Besser har tidigare skrivit några inlägg om just börspsykologi (dvs Financial Behaviour…) men nu blir det en ny analys och framför allt några exempel (japp, det blir Besser själv som exempel…) på hur man undviker att bli påverkad av börspsykologi och andra masspsykologiska fenomen.

Börspsykologi….??

Det finns många aktiebloggare som har synpunkter på börspsykologi och försöker förklara hur det fungerar men de flesta aktieinvesterare blir tyvärr påverkade ändå. Besser är (som ni vet…??) ”helt annorlunda” som investerare och slipper därmed också bli påverkad av den börspsykologi som ”alla andra” drabbas av.

Om ni tycker ovanstående låter ”mindre intressant” och ni redan hört det mesta av Bessers tjat så kan ni hoppa över det här inlägget. Detsamma gäller om ni har ”viktigare saker att göra”. Det här inlägget blir bara en långrandig upprepning av det som ni kanske hört förr. Men, kanske kan man ändå få några nya infallsvinklar och lära sig något nytt? Nu är ni varnade…. 🙂

Alltid aktiv…??

I grunden är problemet med börspsykologi (Financial Behaviour…) att man som aktieinvesterare blir påverkad av externa och interna impulser som medför oplanerade och oövertänkta beslut och handlingar.

En enkel analys av ovanstående visar att viljan att vara aktiv (i beslut och handling…) gör att egna och andras impulser styr mot oövertänkta och oplanerade inköp av aktier. ”Vill man undvika börspsykologin så bör man vara mindre aktiv på börsen”. Ganska självklart tycker Besser…

Eller med andra ord ”om man varje dag är inne på börsen med nya beslut och handlingar så drabbas man alltid förr eller senare av börspsykologi”.

Man skulle kunna säga att Besser har både kunskap och erfarenhet av börsen och aktieinvesteringar men jag är aldrig ”aktiv” på börsen eller nyfiken på aktiekurser.

Tro, Tyckande och Tänkande….

Men, det är också en grundläggande fråga om hur man är som person och vad man tror om framtiden efter att fått ”externa impulser” dvs allt från de dagsnyheter man ser, hör och läser i allmänna media (tidningar och TV…), till stora annonser för nyemissioner i oseriösa förhoppningsbolag och de rykten och ”investeringstips” man läser om i sociala media.

Annonser och rykten är i de flesta fall rena bedrägerier redan från början, där grundare av okända ”förhoppningsbolag” försöker påverka oerfarna (och lättlurade…!!.) aktiesparare till inköp av aktier i nyemissioner. Det kan också vara rykten om nya och spännande upplägg som t.ex. kryptovalutor eller andra ”fantastiska möjligheter”.

Det finns nästan alltid en dold agenda bakom alla rykten, där det är några få personer som tjänar stora pengar när ”alla andra” köper nya förhoppningsaktier, kryptovalutor eller betalar avgifter för att vara med på ”möjligheterna”. Ganska dystert tycker Besser…

Framtiden…..??

Det är också avgörande hur man ser på framtiden rent generellt. Blir man rädd när framtiden är dyster och osäker? Saknar man grundläggande kunskap om ekonomi, investeringar och aktier? Saknar man erfarenhet och okritiskt följer och tror på det som ”alla andratycker och tänker om ekonomi, investeringar och aktier?

Svaret på de här frågorna är i stor utsträckning beroende på vilka dagsnyheter man får från media. Tyvärr fokuserar även vanliga media på negativa nyheter och händelser som ofta ger en felaktig och skrämmande bild av verkligheten. Då är egen kunskap och erfarenhet viktig som motvikt till all negativ påverkan.

Saknas det så finns inte heller något ekonomiskt självförtroende eller kritiskt ifrågasättande av allt de ostrukturerade, okritiska och negativa nyheterna som media förmedlar. Tyvärr en ganska vanlig situation enligt Besser.

Några goda råd från Besser blir…. 1) var mycket kritisk mot annonser, rykten och dagsnyheter (kortsiktig info…), 2) var noggrann med val av media (informationskällor…), 3) skaffa dig kunskap och erfarenhet om aktier och investeringar (egen kompetens…) och 4) ha egna och fasta regler för alla aktieinvesteringar (långsiktig planering…).

Eller som Besser också brukar säga…. ”Låt inte kortsiktiga nyheter förstöra din långsiktiga planering”

Risk….

Börspsykologi handlar också om risker. Det finns många synpunkter på vad som är en risk, men när det gäller ”aktier och investeringar” så väljer Besser (som vanligt…) ett citat från Warren Buffett….

