Aktieinvesteringar är för många en resa mot framtiden. Ofta har man mycket specifika mål som skall uppnås. Då krävs det också att man lyckas med sina aktieköp och att man är kontinuerligt framgångsrik under en lång tid.

Vilka mål man har för sina aktier är naturligtvis också viktigt. Det är en fråga som man nog bör tänka till lite extra på. Men den frågan avhandlas inte i det här inlägget.

Hur gör man för att bli långsiktigt framgångsrik  med aktieinvesteringar? Det finns många vägar men några är längre och svårare, och en del  vägar (de allra flesta?) når aldrig målet.

Det här inlägget blir några mycket grundläggande tankar på hur jag ser på aktier och investeringar . Passar bäst för de som är relativa nybörjare, men kan kanske också ge några tankar till övriga  aktieinvesterare. Kunniga och erfarna värdeinvesterare kan sluta läsa här. 🙂

Välj rätt väg från början!

Om man ser  framgång med aktieinvesteringar som en resa mot framtiden så kan man välja olika vägar. I princip är det två huvudspår man kan välja.

Dels aktiva investeringar med frekvent handel i diverse aktier och med inriktning mot reavinster. De allra flesta nya aktieinvesterare väljer den här vägen. Det är främst ett intresse av aktier, bolag, siffror och beräkningar (finansanalys!) som driver de här investerarna. Förhoppningsvis skall verksamheten resultera i upprepade reavinster där man (nästan alltid?) köper billigt och säljer dyrt. Det är en svår väg att nå långsiktig framgång med.

Dels mer passiva investeringar med stabila aktier som köps och behålls längre tid med inriktning mot utdelningar. Det här är en mer långsiktig och passiv verksamhet, men som också kräver tålamod (och kunskap!). Att bygga upp en aktieportfölj med stabila utdelningsaktier tar lång tid, men det går allt snabbare om man dessutom återinvesterar utdelningarna. Det är en lång men ganska enkel väg att nå framgång.

Aktieinvesteringar = aktier + investeringar

Att aktieinvesteringar består av aktier och investeringar är väl ganska självklart, men vad innebär det i praktiken? Det gäller att alltid veta vad som är vad.

Aktier?

Vad är en aktie egentligen? Svår fråga.  Är det en lottsedel eller en ägarandel i i ett bolag? Var hittar man allmän information om aktier? Vilka risker finns med aktier? Vad gäller juridiskt och skattemässigt för aktier? För mig är det fundamentalt att man verkligen har kunskap och känner till alla aspekter med aktier. Om man inte vet vad en aktie är, hur kan man då kunna bli framgångsrik med aktieinvesteringar?

Enklaste sättet att lära sig mer om aktier är att läsa på. Börja t.ex. med aktiespararna.se. Sen är det bara att fortsätta att läsa och kontinuerligt skaffa mer kunskap och mer erfarenhet. Men fullärd blir man aldrig.

Många stannar vid finansanalysen, men man skall inte underskatta de juridiska och skattemässiga delarna av aktiekunskapen. (Både aktiebolagslagen och skattelagstiftningen bör man läsa på ordentligt.)

Investeringar?

Vad är en investering? En ännu svårare fråga! Är det snabba klipp eller en långsiktigt planerad aktivitet? Hur vet man om det är en investering och vad kännetecknar en investering? Åter är det den grundläggande kunskapen som man måste skaffa sig.  Om man inte vet vad en investering är, hur kan man då bli framgångsrik med aktieinvesteringar?

Enklaste sättet att lära sig mer om investeringar är att läsa ett antal investeringsböcker. Det finns många att välja på. De flesta böcker på svenska finns på Aktiespararnas Bokhandel. Börja gärna med några enkla böcker och fortsätt sedan med att regelbundet läsa allt fler och mer avancerade böcker. Även här blir man aldrig fullärd.

Den största risken med aktier och investeringar är att många ”aktieinvesterare” är alltför intresserade av aktier (”i fantastiska bolag”) och inte tillräckligt intresserade av (”kloka  och långsiktiga”) investeringar.

Egna aktier är bättre

En annan av de mer grundläggande tankarna med aktieinvesteringar är att äga egna aktier och göra egna investeringar. Det finns även andra vägar, t.ex. att överlåta sitt investeringskapital till aktiefonder och fondförvaltare. Men om man gör rätt från början så är det nästan alltid bättre med egna aktier.

(Sen finns det många som aldrig sparar alls och som inte får ihop något investeringskapital, men de läser inte heller den här bloggen.)

Det fantastiska med egna aktier är att du ofta kan göra ett bättre jobb än storbankernas fondförvaltare även om du är nybörjare. Det stora problemet är fondavgifterna. De kan verka små i det korta perspektivet men på sikt tar de en allt större del av den långsiktiga avkastningen.  Och att själv välja aktier gör att det finns bättre möjlighet till reavinster eller utdelningar, beroende på vad man väljer fokusera på. Egna aktier bygger både kunskap och erfarenhet, något som alltid är användbart. 🙂

Bygg upp en egen aktieportfölj med 10 till 15 aktier jämt fördelade i olika branscher. Då begränsar man både risker och löpande avgifter och kostnader. Aktieportföljen blir din egen aktiefond.

Att köpa aktier

Själva grunden till framgångsrika aktieinvesteringar, oberoende av vilken väg man väljer, är att köpa bra aktier till låga inköpskurser. Det spelar ingen roll om du söker efter reavinster eller utdelningar, inköpspriset på aktier blir avgörande för avkastningen. Även här finns det i princip flera vägar att gå.

Dels kan man köpa enskilda aktier som har ett lågt pris i relation till dess framtida värde. Pris och värde blir mest en beräkning baserad på formler och siffror i bolagets redovisning. Det är ofta en svår och komplex metod med flera risker.(Att bedöma en akties framtida värde är svårare än man tror!)

Dels kan man vänta att köpa aktier tills hela börsen är undervärderad och nere på låga aktieindex. De flesta aktier brukar följa med börsens svängningar. Även i bra bolag går kursen ner när börsen som helhet går ner. Det är också mycket enklare att avgöra om börsen som helhet är över-, normal- eller under-värderad än att värdera enskilda bolag. Det är en relativt enkel och lätt metod, men den kräver också kunskap, erfarenhet och mycket tålamod att vänta in rätt börsläge.

Dels kan man som inköpstrategi göra kontinuerliga inköp (t.ex.varje månad) oberoende av hur börsen och inköpskurserna ändrar sig. Metoden kallas ofta DCA (Dollar Cost Averaging) och passar kanske bäst för långsiktiga investeringar, typ pensionssparande.  För att metoden skall fungera krävs att man fortsätter köpa under minst en börscykel (eller mer än 10 år) och då bygger upp en aktieportfölj på 10 till 15 bolag.

Den här metoden är antagligen både den bästa och enklaste vägen  till framgångsrika aktieinvesteringar, men den kräver också att man är uthållig och långsiktig.  (Och att man fortfarande väljer ”rätt”  bolag.)

