Besser har hållit på ganska länge som bloggare och det har blivit många kloka ord och goda råd under årens lopp. Kanske mest som långrandiga föreläsningar från en Besserwisser…. 🙂

Nu råkade jag hitta en kommentar jag gjorde redan 30 juni 2013 på ett inlägg av ”Aktieingenjören” där han diskuterade hur man värderar aktier, eller kanske mer om man själv måste värdera aktier eller om man kan ”ta rygg” på någon annan som gör bättre bolagsvärderingar än vad man själv har kompetens att göra.

Det första som slår mig är att både Besser och Aktieingenjören fortfarande hänger med i bloggsfären våren 2021. Allt som kan sägas om aktier och investeringar borde redan ha sagts många gånger om. Men  antagligen har det kommit några nya bloggläsare som också kan behöva mer kunskap, erfarenhet och nya infallsvinklar…. J

Värdering av Bolag och Aktier….

Besser argumenterade redan då att man inte behöver veta allt själv (om t.ex. Bolag och Aktier…) om man bara vet vilka andra som har bättre kunskap och erfarenhet i ämnet.

Den stora haken med ovanstående resonemang (inser jag numera….) är att man också måste veta att det finns både kompetens och integritet hos de (den…) personer som man skall ta rygg på. Och den kunskapen (och erfarenheten…) att bedöma andra människor inte är helt självklar. Det krävs, bland mycket annat, livserfarenhet för att klara av det….

Kan man lita på info…??

Det finns så många oärliga, oetiska, oseriösa och även rent kriminella bolag med avancerade aktiebedrägerier på den svenska aktiemarknaden att man måste var otroligt försiktig. Det är lätt att förlora hela eller delar av sitt investeringskapital om man litar på fel informationen från fel personer och investerar i fel aktier i fel bolag.

Det finns gott om information som man skall vara extra kritisk mot och aldrig lita på när det gäller ”bolag och aktier”. Man skall helt enkelt inte ens fundera på att köpa just de aktierna. Här kommer några fall där man aldrig skall investera i ”enskilda bolag och aktier”…

Lita aldrig på ”intelligenta och smarta aktiebloggare”….  Det är oftast oetiska bloggare på oseriösa bloggforum som kommer med tips och rykten om små okända förhoppningsbolag eller fantastiska onoterade bolag som snart skall börsnoteras. Det är mest bara vanlig ”pump & dump” där några oärliga aktiebloggare försöker höja aktiekursen så att de själva kan sälja med vinst.

Lita aldrig på på ”stora annonser om fantastiska bolag”…. Alla annonser är nästan alltid rena aktiebedrägerier redan från början där bolagets grundare vill lura till sig mer kapital med allt fler återkommande nyemissioner. Måste man annonsera efter mer kapital från okända privatpersoner så är det antagligen något fel på bolaget. I verkligheten blir det sen aldrig någon verksamhet och det blir heller aldrig någon börsnotering. Resultatet blir bara många fler grundlurade småsparare och aktieägare som får betala in allt mer av sitt eget sparkapital till ledningens löner och styrelsens arvoden.

Lita aldrig på ”smarta aktieinvesterare i sociala media”… Samma sak här, aktietips och rykten från oärliga och oetiska ”influencers”  som försöker lura giriga och oerfarna småsparare att ”jump the bandwagon”.  Men hypade småbolag som diskuteras i sociala media är mest oärliga aktiebedrägerier med några få vinnare. Det är i grunden samma ”pump & dump” som alla andra aktietips om okända förhoppningsbolag som det aldrig blir något med i verkligheten.

Kommentarten….

Så här skrev Besser redan den 30 juni 2013 i kommentaren till Aktieingenjörens blogginlägg…..

”Om jag skall kommentera mina tankar kring aktieurval så går de ungefär så här…

1) Det självklara: “Det är bättre att investera i stora, lönsamma och välskötta bolag än i små, olönsamma och misskötta bolag”

2) Stora bolag finns på LC och MC. Lönsamma bolag har ALLTID ett positivt resultat. Välskötta bolag har hög soliditet, låg skuldsättning och ALDRIG någon goodwill i sin balansräkning.

3) Det viktigaste i ett bolag är vilka som äger, styr och driver bolaget. Fysiska, långsiktiga och kompetenta ägare är alltid bäst. (Kontinuitet och erfarenhet kan inte ersättas om man är en långsiktig investerare.)

Det är naturligtvis stor skillnad på kusinerna Wallenberg (Investor) och kusinerna Söderberg (Ratos) men både de och Fredrik (Lundbergs) och Christina (Kinnevik) är kloka och kompetenta huvudägare till bra och välskötta bolag.

Som jag sagt tidigare, “Det är ganska fantastiskt att jag som privatinvesterare får vara med på en “free ride” när duktiga företagsledningar ökar värdet på mina aktier.”

Några kommentarer till kommentaren…

Nu är det 15 april 2021 och det är nästan åtta år sen jag skrev texten ovan. Jag tycker den håller än idag…. 🙂

Besser litar mer på personer från kända ägarfamiljer, även om många arvtagare i de senare generationerna inte tillhör de vassaste knivarna i lådan. Det spelar ingen roll, för då rekryterar huvudägarfamiljen kompetenta personer för att styra och leda familjebolaget när man själv inte klarar av eller inte har tid att göra det själv.

Som huvudägare i familjebolag vill man fortfarande att bolaget utvecklas långsiktigt positivt, även om man inte kan eller vill leda verksamheten som VD eller styrelseordförande.

Typexempel här är fortfarande Investor (familjen Wallenberg) och Ratos (familjen Söderberg) som båda nu har rekryterat kompetenta och kloka VD:ar och styrelser som inte tillhör ägarfamiljen.

Bolag man också skall undvika är de som i huvudsak ägs av riskkapitalbolag och utländska aktiefonder. Den typen av aktieägare är bara kortsiktiga och tar inget verkligt ansvar för bolaget.

Riskkapitalbolag vill mest krama ut de kortsiktiga vinsterna och lämnar sen bolaget som ett tomt och innehållslöst skal där framtiden blir dyster för både bolagets verksamhet och övriga aktieägare.

Utländska aktiefonder har ingen långsiktig relation till bolaget och tar heller inget ansvar för bolaget. De säljer av alla aktier så snart det blir problem, oberoende av varför eller vilken typ av problem det är.

Om man själv är en långsiktig aktieinvesterare så är det självklart bäst att investera i bolag där huvudägarna också är långsiktiga i sitt aktieägande. Då tänker ägarna mer på bolagets framtida utveckling och värdeökning än att få några enkla och snabba reavinster. Blir det problem med verksamheten så tar man sitt ansvar och fixar till de problemen. Något att fundera över…

Börsutvecklingen…!!

Som ni vet (??) håller Besser också extra koll på börsutvecklingen. Det gäller speciellt för OMXSPI som just är ett rent Price Index (dvs bara aktiekurserna räknas…) och ett index som räknas på hela Stockholmsbörsen (dvs alla bolag på OMXS…).

(OMXSPI har som index ingen som helst relation varken till underliggande bolags värde eller avkastningen (dvs value…), det är bara marknadens aktiekurser som räknas (dvs price…). Därmed blir OMXSPI (jämfört med många andra index…) också bästa index för just marknadens (dvs börsens….) utveckling.)

De senaste åren har både OMXS och övriga globala aktiebörser bara gått uppåt och det blir hela tiden nya börsrekord (dvs ATH, All Time High…..) . Hur högt kan börsen gå? Det vet vi inte men någon gång kommer en börsdipp. Vi vet inte när den kommer och inte heller hur djup den blir….

Däremot vet vi hur börsen gått tidigare. Botten för den nuvarande börscykeln var för drygt 12 år (!!) sen, med OMXS på 176.54 den 17 november 2008. Sen dess har börsen i princip bara gått uppåt år efter år.

Det vi också vet är att börsuppgången alltid går snabbare i slutet av börscykeln, men vi vet fortfarande inte hur lång varje börscykeln kommer att bli eller när det vänder neråt igen.

Besser kollar bara på index för börsdagens stängningskurs (dvs EOD, End Of Day…). Här kommer lite data och info om börsen med OMXSPI, EOD och ATH för de senaste två åren, från 1 juli 2019 och fram till 15 april 2021. Det blir en detaljerad koll på börsens utveckling under cirka 22 månader….

De senaste 22 månaderna….

Första juli 2019 startar OMXSPI på 620.82 men börsen går neråt och den 14 augusti ligger börsen på 580.05 och den 3 oktober på 602.23. (Den 30 augusti gick börsen över 600 den gången.) Volatiliteten fortsätter under hösten men sen tar börsen riktig fart.

Det blir 2 nya ATH i sept, 12 ATH i okt, 3 ATH i nov och 10 ATH i dec, totalt blir det 27 ATH under sista halvåret 2019.

År 2019 slutar börsen den 30 december på 680.81, en uppgång med 9.7 % och 27 nya ATH på bara sex månader. Från botten den 14 augusti så blir det en uppgång med 17.4 % på 4.5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser….

År 2020 startar 2 januari med OMXS på 693.56, ett nytt ATH redan första dagen (!!). Sen fortsatte börsen med nya ATH den 16 jan, 17 jan (över 700 för första gången) och den 20 jan, totalt 4 ATH i januari. Det blev ytterligare 7 ATH under februari med högsta värde på 732.67 den 19 februari. Sen börjar en snabb men tillfällig börsnedgång med ”Coronadippen” som når lokal botten på 478.95 den 23 mars. En nedgång med 35 % på bara en månad.

Men det blev en relativt snabb uppgång och redan den 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH kom den 6 okt med 735.21 och oktober fortsatte med ytterligare 5 nya ATH. Under november och december så blev det 7 respektive 3 ATH och 2020 slutade på 768.38 den 30 december. Det blev totalt 27 nya, på varandra följande, ATH under 2020 (!!) trots en ”börsdipp” på 35 %. Börsuppgången under helåret blev dock ”bara” 9.7 %. Börsutvecklingen för hela 2020 blir ganska lik utvecklingen för andra halvåret 2019 trots en nedgång på 35% i början av året. Ganska fantastiskt…

Även år 2021 startar med nytt ATH på 775.29 (4 jan) redan första börsdagen (igen…!!). Det blev totalt 8 ATH under januari. (med OMXSPI över 800 för första gången den 20 januari). Under februari och mars blir det 5 respektive 10 nya ATH. Redan fredag den 9 april går börsen över 900 och fram till 15 april blir det 7 ATH för april. Börsen slutar på 907.83 torsdagen den 15 april 2021. Det blir en uppgång med drygt 18 % och 30 nya ATH på 3.5 månader.

På knappt 22 månader, sen första juli 2019, så har vi haft 84 nya ATH och börsen gått upp 46 %, varav 18 % under 3.5 månader sen första januari 2021. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….. 🙂

Två lokala börsuppgångar….

Om vi ser på de två senaste uppgångarna så  får vi följande siffror. ”2020 uppgången” gick upp 26 %6 månader och ”2021 uppgången” har hitintills gått upp 28 %8 månader. Det måste betecknas som en extrem volatilitet på börsen, och är ganska fantastiska siffror …..

Hållbart…?

Är den här uppgången hållbar? Antagligen inte, men vi vet fortfarande inte när nästa nedgång kommer. Det kan bli någon gång i år 2021 (typ mars 2020…) eller det kan bli om flera år (typ hösten 2024…). Det vi dock vet är att det blir en börsnedgång, men vi vet inte hur stor den blir. Kanske blir den ”mindre” (typ 35 % i mars 2020…) eller kanske blir den ”större” (typ ”riktigt stor”….).

Det vi vet (!!) är att de senaste 30 årens tre ”större börsdippar” var på 51 % (okt 1992), 69 % (nov 2002) och 59 % (nov 2008). Besser räknar med att nästa ”riktiga börsnedgång” blir både snabb och stor. Gissningsvis tar det mindre tid än ett år och den blir åter en bit över 50 %.

Vi vet inte vad som händer i framtiden och vi kan inte (som enskilda aktieägare…) styra börsen så vi kan bara passivt se på hur börsen utvecklas. Bäst är att vara mentalt förberedd även för stora och okända förändringar framöver, både uppåt och neråt. Då slipper man handla i panik och kan förhoppningsvis ta rätt beslut vid varje tillfälle. 

