Besser gillar inte bara att analysera börsutvecklingen utan också hur ägandet hos svenska aktiesparare utvecklas. Vanligtvis blir det en detaljerad analys av rapporter om svenska aktieägare, både från SCB rapporten och Euroclear rapporten, vartannat år. Nästa inlägg kommer antagligen under mars eller april 2022 (för aktieägandet 2021…) så ni får vänta till dess.

(Senste inläggen, med detaljerad info och analys av aktieägare 2019, är från 28 feb 2020 Euroclear och från13 mars 2020  SCB . Bara som info om ni är nyfikna…)

Anledningen till att jag skriver just ”aktiesparare” är att vi inte vet om dessa aktieinnehavare är aktieinvesterare eller aktiespekulerare. Det är en stor skillnad, mest beroende på val av avkastning och tidsperspektiv, men alla aktiesparare är också aktieägare.

Avanza har nu under hösten 2021 släppt lite mer info om sina kunder och deras aktieinnehav, dvs vilka aktier de har och hur de handlar med aktier. Det blir som vanligt en genomgång och analys…..

Avanzas kunder…

Vi börjar med att konstatera att Avanza har cirka 75 % av alla ”svenska privata aktiesparare”. De andra två nätmäklarna för privatpersoner är Nordnet med cirka 24 % och Skandia med cirka 1 %. Jag gissar att även de senare har samma typ av kunder som Avanza så det vi kan lära oss av Avanza gäller även för de flesta andra svenska aktiesparare.

Självklart har också ”de fyra storbankerna” (SEB, SHB, Swedbank och Nordea) privata aktiesparare (varav Besser är en, med ISK konto i SEB…) men de släpper inte ut någon info om sina privatkunder, så vi får nöja oss med info om aktieägare från Avanza.

Avanzas miljonärer….

För några år sen så hade Avanza mycket reklam för hur många ”miljonärer” man hade bland sina kunder. Jag kommer ihåg att det ganska snabbt gick från 40.000 miljonärer till 50.000 miljonärer. Senaste siffran från augusti 2021 är att det nu finns över 110.000 miljonärer bara hos Avanza. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Det första vi konstaterar är att dessa miljonärer visserligen äger aktier, men vi vet inte fördelningen mellan indirekt ägande via aktiefonder och egna, direkt ägda aktier i egen aktieportfölj. Det spelar kanske inte så stor roll men alla 110.000 ”miljonärer” är alltså inte aktiesparare med en egen aktieportfölj.

Vi kan också konstatera är att vi inte vet så mycket om aktiernas värde hos dessa ”miljonärer”. Värdet på aktierna i aktieportföljerna gäller just nu (augusti 2021…) men vi vet inte hur just ”miljonärernas” aktieportföljer kommer att utveckla sig i framtiden. Besser gissar att det finns många volatila förhoppningsbolag med i några av portföljerna som snabbt kan tappa sitt värde om något oförutsett inträffar. ”Alla aktieportföljer har inte ett bestående och långsiktigt värde” som Besser bruka säga…. 🙂

Det vi inte heller vet är i hur stor utsträckning aktieportföljerna är belånade. Har man använt belåning som hävstång så är man knappast miljonär på aktier. Då finns det alltid kreditgivare som bestämmer när och hur dessa aktier måste realiseras och man riskerar att få en ”margin call”. Har man belånat sina aktier så är det alltid någon annan som styr och bestämmer över aktieportföljen.

Dessutom vet vi inte hur privatekonomin i övrigt ser ut hos de här ”miljonärerna”. Finns det studielån eller bostadslån? Eller kanske även konsumentkrediter med räntor och amorteringar. Då är man nog inte ”miljonär” även om man har en hyfsat stor aktieportfölj. Man är knappast miljonär om man också har studielån hos CSN, stora bostadslån hos någon bank och kanske även konsumentlån hos något kreditbolag. Något att fundera på….

Avanzas miljonärer igen…

Om vi bortser från ovanstående begränsningar, (som kanske inte är så relevanta…. 🙂 ) så finns det nu mer info om Avanzas miljonärer…..

Avanza konstaterar först att 75 % av miljonärerna är män och att genomsnittsåldern för alla miljonärer är 58 år.

Det är inga överraskningar, män tjänar oftast mer än kvinnor och är också oftast mer intresserade av ekonomi och investeringar. Då är det också naturligt att det är fler män som sparar i aktier.

Men det visar också hur viktigt det är för kvinnor att verkligen ta tag i sin egen privatekonomi, även om det kanske inte är så kul all göra just det. Den här bloggen har flera unga kvinnor som läsare och de har antagligen redan börjat spara och investera för framtiden. Men många fler kvinnor borde göra just detta.

En egen ekonomisk buffert kommer alla (män och kvinnor…) att behöva i framtidens Sverige.

Att bygga en hyfsat stor aktieportfölj tar normalt många år av sparande och inköp. Självklart beror det också på börsutvecklingen och vilka aktier man köper, men en större aktieportfölj tar alltid tid att bygga upp. De flesta som har en sådan portfölj är oftast 55+ are, pensionärer eller ”något äldre

Avanzas miljonärer har också ett högt månadssparande, genomsnittet ligger på 9.200 kronor per månad. Ganska fantastiskt tycker Besser igen.

Det betyder ett nettosparande på drygt 110.000 kronor om året och då krävs det också hyfsat stora inkomster och låga utgifter för att kunna spara i den omfattningen.

Avanza rekommenderar även sina andra kunder att man gör som miljonärerna, dvs att både spara regelbundet och göra regelbundna inköp, något som även Besser rekommenderar. Det som gäller är som vanligt….. ”Time in the market beats Timing the market” (Kenneth Fischer, favorit i repris…. 🙂 )

Avanzas miljonärer har också en bra riskspridning i sina aktieportföljer. Över hälften har 12 eller fler aktier i portföljen och genomsnitt ligger på 16 aktier. Det är väsentligt mycket bättre än vanliga aktiesparare. Enligt Euroclear har cirka 45 % av alla svenska aktieägare bara aktier i ett enda bolag och den genomsnittliga aktieportföljen innehåller aktier i bara 4 bolag.

Även urvalet av aktier tyder på bra riskspridning. ”Miljonärerna har en tydlig preferens för stora svensknoterade företag” skriver Avanza, och även ”Dessutom föredrar miljonärerna investmentbolag”. Det är aktier som också Besser gillar, något som jag skrivit om tidigare.

Hur gör Besser…..

Skall man sammanfatta vad som gäller för Avanzas miljonärer så är det ganska likt det som även Besser själv gör och rekommenderar. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och bra riskspridning. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Miljonärernas riskspridning är också ganska likt de aktier och bolag som även Besser köper och rekommenderar, dvs ”Stora, stabila och lönsamma bolag med en stark balansräkning och långsiktiga huvudägare

En av Bessers käpphästar när det gäller hantering av aktier och investeringar är ”3P” och vi kan se hur även det passar in på Avanzas miljonärer….

PlanningDe planerar för en riskbegränsad aktieportfölj med många bolag och med aktier i stora svensknoterade företag och investmentbolag.

Preparation… De finansierar investeringskapitalet genom högt och regelbundet sparande.

Performance…. De genomför planeringen genom regelbundna inköp av flera aktier och flera bolag.

Besser har inte sina aktieportföljer hos Avanza men följer ovanstående ”goda råd” ganska väl. Av Avanza miljonärernas 15 favoritaktier så har Besser 11 av bolagen också i sina aktieportföljer.

Ett annat sätt som Besser ser på riskbegränsning av aktier och investeringar är ”Q&Q” (dvs ”First Quality, Then Quantity”). Även här passar Avanzas miljonärer in…

QualityDe riskbegränsar aktieportföljen med aktier i stora, stabila svensknoterade företag och investmentbolag

Quantity…. De riskbegränsar aktieportföljen med aktier i många (minst 16….) olika bolag.

För Besser blir det en ganska enkel strategi för riskbegränsning av aktieinvesteringar….

”En stabil och riskbegränsad aktieportfölj bör innehålla många aktier i många bolag”.

Men det krävs också ”tålamod och investeringskapital”, dvs det gamla vanliga ”tid och pengar” där det som alltid gäller att prioritera klokt…. 🙂

(Besser har idag aktier i 26 svenska bolag som alla är just ”stora, stabila och lönsamma” och det blir hela tiden ”fler aktier och fler bolag”)

Slutsats….

Kunskap om investeringar och aktier inkluderar också kunskap om hur andra aktieägare agerar. Där är Avanza ett föredöme som delar med sig av statistik och erfarenheter från sina kunder. Man kan alltid lära sig något av andras framgångar….

Men att vara ”miljonär på aktier” är inte alltid en framtidssäker status. Det beror på både belåning, vilka bolag och antal aktier om aktieportföljen skall ha ”ett långsiktigt hållbart värde”.

Man behöver inte vara miljonär för att följa goda råd, men med tålamod och sparsamhet så kan alla aktieinvesterare få en större, säkrare och bättre aktieportfölj. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och en bra riskspridning, svårare än så är det inte….. 🙂

Besser

De senaste åren har varit ganska speciella som börsår, vi ligger högt i börscykeln med en lång uppgång under drygt 13 år på 467 % (!!) sen senaste botten 2008 (från OMXS på 177 i nov 2008 till 1.003 i aug 2021….). Börsen står högt och vi kommer allt närmare en börs-topp. Speciellt senaste året har det varit mycket skriverier i media om ”fantastiska börsuppgångar” och ”nya börsrekord”.

Det har gjort att allt fler ”vanliga svenskar” drabbats av FOMO och TINA. Alla köper aktier och alla skall göra börsklipp. Självklart har också banker och nätmäklare som Avanza och Nordnet eldat på efterfrågan när de får fler nya aktieägare som lönsamma kunder.

En notis från Avanza…

Det som triggade det här inlägget var en notis i början av augusti från Avanza. Rubriken var ”Aktierna som fått flest nya aktieägare 2021” och det gäller naturligtvis bara nya aktieägare hos Avanza.

Det fantastiska är att på bara sju månader (från januari till och med juli 2021…) så har Avanza fått 262.000 nya kunder. Den 1 augusti 2021 hade Avanza 1.543.000 kunder varav drygt 98 % är privatpersoner. (se inlägg ”Aktier och Aktiehandel” från 2 oktober 2020….)

Senaste nytt är att det fortfarande kommer nya aktieägare till Avanza. Under augusti så fick Avanza ytterligare 24.300 aktieägare (och därmed lönsamma kunder…. 🙂 )

Jag gissar att även Nordnet, Skandia och de andra börsmäklarna har fått samma utveckling. Det är en fantastisk situation också för dem, även om Avanza har cirka 75 % av den svenska marknaden för aktiehandel med privatpersoner.

Vilka bolag….?

Självklar köper många kunder hos Avanza förhoppningsbolag och rena skräpbolag, men det bolag som fått flest nya aktieägare (89.000 hos Avanza…) var faktiskt Investor, som även är ett av Bessers favoritbolag. Som nummer två kom Volvo med 53.000 och som nummer fyra Kinnevik med 39.000 nya aktieägare. Alla tre bolagen tillhör Bessers favoriter och finns med i Bessers aktieportföljer.

Men att köpa aktier (investera eller spekulera….??) i bra bolag (på rekommendation…..?) är inte samma sak som att vara en kunnig eller erfaren aktieinvesterare….. 🙂

Nya aktieägare…

Det som främst utmärker ”nya aktieägare” är just att han eller hon saknar erfarenhet av aktier, annars är man inte en ”ny aktieägare”. Ganska självklart tycker Besser…

Besser gissar att det även saknas kunskap om aktier och börsen hos många av dessa nya aktieägare. Att köpa aktier i Investor eller Volvo är inte rocket science, den rekommendationen får man även av Avanza. ( se inlägg ”Investmentbolag” från 14 maj 2021…..) Så om man saknar kunskap och erfarenhet, och har köpt sina första aktier som TINA eller FOMO,  då faller man antagligen lättare för psykologiska fällor även när börsen går neråt. Vad händer då….??

Tre sälj case…..

Så här skriver Nicklas från Avanza…”En kuriosa är att Sveriges största investmentbolag Investor är den mest ägda aktien på vår plattform och har numera över 300 000 ägare hos oss.”

Om vi nu gör några sälj case för de 300.000 aktieägarna i Investor AB som finns hos Avanza så får vi följande gissningar från Besser. (Just det, rena gissningar men Besser är ganska duktig på att gissa men ni får själva bedöma hur troliga de här sälj casen är….. 🙂 )

Cirka 50.000 aktieägare är ”Old School”, de har haft sina aktier i minst fem år, de flesta antagligen mer än tio år, och de är alla seriösa, kloka, kunniga och erfarna aktieinvesterare. De här aktieägarna kommer inte att sälja sina aktier i panik även om börsen går ner ordentligt.

Kvar har vi då 250.000 aktieägare som alla har köpt sina aktier de senaste åren. De nya aktieägarna har aldrig upplevt en börsnedgång och de har ingen aning om vad som händer rent psykologiskt när börsen börjar gå neråt. Besser skissar på tre sälj case för den här gruppen….

Den första gruppen på cirka 100.000 aktieägare blir ”Rädda vad som räddas kan”…. När börsen går ner och även aktiekursen på Investor börjar gå stadigt neråt så gäller det att rädda den reavinst som är möjlig. Desto tidigare man säljer desto större blir reavinsten. De flesta har relativt låga inköpskurser (GAV..) och då gäller det att rädda så mycket som möjligt av vinsten och sälja av innan aktiekurserna fortsätter neråt.

Den andra gruppen på runt 100.000 aktieägare blir ”Förlora inga pengar på aktier”…. Den här gruppen är lite långsammare ur startblocken och har kanske hoppats på en vändning av börskurvan. Men när börsen ändå fortsätter neråt så gäller det att trots allt inte förlora några pengar. Det är den tydliga och vanliga ”förlustaversionen” som sätter in. Då gäller det att sälja till minst inköpskurs för att rädda sitt ego och inte förlora pengar på sina nya aktier. Det gäller att hinna sälja före alla andra aktieägare.

Den tredje gruppen på 50.000 aktieägare blir ”Vägra sälja med förlust”…. Den här gruppen är den sista att reagera på börsnedgången. När börsen redan gått ner ordentligt så blir det förluster på alla inköpskurser. Då väljer man hellre att ”vägra sälja med förlust”, man behåller sina aktier och hoppas på en vändning. Åter är det den välkända förlustaversionen som visar sig. Har man inte sålt aktierna så har man inte gjort någon förlust, ganska självklart. Men det gäller förstås att psykologiskt förstå varför man behåller aktierna.

Några i den här gruppen kommer senare att ändå drabbas av panik och sälja av aktier till ännu lägre kurser. Speciellt om man belånat aktieportföljen eller plötsligt behöver (tvingas ta fram…) kapital av andra orsaker.

Det som är avgörande för hur du handlar och hanterar dina aktier, behåller eller säljer dem, är inte vad du vill göra eller kan göra, utan det som verkligen styr dina handlingar är mest psykologi.

Eller som Morgan Housel uttrycker det….”Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”.

Gissningar igen….

Om de här tre sälj casen verkligen stämmer vet vi inte, men en avancerad gissning är att många av de senaste årens ”nya aktieägare” inte kommer att behålla sina aktier om börsen börjar gå neråt. Då spelar det ingen roll vilka bolag eller aktier det handlar om, förlustaversionen gör att de flesta säljer allt för att undvika eller minimera förluster.

Det senaste exemplet på ”Rädda vad som räddas kan” var i  den tillfälliga nedgången i mars 2020 när OMXS var nere på 479 (den 23 mars 2020…). De aktieinvesterare som hade extra investeringskapital kunde då göra ”bra investeringar i bra bolag” när många ”nya aktieägare” försökte rädda krympande reavinster.

