagit in 118 MUSD som riskkapital, startat upp verksamhet i USA och bolaget har också fått ett samarbetsavtal med Google Seller Ratings. Lite av en kvalitetsstämpel !! Trustpilot har dock anklagats för att ta betalt av företag för att ge dem bättre rating. Mer info finns här .

Rejta.se

Rejta är en tjänst som tillhandahålls av, och numera är integrerad i, Eniro AB. Eniro har sen länge haft problem med aggresiva och oärliga säljmetoder och har också haft en oetisk företagsledning med en sparkad VD ovanpå det. Mina egna erfarenheter av rejta.se är dock bättre, även när det gäller positiva omdömen. Men också här finns det synpunkter om att rejta tar bort negativa omdömen som en del av det  ”tjänstepaket” som företagen kan köpa. Mer info finns t.ex.  här och här .

Reco.se

Även reco.se grundades 2007, men är mer av en lokal svensk omdömessajt. Man kan bara betygsätta bolag med svenskt organisationsnummer, vilket betyder att utländska dotterbolag i Sverige inte kan betygsättas. Reco ägdes tidigare av sin VD och grundare, samt Medströms Invest. Verksamheten har mest gått med förlust, men sen 2014 har Bonniers gått in som delägare för att integrera reco.se i sina egna sajter. Även om det inte skrivs så mycket om reco så har också de fått en del kritik, bl. a.  här .

Omdömen om Vardia

Vad tycker egentligen kunderna om Vardia? Här är en studie från de tre sajterna.

Trustpilot.com

På Trustpilot finns 25 omdömen om Vardia, från september 2014 till mars 2017. Av dessa 25 är 19 st med 1:a (sämsta betyg), 2 st med en 2:a och 4 st med en 5:a.

De 19 med sämsta omdöme (1:a) är alla långa och detaljerade kundupplevelser, det är missnöje både med bemötande, villkor och skadehantering. Samma sak för de 2 som ger näst sämsta betyg (2:a). För de 4 omdömen som anger en 5:a så består 3 st bara av en enda mening (!!) där inga detaljer eller fakta redovisas. Den 4:e är en kort beskrivning av en mindre händelse. Det ger en ganska klar bild av Vardia tycker jag.

Rejta.se

Rejta har 185 omdömen om Vardia, de flesta är från tidiga år. Om vi ser på de 12 senaste omdömen, från januari 2015 till mars 2017, så är 10 st sämsta omdöme (1:a), 1 st näst sämsta omdöme (2:a) och 1 st bästa omdöme (5:a).

Bilden går igen. Vi ser många missnöjda, med 1:or och 2:a, och sen en enda, som med ett kort omdöme,  som ger en 5:a. Det verkar också som att rejta.se förlorar i popularitet under de senaste åren. Men även de 173 omdömen som ges fram till 2014 ger samma bild som ovan. Många som ger en 5:a efter ett ”trevligt samtal” och många som ger ett 1:a efter en verklig skadereglering eller en oväntad premiehöjning.

Reco.se

Reco verkar vara en lite speciell sajt (!!). Om man söker på ”försäkringsbolag” så hittar man 98 bolag ”i närheten av Stockholm”. Först på listan är välkända ”Allra” med 503 omdömen. Det fantastiska är att Allra har 4,5 i snitt av 5,0 möjliga. Antagligen många ”trevliga samtal”. (Vill man veta mer om vad som händer på Allra så är det bara att Googla…. 🙂  )

Sen får man gå igenom 97 andra bolag, varav 85 st utan något enda omdöme, utan att hitta något enda försäkringsbolag som heter Vardia.

Söker man bara på ”Vardia” så finns det ett försäkringsbolag i Luleå med 2 omdömen, en 5:a från augusti 2014 och en 1:a från oktober 2016. Båda omdömen är av samma typ som på de andra sajterna ovan. Det mest fantastiska är nog att resultatet visar vilken typ av sajt Reco.se är 🙂 .

Om man vill veta mer i detalj om Vardia och dess verksamhet är det bara att gå in och kolla själv, framför allt på Trustpilot. Det är ganska fantastiska historier som berättas där….. 🙂 .

Personkontroll

Jag är ganska förtjust i personkontroll , speciellt när det gäller investeringar . Det gamla ordspråket ”Investigate before you invest” gäller fortfarande.

Jag har tidigare jobbat professionellt med personkontroll (i samband med Due Diligence i ett investmentbolag) och det finns ganska avancerade metoder att ta till om man vill veta mer om de personer som är involverade i aktiebolag, både i ledningen, i styrelsen och som huvudägare.

Ett annat exempel

Det var en helsidesannons i tidningen som gjorde reklam för ytterligare en nyemission. Nu var det ett bolag som heter ”HVR Water Purification”. Det var mycket text om fantastiska möjligheter och flera bilder på söta barn, som med glad min drack rent dricksvatten. Men en bild var på ”nuvarande deltagare i projektet”. Jag kände igen ett namn, Aapo Sääsk.

(Jag skall ge två enkla men användbara tips. Ni som läser den här bloggen får hålla det för er själva, ”alla andra” får fortsätta köpa nyemissioner och IPO i förhoppningsbolag som vanligt….)

Vem är det? Det finns många som kommit i kontakt med den personen, och några har också skrivit vad de tycker om den erfarenheten. Det man enkelt kan göra, är att söka på namn på två lite olika sajter,  nämligen aktiespararna.se och flachback.org.

Gör en sökning på Aapo Sääsk så får ni se vad som dyker upp…. 🙂.

Det är naturligtvis lite svårare att kolla upp någon som heter ”Olle Karlsson”, men med rätt (och lite mer avancerade….) metoder går det alldeles utmärkt att få reda på vad även han har för bakgrund. (Men då får man nog anlita ett proffs… 🙂 .)

En stor varning

Det många (nya..?) aktieinvesterare inte verkar förstå är att den här typen av företag (typ Vardia och HVR) är mycket vanliga. Nästan alla småbolag, som går ut med stora annonser och aggresiva säljmetoder är riktiga skurkbolag. Bra och seriösa bolag behöver inte lura varken sina kunder eller sina aktieägare.

De flesta svenskar är blåögda, godtrogna och lättlurade. Se till att inte du är en av dem!

Jonas Bernholm, en gång till….

En av mina favoriter är Jonas Bernholm som bl.a. skriver i aktiespararna.se. Det finns massor av bra artiklar men nu är det en som jag tycker är speciellt aktuell. Den handlar om ”Dyrköpta erfarenheter” och kan läsas här .

”Det är alltid bättre att lära sig av andras erfarenheter än att göra egna misstag själv”….. tycker Besser

Slutsats

Som jag skrev redan i inledningen så bör man inte investera i bolag med oetiska och oärliga försäljningsmetoder. Det gäller både försäkringsbolag (Vardia) och PPM fonder (Allra). Aktiekursen går kanske bra till en början men långsiktigt går det inte alls.