En ”gammal börssanning” är att aktiekursen för ”stora, stabila och lönsamma bolag” är till 90 % beroende av börsutvecklingen och bara till 10 % beroende av företagsspecifika händelser. Något att också tänka på för långsiktiga aktieinvesterare….

Slutsats…

När det gäller långsiktiga aktieinvesteringar så är det bättre att investera i stora, stabila och lönsamma bolag, tycker Besser…. 🙂

När det gäller urval av bolag så är huvudägare med långsiktighet och integritet två av de viktigaste urvalskriteria. Då blir både styrelse och företagsledning valda på långsiktig kompetens och drivkraft även om de inte själva tillhör ägarfamiljen.

Det är alltid marknaden (börsen…) som bestämmer priset (aktiekursen…) på aktier, men marknaden avgör inte värdet på underliggande bolag. När börsutvecklingen blir volatil och ger stora kursvariationer så behåller stabila och lönsamma bolag fortfarande sitt långsiktiga värde.

Då kan det vara lämpligt att ha ett extra investeringskapital redo för inköp av flera aktier när ”bra bolag blir billiga”. Något att fundera över tycker Besser som avslutning…. 🙂

Besser

Nu är det drygt 5 år sen jag gjorde en nystart med mina aktieinvesteringar. Jag började med ”aktieinvesteringar på riktigt” redan 2009 (innan dess så var det mest planlöst sparande och in köp av aktier, optioner och fonder….) men 2015 så rensade jag upp bland mina övriga finansiella tillgångar för att bara fokusera på aktieutdelningar som avkastning från mina aktieportföljer.

De som inspirerat mig mest är både Warren Buffett (WB) även om man inte kan kopiera honom (vi saknar alla hans kunskap, erfarenhet och kompetens…) och PH Börjesson (VD på Investmentbolaget Spiltan som har skrivit några böcker som gjorde att jag fick kunskap om WB´s principer) men också Claes Hemberg (fd sparekonom på Avanza som skrev en krönika som gjorde starkt intryck….)

Besser gillar också att läsa investeringsböcker gärna med anknytning till Warren Buffett eller mer klassiska böcker om aktier och investeringar. Det har blivit många recensioner av den typen av böcker i den här bloggen. Men även en enkel krönika kan ha stort värde… 🙂

Investera, Konsumera eller Spekulera

Den teoretiska, fundamentala och självklara grundtanken för aktieinvesteringar är att aktier representerar en finansiell resurs och att den resursen (dvs  aktier…..) kan generera en avkastning.

Att Investera är alltså att få en långsiktig och riskbegränsad avkastning (t.ex. aktieutdelningar…) från en finansiell resurs (t.ex kapital som investeras i aktier….)

Tyvärr är det många svenskar (de flesta….??) som tror att finansiella resurser (kapital, pengar….) bara kan användas till att konsumera (köpa fler prylar…). Det är den stora skillnaden mellan att Konsumera och att Investera….

Det finns också många svenskar som tror att man genom att köpa aktier får en snabb värdeökning och enkla reavinster. Det är den stora skillnaden mellan att Spekulera och att Investera…

Sen finns det också två andra teoretiska möjligheter med finansiella resurser (dvs kapital, pengar…). Dels kan man Distribuera (dvs ge bort kapital som lån eller gåva….) eller Destruera (dvs förstöra kapital eller pengar….) sitt kapital.

Besser rekommenderar att man är försiktig med det förra men aldrig sysslar med det senare…. 🙂

De rikas hemlighet…

Den krönika som Claes Hemberg skrev om redan i november 2015 var just ”De rikas hemlighet”. Den visar ganska tydligt att även vanliga svenskar som sparar i en aktieportfölj, och som är normalt sparsamma och har en välskött privatekonomi, också kan få regelbundna och relativt riskfria intäkter från sina aktier.

Jag har kopierat Claes text rakt av i några av mina blogginlägg, senast var det för drygt två år sen (01 dec 2018). Det inlägget  kan läsas om igen och och rekommenderas varmt av Besser. Läs & Lär som Besser brukar säga…. 🙂

Just den kunskap och erfarenhet som man får genom att läsa bra, och gärna också klassiska, investeringsböcker ger några av de viktigaste grunderna för framgångsrika aktieinvesteringar. Ganska självklart tycker Besser. Det fantastiska är att de flesta andra aktiesparare och aktiespekulerare i stället köper aktier på önsketänkande, förhoppningar, spekulation, rykten och tyckanden, som mest är baserad på det som skrivs i annonser, i bloggar och på sociala media. Trist för dem, säger Besser….

Disclosure: Besser skriver aldrig rekommendationer för enskilda bolag och skulle aldrig komma på tanken att skriva säljande text om något förhoppningsbolag med önsketänkande om värdeökning eller reavinster. Däremot blir det ibland kritiska analyser av den typen av bolag, mest som varning för bloggens följare och läsare.

Utdelningsinvesterare…

Bessser är alltså en ganska ovanlig typ av aktieinvesterare, nämligen en ren  utdelningsinvesterare som bara kör Buy&Hold. Jag bryr mig inte om värdestegring eller reavinster och jag säljer aldrig några aktier. Enklast skulle man kunna säga att ”jag sparar på bra aktier”, svårare än så är det inte…. 🙂

Det är inte speciellt spännande och det tar lite längre tid att få avkastning från sina aktier som utdelningsinvesterare, men resultatet blir både riskbegränsat och med avkastning och värde som ökar över tiden. Vilket visas av  just Track Reckord.

Vanliga aktieägare…

Jag gissar att ”vanliga aktieägare” fördelar sig 75 / 20 / 5 där 75 % vill få avkastning med ”värdeökning” (helst snabb och stor….??), 20 % vill få avkastning med ”reavinster” (många smarta affärer….??) och bara 5 % vill få avkastning med ”utdelningar” (långsamt, trist och tråkigt….??). De som läser den här bloggen har antagligen en lite annan profil än just ”alla andra vanliga aktiesparare”… 🙂

Track Record….

Hur har det gått de här senaste 5 åren sen 2015? Det har gått hyfsat bra. Delvis beroende av att det fanns ett ”substantiellt kapital” (efter att jag 2014 sålt alla finansiella placeringar, dvs noterade aktier, onoterade aktier, fonder, optioner mm.) som har använts under de här fem åren. Det finns fortfarande ett ”aktivt kapital” kvar som jag kan använda till regelbundna investeringar (några inköp varje kvartal) och oregelbundna investeringar (när jag tycker att det blir tillfälle att bra bolag blir billiga).

En anledning till att Besser nu redovisar sitt Track Record är att någon bloggläsare (bara en vad jag vet…) har tvivlat på att Besser gör några aktieinvesteringar över huvud taget. Det har blivit några kommentarer om ”mycket snack och lite verkstad”, så nu blir det en redovisning för resultaten för de senaste 5 åren.

Det är bara tre delar av mitt Track Record som jag tycker är är intressanta; Investeringar, Avkastning och Skatter (!!), som jag redovisar i absoluta och relativa värden. ”Enskilda värden är inte intressanta eller viktiga, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga… 🙂

Investeringar…

När det gäller investeringar och aktier så är inte enskilda bolag och aktier speciellt intressant. Vilka aktier och vilka inköp är inte så viktigt, det är alla ”stora, stabila och lönsamma bolag, som också har starka balansräkningar och långsiktiga huvudägare”. Alla bolag ligger på OMXS LC. Här kommer de första 5 åren från 2016. (År 2015 räknas inte även om det blev några få inköp även då…)

Track Record för investeringar har tre delar som är viktiga, antal inköp under året, antal bolag och antal inköpta aktier.

År 2016 gjorde jag 4 inköp i 4 bolag med totalt 1.900 aktier. En ganska försiktig inledning med bara få inköp. År 2017 blev det 13 inköp i 5 bolag med totalt 3.050 aktier. En ökad aktivitet med lite fler aktier. År 2018 gjordes 20 inköp i 7 bolag av totalt 7.450 aktier. Åter en bra ökning av antalet aktier. År 2019 blev det 27 inköp i 8 bolag med totalt 6.250 aktier. Det blev en stabilisering av både inköp, bolag och aktier. Förra året 2020 med ”Coronadippen” blev det igen lite extra med 48 inköp i 16 bolag och totalt 16.075 aktier. Det blev en ordentlig ökning när det gäller både inköp, bolag och aktier under 2020, främst pga ”Coronadippen”.

Jag räknar med att ligga på en mer stabiliserad investeringsnivå med runt 30 inköp av cirka 6.000 nya aktier per år för de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Avkastning…

Det viktigaste med aktieinvesteringar är just avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på avkastningen som  blir avgörande…

Jag har bara 5 krav på avkastningen från mina aktier. Avkastningen skall vara….: Realiserad (utbetald på konto…), Regelbunden (utbetald varje år..), Riskbegränsad (relativt stabil över åren…), Passiv (inga egna beslut eller aktiviteter…) och Lågbeskattad (lägre skatt än normala 30 % i kapitalskatt…).

(Om vi ser till motsatserna så blir den avkastningen på aktier…. Fiktiv (framtida värdeökning…), Oregelbunden (spontan handel med aktier…), Högrisk (enstaka förhoppningsbolag…), Aktiv (många egna beslut och köp/säljorder…) och Högbeskattad (om man har ”otur” på sitt ISK konto…))

Track Record för avkastningen räknas både på realiserad avkastning (utdelningar…) under året och det värdet i relation till totalt aktievärde i början av året.

År 2016 blev utdelningarna 5.800 kr (7.0 %), en helt OK början. År 2017 blev det 16 tkr (7.7 %), ett något bättre resultat, År 2018 blev det 63 tkr (11.7 %), ett bättre resultat delvis pga större inköp i början av året som också gav utdelningar samma år. År 2019 blev utdelningarna 85 tkr (7.0 %), ett mer normalt resultat. Förra året 2020 blev resultatet bara 36 tkr (1.5 %), mest som ett resultat av lägre och slopade utdelningar pga Corona. (Alla relativa värden blir lite väl stora pga att jag även köper aktier under Q1 och Q2 som då ger utdelningar under inköpsåret….)

Jag räknar med att utdelningarna kommer tillbaka till mer normal nivåer och att min absoluta avkastning kommer att öka ordentligt under de närmaste åren. Redan 2021 blir det ett mycket bättre år. Vi får se hur det går…

Skatter…

Skatter är (som ni vet….??) ett av Bessers specialintressen. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto i SEB och just skatten på ISK konton kan variera kraftigt, främst beroende på ”relativ avkastning”.

ISK-skatten är en ren schablonskatt baseras på ett beräknat kapitalunderlag, och är oberoende av realiserad avkastning, dvs reavinster eller aktieutdelningar. (För avkastning i form av fiktiv  värdeökning så ökar däremot kapitalunderlaget och därmed även skatten, Något att tänka på….)

Besser får bara (realiserad…) avkastning i form av ”skattefria” aktieutdelningar, men kapitalunderlaget ökar för varje år och därmed också den ISK skatt som skall betalas in vid deklarationen året efter att man fått avkastning. (Observera att ISK skatten inte är en källskatt…!!) Det som då blir intressant är hur stor skatten är relativt avkastningen (utdelningarna...). Helst bör skatten ligga en bra bit under 30 % som är den vanliga skattenivån för ”inkomst av kapital”.

Track Record för skatten på mina aktieinvesteringar räknas som inbetald ISK skatt i relation till realiserad avkastning under året.

År 2016 var skatten 8.9 %, år 2017 var den 9.4 %, år 2018 var den 8.3 %, år 2019 var den 9.3 % och år 2020 blev skatten 28.9 %. Det vi ser är att skatten under normala år ligger under 10 % men att minskade aktieutdelningar under 2020 gjorde att skatten ökade ordentligt.

Jag räknar med att den relativa skatten kommer tillbaka till nivåer runt 10 % under de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Att bygga en aktieportfölj…

Det tar lång tid att bygga en aktieportfölj med inriktning mot utdelningar. För Besser har det gått lite snabbare när jag redan från början (2015) hade ett ordentligt investeringskapital (aktivt kapital…) att använda. Men det behövs ändå påfyllning med regelbundet sparande (passivt kapital…) varje månad för att det skall finnas nytt investeringskapital även i framtiden.