Risk comes from not knowing what you are doing.”  Warren Buffett

Just det här citatet passar också bra in på hur man hanterar ”förhoppningar” och andra ”fantastiska möjligheter” med aktier (eller kryptovalutor…!!). Om du inte vet något om det bolag du investerar i så kan det bli stora problem. Då hjälper det inte att många andra, som redan har köpt aktier (till låga kurser…) och blivit ”rika” eller att aktiekurserna fortsätter uppåt (under ytterligare någon tid…) med allt fler nya aktieägare som också blir ”rika” på ”värdeökningen”.

Det gäller alltså att förstå risken och den stora skillnaden mellan bolag (värde) och aktie (pris). Ett till citat från Warren Buffett förklarar det bäst tycker Besser…

Price is what you pay. Value is what you get” Warren Buffett (favorit i repris….)

Värde och Pris enligt Besser….

Vad är värdet på ett bolag? Hur räknar man ut det värdet? Det har Besser ingen aning om och han kan heller inte något om hur man gör smarta finansanalyser av resultaträkning eller balansräkning. Besser vet inget om vilka komplexa formler man skall använda för att få fram värdet på ett bolag och heller inte vilka riktvärden som gäller.

Hur vet Besser då vad som är ett bolag med ”högt värde”? Det är ganska enkelt, ”bolag med högt värde” är bolag som är stora, stabila och lönsamma och som dessutom har långsiktiga huvudägare och en stark balansräkning. Svårare än så är det inte…. J

Vad är rätt pris på en aktie? Hur beräknar man det priset? Här har Besser både kunskap och erfarenhet så här blir det en enkel analys.Besser är inte ”aktiv” eller intresserad av dagens aktiekurser men följer börsens utveckling sen lång tid.

Rätt pris” är att undvika övervärderade aktier (men ändå göra ”regelbundna inköp”…) när börsen går upp (2020 och 2021) men också när det blir bra tillfällen till extra inköp (dvs ”oregelbundna inköp”) med ”bra pris” när börsen går ner (2022 och 2023). Ganska enkelt tycker Besser… 😊

(Besser kommer att redovisa fördelningen mellan regelbundna och oregelbundna inköp i avstämningen för 2022. Kan bli intressant att se utfallet…)

Självklart kommer många aktiekurser att öka i framtiden, men under 2023 kommer det att finnas flera tillfällen (Planning…) att köpa ”rätt aktier” till ”bra pris”, men det kräver förstås att man då är förberedd (Preparation….) och verkligen tar tag i tillfället (Performance….) när möjligheten väl dyker upp. Svårare än så är det inte….. 🙂

Greed & Fear…..

Girighet och Rädsla är också två mycket vanliga fenomen inom börspsykologi, men de ger också bra möjligheter att just minska inverkan av den masspsykologin. Det gäller helt enkelt att undvika girighet och rädsla för den egna aktieportföljen. Det låter enkelt i teorin men är också (som tur är…) ganska enkelt även i praktiken (tycker Besser…..  🙂 )

Motsatsen till girighet är långsiktighet och tålamod. ”Planera för en långsiktig aktieportfölj redan från början och ha tålamod att följa din egen planering” som Besser bruka säga….

Motsatsen till rädsla är säkerhet och självförtroende. ”Planera för en säker aktieportfölj med bolag som alla är stora, stabila och lönsamma och ha självförtroende att behålla alla aktier oberoende av den dagliga kursutvecklingen.” som Besser också brukar tjata om….

Regler och Planering….

Om det nu inte är så smart att utsätta sig för börspsykologi (dvs styras av externa och interna impulser…) så finns det ännu fler enkla möjligheter att slippa oplanerade och oövertänkta inköp av aktier.

Den enkla lösningen är att ha fasta regler och långsiktig planering för hur man gör sina inköp och att sen självklart ha tålamod och självförtroende nog att följa dem. Det här är en av de stora (men okända….??) fördelarna av just planerade aktieportföljer. (dvs Planning…) som Besser alltid tjatar om… 🙂

Genom att göra en noggrann, detaljerad och fast planering av sin aktieportfölj där man redan från början väljer och dokumenterar 1) vilka bolag som skall ingå, 2) hur många aktier i respektive bolag som totalt skall inköpas och sen 3) planerar när inköp genomförs, så blir det mindre risk att påverkas av både externa och interna impulser.

Eller som Besser brukar säga…. ”Aktieinvesteringar skall alltid vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process”

Hemligheten med utdelningar….

Besser drabbas aldrig av börspsykologi och tycker att det är ganska skönt att slippa den delen med aktieinvesteringar. Hemligheten är att inte vara ”aktiv på börsen” utan i stället mest vara passiv och bara vänta in att aktieutdelningarna utbetalas utan egna beslut eller egen handling.