Slutsats

Det finns många vägar att bli framgångsrik med aktier och investeringar, men det gäller att välja rätt från början. Välj en väg som passar din kunskap, erfarenhet och riskprofil. Aktieinvesteringar kräver också tid, intresse, engagemang, tålamod  och investeringskapital. Det är ingen lätt kombination!

”En stor risk är att man lägger för mycket tid och intresse på aktier och för lite tålamod och kapital till investeringarna.”  Besser

Även med begränsad kunskap och erfarenhet är det bättre att göra egna investeringar än att lämna över sitt sparkapital till fondförvaltare. Men det kräver också att man begränsar riskerna och investeringskapitalet, speciellt i början. Både kunskap och erfarenhet ökar med åren när man har egna aktier och gör egna investeringar.

Om man väljer rätt väg från början så blir man nästan alltid en långsiktigt framgångsrik investerare. De stora fördelarna med egna aktier är att man slipper höga och återkommande fondavgifter, att man själv helt avgör vilka aktier man vill ha i sin portfölj  och dessutom både när, hur och varför man köper och säljer dem.

För de flesta ”normala aktieinvesterare” är den enklaste och bästa strategin regelbundet sparande och DCA kombinerat med en extra kassa (investeringskapital)  att använda när börscykeln går mot botten.

Besser

Förutom investeringar, både i aktier och annat, så är jag också road av filmer. Om man kombinerar investeringar och filmer så finns det en handfull filmer som har Wall Street, finansbranschen och aktier som huvudstory. Självklart är det bara manus och fiction, men många filmer speglar också verkligheten. I några fall är det mer av dokumentärfilmer som visar insidan (från de sämsta delarna av) finansbranschen.

Kan man lära sig något av filmer? Visst är det ibland bara en story, men bra filmer med bra manus, bra skådespelare och en bra regissör, kan ibland vara både underhållande, realistiska och lärorika. När det gäller ”finansfilmer” så blir det några recensioner, kommentarer och rekommendationer.

Finansfilmer

Här är några av de filmer som är både underhållande och som det lönar sig att se. Inte minst för att få en bättre förståelse för de tankar som styr finansbranschen och Wall Street.

1) Trading Places (1983)…  En ganska kul komedi med Dan Aykroyd, Eddie Murphy och Jamie Lee Curtis i sina genombrottsroller, och med John Landis som regissör. Förvånansvärt bra manus om hur man kan lura både Wall Street och finanseliten med ett smart insiderupplägg på råvarubörsen. Flamsig men underhållande.

2) Wall Street (1987)..  Originalet med Michael Douglas i huvudrollen som Gordron Gekko, regisserad av Oliver Stone. Gordron Gekko  är egentligen en skurk som tjänar sina pengar med insiderhandel men uppfattades redan då av de flesta som urtypen av en framgångsrik finansman. Men då glömmer man vad som händer i slutet av filmen. En klassisk film som måste ses och som de flesta antagligen redan sett. Rekommenderas!

3) Glengarry Glen Ross (1992).. Fantastiska interiörer från ett mäklarkontor där allt är tillåtet med mäklare som säljer fastigheter i månadens säljtävling.  Det går över styr med säljare som tar genvägar. Inte en film om aktier, men en riktigt lärorik film som visar de sämsta sidorna av hur en säljavdelning på ett finansbolag kan fungera. Bra skådespelarinsatser från Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Kevin Spacey och Alec Baldwin. Rekommenderas!

4) Rogue Trader (1999)..  Ewan McGregor i rollen som Nick Leeson, mäklaren som med vilda och illegala spekulationer sänkte Barings Bank, en av Englands äldsta investmentbanker. Nick Leeson blev mycket omtalad runt 1998 och fick ett långt fängelse straff.  Filmen är av hög dokumentär klass för den som vill förstå hur finanspsykologi och spekulationer leder till stora förluster. Klart sevärd.

5) Boiler Room (2000)..  Aktier som är ett rent bedrägeri redan från början. Handlingen är i New York, men samma sak händer idag även här i Sverige. Det som visas är klassiska ”Pump & Dump” där ”aktiemäklare” använder taxeringskalender och telefonkatalog för “cold calls” till lämpliga offer. Filmen är en mycket bra illustration varför man över huvud taget inte bör svara på mail och telefonsamtal från okända ”finansrådgivare”. Rekommenderas!

6) Wall Street, Money Never Sleeps (2010)..  Uppföljaren till  originalet från 1987, fortfarande med Michael Douglas och regisserad av Oliver Stone. Gordron Gekko är tillbaka för revansch men filmen är inte lika bra som originalet. Den är dock underhållande och klart sevärd.

7) Margin Call (2011)..  En thriller från en investmentbank under den senaste finanskrisen 2008. Både underhållande och lärorik för den som vill förstå vad som händer när finansbranschen drabbades av panik som Wall Street under 2008. Visar också vad som händer med en kombination av belåning och aktiespekulation när börsen kraschar. Underhållande och klart sevärd .

8) The Wolf of Wall Street (2013)..  Från framgångsrik aktiemäklare till nedgång och fall med bedrägeri och korruption. En till film baserad på verkliga händelser med Leonardo Di Caprio i huvudrollen och regisserad av Martin Scorsese. Filmen var nominerad för 5 Oscars för både best picture, best actor och best director. Filmen handlar mest om den livsstil som ett antal aktiemäklare lever när de använder sina vinster från aktiesvindel till ett liv med party, sex och  kokain. En film utan analys när det gäller finansbranschen, men lärorik. Köp aldrig IPOs, köp aldrig ”frimärksaktier” och svara aldrig på samtal från finanssäljare, oberoende om de säljer aktier, fonder eller försäkringar. Lite för lång (2h 59m) men underhållande.

9) The Big Short (2016)..  En mycket bra film om bakgrunden till finanskraschen 2008 som var den senaste jag såg. Den visar vad som händer när man handlar med ”subprime loan” och ”finansiella produkter” typ CDO. En blandning av dokumentär och fiction med bra skådespelarinsatser av bl.a. Christan Bale, Steve Carell, Ryan Gosling och Brad Pitt.  Fick en Oscar för bästa manus efter förlaga. Filmen visar också på fördelarna med att vara långsiktig och vara ”Contrarian” när det är en börsbubbla och börsen uppenbarligen är övervärderad. Rekommenderas!

Dokumentärfilmer

Det finns också några ”dokumentärfilmer” om finansbranschen. Självklart är det inte helt objektiva observationer, det är mer av infotainment, d.v.s. fakta och underhållning  i en bra blandning. Jag har två filmer i hyllan.

1) Capitalism: A Love story (2009)..  En av många Michael Moore filmer om livet i USA. Även denna film bygger på finanskraschen 2008 och hur den påverkade många vanliga amerikaners liv. Michael Moore är som vanligt provokativ, men filmen är tankeväckande och visar också de mest negativa aspekterna av finansbranschen. Underhållande och klart sevärd.

2) Inside Job (2010)… En film med intervjuer av de som var huvudpersoner på Wall Street under finanskrisen 2008. Filmen är regisserad av Charles Ferguson och med Matt Damon som berättare. Filmen fick en Oscar för bästa dokumentär 2011. Det är tuffa frågor och kroppsspråket avslöjar mer än de undanflykter och svar som ges. Rekommenderas!