Det är just den planeringen som är en avgörande faktor för att kunna bygga en långsiktig aktieportfölj. Det som är så tråkigt är att de flesta andra värdebloggare som skriver om aktier och investeringar mest fokuserar på reavinster och potentiell värdeökning. Den typen av (förhoppnings…) aktier ger normalt inga utdelningar alls, de är ganska sällan lönsamma och är i förvånansvärt många fall rena aktiebedrägerier redan från början. Ett gott råd från Besser, köp inte den typen av aktier…..

Eller som Besser också brukar säga, ”Investigate before you invest”. Det gäller inte bara enskilda aktier utan ännu mer hur man redan från början planerar och lägger upp sina aktieinvesteringar. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Riskbegränsning…

Avkastning på aktieinvesteringar måste alltid vara riskbegränsad annars är det inte fråga om investeringar som Besser skrivit om tidigare. Självklart kan man göra ”inköp av aktier”, ”spekulera i aktier” eller ”spara med aktier” helt utan riskbegränsningar, men Besser kör bara med investeringar i aktier och därmed alltid med riskbegränsning.

Det betyder inte att det inte finns några risker alls. Självklart finns det alltid risker med aktier (och i livet i övrigt… 🙂 ) men det gäller att förstå och känna till de risker som finns för att kunna göra en planerad och strukturerad analys, för att därmed begränsa de risker som kan uppträda.

För Besser (och alla andra ”utdelningsinvesterare”.…) var ”Coronautdelningarna 2020” en oväntad risk som gav en sämre avkastning än väntat. Men det är ingen katastrof. Alla aktier finns kvar i aktieportföljen och under de kommande åren kommer utdelningarna att återgå till att bli mer normala igen.

För ”värdeökningsinvesterare” och ”reavinstinvesterare” så brukar framtiden och riskbegränsningar mest vara en fråga om ”omdisponeringar”. För ”utdelningsinvesterare” är ”expansion” en enklare väg att riskbegränsa genom att fortsätta köpa fler aktier i bra bolag till aktieportföljen även under 2021. Det som behövs är ”flera nya aktier i flera nya bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen.

Slutsats

Besser har redan hunnit en bit på väg med sina utdelningsinvesteringar vilket visas av mitt Track Record. Om nu någon trodde något annat. Hur det går framöver vet vi inte men Besser gissar dock att det fortsätter hyfsat bra. Vi får väl se hur det går…

Fem år är inte en lång tid, men det ger ändå vissa indikationer på den fortsatta utvecklingen. ”De enskilda siffrorna är inte intressanta, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga…. 🙂

Det här visar också på hur viktigt det är att dokumentera alla delar av aktier och investeringar. ”Om man inte vet vad som hänt tidigare så blir det svårare att bedöma vad som kan hända i framtiden” som Besser också brukar säga…. J

Att öka avkastning och riskbegränsning genom ”omdisponeringar” är inte en optimal strategi enligt Besser. Då är det bättre att ”expandera” genom att köpa ”fler aktier i flera bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen, säger Besser som avslutning…. 🙂

Besser önskar alla bloggens läsare en Glad Påsk med många fina ägg. Det blir som vanligt ett nytt inlägg om två veckor med flera kloka tankar och goda råd…. 🙂

Besser

Den här bloggen handlar främst om investeringar, också i ett brett perspektiv.  Men vad är investeringar och vilka typer eller slag av investeringar finns det ?

De flesta inläggen i bloggsfären handlar om finansiella investeringar. Mest är det mycket snack om aktier och börsutveckling (även i den här bloggen…. 🙂 ) men Besser skriver också om andra och framförallt viktigare investeringar. Då handlar det inte om fonder, obligationer, guld, konst eller andra finansiella investeringar utan de investeringar som ger glädje och tillfredsställelse och som gör livet värt att leva.

Det har blivit några inlägg om det här ämnet  (Investeringar i livet kan vi väl kalla dem…. 🙂 ) under årens lopp men nu är det dags för en uppdatering och en sammanfattning.

Vad är en investering ??

Det finns ingen formell definition på vad en investering är. Dels kan man läsa i wikipedia att ”en investering är en kapitalinsats som väntas leda till framtida avkastning”. Men wikipedia säger inget om sannolikheten för resultatet (väntas leda till…) eller beräknad storlek på utfall (avkastning…) och inte heller när utfall förväntas ske (framtida…..)

Eller också kan man kolla i SASO (Svenska Akademins Svensk Ordbok (2009)) och där säger man att en investering är ”en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om avkastning, vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid”. Åter så sägs inget om sannolikhet (grundad förhoppning…) eller förväntad storlek på utfall (avkastning…), men det nämns dock långsiktighet (längre tid…)

Besser har (som vanligt… :-)) en egen definition. ”En investering är en handling som är långsiktig, riskbegränsad och där resultatet kan beräknas med hög sannolikhet.”  Den definitionen passar för nästan alla typer av investeringar, även för icke finansiella investeringar

Andra investeringar ??

Det finns naturligtvis många investeringar som gör att livet blir både bättre och mer meningsfullt. Kanske tänker man inte på de här delarna som just investeringar, men det finns också mycket i livet som inte uppfyller Bessers kriterier för just investeringar. De aktiviteterna är därmed varken långsiktiga eller riskbegränsade och då blir just det förväntade resultatet inte heller vad man hoppats på eller tänkt sig från början.

Man skulle kunna säga att det är aktiviteter som är kortsiktiga, riskfyllda och oförutsägbara. Den typen av aktiviteter bör man vara försiktig med om man vill leva ett bra och bekvämt liv, speciellt om utfallet kan ha allvarliga konsekvenser…. (Kloka ord från Besser igen… :-))

Eller som Besser också brukar säga när det gäller alla typer av verksamhet och aktiviteter, ”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”…

Vi tar några Andra investeringar i blandad ordning….

Investera i Hälsa…

Att investera i hälsa är en av de klart bästa investeringar man kan göra enligt Besser…:-) . Det mesta är ganska enkelt och självklart….

Motion och fysisk aktivitet är viktigt, och var gärna utomhus när solen skiner. Vardagsmotionen är enklast och ger bäst resultat. Både ”kropp och knopp” behöver återhämtning. Vila behövs framför allt från ”daglig digital stress” med egen tid utan mobil, surfplatta eller dator. En ordentlig och regelbunden sömn behöver vi alla. Om man inte kan få sovmorgon så får man väl lägga sig lite tidigare, ganska enkelt och självklart. Ät sunt, regelbundet och i lagom stora portioner, och välj rätt dryck. Öl, vin, alkohol o kaffe är helt OK om det inte blir för mycket och för ofta. Håll koll på vikten (och kolla i spegeln…) och borsta tänderna regelbundet, hur svårt kan det vara? Tänk positivt och var en optimist, tillbringa mer tid tillsammans med andra personer i positiv social samvaro.

(Alla tips ovan kommer från en liten, tunn bok som Besser starkt rekommenderar. Den heter ”10 tips, må bättre och lev 10 år längre” av Bertil Marklund. Kostar 169.- inbunden och 55.- som pocket på bokus.com och är en utmärkt investering i ”kunskap”…. 🙂 )

Att investera i hälsa är helt enkelt att lägga sig till med rätt vanor. Då behöver man aldrig tänka på hälsa som en investering utan det blir en rutin och vana som man gör varje dag utan ansträngning och planering. Allt från lunchpromenader till extra B-vitamin är enkla vanor som ger bättre hälsa. Bra mat är viktigt, ät mer grönsaker och frukt, och hoppa över skräpmat som pizza, hamburgare, kebab och pommes.

Men hälsa är också socialt välbefinnande, man får ta ett extra fikabröd (eller tårtbit…) till fredagsfikat och en (eller flera…) öl eller några glas (eller dela på en flaska…) vin med vännerna till helgen. Livet skall också vara skönt att leva.

Men att leva livet mest på bildskärmar, köra snabba bantningsmetoder eller utöva spännande extremsporter är inte ”investeringar i hälsa”. De blir varken långsiktiga, riskbegränsade eller har förutsägbara resultat. Något att tänka på….

Investera i Kunskap…

Att investera i kunskap är en annan smart investering. Det spelar ingen roll vilken typ av kunskap, bara den är relevant och användbar till de delar av livet som räknas. Det kan vara allt från matlagning till spädbarnsvård eller från IT-kurser till företagsekonomi.

Man kan dela upp kunskap i två områden, jobbrelaterade och privatrelaterade

Dels behövs jobbrelaterad kunskap som gör att du kan få ett bra jobb. Det spelar ingen roll vilket jobb du har, det behövs alltid kunskap och utbildning. Det är något som man lär sig i skolan, på kurser eller genom att läsa böcker. Kunskap som behövs för att göra ett bättre jobb helt enkelt. Men det behövs också kunskap för att utvecklas på jobbet och för att få nya och kanske andra arbetsuppgifter i framtiden. Att ha ett bra jobb som man klarar av och trivs med är en förutsättning för både privatekonomin och för livsglädjen…. !!

Dels behövs privatrelaterad kunskap som gör att du får ett bra liv. Det är kunskap till både nytta och nöje. Ett område är just hälsa, med mer kunskap om din kropp och din hälsa så lever du ett bättre liv som vi skrev ovan. Ett annat viktigt kunskapsområde är privatekonomi där just finansiella investeringar är en viktig del av privatekonomin. Mer kunskap får man både i böcker och i bloggar som den här….. 🙂

Men att läsa bloggar och media är inte alltid investeringar i kunskap eller ger relevant kunskap. Bessers goda råd är att spendera mindre tid på Facebook (mest onödigt skvaller….) och Youtube (mest onödigt tidsfördriv….). Lägg mer tid på att aktivt läsa bra fackböcker och lägg mindre tid på sociala media med passiv underhållning på bildskärmar (mobil, surfplatta, dator…). Kloka ord från Besser som vanligt…… 🙂

Investera i Vänskap….

En kanske oväntad investering är vänskap. Det behövs både tid och engagemang för att behålla existerande vänskap eller för att få nya sociala relationer och kontakt med nya vänner. Just att tillbringa positiv tid med andra i social samvaro är också viktigt för hälsan som vi såg ovan.

Det är så lätt att få vänner när man är yngre och studerar men det är ganska vanligt att man tappar kontakten när livet rullar vidare. Samtidigt är det svårare att få nya vänner när man blir äldre. Visst får man arbetskamrater på jobbet men det blir ovanligare att man också träffas utanför jobbet när man stadgat sig och bildat familj. Småbarnsåren kräver så mycket tid och energi att det inte blir något över till vännerna. Efter att man slutat jobba blir det ännu svårare att vara aktiv och ta initiativ för att få nya vänner och sociala kontakter.  Många av dagens pensionärer lever i ofrivillig ensamhet och isolering.

Även att investera i vänskap kan delas upp i två huvudområden, att behålla vänner och att skapa nya vänner.

Dels gäller det att behålla och utveckla vänskap från tidigare i livet. Det kräver att du har både intresse och avsätter tid för dina vänner. Du väljer själv vilka vänner du vill kontakta och ha fortsatta relationer med. Det kan vara allt från barndomskompisar till grannar och tidigare arbetskamrater som man trivts med. Enklast är att kolla upp adress och mobilnummer och sen helt oplanerat ringa upp. Hur svårt kan det vara? Vad har hänt sen sist? Vad gör du nu? Har du hört något från andra vi känner? Kan vi träffas för en lunch eller ta en öl på stan?

Får du rätt respons så går man vidare och träffas, annars så ringer man någon annan. Det fantastiska är att du själv är den som sitter i förarsätet. Du avgör vem du vill ta kontakt med och du avgör när och hur det sker. Det är en fantastisk fördel som du du bör använda dig av. Vad är det värst som kan hända? Att någon inte vill ta upp kontakten? Sorry för den personen, det finns alltid flera kontakter att ta tag i.

Dels bör man aktivt söka nya vänner och sociala kontakter. Det är helt individuellt var du vill börja. Besser rekommenderar kontakt med grannar, föreningar och klubbar i din lokala närhet, då blir det enklare att även träffas i verkliga livet. Det behöver inte vara så märkvärdigt, fråga om du kan hjälpa till. Kontakta intresseföreningar eller idrottsföreningar och erbjud dig att hjälpa till i med något i verksamheten. Alla föreningar blir glada för extra hjälp, även om det bara är liten del från din sida.