Ett beprövat trick är att undersöka med kunder och konkurenter vad de tycker om bolaget. Kolla både med Google, på omdömessajter och med egna kontakter i ditt eget nätverk.Ta flera referenser!

Det man också kan lära sig av detta är att undvika bolag och aktier utan lång och redovisad historik. Både verksamhet och lönsamhet bör vara verifierade sen lång tid bakåt. Därför skall man också alltid vara skeptisk  mot  IPOs. (Några IPO är kanske seriösa, men det är mycket få…!)

Frågan man skall ställa sig när det gäller IPOs är varför nuvarande ägare just nu vill sälja sina egna aktier tiil nya aktieägare. Vad säger det om deras tro på företaget och framtiden? Vad säger det om bolagets möjligheter att skaffa nytt kapital (till expansion?  eller bara till löpande verksamhet…?)  på annat sätt (t.ex. egna vinster,  banklån eller riskkapital)?

Det jag inte förstår är att så många ”värdeinvesterare” vill investera i företag som inte går med vinst. Den typen av bolag som kallas ”förhoppningsbolag”. Om bolaget inte går med vinst, så är frågan varför? Varför köper inte kunderna? Varför blir det ingen vinst? Varför fortsätter man ändå verksamheten?

Påkostade säljkampanjer och annonser i media påstår att framtiden är ljus och ”fantastiska vinster” kommer när bolaget  ”gör ett marknadsgenombrott” någon gång i framtiden. Det är nog bättre att vänta till dess. Då, om och när bolaget verkligen bevisat att det är långsiktigt lönsamt och vinstdrivande, kanske (men bara kanske..) det kan vara värt att gå in med egna investeringar.

Besser

Jag är lite (eller mycket..?) annorlunda som värdeinvesterare. Det här inlägget blir kanske som att svära i (värdeinvesterar- ) kyrkan?  Det finns många som tycker helt annorlunda. Vi får väl se hur mycket protester det blir den här gången…  🙂

Den första skillnaden är hur jag ser på värdet i en aktieinvestering. Vad är värde? Hur beräknar man det framtida värdet på en aktie?

Det är frågor som man kan ha flera åsikter om och min syn är att det inte går att få fram det framtida värdet genom vanlig finansanalys. Det spelar ingen roll hur duktig man är på att analysera resultatrapporter och årsredovisningar.  Balans och resultaträkningarna säger inget om aktiers “riktiga värde”  och inte heller något om aktiers framtida värde.

Det finns alltid andra och viktigare parametrar för att bedömma och förutsäga framtiden. Finansanalys är otroligt överskattad, både när det gäller att bedömma aktiers värde idag och aktiers värde i  framtiden.

Aktiers (och bolags..) värde är mer beroende av historik, ägare, styrelse och företagsledning. Med det synsättet blir också balansräkningen och skuldsättningen mycket viktigare än senaste resultaträkningen. Viktigast är dock långsiktighet, integritet och ärlighet hos alla som är involverade i bolaget, från anställda till ledning, styrelse och ägare. “Familjebolag” med lång och stabil lönsamhet ,och med långsiktiga huvudägare är mina favoriter.

Mål & Medel?

Men det är en annan fråga som är minst lika viktig. Varför investerar man i aktier? Vad vill man uppnå?

För mig är svaret detsamma som för några (få..?) andra värdebloggare. Jag vill ha utdelningar från aktier (i absoluta tal !!) som en kompleterande intäkt till min vanliga inkomst.

Men om utdelningar är målet, vad är då medel. Hur får man utdelningar? Det enkla svaret är att köpa aktier som ger utdelningar.

Om vi fortsätter med de fundamentala frågorna så blir det några delfrågor.  1) Utdelning per aktie?, (både I relativa och absoluta tal) och 2) Framtida utveckling av utdelningar? Men det finns en tredje, lite annorlunda fråga, och den är 3) Investeringskapital för inköp av aktier?

De två första frågorna finns det många bloggare som skriver om så där finns det massor med info och synpunkter. Själv vill jag ha en (eller flera…!!) portfölj(er) med minst tio bolag som alla är stora, stabila och lönsamma. Bolagen skall ha en lång historik med lönsamhet och värdeökning, stabila utdelningar och långsiktiga huvudägare.  Det är en riskbegränsad, passiv och defensiv strategi som inte kräver speciellt mycket  verksamhet, resurser eller tid.

Jag vill egentligen bara “sitta under korkeken och lukta på blommorna….” medan aktieutdelningarna  kommer in på kontot varje år.

Money has no memory !

Den tredje frågan om investeringskapital är lite intressantare. Om jag nu vill ha (mitt mål..) en kompleterande intäkt i absolut  värde så är det bara att köpa rätt antal aktier (mitt medel..) och sen vänta på utdelningarna varje år. Svårare är det inte.

När man väl gjort investeringen, dvs köpt aktierna, så kommer aktiernas fortsatta utveckling, avkastning och utdelningar att vara helt oberoende av inköpspriset. Ganska självklart.

Ett exempel

Ett enkelt exempel är att se på en vanlig aktie, nämligen H&M B. Den ger en utdelning på 9.75 per aktie (även i år..) om man är registrerad  aktieägare hos H&M den 10 maj 2017. Om mitt mål är att våren 2017 få 10.000 kr i utdelning från H&M så behöver jag då äga minst 1.026 st aktier.

När jag väl har köpt aktierna så blir både utdelningar och kursutveckling  framtiden helt oberoende av inköpskursen.  Om jag inte redan har några aktier i H&M så måste de inköpas innan utdelningarna. Det som då fortfarande är osäkert är om (det planerade…) investeringskapitalet räcker för inköp av 1.026 aktier.

Det är nu man inser investeringskapitalets betydelse.  Med ett större tillgängligt investeringskapital kan man själv bestämma  om, när, var eller hur jag vill köpa aktierna (mitt medel..) för att få en utdelning (mitt mål..) på 10.000 kronor.  Antingen köper man nu direkt till dagens kurs och får en “garanterad” utdelning våren 2017, eller så väntar man och chansar på att få en ännu lägre kurs för att därmed få en högre YOC (Yield On Cost). (YOC är visserligen ett viktigt relativt värde, men utdelningar i absoluta tal är viktigare… 🙂  ). Men om kursen går upp så spelar det ingen större roll. Då kan man fortfarande köpa alla aktierna om man har ett “tillräkligt investeringskapital”. “Money has no memory” gäller fortfarande.