Jag såg nyligen om de två dokumentärfilmerna och inser att mycket av min syn på finansbranschen har förstärkts genom dessa filmer. Alla filmer ovan är baserade på förhållanden i USA men jag har sett samma saker här, bara i mindre skala. Tyvärr kommer allt antagligen snart att upprepas även här i Sverige med hög belåning, större risker och högre levnadsomkostnader.  En egen (obelånad!!) aktieportfölj med stabila och lönsamma bolag kan bli både en extra ekonomisk buffert och en extra inkomstkälla med regelbundna utdelningar.

Slutsats

Ytterst få vanliga aktie- och värdeinvesterare har egen erfarenhet av finansbranschen. Att se några bra och realistiska  finansfilmer ger en bättre förståelse för de tankar och metoder som finansbranschen använder för att sälja både ”aktier i fantastiska bolag” och andra ”finansiella produkter”.

“Det finns inga rådgivare, alla är bara säljare” brukar jag säga. Och tyvärr är de flesta “produkterna” best skräp och värdelösa aktier.

(Jag jobbade några år som projektledare i den svenska finansbranschen och har under åren sett många fantastiska upplägg som är direkt hämtade från ovanstående filmer.)

Det är kanske svårt att tro, men även underhållande filmer kan ha ett budskap och det finns mycket att lära om aktier och investeringar från de filmer som realistiskt skildrar finansbranschen och de bakomliggande tankar som styr Wall Street.

Besser

Det här inlägget handlar inte om aktier, även om man kan bli blåst på olika sätt även när man investerar i aktier.  Men det handlar fortfarande om investeringar. 🙂

Dels är egen bostad en av de största investeringarna som de flesta gör under sin liv. Den  stora faran med att bli lurad vid köp av bostad är att det även påverkar den framtida förmågan att investera i aktier. (Något som kanske inte alla förstår ?? ).

Om dina kostnader för boendet blir för höga så blir det mindre sparande över till investeringskapital och inköp av aktier. Utan investeringskapital blir det inte heller några aktieinvesteringar. Ganska självklart, men det är något många aktiebloggare inte verkar förstå.

Det här inlägget handlar om vår bostadsmarknad och hur det kan gå om man inte tänker sig för.

Problemen har tidigare varit en kombination av låga räntor, obefintliga amorteringskrav och oseriösa byggbolag. Det gällde främst för nybyggda bostadsrätter i Stockholm, men också i andra större städer i Sverige . Det finns många blåsningar för (unga?? och) oförsiktiga bostadsköpare som både drabbar föreningen (BRF) och köparna (borättsägarna).

Den 1 juni i år infördes ett  amorteringstvång på 2% för lån över 70% marknadsvärde och amortering på 1% för lån över 50% av marknadsvärdet. De nya amorteringarna  kommer antagligen att dämpa prisutvecklingen  på borätter, men det finns fortfarande många fallgropar när man köper sin (första?) bostad.

Här kommer de vanligaste blåsningarna…

1) Stora skulder och låga räntor för BRF. Det är en farlig kombination för alla bostadsköpare, men även för en BRF om föreningen saknar eget kapital. Att sakna EK är lika farligt för bostadsrättföreningar (BRF) som för vanliga aktiebolag  (AB).

Det gäller nästan alla nybyggda fastigheter som både projekterats och producerats av ett lönsamt och vinstdrivande byggbolag. Byggbolaget ombildar den färdiga fastigheten till en BRF, som sen säljer av de nyproducerade lägenheterna.  Hela föreningen (BRF) är egentligen bara ett tomt skal som helt saknar ett eget kapital. Kvar finns bara stora lån (och stora skulder) med låga räntor. När räntorna ökar så måste också avgifterna (hyran) öka för att betala föreningens räntor. Efter några år med högre räntor blir det antagligen kraftiga hyreshöjningar.

2) Ingen avsättning till underhåll i BRF. För att göra bostadsrätterna attraktiva så sätter byggbolaget/föreningen  från början så låga hyror (avgifter) som bara är möjligt. Knappt de löpande kostnaderna täcks av hyran. Det betyder att det inte ingår någon sparande för framtida underhåll  och reparationer i månadshyran.

Upplägget heter progressiv avsättning, där framtidens borättsinnehavare skall  stå för hela underhållskostnaden när det väl är dags för reparationer. Större underhåll kanske inte behövs de första åren men sen kommer mindre problem och kostnader smygande. Det enda sättet att betala för underhåll är ökade hyror/avgifter eller nya lån och ännu högre räntor. Det blir ytterligare ordentliga hyreshöjningar för att klara underhåll och reparationer.

3) Värdeminskning på bostaden. Det som händer är att det blir allt större skillnader i hyresnivåer mellan nya och etablerade föreningar (BRFer) i samma område. Vem vill då köpa en lägenhet i misskötta föreningar med dålig ekonomi och ingen underhållsbuffert?

När skillnaderna i hyresnivåer mellan olika BRFer blir allt högre, så kommer skillnaderna i priserna på lägenheterna att följa efter. Det som många trodde skulle bli en värdeökning blir i stället en värdeminskning och en potentiell reaförlust den dag man säljer bostaden.

Med dagens överhettade bostadsmarknad så verkar föreningens ekonomi (BRF) inte spela någon roll bara hyran inte är för hög. Det är idag i stort sett samma prisnivå på alla bostäder inom samma område. Så kommer det inte att bli i framtiden!

4) Stora skulder och låga räntor för bostadsköparen. Den här kombinationen slår inte bara mot föreningen (BRF) utan också på de enskilda borättsinnehavarna. Går man in med för låg kontantinsats eller köper en för dyr bostad utan buffert blir det garanterat problem i framtiden.

Har man lånat 8 miljoner till 1.39% ränta så betalar man bara 6.500 kronor per månad i ränta med 30% ränteavdrag. Men om räntan går upp till 4.89% (+3.50%) så blir månadskostnaden 22.800 kronor. En skillnad på 16.300 kronor netto per månad. Om ränteavdragen minskar så blir det ännu värre. Många kommer då att få svårt att bo kvar. Det blir ett ordentligt säljtryck på marknaden och priserna går neråt.

5) Ingen amortering i nybyggda hus. Det fantastiska är att många köpare av nybyggda lägenheter med höga kostnader och höga hyror också tidigare är köpta till höga priser där köparen inte behöver amortera på sina egna bostadslån.  De nya reglerna för amortering gäller bara för  nya lån som tas efter 1 juni 2016 och de gäller inte heller de första 5 åren för nybyggda bostäder.

Det kommer att bli stora problem för alla de som de senaste åren köpt dyra bostäder och som inte behöver amortera alls. (Jmf problemet med värdeminskningen ovan!!)

När det blir dags att sälja efter några år så finns alla skulder kvar och när man köper ny bostad så måste man också börja amortera. Det blir inlåsnings effekter eller så blir det tvingande försäljningar.

Bostadsbubbla?

I Stockholm  är numera priser på 100 tkr /kvm vanliga för många mindre lägenheter. Det är priser som finns inom hela innerstan. Men även i andra större städer är prisnivån hög.