Ett typexempel….

Ett typexempel är EQT. Aktien hade en IPO den 24 september 2019 till kursen 67 kr och klättrade sen uppåt hela tiden. Redan den 3 januari 2020 så var kursen över 110 kr och sen ”toppade” kursen på 159 kr den 3 mars. Mer än fördubbling av aktiekursen på bara fem månader…!!

Men även ett bra bolag som EQT drogs med i börsnedgången och kursen gick ner till 89 kr den 19 mars. (dvs ner 44 % på bara 2 veckor). Många av de som sålde i slutet av mars gjorde antagligen en liten (eller stor …) reavinst under devisen ”Rädda vad som räddas kan”. Besser köpte några dagar senare 250 aktier till kursen 110 kr och så här i efterhand så skulle jag naturligtvis köpt flera.

Men Besser har inga större problem med missade EQT aktier. Under Q2, 2020 så gjorde jag 13 inköp av totalt 7.500 aktier (Planning…) i ”bra bolag till bra priser”. Här ser vi fördelen med att ha ett extra investeringskapital (Preparation….) och naturligtvis också att ta chansen, vara aktiv och verkligen genomföra inköpen (Performance…)

Pris och Värde, igen….

Börskursen (priset….) på aktier är beroende av både bolag och marknad, dvs. bolagets och aktiens underliggande värde och marknadens makroekonomiska påverkan på aktien. En bra tumregel säger att aktiekursen (priset….) för större och stabila bolag på börsen är till 90 % beroende av makro och bara till 10 % beroende av bolagets underliggande värde.

Det blir ganska tydligt för typexemplet EQT. Värdet på hela bolaget EQT var inte 44 % lägre den 19 mars 2020 jämfört med värdet 2 veckor tidigare, den 3 mars 2020. EQT var fortfarande samma stora, stabila och lönsamma bolag med samma underliggande värde den 19 mars 2020 även om börsen då hade ett annat pris på aktien.

Idag (den 2 sept 2021…) så är aktiekursen (priset….) på EQT 422 kronor, men vad är värdet på aktien? Det vet inte Besser men jag gissar att värdet är en bra bit lägre än priset. Åter så är det en stor skillnad på pris och värde. Något att fundera på tycker Besser….

Slutsats….

Alla ”nya aktieägare” är inte kortsiktiga spekulanter som drabbas av panik eller går i psykologiska fällor när börsen går neråt, men många saknar både erfarenhet och kunskap om börscykler och börsutveckling, så då blir det ofta oövertänkta försäljningar styrda av börspsykologi.

 Det skapar ett säljtryck som är helt oberoende av underliggande aktiers värde och kvalite. Desto fler ”nya och oerfarna aktieägare” ett bolag har desto större blir säljtrycket och desto snabbar går aktiekurserna neråt.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”När festen är slut och alla vill ut samtidigt, då blir det trångt vid utgången”….. J

För att kunna dra fördel av en börsnedgång (när bra aktier blir billiga…) så krävs det (enligt Besser… ) bara tre viktiga delar, Planning, Preparation and Performance. Svårare än så är det inte… J

Hur man gör i praktiken är upp till varje (seriös och långsiktig…) aktieinvesterare men det viktiga är att man tänker framåt med olika aktiviteter och utfall på börsen. Att förbereda sig både psykologiskt och finansiellt är naturligtvis också viktigt för de möjligheter som börsutvecklingen ger. Det som till sist behövs är också att vara aktiv och verkligen ta vara på de tillfällen som dyker upp.

Besser

Välkomna tillbaka alla bloggläsare, hoppas ni haft en skön sommar. Det har Besser haft även om det som vanligt också varit lite underhållsjobb på sommarstugan. Men nu startar vi upp bloggen och det blir som vanligt flera långrandiga inlägg och besserwisseraktiga föreläsningar under den kommande höstterminen…. 🙂

Besser är som ni vet (??) mycket  intresserad av skatter, det har blivit många inlägg om just skatter de senaste åren, och nu blir det ett till….. 🙂

Bakgrunden…

Besser har en mycket trevlig ”sommarstuga” vid havet som han pysslar om varje år. I år var det två stora träd som skulle fällas relativt nära ett av husen och även om Besser både har motorsåg och själv är ganska händig så var de här träden lite för stora och lite för svåra svåra för att kunna tas ner av Besser själv.

Så Besser kontaktade en god vän bland lokalbefolkningen, vi kan kalla honom Gunnar, för att få hjälp med trädfällningen.

Gunnar är lite av en lokal  ”alltiallo”, som tidigare hade ett mindre servicebolag, men som nu har pensionerat sig. Det bolaget var väl ingen större finansiell succé och gick nog mest jämt upp. Men Gunnar bor på landet i ett fint hus som han byggt på den gård som han ärvt av föräldrarna och han är självförsörjande på det mesta. Han odlar egna grönsaker, frukt och bär på en stor tomt med många landen, tar ved för uppvärmning av huset på vintern från egen skog och har också helt egen elproduktion på helår via solceller på taken på flera gårdsbyggnader. Så Gunnar har inga större levnadsomkostnader, det är en ganska vanlig situation om man bor på landet.

Visst fick Gunnar ut lite kapital när han sålde firman, men pensionen är låg. Gunnar är pigg och frisk och alla småjobb som ger extra tillskott är välkomna.

Trädfällningen…

Den stora dagen var inne, Gunnar kom med lilla lastbilen och motorsåg efter lunch. Det gick lätt att fälla träden när man var 2 personer. Besser hjälpte till och Gunnar kapade upp båda träden i lagom stora längder för vedklyven. Det hela tog drygt två timmar och sen fick vi en trevlig fika tillsammans.

Gunnar fick också ta med sig veden hem från båda träden, han har ju egen uppvärmning på vintern med vedpanna och vedkaminer, och Besser behöver inte mer ved.

Sommarstugan är oisolerad men det finns två mindre hus som är vinterbonade och som har vedkamin, så Besser åker gärna ut till havet även på vintern. Då är det mysigt att elda i kaminen, men i vedskjulet finns det redan huggen ved så det räcker för många vintrar framåt…. 🙂

Skatteeffekter…

Så hur blir nu skatteeffekterna av den här trädfällningen? Besser fick efter några dagar en snygg faktura, Gunnar har fortfarande egen firma för alla småjobb, och fakturan var på 2 timmar á 400 kronor per timme + moms med 25 %. Totalt betalade Besser 1.000 kronor för 2 timmars jobb á 500.-

Om vi börjar med skatten för Besser, så räknar vi med vanlig kommunalskatt och lite extra skatt för inkomster över brytpunkten. Total räknar vi lågt med 35 % i snitt som Besser betalar i skatt på inkomst av tjänst och pension.

Det betyder att Besser måste tjäna in 1.538.- för att betala fakturan för trädfällningen. Besser har ”en välskött privatekonomi” så det det var ingen stor sak, även om det nästan alltid är ”bättre och billigare” om man gör saker själv, inte minst skattemässigt. Skatteverket fick in 538.- för att Besser skulle kunna betala 1.000 kronor för trädfällningen. Mer om det nedan….

Hur blev skatter och inkomst för Gunnar? Fakturan på 1.000.- för 2 timmar var från den egna firman och då måste man betala sociala kostnader för att kunna ta ut lön. Gunnar följer alla skatteregler och hans fru har dessutom en egen ”redovisningsfirma” så allt redovisas alltid i rätt ordning.

Om vi börjar med momsen på 25 % så går den helt bort som skatt. Det är bara att betala in skatten på 200.- och se glad ut. Det blir ingen direkt egen fördel eller förmån av inbetalning av moms. Moms är visserligen avdragsgill för firman men den skall alltid betalas och administreras som skatt. Kvar är då 400.- per timme i inkomst till firman.

På den lön som firman betalar ut till Gunnar tillkommer sociala kostnader på drygt 31 %. Även om Gunnar äger firman så är det skattemässigt firman och inte Gunnar som har tjänat ihop 400 kronor per timme. Om Gunnar vill ta ut riktig lön, och det vill hans fru att han skall (…. J ), så måste firman betala in 31 % på lönebeloppet. Kvar till Gunnars lön blir då 304.- per timme.

Men även Gunnar betalar inkomstskatt som alla andra. Ute på landet är kommunalskatten ofta högre är i städerna, men Gunnar har tur och betalar bara 32 % i kommunalskatt. Det är nog all skatt han betalar på sin magara inkomst från pension och extraknäck. Kvar till Gunnar själv blir då bara 207.- per arbetad timme netto. Det är inte så mycket kanske, men det är alltid välkommet som extra inkomst utöver den magra pensionen.

Ny motorsåg…

Men om Gunnar måste köpa en ny motorsåg så blir det skatteeffekter också där, även om han tar kostnaden på firman.

En bra motorsåg för proffs kostar cirka 5.000.- och företaget får in 400.- per timme netto som Gunnar jobbar åt sin egen firma. Då måste Gunnar jobba drygt 12 timmar för att firman skall kunna köpa en ny motorsåg. Det blir många småjobb under lång tid bara för att kunna köpa en ny motorsåg som behövs för firman. Firman behöver (precis som löntagare….) alltid inkomster för att kunna betala sina utgifter och kunna göra avdrag på moms.

Men även Gunnars firma måste betala 25 % moms på motorsågen. Det blir 1.000 kronor i skatt som firman betalar och då är plötsligt Gunnars ”nettotimmar” bara värda 300.- . För att firman skall kunna göra fullt momsavdrag på 1.000 kr så måste Gunnar jobba 10 timmar med 100 kr moms per timme i ingående moms skatt.

Det blir inga stora inkomster för de flesta småbolag, även om man har egen firma och företaget kan göra avdrag för ingående moms.

Totalkalkylen…

Det är skatteverket som är den verkliga vinnare på den här trädfällningen. Besser är nöjd, för nu är träden är borta och Gunnar är också nöjd, han har fått både extra inkomst och gratis ved till vintern, men det har betalats en hel del skatt också…..

Besser betalade 538.- i inkomstskatt, moms på fakturan var 200.-, Gunnars firma betalade 192.- i sociala kostnader och Gunnar själv betalar 194.- i vanlig inkomstskatt. Totalt blir det 1.124.- i skatt och 414.- i nettoinkomst till Gunnar

ROT och RUT…

Men kan man inte få RUT avdrag på trädfällning? Jo det kan man om det är specat på fakturan och företaget lämnat in en anmälan till Skatteverket. Tyvärr glömde både Besser och Gunnar den detaljen, så vi vet inte hur det går med RUT avdraget för år 2021. Vi får se om det kan fixas i efterhand…

Trädfällning ingår som möjlig avdragsrätt inom RUT avdraget sen 1 augusti 2016, men avdraget gäller inte för alla typer av tjänster. Till exempel ingår inte anläggning av gräsmatta, skadedjursbekämpning, plattläggning av gång och uppfart, plantering av växter och träd, rådgivning och trädgårdsdesign och kostnader för maskiner som gräsklippare eller traktor. Det är mycket att hålla reda på med alla skatter, tydligen svårt även för Besser… J

Generellt gäller att det är företaget som anger avdraget på fakturan och både anmäler och administrerar alla ROT och RUT avdrag direkt till skatteverket. Vi får se om Gunnars firma kan fixa en rättelse för Bessers trädfällning.

Det som skiljer ROT och RUT avdrag från de flesta andra skatteavdrag, typ reseavdrag mm, är att det inte är ett avdrag på den beskattningsbara inkomsten utan en ren skattereduktion med 30 % av arbetskostnaden för ROT jobb och 50 % av arbetskostnaden för RUT jobb. Det totala skatteavdraget gäller upp till 75.000.-  varav max 50.000.- för ROT för och dras i första hand direkt från kommunalskatten i deklarationen för inkomståret.

Det betyder att Besser, om han får rättelse av fakturan, får tillbaka halva kostnaden (500 kronor…) som reducerad skatt vid nästa års deklaration. Vi får se hur det går….

Oklarheter…

Ett av de stora problemen med vårt skattesystem är just oklarheten och osäkerheten. När det gäller ”trädfällning” så kan det jobbet tolkas som både ROT och RUT avdrag men just ”trädfällning” är inte godkänt som ROT avdrag. De flesta svenskar har inte koll på den skillnaden, och gör man då ROT avdrag (i stället för RUT avdrag….) så blir det direkt avslag från skatteverket på  deklarationen. Ganska fantastiskt tycker Besser…. 🙂

Det finns också en tredje typ direkt skatteavdrag från den 1 januari 2021, nämligen ”Grön teknik”. Alla de tre ”direkta skatteavdragen” har helt olika krav och begränsningar på både arbete och material. Det finns 14 olika jobb som gäller för RUT, 9 olika jobb som gäller för 3 olika (bostads….) typer av ROT avdrag och 3 olika jobb som gäller för Grön teknik. Totalt blir det 44 olika, mycket detaljerade avdragsmöjligheter som man måste gå igenom. Och då har vi ändå inte tagit upp de noggranna villkoren på skattebetalare för att få skatteavdraget.

Nej, inte alla skattebetalare får göra ROT och RUT avdrag. Det finns krav på både ålder (!!) bostadsort (!!) och inbetald skatt (!!) för att få göra skatteavdrag. Ganska fantastiskt tycker Besser igen…. 🙂

Skatter….

Det vi ser på beräkningen ovan är att det blir en ”skattekil” (dvs skatt i relation till totalkostnad….) på fantastiska 73 %. Besser måste öka sin inkomst med dryg 1.500 kronor för att betala 2 timmars jobb som någon annan gör. Då blir det ganska självklart att man gör jobbet själv, om man kan göra det och har tid att göra det.

Annars kan man alltid betala billigt till någon gästarbetare från Baltikum eller Ryssland. Det finns gott om den typen av både duktiga och billiga hantverkare runt våra storstäder. Det går att ordna med helt OK avdragsgilla fakturor även om man anlitar utländsk arbetskraft om man bara vet hur man gör. Men då blir det inga skatteinkomster till Sverige.

För Besser som är händig och har gott om tid så är det här inga problem. Att ta ner några ”vanliga träd” är inte svårt och ger både motion och ved till vinterbrasan. Men framför allt är det mycket lönsamt även för ”en helt vanlig skattebetalare” som helst vill undvika att betala höga skatter….. 🙂

Effekter….

Den här typen av ”skattekilar” gör att många svenskar med vanliga inkomster gör (eller försöker göra…) så mycket vanligt underhållsjobb som möjligt, både på villan, sommarstugan, bilen och båten. Det blir för det mesta alldeles för dyrt att låta någon annan göra jobbet, även om det går snabbare och (i några fall…??) blir bättre gjort.

Vad ger den här typen av skatter och skattetryck för effekter på samhället?

Om vi börjar med Besser, ”en helt vanlig skattebetalare” så blir kostnaderna för köp av tjänster, oberoende av vilka tjänster (hantverkare och servicetjänster…) ofta alldeles för dyra och Besser gör det flesta jobben själv. Är man händig och har tid så blir eget jobb både hög (bättre…) kvalité och mycket lönsamt.

Men det här betyder också att skatteverket går miste om skatteintäkter. När allt fler ”vanliga svenskar” betalar svart eller gör jobbet själva för att just skatterna (”skattekilarna”.… ) är för höga så blir höga skatter en minusaffär för samhället. Lägre skatter på hantverkartjänster ger inte lägre totala skatteintäkter, något som införande av ROT och RUT visar. ”Det finns en Lafflerkurva även för tjänsteskatter” som Besser bruka säga…

Vi går vidare till Gunnar, ”en annan helt vanlig skattebetalare” så blir intäkterna alltid låga, det är mest egen firma med ströjobb och låg statlig pension. Då betalar man ändå minst kommunalskatten (32 %…?) på alla låga inkomster och extra företagsskatter på egna firman, även om den också ger avdragsmöjligheter. Om man betalar full kommunalskatt även på låga inkomster så blir det också självklart att inte betala fler och mer andra skatter än nödvändigt.