“Det är bättre med ett större investeringskapital än ett mindre” ….tycker Besser

Eller så väljer man en annan aktie med en annan utdelning. Det är delvis en psykologisk faktor, men verkligheten är att med ett “tillräkligt investeringskapital” så har man frihet att själv styra sina investeringar både mot sina mål och som medel. Det är en större psykologisk skillnad än man kan tro.

“Cash is king” gäller även för aktieinvesteringar.

Vad är viktigt?

Vad är det viktigaste med dina aktieinvesteringar? Hur stor absolut avkastning vill du ha varje år? Är det bättre att få större absoluta utbetalningar med en större arbetsinsats och större risktagning? Det är ganska fundamentala frågor som varje aktieinvesterare bör ställa sig. Hur mycket (realiserad och absolut) extra inkomst (avkastning..) vill du har varje år?

Vad är tillräckligt?

Hur mycket avkastning räcker och är tillräckligt? Om man vill ha ut mer avkastning netto varje år så är det bara att gå in med ett store investeringskapital. Svårare är det inte. Den svåra frågan är istället hur mycket som är tillräckligt? När har du nått dina mål? Finns det ett (realistiskt…) mål överhuvudtaget?

(Om man vill läsa mer om finansbranchen och allmäna tankar om vad som är “tillräckligt” så rekomenderar jag  “Enough” av John C. Bogle. En fantastiskt bra bok om finansbranschen och dess brister. Den finns t.ex. på adlibris.com/se för 206.- inbunden och 130.- häftad)

Grundfrågan är fortfarande vad som är mål och vad som är medel. Är det avkastningen eller aktieinvesteringarna som är viktigast?

Andra parametrar att beakta är 1) Tid?, (Hur länge vill du vänta på avkastningen?) 2) Risk? (Hur stora risker vill du ta med avkastningen?) 3) Resurser? (Hur mycket jobb vill du lägga ner för att få avkastningen?) och 4) Kostnader? (Hur stora kostnader och skatter får du för avkastningen?)

Fler filosofiska och strategiska frågor

Det finns fler filosofiska frågor när det gäller aktieinvesteringar. Alla aktiesparare har inte samma svar, men det är nyttigt att tänka över frågorna och hur man bör svara på eller förhålla sig till några strategiska frågor.

När, var och hur skall man hantera sina investeringar. Här är några fler fundmentala och filosofiska frågor som varje aktieinvesterare bör fundera på

Risk & Reward..  Det finns inget bevisat samband mellan risk och reward. Tyvärr är det dock ofta ett missförstånd att “high risk” automatiskt ger “high reward” . Många vill gärna ha “high reward” men då får man (ofta..) också “high risk”. Men “High risk is low probability for success”, vilket betyder att det med “High Risk” kanske inte blir någon “Reward” överhuvudtaget. Något att tänka på.

Investing & Speculation..  Vad är skillnaden, och hur vet man vad som är vad? Det finns många definitioner men för mig är en investering;  1) Långsiktig, 2) Riskbegränsad och 3) Förutsägbar. Att spekulera (i aktier..) är just motsatsen. Inget fel i det, spekulationer kan vara framgångsrika men det är svårare än man tror. Den ultimata spekulationen är att köpa lotter med 1)dragning direkt, 2) stor risk att förlora hela insattsen och 3) omöjligt att förutsäga resultatet. (Kan jämföras med att köpa viss typ av aktier..  🙂  )

Price & Performance…  Det finns inget bevisat samband mellan price och “performance” när det gäller aktieinvesteringar? Men det gäller bara Teoretiskt. Praktiskt kan man som tumregel säga att aktier med ett “högt” pris (typ Lundbergs, MSAB,  AAK och Fenix Outdoor) är bättre bolag och har bättre “performance” än aktier med ett “lågt” pris (typ Eniro, Anoto och Nordic Mines). Även utan teoretiska bevis undviker jag aktier med “lågt pris”  och köper jag hellre aktier  med “högt pris”.

Relativa & Absoluta tal….   Vad är viktigast, att få en avkastning på 100 % eller en avkastning på 100 tusen? Något att tänka på. För mig är alltid absoluta tal viktigast. Man kan inte leva på procent utan bara på verkligt och realiserat kapital. Riktiga pengar i handen är bättre än relativa  vinster.

Fiktiva & Realiserade vinster…  Har man gjort en “vinst” om man inte har pengarna i handen?  Det är inget fel på fiktiva vinster om de är långsiktiga, men har man “otur” så kan fiktiva vinster också till slut bli realiserade förluster. Det gäller att veta både vilka aktier som köps och varför de köps.

Teori & Praktik….  Vad gäller här, egentligen? Både teori och praktik behövs för aktier och  investeringar, men teori är ofta överskattat och praktik är ofta underskattat. Till slut är det dock verkligheten som blir avgörande. Det är resultatet i praktiken och inte teoretiska beräkningar som avgör utfallet på dina aktieinvesteringar.

Kunskap & Erfarenhet….  Vad behövs för aktieinvesteringar? Båda är naturligtvis viktiga, men jag tycker nog att erfarenhet är lite viktgare. Det gäller kanske inte för alla typer av investeringar och för alla investerare? Det är delvis också en fråga om självkännedom. Självklart behövs både kunskap och erfarenhet för att långsiktigt lyckas med aktier och investeringar.

Får man tycka så här om man är “värdebloggare” och  vill vara med i “värdegänget”? Har Besser verkligen helt fel? Ytterligare en svår fråga….  🙂

Slutsats

Det blir ganska enkelt att se hur mina egna preferenser är med ovanstående resonemang….

För mig är Avkastning (mål) viktigare än Aktier (medel). Jag undviker Risk, även om det (kanske..??) kan bli mindre Reward.

För mig är Investeringar viktigast. Jag Spekulerar aldrig med aktier även om jag ibland köper lotter. Jag köper gärna aktier med högt Price. Jag tror att den typen av bolag har bättre  långsiktig Performance.

Jag vill ha min avkastning som Absoluta och Realiserade vinster. Pengar i handen är bättre än teoretiska vinster. Jag tycker att Praktik och Erfarenhet lite viktigare än Teori och Kunskap även om det behövs mycket  av alla fyra delarna när det gäller aktieinvesteringar.

Besser

Det här är den andra delen från ”techCEO” om de mest grundläggande delarna av investeringar som jag skrev om i förra inlägget. Det här inlägget handlar om ”Tiden”

“Tiden i markanaden är viktig…”  skrev “Aktienovisen” i en kommentar till mitt inlägg om “Avstämning 2016”.

Men det betyder i praktiken att “Tiden i marknaden är inte bara viktig. Tiden är kanske det allra viktigaste för en långsiktig investerare”. Något som jag också lärt mig av egen erfarenhet… 🙂

Här kommer andra inlägget från ”techCEO” om ”Tiden”. Läs och lär…!