När både hyra och ränta på bostadslån blir allt högre så finns det inte något utrymme att amortera, och många bostadsrättsinnehavare lever på marginalerna. Amortering på befintliga lån behöver inte heller göras enligt de nya bolånereglerna. Det som händer när räntorna stiger är att lånen fortfarande är lika stora men att räntekostnaden bara ökar för den enskilda borättsinnehavaren.  (Se förra inlägget om ”Ränteutvecklingen”.)

Det blir ett svårt läge där några tvingas sälja för att de inte har råd att bo kvar. Om man då köper en ny bostadsrätt i en befintlig BRF så måste man även börja betala en amortering. Det blir allt mindre pengar kvar till (högre) räntor och hyra. Många kommer tvingas att köpa billigare eller mindre bostäder. Det blir ytterligare en orsak till ett ökat säljtryck på marknaden.

Sammanfattning

Vi har kanske en bostadsbubbla, det vet man inte säkert. Men det som är säkert är att många av de som köpt lägenheter i nybyggda fastigheter med nybildade föreningar (BRF) kommer att få det mycket svårt när räntan går upp och föreningens underhållskostnader ökar. Som jag ser det blir det ett ordentligt säljtryck och för  många lägenheter i nybildade BRFer och främst i storstäderna kommer bostadspriserna att gå ner ordentligt för den typen av lägenheter.

Vad skall man göra?

Det blir allt viktigare att undersöka föreningens ekonomi när man köper lägenheter i BRF föreningar. Bäst är att köpa i äldre föreningar där man både har en stabil och väl underhållen fastighet, dels byggt upp en ordentlig underhållsfond och dels amorterat ner skulderna till låga värden.

Det finns faktiskt skuldfria BRFer med ordentliga intäkter från butiker och kommersiella lokaler. Där är hyrorna låga och bostaden långsiktiga värde stabilt. Det är naturligtvis där skall man köpa lägenheter. J

Var hittar man bra bostäder?

  1. Bästa boendet… Det allra bästa boendet är att köpa fastigheter som är minst 100 år gamla. Då har de ursprungliga byggnadskostnaderna amorterats av och läget är ofta både bra och centralt. Om man köper en villa från typ 1892, eller ett radhus från 1909 eller en borätt i en fastighet från 1912 så är det antagligen både bra läge och stabila byggnader.

Egentligen skall man köpa så gamla hus som möjligt. Om du hittar en villa/hus/fastighet från typ år 1500 eller tidigare som är till salu så köp den. Då har fastigheten bevisat att kvaliteten håller i minst 500 år.🙂 Och antagligen ligger ett sånt hus ganska bra till även med infrastruktur och omgivande landskap.

  1. Näst bästa boendet … Om det är svårt att hitta äldre hus så får man gå ner till hus med minst 50 år på nacken. Det är relativt säkert att köpa en fastighet som är byggd före 1965, oberoende om det är en villa, radhus eller borätt. Även här har de flesta felen fixats till och bostaden ligger i etablerade områden med skolor och infrastruktur. Men självklart skall man inte heller ta för stora lån. Då är det bättre att köpa en mindre bostad.
  2. Det man aldrig skall göra… Det sämsta och mest riskabla köpet är som vi ser ovan nyproducerade bostäder som säljs av oseriösa byggbolag. Oberoende om det är villor, radhus eller BRF lägenheter. Då finns det nästan alltid många dolda fel (fuktskador, isolering mm) och dolda finansiella fällor (skulder, räntor) som kommer att betalas av de nya ägarna.

Slutsats

De kostnader du har för ditt boende påverkar också din möjlighet att långsiktigt spara ihop till ett annat investeringskapital. Därmed kommer boendekostnaderna också att påverka dina aktieinvesteringar.

Oberoende av vilken typ av bostad som du köper så är dina framtida boendekostnader beroende av både bostadens ekonomi  och bostadens kvalitet. Se till att göra grundliga undersökningar på båda områdena.

Köp inte fel bostad (dålig ekonomi och inget underhåll) från fel säljare (oseriösa och vinstmaximerande fastighetsbolag). Det bästa är att köpa en (äldre?) etablerad bostad av en långsiktig och etablerad säljare (pensionär?). Då får man en stabil och etablerad  bostad som man kan ändra och förbättra enligt egna idéer.

Besser

Nu har det gått nästan ett och ett halvt år sen börsen var på topp (ATH på OMXSPI: 565 den 27 april 2015), och det är åter dags att se in i framtiden. Men det är bara gissningar, och jag har (alltför?) många gånger gissat fel hur framtiden och börsutvecklingen blir.

Japp, jag tror fortfarande på regelbundna börscykler och jag gissar att även den här gången kommer börskurvan att se ut så  här .  Det som skiljer i olika börscykler är bara börsvärden och tidsintervaller.

Men nu är det ränteutvecklingen (här i Sverige!) som skall analyseras. Några grundläggande frågor blir då….

Kommer ränteutvecklingen att påverka börsutvecklingen eller är det tvärt om? Hur ser en sån påverkansfunktion  ut?  Var finns kunskap och erfarenhet om räntor och ränteutvecklingen? (Spoiler alert, det finns inte inom media!!)

Ränteutvecklingen?

Påverkar ränteutvecklingen börsen? I teorin är det kanske så, men jag är inte helt säker på hur det fungerar i verkligheten. Hur ser en ränte/börs- funktion ut? Den är inte linjär, antagligen ganska komplex och kanske inte ens konsistent eller relevant. Jag avstår därför från en egen analys av frågan.

Men hur blir ränteutvecklingen? Det kan man bara gissa (om man har kunskap och erfarenhet) men även här saknar jag större insikter när det gäller räntor. Då får några andra (som kan lite mer om räntor) gissa. Det är nog bankerna som vet bäst i det här fallet. (För ovanlighetens skull!! J )

Det är främst utlåningen som styr ränteutvecklingen, nu när inlåningsräntor är negativa (storbolag och offentlig verksamhet) eller nollränta (småbolag och privatpersoner). Vi får alltså se på hur bankerna tror att utlåningsräntorna förändras över tiden.

Vi delar upp bankerna i två kategorier: 1) De 4 Stora och 2) Småbankerna. Vi delar också upp låntagare i två kategorier: 1) Juridiska personer (offentlig förvaltning, företag och föreningar) och 2) Fysiska personer (privatpersoner med bolån och konsumtionslån).

Några räkneexempel

Vad tror bankerna om framtidens räntor? Den informationen går banken naturligtvis inte ut med offentligt, men det går att göra ganska bra beräkningar. Om vi antar att alla banker är ”intäktsneutrala” för olika låneperioder (för alla typer av låntagare) så kan man göra några ”enkla beräkningar”. Det blir några exempel beroende av kategorierna ovan.

  1. Bolån till privatpersoner

(Konsumtionslån (till privatpersoner, ofta med dålig ekonomi) är fortfarande en djungel med  både småbanker och många oseriösa finansbolag. (Där jag sett utlåningsräntor på 34.9 % som exempel !!) Därför finns det ingen anledning att analyser den typen av lån i just det här fallet.)