Investera i Bostad…

Det här kanske låter lite konstigt, men att investera i en bra bostad blir allt viktigare för att leva ett bra liv i Sverige. Dels behövs mer fokus på bostaden beroende på hur samhället har utvecklas och dels på grund av vårt bistra klimat. I det här sammanhanget är bostaden inte en finansiell investering (även om ”en bra bostad” ofta kräver kapital till investeringen…) utan en fristående och långsiktig investering för att få ett bra, tryggt och säkert liv.

Man kan investera i en ägd bostad, (typ BRF lägenhet, radhus eller villa) eller välja att bo i en hyrd bostad (oftast hyreslägenhet i flerfamiljshus). Det spelar kanske mindre roll var och hur man bor när man är ung och i början av arbetslivet, men Besser rekommenderar starkt att man så snart som möjligt börjar planera med sparande och investeringar för att på sikt kunna äga sin egen bostad.

De tre viktigaste aspekterna för att välja bostad är (enligt mäklarna….) ”location, location and location”. Besser håller med, i dagens Sverige är en bra bostad i rätt bostadsområde och med rätt grannar viktigare än någonsin. Det spelar mindre roll om man bor på landet, i en småort eller i stan, det viktiga är att bo i ”rätt område”. Med en ägd bostad kan man själv också förändra och anpassa bostaden efter familjens behov utan att vara beroende av en hyresvärd, oberoende av om det är en privatvärd eller en offentlig hyresvärd.

Besser rekommenderar att man tänker sig noggrant för när det gäller var och hur man vill ha sin bostad i relation till jobb, social service, infrastruktur och kommunikationer. Det klassiska ”jobba där du bor eller bo där du jobbar” gäller tyvärr inte längre, men om man måste välja så är bostaden viktigare än jobbet i dagens samhälle. Det finns en tredje väg, att pendla till jobbet, på annan ort eller utanför stan.

Om man har begränsade ekonomiska resurser (vilket vi alla har….!!) så är det idag bättre att pendla till jobbet än att bo kvar i ”fel bostad i fel område”. Det oberoende om bostaden är för dyr, för liten, har fel grannar, ligger i fel område eller har något annat fel. En stark rekommendation från Besser…. 🙂

Samhällsutvecklingen….

Besser tycker att samhällsutvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Det är mycket som har förändrats sen 2010 i Sverige. På bara 10 år har vi fått allt från utländska tiggare utanför ICA till segregering och kriminalitet med invandrare i förorterna som inte fanns 2010. Det är både våldtäkter, gängskjutningar och förnedringsrån som vi sett den senaste tiden.

Sverige har blivit ett delat land, och tyvärr blir det inte bättre i framtiden. Även här är det en stor skillnad på önsketänkande och verklighet.

Det spelar ingen roll vad du tycker, vad du tror, vad du tänker eller vad du vill. Det spelar heller ingen roll hur samhället borde vara. Önsketänkande är inte en smart strategi eller en förnuftig väg framåt.

Vad skall man göra då?

Det som är viktigt är att bli så självständig mot samhällsutvecklingen som möjligt. Det gäller både i tanke och handling. Tag ett eget ansvar och planera så att du och din familj kan leva ett bra liv som möjligt. Då är både bostad, jobb, fritid, hälsa och socialt umgänge viktiga, och ofta (men absolut inte alltid…) krävs det finansiella resurser för att få livet som man vill ha det. Planera mer för ditt eget liv och lägg mindre tid och energi på den negativa utvecklingen i samhället.

Det är mest elände och olyckor i både etablerade och sociala media. Då är det lätt att bli deppad och dyster. Lägg mindre tid på media och mer egen tid på positivt socialt umgänge med vänner och familj.

Hur ser samhället ut om 10 år när det blir år 2030? Se dig omkring idag. Kommer den offentliga sektorn (t.ex. skola, vård och omsorg…) att bli bättre? Kommer samhället (t.ex. polis och rättsväsende….) att vara tryggt och säkert för alla? Det vet vi inte, men Besser rekommenderar att man planerar för verkligheten och inte tror eller litar på önsketänkande.

Eller som Besser skrivit tidigare…..”Plan for the worst and hope for the best” (Benjamin Disraeli, 1804 -1881)

Varning, Varning, Varning……

Senaste nytt på bedrägerifronten var ett brev som Besser helt nyligen fick med posten. Det visade sig vara ett ”erbjudande” att teckna aktier i ett bolag som heter ”Circular Water”. Hur har man fått tag i Bessers adress? I följebrevet skriver man…”Du får detta brev för att du är eller har varit ägare i ett svenskt publikt bolag.”. Det här bluffen har tydligen gått ut till många svenska aktieägare och några kommer att falla i fällan. Se till att det inte bli en av dem…

Det är den ökända bedragaren Aapo Sääsk som startar ett nytt bluffbolag och skickar ut brev till alla (nya…?) aktieägare i (utvalda….?) bolag som är registrerade hos Euroclear. Besser är aktieägare sen många år och har bara aktier i stora och stabila bolag på OMXS LC så att Besser fått brevet verkar lite konstigt. Kanske går brevet ut till alla 55+ are som ofta är lättlurade och blåögda, vad vet jag? Men även andra yngre bloggläsare har fått samma brev, så det är nog många fler aktiesparare som bör vara försiktiga….

Det här nya bolaget är samma bedrägeri som tidigare bolag HVR Water Purification AB och Xzero AB. Vill ni veta mer så har Besser skrivit några tidigare inlägg som beskriver bedrägeriet i detalj. Se ”Nyemissioner, igen…” 29 nov 2019, ”Investeringsbedrägerier….” 20 dec 2019 och ”Att fixa ett aktiebedrägeri…..” 17 jan 2020.

Tyvärr kommer också många av de 80.000 nya och oerfarna aktieägare som tillkom under 2020 (enl. SCB, och kanske även många andra…) att falla för erbjudande och teckna sig för mini beloppet på 8.000 kr. Det är antagligen också samma personer (mest lättlurade pensionärer eller oerfarna och optimistiska yngre aktiesparare….??) som skulle kunna ha bättre användning av dessa 8.000 kronor. De kommer alla att lära sig skillnaden mellan önsketänkande och verklighet den hårda vägen. Många kommer att bli brända för alla framtida aktieinvesteringar.

En dyster och tråkig aktieutveckling tycker Besser, när just eget (långsiktigt….) pensionssparande blir allt viktigare för att få ett hyfsat bra liv i framtiden.

Mer info….

Bara som info så har ”Circular Water Technologies AB” (CWT) adress Vasagatan 7 i Stockholm. Där ligger också 95 andra bolag, de flesta är skal- och bluffbolag som inte har någon verksamhet alls. Av de bolagen har 61 bolag inte ens ett telefonnummer att kontakta. Även Aapo Sääsk övriga bolag ligger på den här adressen.

Huset är ett modernt kontorshus med kontorslokaler för några få etablerade bolag. Det fantastiska är att Aapo Sääsk även som privatperson är mantalsskriven på samma adress trots att det inte finns några lägenheter i huset. Det finns också flera andra personer inom CWT som är skrivna här.

I går, torsdag den 18 mars, så hade SvD en helsida med en annons för nyemissionen i CWT. Det fantastiska här var att Aapo Sääsk namn inte nämdes alls. Det var nu en helt vanlig blond och blåögd svensk i 50-årsåldern med kostym, vit skjorta och slips och med ett fint svenskt namn som berättade om vilken fantastisk framtid som CWT hade. Typiskt är att man i annonser i SvD nu inte ens vågar visa ett ökänt namn som redan har ett dåligt rykte i stora kretsar av aktieägare, där många SvD läsare ingår.

Dessutom så kom igår (18/3) emissions prospektet även med som bilaga till ”Ny Teknik”, en tidning som läses av 206.000 tekniskt intresserade ingenjörer. De flesta har antagligen ingen aning om vem som står bakom CWT och några (många….??) av dessa ingenjörer kommer tyvärr att teckna aktier i det här ”fantasibolaget”.

I aktieprospektet finns foto på 15 personer. Det är 5 personer i styrelsen, med Aapo som ordförande, och 4 personer som anställda i bolaget. Dessutom finns 6 stycken ”Externa permanenta rådgivare” som antagligen fakturerar CWT för sina tjänster. Om vi räknar på en ”snittersättning” (löner, ersättningar, arvoden, bonusar och sociala kostnader)  för dessa 15 pers på 60 tkr per månad och person så behöver CWT dra in 900 tkr varje månad. Det blir nästan 11 miljoner om året som någon annan skall betala.

Emissionen drar in 24.5 miljoner, (om den blir fulltecknad…) 10.5 miljoner går till ett EU-projekt och resten av kapitalet går till ”förberedelser”, ”emissionskostnader”, ”löpande kostnader” och ”administration”. Det här kapitalet kommer inte att räcka länge och det blir antagligen (som vanligt…) en ”ny” nyemission om drygt ett år. Vi får väl se hur det går….

Slutsats….

Som vanligt har Besser många goda råd och kloka ord som passar även till livets andra investeringar. Här kommer några vanor som ni bör tänka på om ni vill leva ett rikt, tryggt och säkert liv…

”Lev livet med mindre skärmtid och tillbringa mer tid utomhus i naturen”…..

”Lev livet med mindre passiv underhållning och lägg mer tid på aktivt lärande”…..

”Lev livet med mindre stillasittande och rör på dig mer med daglig motion”…..

”Umgås mindre via sociala media och träffa fler positiva människor i verkligheten”……

”Ta fler egna initiativ till sociala kontakter och få fler vänner och mer positivt umgänge”….

”Ett bra liv kräver en bra bostad, var selektiv när du väljer område och grannar där du skall bo”….

Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet gäller inte bara för aktieinvesteringar, utan gäller även för framtiden och samhällsutvecklingen.

När önsketänkandet kolliderar med verkligheten brukar verkligheten vinna. Allt fler svenskar, eller någon som de känner, kommer själva att förr eller senare få känna av den verkligheten. Det tar kanske lite längre tid för några dagdrömmare, men till slut inser allt fler att det bara är verkligheten som finns kvar. Då är det ofta försent….

Det är bättre att redan i dag planera för utvecklingen i morgon. Optimist eller Pessimist? Besser rekommenderar att man alltid är lite Optimist men mest Realist…. 🙂

Besser

Förra inlägget (19 feb 2021) handlade i stor utsträckning om Oscar P och nu blir det även en fortsättning på det ämnet. Bessser har svårt att slita sig och vill gärna gräva djupare för att se om man kan lära sig något även av det här bolaget. Resultatet blir ytterligare en del av min folder för  Lessons Learned… 🙂

Men man kan också hitta några otrevliga upptäckter när man gräver djupare och Besser vill inte ha några hatmail  från missnöjda aktieägare, så därför skriver jag inte ut hela namnet på bolaget. Då blir det lite svårare att googla fram just det här inlägget men ni som läser den här bloggen vet vilket bolag det handlar om….

Hela bilden 2020…

I förra inlägget om Oscar P  vi fick inte se hela bilden för 2020 eftersom varken Bokslutskommunikén eller Årsredovisningen var klara. Nu har Bokslutskommunikén för 2020 publicerats (19 feb 2021) och det blir det lite mer (häpnadsväckande…) info om bolaget…. 🙂

Från den kan man, efter lite bläddrande fram och tillbaka, utläsa bland annat följande….

Den 16 nov 2020 annonserar Oscar P att man tar upp en företrädesemission omfattande 325 miljoner via en 1 till 9 aktier á 0.190 kr per ny aktie, och den nyemissionen blir fulltecknad. Aktiekursen den 16 nov var 0.218 kr så nyemissionen ser ut att vara en bra affär (??) för aktieägarna.

Lite senare, den 10 dec 2020 så annonserar Oscar P att man skall ta in 122 miljoner via en apportemission till två fastighetsbolag som samtidigt säljer av några av sina fastigheter till Oscar P. Apportkursen den 10 dec 2020 är 0.220 kr samtidigt som aktiekursen går upp från 0.217 den 4 dec till 0.435 den 10 dec (+ 100 % på bara 5 börsdagar…). Även de två fastighetsbolagen ser ut att ha gjort bra aktieaffärer. (….och då har vi inte ens räknat på fastighetsaffärerna…. 🙂 )

Totalt så ökar Oscar P med två nyemissioner sitt aktiekapital med 447 miljoner på bara några veckor under slutet av Q4, 2020.

