Det finns många aktieinvesterare som tror på teorin om balanserad ”Risk & Reward”. Det stora misstaget är att tro att det finns någon form av jämvikt för Risk jämfört med Reward. Som att man alltid får ”High Reward” med ”High Risk”.

Så är det inte, det finns ingen balansering eller jämvikt mellan Risk och Reward. I själva verket är ”Risk & Reward” för det mesta helt okorrelerat när det gäller enskilda aktier. Det borde vara ganska självklart om man gör sin analys och tänker efter lite grand…. 🙂

Tre riskportföljer…

Men om man sätter samman flera riskbolag (= ”förhoppningsbolag”…) i sin aktieportfölj så borde väl något bolag lyckas och ge en större vinst? Yes, självklart ökar sannolikheten att något av bolagen lyckas och ger vinst om man har flera bolag, men det blir fortfarande inte balans eller jämvikt i portföljen.

För att visa vad jag menar så har jag konstruerat tre fiktiva aktieportföljer med lite olika riskprofil. Investeringskapitalet är 100.000 kronor för alla 3 portföljerna och innehavstiden är 5 år. Det blir lite enkel matematik som visar hur det går efter 5 år….

Riskjämvikt portföljen…

Om man är försiktig och inte vill chansa för stort så väljer man en portfölj som man tror har ”riskjämvikt”. Portföljen innehåller bolag som alla redan är stora och börsnoterade. Bolagen har alla tidigare varit lönsamma, men är nu olönsamma. Det här är bolag där man hoppas att en ny inriktning eller en ny VD skall göra bolaget lönsamt igen någon gång i framtiden. ”Turnarounds” brukar man kalla de här bolagen…

Köp 10 bolag á 10.000.- som alla är större förlustbolag med ”begränsad risk”. Efter 5 år så har 1 bolag gått upp 100 %, 4 bolag har lika värde och 5 bolag har gått ner 50 %. Totalt blir portföljvärdet då 85.000.- och förlusten blir 15 % av ursprungsvärdet.

Klassiska riskportföljen ….

En klassisk riskportfölj innehåller 20 mindre förhoppningsbolag som alla är noterade på olika småbörser. Bolagen är alla småbolag och tanken är att några av bolagen skall växa, bli riktigt stora och lönsamma för att kompensera förlusterna i de andra bolagen. ”Tillväxtbolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 20 bolag á 5.000.- som alla är noterade på någon av småbörserna. Efter 5 år har 3 bolag gått upp 200 % och 2 bolag gått upp 100 %. 5 bolag ligger lika och 5 bolag har gått ner 50 %, men 5 bolag har också gått ner 90 %. Totalt blir portföljvärdet då 80.000.- och förlusten blir 20 % av ursprungsvärdet.

Högriskportföljen….

Det här är den ultimata nybörjarportföljen där girighet och önsketänkande är de utmärkande dragen. Här gäller ren spekulation och man vill snabbt tjäna stora pengar. Att köpa aktier ses mer som ett lotteri där man kan ”vinna stort om man satsar rätt”. Man köper aktier helt okända och olönsamma småbolag där de flesta inte ens är noterade på någon börs eller marknadsplats. Bolagen är alla riktiga start-ups, ofta finansierade med regelbundna nyemissioner, och många är rena bedrägerier redan från början. ”Fantasibolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 100 bolag á 1.000.- där de flesta inte ens finns på någon börs eller marknad. Efter 5 år har 1 bolag gått upp 1.000 %, 4 bolag gått upp 500 % och 20 bolag ligger lika. Men 25 bolag har gått ner 50 %, 25 bolag har gått ner 90 % och de sista 25 bolagen har gått i konkurs. Totalt är portföljvärdet då 65.000.- och förlusten blir då 35 % av ursprungsvärdet.

Vad kan vi lära oss här?

Det spelar ingen roll vilken ”riskstrategi” du har eller vilka ”riskbolag” du köper i din aktieportfölj. Det blir alltid förlust för alla alternativen.  Även om du tror att Risk ibland jämnar ut sig mot Reward så blir slutresultatet ändå alltid förlust för den totala aktieportföljen. Förlustbolagen är alltid fler än vinstbolagen.

Den enkla lärdomen är att det inte finns någon balans eller jämvikt, oberoende av risknivå när det gäller aktieinvesteringar och aktieportföljer.

Någon kanske invänder att Besser i de 3 exemplen ovan räknat fel eller oförmånligt. Tyvärr är det inte så. De tre riskportföljerna som jag räknat med ovan är alla mycket realistiska och har alla en typisk utveckling av Risk & Reward. Har man otur så blir det ännu värre och har man tur så blir det lite bättre, men det blir fortfarande förluster. ”Risk” i aktieportföljer slutar alltid med förlust, frågan är bara om den är stor eller liten…

Men om man bara köper vinstbolag och bara gör reavinster? Ja, det fungerar i teorin men det räcker med en eller två reaförluster för att radera det mesta av den totala reavinsten. Den psykologiska fällan är ofta att man fortsätter att chansa med nya ”smarta investeringar” för att ta tillbaka de förluster man gjort. Det brukar inte sluta så bra.

”Krydda i portföljen”

Det här är ett klassiskt exempel på rekommendation från aktieexperter när det gäller att sätta ihop en aktieportfölj till en nybörjare. Det vanliga rådet för att långsiktigt börja spara med aktier är att sätta ihop en portfölj av flera stabila bolag och sen ha ett eller två förhoppningsbolag (typ Eniro, Fingerprint eller Oscar Prop. …) som krydda i portföljen.

Det är bland det dummaste man kan göra. En hyfsat normal riskbegränsad portfölj med lönsamma bolag ökar med 7 % på årsbasis (över en längre tid, dvs flera börscykler…), men med ”kryddor” i portföljen så blir resultatet 2 till 3 % om man har tur och 0 % eller förlust om man har otur. Det blir ganska tråkigt att se den totala värdeökningen helt utraderad efter 30 års pensionssparande med regelbundna aktieinvesteringar, bara tack vare 2 till 3 förlustbolag i portföljen . Tag varning!!

Den Största Risken

Den största risken med att äga aktier i olönsamma förlustbolag är kanske inte att aktiekursen går neråt, utan att bolagets styrelse, VD och företagsledning låter aktieägarna betala för fortsatt olönsam drift genom upprepade nyemissioner. I många bolag är det här bedrägeriet planerat redan från början. Det blir fortsatt höga löner och arvoden med bonus ovanpå för alla inblandade parter i bolaget, även om verksamheten fortsätter att gå med förlust.

Har man väl fått orutinerade och lättlurade aktieägare på kroken så är det bara att hala in hela linan. Det blir upprepade försök att ”vända till lönsamhet” med olika argument , men i verkligheten så är det aktieägarna som får betala in nytt kapital varje år. Det kan hålla på ganska länge, nästan alla aktieägare är godtrogna optimister när det gäller den här typen av ”fantastiska bolag”. Rekordet är 47 nyemissioner innan aktieägarna tröttnade och det äntligen blev konkurs.

Det blir en stor varning för smarta entreprenörer som startar fantastiska bolag. I verkligheten är det mesta oärliga och oetiska bedrägerier redan från början. Då spelar inte heller aktiekursen någon roll, det som är den stora risken med olönsamma småbolag är upprepade nyemissioner. Tag varning….

Några klassiskt ord från Warren Buffett…

Besser gillar också Warren Buffet, och man kan alltid lära sig något av det han säger om aktier och investeringar. Vi tar några exempel…

Turnarounds seldom turn”… Eller som Besser brukar säga ”Det är lätt att säga ”Turnaround” i teorin men svårare att göra det i verkligheten”. Att rädda ett före detta lönsamt bolag i nedförsbacke är i praktiken nästan omöjligt. Det har oftast gått för lång tid med höga kostnader och stora skulder. Konkursen blir då det logiska slutresultatet. Problemet med att vara aktieägare i ett ”turnaroundbolag” är att det ofta blir regelbundna nyemmisioner som betalar för fortsatt drift. Inte så smart. ”Varning för ”Turnarounds” och även för den typen av aktier på börsen” säger Besser… 🙂

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” ….. Lite av det som Besser beskriver ovan. Om man inte tänker efter före och inte vet vad ”risk” innebär, så förlorar man allid en större eller mindre del av sitt investeringskapital. Besser kör alltid med ”riskfria investeringar”.

“Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget Rule No. 1.”… Det här är just det här som händer med risk, det blir förluster. Även om det bara är på enstaka bolag som man förlorar pengar så påverkar det den totala avkastningen. Att förlora pengar på aktieinvesteringar är inte något Besser rekommenderar…  🙂

“Our favourite holding period is forever.”… Besser kör “Buy & Hold” och behåller alltid alla sina aktier. Visst kan man också sälja aktier i bra bolag, men då har man bara två möjligheter. ..

A: Antingen säljer man med förlust och förstör då garanterat den möjliga framtida avkastningen på aktierna. Har man inte aktierna kvar så får man heller någon framtida avkastning, oberoende om det är värdeökning eller utdelningar. Ganska vanligt vid större börsnedgångar.

B: Eller så säljer man aktierna med vinst och tar hem vinsten. Även då får man inte del av den framtida avkastningen eller värdeutvecklingen eftersom aktierna redan är sålda. Ofta försöker man upprepa tricket med att köpa nya aktier i andra bolag som också skall ge stora och snabba reavinster. Det brukar inte gå så bra.

En vanlig tabbe bland många aktieinvesterare är att behålla opålitliga ”förhoppningsbolag” där kursen hela tiden går neråt och att sälja stabila och lönsamma bolag med liten vinst när kursen har gått upp. Ingen smart strategi tycker Besser.… 🙂

Hur gör Besser?

Besser köper aldrig förhoppningsbolag och undviker alltid risk i sin aktiefond eller sin aktieportfölj. Visst kan kursen tillfälligt gå ner även för ”stora, stabila och lönsamma” bolag, men en aktieportfölj med en lagom blandning av många ”bra bolag” klarar sig alltid i långa loppet. Den portföljen kommer tillbaka med ökande aktiekurser och större utdelningar om man bara har lite tålamod.