A Retail Stock Investor: Time is on Your Side

For a change, my fight from Chicago left on time, actually in a hurry due to an impending snow storm. I have been to O’Hare many times in the past but have never seen this urgency by the flight crew to take off. I love it as it gets me home in time! Well it reminds me about another thing I love, the return on my stock portfolio. Don’t we all like it? No wonder CNBC is such a profitable channel. However, sometimes I wonder if it is the real return that satisfies a common investor or the excitement to pick a successful stock to beat the market [read fellow investors].

I first got interested in stocks when I was a sophomore at IIT. The dot-com bubble had markets in a secular bull run and I was cultivating ambitions to get rich, quickly. After devouring most of the top-selling stock analysis books, and regularly reading “The Economic Times”, I started thinking of myself as a stock market expert. I didn’t have any money to invest but I was advising people on stocks. Thanks to the booming market, many of my predictions came true, further strengthening my confidence as a stock picker. I didn’t even wait for my first paycheck to start investing and some early successes further led me down that path. The dot-com crash was the first real blow to my portfolio and confidence. I lost 70% of my investment in a few weeks. In next eight years, I endured three stock market booms, two crashes, and two failed attempts at creating investment management companies with some very smart people in the trade. Not that I have done and seen everything but I believe I have gained slightly more exposure to stock market investing than a typical retail investor. I learned some lessons the hard way but I am glad I learned them early.

This blog is not about rules of investing, although I can probably write a thesis on my experience in this subject. My objective is to highlight two key points, which I believe every common investor should know while investing in stocks. First, a common investor has no advantage in the market except for being patient. By the time CNBC runs a story, smart money has already acted on it. Experts outdo retail investors on research, access to information and trading tools by a wide margin. However, everything is not lost for retail investors. Time is on our side and it is a big advantage. Not having to report returns every day, week, month and quarter is a great advantage that no professional investor has in the market. The mantra is to buy good companies when they are selling cheap and sit on it. Trust me that is the only way for us minnows to make money in the market. Second, don’t fall for multi-bagger or trading stories. I know for sure, if someone can consistently make money in the stock market, I will probably see his picture in Forbes before meeting him in person. Look around, even the savviest investors couldn’t make money forever. Warren Buffett is an exception but even he had his down years, albeit I will make a case that he made money by following a common investor’s  “buy and hold” strategy. So next time you hear somebody consistently beating the market by trading or flipping stocks – acknowledge, congratulate and carry on with your boring buy and hold strategy.

The stewardess has already told me thrice to shut down my computer so I will end my post here. Finally my rocky plane ride is coming to an end. Unfortunately a rocky stock market is here to stay but there is a hope for all of us to make stable returns.  Buy cheap, hold for long and sell for profit. Make some money folks!

(IIT: Illinois Institute of Technology)

Som jag skrev i förra inlägget så blev det bara några få blogginlägg av ”techCEO” under våren 2011, men de här två repriserna tål att läsas om av fler aktieinvesterare.

Lite filosofi om tiden…

Det finns många tankar om tiden. På jobbet har man ofta ont om tid med allt som måste bli klart innan man kan gå hem. Men nästa dag finns det trots det ännu fler nya uppgifter som måste bli gjorda innan man kan gå hem. Ibland verkar det som att man aldrig kommer ur ekorrhjulet på jobbet. Sen finns det alltid massor att göra hemma också. Hur får man tid till allt?

Då är det dags att också tänka lite på den egna tiden. Hur får man mer tid till sig själv? Besser har några kloka ord även här..  🙂

”Egen tid är inget du får. Tid är något man tar. Av den korta stund du har kvar”  Besser

Vad som gäller för oss alla är just att lyfta blicken och se lite längre än dagens problem och bekymmer. Stanna upp och fundera några minuter. Vad är verkligen viktigt här i livet? Bland de bästa man kan göra här i livet är att investera lite mer tid i ”kärlek, vänskap och hälsa”.

Det finns också flera kloka ord om tid och aktier och investeringar. En favorit är …

”Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre”  Warren Buffett

(Ni kan fundera på vad det blir att byta ut ”company”  mot ”relation”, ”habit” eller ”health”…)

Slutsats..

Tiden är en av (aktie)investeringars  absolut viktigaste parametrar. Både tiden i marknaden och hur du planerar och använder tiden du har kvar här i livet.

Tålamod är därmed en egenskap som man måste utveckla och träna på. Inte lätt alla gånger, men det är bara att försöka igen om man misslyckas. Förhoppningsvis blir man bättre med mer erfarenhet.

Stanna upp och fundera. Vad vill du uppnå när det t.ex. gäller ”kärlek, vänskap och hälsa”. Det krävs både tid och resurser för att få resultat även där. ”Carpe Diem” gäller fortfarande.

Besser

Som ni säkert märkt är jag mycket förtjust i de mer fundamentala delarna av (aktie)investeringar.  För mig är det just grunderna för hur man får framgång med investeringar det som är viktigast. Hur gör man i praktiken?

Svenskarnas privatekonomi

Det var ett inlägg av PerPenning om svenskarna och deras privatekonomi. Många svenska sparar inte alls och har heller ingen buffert eller långsiktigt pensionssparande. Självklart kan man säga att vi har en allmän inkomstpension och många har också tjänstepension, men den dystra sanningen är att många av de som mest skulle behöva spara är de som inte sparar alls. (Se även mitt inlägg om Framtiden och pensionen, 27 maj 2016).

Min kommentar till PerPenning blev..

” På frågan hur det kommer sig att många med hög lön saknar sparande och buffert finns det många givande svar i en gammal investeringsklassiker i bokhyllan.

“The Millionaire Next Door” från 1996 är både lättläst och tankeväckande. Det är inte en teoretisk investeringsbok utan en genomgripande och praktisk undersökning av orsakerna till ekonomisk framgång. Kan sammanfattas med arbeta, spara och investera, i den ordningen..   🙂

Vill man veta mer om svenskarnas privatekonomi så kan jag rekomendera “Radhusproletärer och Ombudskapitalister” från 2007 av fil.dr. Dick Kling. Det är 10 år sen den skrevs men tyvärr har situationen inte förändrats speciellt mycket fram till idag 2017. Klyftan har bara ökat mellan de som har en “välskött privatekonomi” och de som “lever på marginalen”. Den klyftan kommer antagligen att fortsätta växa under de kommande 10 åren. Man får själv välja vilken sida man vill vara på.

Hur gör man?

Hur gör man får att få en “välskött privatekonomi”? Det är ganska enkelt. Det behövs bara tre steg:

1) Arbeta flitigt 2) Spara regelbundet och 3) Investera klokt. Svårare är det inte. Det går långsamt, men det går också framåt “inch by inch”. Det gäller bara att ha tålamod och uthållighet.Och det är aldrig försent att börja tänka på framtiden.