Vad händer sen? Några (vi vet inte vilka….??) säljer av stora mängder aktier.

Torsdag den 10 dec säljs 74 miljoner aktier, fredag den 11 dec säljs 63 miljoner aktier, måndag den 14 dec säljs 30 miljoner aktier, tisdag den 15 dec säljs 39 miljoner aktier och onsdag 16 dec säljs 20 miljoner aktier. Totalt säljs 226 miljoner (av totalt 239 miljoner…..) stamaktier under bara 5 börsdagar. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Börskursen ligger från 0.435 den 10 dec till 0.437 den 16 dec och går aldrig under 0.400 för någon av de 5 börsdagarna. Några aktieägare har tydligen gjort bra affärer, men hur går det vidare för småspararna? Well, kursen går stadigt neråt och efter en månad, måndag den 11 jan 2021 är den halverad och nere på 0.219 kr och mer normala nivåer.

Det är en ganska fantastiskt volatil aktiehandel som sker i bolaget under en dryg månad, när aktiekursen går från 0.217 den 4 dec 2020 sen upp 100 % under 5 dagar med mellan 0.400 till 0.437 och sen ner igen till 0.219 den 11 jan 2021….. Förvånande tycker Besser… 🙂

Enligt Bokslutskommunikén så uppgick marknadsvärdet på alla stamaktier inklusive BTA (Betald Tecknad Aktie, dvs nyemissionsaktier) den 31 dec 2020 till 587 miljoner kr. Enligt Avanza så låg slutkursen för året den 31 dec 2020 på 0.298 kr. Om vi ser ett år bakåt i tiden så låg marknadsvärdet den 31 dec 2019408 miljoner enligt Avanza.

Det betyder att Oscar P under 2020 har förlorat otroliga 408 + 325 – 587 = 146 miljoner , dvs cirka 25 % av bolagssvärdet på bara ett år. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….

Senaste nytt….

Fredag den 26 feb 2021 kommer en ny pressrelease från Oscar P där man dels meddelar att apportemissionen ändras från planerade 122 miljoner till 117 miljoner med bibehållen teckningskurs på 0.220 kr. Det betyder att de två fastighetsbolagen slipper att betala ut 5 onödiga miljoner, som i stort sett också ökar deras vinst med motsvarande belopp.

Den andra nyheten är att det blir ytterligare en (ny…) nyemission i form av en företrädesemission som skall dra in cirka 150 (nya…) miljoner från aktieägarna under Q1, 2021. Det blir en extra bolagsstämma den 24 mars 2021. Som vanligt är det aktieägarna som sitter med ”Svarte Petter” även den här gången.

Hur ser aktiekursen ut nu….

Efter bara 2 börsdagar sen senaste annonserade nyemissionen så är vi framme vid onsdag den 3 mars 2021. Då är snittkursen för stamaktier 0.189 kr, det finns 10.911 (stam-) aktieägare hos Avanza och börsvärdet är 372 miljoner kr. En ganska trist utveckling (minus 36 %) på bara drygt två månader. Då betalade trots allt aktieägarna in 325 friska miljoner från den 16 nov 2020 fram till den 29 jan 2021 då de nya aktierna registreras.

Hur kommer det att gå för Oscar P i framtiden? Det vet vi inte, men Besser gissar att bolaget har fler trista överraskningar för sina aktieägare i fram över. Det blir en stor varning från Besser….

Två nya aktieägare….

Så hur har antalet aktier utvecklats de senaste två månaderna sen slutet av 2020?

Antal stamaktier gick från 239 milj (den 31 dec 2020) till 1.954 miljoner aktier (den 29 jan 2021) när BTA (Betald Tecknad Aktie) från emissionerna 2020 registreras. Det blir en utökning av antalet stamaktier med 1.715 miljoner aktier eller över 700 % samtidigt som aktieägarna betalade in 325 miljoner i nytt aktiekapital från nyemissionen under Q4, 2020.

Två nya aktieägare under 2021 blir de två fastighetsbolag som (den 10 dec 2020) annonserade att de skall köpa 532 miljoner aktier i en apportemission till en emissionskurs på 0.220 kr vilket ger 117 miljoner i nytt aktiekapital till Oscar P

Men Oscar P köper också sex fastigheter från de två fastighetsbolagen för total 1.390 miljoner. Utan att vara fastighetsexpert så tycker Besser att de 5 kommersiella fastigheterna verkar vara mest skräp (C-läge i Stockholms utkant..) och även den 6:e, ”en lagerfastighet” i Helsingborg är ganska tveksam.

Vad är värdet på fastigheterna? Det vet vi inte men Besser gissar att det ligger runt 75 % av vad Oscar P betalade.

”Price is what you pay. Value is what you get” gäller även för dåliga affärer. Oberoende om det är köp av aktier i Oscar P (obefintligt värde…) eller de fastigheter som Oscar P själva köper (obetydligt och osäkert värde…). Något att fundera över….. 🙂

Men det kan vara mycket värt för de två fastighetsbolagen, som betalar 117 miljoner i apportemission (dvs drygt 8 % av försäljningspriset) för att bli av med några ”osäkra skräpfastigheter” och få en intäkt på 1.390 miljoner kr, där det verkliga marknadsvärdet antagligen ligger mycket lägre.

För Oscar P ser dock 2020 bra ut rent bokföringsmässigt. Både balansräkningen och aktiekapitalet ökas på ordentligt.

Bokfört värde vs Bolagets värde….

Enligt bokslutskommuniken så har Oscar P nu  27 ”Förvaltningsfastigheter” på 8 orter i mellan- och södra Sverige och ytterligare 10 förvaltningsfastigheter på andra orter. Totalt är de 37 fastigheterna bokförda för 1.430 miljoner i balansräkningen. Vad inköpspriset för dessa fastigheter har varit har Besser inte forskat i, men bolagets börsvärde var den 3 mars 372 miljoner.

Om vi ser på ”Eget Kapital” i balansräkningen så är det bokfört med 1.100 miljoner. Båda bokförda värden kan jämföras med Bolagets aktievärde. 

Hela bolagsvärdet är alltså 26 % av bara värderingen på Förvaltningsfastigheterna och 34 % av Eget Kapital. Räknar vi på bolagets totala Anläggningstillgångar i balansräkningen på 2.300 miljoner så blir börsvärdet bara 16 %.  Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Samtidigt har antalet anställda mer än halverats under 2020 från 52 personer den 31 dec 2019 till 20 anställda 31 dec 2020

Är det här ”köpsignaler” för nya aktieinköp av ett ”undervärderat” bolag? På olika aktieforum som Placera (Avanza) och Shareville (Nordnet) så är det mycket snack om just köpsignaler. Well, Besser tycker nog inte det, vilket kanske framgår av texten i det här inlägget…. J

Ovanstående visar också lite på det som Bessers brukar säga… ”Det är lätt att fixa o trixa med bokföringen men svårare att blunda för aktiekursen”.  Den gamla sanningen gäller fortfarande. ”Det är börskursen som mest speglar det verkliga bolagsvärdet”.

Eller som Besser också brukar säga…”Marknaden har inte alltid rätt om alla bolag och alla aktier är inte alltid rätt värderade men på lång sikt har marknaden alltid rätt”

Större aktieägare…..

Vilka aktie- och pensionsfonder är då fortfarande kvar som aktieägare sen förra inlägget och hur har de agerat det senaste året fram till den 31 dec 2020? Ännu viktigare är hur de agerade på nyemissionen (BTAer…) som redovisas den 29 jan 2021. (se inlägg den 19 feb 2021)

Här kommer några större aktieägare (aktie- och pensionsfonder…) med ägarandel (som procent av totalt antal aktier i bolaget) vid 3 tillfällen, den 31 dec 2019, den 31dec 2020 och den 29 jan 2021 (med BTAer..)

Fjärde AP-fonden (8.7 % / <0.7 % / <0.5 %) sålde allt under hösten 2020 efter att gjort riktigt stora förluster under de senaste 4 åren sen 2016. Inget bra track record för den pensionsfonden…

Erik Penser Fonder (7.3 % / <0.7 % / <0.5 %) även EP Fonder sålde allt under 2020 efter att hoppat på tåget under 2018 och 2019. Även här till stora förluster….

Avanza Pension (5.0 % / 5.1 % / 12.7 %) här är det tydligen många småsparare som hoppat på nyemissionen och lagt in nya aktier som ”pensionsförsäkring” i Avanza.

Nordnet Pensionsförsäkring (…eget AB !!) (1.5 % / 0.8 % / 1.0 %) en ordentlig minskning under 2020, men även Nordnets pensionsförsäkring har många småsparare som satsar på nyemissionen.

Swedbank Försäkring (1.0 % / 1.8 % / 1.6 %) har några försiktigare småsparare men ändå 80 % upp med nya aktieägare under 2020. Alla hängde dock inte med på nyemissionen.

SEB Trygg Liv (0.8 % / 1.3 % / <0.5 %) en ”trygg livförsäkring” som förlorat stort sen första inköp under 2019, men som hoppade av vid nyemissionen.

Det här var de fondförvaltare som nämndes i förra inlägget, men det har också kommit till flera nya förhoppningsfulla pensionsfonder under 2020 som också vill göra stora aktieklipp på Oscar P när aktiekursen är volatil. Här kommer ägandet (andel i %) för några nya aktieägare från 2 tillfällen, den 31 dec 2020 och den 29 jan 2021. Det är mindre än 1 månad mellan avstämningarna…. !!

SEB Life International (5.3 % / 3.3 %) En förhoppningsfull fondförvaltare som tvekade på nyemissionen men som ändå förlorar stort på bolaget.

Futur Pension (4.3 % / 0.9 %) Ett udda pensionsbolag som gick in stort under 2020 men avstod det mesta av nyemissionen. Det blev stora förluster ändå.

SEB Hållbarhetsfond Index (…..!!) (1.0 % / <0.5 %) En ”hållbarhetsfond” (??) som kortsiktigt under ett år satsar på ett oseriöst bolag som Oscar P. Alla fonder går att sälja om de bara är ”hållbara”… 🙂

Upplandsbanken (enskilda kunder) (<0.7 % / 0.9 %) Några (någon…) kund på Upplandsbanken vill göra ett aktieklipp i nyemissionen. Vi får väl se hur det går…

Ovanstående pensionsfonder är blandat både ”äpplen och päron”. Några fonder är helt styrda av enskilda fondförvaltare och några är rena ”paraplyfonder” (pensionsförsäkringar…) där enskilda aktieägare använder en kapital- eller pensions- ”försäkringstjänst” som säljs av bankerna.

Andra privata aktieägare…

Men det finns också några nya större privata aktieägare efter att registreringen av emissionsaktierna (BTAer…) registrerats den 29 jan 2021.

Det finns fyra nya privatpersoner på listan 29 jan 2021 som inte fanns på ägarlistan 31 dec 2019 och tre av dem fanns inte heller på ägarlistan 31 dec 2020 (!!). Två av dem har ägarandelar på 3.3 % och 3.4 % och två har båda ägarandelar på 0.6 %.

Hur går det för bolaget och privat aktieägare i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte går så bra varken för Oscar P eller aktieägarna. Åter är det den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet som kommer att visa sig i framtiden. Vi får väl se hur det går….

Hur agerar aktieägarna? 

Vi tar det en gång till. Den 31 dec 2020 var slutkursen för stamaktierna 0.298 kr och den 29 jan 2021 efter nyemissionen var aktiekursen 0.205 kr enligt Avanza. Det blir minus 31 % på mindre än en månad. Idag, den 3 mars 2021 så ligger aktiekursen på runt 0.189 kr. Det blir minus 36 % på drygt två månader.

För bara 2 veckor sen fanns det nästan 11.100 aktieägare på Avanza, och idag finns det 10.896 . Det betyder att cirka 150 aktieägare som tröttnat på Oscar P och sålt av hela sitt innehav. Besser gissar att de flesta har förlorat stort på ett önsketänkande som inte blev verklighet…..

Handel med Oscar P stamaktier.…

Oscar P har nu drygt 1.950.000.000 stamaktier (dvs nästan 2 miljarder aktier…) som kan handlas på börsen av alla aktieägare. Så hur ser den vanliga vardagshandeln ut med Oscar P aktier? Hur stora aktieaffärer gör vanliga  aktieägare i Oscar P?