5 Best Books?

Jag fick några kommentarer till mitt inlägg om ”5 Best Books” (20 sept 2019) där läsare av money.com valde ut de fem bästa investeringsböckerna. Det var många bra böcker som saknades på den listan. ”Lars” lyfte fram ”Winning the Losers Game” (C. Ellis) och ”Buffett: The Making of an Americkan Capitalist” (R. Lowenstein) som två bra böcker. Även ”Birgit” nämnde “Winning the Losers Game” och också ”The Money Game” (1967, Adam Smith, pseud.)

Besser har läst de flesta böckerna och själv saknade jag “The Warren Buffett Way” (2005, R. Hagstrom) och ”The Essential Buffet” (2001, R. Hagstrom) på listan. Det finns ganska många böcker i bokhyllan men några saknades, så nu har jag också köpt ”The Money Game” och skall läsa den när jag får tid. Tack för tipset…  🙂

Slutsats

Undvik förhoppningsaktier som i sig alltid är en risk. Även med en stabil portfölj kan några enstaka ”riskaktier” ta bort största delen av värdeutvecklingen och har du otur så blir det även förlust.

Det finns ingen balans eller jämvikt mellan ”Risk” och ”Reward” när det gäller aktier. Förhoppningsaktier med hög risk ger inte automatiskt en stor vinst. Hög risk blir i stället med stor sannolikhet förlust.

Det finns många sätt att förlora pengar på aktier. Att fastna i ”nyemissionsfällan” är ett av de vanligaste sätten för orutinerade aktieägare. En stor varning från Besser för fantastiska bolag…… 🙂

”En enda reaförlust kan radera ut alla tidigare reavinster.” en till varning från Besser….. 🙂

Att sälja av aktier i bra bolag som ökat i värde och behålla aktier i dåliga bolag som fortsätter att göra förluster och nyemissioner är inte en framgångsrik aktiestrategi, säger Besser…. 🙂

Besser

Advertisements

Att Besser är intresserad av ”investeringar” har nog de flesta förstått. Men jag är även intresserad av motsatsen, eller skall man kanske säga avarten, till investeringar. Det jag menar är rena bedrägerier där oseriösa personer och bolag lurar skjortan av lättlurade ”investerare” som har mer pengar än förstånd. (Ganska vanligt, tyvärr….)

Att svenskar blir lurade i ”finansbranschen”  är alltså vanligare än man kan tro. De flesta svenskar kan inte hantera ett oväntat ”kapitaltillskott” av typen arv eller lottovinst. Många kan inte ens hantera sitt eget sparkapital som man gnetat ihop under många år när man chansar och vill få det att växa lite snabbare än normalt.

Det är främst två egenskaper som dessa svenskar tyvärr lider av, och som gör att man blir lurad och ”misslyckas” med sina försök till ”smarta investeringar” eller att snabbt och enkelt öka på sitt sparkapital.

Den första egenskapen är girighet. Det är en önskan att snabbt bli rik och inte behöva vänta på att sparkapitalet långsamt ökar med eget sparande och egna insatser. Helst skall man satsa sina pengar i en verksamhet eller i ett bolag där någon annan skall se till att pengarna växer både snabbt och enkelt. I finansbranschen finns det massor av personer och bolag som vill ”hjälpa investerare” att snabbt och enkelt bli rika.

Den andra egenskapen är ren dumhet. Det är en tro att man enkelt kan bli rik om man gör smarta affärer eller smarta investeringar. Kanske skall man kanske säga att det är okunskap och orutin? Om man inte kan något om investeringar (dvs saknar kunskap..) och heller inte tidigare gjort lyckade investeringar (dvs saknar erfarenhet…) så borde man inte hoppa på nya smarta investeringar. Det finns massor av personer och bolag i finansbranschen som lovar guld och gröna skogar om man köper deras tjänster.

En avgörande orsak till alla dessa misslyckade investeringar är den godtrogenhet och naivitet som många svenskar uppvisar. Svenskarna är blåögda och lättlurade för att vi under många år haft ett homogent och upplyst samhälle där man kunde lita på sina grannar och sina medmänniskor. Staten tog hand om allt mer av den sociala  och såg till att allt övrigt fungerade i samhället. Att tänka kritiskt och självständigt själv behövdes knappast alls. Staten och samhället var en garanti för allt och alla. Från lag & ordning, transport & trafik, skola, arbetsliv, vård och omsorg. Svensken var omhändertagen från vaggan till graven och behövde i princip inte tänka några egna tankar eller fatta några egna avgörande beslut.

Egen kunskap och erfarenhet var inte något som behövdes förr i tiden för att leva ”ett hyfsat bra liv”. Svenskarna blev ett folk av inlärd hjälplöshet. Det fanns alltid ett stort och finmaskigt säkerhetsnät som tog hand om alla olyckor och misstag. I teorin låter det bra att samhället har ett säkerhetsnät, men i verkligheten så missbrukades systemet allt mer, där det blev lönsammare och bättre att få mera bidrag än att skaffa sig mer kunskap, mer erfarenhet och jobba hårdare. Det lönade sig inte att anstränga sig extra och man behövde inte göra några egna val.

En annan tid

Nu är det en annan tid. Staten och samhället tar inte längre hand om allt som krävs för att få ett hyfsat bra liv. Numera krävs det att man kan tänka självständigt, har egen kunskap, har egen erfarenhet och att man dessutom har egna resurser för att kunna göra det som man både behöver göra och det man själv vill göra i livets alla skeden.

Det här samhällsklimatet gör att oseriösa personer med allt från IPOs och nyemissioner i förhoppningsbolag till rena bedrägerier som pyramidspel och bankbedragare fungerar så enkelt i Sverige. Främst är det den äldre generationen som fortfarande okritiskt tror på allt som man ser, hör och läser i media, men tyvärr trillar även många yngre, okunniga och oerfarna personer dit på bedrägerier och oseriösa upplägg.

Bra bolag

Det fantastiska är att många ”investerare” även tror på det som står i rena annonser. Om ett företag väljer att annonsera så är det för att det vi konsumenter som läser annonsen skall agera på ett visst sätt. Oftast vill företaget att vi skall köpa deras produkt eller köpa deras tjänst. Men om ett bolag annonserar och vill ha ditt investeringskapital för att bolaget själv skall växa och bli större så är det något som är fundamentalt fel.

Bra bolag skaffar sig eget kapital genom att göra goda vinster under många år. Då kan bolaget finansierar sin expansion genom eget ackumulerat kapital. Skulle bolaget (tillfälligt…) behöva ännu mer kapital så kan man låna i banken. Får bolaget inte låna i banken så är bolaget inte kreditvärdigt och då skall man som investerare inte heller äga aktier i det bolaget. Svårare än så är det inte säger Besser….  🙂

Sammanfattningsvis. Ett bra bolag gör regelbundna vinster och delar ut delar av den vinsten (utdelningar..) till sina aktieägare. Ett bra bolag har en stark balansräkning och ett väl tilltaget eget kapital. Ett bra bolag behöver aldrig ta in nytt kapital (nyemission…) från sina aktieägare.

Besser investerar bara i bra bolag som ger regelbundna utdelningar. En ganska enkel investeringsstrategi…  🙂

Lesson Learned: ”Better Globe”

Det finns många bolag som Besser inte skulle komma på tanken att investerar i men som är lämpliga att följa upp för att se om man kan lära sig något. Besser har ganska många bolag i sin samling av ”Lessons Learned” och en av de senaste bolagen är just ”Better Globe”.

Det är ett bolag som också figurerar i bloggsfären. Flera kända bloggare skriver positivt om Better Globe. En av dessa bloggare är den kände Jan Bolmeson som skriver inlägg i rikatillsammans.se .

”Better Globe” är ett klassiskt investeringsbedrägeri där det gäller att få nya ”investerare” att satsa mer kapital för att grundarna skall kunna ta ut ”vinsten”.  Jan Bolmeson har varit med i både TV4 och SVT och har även ett samarbete med Avanza. Dessutom har han varit med i Better Globe sen 2008.

Det finns också andra kändisar som ger status åt bolaget och som gör reklam i olika media. En sådan är Charlie Söderberg, känd från ”Lyxfällan” i TV. Tillsammans med Jan Bolmeson ger han också kurser och ”ekonomiutbildning” åt människor som vill få en fantastisk utveckling av sin privatekonomi.  Varje kurs kostar 45.000 kronor och det verkar vara många som betalar den summan för att få lyssna på några kändisar.

Det är cirka 400 personer som gått kurserna per år och i Sverige det finns det drygt 17.000 förhoppningsfulla aktieägare i Better Globe, varav 2.000 nya ägare tillkom under förra året

Som jag skrivit tidigare så är det mycket vanligt med både blufföretag och pyramidspel bland svenska småbolag. Att bolaget skaffar sig några kändisar och skriver positivt på bloggar och sociala media, gör att många oerfarna aktieinvesterare okritiskt betalar in kapital till både aktier eller kurser.

Det finns som tur är några grävande journalister som håller koll på den här typen av bolag. En av de bättre är Annelie Östlund, som även skrivit flera böcker i ämnet.  Här är det kompletta reportaget om Better Globe från Affärsvärden, skrivet av Annelie Östlund och Christopher Friman. Läs och lär…..  🙂

Metoden

Det är en ganska enkel metod i 10 steg som alltid kan användas med framgång…..