En repris..

Jag läste för flera år sen ett bra inlägg om just detta I en amerikansk blogg. Det var så bra skrivet att jag tog en kopia. Här är en bra läsövning, från “techCEO” skriven i mars 2011…

“Build Wealth: Make, Save, Invest

There couldn’t have been a better start to Saturday morning than reading Warren Buffet’s 2010 annual letter to shareholders. Although my wife doesn’t endorse this as a perfect start or she might actually hate it because I dropped all the weekend chores for it. However, now that I have resumed the chores by taking my car for a wash, I have some time to reflect on Buffet’s letter and write this blog. As always there is plenty of wisdom in his letter but there is one thing that stood out for me – financial prudence and his grandfather’s letter about savings.

 I grew up in a culture of spending. Rich people show off their money by lavishly spending while middle class try to keep pace mostly through borrowing or mortgaging their future earnings and property.

The rule is, if you can’t spend, you can’t get into the elite circle. Fortunately or maybe not, I grew up in a well-to-do family that deeply endorsed this culture. I grew up thinking spending on luxury is the way of life. It was only in my under-grad school that I started thinking about money and how to become rich. I was a Curious George looking for a formula for success. As weird as it may sound, but I got my first life-changing advice about money from a stranger on a train. He told me that it is not spending but savings and investments that make you rich. According to him the rule of thumb should be;  a bachelor should save 75%, married couple 50%, and couple with kids 25% of their income. The second step is to invest it prudently to grow your asset base. First time in my life, I learned about the other side of the equation­-savings! Thanks to that man, I got interested in stocks, property and other investments and was keen to start working to make, save and invest money.

Buffet epitomizes the conventional wisdom of the man I met on the train. He is a testament that one can become the richest man and build one of the most prosperous companies in the world through simple financial prudence. However, I am surprised by how many smart people still don’t get it. No wonder in my hometown, many folks still see only the spending side of the equation and continue to get trapped in debt. If only they could meet the man on the train or read Buffet’s letter. Well, I don’t know the whereabouts of that man but you all can read Buffet’s letter here! “

(Ett tips: gå till sidan 26 och 27 i ovan”Buffett´s letter” och skriv ut det “Memo” som finns där. Kloka ord om “reputation” and “bad news” som är värda att sparas på pränt och läsas om igen.)

Även jag gillar Warren Buffetts tankar om investeringar och har nog läst de flesta böcker som skrivits om dem. Välj valfri bok och läs den. Man lär sig alltid något, och kunskap är en av grunderna för framgångsrika investeringar. (Även om det inte räcker med “kunskap”, något som  lärt oss av “erfarenhet”, som också är ytterligare en grundförutsättning… 🙂

Sen kanske man inte behöver så fantastiska sparkvoter som ovan. Jag skulle nog säga att 35%, 25% resp. 15% är mer realistiska värden för långsiktigt sparande. Det räcker gott om man börjar I tid och håller på i många år.

Det blir ytterligare ett reprisinlägg från “techCEO” som beskriver varför tiden är så viktig för långsiktiga investeringar, The Basics, part 2. Ganska självklart egentligen, men bra beskrivet av “techCEO”. (Som numera har slutat blogga. Han skrev tyvärr bara några få inlägg under 2011… )

Informationsflöde

Det som tyvärr hänt de senaste åren är att flödet av skräpinformation, främst från sociala media, hela tiden ökar. Det betyder att många av de “gamla sanningarna” som ovan aldrig når ut till stora delar av befolkningen. Det blir allt svårare att skilja på vad som är viktig information och vad som bara är mediabrus. Åter en bra orsak att skaffa egen kunskap och erfarenhet för att kunna göra egna och medvetna livsval baserat på information som verkligen betyder något.

Slutsats

En “välskött privatekonomi” är alltid bra att ha, inte bara nu men kanske ännu mer i framtiden. Vi vet inte vad som händer framöver. Högkonjungtur och låga räntor kommer inte att gälla för evigt. Bäst att vara beredd på allt…. 🙂

“Make, Save, Invest” är I teorin en enkel metod, men det kräver också att man i grunden förstår hur den fungerar. Annars är det lätt att tappa tråden och lägga av. Det krävs också tålamod och långsiktighet.

“Kunskap” är alltid viktigt för (aktie)investeringar, men “erfarenhet” är nästan ännu viktigare. Det fantastiska är att när det gäller investeringar så kan man få del av andras erfarenheter genom att läsa några bra böcker. Visst är det bra med egna erfarenheter, med de stora tabbarna skall man låta andra göra. Läs och lär!!

Besser

Nu i januari var jag som vanligt på Skagens nyårskonferens 2017 i Stockholm. Det är alltid många bra talare och presentationer att lysna på. Delvis mycket om framtiden i makroekonomiska utsikter men också en allmän redovisning av året som gått och naturligtvis hur investeringarna i Skagens fonder  utvecklats.

De bästa presentationerna brukar vara av Skagens egna fondförvaltare, som ofta är både duktiga investerare och presentatörer. Men den verkligt stora behållningen är att Skagen delar ut ett kompendium med alla presentationer och slides. Det är verkligen fantastiskt att kunna gå igenom alla presentationer en gång till när man kommer hem och i detalj studera presentationsunderlagen.

För mig är dessa konferenskompendier också bra referenser för att gå tillbaka till om man skulle vilja kolla upp något.

Hur Skagen köper aktier..

Skagen har en egen men mycket klok strategi för att välja bolag att investera i. Den har dock nackdelen av att kräva stora resurser (många fondförvaltare), stor kunskap (i både finansanalys  och företagsvärdering) och stor erfarenhet (många år med bra track record). Det är bara att konstatera att mycket få personer som klarar av allt detta.  Inte Besser heller…. 🙂

Det är den stora skillnaden mellan proffesionella fondförvaltare (som verkligen är skickliga och kompetenta) och glada amatörer (som gärna tror att de är smartare och kunnigare än alla andra på marknaden. Men alla fondförvalatare är inte ”skickliga och kompetenta” och det finns också några (få..) amatörer (bloggare..) som är både duktiga, skickliga och kompetenta när det gäller aktievärdering och finansanalys.

De tre hörnstenarna för Skagens värdebaserade investeringsstrategi är  i teorin ganska enkla med de kräver som sagt kunskap, erfarenhet, kompetens och resurser  som mycket få aktieinvesterare har. Här är de 3 typer av bolag som Skagen letar bland…

  • Undervärderade bolag. Bolag med fundamentala värden som inte återspeglas i aktiekursen. Det kan också vara bolag som hamnat i skuggan av den branch de tillhör.
  • Underanalyserade bolag. Bolag som följs av få analytiker eller inte alls. Kan också vara bolag som är felanalyserade eller missförstådda.
  • Impopulära bolag. Bolag som av olika anledningar har dåligt rykte eller där informationen är svår att få tag på. Kan också vara bolag i en impopulär branch eller region.