Även här missar skatteverket många skatteintäkter. Gunnar betalar inga energi- eller miljö-skatter (eller moms…) för uppvärmning av huset eller energiskatter på egen använd el. Han undviker även mycket moms och skatt på mat och dryck när man odlar egna grönsaker, brygger egen öl och jäser eget vin. Vill man gå vidare så kan man också bränna egen sprit, men det tror jag inte att Gunnar gör….. 🙂

Jag gissar att Gunnar lever ett fullt och bra liv, och det finns många andra i samma situation på landet, men det blir inte några stora skatteintäkter för skatteverket på den livsstilen. Skattekilen ovan visar att också Gunnar tjänar på att göra så mycket som möjligt själv eller att ”byta tjänster” med andra grannar i lokalbefolkningen.

Det blir också allt fler svenska som aktivt väljer att leva ett annat liv än att göra karriär i stan med högre löner, högre skatter och dessutom högre levnadsomkostnader. Då blir det inga pengar kvar att spara och ingen tid kvar att leva. Den alternativa livsstilen lockar allt fler. Men det betydrer också att det blir allt mindre skatteintäkter till staten.

Lafflerkurvan…

Det som vi ser i Sverige är att många nya och höga skatterna inte lönar sig för samhället. Sverige har redan några av värdens högsta skatter, och Lafflerkurvan visar att högre eller nya skatter inte ger staten ökade totala skatteinkomster.

Tvärt om så försöker allt fler svenskar att helt undvika skatter och många av de som fortfarande tvingas betala höga skatter på lön väljer att inte anstränga sig med extra jobb eller övertid. Det lönar sig inte skattemässigt helt enkelt. Då är det bättre att ta ut mer ledighet med vänner och familjen eller göra enkla jobb år sig själv.

Det finns en ”Lafflerkurva” för alla typer av skatter, inte bara inkomst av tjänst. När skatten blir för hög så löser man problemen på egen hand så att den totala skatten minskar. Då blir också samhället förlorare på alltför höga skatter.

Hur gick det sen….

Efter några mail (och koll med skatteverket…) så ändrade Gunnar fakturan till RUT avdrag, och då blir kostnaden för trädfällningen bara 500 kronor, dvs 50 % avdrag, även på momsen. Skattekilen blir något lägre, bara 40 %, men det är fortfarande skatteverket som får in 624 kronor i skatt när Besser betalar inkomstskatt på 269 kronor och fakturan på 500 kronor och Gunnar får 414 kronor i handen.

Så långt är allt bara bra, men tänk om Gunnar hade hjälpt till med att anlägga en gräsmatta eller plantera några buskar och träd åt Besser. Då gäller inte RUT avdrag och skattekilen hade fortfarande varit 73 % med inbetalning på 1.124 kronor i skatt till skatteverket. Åter så visar det sig hur höga skatter vi har och hur komplext vårt skattesystem är.

Skatteverket skickade efter någon vecka ett brev som meddelade att Besser fått ”Preliminär skattereduktion för rutarbete” så vi hoppas det blir en reduktion även i deklarationen 2022….. 🙂

Mer om skatter…

För Besser är skatter främst en hobby, där det finns både kunskap och erfarenhet, men för de bloggläsare som vill veta lite mer om just svenska skatter kan jag varmt rekommendera en relativt färsk bok. Den heter ” Allt du behöver veta om skatter” skriven 2021 av Jakob Lundberg, och finns att köpa häftad på t.ex. bokus.se för 99.- . Det är mest en bok om skatter ut ett nationalekonomiskt perspektiv som går igenom hur skatter påverkar samhället, arbetsvilja och privatekonomin.

En väl investerad hundralapp för ännu mer kunskap om skatter” tycker Besser…. 🙂

Slutsats…

Med ett av värdens högsta skattetryck och med skattekilar som gjorde svartjobb och egenjobb till mycket lönsamma verksamheter så var politikerna tvungna att göra något. Svaret blev RUT och ROT avdrag.

RUT avdrag infördes 1 jan 2007 och ROT avdrag infördes från 1 juli 2008. Det senaste avdraget ”Gröna tjänster” gäller från 1 jan 2021. Det fantastiska är att all tre avdragen har helt olika avdrag, krav och begränsningar, som naturligtvis ändras löpande under åren. Det gäller att varje år läsa på ny detaljinfo hos skatteverket för att vara säker på att avdraget går igenom……

Det fantastiska är att några av våra politiker fortfarande tror att man enkelt kan höja skatterna för att få in mer skatt till skatteverket.  Men Besser tror att det finns en Lafflerkurva för alla typer av skatter, allt från inkomstskatt (svartjobb, kompisjobb och eget jobb) till spritskatt (hembränt, smuggelsprit och tax free köp).

Att läsa på lite mer om just skatter är en lönande verksamhet därför att skatter är en så stor del av vår vanliga privatekonomi. Det gäller både inkomster, utgifter och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…..

Besser

Det blir som vanligt bara en kort avstämning varje halvår för Besser. Mer än så behövs inte om man är en långsiktig investerare som Besser… (är eller gärna vill vara… 🙂 ) .

Men nu blir det också några udda och annorlunda funderingar runt ämnet aktieinvesteringar, typ avstämning, investeringskapital, långsiktighet, privatekonomi, absoluta tal, börsutvecklingen och ränteutvecklingen som det kan vara bra att ha koll på.

Avstämning…??

Bör man ha finansiella mål för sina aktieinvesteringar? De flesta (inkl Besser…) svarar nog (utan att fundera…) ja på den frågan, men det beror också på vilken typ av mål man har med sina investeringar. Just ”finansiella mål” kan också bli en psykologisk fälla när det gäller långsiktigheten för aktier och investeringar.

Bakgrunden är en artikel av Morgan Housel (MH) som jag läste om för en tid sedan. MH argumenterade att finansiella mål (financial goals) kan ge ett sämre slutresultat och felaktiga impulser till kortsiktighet.

Hela artikeln är från The Motley Fool och kan läsas  här   (Morgan Housel är en av Bessers favoritförfattare som jag gärna läser om flera gånger….)

När Besser gör en avstämning varje halvår så är det inte för att se om jag har uppnått ”mina finansiella mål för halvåret” (för det finns inga sådana….) utan mer en koll på att jag är på rätt väg och att jag gör rätt saker med mina aktieinvesteringar.

Det är en stor skillnad. Jag vet vad jag vill uppnå (tre fullinvesterade aktieportföljer…) och jag vet vad jag skall göra (regelbundet sparande och regelbundna aktieinvesteringar….) men jag har ingen bestämd tidpunkt eller några bestämda värden som skall uppnås till varje avstämning.

Det jag planerar för är att någon gång i framtiden få tre fullinvesterade aktieportföljer men har ingen aning om när de blir färdiga. Det beror på tillgång på investeringskapital, börsutvecklingen och enskilda aktiekurser.

Däremot vet jag vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i varje aktieportfölj (dvs ”Planning”…) och jag har också ett aktivt investeringskapital (dvs ”Preparation”…) som jag använder till inköp av mina regelbundna aktieinvesteringar (dvs ”Performance”…). Det betyder också att jag redan nu kan säga att jag är fullinvesterad med ett fullt antal aktier i några bolag i varje aktieportfölj.

Avstämningen…!!

Det är som vanligt bara 4 delar av Resultaträkningen (för första halvåret…) som jag tycker är intressanta och som visar om jag är på rätt väg och gör rätt saker. Resultatet kommer här: (med jämförande värden för första halvåret 2020 inom parentes)

Finansiering…. Eget sparande, som är en del av mitt passiva investeringskapital, har ökat med 82 tkr (108 tkr). Det är en märkbar minskning sen 2020 och det blir antagligen också den lägre nivå som jag ligger kvar på under de närmste åren. Förutom sparandet har jag också fått räntor och skatteåterbäring till mitt passiva investeringskapital, men det räknas inte som eget sparande.

Investering…. Jag har gjort 26 inköp (25 st) av 3.360 aktier (10.900 st) i 8 bolag (12 st). Även det en ordentlig minskning av antalet aktier jämfört förra årets ”Coronainköp”. Alla aktier är noterade på OMXS LC och investeringarna har gjorts med mitt aktiva investeringskapital.  Jag räknar med något färre inköp under andra halvåret.

Intäkter…. Det har blivit utdelningar på totalt 94 tkr (14 tkr) så här långt. Mest som en reaktion på förra årets inställda ”Coronautdelningar”. Det blir ytterligare några utdelningar under andra halvåret, men jag vet inte hur många eller hur mycket det blir.

Kostnader…. Det har blivit skatt (ISK) på 7.665 kr (4.562 kr) och courtage (SEB) på 446 kr (685 kr) så här långt. Jag räknar med en dryg fördubbling för helåret 2021. Vi får se hur det går.

När det gäller Tillgångar i Balansräkningen för de tre aktieportföljerna så är status följande….

Aktier… Det finns idag 39.485 aktier i tre aktieportföljer av totalt planerade 107.000 aktier.

Bolag…. Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 11 bolag av totalt planerade cirka 50 Bolag.

Branscher… Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 1 bransch (Banker..) av totalt 10 branscher.

Investeringskapital…??

Nej, Besser har inget investeringskapital i sina aktieportföljer. En av de mest fundamentala delarna inom aktieinvesteringar att alltid separera kapital från aktier. Tyvärr är det många, även erfarna investerare, som inte förstår det här. Det är den stora skillnaden mellan mål och medel.

Kapital är bara en resurs (bland flera…) som behövs för att få ett bra resultat. Det resultatet kan vara en ”aktieportfölj” med löpande aktieinvesteringar, men en resurs är aldrig ett resultat.

Däremot kan även ”investeringskapital” vara ett mål i sig som det krävs medel och resurser för att uppnå, men det är ett helt annat mål än ”aktier i en aktieportfölj”. En lämpligt väg för att få ett ”investeringskapital” (målet…) är ”regelbundet sparande” (medel…) men det finns självklart även andra medel att nå det målet.

Går man vidare neråt i kedjan så kan även ”regelbundet sparande” vara ett mål i sig. De medel som behövs för att nå det målet lämnar jag åt andra att fundera över (kanske ”autogiro” är ett lämpligt medel….) men det gäller att alltid veta vad som är mål och vad som är medel.

Besser har ett väl tilltaget både aktivt och passivt investeringskapital (resurs / medel) som kan användas för inköp av aktier och investeringar i mina aktieportföljer (resultat / mål) men igen, mål och medel är inte samma sak. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Kompletterande inkomster…??

Den andra funderingen gäller avkastningen på aktieinvesteringar. Hur bör man beräkna den och vilka krav bör man ha på avkastning från aktier?

Besser har gjort det lätt för sig genom att bara räkna med aktieutdelningar som stabil avkastning. Det betyder att jag bara har fem enkla krav som skall uppfyllas. Ni har kanske hört dem förut, men här kommer en gång till.…  🙂

Avkastningen från mina aktier skall vara: Riskbegränsad (stabila utdelningar…), Regelbunden (utbetalas varje år..), Realiserad (utbetald på bankkonto…), Passiv (ingen egen aktivitet…) och Lågbeskattad (lägre än vanlig kapitalskatt…).

Men mina utdelningar skall också någon gång i framtiden ge en kompletterande inkomst till mina övriga inkomster (inkomst av tjänst och pension…) och då räknar jag bara med inkomst efter skatt. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto, och jag räknar med en normal (årlig…) skattesats om cirka 10 % på ISK för 2021.

Hitintills har jag fått utdelningar på 94 tkr för halvåret och det blir då 84 tkr netto eller cirka 7 tkr /månad netto (över 12 månader…) som kompletterande extra inkomst för 2021. Eller som Skatteverket skulle uttrycka det…”Inkomst av kapital efter avdrag för skatt”…. 🙂

Hur blir totala resultatet för helåret 2021? Det vet jag inte men det får vi reda på vid nästa avstämning i början av januari 2022. Resultatet hitintills är helt OK tycker Besser, men under de närmaste åren återinvesterar jag alla utdelningar (dvs ”ränta på ränta”…) så att aktieportföljerna fortsätter att växa.

Jag har inga som helst finansiella mål för avkastningen, dvs aktieutdelningar eller kompletterande inkomster. De får bli vad det blir, men jag gissar att de kommer att vara hyfsat höga och dessutom öka under åren fram över…. 🙂

Privatekonomi…??

Besser argumenterar alltid för att man skall ha en ”välskött privatekonomi” och att just aktieutdelningarna är en viktig del av den (kommande….?) privatekonomin. Men som vi visat tidigare så är höga inkomster inte en förutsättning för att ha bra ordning på sin privatekonomi. Snarare tvärt om, höga inkomster leder ofta till höga utgifter och då blir det inget kvar till långsiktigt sparande.

Om vi periodiserar privatekonomin (som inom företagsekonomin och skattelagstiftningen…) så har vi (på årsbasis…) i princip Intäkter (löner, pension m.m.), Skatter och Kostnader. Resultatet, dvs det kapital som blir över efter betalda skatter och allmänna kostnader kan i princip användas till Konsumtion eller Sparande.

Det som främst visar hur stark privatekonomi man har (just idag…) blir då det verkliga (genomförda, netto…) sparandet ( = X ) plus en stabil extra inkomst av kapital (som t.ex. aktieutdelningar….) efter skatt ( = Y ). En bra översikt av sin egen privatekonomi ( = Z ) får man genom en ganska enkel ekvation ( Z = X + Y ). Den ekvationen kan vara bra att räkna på för alla som planerar för framtiden….. 🙂

Det betyder också att det inte är dagens aktieinvesteringar som är viktigast för den långsiktiga och stabila avkastningen, utan alla aktieinvesteringar, dvs de som redan har gjorts, de som görs idag och de som kommer att göras i framtiden.

Det som inte räknas är ”planerad, tänkt eller önskad” avkastning från aktieinvesteringar utan bara stabil avkastning som regelbundet utbetalas i verkligheten. Det är också den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet när det gäller aktier och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…. 🙂

Absoluta och Relativa tal….?

Besser är (lite / mycket…?) annorlunda som investerare och gillar som ni kanske vet (..??) Absoluta tal. Nästan alla aktiebloggare (och ”alla andra vanliga aktieinvesterare”…..) anger mest Relativa tal för sina aktieinvesteringar. Kanske för att avkastning typ reavinster och värdeökning ser bättre ut med relativa tal. Men det innebär också en större långsiktig osäkerhet och kanske även ett önsketänkande när det gäller redovisade värden och utveckling.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”Relativa tal betalar inga räkningar….”  Åter igen så blir det en varning för den stora skillnaden mellan (relativt….) önsketänkande och (absolut…) verklighet….

Börsutvecklingen.….?

Jag skrev lite om den senaste tidens börsutveckling i inlägget den 16 april och nu är det dags för en kortare uppdatering, speciellt för de senaste 12 månaderna. (för OMXSPI, stängningskurser….)

Nuvarande (senaste….) börscykeln började på botten redan i november 2008 med OMXS på 177. Sen dess har börsen har gått upp i drygt 12 år, ibland långsamt och skakigt, men alltid långsiktigt uppåt. Senaste åren så minns vi också ”Coronadippen” förra året i mars 2020 (minus 35 % på en månad…) då börsen var nere på 479 den 23 mars 2020 och vände, men sen dess har (OMXS…) börsen bara gått (snabbt och stadigt…) uppåt.