1)Skapa bolaget ”Fantastiska Investeringar” 2) Lova högre avkastning än normalt för alla nya investeringar. Skriv många positiva rekommendationer i bloggar och sociala media. 3) Det kapital man tar in används till ytterligare mer reklam för ”Fantastiska Investeringar” med stora annonser i tidningar och tidskrifter. 4) Ännu mer kapital strömmar in som kan används till eget lyxliv. 5) Om någon tidig investerare vill ta ut sitt kapital och sin avkastning så betalas den snabbt ut med kapital från nyare investerare. Det blir ett bevis på att ”Fantastiska Investeringar” verkligen fungerar. 6) Ryktet sprider sig att bolaget verkligen ger hög avkastning och snabba utbetalning. Vilket gör att ännu fler investerare strömmar till. 7) Lev ännu mer lyxliv och sätt undan en stor del av kapitalet till penningtvätt i någon utländsk bank. 8) Fortsätt att ta in mer investeringskapital så länge man kan upprätthålla fasaden. 9) När det börjar lukta bränt och media börjar undersöka upplägget så går man snabbt i konkurs och lämnar landet. 10) Hur smidigt som helst. Då finns det gott om kapital undanstoppat för att köpa ett nytt lyxliv och att hålla sig gömd för myndigheterna under många år tills de tröttnar på att leta.

Ett gott råd från Besser, köp inte aktier i bolag som gör reklam för ”Fantastiska investeringar”…. 🙂

Lessons Learned, några klassiska bedrägerier…

Det finns många bluffar, bedrägerier och ”scams” bland alla ”investeringar” men jag tar upp några klassiska case som man kanske kan lära sig något av….  🙂

Ponzi Scheme

Investeringsbedrägerier är ingen ny och ingen svensk företeelse. Det första mer kända investeringsbedrägeriet startade redan 1919 i USA och där just det ”Ponzi scheme” har blivit den amerikanska uttrycket för investeringsbedrägerier i allmänhet. Charles Ponzi var inte den första och absolut inte den sista av bedragare. Här kan man läsa mer om  Ponzi Scheme

Bernie Madoff

En av de senaste årens mest uppmärksammade investeringsbedrägerier var Bernie Madoff som med sin ”investeringsstrategi split-strike conversion” lovade både hög och säker avkastning. När han avslöjades i december 2008 så hade han fått in 65 biljon dollar från sina kunder. (65.000.000.000 US Dollar, Yes det är 65 med 9 nollor bakom och det är USD). När Bernie 2009 dömdes till 150 års fängelse för både finansbedrägeri och penningtvätt så var det också väldens (hitintills…) största Ponzi scheme. Här kan man läsa mer om   Bernie Madoff

Habo Finans

Ett av de kända svenska investeringsbedrägerierna var den ”investeringsfond” som investmentbolaget Habo Finans satte upp 2004. Habo Finans hade ”ett unikt nätverk” som skulle ge en hög avkastning genom snabba aktieaffärer i en uppåtgående börs. Det var ”överlägsen daytrading” som skulle ge ”skattefria vinster på 40 procent om året”.

Verkligheten hann ifatt Habo Finans i januari 2007 då VD själv anmälde sig i polishuset i Jönköping. Jag gissar att de flesta av de 780 investerarna var småländska småföretagare och framgångsrika privatpersoner. Den som satsade mest gick in med 5 miljoner och lägsta insats var 20.000 kronor. Det var åter giriga privatinvesterare ”med mer pengar än förstånd” som förlorade kapital i det här bedrägeriet, oberoende om det var 5 miljoner eller 20 tusen.. Här kan man läsa mer om  Habo Finans

Slutsats

Det blir några kloka ord från Besser som vanligt….  🙂 . Det finns många ordspråk som kan användas i den här typen av situationer.

”Investigate before you invest” Ett av Bessers favoritordspråk, men det kräver också att man verkligen gör en grundlig person- och bolagskontroll vilket inte är så lätt. Jag har tagit upp några metoder i tidigare inlägg.

”Better safe than sorry” Det som också är viktigt är att riskbegränsa sina investeringar. Det är bättre att undvika en osäker och okänd investering än att förlora sitt investeringskapital på chansningar.

”Om något verkar för bra för att vara sant så är det antagligen också så” Ett gammalt känt svenskt ordspråk. Här gäller sunt förnuft och att inse att man inte är smartare än alla andra. När amatörer och ”vanliga svenskar” får reda på ”fantastiska investeringar med hög avkastning” så är det antagligen inte sant.

(Om det nu verkligen var en så hög avkastning så skulle väl grundarna själva gå in med eget kapital för att bli rika och inte bjuda in andra, totala främlingar…. ??)

Hur går det för ”Better Globe” ? Det får vi väl se om några år när den första inlåsningseffekten ( de första 4 åren…) börjar släppa för ett allt större antal ”smarta investerare”. Hur länge räcker det löpande kassaflödet att betala dessa tidiga investerare? Den frågan har Besser (för ovanlighetens skull…. 🙂 ) inget svar på….. Men jag kan ändå gissa hur slutet blir (steg 10…?)  🙂

Besser

Besser är ganska förtjust i investeringsböcker (som ni kanske märkt…?) En orsak är att kunskap om aktieinvesteringar i stor utsträckning kommer från att läsa många investeringsböcker. Det är den ”teoretiska” delen av investeringar som man måste bygga upp över åren, även om det naturligtvis inte är rena läroböcker.

Det tar flera år och många bra böcker för att få en bra kunskapsgrund att stå på. Att läsa minst en bra investeringsbok per kvartal borde vara ett minimikrav. Besser har läst ett flertal böcker under årens lopp och de finns alla i bokhyllan hemma. Fördelen med egna böcker är att man kan läsa om dem när man själv vill. ”Man blir aldrig fullärd och en repetition kan alltid behövas…..” säger Besser  🙂

5 Best Books….

Det var ett inlägg från money.com (som är en del av Fortune, Meredith och Time inc. mediagrupp) som frågade sina läsare om vilken bok de ansåg vara den bästa investeringsboken. Man kan nog gissa att de som läser money.com och Fortune är de mest aktiva (och kanske också de kunnigaste och mest framgångsrika….) investerarna i USA.

Det kom in många av svar, men det var fem böcker som nämdes oftast. Rubriken på inlägget var ”These Are the 5 Best Books on Investing, Period”, en ganska starkt uttalande… J . Jag går igenom listan och ger mina kommentarer till varje bok.

Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki

En bok som kom ut i mitten av 1990-talet och som fick stor spridning, framför allt i USA. Den blev även översatt till flera andra språk. Underrubriken är ganska talande: “What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not! “

Jag läste boken för drygt 20 år sen men var inte imponerad. Boken har en typisk amerikansk inställning att rikedom är det samma som framgång och lycka. Allt handlade om att tjäna mer pengar för pengars egen skull och att rika människor var både bättre människor och mer framgångsrika än alla andra. Det vill säga, bara dumheter. Jag kan också avslöja ”hemligheten”… ”Det är bättre att börja spara tidigt och investera klokt än att konsumera skräp och slösa bort pengar”. ”Den boken rekommenderas inte av Besser !!”

Money: Master the Game by Tony Robbins

Även det en popular amerikansk investeringsbok. Boken kom ut 2014 och som direkt blev en bestseller. Underrubriken var: “7 Simple Steps to Financial Freedom”. Jag har inte läst just den här boken men väl uppföljaren som kom ut 2017: ” Unshakeable: Your Guide to Financial Freedom” med underrubriken: ”Creating Peace of Mind in a World of Volatility”. På framsidan står även: ”Step-by-Step Guide to Money Mastery” vilket säger det mesta om boken.

Båda böckerna har en typiskt något förenklad syn på hur man bör investera och hantera sin privatekonomi för att ”bli långsiktigt framgångsrik”. Tony Robbins har samlat information från och om de flesta framgångsrika investerare, bl.a. via intervjuer, och sen gjort en sammanställning. Men även Tony Robbins är mest egocentrerad och skryter om hur stor förmögenhet han byggt upp och hur viktigt han själv tycker att det är. Åter är det samma sak, ”att vara rik är detsamma som att vara framgångsrik” vilket många i USA ( och kanske även i Sverige…) tror på. Besser gillar det som är ”enkelt och effektivt” när det gäller aktier och investeringar, och visst var boken hyfsat OK, men den lämnade en besk eftersmak och inga djupare spår efter sig. ”En hyfsat OK investeringsbok men inte mer enligt Besser”

The Intelligent Investor by Benjamin Graham

En av de verkligt klassiska investerarböckerna som kom ut redan 1949. Av många ansedd som den definitiva investeringsbibeln. Det är också en av de böcker som mest influerat Warren Buffet (WB) där Benjamin Graham (BG) också var WB s lärare och professor på Columbia University. Bokens senare utgåva har underrubriken: “The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel”.

Boken beskriver grunderna för det som numera kallas ”Value Investing” och som går ut på att skydda och bevara aktiers värde i relation till pris och risk. ”Price is what you pay,  Value is what you get” är den klassiska beskrivningen. The Intelligen Investor är en ganska tung bok att plöja igenom och kräver också hyfsat goda kunskaper i företagsekonomi och finansanalys. Besser läste boken för många år sen och den ger en bra inblick i djupare ”Value Analysis” men är inget som rekommenderas för nybörjare. Besser anser numera att djupare VA analys av aktier är klart övervärderat, men boken är fortfarande en klassiker. ”En bok man bör ha läst om man vill vara en seriös aktieinvesterare säger Besser”

A Random Walk Down Wall Street by Burton Malkiel

Ytterligare en klassiker som publicerades första gången redan 1973. Boken är en komplett genomgång av allt som man behöver veta som aktieinvesterare, och även en av bästa investeringsböcker Besser läst. ”A Random Walk” har uppgraderats kontinuerligt sen den kom ut och den senaste upplagan från 2016 är den som numera finns i Bessers bokhylla. Jag läste om boken för ett år sen och den var ännu bättre än den tidigare upplagan.