Numera måste alla banker redovisa sin reala snittränta för sina bolån. Det är info som publiceras varje vecka i de större tidningarna. Om vi tar info från de senaste publicerade snitträntorna i juli, så får vi följande räntevärden…

1) Storbankerna (SEB, SHB, Swebank och Nordea) med snittvärden

1 år: 1.610 %   2 år: 1.645 %   5 år: 2.058 %   10 år:  2.907 %

Om vi som exempel räknar på en miljon så blir räntan för ett år (från 1/10 2016 till 1/10 2017) 16.100 kr.

För ett lån på 2 år (fram till 1/10 2018) så blir räntan 16.450 kr/år, totalt 32.900 kr. För att få ”intäktsneutralitet”  (och kanske samma vinstnivå?) så måste 1-årsräntan från 1/10 2017 bli 16.800 kr/år. (32.900 minus 16.100 = 16.800 kr dvs 1.68 %)

Räntan under 5 år blir 20.580 kr/år, totalt 102.900 kr. För att få ”intäktsneutralitet” så måste 3-årsräntan under de 3 senare åren (efter 1/10 2018) bli 23.333 kr/år. (102.900 minus 32.900 = 70.000 kr div 3 = 2.33 %).

Det blir en räntehöjning till cirka 2.35% redan hösten 2018. En ganska ordentlig höjning från dagens räntor.

Om vi räknar på skillnaden mellan dagens 5-årsränta och 10-årsräntan får vi också ganska fantastiska värden. Räntan under 5 år blir fortfarande 102.900 kr och räntan under 10 år blir 29.070 kr/år, totalt 290.700 kr. För att få ”intäktsneutralitet” så måste 5-årsräntan (efter 1/11 2021) bli 37.560 kr/år (290.700 minus 102.900 = 187.800 kr div 5 = 3.76 %).

Det är mer än en fördubbling av dagens räntor. Vi är tillbaka till ”normala räntor” igen runt 4 %  under hösten 2021. Utvecklingen går snabbare än man tror.

2) Småbankerna (6st) med snittvärden

1 år: 1.68 %    2 år: 1.64 %    5 år: 2.25 %    10 år: 3.17 %  (bara 1 bank)

Det vi ser är att småbankerna har färre låntagare och mindre volymer. När det gäller 10-årslånen är det bara en bank som har snitträntor. Småbankerna är konkureranskraftiga på korttidslånen men inte på längre låneperjoder som syns ovan.

Vi får i stort sett samma ränteändringar för de mindre bankerna som för storbankerna. Den 1/10 2017 blir 1-årsräntan 1.60 %, den 1/10 2018 blir 3-årsräntan 2.66 % och 5-årsräntan den 1/11 2021 på 4.09%.

Det är nog ganska säkert att säga att bolåneräntorna (och alla andra räntor) inte kommer att vara kvar på dagens låga nivåer om 3 till 5 år. Vi kommer att få högre räntor och antagligen också lägre aktiekurser.

  1. Fastighetslån till BRF er

Vi kan jämföra med olika typer av bolån, bolån till privatpersoner och fastighetslån till BRFer. Den här typen av lån är självklar ännu mer beroende på föreningens eller bolagets  kreditvärdighet och ekonomiska situation. I det här fallet kan jag jämföra med de låneerbjudande som vår BRF (”en liten, privat och välskött BRF”)  fick av en av ”Storbankerna” när (de mycket marginella) fastighetslånen lades om 1 juli 2016. Erbjudna lånevillkor var:

1 år: 1.25%    2 år: 1.25%   3 år: 1.55%   4 år: 1.71%   5 år: 2.18%

Även den här banken tror att vi har en låg ränta de närmaste 2 åren på 1.25% fram till 1 juli 2018, men då kommer det en räntehöjning. Här får vi några ”intäktsneutrala ”beräkningar där vi fortfarande räknar på en miljon.

1) Låg ränta (1.25%) de närmaste två åren jämfört med 3 år (1.55%) ger en 1-årsränta på 2.15% från 1/7 2018 (för att nå 1.55% på 3 år). (46.500 minus 25.000 = 21.500 dvs 2.15%)

2) Om vi räknar på skillnaden mellan 3 år (1.55%) och 4 år (1.71%), så blir 1-årsräntan 2.19% från 1/7 2019 (för att nå 1.71% på 4 år). (68.400 minus 46.500 = 21.900 dvs 2.19%)

3) Om vi räknar på skillnaden mellan 4 år (1.71%) och 5 år (2.18%) så blir lite värre. Det blir en 1-årsräntan på 4.06% från 1/7 2020 (för att nå 2.18% på 5 år). (109.000 minus 68.400 = 40.600 dvs 4.06%)

Ränteutvecklingen?

Om vi jämför värdena för både bolån och fastighetslån så får vi ganska lika värden. En gissning hur bolåneutvecklingen för privatpersoner ser ut blir då…

”Låga räntor om c:a 1.65% fram till hösten 2018. Då höjs räntan till c:a 2.65% under de följande två åren fram till hösten 2020. Sen återgår ränteutvecklingen att bli mer ”normal” med en boränta på c:a 4.00% från hösten 2020.”

Det kan också vara vettigt att jämföra bolåneräntor med vad Riksbanken tror om utvecklingen av reporäntan. Notera att reporäntan inte är direkt jämförbar med de kommersiella räntor som bankerna erbjuder till både juridiska och fysiska personer.

Framtiden?

Vad händer i framtiden? Svårt att säga, men det finns några mindre positiva framtidsscenarier. En bra rapport heter ”  Sverige in i dimman ”. (Kan laddas  ner som PDF på 16 sidor.)  Den kom ut i våras och fick bara lite spridning. Läs och begrunda, i  framtiden kan det bli lite kärvare för oss alla.

Gissningar?

”Det är inte lätt att gissa, speciellt när det gäller framtiden”  Besser

Det är naturligtvis bättre att veta än att gissa, och numera har jag lärt mig att gissningar är mycket farligare än man tror. Även om man gör ”seriösa och kvalificerade gissningar” så blir  ett negativt utfall mycket allvarligare, och påverkar slutresultatet, mer än man kan tro.

Ibland blir det fel och det jag numera har lärt mig är att man helt enkelt inte får ”gissa fel” när det gäller aktier och börsen. Varje felgissning blir alltför dyrbar, och då måste man prioritera en mer defensiv investeringsstrategi.

Slutsats

Hur ränteutvecklingen påverkar börsutvecklingen har jag ingen aning om, men börscykler är antagligen mer regelbundna än ränteutvecklingen, som aktivt styrs  av riksbanken.

Den lågränte miljö som vi har idag kommer antagligen att ta slut om några år. Med många hushåll svårt skuldsatta,  kommer kraftigt ökade ränteutgifter (och höjda skatter?) att påverka konsumtionen (och investeringsviljan?) i Sverige. Det kan blir kärvt framöver.

Det är antagligen bättre att redan nu förbereda sig på framtida räntehöjningar. En defensiv räntestrategi är att rekommendera redan idag, för alla med lite större bostadslån.

Alla andra bör nog också  förbereda sig på en ”annorlunda samhällsutveckling” när räntenivåerna blir mer normala.