Om vi bara ser till de senaste 12 månaderna så har uppgången varit ganska fantastisk. När vi börjar den 1 juli 2020 så ligger börsen på 652, en uppgång på 36 % på bara 3 månader sen Coronadippen. Det blev en fortsatt snabb återhämtning och redan 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH får vi 6 okt med 735 och år 2020 slutar den 30 dec768. Det blev en uppgång i slutet av året med 18 % på bara 6 månader…..

Börsåret 2021 börjar med nytt ATH den 4 jan med 775 och redan den 20 jan 2021 så går börsen för första gången över 800. Sen fortsätter börsen snabbt uppåt och mindre än 3 månader senare, den 9 april 2021 går börsen över 900 för första gången. Men börsen fortsätter uppåt. Måndag den 14 juni når börsen 929 som är senaste ATH. För börsutvecklingen första halvåret så slutar OMXS den 30 juni 2021916.59. En fantastisk uppgång igen, nu med drygt 18 % på bara 6 månader….

Hur går börsen framöver? När kommer det en ny nedgång? Det vet vi inte men det blir antagligen en spektakulär resa. Är man bara mentalt och finansiellt förberedd så klarar man sig antagligen bättre. Det blir nog en spännande tid framöver. Besser säger som Staffan Salén (kolla i afffärsvarden.se…. ”Håll i hatten….. and enjoy the show”

Ränteutvecklingen…..?

Ränteutvecklingen är mest beroende av den underliggande inflationen och vi har haft både låg inflation och låga räntor under de senaste åren. Vi har idag fortfarande låg inflation under 2 %, men nu börjar några räntor röra på sig.

Om vi ser på ränteutvecklingen för Statslåneräntan (slr) de senaste 12 månaderna så händer det stora förändringar. Statslåneräntan (slr) är en referensränta som bestäms varje vecka och som används inom skattelagstiftningen, t.ex så beror ISK skatten på värdet av slr i slutet av november året innan beskattningsåret. Något som Besser skrivit om tidigare.

Om vi börjar den 1 juli 2020 så ligger slr på – 0.05 % (dvs minusränta). Det är fortsatt minusränta fram till 4 september då slr går upp till + 0.02 %, men redan veckan därpå (11 september) så är slr på minus igen med – 0.04 %. Det är fortsatt minusränta för hela resten av år 2020 med ett lägsta värde på – 0.13 % den 23 oktober 2020.

Även år 2021 börjar med slr minusränta0.06 % den 1 januari 2021. Minusräntan fortsätter fram till 5 februari då slr för första gången når nollränta (dvs 0.00 %) men därefter ökar räntan ordentligt. Slr når 0.26 % redan den 5 mars och den går därefter aldrig under 0.21 % under resten av första halvåret 2021. Högsta värde blir 0.33 % den 21 maj och första halvåret 2021 slutar slr på 0.24 %  den 30 juni

Den andra viktiga räntan är Reporäntan, dvs den ränta som är Riksbankens korta styrränta och som bankerna kan låna eller placera kapital till i Riksbanken. Reporäntan rör sig långsammare och bestäms några få gånger per år av Riksbankens direktion.

Om vi ser på de senaste 12 månaderna så ligger reporäntan still på 0.00 % ända sen den 8 januari 2020, efter att innan dess ha legat med negativ ränta i drygt 5 år. Men det är också lätt att glömma att reporäntan låg på 2.00 % den 20 december 2011 så reporäntan kan också gå uppåt. Den 30 juni 2021 ligger reporäntan fortfarande kvar på 0.00 % och vi ser ingen förändring i närtid, men om något eller några år kommer antagligen även reporäntan att gå upp. Vi får se hur det går…

Kommer Inflationen, Statslåneräntan och Reporäntan att gå upp framöver? Är det början på en allmänt långsiktig ränteuppgång? Inte vet jag… men vi har en ganska fantastisk uppgång på slr som indikerar högre ISK skatter (och högre långa räntor…??) framöver. För reporäntan tar det längre tid, antagligen något eller några år till innan vi får se en uppgång, men det kommer alltid en uppgång och den kommer att påverka börsen. Vi får väl se hur det går…..

Slutsats…

Första halvåret 2021 har hitintills varit ett bättre aktieår när det gäller aktieutdelningar jämfört med 2020. Några bolag har också delat ut delar av de inställda utdelningarna från 2020 nu under 2021.

Men många bolag har också varit lite försiktigare när det gäller att dela ut delar av 2020 års vinster till aktieägarna (typ H&M). Jag räknar med att utdelningarna återgår till mer normala nivåer först under 2022 eller 2023.

Avstämningen för första halvåret 2021 visar att mina aktieinvesteringar är på rätt väg och att jag också gör rätt saker. Just därför är avstämningen varje halvår är en viktig checkpunkt för att kunna planera för den framtida utvecklingen.

Det vi kan lära av Besser är att det är en förvånansvärd stor skillnad mellan absoluta och relativa värden, även när det gäller aktieinvesteringar. Det gäller att vara väl medveten om den skillnaden….. 🙂

Både börsutvecklingen och ränteutvecklingen kommer att bli ”spännande” att följa framöver. Det finns risk för både börsnedgång och ränteuppgång, ingen positiv combo för de flesta svenskar. Då gäller det att vara förberedd för framtiden, både mentalt och finansiellt……..

”Självklart skall man ha absolut koll på sina aktieinvesteringar, så att framtiden blir en realistisk verklighet och inte ett osäkert önsketänkande.” som Besser också brukar säga…. 🙂

Med de kloka orden önskar Besser alla bloggläsare en riktigt skön sommar. Bloggen tar nu en paus över sommaren och återkommer i slutet av augusti (som vanligt varannan fredag…) med fler kloka ord, goda råd och udda (Besserwisser….) tankar.

Besser

Det har varit några blogginlägg som tagit upp ”Mental Accounting” i samband med aktieinvesteringar. Nästan alla bloggare tycker att det är något osmart och negativt. Mental Accounting verkar vara något som bara ostrukturerade och oerfarna aktieinvesterare gör. Om man är smart och rationell så påverkas man inte av så enkla psykologiska fenomen. Då gör man bara smarta och rationella aktieinvesteringar, eller hur… J

Som vanligt tycker Besser tvärt om. Det blir en genomgång av just Mental Accounting i praktiken.

Vad är Mental Accounting?

Det finns många som tycker och tänker (och skriver bloggar…) utan att egentligen förstå vad Mental Accounting innebär i verkligheten.  Det är oftast yngre aktieinvesterare som anser sig vara smarta och kunniga i företagsekonomi och finansanalys, och där den egna rationella och analytiska förmågan överskattas. Då blir gärna teorier viktigare än praktisk verklighet…. 🙂

Bara för att man kan läsa en årsredovisning och kan lite finansanalys så blir man inte automatiskt en framgångsrik aktieinvesterare” som Besser brukar säga…. 🙂

Det finns många böcker och artiklar om Mental Accounting och Financial Behaviour så det är bara att läsa på om man är intresserad. Men vi tar det från början….

Företagsekonomi…

Företag måste alltid hålla reda på sin ekonomi med kostnader och intäkter under året. Det finns stora variationer i hur man gör men det finns också några grundläggande krav enligt t.ex. skattelagstiftningen och aktiebolagslagen. Några av de mest grundläggande funktionerna i företagsekonomin, som nästan alla företag använder, är…

Budget…  En bedömning om hur framtiden blir det närmaste året. Innehåller alltid en intäktsbudget och en kostnadsbudget. Budgeten blir ofta en ren gissning som också kan vara totalt överoptimistisk.

Bokföring….  Dokumentation av de ekonomiska transaktioner som sker under året. Bokföringen kan lätt manipuleras genom både lagliga och olagliga bokföringstrix.

Redovisning…. Sammanställning och analys av vad som hänt det senaste året med en Resultaträkning och en Balansräkning. Även med Redovisningen finns det möjlighet till manipulering med bokslutsdispositioner som är både lagliga och olagliga.

Revision….. Granskning och analys av företaget verksamhet för det senaste året i en oberoende Revisionsberättelse. Revisionen förutsätter att man kan lita på revisorernas integritet och opartiskhet vilket inte alltid är fallet.

Som vi ser ovan är Besser skeptisk till all företagsanalys som baseras på företagets egen redovisade ekonomi. Det går helt enkelt inte att lita på att alla bolag följer de etiska och moraliska regler som förutsätts inom företagsekonomin. Det finns nästa alltid en dold agenda där styrelse, VD och ledningsgruppen försöker få bolaget att se bättre ut än vad bolaget är i verkligheten…. 🙂

Små och stora bolag…

Det vi kan lära oss från verkligheten är att varje bolags egen ”företagsekonomi” hanteras på helt olika sätt beroende på det enskilda bolaget.

För små bolag är det allt från den orättvisa bilden att det lilla bolaget har alla sina räkningar i en skokartong och betalar av räkningarna när man får betalt av kunderna. Då har (behöver..??) man ingen struktur eller organiserad bokföring alls. Självklart finns numera billiga (och även gratis…) bokföringsprogram även för de minsta företagen. De flesta småbolag har idag ett eget komplett bokföringsprogram eller använder sig av en extern redovisningsbyrå. Men all bokföring är beroende av hur bolaget själv väljer att  hantera och redovisa sin egen ekonomi.

Stora bolag har (alltid..?) ordning och reda på sina intäkter och kostnader med avancerade kontoplaner och ekonomistyrsystem. Det finns ofta en CFO och en stor ekonomiavdelning som hanterar bolagets totala ekonomi. För en utomstående privatperson så verkar det hela som en (onödigt..?) mycket avancerad och komplex struktur, men med allt fler krav på transparens och öppenhet för publika aktiebolag på börsen så är det i många fall en nödvändighet. Det betyder dock inte att även stora bolag kan ”anpassa” sin företagsekonomi efter styrelsens och VDs egna önskemål. Det finns aldrig en absolut sanning inom företagsekonomin.

Revisorer….

Tyvärr är det snarare regel än undantag att man inte kan lita på revisorerna opartiskhet och oberoende. Glöm inte att alla revisorer får både sina uppdrag och sitt arvoden från bolagets styrelse och VD. Då vill man inte riskera att bli av med en lönsam kund och ett lönsamt uppdrag genom att vara alltför besvärlig när man kollar upp och går igenom bokföringen. Så länge bolaget håller sin redovisning inom redovisningslagarna så är allt ofta OK enligt revisorn.

Dessutom har de flesta revisionsbolag också en egen konsultavdelning där man gör utredningsuppdrag inom just redovisning, skatter och företagsekonomi för sina kunder. Då vill man inte förlora de mycket lönsamma konsultuppdragen genom att peka på oetiska och oärliga (men lagliga…) redovisningsmetoder i sin revisionsberättelse..

Privatinvesterare…

Som privatinvesterare bör man kanske lägga sig närmare mitten av företagsekonomin när det gäller struktur, dokumentation och redovisning av sina egna aktieinvesteringar.

Att göra komplexa investeringskalkyler och avancerade finansanalyser hjälper inte alls. Om man dessutom försöker följa samma avancerade struktur som storbolagen så blir man bara mer förvirrad och det blir ingen praktisk eller vettig analys eller dokumentation kvar alls.

Dessutom så drabbas man av ”siffrornas förbannelse”. Det vill säga tanken att mer siffror och mer information alltid leder till bättre beslutsunderlag och därmed bättre investeringsbeslut. Så är det inte i verkligheten. En av Bessers käpphästar är just att…. ”Framtiden kan aldrig förutsägas med en Excel kalkyl”…… 🙂

Men man skall inte heller låta oplanerade känslor och infall styra sina aktieinvesteringar där strukturer och siffror helt saknas. Då blir alla investeringar bara önsketänkande, mest byggt på tillfälliga rykten och löst tyckande i TV, press och på sociala media.

Det som behövs för en seriös aktieinvesterare är en planerad struktur, en väl genomförd dokumentation och en objektiv redovisning av både resultat och balans för den egna aktieportföljen. Hur man gör spelar mindre roll, huvudsaken är att man kan följa aktieportföljens utvecklingen (och kanske lära sig något av sina egna misstag när de väl dokumenteras….. 🙂 

Personal Accounting…

När man pratar om Mental Accounting så menar man ofta att privatpersoner inte tar ett samlat grepp över sin totala privatekonomi och faller i psykologiska fällor som att låta sparpengar ligga kvar på nollräntekonto i banken samtidigt som man har eftersläpande höga kreditkostnader för sina kreditkort. Självklart skall man se till att betala bort sina dyra smålån och kreditkortskulder innan man har ett större kapital på banken, men när man väl kommit ner i vettig nivå med de dyrare bostadslånen så bör man strukturera sin privatekonomi enligt företagsekonomiska principer. Man skulle även kunna kalla det Personal Accounting.

Att ha olika konton för olika delar av privatekonomin är lika viktigt som att företagen har olika konton för företagsredovisningen. Då blir Personal Accounting en viktig del där man som privatperson även praktiskt kan ha löpande översikt på hur kostnader och intäkter förändras och fördelar sig över året.

Besser rekommenderar att alla delar av privatekonomin både struktureras, dokumenteras och analyseras även om man själv väljer hur detaljerat man gör det.

I verkligheten är det viktigare för privatekonomin att ha praktisk koll på kapitalflödet än att styra konton efter teoretiska räntekostnader.

Det blir så mycket enklare att få en överblick och att i tid upptäcka de delar av den privata ekonomin som inte fungerar (t.ex. Budget vs Utfall för olika konton…..). Det blir därmed också en bättre möjligheten att planera både sparande och (aktie-….) investeringar för framtiden.

När det gäller finansiella investeringar så är det ännu viktigare att man verkligen har koll på verksamheten. Då behövs både en vettig struktur, komplett dokumentation och regelbunden uppföljning och analys.

Besser gör som vanligt en avstämning av sina aktieportföljer varje halvår och det blir ett inlägg i början av juni med den analysen av resultat och balans.

3P igen….

Det hela kokar ner till att en av Bessers favoriter, ”3P”, även kan användas för allmän privatekonomi.

Planera din privatekonomi redan från början med en budget och utfall för de huvudsakliga delarna av din ekonom (Planning…). Spara regelbundet för att Finansiera både en kortsiktig  ekonomisk buffert och långsiktiga investeringar (Preparation….). Se till att du också verkligen Genomför och följer upp dina planer så att din privatekonomi inte blir ett önsketänkande utan en långsiktig realistisk verklighet (Performance….).

”Svårare än så är det inte”…. säger Besser 🙂

Slutsats…

Mental Accounting bygger på att privatpersoner faller i psykologiska fällor, men när man undvikit de de värsta obalanserna i privatekonomin så är Personal Accounting en bra idé.  Då är det viktigt att ha en enkel översikt av sin ekonomi där det finns struktur, hantering och analys med olika Konton för Budget / Utfall.

Budget, Bokföring, Redovisning och Uppföljning (Revision…) är något som även privatpersoner bör tänka på och planera för när det gäller privatekonomin. Det spelar mindre roll hur det görs, huvudsaken är att det blir gjort.

Att ha koll på den egna privatekonomin med olika konton (Personal Accounting…) är lika viktigt för privatpersoner som redovisning och ekonomistyrning (Business Accounting…) är för företaget.

De som kritiserar Mental Accounting förstår ofta inte den stora skillnaden mellan att teoretiskt maximera sin privatekonomi och att praktiskt optimera sin privatekonomi. Det finns alltid (dolda….) bivillkor till den målfunktionen. Att (teoretiskt…) maximera en ekonomisk funktion ger dessutom (i praktiken….) högre (och ofta oväntade…) risker. Det gäller både för samhället i stort, företaget och privatekonomin. ”Något att fundera över”….. tycker Besser J

Eller som en klok person (Erik Brändström…) uttryckte det….”Enkelt är effektivt och har låga kostnader, Komplext är dyrt och har dolda risker” (Yes, Besser känner Erik sen tidigare, och tycker ändå att han är en smart och klok person….. 🙂 )

Besser

”A business that last 100 years”…. eller en aktieportfölj för 100 år.