Underrubriken på senaste upplagan är: ”The Time-Tested Strategy for Successful Investing”. Burton Malkiel (BM) argumenterar för att det mesta inom aktier och investeringar är så komplext att det för vanliga aktieinvesterare inte spelar någon roll hur man läser bolagens resultat och balansräkningar. Även proffs och fondförvaltare klarar inte av att analysera och förutsäga aktiemarknaden, så bästa rådet enligt BM är att satsa på indexfonder. BM argumenterar alltså helt mot den VA analys som BG förespråkar i The Intelligent Investor. Det är lite samma strategi som Besser har med egna aktier i en bred aktieportfölj (eller en egen aktiefond..) som ligger nära index och ger regelbundna utdelningar. ”En av de bästa investerarböcker jag läst och en bok som absolut bör finnas i bokhyllan enligt Besser”

The Richest Man in Babylon by George Clason

En tredje klassiker som kom ut redan 1926, men en bok med en lite annorlunda vinkling. Det här är inte en vanlig investeringsbok utan mer en bok om råd, regler och sunt förnuft för ”en välskött privatekonomi”. Boken beskriver hur man sparar, förvaltar, skyddar och ökar sina privata finanser. Det är ett antal fristående fiktiva berättelser som utspelar sig i Babylon redan för över 8.000 år sen, och som ger alla de grundläggande villkor som krävts för att bygga en stabil och solid privatekonomi ända sedan vår civilisation startade.

Jag har självklart läst boken flera gånger och även recenserat den här på bloggen (dec 2017), så det det blir inga mer detaljer. Det är en lättläst bok som bygger på sunt förnuft för alla fundamentala delar av privatekonomi och en bra finansiell grundkurs ”En bok som alla investerare borde läsa, helst innan man börjar investera … 🙂 . Rekommenderas starkt av Besser”

De tre böcker som rekommenderas av Besser är alla klassiker som kom ut för många år sen (1926, 1949 och 1973) men som fortfarande är helt aktuella. Bra böcker håller länge… 🙂 . Om du inte läst dem så köp dem på bokus eller adlibris och läs på. Du blir antagligen en bättre investerare.

Privatekonomi

Behöver man en privat förmögenhet? Självklart inte säger Besser. Det som lyser igenom i nästan alla nyare investeringsböcker, främst de som kommer från USA, är att pengar är extremt viktigt och att hela din sociala situation och framgång här i livet är beroende på hur ”rik” du är. Det är kanske en funktion av att det saknas många gemensamma sociala funktioner och socialt säkerhetsnät i USA. I USA måste man själv betala för mycket av det som vi i Sverige tar för givet och som är gratis. Det gäller framför allt sjukvård, åldringsvård och skolor.

Men även Sverige är på väg mot att bli ett annat samhälle, oberoende av vad vi tycker om det. Det sociala skyddsnätet blir allt glesare och de gemensamma sociala funktionerna får allt sämre kvalite. Numera får man betala privat även  Sverige  om man vill ha lite bättre kvalite på social service. Det gäller allt från tandläkare, sjukvård och skolor till pension och bostäder. Det kostar mer, även i Sverige, att ha ”ett hyfsat bra liv” numera. Höga skatter är inte detsamma som hög kvalite på social service även om många politiker tror det.

”En välskött privatekonomi” blir alltså allt viktigare även här hemma i Sverige. Det gäller ännu mer för framtiden med lägre pensioner, högre skatter och antagligen ännu högre kostnader för en ”något bättre social service”. Det kommer att finnas fler privata initiativ och fler möjligheter att välja, men det kommer också att kosta mer att utnyttja dessa möjligheter. För alla framtida pensionärer gäller det att spara och investera redan idag. Framtidens pensionärer och framtidens samhälle kommer att kräva ännu mer av ”en välskött privatekonomi” för att leva ett bra liv. Tag varning….

Slutsats

Att bygga upp kunskap genom att läsa bra böcker om investeringar är självklart viktigt för att bli mer framgångsrik som aktieinvesterare. Det gäller allt från fundamentala tankar och sunt förnuft (The Richest Man…) till avancerad värdeanalys VA (The Intelligent Investor….), men också för att få en bra överblick generellt över investeringar och aktier (A Random Walk…).

Besser rekommenderar starkt de tre senare böckerna, som alla har en given plats i investerarbokhyllan. Det finns naturligtvis många fler bra böcker om ”aktier och investeringar” så att börja bygga en bra samling investeringsböcker är även det i sig självt ”en bra investering i kunskap” 🙂 .

Man behöver kanske inte ha en egen förmögenhet eller vara mångmiljonär, men att ha ”en välskött privatekonomi” kommer garanterat att behövas för att i framtiden kunna leva ”ett hyfsat bra liv” även i Sverige.

”Önsketänkande är inte en smart investeringsstrategi när det gäller aktier” som Besser bruka säga….  🙂 . Men det gäller även för hur samhällsutvecklingen blir framöver. Bäst är att redan nu förbereda sig på att vi får ”ett annorlunda samhälle” i framtiden.

Besser

Det blir som vanligt några fundamentala frågor och svar. Just framtiden är naturligtvis viktig när det gäller aktieinvesteringar. Frågor typ, ”Hur kommer bolaget och aktien att utvecklas i framtiden?” är en viktig fråga när det gäller enskilda aktier. Men ännu viktigare är frågan hur dagens samhälle kommer att utvecklas framöver.

Så här skrev jag i ett tidigare inlägg om samhällsutvecklingen..

Hur blir framtiden?

”Om man har goda kunskap inom ett område och dessutom har erfarenhet så blir man bättre på att gissa. Men rent allmänt är det svårt att gissa om framtiden som ligger långt bort. Självklart är de flesta (nästan alla?) människor framtidsoptimister som både hoppas och tror att utvecklingen går framåt rent generellt.

Men det gäller inte hela det svenska samhället. Stora grupper kommer att få det sämre när det blir förändringar och omfördelningar i samhället. ”

Det gamla svenska folkhemmet, där alla hade en relativt positiv ekonomi och jämn välfärd, finns inte längre. Det är många svenskar som hamnat i ”lyxfällan” och det finns idag stora grupper med negativ ekonomi och livsstil i Sverige. Och det kommer att bli allt större skillnader och spänningar i framtiden. Främst mellan de som har en bra och välskött privatekonomi och de som inte har det. Det gäller att redan idag se om sitt hus i tid. Det blir allt viktigare att välja sida och bestämma hur man själv vill ha sin privatekonomi. Framför allt gäller det för framtidens pensionärer som måste ta ett större ansvar för sin egen framtid och och sin egen pension.

Hur hanterar man framtiden?

Oberoende av om det gäller aktier eller samhällsutvecklingen så finns det (som jag ser det…) tre förhållningssätt att hantera ”framtiden”.

1) Att styra framtiden….  Många tror att de  kan bestämma, styra och ställa när det gäller framtiden. Om man är van att ha makt och resurser så är det lätt att tro att man också själv kan bestämma eller åtminstone styra det mesta i framtiden rent allmänt. Det är ofta en vana från jobbet där man är (varit…) en drivande chef och bestämmer hur saker och ting skall vara. Så fungerar det inte ute i verkligheten.

Det gäller både aktier och samhället. Att påverka, styra och bestämma kursutvecklingen i en aktie kräver att man är med i bolagets styrelse, är VD eller med i ledningsgruppen. Men även då är det svårt för enskilda bolag att stå emot börsutvecklingen och en större börsnedgång. Som ”vanlig aktieägare”  har man ingen möjlighet alls att styra och påverka aktiekursen (åtminstone på laglig väg…. 🙂 .

Att påverka samhället genom politik och röstning kräver att man sitter som minister i regeringsställning. Inte ens de flesta av våra valda riksdagsledamöter har något större inflytande på samhällsutvecklingen. ”En vanlig medborgare” kan i stort sett inte styra något alls i samhället, och har heller inget inflytande på hur samhället utvecklas.

Självklart skall man dra sitt strå till stacken (genom att t.ex. sopsortera… 🙂 men att tro att man som enskild person kan bestämma och styra i samhället är bara dumheter. Möjligheterna att styra framtiden (utanför den egna personen, närmaste omgivningen och den egna privatekonomin) är klart överskattade!

2) Att förutsäga framtiden…  Om man har kunskap och erfarenhet så kan man kanske gissa vad som kommer att hända i framtiden. Det blir aldrig 100 % rätt men desto mer kunskap och erfarenhet man har dessto bättre blir gissningarna…  🙂

Att ha en bred kunskap och erfarenhet ger stora fördelar när det gäller att förbereda sig på samhällets förändringar. Det är väl använd tid att läsa böcker, rapporter och ett (snävt…) urval av media för att få förståelse och en bra bild av både gårdagens och dagens samhälle. Då blir det också enklare förutsäga hur utvecklingen blir i framtidens samhälle. Man kan kanske inte påverka samhällets utveckling, med på det personliga planet kan man göra mycket genom att planera, förbereda sig och vara proaktiv inför de förändringar som kommer.

Att redan nu vara proaktiv i stället för att senare tvingas bli reaktiv är en de stora fördelarna med att kunna gissa och förutsäga hur framtiden blir. Kort sagt kan man säga att… ”de som nu är proaktiva blir vinnare och de som senare tvingas bli reaktiva blir förlorarna i framtidens samhälle.”

Det vi också enkelt kan konstatera är att egen planering, egna initiativ och egna insatser kommer att behövas allt mer i framtiden. Det gäller allt från privatekonomi till hälsa och sjukvård. Tag varning…

Genom att följa samhällsutvecklingen med egen kunskap och erfarenhet, så blir det lättare att förutsäga hur samhället utvecklas framöver. Breda och relevanta informationskällor gör att analysen blir mer träffsäker….

Det samma gäller faktiskt även aktier och bolag. Att följa upp ett bolags historik och utveckling under många år ger en bra bild även av hur bolagets framtid blir. En grundläggande parameter är naturligtvis att bolaget har ”starka och långsiktiga huvudägare” som både kan planera och genomföra de strategier som bolaget utvecklar. Det brukar också gå snabbare att implementera nödvändiga förändringar i strategi och taktik om bolaget har en klok, kompetent och dominerande huvudägare.

3) Att ignorera framtiden…. Det låter kanske lite motsägelsefullt men bland det smartaste man kan göra är att också ignorera och strunta i framtiden.