Besser

 

Det finns många sätt att genomföra de flesta aktiviteter, det gäller även aktieinvesteringar. Men ofta tänker man inte till om hur själva processen utförs i teorin. När man väl bestämmer sig för den aktivitet som skall genomföras, så är det nästan alltid självklart och enkelt hur jobbet skall göras. Det gäller för de flesta vanliga och dagliga aktiviteter.

Faran är att man inte tänker strukturerat, även när man ger sig in på nya aktiviteter, t.ex att börja investera i aktier. Jag har mina egna tankar om aktieinvesteringar (se bl.a. nedan) men egentligen är också min ”investeringsprocess” ett resultat av att ”göra rätt saker i rätt ordning”

Planning, Preparation & Performance (3P) som jag försöker använda, är egentligen en del av ett ordspråk (7P), som  ursprungligen kommer från British Army.  Inom det militära är det självklart att man måste både planera (strategiskt och taktiskt tänkande) och förbereda sig (kunskap, information och övning) innan man gå ut i strid. I Sverige saknar vi (tyvärr?) kunskap och erfarenhet av militära tankar, så jag får ta ett annat (mycket typiskt svenskt !!) exempel på vad jag menar.

Att måla om fönstren

Hur gör man när man skal måla om fönstren på huset? Ett vanligt jobb som någon gång, förr eller senare måste göras. Jag hade själv det här problemet förra året.

1) Planning..  Måste jag måla om i år eller kan det vänta till nästa år? Vilka fönster kan jag kanske spara på till senare. Skall jag göra jobbet själv eller ta in en hantverkare?  Räcker det med ommålning eller måste jag skrapa rent och även kitta om fönsterrutorna? Hur mycket kommer det att kosta?

De grundläggande, teoretiska frågorna man måste ha svar på i planeringen är: När?, Var? Hur? Vem? och Varför?

2) Preparation… Om jag nu skall göra jobbet själv så vilken fönsterfärg skall jag välja? Måste jag köpa specialfärg eller finns det gammal färg kvar i källaren? Kan jag använda det kitt som redan finns eller måste jag köpa nytt? Finns det penslar, skrapa och andra verktyg i källaren? Vad måste köpas nytt och var skall det inköpas?

Om jag väljer en hantverkare, var hittar jag en sån? Blir det bra gjort? Finns det referenser? Hur mycket kostar jobbet? När skall jag göra underlag för att ta in anbud och offerter? Hur finansierar jag jobbet?

De praktiska förutsättningarna skall vara färdiga och allt vara klart för genomförande. Alla frågor från planeringen måste också vara besvarade.

3) Performance… Hur bra skall jobbet göras? Måste man slipa trärent eller räcker det med att skrapa fönstren? Behövs det verkligen användas maskeringstejp? Vilka fönster behöver nytt kitt? Räcker det med två strykningar eller måste man  göra fler kompletteringar? Behöver några fönsterrutor bytas ut?

Det är kvalitén på utförandet som avgör hur slutresultatet blir. Det räcker inte med planering och förberedelser utan också (ganska självklart!!) på hur väl man utför själva jobbet.

Men utan planering och förberedelser blir resultatet garanterat sämre. Det gäller även för aktieinvesteringar!

( Vi valde att ta in en hantverkare med bra referenser. Vi skrev ett detaljerat offertunderlag som också blev underlag för ett avtal. Resultatet blev fantastiskt bra men det kostade också en hel del, även med ROT avdrag. Så här i efterhand, när jag ser på slutresultatet, så gjorde vi rätt val. Valet var lite oväntat, och det krävdes en lång och genomarbetad process för att nå dit.)

Kloka ord om 3P

Jag gillar smarta citat och när det gäller ”3P” så finns det några bra…

”Plans are useless, but planning is indispensable.”   Dwight D. Eisenhower

Failing to plan is planning to fail.”   Benjamin Franklin

“Before anything else, preparation is the key to success.”  Alexander Graham Bell

“Don’t mistake activity with achievement.”   John Wooden

Att investera i aktier

Jag har tidigare skrivit om min ”investeringsprocess”, men här kommer den igen.

Investeringsprocessen

Det är ganska enkelt att investera i aktier, om man bara gör det lite strukturerat. Det är ingen garanti för att slutresultatet alltid blir fantastiskt bra, men utan strukturerat handlande blir resultatet (med mycket stor sannolikhet!) klart mycket sämre.

Jag (försöker!) tänker strukturerat och det är några av de stora fördelarna med min enkla investeringsprocess:  1) Planering av fasta aktieportföljer redan från start,  2) Finansiering och sparande är en kontinuerlig process och  3) Exekvering och inköp sker enligt egna investeringsregler.

1) Planning….  Jag har idag sex aktiva (och delvis fiktiva)aktieportföljer med totalt 42.000 aktier fördelade på 35 bolag, de flesta på OMXS LC. De 6 aktieportföljerna har lite olika inriktning men är alla baserade på ”stora, stabila och lönsamma bolag”. Portföljerna började planeras redan från våren 2013, och de bildar också en koncentrerad aktiefond (enligt UCITS 4) där 15 bolag (43%) står för 29.800 aktier (71%) som representerar större delen (85%) av värdet.

2) Preparation…. Jag sålde (nästan) alla mina aktiefonder, storbolagsaktier och alla aktier i diverse (udda) småbolag våren 2014. Kapitalet finns sen dess på räntekonto i Santander. Numera är största delen av finansieringen baserad på regelbundet sparande. De sex portföljerna är idag finansierade till cirka 87%, men det är naturligtvis baserat på mina planerade inköpspriser. Hur stor finansiering som till slut behövs beror helt på hur väl exekveringen genomförs.

3) Performance…. Totalt har jag hitintills bara köpt 1.600 aktier (för det mesta) enligt mina investeringsregler (”triggers”). Det är numera främst mindre investeringar i 2:an (Fortsättningsportföljen) framöver tills OMXS når 400 eller 360 eller 300. Hitintills ligger exekveringen (inköpspriserna) 35% över planerad finansiering, men jag gissar att börskurserna kommer att gå ner framöver. Vi får väl se hur väl jag lyckas med inköpen!

Slutsats

Spontanitet är oftast något bra, men inte när det gäller aktieinköp. Planering (tänkande, kunskap och erfarenhet) och förberedelser (investeringskapital) krävs också för att slutresultatet skall bli bra.

Men även med bra planering och goda förberedelser så blir inte slutresultatet garanterat. Det krävs också att man verkligen genomför det man tänkt (aktieinköpen) på rätt sätt.

Det jag lärt mig av egna erfarenheter är just hur svår den sista delen är. Att verkligen ha den mentala styrkan att genomföra det som under lång tid har planerats och förberetts.

Det som också kan hända är att planeringen är fel från början. Då blir resultatet självklart ”icke optimalt” oberoende av förberedelser (finansiering!) och genomförande (aktieinköp!). Det krävs att man gör rätt i alla tre delarna för att slutresultatet skall bli optimalt. Inte så lätt.

Vi får väl se hur framtiden utvecklar sig, än finns det hopp och det blir garanterat ingen aktiekatastrof med en så defensivt investeringsstrategi.