Det misstag många ”aktieinvesterare” gör är att ha komplexa teorier om ”aktier och investeringar” men att man inte förstår hur man skall och bör göra i praktiken. Det är därför börspsykologin också påverkar genomförandet och utfallet när man saknar de praktiska erfarenheterna. Det är den stora skillnaden mellan teori och praktik, eller som Besser också brukar säga….

”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan (teoretiskt….) önsketänkande och (praktisk….) verklighet” (favorit i repris….)

Hur gör Besser…

För Besser är det här inga som helst problem, och det beror mest på hur jag är som person. Som ni vet (???) så är Besser lat, bekväm och gillar inte att jobba i onödan. Det har även påverkat min syn på aktier och investeringar och den påverkan på mina aktieinvesteringar skulle kunna sammanfattas med….

Att vara passiv ger mindre jobb och bekymmer men det krävs mer självförtroende, tålamod och investeringskapital.” (Besser har som tur är gott om resurser för de tre sista delarna…. 🙂  )

Besser har tre enkla och passiva regler och ni har antagligen hört dem förut, men här kommer de en gång till….

Besser säljer aldrig några aktier. Jag är inte intresserad av att göra vinster på mina aktier. Det blir inga reavinster men inte heller några reaförluster. Jag behöver inte göra något alls med mina aktier. Alla aktierna ligger fast på ett ISK konto i SEB och banken tar hand om all hantering, administration och utbetalning av aktieutdelningarna alldeles gratis. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Besser kollar aldrig på aktiekurser. Jag är inte intresserad av värdeökning och jag bryr mig inte om aktiekurser oberoende om de gå upp eller ner. Jag blir inte orolig eller rädd när börsen går ner och gör inga inköp av övervärderade aktier när börsen går upp.  Besser gör planerade och regelbundna (och ibland även oregelbundna…) inköp av allt fler aktier i allt fler (planerade…) bolag och då spelar dagens aktiekurser ingen roll. Ganska självklart tycker Besser….

Besser påverkas aldrig av media. Jag kritisk mot dagsnyheter och följer ett begränsat urval av media för nyheter och ekonomisk utveckling. Jag har också kunskap, erfarenhet och självförtroende att fatta mina egna beslut. Det finns klara regler för mina planerade aktieportföljer, och jag behöver aldrig leta i media efter ”nya, spännande bolag”. Det blir heller aldrig några ”smarta omdisponeringar” i aktieportföljerna. Varken dagsnyheter eller vad andra aktieinvesterare tycker, tänker eller gör påverkar mina aktieinvesteringar. Ganska skönt tycker Besser….

Börspsykologi…

Besser är alltså en utpräglad utdelningsinvesterare och minskad påverkan av ”börspsykologi” är bara en av fördelarna med aktieutdelningar som avkastning på aktier.

Alla aktieinvesteringar blir så mycket enklare när inte låter marknaden (dvs börsen och aktiekurser…) eller media (dvs dagsnyheter…) påverka de aktier jag redan har och de inköp som jag (enligt egna fasta regler…) redan planerat. För Bessers är aktieutdelningar en passiv, realiserad, riskbegränsad och regelbunden avkastning, och den avkastningen påverkas varken av aktiekurser, media eller börspsykologi.

Slutsats…

Det finns många (ganska enkla….!!) knep för att undvika att bli påverkad av börspsykologi. Besser gör ovan bara en genomgång av några principiella möjligheter.

Den vanligaste orsaken till att bli påverkad av börspsykologi (och även masspsykologi…) är att vila vara ”aktiv” och att inte ha planerade aktieportföljer och fasta investeringsregler.

De flesta som ”investerar i aktier” vill få värdeökning (helst stor och snabb med smarta inköp eller omdisponeringar…) eller reavinster (helst stora, snabba och många med fantastiska framtidsbolag…). Om man bara undviker att vara aktiv med värdeökningar och reavinster så slipper man också bli påverkad av det mesta inom börspsykologin.

Men att vara passiv kräver förstås tålamod, självförtroende och investeringskapital och det är det inte alla som har. Men det spelar ingen roll. Man kan faktiskt lära sig att ha tålamod, man kan skaffa sig självförtroende och man kan spara till ett investeringskapital.

Det svåra med aktieinvesteringar är att göra rätt val av avkastning och att börja tidigt. Om man följer Bessers blogg så blir det lite lättare att lyckas som aktieinvesterare och man undviker också de värsta fällorna med just börspsykologin.

Eller som Besser brukar säga… ”Dina beslut och handlingar idag kommer att påverka din situation imorgon” Något att fundera över….. 😊

Besser

Advertisement