Det beror naturligtvis på vilken framtid det handlar om. I princip gäller det att kunna skilja på 1) den framtid som påverkar just ditt liv och din framtida situation, dvs det som du kan agera proaktivt på, och 2) den framtid som i de flesta fall inte är relevant för dig och din familj, dvs det som du kan ignorera och strunta i

Det finns massor av negativa nyheter om krig och elände på många platser i fjärran länder. Dagens nyhetsflöde är (i nästan alla media…) mest baserat på krig, terror, olyckor och annat elände. Det mesta av den här rapporteringen är inget som enskilda svenskar kan påverka eller blir påverkade av. Då bör man inte heller ta åt sig och ta in all den negativa nyhetsrapportering som hela tiden svämmar över i media.

Två goda råd från Besser (igen…. 🙂 ) 1) Lägg mindre tid på att följa ”nyhetsflödet”, det räcker med en uppdatering någon gång per dag, och 2) Välj nyhetsmedia noga, de flesta har bara samma elände och sensationer att erbjuda.

Värden kommer inte att gå under, några få får det sämre eller råkar ut för olyckor, men många runt om i värden kommer att få det bättre, även om det inte framgår av medierapporteringen. Du kan (i stor utsträckning…) själv välja hur du vill uppfatta både värden och framtiden.…  

Det finns även massor av helt betydelselösa nyheter i (sociala…) media om allt från TV serier till mediakändisar. Att följa personligt skvaller och rykten är mest bara bortkastad tid. Att lägga tid och energi på att följa vad några kändisar gör, i stället för att göra något själv som kan förbättra din egen framtid, är inte speciellt smart. Självklart skall man avsätta tid för nöjen och socialt umgänge, men då är det bättre att göra det IRL med ”riktiga människor”.

”Man kan alltid lära sig något nytt och nyttigt om man umgås med kloka och förståndiga personer”..…  säger Besser  🙂

Ett till gott råd från Besser är att oftare gå off-line och därmed begränsa nyhetsflödet och konsumtionen av sociala media. Lägg mer tid på riktig kunskap genom att läsa fler fackböcker och umgås mer med kloka och förnuftiga människor, med vänner, familj och arbetskamrater….

När det gäller aktieinvesteringar är det ganska enkelt. Ignorera framtiden för de flesta bolag och aktier. Man behöver inte alls bry sig om de bolag och aktier som man ändå inte kommer att investera i. Det förutsätter naturligtvis att man redan har gjort hemläxan enlig steg 2 ovan. Nämligen att genom kunskap och erfarenhet redan i förväg kunnat förutsäga (och gissa..) vilka bolag som långsiktigt kan utvecklas positivt….  .

Önsketänkande och slumpmässiga investeringar är inget som Besser rekommenderar, även om man kanske missar någon ”kursraket” ibland.

Det man också måste göra är att riskbegränsa sina investeringar genom att ha en bred och diversifierad aktieportfölj av ”stora, stabila och lönsamma bolag”. Det räcker inte med några få bolag i portföljen. Minst 10, och helst 15 bolag behövs i en bred aktieportfölj. Vilka bolag man har är inte så viktigt, huvudsaken är att de uppfyller de krav du har ställt enligt steg 2 ovan. Sen måste man naturligtvis också spara och ”investera regelbundet” så att portföljen växer över åren, både med nytt investeringskapital och utdelningar från portföljbolagen.

Slutsats

Att tro att ”vanliga människor” kan styra framtiden och världen är bara dumheter. Det gäller både samhället och aktiekurser.

Det som däremot alla kan göra, är att förbereda sig och redan idag anpassa sig till de förändringar som kommer i framtiden. ”När det gäller samhällets utveckling är det bättre att vara proaktiv än reaktiv”… säger Besser   🙂

Men det kräver att man skaffar sig både kunskap och erfarenhet av samhällsutvecklingen och gör en klok analys för att få en realistisk bild av framtidens samhälle. Att ligga steget före alla andra ger helt andra möjligheter att få ”ett hyfsat bra liv” även i framtiden.

”Planera för framtiden idag, i morgon kan det vara för sent”  är ett annat sätt att se på saken. När det gäller privatekonomin så är en långsiktig och riskbegränsad aktieportfölj en bra början…  🙂

Besser

Välkommen tillbaka efter sommaren till ”en något annorlunda blogg” om investeringar och privatekonomi. Det blir en lite udda blandning av mer fundamentala tankar kring investeringar i allmänhet och fördjupningar i privatekonomi från mer okända fakta, rapporter och redovisningar.

En av tankarna med bloggen är att ta fram den information som aldrig visas i media men som ger djupare kunskap och erfarenhet inom privatekonomi rent allmänt. Det blir också lite längre inlägg, typ teoretiska föreläsning med inslag av ”Besserwisser” attityd, därav namnet… 🙂  Normalt blir det ett inlägg varannan vecka, oftast inlagda fredag morgon. Nu kör vi…

Finansinspektionen (FI) kom i juni ut med en rapport om ”Svenska konsumtionslån”. Det är en gedigen rapport för alla nya konsumtionslån tagna under 2018 med många inblandade parter. Rapporten omfattar 34 olika finansbolag (långivare…) och även stickprov gjorda bland drygt 381.000 hushåll (låntagare…)

Som vanligt dyker Besser ner på djupet och hittar några oväntade (?) siffror för hur lånesituation och privatekonomi ser ut hos många svenska hushåll idag. Jag går igenom varje kapitel för sig med mina kommentarer….

Sammanfattning

”Eftersom konsumtionslån står för 18 procent av hushållens skulder utgör de endast en begränsad stabilitetsrisk i dagsläget.”

Ja, så är det i teorin, men bostadslånen är (borde vara …) så mycket större (stora lån under lång tid…), och konsumtionslån borde normalt vara rätt sällsynta. De är ”ganska speciella” som vi ser lite senare.

”Vart sjunde lån har inneburit ett inkassokrav för låntagaren. Det tyder på att många låntagare kan ha betalningssvårigheter”

Det visar sig vara som vi trodde, cirka 15% av alla hushåll som tar konsumtionslån har så dålig privatekonomi att de inte kunde betala tillbaka även sina mindre konsumtionslån under 2018. Ganska dyster info.

Nuläge

”konsumtionslån står för över hälften av hushållens skuldbetalningar.” och ”Hushåll med stora skulder binder upp en stor del av sin framtida inkomst i räntebetalningar och amorteringar. Om hushållens ekonomiska förutsättningar förändras kan de få svårt att klara dessa åtaganden”

Rent statistiskt så är skuldbetalningarna för konsumtionslån (18 % av lånen) större än för bostadslånen (82 % av lånen). Helt fantastiskt. Numera är alltså konsumtionslån en större kostnad för svenska hushåll än alla svenska bostadslån tillsammans. Hur har vi hamnat här….?

För 20 år sen var konsumtionslån mindre än 5 % av hushållens skulder, men de senaste åren har just enkla konsumtionslån (typ SMS lån, Kreditkort, Blankolån och Köpkrediter) exploderat. Mer dyster info nedan….

Jag gissar att en stor andel av de hushåll som har konsumtionslån är unga hushåll med en svag ekonomi och låga inkomster som saknar ägd bostad och därmed även bostadslån. Hela livsstilen och privatekonomin är baserad på inköp med krediter och smålån. Självklart saknar man då också ekonomiska marginaler och buffert för oväntade utgifter.

Det är just de hushållen som kommer att drabbas värst när (inte om…) räntan går upp, konsumtionen går ner och arbetslösheten stiger. En stor varning för konsumtionslån rent allmänt säger Besser.

Men även bolånen  har förändrats de senaste åren. Numera har de flesta bolånen låga räntor på stora skulder med minimala amorteringar. Då kommer även högavlönade och högbelånade hushåll med stora bolån som inte amorterats att drabbas när räntan går upp. En varning även för onödigt stora bolån säger Besser. (Visar åter hur viktigt det är med ”finansiell balans” även för högavlönade…)

”Bolagen i kartläggningen har ökat sin nyutlåning med 103 procent – eller 7 procent om året i genomsnitt – sedan 2008” och ” Ungefär 344 000 låntagare med nya revolverande krediter ingår i FI:s stickprov. Majoriteten av dessa lån var mindre än 2 000 kronor”

Det visar sig att ”revolverade krediter” är det samma som kreditkortsskulder. Där ligger mer än 50 % under 2 tkr  och 85 % ligger under 10 tkr. Det låter inte så farligt, men problemet för de flesta hushåll med svag privatekonomi är att de aldrig blir av ens med sina mindre kreditkortsskulder, som hela tiden rullas framåt med höga räntor. En stor varning för att använda kreditkort för en livsstil med nya inköp och shopping säger Besser… 🙂

Låntagare

”De som har både bolån och stora konsumtionslån har de högsta skuldkvoterna och betalar störst andel av inkomsten i räntor och amorteringar.” och ”Låntagare som bor utanför storstadsregionerna (kategorin Övriga landet) tar över hälften av konsumtionslånen”

Ganska självklart så finns det många hushåll med både bolån och konsumtionslån i ”storstäderna” (Sth, Gbg och Mmö) men det fantastiska är att mer än 50 % av alla konsumtionslån går till övriga landet där bostadspriserna ligger väsentligt under de priser som gäller i ”större städer” och ”övriga städer” (dvs de 19 största städerna i Sverige). Jag gissar att det är många låginkomsttagare ute i landet som försöker leva ett ”lyxliv” av samma typ som de medel och höginkomsttagare som bor i ”stan” och som syns i media. Tyvärr blir det mest ”Lyxfällan” av den livsstilen. Att shoppa och leva på kredit är är inget Besser rekommenderar. (Behöver kanske upprepas…. ??  🙂 )

”Stora lån växer snabbt”

”Det har blivit allt vanligare med konsumtionslån. Volymen nya lån som understiger 50 000 kronor har lite mer än fördubblats sedan 2008 . Det sammanfaller med ökad e-handel och att köp på internet oftare finansieras med revolverande krediter.”

Numera spelar det inge roll vad du köper (från T-shirts till bilar) eller var du köper (från små lokala småbutiker till e-handel från globala jättebolag), det finns alltid villiga finansbolag som fixar en kredit till köpet. Självklart är det inte säljbolaget själv som står för krediten. Det finns en uppsjö av finansbolag (minst 34 st…) som i bakgrunden ger konsumtionslån till allt och alla, och där säljaren får en bra provision av de krediter han lyckas förmedla. Kontantkunder är det man minst vill ha, kreditkunder är numera mycket lönsammare både för säljbolag och finansbranschen.