Besser

Nu är det (efter ett långt sommarlov) dags för en första avstämning 2016 av mina aktieinvesteringar och mina aktieportföljer. Som vanligt gör jag bara avstämning varje halvår. (Det behövs inte oftare om man är en långsiktig aktieinvesterare. )

Men den här gången vill jag också redovisa lite hur jag klarat av att följa mina egna tankar om långsiktiga investeringsstrategier. Det blir lite av investeringsregler och ”track record” för både inköp av aktier och hanteringen av investeringskapital.

Investeringsregler och triggers

Jag har ett antal investerings regler och triggers som avgör om det är dags att köpa och investera i mina aktieportföljer. De har beskrivits i flera inlägg, senast den 13 mars 2015 i ”Modifierade investeringsregler”. Men hur har de fungerat och hur har jag följt mina egna regler?

Det är bara två triggers som jag har behövt använda så här långt.

  1. Den första var ”plan B-trigger” som jag i mars 2015 beskrev som ”en ”trigger” på start av inköp den första december 2015. Den triggern var ett skydd mot att om jag gissade fel på nästa börsnedgång (vilket jag ser ut att ha gjort…!) så skulle mina investeringar inte upphöra helt. Nu ändrar jag den triggern till första oktober 2015.”

Det betyder att jag börjar med regelbundna mindre inköp varje kvartal. Jag gjorde mitt första inköp på mer än 2 år den 16/11 2015 och köpte Ratos B för 47.50. Det var lite dyrt, men ändå bara ett litet inköp, och helt enligt mina egna regler.

Sen köpte jag också (helt oplanerat!) SHB A den 9/12 för 113.-. Ett tydligt avsteg från mina regler om ”regelbundna inköp varje kvartal”. (Men det var bara inköpstiden som var oplanerad, antal (300) och aktie (SHB) var planerade sen länge i portföljen (2.an)) . Ett mindre misstag, och åter lite dyrt, men åter bara en mindre investering i början av den börsnedgången.

 Jag kommer fortfarande (alltid?) att göra missar (inte följa allt i planen) i mina aktieinvesteringar, men huvudsaken är att de inte är alltför allvarliga och att de inte inträffar alltför ofta. J

Under H1 2016 har jag sen bara gjort ett inköp enligt min ”plan B-trigger”. Det var Sandvik för 85.- den 12/4. Det borde blivit ytterligare ett inköp i Q1, men jag tyckte kurserna var för höga.

  1. Den andra investeringsregeln som utföll var min ”12-månaderstrigger”. Den beskrevs så här.

”Då är det lämpligt med en trigger som startar regelbundna inköp 12 månader efter senaste ATH. Även det är en trigger som är oberoende av andra regler och värden. Om börsen ligger över eller under 360 resp. 300 spelar ingen roll. Jag håller koll på börsen och OMXS och när det gått ett år efter senaste börstoppen (ATH) så är det dags att börja köpa igen.”

Som de flesta vet så har det gått ett år sen ATH den 27 april 2015. Även här hittade jag inte några aktier som jag tyckte var köpvärda så det blev inget inköp i Q2.

Det här visar att jag gjort flera avsteg från mina egna investeringsregler. Om man är positiv så kan man säga att jag är flexibel när det saknas köpläge, men det visar också hur svårt det är att följa även enkla och egna investeringsregler. Åter så är det inga stora missar, men det är något man kan lära sig av. Det är ibland svårt att följa alla regler (även!!) när det gäller aktieinvesteringar. J

”Planning is worth everything, plans are often worthless”   Besser 

(eller som originalet säger:  “Plans are useless, but planning is indispensable”   Dwight D. Eisenhower)

Övriga investeringsregler har jag inte behövt använda. Det har inte varit 1) några inställda utdelningar, 2) några nyemissioner eller 3) OMXS under 360 eller 300. Det hade jag inte heller räknat med, men det är en bra koll på hur bolagen och börsen utvecklar sig.

2:an, Uppföljningsportföljen

Alla inköp har hitintills bara skett inom en av mina (6 aktiva) aktieportföljer, nämligen 2:an, även kallad Uppföljningsportföljen. Den har redovisats tidigare ( juni 2013) och har 10.000 aktier fördelade på 21 bolag. Inköpen blir enklare om man håller sig till en  diversifierade och redan planerad aktieportfölj. Då är det bara att fylla på portföljen med de aktier och de antal som redan är planerade.

Track record, från 1 juli 2013 och framåt

Hur ser det ut från 1 juli 2013 då jag avslutade alla inköp i Startportföljen fram till idag när jag så smått börjat köpa några aktier igen?

Här är Track Record för aktieportföljer, aktieinnehav och investeringskapital under de senaste 3 åren:

1/7 2013: (OMXS 366) Startportföljen (1:an) avslutad, värde 845 tkr. Totalt 6.500 aktier i 6 investmentbolag.

1/1 2014: (OMXS 424) 1:an värd 1.076 tkr och Fortsättningsportföljen 3:an, passiv (500 Ratos) värd 29 tkr.

1/7 2014: (OMXS 449) 1:an såld för 1.155 tkr. De flesta övriga noterade och onoterade aktier samt aktiefonder sålda. 3:an passiv, värd 31 tkr. Sparande och övrigt investeringskapital på konto i Santander.

1/1 2015: (OMXS 474) 3.an passiv, värd 24 tkr. Sparande och övrigt investeringskapital på konto i Santander.

1/7 2015: (OMXS 505) 3:an passiv, värd 27 tkr. Sparande och övrigt investeringskapital på konto i Santander.

1/1 2016: (OMXS 505) Nya investeringar påbörjade i Uppföljningsportföljen (2:an) sen Q4 2015 enligt planering (plan-B trigger). 2:an aktiv, värd 58 tkr och 3:an passiv, värd 24 tkr. Sparande och övrigt investeringskapital på konto i Santander.

1/7 2016: (OMXS 471) Investeringar enligt plan-B trigger men inte enligt 12-månaders trigger. 2:an aktiv, värd 76 tkr och 3:an passiv, värd 21 tkr Sparande och övrigt investeringskapital på konto i Santander.

Under de senaste två åren, sen våren 2014, har jag legat likvid till största delen med mitt investeringskapital. Det har inte varit några problem att undvika inköp när OMXS legat på för höga värden för att jag skulle vilja fortsätta köpa ett större antal aktier till mina aktieportföljer. Investeringskapitalet, som var hyfsat stort redan våren 2014, har också ökat genom regelbundet sparande sen 1 juli 2013.

Framtiden

Sen oktober 2015 har jag alltså så smått börjat investera i aktier i igen, men det har varit inköp till relativt små belopp. Jag fortsätter (antagligen?) med mindre inköp enligt gällande triggers, men regelbundna investeringarna sker först när OMXSPI kommer ner runt 400. När OMXSPI når värden runt 360, och sen under 300 (då börsen blir undervärderad på riktigt) så finns det ett ordentligt investeringskapital att ta av.

Nästa inlägg blir lite om ”investeringsprocessen” och hur mina (6!) portföljer utvecklat sig.

Slutsats

Planering är i teorin enkelt, men det är svårt att följa (även sina egna!!) planer.