 Nej, så lång tid behöver man inte räkna på för Bessers aktieportföljer men det kan var värt att tänka långsiktigt redan från början om man vill bli framgångsrik med sina aktieinvesteringar…. J

Det här inlägget är inspirerat av en  artikel av Fredrik von Schantz som jag läste i placera.se redan i januari 2018. Fredriks artikel kan läsas  här  

Fredrik beskrev hur han såg på långsiktiga aktieinvesteringar och hur man ”bygger en aktieportfölj för 100 år”. (Besser gör som vanligt en lite djupare analys av ämnet och man kan välja om man vill läsa både Fredriks artikeln och Bessers inlägg. Du väljer själv…)

Fredriks artikeln byggde i sin tur på ett ”TED talk” av Martin Reeves som han gjorde i maj 2016 och den kan ses  här  (Den presentationen tar bara 15 minuter och Besser tycker att den är mycket givande. Rekommenderas….)

Facit med start redan 1916…

Finns det något facit på hur man kan ”bygga en aktieportfölj för 100 år”? Ja, det finns det faktiskt, vi kan ta ett av Bessers favoritexempel….

Det exemplet är nämligen Investor AB som också är börsen största investmentbolag och som idag har ett börsvärde runt 560 miljarder och drygt 328.000 aktieägare.

Investor startades 1916, mitt under första världskriget, av Marcus Wallenberg Sr för att just ta hand om familjen Wallenbergs egna aktier i olika bolag. I princip var Investor en aktieportfölj i bolagsform för familjen samlade aktier. Investor AB utvecklades vidare från ett mindre bolag till ett investmentbolag som sen börsnoterades på Stockholmsbörsen redan 1917. Därmed fick även allmänheten möjlighet att köpa in sig i familjen Wallenbergs egen ”privata” aktieportfölj. Ett ganska fantastisk erbjudande och möjlighet, speciellt så här i efterhand tycker Besser…. 🙂

Sen dess har Investor vuxit och bara blivit större och större; högre börsvärde, fler bolag, fler aktier och fler aktieägare och nu mer än 100 år senare så är det alltså ett av börsens största bolag. Hur kunde det hända?

Det vet vi inte i detalj, men antagligen var det några av nedanstående principer som hjälpte till. Det vi vet är att Marcus Wallenberg Sr redan från början såg bolagen i aktieportföljen som ”sina barn” och att bolagen skulle vara kvar långsiktigt inom ”familjen” även efter att Investor noterats på börsen.

Vad kan vi lära av Martin Reeves?

Hela den 15 minuter långa föreläsningen kokar ner till sex allmängiltiga principer för just långsiktighet inom affärsutveckling och företagsverksamhet. Vi går igenom principerna rakt av, med inriktning mot aktieinvesteringar, (som naturligtvis också är beroende av de bolag som ingår i en aktieportfölj….) och som vanligt med kloka kommentarer från Besser…. 🙂

RedundancyAtt ha flera bolag av samma typ eller i samma bransch i portföljen. Ganska självklart att man för riskspridning inte bör vara beroende av bara ett bolag i varje bransch. Besser har normalt de 3 största ( eller bästa…) bolagen i varje bransch i sina portföljer.

Diversity…. Att ha flera bolag från olika branscher och marknader. Åter igen ganska självklart så bör man för riskspridning inte lita på bara en marknad eller en bransch. Besser investerar i princip i 10 olika branscher och planerar för aktier i cirka 50 bolag, där många bolag är verksamma på en global marknad till mina 3 aktieportföljer.

Modularity…. Att ha flera bolag som är utbytbara mot andra bolag av samma typ. Det kommer hela tiden nya framgångsrika bolag till börsen och även de kan komplettera aktieportföljen. Besser kör med strikt Buy & Hold så det blir inga utbyten men självklart kompletterar jag över tiden mina aktieportföljer med nya bolag och aktier som passar in i min grundläggande investeringsstrategi.

Adoption…. Att ha bolag som kan förändra sin verksamhet när marknaden förändras.  Självklart skall styrelse, VD och företagsledningen kunna anpassa bolagets verksamhet till marknadens förändringar. För Besser är det här inga problem, jag behöver inte bry mig för jag investerar bara i bolag som är marknadsledande och där bolagets styrelse och ledning har erfarenhet, kompetens och utvecklingsförmåga att anpassa bolagets produkter när marknaden förändras och utvecklas.

Prudence… Att investera i bolag med eftertanke och försiktighet. Ganska självklart igen att man inte skall köpa aktier på tillfälliga impulser utan göra noggranna utvärderingar av varje bolag enligt försiktighetsprincipen. Besser värderar och planerar alltid sina investeringar långt i förväg där urvalet av bolagen är både genomtänkt, överlagd och defensivt.  Stora, stabila och lönsamma bolag med bevisad förmåga till långsiktig tillväxt och positiv utveckling är bolag som Besser vill ha i sina aktieportföljer.

Embeddedness… Att ha en aktieportfölj som är stabil och har motståndskraftig. Vi vet aldrig vad som händer i framtiden, det gäller att vara både mentalt och finansiellt beredd på att börsen kan svänga kraftigt, både uppåt och neråt. Då blir det självklart att ha en stabil aktieportfölj, att aldrig belåna sina aktier och att alltid ha ett extra investeringskapital redo när det blir tillfälle att göra bra affärer. Det blir också ett enkelt sätt att ha aktieportföljen förankrad i verkligheten och att inte urvalet av aktier blir en funktion av önsketänkande.

Vad säger Warren…?

Ovanstående principer är också grunden till många av de idéer som Warren Buffett förespråkar. Besser väljer några av sina favoritcitat från Warren för att visa på samma principer men med andra ord.

Här kommer några av Warren Buffetts lärdomar för aktieinvesteringar…

Skydda investeringarna. Riskera inte sparkapitalet eller portföljvärdet….    “Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.”

Sprid riskerna. Lägg inte alla ägg i samma korg…..  “You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

Investera långsiktig. Planera långsiktigt redan från början…   “Our favourite holding period is forever.”

Tiden är viktigast. Det kan sägas på många sätt…. “The rich invest in time, the poor invest in money.”

Behåll bra aktier. Ett annat sätt förklara det är…. ”Time is the friend of the wonderful company and the enemy of the mediocre””

Välj rätt bolag. Framgångsrika bolag är bra investeringar…. “If a business does well, the stock eventually follows.”

Köp värde. Värdet är viktigare än priset“Price is what you pay, value is what you get.”

Investeringar är enkelt. Skippa avancerade investeringsteorier…. ”Simple behavior is more effective.”

Agera självständigt. Var kritisk mot börsen och marknaden…. “Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.”

Känn dina begränsningar. Vi har alla olika kunskap och erfarenheter…. “Never invest in a business you can’t understand.”

Verkligheten är alltid viktig. Avstå från teorier och önsketänkande…. “It is optimism that is the enemy of the rational buyer.”

Tålamod är också viktigt. Vänta på rätt tillfälle….“Much success can be attributed to inactivity. Most investors cannot resist the temptation to constantly buy and sell.”

Önsketänkande ger inga vinster. Chansa inte på förhoppningsbolag… “Turns around seldom turn.”

Slutsats…

Kanske kan man inte rakt av jämföra affärsverksamhet och företagsutveckling med långsiktiga aktieportföljer, men Besser tycker ändå att det finns likheter att fundera över.

 Investor AB var från början en aktieportfölj för familjen Wallenberg som under mer än 100 år har utvecklats till ett framgångsrikt och börsnoterat investmentbolag. Investor blir också ett bevis och ett facit på att långsiktighet (på över 100 år….) lönar sig om man gör rätt saker.

Många av Martin Revees sex principer passar också in på hur man bygger, hanterar och utvecklar en aktieportfölj. Bessers aktieportföljer blir nog varken 100 år eller ett investmentbolag, men jag försöker följa samma principer för en lönsam framtid för mina aktieinvesteringar….. 🙂

Besser

Besser gillar investmentbolag och har planerat för flera av dem sina aktieportföljer. Men varför investera i investmentbolag och vilka fördelar har investmentbolag? Det blir en djupare analys och genomgång av varför större investmentbolag (på OMXS LC…) alltid är bra som långsiktiga investeringar.

Nybörjaraktier…??

Investmentbolag brukar ibland benämnas som ”nybörjaraktier” för de aktiesparare som skall börja investera i aktier. Det är både rätt och fel tycker Besser…… 🙂

Rätt för att de stora investmentbolagen är både stabila och riskbegränsade. Det finns ofta en långsiktig och dominerande ägarfamilj i bakgrunden. De större investmentbolagen är bevisat framgångsrika (annars hade de inte hamnat på OMXS LC….) och i deras aktieportföljer finns alltid både större och mindre svenska bolag i flera branscher (som ger en bra riskspridning….).

Fel för investmentbolag är inte bara för nybörjare. Att investera i investmentbolag är också smart om man vill få en riskbegränsad direktavkastning från sina aktier i form av aktieutdelningar. Just aktiva investmentbolag (typ Investor….) letar också upp och investerar i nya potentiella småbolag så att aktieportföljen växer med nya bolag för varje år. Det är ganska skönt även för en erfaren aktieinvesterare (som Besser… 🙂 ) att lämna över allt jobb till proffs och sen luta sig tillbaka och vänta på både utdelningar och värdetillväxt.

Investmentbolag i aktiefonder….??

Det finns till och med aktiefonder som bara fokuserar på investmentbolag. En sådan fond är ”Spiltan Aktiefond Investmentbolag” där Spiltan också säger att fonden är ”Smartare än index”

Så här beskriver Spiltan sin aktiefond….

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.”

Besser håller med, men frågan är varför man inte själv sätter upp en ”en egen aktiefond” med investmentbolag. Då slipper man både avgiften och får själv ta hand om de aktieutdelningar som betalas ut varje år. Vill man återinvestera utdelningarna så gör man det eller vill man hantera utdelningarna själv så blir det en bra extra inkomst.

Om man vill kan man kopiera Spiltans Investmentfond rakt av, fondens innehav och aktiefördelning finns redovisad på t.ex avanza.se. Annars kan man självklart själv välja storlek och omfattning på sin egen aktieportfölj med investmentbolag.

Besser rekommenderar att man har många investmentbolag och många aktier i varje bolag i sin aktieportfölj. En ganska enkel investeringsstrategi… 🙂

Vad tycker Avanza…?

En av Avanzas fördelar är att man (liksom Besser…) delar med sig av goda råd och kloka ord till sina kunder. Självklart är det för att behålla kunderna och öka omsättningen, men det är förvånansvärt ofta kloka ord om aktier och sparande. (Gå in på avanza.se och sök t.ex. på artiklar om investmentbolag….)

Så här sammanfattar Johanna Kull (numera fd Avanza…) varför man bör investera i investmentbolag….

”Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre goda anledningar till att äga investmentbolag.

1-Du får automatiskt en god riskspridning

2-Du får relativt ofta en substansrabatt, det vill säga du får innehaven ett lägre pris än om du köpt aktierna var och en för sig

3-Du får en professionell förvaltning och tar rygg på erkänt duktiga investerare

Vilket bolag man sedan väljer beror på vilken investeringsfilosofi man har och hur övriga portföljen ser ut, men gå gärna in på de olika bolagens aktiesidor och klicka på fliken ”Om bolaget” som ligger ovanför kursgrafen. Där kan du se vilka bolag som är innehaven i just detta investmentbolag.”

I en annan artikel av Johanna, skriven under Coronadippen i mars 2020, så konstaterar hon att just familjen Wallenbergs investmentbolag Investor AB (som också är börsens i särklass största och mest framgångsrika investmentbolag…) var de aktier (A-och B-aktier…) som de flesta aktiesparare valde att köpa när börsen gick plötsligt ner våren 2020. Så här skriver Johanna…

”Investor är en av få mer cykliska aktier som det varit nettoköp i även under senaste dagarnas börsoro. Investor är den mest ägda aktien bland våra kunder och en bas i många portföljer. Här är det sannolik långsiktiga sparare som ser nedgången som ett bra köptillfälle och som då väljer att öka på i redan befintligt innehav”

Det som Johanna pekar på är just det som utmärker de flesta aktieinvesterare som då köpte aktier i Investor. Det är ”långsiktigt sparande” och ” bas i många portföljer”. Om vi analyserar det hela lite djupare så ser vi följande….

Att investera i aktier i Investor AB är inget seriösa aktiesparare gör på spekulation för att få snabba reavinster. Det är den långsiktiga värdeutvecklingen och de återkommande aktieutdelningarna som man vill ta del av. En dipp i aktiekursen blir då ett bra tillfälle att köpa fler aktier till attraktiva priser.

Det förutsätter dock att det finns ett extra investeringskapital för att kunna ta vara på den möjligheten, vilket Besser också skrivit om tidigare…..

Det andra vi ser är att Investor AB inte är den enda aktien i aktiespararnas aktieportföljer. Investor är bara en aktie (men en viktig aktie…) bland flera andra aktier som finns i aktieportföljerna hos Avanzas kunder. Även här så ser vi att erfarna och seriösa aktieinvesterare har en sund riskspridning på sina investeringar. Självklart kan man välja bland helt olika risknivåer på de enskilda aktierna i portföljen, men en grundläggande del av riskspridningen är just att ”inte ha alla egg i en korg”.

Det vi ser här är att riskspridning inte bara är beroende av storleken på aktieportföljen utan också vilka bolag som finns i den. Besser rekommenderar som vanligt att man bara har stora, stabila och lönsamma bolag i sin aktieportfölj….. 🙂

Vi avslutar med några kloka ord från en annan rådgivare på Avanza, Niklas Andersson som konstaterar att…

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare.

Vilket även en erfaren investerare som Besser håller med om….. 🙂

Investmentbolag på börsen…

På OMXS LC finns det finns 6 större investmentbolag och 4 andra större bolag som kombinerar riskkapital med investment på börsen, men det är stora skillnader mellan dem. Vi ser på bolagets börsvärde, totalt antal aktieägare och antal aktieägare hos Avanza. Alla värden nedan är från 13 maj 2021.

Klart störst bland investmentbolagen är familjen Wallenbergs Investor med ett börsvärde på 544 miljarder och 328.000 aktieägare varav 253.000 på Avanza. Sen blir det ett ordentligt hopp ner till familjen Douglas Latour med värde 160 miljarder och 124.000 / 76.000 aktieägare. I fallande ordning får vi sen Industrivärden med 137 miljarder och 104.000 / 67.000 aktieägare, vidare till familjen Lundberg och Lundbergföretagen med 117 miljarder och 46.000 / 28.000 ägare. Därefter familjen  Stenbeck och Kinnevik AB med värde 113 miljarder och 172.000 / 120.000 aktieägare, och sist Indutrade med 77 miljarder och 15.000 /8.900 ägare.

Det finns också några bolag som mer kan betecknas som en blandning av riskkapitalbolag och investmentbolag. Främst har vi EQT, Bure, Ratos och Lifco som alla finns på OMXS LC.

Störst är EQT med 264 miljarder och 35.000 / 31.600 ägare och sen i fallande ordning familjen Bennet med Lifco 77 miljarder och 14.000 / 11.100, därefter Bure med 27 miljarder och 49.000 / 36.300 ägare, och sist familjen Söderbergs Ratos AB med 18 miljarder och 53.000 / 37.100 ägare.

Det kan också nämnas att familjen Lundberg med VD Fredrik Lundberg i spetsen äger stora delar av både Industrivärden och Indutrade, och att Investor äger delar av EQT. Korsägande är ganska vanligt bland investmentbolagen.