(Som sagts, alla fondförvaltare är inte ”skickliga och kompetenta” vilket är ganska självklart. Tyvärr gäller det inte heller för de allra flesta (av storbankernas..) fondförvaltare. Många är varken skickliga eller kompetenta och följer mest index till höga avgifter. Den typen av aktiefonder bör man naturligtvis undvika. )

Jag har lite kapital investerat i Skagens fonder men det mesta använder jag till mina egna aktieportföljer. Det är utdelningarna jag vill komma åt.. 🙂

Hur Besser köper aktier…

”Det är bara idioter som tror att alla kan lyckas med aktieinvesteringar oberoende av investeringsstrategi och risknivå” som jag brukar säga. Det gäller även en del bloggare som hittar ”fantastiska bolag” och som då tror att de säkert skall göra ”snabba klipp”. Det som gäller är självkännedom och att anpassa både strategi och risknivå efter sina egna begränsningar. Man kan lyckas med aktier ändå, även om man inte är en stjärna på finansanalys, har obegränsat med tid och resurser eller många års erfarenhet med fantastiska ”track record” att luta sig mot. Men då krävs det istället tålamod och investeringskapital.

Tre enkla steg…

Jag använder egentligen en enkel men strukturerad metodik. Det är inte samma strategi som Skagen, men jag har inte heller den kompetensen och de resurserna. Mina steg att investera i aktier är att svara på tre enkla frågor… 1)Vilka aktier?  2) Hur många aktier? och 3) Till vilket pris? Ganska enkelt.

  • Vilka aktier?

Som jag skrivit förut så köper jag bara aktier i ”Stora, stabila och lönsamma bolag med kompetent ledning och styrelse. Det skall också finnas långsiktiga huvudägare”.  Jag har också ett krav att aktierna skall ge regelbundna (och stabila?) utdelningar men det blir nästan självklart att den här typen av bolag har en lång historia av (stabila och oftast stigande) utdelningar.

Även om jag nog har en (relativt!) hyfsad kunskap och erfarenhet av finansanalys så är det inte något jag använder för mitt urval av aktier. Jag går mest på min egen personbedömning av både ledning, styrelse och huvudägare. Självklart kan man göra felbedömningar, med oftast är duktiga, kompetenta och ärliga mäniskor också bra på att driva bolag. Speciellt om det också finns en lång historik av framgång att luta sig mot. Jag gillar långsiktiga familjebolag och gärna också investmentbolag med bra ”track record”.

  • Hur många aktier?

Hur många aktier man skall köpa beror främst på investeringskapitalets storlek och eget val av risknivå. Om man köper 10, 100 eller 1.000 aktier per bolag är bara beroende på hur mycket investeringskapital som finns. Det är aldrig fel att börja med några få aktier. Det viktiga är att man verkligen börjar investera ,för att någon gång i framtiden få en större avkastning, helst i form av utdelningar.

Risknivån beror mest på antalet bolag som inköpen sprids på. En ”normal” aktieportfölj bör ha cirka 15 bolag representerade. Inköpen behöver inte heller vara jämt fördelade, man kan ha lite olika viktning beroende på hur man ser på varje enskilt bolag. Då behöver man inte heller ”vikta om” sin portfölj med jämna mellanrum. Det är bara att köpa lite mer nya aktier för att justera risknivån. Annars kan man alltid starta en ny aktieportfölj från början. Själv har jag nu sex planerade och aktiva portföljer med mellan 10 till 20 bolag i varje där jag nu småningom börjar fylla på med inköpta aktier. Flera  portföljer överlappar varandra och jag har investeringskapital att täcka upp mer än 85% av planerade inköp. (Totalt 35 bolag och 47.000 aktier, men 45% av bolagen står för 75% av aktierna och 85% av värdet)

  • Vilket pris?

När man valt både bolag och antal aktier så är det bara priser och aktiekurserna som skall stämma. Det kräver både tålamod och kunskap, men det fantastiska är att det är en så stor volatilitet på börsen bara under ett år. Enligt Skagen (Nyårskonferensen igen..) så var den genomsnittliga skillnaden mellan botten och topp för S&P 500 under 2016 hela 58%. Om vi tittar på mitt favoritindex OMXSPI under 2016 (som var ett ganska ”normalt” år..) så var skillnaden mellan botten och topp  bara 24% (435.2 till 539,5)

Jag brukar också göra en ”reality check” för att se hur utfallet var för två av mina favoritbolag, H&M och Lundbergs. För H&M B var skillnaden under 2016 20% (253.4 till 303,9) och för Lundbergs 38% (425,7 till 589,0). Det visar att även två  på sitt sätt olika men bra bolag, ett lättrörligt konsumentbolag och ett stabilt investmentbolag, också påverkas av börsens allmäna volatilitet.

I teorin kan man alltså köpa nästan alla aktier med minst 25% rabatt om man bara väntar till rätt tillfälle under ett år. Om man väntar mer än ett år så kan det bli uppåt 50% rabatt från toppriset.

Vilket också visas av att OMXSPI sjönk med 54% (från augusti 1989), 69% (från mars 2000) och 59% (från juli 2007) vid de tre senaste börscyklerna. Hur det går den här börscykeln vet vi inte, men man kan alltid gissa…. :-)

Jag har redan börjat köpa mindre aktieposter med köpvärda aktiekurser eftersom jag vill vara med på hela nedförsbacken. Vi hade ATH i april 2015 och ”snart” kommer vi antagligen att få en nedgång och en ny börscykel. De stora inköpen kommer först när börscykeln kommer ner mot botten och man kan köpa ”bra aktier till låga kurser”. Min trigger ligger på att börsindex OMXSPI skall komma ner på mycket lägre nivåer.

Slutsats…

De flesta fondförvaltare är  riskaverta och följer mest index. Det finns naturligtvis några få ”skickliga och kompetenta” fondförvaltare också, men de tar bra betalt för sina tjänster.

Problemet med aktiefonder är att de inte ger ett realiserat och regelbundet kapitalflöde i form av ”skattefri” (ISK) avkastning. Vill man uppnå en enkel och realiserad avkastning så krävs det utdelningar från stabila utdelningsaktier på ett ISK konto.

Hur man gör inköp (och handel med ..) av aktier varierar naturligtvis bland alla aktieinvesterare. Men vill man göra det enkelt för sig så är det bara att planera enligt ”Bessers metod”. Jag ger inga garantier, men köper du ”rätt aktier i rätt antal och till rätt pris” så blir det en bra avkastning i framtiden, både i relativa och absoluta tal… 🙂

Besser

Dags att göra avstämning för helåret 2016. Det har inte hänt så mycket för min del och jag gör bara avstämningar varje halvår, så det blir lite allmäna data och funderingar i fyra delar.