Man kalla det ”att vara flexibel”, men verkligheten är att man som aktieinvesterare ibland både misslyckas med sina planer och ibland har svårt att följa uppgjorda planer.

Dock får man inte vara för hård mot en stackars aktieinvesterare. Om det bara blir små misstag och det flesta investeringsbesluten blir rätt så blir det totala resultatet till slut helt OK.

Aktier och investeringar är naturligtvis viktigt, men det finns fler saker i livet som är viktigare. Glöm inte det!

Besser

En av mina favoritskribenter när det gäller ekonomi och investeringar är Morgan Housel. Det är, som jag skrev tidigare, främst tack vare  ”Kalle56” som jag fått upp ögonen för honom. Morgan är mest känd för sina smarta och kloka texter i The Motley Fool på fool.com, men han är också en uppskattad kolumnist i The Wall Street Journal. Han har massor av sunt förnuft och en klok syn på sparande och investeringar.

Jag rekommenderar allt som Morgan skrivit på fool.com. Alla texter är öppna och kan läsas fritt. Tyvärr har han inte samlat sina tankar i bokform, men det finns fler texter som ger bra och kloka råd inom privatekonomi .

Delar av den här texten citerade ”Kalle 56” i en kommentar för länge sen. Jag letade rätt på hela texten och här kommer den med mina ( ganska onödiga ??) kommentarer.

Iron Rules of Money  

No matter who you are, how much you earn, or how you invest, a few truths apply to you and your money.

Spending money to show people how much money you have is the surest way to have less money. 

Singer Rihanna earns tens of millions of dollars, but found herself “effectively bankrupt” in 2009. She sued her financial adviser for not doing his job. He offered a legendary response: “Was it really necessary to tell her that if you spend money on things you will end up with the things and not the money?”

The first iron rule of money is that wealth is the stuff you don’t see. It’s the cars not purchased, the clothes not bought, the jewelry forgone. Money buys things, but wealth — assets such as cash, stocks, bonds, in the bank, unspent — buys freedom and security. Pick which one you want wisely.

”Ekonomisk frihet och ett bra säkerhetskapital dvs. ”en välskött privatekonomi” är inget som behöver synas utifrån. Att ha egna resurser (kapital) som kan användas när det behövs eller när man själv önskar ger  både självförtroende och personlig frihet”.

Wealth is completely relative.

According to World Bank economist Branko Milanovic, “the poorest [5%] of Americans are better off than more than two-thirds of the world population.” Furthermore, “only about 3% of the Indian population have incomes higher than the bottom (the very poorest) U.S. percentile.” And those figures are adjusted for differences in cost of living.

The easiest way to judge how well you’re doing is to compare yourself to people around you. The curse of living in the United States is that most people are doing well, so your own success looks ordinary. If you want to feel rich, look at the 90% of the world that isn’t American or European. You’ll realize that feeling rich is just a mental game.

“Hemligheten med att känna sig rik är just att en ekonomisk säkerhet  med eget kapital och goda vanor.”

The goal of investing isn’t to minimize boredom, it’s to maximize returns.

Successful investing is pretty boring. Its main requirement is patience and inaction. Most people demand more excitement, so they tweak, fiddle, and adjust their investments as much as necessary to destroy as much of their wealth as possible. If you want to do better than average at anything, you must do something that most people can’t. In investing, that means putting up with perpetual boredom. It’s a serious skill.

“Kunskap och erfarenhet av investeringar är viktigare än önsketänkande och aktiv handel med diverse förhoppningsaktier. För en långsiktig aktieinvesterare är regelbundna utdelningar viktigare än enstaka reavinster. Aktier kan vara spännande men investeringar skall vara tråkiga.

Ett väl tilltaget investeringskapital  och en stor portion tålamod kan ge fantastisk avkastning över tid.”

The only way to build wealth is to have a gap between your ego and your income.

Getting rich has little to do with your income and everything to do with your savings rate. And your savings rate is just the difference between your ego and your income. Keep the former in check and you should be fine over time.

“Det krävs både självförtroende och mognad för att välja en ekonomiskt sund  livsstil. Regelbundet sparande kan man alltid göra oberoende av inkomst. 

Ibland sparar man mer och ibland sparar man mindre, svårare är det inte. ”

The most valuable asset you can have is a strong propensity to not care what others think.

Most people are bad with money, so being good means doing things differently than they do. You won’t spend as much. You’ll invest differently. You’ll grow wealth slower. This can make you look like a fool in the short run. But who cares what others think? They’re probably idiots. As Charlie Munger put it, “Someone will always be getting richer faster than you. This is not a tragedy.” Not only is it not a tragedy, but it’s a necessity. The ability to not care what other people think about what you’re doing is mandatory in achieving abnormal results.

“Självförtroende och sunt förnuft (och tålamod och investeringskapital) är fortfarande viktigt för framgångsrika investeringar .”

Spend more time studying failures than successes.

You can learn more about money from the person who went bankrupt with a subprime mortgage than you can from Warren Buffett. That’s because it’s easier and more common to be stupid than it is to be brilliant, so you should spend more effort trying to avoid bad decisions than making good ones. Economist Eric Falkenstein summed this up well: “In expert tennis, 80% of the points are won, while in amateur tennis, 80% are lost. The same is true for wrestling, chess, and investing: Beginners should focus on avoiding mistakes, experts on making great moves.”

“Den enkla vägen till kunskap och erfarenhet är att regelbundet läsa allt fler bra investeringsböcker.”

People are flawed, so a lot of stuff makes no sense.

As James Grant put it, “To suppose that the value of a stock is determined purely by a corporation’s earnings is to forget that people have burned witches, gone to war on a whim, risen to the defense of Joseph Stalin, and believed Orson Welles when he told them over the radio that the Martians had landed.”

“Bry dig inte om vad media och andra (bloggare?) gör och säger.  Med kunskap, erfarenhet, sunt förnuft och egna tankar kommer man långt.”

Anything can happen at any time for any reason.

You might be laid off next week. You can be sued tomorrow. Or win the lottery. Maybe you’ll get cancer. Or a huge promotion. Stocks can rally for twice as long as you think and crash twice as fast as you assumed. History is one damned thing after another, most of it involves money, and there’s nothing you can do about it.

“Framtiden kan aldrig helt förutsägas, men med kunskap och erfarenhet så kan framtidens risker begränsas. Att ha egna resurser och eget kapital  ger ett större oberoende av oväntade händelser och utfall som (kanske) sker i framtiden”

Med de kloka orden önskar jag alla bloggläsare en skön sommar. Besser återkommer till hösten med fler kloka ord, som vanligt med lite ”besservisserattityd”. 🙂

Slutsats

Egentligen är det ganska enkelt att investera i aktier som jag ser det.

”Planera långsiktigt, Spara regelbundet och Investera klokt. Välj stora, stabila och lönsamma bolag. Bygg upp ett ordentligt investeringskapital. Köp aktier när börsen går neråt och alla aktier blir undervärderade.”

”Snart (??) är det dags att köpa bra bolag billigt och behålla aktier som ger regelbundna utdelningar.”

Besser