Besser kollar upp hur aktiehandeln ser ut en vanlig vardag (den 3 mars 2021) runt lunchtid under 2 timmar mellan 11.00 till 13.00. Vi delar upp aktieaffärerna i 4 storlekar: 1) upp till 100 aktier(c:a 20 kr), 2) mellan 100 till 1.000 aktier (c:a 200 kr), 3) mellan 1.000 till 10.000 aktier (c:a 2.000 kr) och 4) över 10.000 aktier (över 2.000 kr).

Resultatet blev: 1) 11 affärer, några på 5,10 och 15 aktier, 2) 18 affärer, de flesta på 5-600 aktier, 3) 28 affärer, de flesta runt 2.000 aktier och 4) 38 affärer, mest 40 till 60.000 aktier. Totalt gjordes 95 aktieaffärer under de 2 timmarna, där mista affär var 5 aktier (< 1 kr), många runt 400 kr (2.000 aktier) och 10.000 kr (50.000 aktier). Största affären var 310.000 aktier (c:a 59.000 kr).

Inte alltför imponerande siffror. Flera affärer var daytrading med mellan 1.500 och 2.500 aktier. Där blir vinsten runt 2.000 st x 0.01 kr = 20 kr per affär. Man kan nog ifrågasätta lönsamheten i de aktieaffärerna…..

Lite Off Topic….

En av Bessers vänner köpte 10.000 aktier i Norwegian i slutet av 2020 där han hoppades på att göra ett aktieklipp. Besser har ingen koll på det bolaget men nu den 26 feb kom Norwegian ut med senaste kvartalsrapporten för Q4, 2020. Besser har tittat lite på den och nu blir det några fakta och reflektioner….

Omsättningen för Q4, 2020 minskade till 670 miljoner NOK jämfört med Q4, 2019 på 8.944 miljoner NOK. Det är en minskning av omsättningen med 92,5 %…..

Rörelseresultatet för Q4 blev minus 15.880 miljoner NOK varav nedskrivningar på 12.800 miljoner NOK. Det blir en förlust på rörelsen med drygt 3.000 miljoner NOK eller 3.5 gånger större än omsättningen under Q4, 2020……

Långfristiga räntebärande skulder i slutet av Q4 uppgick till 53.500 miljoner NOK, dvs 5.8 gånger större än omsättningen på 9.096 miljoner för helår 2020…….

Hur skall Norwegian betala de skulderna, och hur ser lönsamheten ut i framtiden?

Det blir hyfsat stora ränteutbetalningar och amorteringar framöver, oberoende av lånevillkor och räntesatser. Besser gissar att det blir många som får stå för de kostnaderna. Då spelar aktieköp till låga aktiekurser inte någon större roll. Det blir antagligen flera nyemissioner, mera statsbidrag och skuldnedskrivningar från diverse leverantörer. Kanske blir det till slut en konkurs, det vet vi inte än. Men som vanligt blir det mest aktieägarna som får stå för både risker och extra kapital…. Något att tänka på….

Besser rekommenderar att man undviker den här typen av ”aktieinvesteringar”….. 🙂

Slutsats

Det blev en längre utläggning om Oscar P, ett bolag som Besser i normala fall aldrig skulle bry sig om. Men när man väl börjar gräva lite djupare så kan man hitta många udda detaljer som tillsammans ger en realistisk helhetsbild av bolaget.

Den senaste nyemissionen (på 150 miljoner….) är inte den första och inte heller den sista. Det kommer att krävas mer kapital från aktieägarna för att betala för driften och behålla illusionen av Oscar P som ett framgångsrikt fastighetsbolag.

Aktier har inte bara ett possitivt eller osäkert värde, det finns även aktier med ett negativt värde där aktieägarna får betala för förmånen att äga aktier. Hur stort det negativa värdet blir per aktie får varje aktieägare bestämma själv. Det avgörs genom hur lång tid man äger aktierna och när man fått nog och säljer aktierna.

Det är ganska fantastiskt hur mycket som hänt med Oscar P på bara det senaste halvåret. För de flesta aktieägarna är det omöjligt att hänga med i svängarna. Här är också en anledning till att Besser inte fördjupar sig i driften eller analyserar resultat och balansräkningarna i enskilda bolag. Det finns så mycket annat som är både roligare och mer lönsamt att göra…. 🙂

Även för Oscar P blir rekommendationen att undvika aktieinvesteringar i just det här bolaget….. 🙂

Besser

Det här inlägget är inspirerats av Peter Lynch (PL) och hans bestseller ”One Up On Wall Street” som också recenserades i förra blogginlägget (5 feb 2021.) Det PL beskriver redan 1989 angående de amerikanska börserna är hur vanliga fondförvaltare, både för pensionsfonder och allmänna aktiefonder, främst fokuserar på att undvika risk och därmed har en övervikt på de större börsbolagen. Det blir mest som att följa börsindex typ S&P 500, ett index som kapitalviktat följer några av de 500 största bolagen på NYSE och Nasdaq börserna.

En av bokens ledande tankar är att privata aktiesparare som själv kan välja aktier att investera i (”Stock picker”) ganska enkelt kan få bättre resultat än både vanliga indexfonder och fondförvaltare i större pensionsfonder eller aktiefonder. Det gäller speciellt för de ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten är ”dolda indexfonder” Tyvärr är det närmare 80 %* av alla pensions och aktiefonder som helt okritiskt följer de stora bolagen på börsen. Vi ser ett exempel (Oscar Prop.) nedan….

Disclosure: * = min bedömning. Besser kan nog inte anses vara en ”stock picker”, utan mer ”en utdelningsinvesterare med en riskbalanserad aktieportfölj”. Jag följer inte index och jag investerar aldrig i ”små (eller stora….) osäkra, oseriösa och olönsamma förhoppningsbolag”……  🙂

Hur ser det ut i Sverige?

Om vi jämför med Sverige så ser vi att de flesta svenska indexfonder bara följer OMXS30, dvs de följer inte alls index, varken för Large Cap eller hela OMXS börsen (t.ex. OMXSPI). Därmed behöver svenska ”dolda indexfonder” inte konkurrera med vanliga indexfonder. Men riskaversionen finns fortfarande kvar även hos svenska fondförvaltare. Hur gör man då?

Den enkla vägen är att följa de större bolagen på OMXS börsen och sprida fondkapitalet jämt (självklart kapitalviktat…) över flera bolag på OMXS. Mest kapital läggs på de 137 bolagen på Large Cap (LC). Då skuggar man index (dold index…) och kan samtidigt med lite tur vinna över de indexfonder som bara följer de 30 största bolagen på börsen. Det finns fortfarande 107 övriga stora bolag på OMXS. Något att tänka på….

(Första halvåret 2021 finns det 137 aktier på LC, 146 på MC och 103 på SC, totalt 386 aktier på OMXS. Men antalet bolag är något färre, några bolag har 2, 3 eller 4 (!!) olika aktier (typ A-, B-, C- eller Pref- aktier) noterade på OMXS börsen. Förändringar av antal bolag på respektive börssegment sker per halvår.)

Ett case ur verkligheten….

För att illustrera hur fondförvaltare i större pensions- och aktiefonder även äger aktier i större men rent oseriösa bolag på börsen så väljer jag Oscar Properties stamaktier. Det blir en genomgång av hur både ägarstruktur och aktievärde har sett ut för det här bolaget även när aktiekursen faller som en sten.

Oscar Properties började handlas på OMXS i mars 2015 och bolaget var under några år ett av de största fastighetsbolagen på OMXS Lagre Cap. Därmed började även aktiefonder och pensionsbolag okritiskt investera i aktien trots att verksamheten bara var ett rent pyramidspel redan från början.

Affärsidén var att sälja ”lyxiga BRF lägenheter” på ritning till höga priser innan bygget av fastigheten ens påbörjats, och då ta ut en ordentlig handpenning vid kontraktsskrivningen för att täcka löpande kostnader. Det har under många år varit ett okritiskt och ordentligt tryck på bostadsmarknaden, speciellt i Stockholm och andra större städer. Det gjorde att många nya oerfarna bostadsköpare tecknade bostadskontrakt på bostäder som inte fanns i verkligheten, och att bolag som Oscar Properties kunde starta sin oseriösa verksamhet. Ett klassiskt pyramidspel från ett bolag med oseriös ledning, osäker verksamhet, hög belåning och svag balansräkning.

Många fondförvaltare med dolda indexfonder köpte aktier i alla större bolag på Large Cap och följde bara efter alla andra utan att göra några egna bedömningar. Precis som Peter Lynch förutsade….

2016… Vi börjar med årsredovisningen för 2016 som visar bolagets situation den 31 december 2016 efter drygt ett och ett halvt år på börsen. Då låg aktiekursen på 76.75 och börsvärdet på 2.73 miljarder efter att aktien varit hypad under en tid, mest av många bloggare och på sociala media. Det fanns totalt 7.786 aktieägare där 90 % var svenska aktieägare. Det betyder att det fanns 7.000 svenska privatpersoner, pensionsbolag och aktiefonder som ”investerat” i bolaget.

Här kommer ett urval av de 15 största aktieägarna 2016 i nummerordning, totala antalet aktier och andel av kapitalet.

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 591,37 milj aktier och 4.58 %. Nummer 5 är AMF Försäkring & Fonder med 550 tusen aktier och 1.85 %. Som nummer 7 kommer Länsförsäkringar Fonder med 420 tusen aktier och 1.41 %. Nummer 8 är Avanza Pension med 349 tusen aktier och 1.17 %. Nummer 9 är Swedbank Försäkring med 326 tusen aktier och 1.09 %. Och till sist nummer 15 Nordnet Pensionsförsäkring med 160 tusen aktier och 0.55 %.

2017… Oscar Properties är fortfarande ett populärt bolag ett år senare. Av årsredovisningen för 31 december 2017 kan vi dock utläsa att aktiekursen på stamaktierna nu är 34.40 och totala börsvärdet är 1.43 miljarder, en nedgång med 1.3 miljarder eller minus 47 % på bara ett år. Bolaget nu har 10.099 aktieägare och 98 % är svenska aktieägare. Det betyder att det nu ett år senare finns 9,900 svenska aktieägare. Jag gissar att de flesta av  de 2.900 är nya ”privata aktiesparare” som hoppat på tåget och köpt billiga aktier till kurser på mellan 75 kr till 35 kr under år 2017.

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2017 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2016

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 1,30 milj aktier (- 70 tusen) och 4.26 % (- 0.32 %). Nummer 5 är Avanza Pension med 770 tusen aktier (+ 421) och 2.54 % (+ 1.37 %) . Nummer 6 är Swedbank Försäkring med 690 tusen aktier(+ 364) och 2.26 % (+ 1.17 %). Nummer 9 är Nordnet Pensionsförsäkring med 235 tusen aktier (+ 75) och 0.77 % (+ 0.22 %). Nummer 12 är AMF Försäkring & Fonder med 197 tusen aktier (- 353) och 0.65 % (-1.20 %). Länsförsäkringar Fonder finns inte med alls bland de 15 största aktieägarna 2017.

Notera att utländska aktie och pensionsfonder minskat med 80 % när kurserna börjar gå neråt, men de stora svenska fondförvaltarna stannar kvar. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Det vi ser, är att trots aktiekursen nästan halverats, så ligger Fjärde AP kvar på samma höga nivå, och Avanza, Swedbank och Nordnet har alla ökat både antal aktier och andel kapital. Inte speciellt smart tycker Besser….

2019… Om vi sen går två år framåt så ser vi att aktiekursen har gått dramatiskt neråt. Den 31 december 2019 är kursen bara 0.65 kronor. Rensat för emissioner, inlösningar och sammanslagningar blir det blir en nedgång med drygt 95 % från 31/12 2016 och med dryg 90 % från 31/12 2017. ”Inte en speciellt bra investering av dessa smarta fondförvaltare” säger Besser… 🙂

Marknadsvärdet på stamaktierna var 31/12 2019 bara 408 miljoner. Jämför det totala aktievärdet 2016 på 2.730 miljoner (minus 85 %) och 2017 på 1.430 miljoner (minus 71 %). Hur ser det ut aktieägarsidan? Finns fondförvaltare med pensionsfonder och aktiefonder fortfarande kvar som aktieägare i Oscar Properties trots oseriös verksamhet och katastrofala aktiekurser?? Vi får väl se nedan….