Om man skulle ha alla 10 av bolagen ovan i sin aktieportfölj, så skulle det bli en bra och heltäckande riskspridning över svenskt näringsliv. Det kan också påpekas att 8 av investmentbolagen ovan ingår i Spiltan Aktiefond Investmentbolag, om man nu vill göra sina aktieinvesteringar lite enklare för sig.

Men då får man naturligtvis inte någon extra inkomst från utbetalade aktieutdelningar….

Nya aktieägare i Investor…

Om vi bara ser på Investor och antalet nya aktieägare så får vi en ganska fantastisk utveckling över åren. Bara under 2020 fick Investor nästan 82.000 nya aktieägare och i slutet av 2020 fanns det totalt drygt 328.000 aktieägare. Ser vi lite längre tillbaka så hade Investor 132.400 aktieägare i slutet av 2013, det fanns 155.600 aktieägare i slutet av 2015, det fanns 196.900 aktieägare i slutet av 2017 och det fanns 246.200 aktieägare i slutet av 2019.

På bara 7 år, från 2014 till 2021 så har antalet aktieägare i Investor ökat med nästan 150 %. I slutet av 2020 så var Investor det fjärde mest äga bolaget efter, Telia, Ericsson och Swedbank. En fantastisk utveckling av ett stabilt och lönsamt investmentbolag som numera ingår i många aktieportföljer.

Mer info från Avanza…

Det som också är bra med Avanza är att man delar med sig av info och statistik från sina aktieägande privatkunder. Den typen av information brukar Besser mest få från SCB och Euroclear men Bessers aktieägarinfo kompletteras nu också av Avanza.

Avanza har idag cirka 1.404.000 vanliga privatkunder (i slutet av Q1, 2021) där jag gissar att 98 % är svenska privatkunder. Det betyder att det finns 1.376.000 ”vanliga svenska aktiesparare” som är kunder hos Avanza. Den senaste handelsstatistiken visar också att Avanza idag har 75 % av all privathandel på OMXS och First North börsen

Avanza hade under Q1 också 20.7 % av antalet avslut på NASDAQ och First North, men bara 9.2 % av omsättningen. Det betyder att Avanzas privatkunder bara omsätter 44 % av börsens genomsnittliga aktieaffärer, dvs många avslut men mest mindre aktieaffärer.

Ganska typiskt för privata aktiesparare men också för de flesta nya privatkunder på Avanza. (Det finns många daytraders och aktiespekulerare med små volymer, som med frekventa avgifter bidrar till Avanzas goda lönsamhet…. )

(Besser är också kund i Avanza men har sina aktieaffärer på SEB som är både bättre och billigare, tycker åtminstone Besser….)

Det betyder också att bara cirka 30 % av antalet avslut på börsen görs av privatpersoner (på Avanza och andra plattformar…) och att övriga cirka 70 %  mest görs av fondförvaltare och riskkapitalbolag. Det visar att även de flesta fondförvaltare är aktiva med frekvent (och lönsam…) handel på börsen.

Risker i en aktieportfölj..…

Om man vill bygga upp en aktieportfölj så finns det ett antal möjliga risker som kan vara bra att känna till. Besser går kort igenom de fyra viktigaste riskerna för en riskbalanserad aktieportfölj

Bolagsrisken… Med få bolag i portföljen ökar risken om något eller några bolag får problem. Bolagsrisken minskar genom att ha flera bolag i portföljen. (Besser planerar för cirka 50 bolag i 3 portföljer.)

Branschrisken… Att bara ha bolag i en och samma bransch ökar risken i portföljen. Med flera bolag i flera branscher minskar branschrisken. (Besser planerar för bolag i cirka 10 branscher i de 3 portföljerna.)

Marknadsrisken…. Att göra inköp av aktier vid enstaka tillfällen riskerar att ge höga inköpskurser när marknaden är volatil och börsen förändras. Med regelbundna inköp under lång tid så minskar marknadsrisken. (Besser planerar för regelbundna inköp under hela börscykler och har även ett extra kapital för inköp vid en ev. börsnedgång.)

Finansieringsrisken…. Att finansiera sin aktieportfölj med lånat kapital eller kapital som kan behövas framöver ökar risken i aktieportföljen. Att bara investera med sparkapital som långsiktigt kan undvaras minskar finansieringsrisken. (Besser investerar bara med sparat kapital som ”blir över” och belånar aldrig sina aktier)

Antal bolag i portföljen…?

Om vi börjar med organisationen Aktiespararna så rekommenderar de att man som aktieinvesterare köper aktier i 10 till 15 bolag i 5 till 6 olika branscher. Det är främst riskbegränsning för Bolagsrisken (enskilda bolag) och Branschrisken (enstaka branscher) som varje aktieinvesterare bör ta höjd för.

Så hur ser det ut bland Avanzas kunder när det gäller värde och storlek på aktieportföljerna?

När Nicklas Andersson analyserar aktieportföljerna för Avanzas privatkunder så hittar han några intressanta fakta.

Upp till 50 tkr så finns det i snitt 2.5 bolag i portföljen, upp till 500 tkr finns 5.5 bolag, upp till 3 MSEK finns 12.2 bolag, upp till 10 MSEK finns 21.6 bolag och över 10 MSEK finns 27.8 bolag.

Det blir ganska tydligt (tycker Besser….) att en optimal och långsiktig börsportfölj bör innehålla minst 20 bolag för att begränsa bolagsrisken, minst 6 branscher för att begränsa branschrisken och att regelbundna investeringar över lång tid är bästa sätt att begränsa marknadsrisken.

Enligt Nicklas så är det optimala antalet aktier i en aktieportfölj är svårt att bedöma, men så här avslutar han sin analys…

”Det jag kan säga med all säkerhet är att de av Avanzas kunder med minst 12 aktier i portföljen historiskt sett har haft den bästa avkastningen, även riskjusterat”

Slutsats

Det finns många stora, stabila och lönsamma investment bolag på den svenska OMXS börsen och Besser rekommenderar att man planerar för att ha några, och helst flera, av dem i sin aktieportfölj.

Om man som aktiesparare bara är ute efter värdetillväxt på sina aktier så är Spiltan Aktiefond Investmentbolag ett enkelt sätt att investera i investmentbolag. Därmed reducerar man bolagsrisken, men det krävs fortfarande regelbundna insättningar under lång tid för att reducera marknadsrisken, det gäller även för ett enkelt sparande i aktiefonder. Något att fundera på…..

En optimal aktieportfölj bör innehålla minst 20 bolag för riskbegränsning av bolagsrisken. Med några investmentbolag i aktieportföljen så begränsas både bolagsrisken och branschrisken ytterligare, och med regelbundna investeringar under lång tid så riskbegränsar man även marknadsrisken. Med lite tålamod och genom att bara använda långsiktigt sparkapital till sina aktieinvesteringar så riskbegränsar man också finansieringsrisken. Därmed bygger man över tiden upp en långsiktigt framgångsrik och allt större aktieportfölj. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Besser

Det här inlägget är ett ”jubileumsinlägg”.  Japp, nu är det faktiskt 10 år sen Besser började blogga om ekonomi och investeringar. Ganska fantastiskt tycker Besser själv…. 🙂

År 2009 var det år då Besser under hösten slutade jobba heltid och blev ekonomiskt oberoende (tack vare ett extremt bra ”Golden Handshake”…). Men jag ville ändå göra något på dagarna så jag började med några mindre konsultjobb inom finansbranschen. Jag har alltid haft ett intresse av ”finansiella investeringar” (men inte av enskilda bolag och aktier….) och under åren med konsultjobb blev det både ny kunskap och nya erfarenheter. På våren 2011 fanns det också tid att börja blogga om investeringar och dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter från finansbranschen. Det första blogginlägget publicerades alltså i april 2011…..

Bloggen….

Om vi börjar med själva bloggen, så kan man se hur den redan från början var beskriven på besser1.wordpress.com .

Så här står det om Besser under rubriken About me: ”Bloggar om investeringar och ekonomi, men med en lite annorlunda vinkling. Fundamentala begrepp och praktiska råd blandas på vägen mot större utdelningar och bättre privatekonomi.”

Besser är som ni vet mycket för ”Basics” men också för lite mer ”udda och detaljerad investeringsinfo” som man inte kan hitta i vanliga media eller i andra bloggar. Det blir research och djupanalyser av främst skatter men även mer allmänt om aktier och aktieinvesteringar.

Eller som Besser själv uttryckte det i en bloggkommentar… ”Det blir blandat både grundkurs och överkurs i inläggen…. ”

Det första inlägget…

Bessers första inlägg kom alltså redan i april 2011 och sen dess har det blivit drygt 250 andra inlägg (mest längre ”föreläsningar” typ Besserwisser… 🙂 ) som publiceras varannan vecka, vanligen fredag morgon.

Så hur har det gått?

Om man i praktiken verkligen vill se hur man lyckats med t.ex. bloggar (eller aktieinvesteringar…..) så är det bara att gå tillbaka till sitt track record. Då kan man lätt kontrollera om det man då skrev (eller gjorde….) fortfarande håller än i dag.

Här kommer hela mitt första inlägg från april 2011…..

”En blogg om investeringar, ekonomi och livet…… tankar, filosofi och lite psykologi.”

”Om mig…..

Varför börjar jag blogga om investeringar?  Min främsta inspiration är ”svenskmillionaire” som jag började läsa i mitten av 2009, helt av en slump. Jag tycker att han är bra och håller med om det mesta han skriver. Men jag har kanske en lite annan synvinkel, och jag har också andra kunskaper och erfarenheter som jag kan dela med mig.

Jag har en liknande bakgrund som ”svenskmillionaire”. Ingen i min familj hade några aktier, man arbetade, sparade i banken och kämpade på hela livet. Mina föräldrar var försiktiga med pengar och tog inga risker. Både morfar och farfar hade egna företag, men de var inga större framgångar. Båda hade också stark motvilja till aktieinvesteringar på börsen med sina egna minnen sen aktiekraschen 1929, och det smittade av sig på mina föräldrar. De var mycket försiktiga med pengar. Man sparade sina pengar på bankkonto i banken för framtida behov.

Jag har alltid varit intresserad av investeringar, och jag hade lite aktier under min studietid, men sålde av allt när vi köpte vår första bostad. Under hela min yrkesverksamma tid så har det inte funnits tid och möjlighet att på allvar sköta en aktieportfölj. Självklart har jag under åren köpt både fonder, bostad, optionsprogram, pensionssparande och allt annat, men någon genomtänkt investeringsstrategi har det inte varit. Och man skall inte heller underskatta de skatteregler som tidigare försvårade aktieinvesteringar som en orsak till min passivitet.

Nu har jag äntligen fått möjlighet att både läsa på mera och att investera mer strukturerat. Jag har alltid hållit kontakten med finansbranschen och under åren utvecklat mitt intresse för investeringar. Jag gillar Warren Buffett och försöker vara långsiktig.

Jag har börjat bygga en “OMXS portfölj” av samma typ som “svenskmillionaire” och har väl startat samtidigt och lagt in samma typ av kapital. Även jag nådde 500.000.- vid årsskiftet 2010/2011. Det har tagit 2,5 år att nå den siffran och jag räknar med att jag kan hålla samma takt i framtiden, dvs att portföljen ökar med 100.000.- per halvår fram till Q1, 2013.

Jag kommer att dela med mig av mina tankar och filosofi om investeringar, och lite om psykologiska knep för att kunna fullfölja sina idéer fullt ut.

Den här bloggen skriver jag mest för min egen skull, och jag prioriterar kvalitet över kvantitet när det gäller bloggens läsare. Du som har vettiga synpunkter och kommentarer är alltid välkommen.  

Så än en gång, tack till ”svenskmillionaire” för din inspiration, dina kunskaper och de erfarenheter som du delar med dig.

Besser”

Några kommentarer….

Sett så här i backspegeln nu 10 år senare blir det några enkla kommentarer till inlägget.

 För det första så har jag idag också fått tio år med mer kunskap och mer erfarenheter. Jag är nog en bättre och kunnigare investerare idag än jag var 2011….. 🙂

För det andra så har jag gjort flera tabbar under de här åren som har lärt mig den hårda vägen med egna erfarenheter av hur man inte bör tänka och agera när det gäller aktier och investeringar.

Men det blev inga katastrofer, jag har fortfarande en (mycket…..) bra privatekonomi och tre hyfsat stora och framgångsrika aktieportföljer. Mer om det senare….

Min egen bakgrund framgår ganska klart. Trots en bra privatekonomi så var jag inte en erfaren aktieinvesterare när jag började blogga. Mina ”strukturerade” aktieinvesteringar började på hösten 2009 och på våren 2011 var jag fortfarande bara en nybörjare som mest försökte klara av både teori och praktik när det gällde aktier och investeringar.

Mina tabbar…

Mina tabbar under de här tio åren är egentligen bara en enda stor tabbe. Det stora misstaget var att inte behålla mina aktier och hela tiden vara kvar på börsen och aktiemarknaden. Eller som Spiltans VD PH Börjesson uttrycker det…. ”Den största risken med aktier är att inte äga några”

Jag missade också den gamla sanningen att ”man kan aldrig förutsäga börsutvecklingen och börscykler” Någon gång på våren 2014 trodde jag att det var dags för en börsnedgång och sålde av alla mina aktier och aktierelaterade fonder och optioner. Det blev ett väl tilltaget investeringskapital men jag ägde inga aktier och var därmed inte med i aktie och börsutvecklingen under drygt ett år.

Det positiva var att jag också sålde av ett antal dyra och dåliga ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten bara var dolda indexfonder med höga avgifter. Tyvärr sålde jag även många aktier i ett mindre bolag som jag haft sen länge, och som 2018 blev en riktig kursraket. Men jag klagar inte, jag fick bra betalt redan då till mitt nya investeringskapital.

Jag började så sakta att åter investera på börsen igen under hösten 2015, och jag fortsätter numera att regelbundet (varje kvartal….) investera i allt fler aktier i mina nuvarande tre aktieportföljer.

Det jag lärt mig de hårda vägen kan också uttryckas som…. ”Time in the market beats Timing the market” ….. som bl.a. Kenneth Fisher (ordf. i Fisher Investments) har uttryckt det.

svenskmillionaire…..??

Vad hände med svenskmillionaire? Ja, han klarade inte av att hålla i sin egen strategi. Redan senvåren 2011 vid en tillfällig börsdipp, började han bli osäker på tankar och handlingar. Det blev flera oseriösa försök att ta tillbaka kurs- och reaförlusterna genom köp av nya förhoppningsbolag som skulle ge stora och snabba reavinster. Det gick inte alls och det blev bara en negativ spiral ner mot botten. Det blev inga fler inlägg av ”svenskmillionaire” efter maj 2011……

(De sista inläggen från ”svenskmilionaire” våren 2011 kan läsas  här )

Så här beskrev en annan bloggare (långsiktiginvestering.se) orsakerna till svenskmilionaires nedgång….

”Girighet…. Han ville att det skulle gå fortare fast han innerst inne visst att det tar tid. Han började köp fler aktier med högre risk som “kryddor” som “komplement” till de stabila bolagen.

Rädsla… Hans rädsla tog sig till utryck i form av sömnlösa nätter, ångest och fick som resultat tillsammans med girighet förhastade och ogenomtänkta köp- och säljbeslut och ännu mer ångest.

Tvivel…. Han ifrågasatte ofta sitt eget agerande och huruvida det är rätt eller inte. Han litade inte heller på sin egna kompetens som investerare utan följde i mångt och mycket andra bloggare.”

Kan man lära sig något…?

Vill man gå lite djupare och bättre förstå utvecklingen för ”svenskmillionaire” så läs de tre sista inläggen i bloggen från våren 2011 ovan. Det är mycket lärorikt….