”De med tidigare skulder har högst skuldkvoter”

 

”FI beräknar här kvoten som låntagarens totala skuld genom årsinkomst efter skatt. En hög skuldkvot innebär att en större del av låntagarens inkomst går till räntebetalningar och eventuella amorteringar. Den genomsnittliga skuldkvoten i stickprovet är 364 procent.”

Ganska självklart igen. Om man redan tidigare har skulder och får nya skulder så får man också en större skuldkvot. Det som visar sig här är att trots man har högre löner i storstäderna så ökar även skuldkvoten rejält när boendekostnaderna skenar. Man kan räkna med att bostadskostnader fyrdubblas i Stockholm jämfört med ”övriga landet”. Då hjälper inga löneökningar alls, speciellt inte med en marginalskatt på 50 % för de allra flesta.

(Här är en av anledningarna till att många yngre medel och höginkomsttagare i Stockholm inte aktiesparar i speciellt stor omfattning. Det finns helt enkelt inga marginaler kvar att spara av.)

Det visar sig att den genomsnittliga skuldkvoten är 465 % i Stockholm, 400 % i Göteborg och 380 % i Malmö. Men av alla svenska hushåll som redan hade bolån och som tog ett nytt konsumtionslån under 2018 hade en genomsnittlig skuldkvot på 601 %. Det fantastiska är också att alla hushåll med bolån hade en genomsnittlig skuldbetalning på drygt 32,5 % av inkomsten.

Det betyder att det finns många svenska hushåll med både bolån och konsumtionslån, främst i storstäderna, som har ännu högre skuldkvot och skuldbetalningar. Med skuldkvoter på  mellan 700 till 800 % och med skuldbetalningar på över 50 % av inkomsten redan idag, blir det kärvt även för medel- och högavlönade hushåll när räntorna går upp och konjunkturen viker neråt. Då finns det inte utrymme för sparande, amorteringar eller ekonomisk buffert ens för höginkomsttagare.

Kostnader för att låna

”Nästan vart sjunde lån används för att betala av tidigare lån, visar FI:s kartläggning. De flesta konsumtionslån är små och många är dyra i relation till storleken. Små lån kan dessutom förvärra situationen för en redan utsatt låntagare och i värsta fall vara början på en skuldspiral”

Om man redan har hög skuldsättning och av slentrian eller nödvändighet fortsätter att ta nya lån för ytterligare konsumtion eller shopping så är man på ett sluttande plan. Det blir den klassiska ”lyxfällan” där en ”lyxig livsstil” betalas med kreditkort och nya konsumtionslån.

Det stora problemet är att man alltid kan få nya lån för varje nytt inköp man gör. Det finns inga spärrar mot antalet lån eller total skuldsättning, och alla säljare vill numera öka lönsamheten med nya finanskrediter.

”Annuitetslån kostar mer än lån med rak amortering”

”Ungefär 75 procent av lånen med redovisad amorteringstyp i kartläggningen är annuitetslån. Annuiteter är vanligast bland lån som har en annan säkerhet än bostad och de har ofta en högre nominell ränta än lån med rak amortering.”

En av de klassiska skuldfällorna är att ta ett annuitetslån. Det är tyvärr många som inte förstår tankarna bakom annuitet. Det låter lockande att få ”samma kostnad varje månad” när man tar ett nytt lån, men i verkligheten så kan finansbolaget ändra räntan när som helst.  Ofta gör man det efter någon tid, då blir det samma belopp, men ytterligar flera månader att betala av skulden på. Den totala lånekostnaden ökar bara ännu mer.

Vill man efter någon tid slutbetala ett annuitetslån så blir det ytterligare en obehaglig överraskning. Alla de avgifter man betalat in hitintills är mest räntekostnader och större delen av lånet finns fortfarande kvar, även efter många år av regelbundna månadsinbetalningar. Typexempel är att efter 50 % av kredittiden så återstår 75 % av skulden. Inte så kul att upptäcka efter många år med höga månadsbetalningar. (Visas enkelt i grafisk form…) Tag varning….

Rapporten har ett typiskt exempel på beräknad återbetalningskostnad på ett blancolån. Man lånar 124 tkr (beg bil eller badrumsrenovering?) under 7 år och 9 månader (totalt 93 månader…) till en ränta på 8,3 % (fast under hela löptiden..) . För rak amortering blir kostnaden 40,3 tkr och för ett annuitetslån 44,5 tkr. En skillnad på 4,3 tkr eller drygt 10 %. Det betyder att man betalar 32 eller 35 % av lånet i rena kreditkostnader. Under drygt 7 år betalar man mer än 5.000.- i snittränta varje år. Inte så kul att betala av skulden varje månad de sista åren, när värdet är borta (beg bil) eller nyhetens behag försvunnit (nytt badrum). Om man vill slutbetala lånet lite tidigare så blir det ofta en ”obehaglig överraskning”. (se ovan)

Sen har vi alla ”kreditförmedlare”, typ Lendo, Advisa och Zmarta . De gör dyr reklam för att ”sänka månadskostnaden genom att samla lånen” men verkligheten är att den totala lånekostnaden blir ännu mycket större när kredittiden förlängs och kreditförmedlarens provision skall betalas. Vem  betalar annars för ”kreditförmedlarens” stora annonser och höga vinster? (”Det är alltid kunden som betalar”, säger Besser. Undvik alla kreditförmedlare är ytterligare en rekommendation…. )

Låntagares betalningsförmåga

”Stresstester visar att många låntagare kan behöva betala mer än halva sin inkomst efter skatt i ränta och amorteringar om räntan ökar. De låntagarna kan få betalningsproblem eller vara tvungna att dra ned på sin konsumtion.”

Ganska självklart finns det ”många låntagare” som kan få stora problem framöver. Om det blir allt fler i samma situation kommer även den totala konsumtionen att minska i Sverige och då har vi en nedåtgående spiral mot en lågkonjunktur. Den kan komma tidigare än vi tror….

Påminnelseavgifter och inkassokrav…

När det gäller betalningspåminnelser med påminnelseavgifter så säger rapporten….”Bland låntagarna med revolverande krediter var andelen 55 procent under kreditens första tio månader.”.

Mer än hälften av alla med kontokortsskulder fick inom ett år en extra påminnelseavgift för att man inte betalat sina skulder i tid. Ganska dyster info.

När det gäller lite värre problem med upprepade missade betalningsanmärkningar så går skulden vidare till inkasso. När det gäller vanliga blancolån så säger rapporten….”Mer än var sjätte låntagare som tagit ett blancolån hos ett konsumentkreditinstitut har fått ett inkassokrav.”

Även om inte alla kraven går vidare till verklig inkasso så har cirka 18 % av låntagarna fått inkassokrav. Det visar hur allvarlig situationen är för många svenska hushåll. Även det ganska dyster info.

Bessers sammanfattning…

Det finns massor av siffror i rapporten men det mesta är bara statistik på längden och tvären. Det som visar sig är de extrema skillnaderna mellan att ta ett lån från någon av storbankerna och från ett av konsumentkreditinstituten (KKRI). Tar man ett normalt konsumtionslån på 5 till 10 tkr i en bank så kan man betala runt 5 till 7 % i effektiv ränta under ett eller två års tid. Om man tar samma lån från ett kreditinstitut så kan man betala 238 % i effektiv ränta per år (enligt ett exempel i rapporten…!!) under många, långa år. Det är den totala lånekostnaden som blir den stora skillnaden.

Ockerlagar?

Finns det inga ”ockerlagar” i Sverige? Som vanligt har vi mest inkompetenta politiker i Sverige. De ockerlagar som fanns för 50 år sen är alla borta sen länge, och många svenskar har de senaste 25 åren därför fastnat i lånefällan hos oseriösa finansbolag. Det har varit allt från kreditinstitutens hårdsålda blancolån och finanskredit på vanliga inköp till gratis kreditkort och SMS-lån inriktade mot tonåringar.  Bakom FI´s statistiksiffror döljer sig många personliga tragedier som ingen politiker vill ta ansvar för.

Nu har vi sent om sider återfått en lagstiftning mot oseriösa ränteupplägg. Sen 1 september 2018 har vi nu en lag om ”högkostnadskrediter” inom konsumentlagstiftningen. Det betyder att max skuldränta nu får vara 40 % över referensräntan (reporäntan) och max total kreditkostnad får vara 100 % av lånebeloppet, dock exkl. fakturaavgifter och uppläggningskostnader.

Fram till 1/9 2018 så låg ungefär 47 % av alla blankolån och 27 % av alla KKRI lån över värdena för högkostnadskrediter, (tänk 100 tusentals SMS lån till tonåringar….). Så illa har det alltså varit. Numera har finansbolagen istället höjt både uppläggningskostnader och fakturaavgifter, och där finns det inga gränser alls. Något att kolla nästa gång ni tar ett nytt lån… 🙂

Men nya lagar hjälper inte alltid. Om vi tar ett godkänt konsumtionslån från ett KKRI på t.ex. 100 tkr med 39 % ränta och rak amortering på cirka 5 år så blir den totala kreditkostnaden fortfarande upp mot 100 tkr. Då har vi inte räknat med uppläggnings- och fakturaavgifter. Ganska surt att man betalt dubbla kostnaden med 100 tkr extra efter 5 års betalning av alla räkningar. Det blir 20.000.- per år bara i räntekostnad för något som har mycket lite kvar av värdet efter 5 år.

Även med lägre ränta blir kreditkostnaden runt 100 % om man ökar kredittiden. Det är därför som alla finansbolag vill ha långa avbetalningstider. Det är så finansbolagen skapar sina vinster….

Konsumtionslån OK?