  1. Avstämning 2016

Under 2016 har jag börjat köpa lite aktier igen. En av mina triggers var att påbörja inköp ett år efter ATH på OMXSPI, om jag hittade köpvärda aktier. I april 2016 var det ett år sen ATH, och tanken var att göra ett (mindre) inköp varje kvartal. Jag hade dock kvar några mindre poster aktier, så jag började inte om helt från början med mina nyinvesteringar.

Jag beskrev det i en kommentar på till inlägget om Jesse Livermore…  som svar till  ”Egon”

“Jag har 100% av “befintligt kapital” på räntekonto i nischbank som väntar på börsnedgången.
För “nytt kapital” så försöker jag köpa för 75 till 100 % varje kvartal, men det har inte alltid lyckats.

Det är svårt att hitta köpvärda aktier till dagens kurser. Det viktiga är att man är mentalt förberedd för köp av mindre aktieposter varje kvartal.”

Under 2016 har jag köpt följande aktier till mina 6 portföljer:  Ratos (1000 / 1:an / 38.25), Ericsson (500 / övriga /  43.95), Sandvik (300 / 2:an / 85.00), H&M (100 / 2:an / 255.00). Det har bara blivit fyra  inköp helåret 2016 och det blir antagligen inte så många fler under 2017.

Av “nytt kapital” har jag under 2016 använt 111 tusen till aktieinköp och det har blivit 148 tusen i inflöde (“sparande”) till “befintligt kapital”.

Investeringsstrategi..

Jag är ”något annorlunda” än vanliga värdeinvesterare. Som aktieinvesterare är jag (numera…) mest intresserad av  utdelningar. Mina investeringar är också baserade på begränsad ansträngning, aktivitet och risktagning. Inga reavinster,  inga finansanalyser , ingen handel (köp o sälj) och inga chansningar med aktier. Jag är egentligen både lat och bekväm (säger de som känner mig… :-)). Det fantastiska är att det går alldeles utmärkt att kombinera med passiva aktieinvesteringar.

För framtiden (nästa börscykel…) behåller jag alla aktier och kommer att använda större delen av utdelningarna till mina framtida levnadsomkostnader. Det kommer antagligen inte att vara några större ekonomiska begränsningar. Men det betyder bara att det liv jag vill leva framöver inte är beroende av mina extra  kapitalinkomster.

Det är inte livet idag heller beroende av . Jag har alltid haft högre intäkter än kostnader, trots ganska tuffa periodiseringar och avskrivningar av mina utgifter. Det är naturligtvis också grunden för dagens ekonomiska situation. Jag har redan idag ett mycket bekvämt och bra liv och en ”välskött privatekonomi” med regelbundet sparande. Mina aktieinvesteringar är bara en (lönsam..) hobby.

Eller annorlunda uttryckt. Jag har alltid haft ett regelbundet sparande och totalt sett har jag investerat  det sparkapitalet på ett bra och lönsamt sätt.

  1. Nya ISK-skatten 2017

Jag har alltid haft en bra koll på skatter (och ISK) men skrev inget om nya ISK skatten i december förra året. Så här blev det för 2017.

Vi får en ny skattenivå på ISK från 2017. Grunden för skatten 2017 är statslåneräntan (slr) den 30 november 2016, och den var 0.27%. Den genomsnittliga räntan 2016 var 0.34%. Skatten är numera (sen skatteåret 2016) baserad på ett tillägg på 0.75% till gällande statslåneränta, dock med minst 0.50% grundränta på slr. Underlaget blir alltså 0.50% + 0.75% = 1.25% för ISK skatten 2017.

Det betyder att den nya skatten för 2017 blir 1.25% x 30% = 0.375% på helårsbas.

Som jämförelse kan nämnas att skatten för 2016 var 0.420% på helårsbas. Det betyder en liten men dock skattesäkning på 0.045%, det vill säga mindre än en halv promille. Procentuellt är det dock en skattesänkning på drygt 10% !. Inget att bry sig om egentligen, men inte heller något som har framkommit i media.

Men skatten kommer att öka ordentligt när marknadsräntorna går upp om några år. Då måste man bli lite mer uppmärksam på konsekvenserna. Historiskt har underlaget för  ISK skatten varierat mellan 0.90% (2015) och 1.40% (2016). Det blev en skattehöjning på över 55% !!

Vi kommer inte att få ett lägre skattetryck I framtiden, och det kommer alltid att vara populärt bland politiker att höja skatten, speciellt på kapital och avkastning. Ett typexempel är den nya underlagsberäkningen för ISK som infördes 2015 för att räntenivån (slr) just då var extremt låg. Men när räntan går upp så kommer man att behålla den nya beräkningsmodellen och då blir det ordentliga skattehöjningar framöver.

När marknadsräntorna går upp följer skattesatsen automatiskt efter. För en statslåneränta (slr) på 1% så blir skatteunderlaget 1.75% och för slr på 2% blir skatteunderlaget 2.75%. Det kommer inte att dröja länge innan slr når 2% och då får vi en skattehöjning på 120% jämfört med idag. !!

Alternativ skatt….

Den vanliga kapitalskatten på inkomst av kapital är 30% på alla former av realiserad avkastning. Det betyder att om man har en vanlig depå med fonder eller aktier så blir det 30% skatt på alla utdelningar och reavinster, men inte på orealiserad värdeökning.

(För en vanlig aktiedepå behöver man inte betala skatt på värdeökningen om man låter aktierna ligga och bara tar ut utdelningarna. Något att tänka på för långsiktiga utdelningsinvesterare. När ISK skatten går upp får man göra nya kalkyler.)

När blir det då lönsamt att ha sina aktier (eller fonder) på ISK konto under 2017? En enkel kalkyl visar att break even går vid 1.25% årlig avkastning. För mig som fokuserar på utdelningar betyder det att jag måste ha minst 1.25% direktavkastning 2017 för att ISK kontot skall löna sig.

Men det betyder också att allt kapital på ISK som ger minder än 1.25% avkastning blir en ren förlustaffär. Det gäller t.ex. aktiefonder med höga avgifter, räntefonder med låg avkastning och vanligt sparkapital med nollränta.

Som jag skrivit tidigare, att ha sitt likvida sparkapital på ISK konto med nollränta men med ISK skatt, ger en garanterad negativ avkastning! Då är det bättre med ett vanligt bankkonto med nollränta på storbankerna eller sparkonto med låg ränta på nischbankerna. Eller I korta räntefonder på vanligt depåkonto.

  1. Varför äga aktier ?

Den fundamentala frågan man skall ställa sig är varför man vill äga aktier. Det är olika svar för nästan alla aktieinvesterare, och mitt svar är kanske också (lite ?) annorlunda.