Det som jag själv tycker passar in här är några ord från Morgan Housel (som jag skrivit om tidigare…)

” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”

Det var inget fel på svenskmilionaires intelligens, kunskap eller kompetens. Det som gjorde att han misslyckades med sina investeringar var rent psykologiska orsaker, precis det som Morgan Housel beskriver ovan.

Ett mycket vanligt problem med just aktieinvesteringar är att (yngre och oerfarna…) personer med hög intelligens och stor finansanalytisk kompetens ofta underskattar psykologiska fällor och fallgropar.

Eller som Besser brukar uttrycka det ”Den stora skillnaden mellan teoretiskt önsketänkande och praktisk verklighet”…. 🙂

 Det vi också kan lära oss här är att alla aktieinvesterare kan göra misstag men det gäller bara att de inte blir för stora eller för många…..

Skillnaden….

Skillnaden mellan Besser och svenskmillionaire var att Besser inte försökte kompensera ett dåligt beslut med flera nya misstag. Besser hade lite mer tålamod med sina egna beslut och analyserade också vad som hänt med aktiemarknaden. Den analysen visade ganska tydligt att jag hade haft fel när det gällde ”Timing the market”.

 Som tur hade jag även en ”plan B” om det inte blev någon börsnedgång.

När börsen fortfarande inte gått ner till sommaren 2015 så var det bara att börja om från början igen. Det blev mer regelbundna inköp av ”stora, stabila och lönsamma” bolag som alla låg på OMXS Large Cap. Det har sen fortsatt under åren framåt och jag har fortfarande en bra bit kvar av det investeringskapital som skapades 2014.

Sen dess har det blivit en ren ”Buy & Hold” (dvs ”Time in the market”…. jag har inte sålt några aktier sen våren 2014) och alla min aktier ligger också på OMXS LC. Jag har idag inte heller några andra aktiefonder, aktieoptioner eller onoterade aktier. (Men självklart ligger det mesta av mitt pensionssparande och mina pensionsfonder i aktiefonder som hanteras olika pensionsbolag….)

Min stora tabbe var ingen katastrof, men visst har jag förlorat stort (värdemässigt….) på att inte behålla (speciellt några….) av mina aktier från 2014.

Men det spelar ingen större roll, jag har idag en stabil plattform (tre påbörjade aktieportföljer….) och ”Det är bättre att positivt planera för framtiden än att negativt haka upp sig på det som kunde ha varit”. (Ytterligare några kloka ord av Besser….. 🙂 )

Slutsats

Det har nu gått 10 år sen Besser började den här bloggen och något har jag väl lärt mig under resans gång. Här kommer som vanligt flera goda råd och kloka ord….. 🙂

Är det något man skall komma ihåg och lära sig av ovanstående så är det två grundläggande råd. De är ”Den största risken med aktier är att inte äga några” och ”Time in the market beats Timing the market”.

Det gäller att börja med aktiesparande så tidigt som möjligt och sedan fortsätta investera i allt fler bolag med fler aktier i varje bolag under årens lopp. Svårare är det inte…. 🙂

Självklart gäller det att äga aktier i ”rätt bolag”. Besser rekommenderar som alltid ”en riskbalanserad aktieportfölj med aktier i stora, stabila och lönsamma bolag”

Det som också gäller för aktier är ”Q&Q” (dvs ”Quality & Quantity”….). ”Kvalitet kommer alltid först men Kvantitet är också viktigt” som Besser brukar säga….. 🙂 

Det betyder att en bra och långsiktig aktieportfölj bör innehålla ”Aktier med Kvalitet” (dvs ”rätt aktier och rätt bolag”) och att portföljen även bör innehålla ”Aktier med Kvantitet” (dvs ”många aktier i många bolag”). Besser brukar uttrycka det som att han ”samlar på bra aktier i bra bolag”. Ganska enkelt egentligen…. 🙂

Besser

Besser har hållit på ganska länge som bloggare och det har blivit många kloka ord och goda råd under årens lopp. Kanske mest som långrandiga föreläsningar från en Besserwisser…. 🙂

Nu råkade jag hitta en kommentar jag gjorde redan 30 juni 2013 på ett inlägg av ”Aktieingenjören” där han diskuterade hur man värderar aktier, eller kanske mer om man själv måste värdera aktier eller om man kan ”ta rygg” på någon annan som gör bättre bolagsvärderingar än vad man själv har kompetens att göra.

Det första som slår mig är att både Besser och Aktieingenjören fortfarande hänger med i bloggsfären våren 2021. Allt som kan sägas om aktier och investeringar borde redan ha sagts många gånger om. Men  antagligen har det kommit några nya bloggläsare som också kan behöva mer kunskap, erfarenhet och nya infallsvinklar…. J

Värdering av Bolag och Aktier….

Besser argumenterade redan då att man inte behöver veta allt själv (om t.ex. Bolag och Aktier…) om man bara vet vilka andra som har bättre kunskap och erfarenhet i ämnet.

Den stora haken med ovanstående resonemang (inser jag numera….) är att man också måste veta att det finns både kompetens och integritet hos de (den…) personer som man skall ta rygg på. Och den kunskapen (och erfarenheten…) att bedöma andra människor inte är helt självklar. Det krävs, bland mycket annat, livserfarenhet för att klara av det….

Kan man lita på info…??

Det finns så många oärliga, oetiska, oseriösa och även rent kriminella bolag med avancerade aktiebedrägerier på den svenska aktiemarknaden att man måste var otroligt försiktig. Det är lätt att förlora hela eller delar av sitt investeringskapital om man litar på fel informationen från fel personer och investerar i fel aktier i fel bolag.

Det finns gott om information som man skall vara extra kritisk mot och aldrig lita på när det gäller ”bolag och aktier”. Man skall helt enkelt inte ens fundera på att köpa just de aktierna. Här kommer några fall där man aldrig skall investera i ”enskilda bolag och aktier”…

Lita aldrig på ”intelligenta och smarta aktiebloggare”….  Det är oftast oetiska bloggare på oseriösa bloggforum som kommer med tips och rykten om små okända förhoppningsbolag eller fantastiska onoterade bolag som snart skall börsnoteras. Det är mest bara vanlig ”pump & dump” där några oärliga aktiebloggare försöker höja aktiekursen så att de själva kan sälja med vinst.

Lita aldrig på på ”stora annonser om fantastiska bolag”…. Alla annonser är nästan alltid rena aktiebedrägerier redan från början där bolagets grundare vill lura till sig mer kapital med allt fler återkommande nyemissioner. Måste man annonsera efter mer kapital från okända privatpersoner så är det antagligen något fel på bolaget. I verkligheten blir det sen aldrig någon verksamhet och det blir heller aldrig någon börsnotering. Resultatet blir bara många fler grundlurade småsparare och aktieägare som får betala in allt mer av sitt eget sparkapital till ledningens löner och styrelsens arvoden.

Lita aldrig på ”smarta aktieinvesterare i sociala media”… Samma sak här, aktietips och rykten från oärliga och oetiska ”influencers”  som försöker lura giriga och oerfarna småsparare att ”jump the bandwagon”.  Men hypade småbolag som diskuteras i sociala media är mest oärliga aktiebedrägerier med några få vinnare. Det är i grunden samma ”pump & dump” som alla andra aktietips om okända förhoppningsbolag som det aldrig blir något med i verkligheten.

Kommentarten….

Så här skrev Besser redan den 30 juni 2013 i kommentaren till Aktieingenjörens blogginlägg…..

”Om jag skall kommentera mina tankar kring aktieurval så går de ungefär så här…

1) Det självklara: “Det är bättre att investera i stora, lönsamma och välskötta bolag än i små, olönsamma och misskötta bolag”

2) Stora bolag finns på LC och MC. Lönsamma bolag har ALLTID ett positivt resultat. Välskötta bolag har hög soliditet, låg skuldsättning och ALDRIG någon goodwill i sin balansräkning.

3) Det viktigaste i ett bolag är vilka som äger, styr och driver bolaget. Fysiska, långsiktiga och kompetenta ägare är alltid bäst. (Kontinuitet och erfarenhet kan inte ersättas om man är en långsiktig investerare.)

Det är naturligtvis stor skillnad på kusinerna Wallenberg (Investor) och kusinerna Söderberg (Ratos) men både de och Fredrik (Lundbergs) och Christina (Kinnevik) är kloka och kompetenta huvudägare till bra och välskötta bolag.

Som jag sagt tidigare, “Det är ganska fantastiskt att jag som privatinvesterare får vara med på en “free ride” när duktiga företagsledningar ökar värdet på mina aktier.”

Några kommentarer till kommentaren…

Nu är det 15 april 2021 och det är nästan åtta år sen jag skrev texten ovan. Jag tycker den håller än idag…. 🙂

Besser litar mer på personer från kända ägarfamiljer, även om många arvtagare i de senare generationerna inte tillhör de vassaste knivarna i lådan. Det spelar ingen roll, för då rekryterar huvudägarfamiljen kompetenta personer för att styra och leda familjebolaget när man själv inte klarar av eller inte har tid att göra det själv.

Som huvudägare i familjebolag vill man fortfarande att bolaget utvecklas långsiktigt positivt, även om man inte kan eller vill leda verksamheten som VD eller styrelseordförande.

Typexempel här är fortfarande Investor (familjen Wallenberg) och Ratos (familjen Söderberg) som båda nu har rekryterat kompetenta och kloka VD:ar och styrelser som inte tillhör ägarfamiljen.

Bolag man också skall undvika är de som i huvudsak ägs av riskkapitalbolag och utländska aktiefonder. Den typen av aktieägare är bara kortsiktiga och tar inget verkligt ansvar för bolaget.

Riskkapitalbolag vill mest krama ut de kortsiktiga vinsterna och lämnar sen bolaget som ett tomt och innehållslöst skal där framtiden blir dyster för både bolagets verksamhet och övriga aktieägare.

Utländska aktiefonder har ingen långsiktig relation till bolaget och tar heller inget ansvar för bolaget. De säljer av alla aktier så snart det blir problem, oberoende av varför eller vilken typ av problem det är.

Om man själv är en långsiktig aktieinvesterare så är det självklart bäst att investera i bolag där huvudägarna också är långsiktiga i sitt aktieägande. Då tänker ägarna mer på bolagets framtida utveckling och värdeökning än att få några enkla och snabba reavinster. Blir det problem med verksamheten så tar man sitt ansvar och fixar till de problemen. Något att fundera över…

Börsutvecklingen…!!

Som ni vet (??) håller Besser också extra koll på börsutvecklingen. Det gäller speciellt för OMXSPI som just är ett rent Price Index (dvs bara aktiekurserna räknas…) och ett index som räknas på hela Stockholmsbörsen (dvs alla bolag på OMXS…).

(OMXSPI har som index ingen som helst relation varken till underliggande bolags värde eller avkastningen (dvs value…), det är bara marknadens aktiekurser som räknas (dvs price…). Därmed blir OMXSPI (jämfört med många andra index…) också bästa index för just marknadens (dvs börsens….) utveckling.)

De senaste åren har både OMXS och övriga globala aktiebörser bara gått uppåt och det blir hela tiden nya börsrekord (dvs ATH, All Time High…..) . Hur högt kan börsen gå? Det vet vi inte men någon gång kommer en börsdipp. Vi vet inte när den kommer och inte heller hur djup den blir….

Däremot vet vi hur börsen gått tidigare. Botten för den nuvarande börscykeln var för drygt 12 år (!!) sen, med OMXS på 176.54 den 17 november 2008. Sen dess har börsen i princip bara gått uppåt år efter år.

Det vi också vet är att börsuppgången alltid går snabbare i slutet av börscykeln, men vi vet fortfarande inte hur lång varje börscykeln kommer att bli eller när det vänder neråt igen.

Besser kollar bara på index för börsdagens stängningskurs (dvs EOD, End Of Day…). Här kommer lite data och info om börsen med OMXSPI, EOD och ATH för de senaste två åren, från 1 juli 2019 och fram till 15 april 2021. Det blir en detaljerad koll på börsens utveckling under cirka 22 månader….

De senaste 22 månaderna….

Första juli 2019 startar OMXSPI på 620.82 men börsen går neråt och den 14 augusti ligger börsen på 580.05 och den 3 oktober på 602.23. (Den 30 augusti gick börsen över 600 den gången.) Volatiliteten fortsätter under hösten men sen tar börsen riktig fart.

Det blir 2 nya ATH i sept, 12 ATH i okt, 3 ATH i nov och 10 ATH i dec, totalt blir det 27 ATH under sista halvåret 2019.

År 2019 slutar börsen den 30 december på 680.81, en uppgång med 9.7 % och 27 nya ATH på bara sex månader. Från botten den 14 augusti så blir det en uppgång med 17.4 % på 4.5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser….

År 2020 startar 2 januari med OMXS på 693.56, ett nytt ATH redan första dagen (!!). Sen fortsatte börsen med nya ATH den 16 jan, 17 jan (över 700 för första gången) och den 20 jan, totalt 4 ATH i januari. Det blev ytterligare 7 ATH under februari med högsta värde på 732.67 den 19 februari. Sen börjar en snabb men tillfällig börsnedgång med ”Coronadippen” som når lokal botten på 478.95 den 23 mars. En nedgång med 35 % på bara en månad.

Men det blev en relativt snabb uppgång och redan den 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH kom den 6 okt med 735.21 och oktober fortsatte med ytterligare 5 nya ATH. Under november och december så blev det 7 respektive 3 ATH och 2020 slutade på 768.38 den 30 december. Det blev totalt 27 nya, på varandra följande, ATH under 2020 (!!) trots en ”börsdipp” på 35 %. Börsuppgången under helåret blev dock ”bara” 9.7 %. Börsutvecklingen för hela 2020 blir ganska lik utvecklingen för andra halvåret 2019 trots en nedgång på 35% i början av året. Ganska fantastiskt…

Även år 2021 startar med nytt ATH på 775.29 (4 jan) redan första börsdagen (igen…!!). Det blev totalt 8 ATH under januari. (med OMXSPI över 800 för första gången den 20 januari). Under februari och mars blir det 5 respektive 10 nya ATH. Redan fredag den 9 april går börsen över 900 och fram till 15 april blir det 7 ATH för april. Börsen slutar på 907.83 torsdagen den 15 april 2021. Det blir en uppgång med drygt 18 % och 30 nya ATH på 3.5 månader.

På knappt 22 månader, sen första juli 2019, så har vi haft 84 nya ATH och börsen gått upp 46 %, varav 18 % under 3.5 månader sen första januari 2021. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….. 🙂

Två lokala börsuppgångar….

Om vi ser på de två senaste uppgångarna så  får vi följande siffror. ”2020 uppgången” gick upp 26 %6 månader och ”2021 uppgången” har hitintills gått upp 28 %8 månader. Det måste betecknas som en extrem volatilitet på börsen, och är ganska fantastiska siffror …..

Hållbart…?

Är den här uppgången hållbar? Antagligen inte, men vi vet fortfarande inte när nästa nedgång kommer. Det kan bli någon gång i år 2021 (typ mars 2020…) eller det kan bli om flera år (typ hösten 2024…). Det vi dock vet är att det blir en börsnedgång, men vi vet inte hur stor den blir. Kanske blir den ”mindre” (typ 35 % i mars 2020…) eller kanske blir den ”större” (typ ”riktigt stor”….).

Det vi vet (!!) är att de senaste 30 årens tre ”större börsdippar” var på 51 % (okt 1992), 69 % (nov 2002) och 59 % (nov 2008). Besser räknar med att nästa ”riktiga börsnedgång” blir både snabb och stor. Gissningsvis tar det mindre tid än ett år och den blir åter en bit över 50 %.