Finns det några tillfällen då det är OK med konsumtionslån enligt Besser? Ja det finns det faktiskt. Att köpa en (begagnad..) bil för att ta sig till ett nytt jobb är ett OK lån. Men då skall man inte köpa ”en mycket fin bil” (300 tkr) eller ”en riktigt fin bil” (150 tkr) utan ”en helt OK bil” (för 50 tkr) för att ta sig från A till B och inte för att imponera på grannarna. Skall man köpa en ”ny motorbåt” på kredit? Svar nej! Skall man använda sina kreditkort som uttagsautomater för shopping? Svar nej! Skall man köpa sina semesterresor på kredit? Svar nej!

För det vanliga livet så gäller att man får ”rätta mun efter matsäcken” och även ”spara först för att köpa sen”.  Konsumtionslån är inte bara dyra, de är också dåliga för den långsiktiga privatekonomin. Den bästa vägen är: 1) först jobba och få lön, 2) sen betala livets omkostnader, 3) och sen spara en bra bit av överskottet. Då har man antagligen råd med den övriga konsumtionen utan att ta några konsumtionslån…. 🙂

Senaste nytt

Jag kan inte låta bli att citera en text från TT i veckan (den 20/8). Så här ser kanske framtiden ut för konsumtionslån även i Sverige…

”I ryska shoppinggallerior syns ett nytt fenomen – maskiner där köpsugna kan mata in passet och sedan få ett litet lån på ett par minuter. Apparaterna, med skyhöga räntor på lånen, är ännu ett tecken på en lånefest som oroar.”

Det är inte bara i Sverige vi har (och får…) problem med konsumtionslån. De senaste tio åren sen finanskrisen 2008 (”sub prime”) så har den globala ekonomin ökat på även konsumtionslånen runt om i värden. Det blir antagligen fler länder som får problem och därmed förstärks även den globala nedgången. En ganska dyster gissning….

Slutsats

”Det är dyrt att vara fattig” är ett gammalt svenskt ordspråk och det stämmer fortfarande, speciellt  när det gäller konsumtionslån, kontokortsskulder och blancokrediter.

Därför är det fortfarande viktigt att ha en ”välskött privatekonomi” oberoende av vilka inkomster och intäkter man har. Att undvika alla former av konsumtionslån och speciellt annuitetslån är en ”stark rekommendation” från Besser… 🙂

(Med detta sagt så har även Bessser haft annuitetslån. Det var en köksrenovering för många år sen där det blev ett annuitetslån på 8 år. De vanliga bolånen, med rak ammortering, minskade för varje inbetalning, men annuitetslånet fortsatte på hög nivå under alla år. Vi firade med champagne efter sista månadsbetalningen… 🙂 )

Självklart skall man både ha och använda kreditkort och betalkort. Tricket är att inte köpa för mycket på kreditkortet utan betala alla utgifter varje månad. Då blir kreditkortet mer som ett betalkort men med en extra säkerhet att kunna ta en kortare kredit på några månader om det skulle behövas. Då kan även ett kreditkort göra nytta och samtidigt vara både ”bra och billigt”.

Ett av de stora problemen är all reklam som både finansbranschen och spelbolagen går ut med i media. Antingen kan man ”känna sig rik” genom att låna till shopping och konsumtion, eller så kan man ”enkelt bli rik” genom att spela på betting och nätcasino. Gå inte på den reklamen….

 Tyvärr finns det ingen som gör reklam för långsiktiga och kostnadseffektiva investeringar. Inte ens bankerna. Det finns ingen lönsamhet för ISK konton och egna aktier. Bankerna vill mest sälja sina egna dyra och dåliga aktiefonder. Besser rekommenderar som vanligt en egen långsiktig och riskbegränsad aktieportfölj…. 🙂

Besser

Så var det dags igen för en avstämning för mina aktieinvesteringar. Det blir som vanligt en kortare halvårsrapport. Oftare än så behöver man inte stämma av sina aktieinvesteringar om man är en långsiktig aktieinvesterare…. 🙂

Resultatet

Det är bara fyra fundamentala delar som är viktiga för min del när det gäller resultatet för det första halvåret.

Finansiering

Under det senaste halvåret har jag ökat mitt passiva investeringskapital med 108 tkr. Det mesta har varit regelbundet sparande, men också ränta och ”övriga oplanerade inkomster”.

Investering

Jag har totalt köpt 2.950 aktier i 4 bolag för 336 tkr (varav 61 tkr är utdelningar) under senaste halvåret. Det har varit 1.350 aktier till min aktiefond och 1.600 aktier till min aktieportfölj. Jag kommer att fortsätta köpa regelbundet under resten av året. Vilka aktier eller hur många det blir vet jag inte, men det blir bara aktier som redan är förbestämda i fonden eller som platsar i portföljen.

(Aktiefonden består av bolag som jag av olika orsaker gillar och där jag köper regelbundet. Det är helt ovetenskapligt planerad ”indexfond”, som någon gång i framtiden kommer att innehålla 42.000 aktier fördelade på 35 bolag. (16 bolag på OMXS30, 16 bolag på övriga LC och 3 bolag på MC). Det är minst 500 aktier och max 3.000 aktier förutbestämda i varje bolag. Det blir ”en lagom blandning bra bolag”, alla med riskbegränsade aktier.

Till Aktieportföljen köper jag fritt, minst 500 eller max 1.500 aktier i bolag jag gillar när det är ”bra pris på bra bolag”. Det betyder att jag aldrig kan ha mer än 4.500 aktier i mina favoritbolag, och aldrig mindre än 500 aktier i de bolag som jag gillar och som platsar i fonden eller i portföljen.)

Avkastning

Det senaste halvåret har jag fått 60.840.- i utdelningar. Jag räknar bara med utdelningar som avkastning på mina aktieinvesteringar och behåller alltid alla mina aktier. Det blir ytterligare några utdelningar under resten av året, och för helåret 2019 kommer det att bli drygt 82 tkr i utdelningar. Utdelningarna återinvesteras alltid i nya aktier.

Kostnader

Hitintills i år så har haft kostnader på totalt 3.659 kronor. Jag har betalat 323.- i avgifter och courtage, och det blir 3.336.- i ISK skatt. Det kommer att bli minst lika mycket kostnader under resten av året, även om jag försöker undvika skatter och onödiga kostnader så gott det går… 🙂 . Totalt kommer skatt och avgifter ligga på cirka 10 % av avkastningen på årsbasis, vilket är helt OK jämfört med vanlig kapitalskatt på 30 %.

Balansen

Jag visar också balansen och status för mina aktieinvesteringar. Vilka aktier jag har är inte så viktigt. Jag är inte intresserad av enskilda aktier eller aktiers värde. För mig är mina aktier mer som en privat indexfond där jag själv tar hand om utdelningarna.

Det finns många bra bolag att välja mellan på OMXS LC och MC. Huvudsaken är att bolagen är ”stora, stabila och lönsamma” och helst också har ”långsiktiga huvudägare” och ”en stark balansräkning”. ”Det viktiga är inte att hitta enstaka vinnare, det viktigaste är att undvika alla förlorare” som jag ser det.

Den typen av bolag är lätta att hitta på börsen och kräver ingen avancerad finansanalys. En enkel, balanserad och riskbegränsad fond och portfölj är vad jag planerar för.

Tillgångar

Jag har idag totalt 16.650 aktier i 12 bolag, varav 9.650 aktier i 10 bolag i min aktiefond, och 7.000 aktier i 7 bolag i min aktieportfölj. Värdet på mina aktier är helt ointressant när jag bara räknar med ”absolut och realiserad avkastning” i form av utdelningar.

Skulder och Eget Kapital

Jag har inga skulder och heller inget fritt eget (investerings-….) kapital i varken aktiefonden eller aktieportföljen. Alla aktier är inköpta med ett separerat investeringskapital som ligger helt utanför mina aktier. Det betyder att värdet på eget kapital bokföringsmässigt är lika med värdet på tillgångarna, dvs värdet på alla aktier.

Jag är alltid 100 % fullinvesterad och jag har alltid 100 % aktier i både aktiefonden och aktieportföljen.

Investeringskapital

Däremot har jag ett separat investeringskapital som är allokerat för mina aktieinvesteringar. Det kapitalet är uppdelat på ett passivt och finansiellt sparande för framtida aktieinvesteringar och ett aktivt och operativt kapital för inköp av aktier. Det är mest en administrativ uppdelning för att enklare hålla reda på hur investeringskapitalet förändras både för finansiering (sparande…) och investeringar (inköp….). Även den dokumentationen är viktig tycker Besser…  🙂

Annorlunda investerare

Jag har tidigare nämnt att jag är en mycket annorlunda investerare som bara fokuserar på realiserad och absolut avkastning. Det är utdelningarna som är viktigast för mig. Jag är också nogrann med att separera aktier och kapital, främst från en ”investeringsanalytisk” utgångspunkt. Investeringskapital och aktier är två helt skilda saker som aldrig skall blandas ihop. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Mitt mål är att om några år få ett stort och stabilt kapitalflöde av utdelningar och det får jag genom att ha en allt större samling av bra aktier i min aktiefond och aktieportfölj. Alla aktier i både fond och portfölj är ”stora, stabila och riskbegränsade” så det borde inte bli några allt för stora negativa överraskningar framöver, även om utdelningarna kanske kommer att minska i några bolag.

Mål och medel…

Om ett framtida stabilt kapitalflöde är mitt mål, så är mina aktieinvesteringar bara ett medel som jag använder för att nå (ett av…) mina mål. Jag är inte speciellt intresserad av enskilda aktier eller bolag och jag gör heller inga reavinster eller reaförluster med mina aktier. ”Det blir en enkel, effektiv och riskbegränsad strategi för att få ett extra kassaflöde och en lågbeskattad inkomst av kapital någon gång i framtiden.” (riskbegränsad, kassaflöde och lågbeskattad är de viktiga orden här…. 🙂 )

Flummig?