Jag vill äga aktier för att med aktieutdelningar kompletera mina övriga inkomster. Det betyder att jag inte är speciellt intresserad av t.ex finansanalys, värdeinvesteringar, reavinster eller aktiv analys av enskilda bolag. Jag vill inte köpa och sälja aktier, bara äga ett (stort…) antal aktier och sen ”sitta under korkeken och lukta på blommorna”.

Det betyder att jag mest är passiv, riskbegränsad, långsiktig och att jag kan beräkna min årliga avkastning med relativt stor sannolikhet. Utdelningar på enskilda bolag kan både öka och minska, men med en portfölj (eller flera..) med stabila utdelningsaktier så blir det en ganska säker avkastning varje år.

I och med att jag har ”ett väl tilltaget investeringskapital” så är det bara när och hur många aktier som skall köpas som är lite osäkert. Men jag gissar att det kommer en börsnedgång inom några (något?) år. Då blir det dags att köpa igen.

Ett av mina favoritcitat från Warren Buffett är det enkla… ”Load the gun”. Det gäller fortfarande. Vad betyder det egentligen? Att alltid ha ett lätt tillgängligt investeringskapital redo när det finns möjligheter till bra aktieinvesteringar. (”If you are hunting elephants, be patient and have a loaded gun…..”). Ganska enkelt.

  1. Att gå ur börsen för tidigt…

Jag fick några kommentarer att när jag skrev ett inlägg om Jesse Livermore. Så här skrev ”Egon”…

“Det skulle vara intressant med ett inlägg om hur du tänker nuförtiden kring det att du gick ur “för tidigt” och vad dina tankar är kring börsutvecklingen framöver.”

Jag svarade..

“Adopt a buy-and-hold strategy in a bull market and sell when it loses momentum. “  (Jesse Livermore) är lätt att säga men svårare att göra.

Det gäller att ha klara regler för hur man skall agera nästa gång…. (Det dröjer nog till 2020 innan nästa uppgång börjar, och toppen kanske inte kommer för än 2025 ??)”

När jag gick ur börsen på våren 2014 (efter alla utdelningar…) så motsvarade 2014 års utdelningar 9% av min totala reavinst. Det betyder att det tar cirka 10 år innan jag når break even, om man räknar med normala utdelningsökningar. Men då har jag också gått miste om värdeökningarna under de åren! För att gå på plus måste jag alltså någon gång under de 10 åren kunna återköpa alla aktierna till lägre GAV än vad jag hade. Det kommer kanske att bli svårt? Det krävs en ordentlig börsnedgång för att det skall hända, och vi vet inte när (och om..) den kommer.

Men det är ändå ingen katastrof, det blev en ordentligt stor reavinst! För framtiden kan det inte heller bli någon förlust, bara en utebliven (ännu större?) vinst om jag har fel i min strategi. Jag har kvar mitt investeringskapital och jag har ekonomisk frihet att göra vad jag vill med det kapitalet.

Fiktiva eller Realiserade vinster…

Det är den stora skillnaden mellan fiktiva och realiserade vinster som är intressant. Det är mest en fråga om psykologi och risktagning. Är det bättre med säker vinst nu än en framtid med kanske mindre vinst eller förlust? Men om börsen går upp så kanske det blir en ännu större (fiktiv) vinst.

Med facit i hand så gick börsen upp och nådde topp våren 2015. Då missade jag en fiktiv reavinst, men bara om jag verkligen hade sålt vid rätt tillfälle. När skall man realisera  en säker vinst och när skall man vänta på en större men osäker och fiktiv vinst? Det är alltid svårt att välja mellan fiktiva eller realiserade vinster…. J

Men om jag redan gjort en reavinst (2014) så måste jag återinvestera kapitalet en gång till med samma potentiella uppsida (låga GAV) för att göra ytterligare en lika bra reavinst. När och hur kan jag göra det? En fråga som är både teoretiskt och praktiskt intressant och dessutom helt avgörande för hur utvecklingen och avkastningen blir på framtida aktieinvesteringar.

“Att göra en reavinst är lätt, att göra två reavinster är svårare”  Besser

Som jag skrev ovan så kommer jag inte att “gå ur börsen” nästa gång. Det blir inga fler reavinster. Det spelar ingen roll om börsen går ner 50% eller mer.  Jag kommer bara att fortsätta den enkla vägen (??) att inte göra någonting alls. Det blir inga inköp och det blir inga försäljningar. Inga reavinster, men heller inga reaförluster! Det är en av fördelarna med “Buy & Hold” som ofta glöms bort

Det enda jag behöver göra är att ta emot mina utdelningar varje år. Mina utdelningar kommer kanske (??) att minska något, men det spelar ingen roll. Jag har inkomster (likviditet, kapitalflöde) och intäkter (avskrivning, periodisering) så att jag klarar mig bra ändå.

Det betyder att jag även nästa gång kommer att sluta köpa under en relativt lång tid (2 – 3 år?) när jag anser börsen vara övervärderad, men det blir inga problem. Jag får nöja mig med utdelningarna.

Som jag skrivit förut, jag är egentligen inte intresserad av aktier men mer intresserad av investeringar. För mig är aktier bara ett område, bland många andra som man kan investera i.

(Det bästa man kan investera i är kärlek, vänskap, glädje och hälsa! Aktier kommer längre ner på listan…. 🙂 . Det låter kanske lite flummigt, men några ( äldre??, kvinnliga??) läsare förstår vad jag menar. Ni andra får lyfta huvudet från börstabellerna och se er runt omkring i livet.)

(Det är också svårt att beräkna ett optimalt värde på ”upplevelser, resor och nöjen”. Price/Performance är inte en linjär funktion även där. Svårt att förstå om man saknar “erfarenhet”.)

Slutsats

Jag kommer att fortsätta köpa lite aktier även under 2017, men bara några få och bara om jag  hittar köpvärda aktiekurser.

Den nya ISK skatten blir 0.375% på helårsbas för 2017. Det betyder att avkastningen på ISK kontot måste vara över 1.25% för att den skall vara lönsam jmf vanligt depåkonto.

För mig är utdelningarna den viktigaste avkastningen. Det betyder att jag är (försöker vara..!) en passiv, långsiktig och riskbegränsad aktieinvesterare.

Den här börscykeln gick jag ur börsen lite för tidigt (c:a 1 år) och det straffade sig ordentligt. (Jag gjorde visserligen en ordentlig reavinst, men jag saknar mina utdelningar.. 🙂). Nästa börscykel så kommer jag bara att behålla portföljen (portföljerna…) men fortfarande sluta med större och regelbundna inköp när jag anser att börsen blir övervärderad.

Besser