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2019 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2017 inom parentes.

Nummer 2 är Fjärde AP Fonden med 16.8 miljoner aktier och 8.70 % (+ 4.44 %) av kapitalet. Ja, så är det, Fjärde AP fonden (som förvaltar vårt pensionssparande) har genom nyemissioner fördubblat sitt innehav i bolaget de senaste 2 åren. Om vi jämför så är aktierna nu värda  35,5 miljoner och 2017 var de värda 60,1 miljoner (minus 42 % exkl nyinköp….). En värdeminskning på 24,6 miljoner trots att man dessutom köpt nya aktier för cirka 25 miljoner de senaste 2 åren. Lycka till alla framtida pensionärer säger Besser…

Nummer 3 är nu Erik Penser Fonder med 14.1 miljoner aktier och 7.30 % av kapitalet. En ny fondförvaltare som skall göra smarta aktieaffärer. Besser är inte kund hos Erik Penser och kommer aldrig heller att bli det. (Erik Penser har ett dåligt track record bland andra av Bessers ”Lessons Learned“*) Man bör vara försiktig även med sitt eget fondsparande tycker Besser…

Nummer 5 är Avanza Pension med 9.5 miljoner aktier och 5.00 % (+ 2.46 %) av kapitalet. Ytterligare ett pensionsfond som fortsätter att köpa flera aktier när kursen går neråt men 5.00 % av 408 milj är bara 20.4 milj. Det kan jämföras med värdet på aktierna 2017 på 36.3 miljoner, en förlust på 15.9 miljoner trots massiva nyköp under de senaste åren. Det blir minus 44 % (exkl nyköp…!!) sen 2017. Ett ”pensionssparande” som inte rekommenderas av Besser…

Nummer 12 är Nordnet Pensionsförsäkring med 2.99 miljoner aktier och 1.50 % av kapitalet. En ”pensionsförsäkring” (en försäkring av framtida pensioner…??) som köpt mera aktier och ökat sin andel av kapitalet  med 0.73 %, nästan en fördubbling sen 2017. Men 1.50 % av 408 är 6.12 miljoner jämfört med värdet 2017 på 11.0 miljoner. En ”pensionsförsäkring” som förlorar 4.9 miljoner (minus 44 %) av sparkapitalet på bara 2 år. Ingen bra ”försäkring” av pensionskapitalet enligt Besser…

Nummer 14 är Swedbank Försäkring med 1.84 miljoner aktier och 1.00 % av kapitalet. En till ”försäkring” som fortfarande äger aktier Oscar Prop. Men den här fondförvaltaren har minskat sin exponering från 2.26 % till 1.00 %, och de kvarvarande aktierna är ”bara” värda 4.1 miljoner, inget att bry sig om eller hur? Kanske det, men hur mycket har den här ”försäkringen” förlorat (bara på det här bolaget….) sen starten 2015? Det vet inte Besser, men han gissar att det är mycket mer än futtiga 4.1 miljoner….

Nummer 15 på listan är SEB Trygg Liv med 1.63 miljoner aktier och 0.80 % av kapitalet. En annan  ”Trygg Livförsäkring” som också ”investerar” i  oseriösa pyramidbolag. Här är aktierna bara värda 3.25 miljoner, men även här vet vi inte hur det gått tidigare eller vilka andra bolag man ”misslyckats” med. ”Det vi kan lära här är att vara noga med vilka som tar hand om ditt pensionssparande”, säger Besser…

(* Besser samlar på den här typen av aktiecase i speciell folder med beteckningen ”Lessons Learned”. Där finns det massor av historier från andra bolag ”som inte lyckats så bra…”. Det finns allt från rena aktiebedrägerier och halvkriminella styrelser till bolag som är pyramidspel med oseriösa och oärliga grundare, styrelser och företagsledningar. Både kunskap och erfarenheter finns att hämta där… )

2020… Hur ser ut för Oscar Prop under 2020? Det vet vi inte för årsredovisningen har inte publicerats än. Vi vet alltså inte vilka som är kvar som aktieägare men vi vet dock hur aktiekursen och bolagsvärdet har utvecklats.

Den 31 december 2020 var (den justerade….) aktiekursen 0.30 kr. Om vi jämför med kursen ett år tidigare på 0.65 kr (som Besser då ansåg vara ett bottenmärke…) så har värdet mer än halverats och fortsatt neråt med minus 54 % på bara ett år.

Stamaktiernas totala aktievärde var den 31 december 2020 bara 116 miljoner. En ganska fantastisk nedgång med drygt 71 % från 408 miljoner, även det på bara ett år.

Framtiden…??

Hur går det för Oscar Prop i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte heller då går speciellt bra. Många banker och finansbolag som är långivare till bolaget kommer antagligen inte att förlänga sina utestående lån och krediter. Blir det en ackordsförhandling 2021? Det vet vi inte….

Kanske lyckas bolaget undvika konkurs men aktiekursen kommer inte att repa sig. Det blir ett ”Zombie bolag” där drygt 15.000 * (??) aktieägare köper och säljer aktier i ett bolag som knappt går på tomgång, men där VD lön, bonus och styrelsearvoden alltid utbetalas först. Aktiekursen kommer fortfarande att ligga på några futtiga öre, kanske kommer den till och med upp på dagens kurs (18 februari 2021…) på knappt 0.22 kr? (En minskning på 27 % på mindre än 2 månader….!!!)

(* Det finns i dag drygt 11.000 aktieägare bara på Avanza och Oscar Properties har sen 2018 slutat att ange totala antalet aktieägare i sin årsredovisning. Om vi räknar med att Avanza har 75 % av alla privata aktieägare så borde det finnas cirka 15.000 ”vanliga svenska aktieägare” som äger aktier i Oscar Properties)

Hur går det för våra ”smarta fondförvaltare”? Det vet vi inte, men Fjärde AP Fonden sålde av 9 miljoner av sina aktier den 13 oktober 2020 till aktiekursen strax under 30 öre. Dock hade man då fortfarande kvar nästan 4 miljoner aktier. Anledningen är antagligen att man vill ligga under 5 % av aktievärdet för att inte automatiskt hamna på börsens lista över större aktieägare. En ganska dyster aktieresa de senaste 4 åren….

Hur överlever Oscar Properties?

Den självklara lösningen på bolagets problem är att gå ut med flera nyemissioner. Det finns fortfarande många godtrogna aktieägare (dock inte alla 15.000….??) som gärna betalar in mer sparkapital för att ”rädda bolagets verksamhet”. Lycka till säger Besser….

Falling knives…

Det finns tyvärr många privatinvesterare och aktiesparare som försöker ”fånga fallande knivar”. Det fanns färre än 7.000 privata aktieägare i januari 2017 och det finns cirka 15.000 i januari 2021. Det betyder att cirka 8.000 nya aktiesparare har gått in i bolaget under de senaste 4 åren när aktiekursen har gått stadigt neråt med minus 98 %. Några har antagligen också gått ur bolaget men det finns fortfarande många aktieägare kvar (15.000 ??) som inte släpper taget och även kommer att betala in mer kapital i kommande nyemissioner. En ganska trist utveckling….

(Med omräknade aktiekurser så var maxvärdet 16.69 den 13 mars 2017 och aktiekursen är 0.22 den 18 februari 2021. En ganska dyster kursutveckling på bara 4 år.)

Slutsats

De flesta (aktie…) fondförvaltarna är bara vanliga anställda som själva inte äger några aktier men som har höga löner och får stora bonusar för att välja ut ”rätt” aktier åt fondbolagens kunder, dvs alla svenska pensions- och fond-sparare, dvs nästan alla svenskar som någon gång i framtiden kommer att få pension.

Den viktigaste strategin för fondförvaltare är att inte avvika för mycket från börsindex. Då har man gjort ett dåligt jobb och kan bli av med jobbet med både hög lön och bonus. Enklast är att snabbt gå ur de bolag som gör förluster men även fondförvaltare är vanliga människor där många tror på önsketänkande och styrs av ”Greed & Fear”.

Men som tur är för fondförvaltarna så är det är ingen som i detalj kollar vad man gör. Typexempel är ”Fjärde AP fonden” (och andra….) ovan. Har ni läst något om pensionsfondernas investeringar i Oscar Properties i media…..???

De som läser den här bloggen vet vad Besser rekommenderar. ”Det är lika viktigt att välja rätt fond för pensionssparandet som att välja rätt aktier till aktieportföljen” som Besser brukar säga… 🙂

Utvecklingen för Oscar Properties under de senaste 4 åren kan betecknas som ”trist, tråkig och dyster”, oberoende av om den beskriver företagsledning, verksamhet eller aktiekurser. ”Det blir en varning för det bolaget”  säger Besser….  (dagens understatement…)

Och som vanligt gäller det att förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. Det gäller speciellt för alla i fond-och  finansbranschen, både för företagsledning, fondförvaltare och kunder, men det gäller även för alla ”vanliga privata pensions- och aktiesparare” ….. 🙂

Ett litet jubileum…. Det här inlägget är nummer 250 sen starten, och det har nästan alltid blivit ett inlägg var annan vecka. Hur lång tid har Besser då bloggat…..? Ett matematiskt problem att fundera på…… 🙂

Besser

Besser gillar (som ni kanske vet ??) att läsa investeringsböcker. Det finns många böcker i bokhyllan och det kommer också nya böcker med (o)jämna mellanrum. Det har blivit många recensioner under årens lopp av både nyare och äldre böcker. (Den nyaste boken var Finanskrascher från 2018  Lars Magnusson (16/10 2020, betyg 4 av 5) och den äldsta boken var Extraordinary Popular Delusions från 1841 av Charles Mackay (1/2 2018, betyg 5 av 5). Båda böckerna kan rekommenderas för seriösa investerare…. 🙂

Nu under julhelgen har det blivit omläsning av två böcker som redan finns i bokhyllan och nyläsning av en helt ny bok. Alla tre böckerna är både bra och lärorika, och det är alltid nyttigt med omläsning och repetition, även om man som Besser redan ”kan allt om investeringar”   🙂

En nybörjarmanual…

Vi börjar med den första boken som mest är en ren nybörjarmanual som ger en bra överblick och som enkelt beskriver vad som behöver göras för att ” lyckas med investeringar

Det är en tunn, liten bok som heter ”Så blir du miljonär i hängmattan” från 2017 på bara 91 sidor, skriven av Per ”PH” Börjesson, som också är grundare och VD för investmentbolaget Spiltan.

Disclosure: Jag skall redan från början säga att jag har alla tidigare böcker av PH Börjesson i bokhyllan och att ”PH” är den som mest inspirerat Besser att bli en bättre investerare. Det skall också nämnas att jag känner ”PH” personligen sen studietiden och tidigare även jobbat ihop med honom under några år.

Inte desto mindre är det här en mycket bra liten bok som på ett strukturerat sätt går igenom alla de fällor och fallgropar som kan förstöra privatekonomin för vanliga svenskar under resten av livet.

Redan i förordet så får man flera kloka ord. ”Bygg upp egna kunskap om sparande så att du kan fatta egna kloka beslut” (sid 6). Det är också Bessers målsättning med den här bloggen även om en del av mina inlägg kanske är lite omständligare än i boken. Grunderna är enkla, det behövs inga komplexa och omständliga finansanalyser. ”Köp aktier i bra bolag och behåll dem över tiden, svårare är det inte” säger Besser.

Även på nästa sida får man ytterligare ett gott råd. ”Fatta ett beslut och håll sedan fast vid det år efter år” (sid 7). Ett citat från Warren Buffett uttrycker det så här: “You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

Besser som är en ren utdelningsinvesterare uttrycker det som ”Bättre att vara proaktiv idag än att vara reaktiv imorgon”. Det som behövs är en enkel analys (spara i egna aktier…) och lite tålamod (vänta på växande utdelningar…).

Boken rekommenderas varmt av Besser och den finns att köpa på bokus.com eller adlibris.com för bara 57 kronor. Det är väl använda pengar, speciellt för yngre personer som har hela livet framför sig med finansiella investeringar. Köp den gärna (som födelsedagspresent…) åt någon som behöver ”kloka ord och goda råd”, men även ”en gammal räv” som Besser behöver en repetition emellanåt..  🙂 . Det blir 5 stjärnor av 5 möjliga.