Besser beskylls ibland för att vara flummig och svår att förstå. Kanske är det så? Besser är inte intresserad av aktier och då blir (kanske…??) några bloggläsare besvikna på mina inlägg. Om man är intresserad av enskilda aktier finns det några få hyfsat bra (och ganska många dåliga…!!) bloggar, artiklar och analyser att läsa. Besser gör själv aldrig några aktieanalyser, det behövs inte när det finns andra som gör det bättre…. 🙂

En del kanske tror att det mesta Besser skriver är mycket snack och liten verkstad, så nu blev det mer fakta och siffror som redovisades även om det inte finns plats för enskilda aktier. Resultatet av mina aktieinvesteringar så här långt framgår ganska tydligt av ovanstående siffror, tycker jag.

Slutsats

Första halvåret 2019 ser helt OK ut för mina aktieinvesteringar, och jag gissar att helåret 2019 också blir helt OK.

Det gäller att alltid skilja på mål och medel och att prioritera rätt i det valet. Det gäller för alla investeringar och det är mycket svårare än man kan tro! Tänk efter före…. 🙂

 ”Realiserad avkastning är viktigare än teoretiskt värde på enskilda aktier” och ”Investeringar i aktier är bara ett medel för att nå ett av mina mål”… säger Besser…. 🙂

Besser tar nu sommarlov och återkommer i slutet av augusti med fler kloka ord och nya fakta och kunskaper. Tills dess önskar jag alla bloggläsare en skön och avkopplande sommar.

Besser

 

Vad är en miljon? Vad kan man göra med en miljon? Hur mycket sparande behövs det för att få ihop till en miljon? Svåra eller enkla frågor, det beror på vem man frågar och vem som svarar…  🙂

Det som gäller är att tänka ”utanför boxen” som man brukar säga. Besser inser att han har några fördelar här och att han även har en annorlunda livssituation än många andra, så det gäller att vara lite ödmjuk även om det är svårt…  🙂

Det som stör mig är att det saknas mer grundläggande och fundamentala diskussioner i media om just att ”spara och investera” långsiktigt. Det gäller både sociala media (men undantag för några få bloggare i en ganska snäv bloggsfär, där Besser är en av dessa bloggare…) och vanliga ”gammelmedia” som tidningar, tidskrifter och TV.

Etablerade media

Det vi läser i dagstidningar och ser på TV är mest korta snuttar från nyheter och aktuella händelser. Visst är det viktigt att hänga med i den ekonomiska utvecklingen, men om man saknar de grundläggande diskussionerna och kunskaperna, så blir ”nyheterna” bara en serie obegripliga händelser.

Dagens media och journalister ägnar sig mest åt tyckande och redovisar lite fakta. Framför allt tar media inte upp mer grundläggande kunskaper och fakta som behövs för att förstå det som händer i dagens samhälle.

Kanske är det inte heller medias uppgift att upplysa och utbilda, men mycket av den kunskap som behövs för att få ”ett hyfsat bra liv” får man inte heller lära sig i skolan, oberoende av i vilken skolform man avslutar sina studier.

Den vanligaste vägen till den typen grundläggande kunskap är en uppfostran med flit och sparsamhet. Får man inte den kunskapen från början är det svårt att ta igen både kunskap och erfarenheter senare i livet. Men det är inte omöjligt. Läser man Bessers inlägg så lär man sig alltid något…  🙂

Sociala media

Går vi över till sociala media så är det mest plattformar där alla försöker visa egna bilder av ett önskat och framgångsrikt liv. Det blir både överdrifter och småsaker som visas och diskuteras. Skall man länka till andra så blir det ofta bara kändisskvaller där det gäller att hänga med och kommentera senaste nytt eller tycka till om kändisar.

Det blir mest ytliga synpunkter och kommentarer om oväsentliga ämnen som inte ger någon bestående kunskap. Den dystra sanningen är att sociala media också tar upp mycket av den tid som skulle kunna använts bättre. Till exempel till att lära sig mer om samhällets grundläggande värden.

Böcker

Besser brukar alltid framhålla att ”kunskap och erfarenhet” är två viktiga egenskaper för att bli framgångsrik inom investeringar. Men det gäller inte bara där. För att få ett hyfsat bra liv måste man alltid läsa fler böcker och öka sin kunskap inom alla livets områden. Vilket tyvärr många inte förstår eller gör. Det gäller inte att läsa fler deckare, romaner eller andra nöjesböcker utan att läsa fler faktaböcker.

Läs fler fackböcker och öka dina kunskaper inom livets alla områden, allt från hälsa och matvanor till teknik och investeringar. Det är nog ett av de bästa råden Besser kan ge…  🙂

Det gäller alltså för investeringar, även aktieinvesteringar. Men det är inte främst den kunskap inom finansanalys som man lär sig på universitet och högskolor som är viktig, vilket kanske många aktieinvesterare tror. Läroböcker har bara en begränsad användning. Det som främst behövs är den bredare och mer allmänna kunskap som erfarna investerare och författare delar med sig av.

Läser man den typen av böcker får man både kunskap och erfarenhet till en mycket låg kostnad.  Köp och läs fler böcker, säger Besser….  🙂

En miljon?

Nu till grundfrågan. Hur hanterar man en miljon? Besser tycker som vanligt helt annorlunda vilket exemplet nedan visar….

Om man har ett (bo- ) lån i banken på en miljon till en låg ränta så är man smart eller hur? En av Besssers vänner har sina bolån på Nordnet till en ränta på 0.95 % och han är ganska smart. Det tycker han själv också… 🙂

Om man har en miljon på sitt lönekonto i banken till 0,00 % (noll…) ränta så är man riktigt dum eller hur? Då får man ingen avkastning alls på sitt kapital och inflationen minskar värdet på sparkapitalet över tiden. Det är tyvärr inte en ovanlig situation, men inte speciellt smart.

Men nu kommer frågan. Vad vill du helst ha, en miljon i lån till låg ränta eller en miljon på bankkontot till noll ränta? Besser tycker det är bättre att ha en miljon på banken till nollränta än lån på en miljon med låg ränta…

De flesta jag pratar med har svårt för att förstå det här. ”Så kan man inte säga” och ”Det är två helt olika situationer” är två invändningar som jag brukar få.  Några säger också ”Så kan man inte resonera, det är inte en rättvis jämförelse”.

Det som man då inte förstår är den fundamenta skillnaden mellan att ha ett eget kapital eller att vara i skuld.

Om jag har en miljon på bankkontot så har jag ”full finansiell frihet”. Jag kan med några enkla knapptryckningar på datorn ta ut hela kapitalet och på några minuter flytta det till ett bättre räntekonto, en räntefond eller använda pengarna till investeringar. Till exempel att köpa aktier som ger bra avkastning i form av utdelningar. Men även andra investeringar kan göras som familjen, hälsa, vänskap och kunskap. Då behöver man inte använda hela miljonen och kan ändå investera i fler aktier till sin aktieportfölj.

Om jag har ett banklån med låg ränta så sitter jag fast i ett ”starkt finansiellt beroende” till banken. Jag kan inte flytta mina lån för att få en bättre ränta och om räntan höjs så måste jag betala ännu mer pengar till banken. Om jag flyttar och köper ny bostad så måste jag på nytt förhandla med banken och riskerar då att få sämre villkor. Då sitter man kvar i bankens järngrepp. Jag gissar att de flesta som läser den här bloggen förstår resonemanget….

Eller som Besser också brukar säga. ”Det är bättre att vara rik och frisk än att vara sjuk och fattig”. Ett uttalande som är nästan omöjligt att förstå för många svenskar. ”Så kan man inte säga, alla kan drabbas av olyckor” är en vanlig invändning.

Förklaringen

Det som jag menar med mina resonemang ovan är att det lönar sig att vara långsiktigt redan från början och att alltid både planera och jobba för att få ett bättre resultat. Det gäller allt från aktieinvesteringar till hälsa och livet i övrigt.

Kanske kommar de flesta aldrig att få ihop en miljon i eget kapital, men det som är viktigt är att förstå den mer grundläggande problemet. Det är bättre att vara sparsam och flitig än att tro och chansa på ”smarta upplägg” som har hög risk att förlora investeringskapital på ren dumhet och girighet. Att ha en ”bra finansiell balans” mellan skulder och tillgångar gör att hela livet blir så mycket lättare, oberoende av vilka andra investeringar du gör i livet.

Det gäller även hälsan. Också här krävs kunskap om vad som behövs för att behålla en god hälsa och hur man kan undvika olyckor. Sjukdomar och olyckor sker inte alltid slumpmässigt, även om alla kan ha otur ibland . Att sköta sig och träna, både fysiskt och psykiskt (både kropp och själ) gör att risken för sjukdomar och olyckor minskar drastiskt under livet. Det viktigaste är nog att ha bra matvanor, regelbunden träning och minska på jobbstressen för att få ett ”hyfsat bra liv”. Även den kunskapen hittar man om man läser några bra böcker i olika ämnen som matvanor, träning och stress.

Slutsats

Självklart skall man låna i banken om man vill köpa sin bostad men det behöver inte vara en motsats till att vara långsiktig, sparsam och riskbegränsad i finansiella (och andra..) sammanhang….

Du kanske inte får ihop en miljon i eget kapital här i livet, men om man sparar långsiktigt och investerar klokt redan från början, så kommer man att få en bättre privatekonomi och ett ”hyfsat bra liv”, oberoende av vilket investeringskapital du sparar ihop.

Självklart kan man ha bolån i banken, men det gäller att inte låna för mycket så att övriga livet blir lidande. Det är också en av lärdomarna här. Planera redan från början för ett liv i ”finansiell balans”där det både finns bolån och eget kapital till andra investeringar. ”Finansiell frihet är en viktig del även för livets övriga investeringar” säger Besser…..  🙂

Vill man ha mer grundläggande information kan man läsa boken ”Så här blir du miljonär i hängmattan” av Per H Börjesson. Den kan man köpa på bokus.com för 55 kronor. Boken ger dig bra grundkunskaper och enkla råd för att lyckas till en billig penning. Men det kanske inte behövs om man läser den här bloggen…  🙂

Det finns massor av bra böcker att läsa om investeringar (och andra ämnesområden…). Man blir aldrig fullärd. Inte ens Besser…  🙂

Besser