Vi vet inte vad som händer i framtiden och vi kan inte (som enskilda aktieägare…) styra börsen så vi kan bara passivt se på hur börsen utvecklas. Bäst är att vara mentalt förberedd även för stora och okända förändringar framöver, både uppåt och neråt. Då slipper man handla i panik och kan förhoppningsvis ta rätt beslut vid varje tillfälle. 

En ”gammal börssanning” är att aktiekursen för ”stora, stabila och lönsamma bolag” är till 90 % beroende av börsutvecklingen och bara till 10 % beroende av företagsspecifika händelser. Något att också tänka på för långsiktiga aktieinvesterare….

Slutsats…

När det gäller långsiktiga aktieinvesteringar så är det bättre att investera i stora, stabila och lönsamma bolag, tycker Besser…. 🙂

När det gäller urval av bolag så är huvudägare med långsiktighet och integritet två av de viktigaste urvalskriteria. Då blir både styrelse och företagsledning valda på långsiktig kompetens och drivkraft även om de inte själva tillhör ägarfamiljen.

Det är alltid marknaden (börsen…) som bestämmer priset (aktiekursen…) på aktier, men marknaden avgör inte värdet på underliggande bolag. När börsutvecklingen blir volatil och ger stora kursvariationer så behåller stabila och lönsamma bolag fortfarande sitt långsiktiga värde.

Då kan det vara lämpligt att ha ett extra investeringskapital redo för inköp av flera aktier när ”bra bolag blir billiga”. Något att fundera över tycker Besser som avslutning…. 🙂

Besser

Nu är det drygt 5 år sen jag gjorde en nystart med mina aktieinvesteringar. Jag började med ”aktieinvesteringar på riktigt” redan 2009 (innan dess så var det mest planlöst sparande och in köp av aktier, optioner och fonder….) men 2015 så rensade jag upp bland mina övriga finansiella tillgångar för att bara fokusera på aktieutdelningar som avkastning från mina aktieportföljer.

De som inspirerat mig mest är både Warren Buffett (WB) även om man inte kan kopiera honom (vi saknar alla hans kunskap, erfarenhet och kompetens…) och PH Börjesson (VD på Investmentbolaget Spiltan som har skrivit några böcker som gjorde att jag fick kunskap om WB´s principer) men också Claes Hemberg (fd sparekonom på Avanza som skrev en krönika som gjorde starkt intryck….)

Besser gillar också att läsa investeringsböcker gärna med anknytning till Warren Buffett eller mer klassiska böcker om aktier och investeringar. Det har blivit många recensioner av den typen av böcker i den här bloggen. Men även en enkel krönika kan ha stort värde… 🙂

Investera, Konsumera eller Spekulera

Den teoretiska, fundamentala och självklara grundtanken för aktieinvesteringar är att aktier representerar en finansiell resurs och att den resursen (dvs  aktier…..) kan generera en avkastning.

Att Investera är alltså att få en långsiktig och riskbegränsad avkastning (t.ex. aktieutdelningar…) från en finansiell resurs (t.ex kapital som investeras i aktier….)

Tyvärr är det många svenskar (de flesta….??) som tror att finansiella resurser (kapital, pengar….) bara kan användas till att konsumera (köpa fler prylar…). Det är den stora skillnaden mellan att Konsumera och att Investera….

Det finns också många svenskar som tror att man genom att köpa aktier får en snabb värdeökning och enkla reavinster. Det är den stora skillnaden mellan att Spekulera och att Investera…

Sen finns det också två andra teoretiska möjligheter med finansiella resurser (dvs kapital, pengar…). Dels kan man Distribuera (dvs ge bort kapital som lån eller gåva….) eller Destruera (dvs förstöra kapital eller pengar….) sitt kapital.

Besser rekommenderar att man är försiktig med det förra men aldrig sysslar med det senare…. 🙂

De rikas hemlighet…

Den krönika som Claes Hemberg skrev om redan i november 2015 var just ”De rikas hemlighet”. Den visar ganska tydligt att även vanliga svenskar som sparar i en aktieportfölj, och som är normalt sparsamma och har en välskött privatekonomi, också kan få regelbundna och relativt riskfria intäkter från sina aktier.

Jag har kopierat Claes text rakt av i några av mina blogginlägg, senast var det för drygt två år sen (01 dec 2018). Det inlägget  kan läsas om igen och och rekommenderas varmt av Besser. Läs & Lär som Besser brukar säga…. 🙂

Just den kunskap och erfarenhet som man får genom att läsa bra, och gärna också klassiska, investeringsböcker ger några av de viktigaste grunderna för framgångsrika aktieinvesteringar. Ganska självklart tycker Besser. Det fantastiska är att de flesta andra aktiesparare och aktiespekulerare i stället köper aktier på önsketänkande, förhoppningar, spekulation, rykten och tyckanden, som mest är baserad på det som skrivs i annonser, i bloggar och på sociala media. Trist för dem, säger Besser….

Disclosure: Besser skriver aldrig rekommendationer för enskilda bolag och skulle aldrig komma på tanken att skriva säljande text om något förhoppningsbolag med önsketänkande om värdeökning eller reavinster. Däremot blir det ibland kritiska analyser av den typen av bolag, mest som varning för bloggens följare och läsare.

Utdelningsinvesterare…

Bessser är alltså en ganska ovanlig typ av aktieinvesterare, nämligen en ren  utdelningsinvesterare som bara kör Buy&Hold. Jag bryr mig inte om värdestegring eller reavinster och jag säljer aldrig några aktier. Enklast skulle man kunna säga att ”jag sparar på bra aktier”, svårare än så är det inte…. 🙂

Det är inte speciellt spännande och det tar lite längre tid att få avkastning från sina aktier som utdelningsinvesterare, men resultatet blir både riskbegränsat och med avkastning och värde som ökar över tiden. Vilket visas av  just Track Reckord.

Vanliga aktieägare…

Jag gissar att ”vanliga aktieägare” fördelar sig 75 / 20 / 5 där 75 % vill få avkastning med ”värdeökning” (helst snabb och stor….??), 20 % vill få avkastning med ”reavinster” (många smarta affärer….??) och bara 5 % vill få avkastning med ”utdelningar” (långsamt, trist och tråkigt….??). De som läser den här bloggen har antagligen en lite annan profil än just ”alla andra vanliga aktiesparare”… 🙂

Track Record….

Hur har det gått de här senaste 5 åren sen 2015? Det har gått hyfsat bra. Delvis beroende av att det fanns ett ”substantiellt kapital” (efter att jag 2014 sålt alla finansiella placeringar, dvs noterade aktier, onoterade aktier, fonder, optioner mm.) som har använts under de här fem åren. Det finns fortfarande ett ”aktivt kapital” kvar som jag kan använda till regelbundna investeringar (några inköp varje kvartal) och oregelbundna investeringar (när jag tycker att det blir tillfälle att bra bolag blir billiga).

En anledning till att Besser nu redovisar sitt Track Record är att någon bloggläsare (bara en vad jag vet…) har tvivlat på att Besser gör några aktieinvesteringar över huvud taget. Det har blivit några kommentarer om ”mycket snack och lite verkstad”, så nu blir det en redovisning för resultaten för de senaste 5 åren.

Det är bara tre delar av mitt Track Record som jag tycker är är intressanta; Investeringar, Avkastning och Skatter (!!), som jag redovisar i absoluta och relativa värden. ”Enskilda värden är inte intressanta eller viktiga, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga… 🙂

Investeringar…

När det gäller investeringar och aktier så är inte enskilda bolag och aktier speciellt intressant. Vilka aktier och vilka inköp är inte så viktigt, det är alla ”stora, stabila och lönsamma bolag, som också har starka balansräkningar och långsiktiga huvudägare”. Alla bolag ligger på OMXS LC. Här kommer de första 5 åren från 2016. (År 2015 räknas inte även om det blev några få inköp även då…)

Track Record för investeringar har tre delar som är viktiga, antal inköp under året, antal bolag och antal inköpta aktier.

År 2016 gjorde jag 4 inköp i 4 bolag med totalt 1.900 aktier. En ganska försiktig inledning med bara få inköp. År 2017 blev det 13 inköp i 5 bolag med totalt 3.050 aktier. En ökad aktivitet med lite fler aktier. År 2018 gjordes 20 inköp i 7 bolag av totalt 7.450 aktier. Åter en bra ökning av antalet aktier. År 2019 blev det 27 inköp i 8 bolag med totalt 6.250 aktier. Det blev en stabilisering av både inköp, bolag och aktier. Förra året 2020 med ”Coronadippen” blev det igen lite extra med 48 inköp i 16 bolag och totalt 16.075 aktier. Det blev en ordentlig ökning när det gäller både inköp, bolag och aktier under 2020, främst pga ”Coronadippen”.

Jag räknar med att ligga på en mer stabiliserad investeringsnivå med runt 30 inköp av cirka 6.000 nya aktier per år för de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Avkastning…

Det viktigaste med aktieinvesteringar är just avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på avkastningen som  blir avgörande…

Jag har bara 5 krav på avkastningen från mina aktier. Avkastningen skall vara….: Realiserad (utbetald på konto…), Regelbunden (utbetald varje år..), Riskbegränsad (relativt stabil över åren…), Passiv (inga egna beslut eller aktiviteter…) och Lågbeskattad (lägre skatt än normala 30 % i kapitalskatt…).

(Om vi ser till motsatserna så blir den avkastningen på aktier…. Fiktiv (framtida värdeökning…), Oregelbunden (spontan handel med aktier…), Högrisk (enstaka förhoppningsbolag…), Aktiv (många egna beslut och köp/säljorder…) och Högbeskattad (om man har ”otur” på sitt ISK konto…))

Track Record för avkastningen räknas både på realiserad avkastning (utdelningar…) under året och det värdet i relation till totalt aktievärde i början av året.

År 2016 blev utdelningarna 5.800 kr (7.0 %), en helt OK början. År 2017 blev det 16 tkr (7.7 %), ett något bättre resultat, År 2018 blev det 63 tkr (11.7 %), ett bättre resultat delvis pga större inköp i början av året som också gav utdelningar samma år. År 2019 blev utdelningarna 85 tkr (7.0 %), ett mer normalt resultat. Förra året 2020 blev resultatet bara 36 tkr (1.5 %), mest som ett resultat av lägre och slopade utdelningar pga Corona. (Alla relativa värden blir lite väl stora pga att jag även köper aktier under Q1 och Q2 som då ger utdelningar under inköpsåret….)

Jag räknar med att utdelningarna kommer tillbaka till mer normal nivåer och att min absoluta avkastning kommer att öka ordentligt under de närmaste åren. Redan 2021 blir det ett mycket bättre år. Vi får se hur det går…

Skatter…

Skatter är (som ni vet….??) ett av Bessers specialintressen. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto i SEB och just skatten på ISK konton kan variera kraftigt, främst beroende på ”relativ avkastning”.

ISK-skatten är en ren schablonskatt baseras på ett beräknat kapitalunderlag, och är oberoende av realiserad avkastning, dvs reavinster eller aktieutdelningar. (För avkastning i form av fiktiv  värdeökning så ökar däremot kapitalunderlaget och därmed även skatten, Något att tänka på….)

Besser får bara (realiserad…) avkastning i form av ”skattefria” aktieutdelningar, men kapitalunderlaget ökar för varje år och därmed också den ISK skatt som skall betalas in vid deklarationen året efter att man fått avkastning. (Observera att ISK skatten inte är en källskatt…!!) Det som då blir intressant är hur stor skatten är relativt avkastningen (utdelningarna...). Helst bör skatten ligga en bra bit under 30 % som är den vanliga skattenivån för ”inkomst av kapital”.

Track Record för skatten på mina aktieinvesteringar räknas som inbetald ISK skatt i relation till realiserad avkastning under året.

År 2016 var skatten 8.9 %, år 2017 var den 9.4 %, år 2018 var den 8.3 %, år 2019 var den 9.3 % och år 2020 blev skatten 28.9 %. Det vi ser är att skatten under normala år ligger under 10 % men att minskade aktieutdelningar under 2020 gjorde att skatten ökade ordentligt.

Jag räknar med att den relativa skatten kommer tillbaka till nivåer runt 10 % under de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Att bygga en aktieportfölj…

Det tar lång tid att bygga en aktieportfölj med inriktning mot utdelningar. För Besser har det gått lite snabbare när jag redan från början (2015) hade ett ordentligt investeringskapital (aktivt kapital…) att använda. Men det behövs ändå påfyllning med regelbundet sparande (passivt kapital…) varje månad för att det skall finnas nytt investeringskapital även i framtiden.

Det är just den planeringen som är en avgörande faktor för att kunna bygga en långsiktig aktieportfölj. Det som är så tråkigt är att de flesta andra värdebloggare som skriver om aktier och investeringar mest fokuserar på reavinster och potentiell värdeökning. Den typen av (förhoppnings…) aktier ger normalt inga utdelningar alls, de är ganska sällan lönsamma och är i förvånansvärt många fall rena aktiebedrägerier redan från början. Ett gott råd från Besser, köp inte den typen av aktier…..

Eller som Besser också brukar säga, ”Investigate before you invest”. Det gäller inte bara enskilda aktier utan ännu mer hur man redan från början planerar och lägger upp sina aktieinvesteringar. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Riskbegränsning…

Avkastning på aktieinvesteringar måste alltid vara riskbegränsad annars är det inte fråga om investeringar som Besser skrivit om tidigare. Självklart kan man göra ”inköp av aktier”, ”spekulera i aktier” eller ”spara med aktier” helt utan riskbegränsningar, men Besser kör bara med investeringar i aktier och därmed alltid med riskbegränsning.

Det betyder inte att det inte finns några risker alls. Självklart finns det alltid risker med aktier (och i livet i övrigt… 🙂 ) men det gäller att förstå och känna till de risker som finns för att kunna göra en planerad och strukturerad analys, för att därmed begränsa de risker som kan uppträda.

För Besser (och alla andra ”utdelningsinvesterare”.…) var ”Coronautdelningarna 2020” en oväntad risk som gav en sämre avkastning än väntat. Men det är ingen katastrof. Alla aktier finns kvar i aktieportföljen och under de kommande åren kommer utdelningarna att återgå till att bli mer normala igen.

För ”värdeökningsinvesterare” och ”reavinstinvesterare” så brukar framtiden och riskbegränsningar mest vara en fråga om ”omdisponeringar”. För ”utdelningsinvesterare” är ”expansion” en enklare väg att riskbegränsa genom att fortsätta köpa fler aktier i bra bolag till aktieportföljen även under 2021. Det som behövs är ”flera nya aktier i flera nya bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen.

Slutsats

Besser har redan hunnit en bit på väg med sina utdelningsinvesteringar vilket visas av mitt Track Record. Om nu någon trodde något annat. Hur det går framöver vet vi inte men Besser gissar dock att det fortsätter hyfsat bra. Vi får väl se hur det går…

Fem år är inte en lång tid, men det ger ändå vissa indikationer på den fortsatta utvecklingen. ”De enskilda siffrorna är inte intressanta, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga…. 🙂

Det här visar också på hur viktigt det är att dokumentera alla delar av aktier och investeringar. ”Om man inte vet vad som hänt tidigare så blir det svårare att bedöma vad som kan hända i framtiden” som Besser också brukar säga…. J

Att öka avkastning och riskbegränsning genom ”omdisponeringar” är inte en optimal strategi enligt Besser. Då är det bättre att ”expandera” genom att köpa ”fler aktier i flera bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen, säger Besser som avslutning…. 🙂

Besser önskar alla bloggens läsare en Glad Påsk med många fina ägg. Det blir som vanligt ett nytt inlägg om två veckor med flera kloka tankar och goda råd…. 🙂

Besser