En kassiker…

Nästa bok ur bokhyllan är en klassiker som jag inte läst på många år. Den handlar delvis om en annan tid som inte längre finns, men det finns alltid något att lära även här. Boken heter ”One up on Wall Street” skriven av Peter Lynch (PL) redan år 1989. Underrubriken är ”How to use what you already know to make money in the market”.

Den här boken var en riktig bestseller på sin tid och Peter Lynch var en känd fondförvaltare och författare som lyckades otroligt bra med ”active stock picking” i sin aktiefond Fidelity Magellan Fund.

Boken är mer av en bra och heltäckand bok om aktieinvesteringar, men också en givande biografi och beskrivning av investeringar i andra tider. Peter Lynch har många viktiga lärdomar, goda råd och kloka ord som gäller än idag.

Det första rådet är att inte ha en övertro på siffror.  Se verkligheten som den är och lita mer på ”bevisade värden” när det gäller bolag och aktier. Självklart gäller det att ha både kunskap och erfarenhet för att kunna göra så, men det är något man kan skaffa sig om man bara är medveten om möjligheterna.

Men ”verkligheten” är inte ”tips på framtida förhoppningsbolag” som som man kan läsa i bloggar, på sociala media eller i annonser. De  är bara allt från önsketänkande till aktiebedrägerier. Lita aldrig på ”aktietips” från andra och köp aldrig okända aktier i förhoppningsbolag. Ett gott råd från Besser…. 🙂

Även ”högre finansiell utbildning” blir mest en tankefälla där formler och kalkylblad leder till överdriven självsäkerhet där det till slut leder till sämre resultat baserat på felaktiga beslut och felaktiga förutsättningar. Eller som Besser brukar uttrycka det ”intelligens kan aldrig ersätta erfarenhet”…. 🙂

Disclosure: Besser är något så ovanligt som en analytisk civ.ing. med finansanalys som huvudinriktning och studier i investeringsteori på högre universitetsnivå. Som tur är har jag aldrig använt de analyserna eller de teorierna i mina privata investeringar eller i jobbrelaterade arbetsuppgifter, men jag har lyckats ganska bra i livet ändå….. 🙂

Det som Peter Lynch tydligt observerar är ”den stora skillnaden mellan teori och praktik”. Det han visar är att aktier och börsutvecklingen som kan analyseras i teorin ändå inte kan förutsägas i praktiken. En ganska avgörande observation enligt Besser… 🙂

Det PL mest förespråkar i boken är ”stock picking” baserat på främst konsumentbolags och marknadsutveckling som man kan observera i sin lokala närmiljö. Om ett bolag är framgångsrikt i en stad eller en stat i USA så kan bolaget lätt använda ”advantage of scale” både för affärsutveckling, marknadsutveckling, företagsekonomi och lönsamhet. (Typ att köpa aktier i McDonalds på 1960- talet när hamburgarna bara fanns i Kalifornien. Det hade räckt om de bara växt inom USA, för att vara en bra investering….)

I slutet av 1980-talet fanns det cirka 8.000 börsnoterade aktier på NYSE och Nasdaq börserna i New York, men det fanns också cirka 10.000 aktier som handlades på lokala kapital marknader, sk ”OTC  Markets” (OTC, Over The Counter).

Det var en annan tid och en annan marknad. Det fanns inget internet och all aktieinformation fanns i några få, udda TV program eller i enstaka tidningar (WSJ) och tidskrifter som alla koncentrerade sig på de stora börsbolagen på de etablerade börserna i New York.

Om ett litet OTC bolag då var framgångsrikt i en stat (typ McDonalds i Kalifornien…) så fanns det ytterligare 49 stater med 250 miljoner potentiella kunder som alla levde i en relativt homogen marknad. Det var miljontals hushåll med ganska lika privatekonomi, alla pratade samma språk, hade samma grundinställning, läste samma annonser, såg samma TV program och hade samma livsstil. (Och som alla gillade samma typ av hamburgare och snabbmat…..)

USA (liksom Sverige…) var ett framgångsrikt, positivt och relativt homogent samhälle i slutet av 1980-talet.

För innovativa bolag med framgångsrika affärsmodeller gick det snabbt att expandera över hela USA och därmed mångdubbla omsättning och vinster. Självklart följde aktiekurserna efter när bolaget börsnoterades på NYSE eller Nasdaq. Många lokala konsumentbolag kunde lätt 10 till 20 dubblade aktiekursen på bara några år när man expanderade över hela USA.

Hur ser det ut idag?

Idag har de flesta fondförvaltare smart SW, algoritmbaserade datorprogram och numera även AI för att scanna årsredovisning)ar, resultaträkningar och balansräkningar. Som vi numera vet (??) är det omöjligt att vinna över en dator när det gäller att gå igenom stora mängder siffror och hitta ”hidden gems” bland både små och stora bolag. Här är en anledning till att Besser aldrig tittar i årsredovisningar och aldrig analyserar några siffror i varken resultat- eller balansräkningar. Det finns numera massor av datorprogram (och finansanalytiker…) som gör allt det mycket bättre än Besser….. 🙂 .

(Skall man välja aktier till sin aktieportfölj får man leta bland andra parametrar. Besser investerar (som ni vet ??) bara i bolag som är ”stora, stabila och lönsamma och som dessutom har en stark balansräkning och långsiktiga huvudägare”.)

Det Peter Lynch beskriver är en helt annan tid och andra möjligheter, men boken har ändå ett gediget värde och det finns mycket att lära här. (Googla gärna Peter Lynch för mer info….)

Boken finns att köpa på bokus.com och på adlibris.com för 176 kr (häftad, upplaga 2000). Det är väl använda pengar den borde vara en standardläsning för seriösa aktieinvesterare. Betyg 5 av 5 möjliga. (Besser har boken i originalupplaga (USA), tryckt 1990 och den är på 312 sidor)

En favoritförfattare….

Den tredje boken är helt ny och är från en av Bessers absoluta favoritförfattare. Boken heter ”The Psychology of Money” av Morgan Housel och kom ut i oktober 2020. Det är egentligen en samling av 19 korta historier i ”Behaviour Finance” om hur de flesta människor tänker och handlar när det gäller pengar, sparande och investeringar.

Underrubriken är ”Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness” och det är just den psykologiska sidan av finansiella investeringar som Morgan Housel (MH) alltid har skrivit om.

MH är från början en ekonomijournalist som startade sin karriär på Wall Street Journal (WSJ) och som sen under många år skrev artiklar för Motley Fool. Numera är han sen hösten 2016 partner i ett mindre riskkapitalbolag och skriver inte längre några publika artiklar i media.

MH är främst känd för att säga grundläggande, och ibland obekväma, sanningar, främst om finansindustrin. Lite som Besser försöker göra, och jag har just Morgan Housel som en av mina läromästare sen många år. Jag har också skrivit om honom i mina inlägg. Senast den 24 maj 2019 där det blev en repris på hans ”Iron Rules of Money”, läs gärna den en gång till…. 🙂

Här kommer ännu ett av de Basics som även Besser skriver om, men som alltid kan sägas bättre av Morgan Housel. ”Doing well in money isn´t nescessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”

Det här är grunden till det som Besser också brukar skriva…. ”Erfarenhet och tålamod är alltid bättre än komplexa finansanalyser.”   🙂

Boken finns att köpa på både bokus.com och adlibris.com för 154.- (häftad, på engelska) eller översatt till svenska för 189.- (”Pengars psykologi”, häftad). Besser rekommenderar originalutgåvan på engelska. Då blir det både kunskap, bra underhållning och en lektion i engelska på en och samma gång…. J. Betyg 5 av 5 möjliga.

Skagen Fonder, ett oslagbart bottenrekord?

Lite Off Topic, Besser har länge varit mycket skeptisk till det norska försäkringsbolaget Storebrand. Senast så skrev jag om bolaget i ett inlägg den 2 oktober 2020, läs gärna det inlägget för mer info.

 Storebrand är ett försäkringsbolag som genom uppköp och omorganisation av andra finans- och försäkringsbolag, typ SPP, Vardia och senast Skagen Fonder, förstört både rykte och värde på alla nivåer i de köpta bolagen.

Ett exempel är Skagen Fonder som under början av 2000-talet var ett växande och framgångsrikt fondbolag med flera högkvalitativa aktiefonder.  Nu går utvecklingen åt andra hållet, och idag finns bara riktigt dåliga och underpresterande aktiefonder kvar.

I senaste redovisningen för december 2020 så har 5 av 6 (kvarvarande….) fonder sämre utveckling än sina index. Det gäller både under senaste helåret (2020) och under de senaste fem åren. Det betyder att sen 2015, då Storebrand tog över bolaget och aktiefonderna med i många fall ersattes med nya och egna fondförvaltare så har de sex fonderna förlorat 9 gånger av 12 möjliga utfall mot sina respektive index. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Under åren 2015 till 2020 så har Skagen Fonder också tappat kunder och fondkapital från 178 miljarder 31/12 2015 till (senaste uppgift för….) halvåret 2020 på 54.5 miljarder den 31/6 2020. Det betyder minus 69 % på bara 4.5 år eller att det nu finns mindre än 1/3 kvar av fondkapitalet jämfört med 31/12 2015. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….

Slursats

De ovan recenserade 3 böckerna är ganska olika men fortfarande bra läsning beroende på vad man letar efter. Just mer (relevant….) kunskap är ”alltid bra att ha”. Att (o)regelbundet läsa några fler böcker är också en investering, det som Besser brukar kalla ”en investering i kunskap…”

Det fantastiska är att man också kan få erfarenhet genom att läsa böcker. Det finns massor med fällor och fallgropar att undvika om man bara läser rätt böcker.

Eller som John C. Bogle (1929 – 2019) uttryckte det….”Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper”.

Besser

Besser gillar pedagogiska exempel som ni kanske märkt (??) och han gillar också det som kan betecknas som basics när det gäller aktier och investeringar. Nu blir det en historia om en fiktiv men pedagogisk resa där man kanske kan lära sig något även om aktieinvesteringar….

Det finns en anledning till att basics är så viktigt i de här sammanhanget. För just aktieinvesteringar finns det så många fällor och fallgropar att hamna i om man inte har de mest grundläggande delarna klart för sig redan från början. Och det har inget att göra med intelligens, teoretisk kunskap eller finansanalys på universitetsnivå. Tvärt om så är teoretiska kunskaper, smarta tankar, komplexa lösningar och ett överdrivet självförtroende en mycket farlig kombination när det gäller just ”aktier och investeringar”.

Om man inte gör rätt från början blir det svårt att få det rätt på slutet” som Besser brukar säga… 🙂

Ni som redan har ”grundkursen” klart för er och som inte behöver en till pedagogisk lektion av Besser kan hoppa direkt till slutet där det blir ett exempel ur verkligheten…. 🙂

Önsketänkande…

Då är det lätt hänt att man börjar handla med aktier för att med önsketänkande och fantasier snabbt bli rik på aktier med stora och snabba aktieklipp. Det är också de klassiska Greed & Fear som främst påverkar oerfarna aktieinvesterare. Har man fått ett oväntat (??) eller eget sparat kapital över så är det många som har önskedrömmar om enkla vinster med okända bolag och aktier. Det som i stället behövs är grundläggande analys (basics), sunt förnuft (kloka tankar) och helst också kunskap och erfarenhet (kontakt med verkligheten).

En fiktiv men pedagogisk resa…

Det finns många sätt att handla med aktier. De två dominerande möjligheterna för all handel är dels att kortsiktigt spekulera i aktier eller att långsiktigt investera i aktier. Om vi ställer de här alternativen mot varandra och gör om det hela till en fiktiv historia, en resa mot framgång och rikedom, så kan vi också se det som en resa med två olika bilar (metoder…) från start (börja med inköp av aktier...) till slutmål (en större aktieportfölj…).

Resan börjar i Stockholm (startpunkt med ett första inköp av aktier…) och skall gå via E4:an (mera handel med aktier…) till Sundsvall (slutmålet, där en gedigen aktieportfölj och en ordentlig förmögenhet i aktier väntar….). De två tävlande bilarna är en nästan ny Porsche Cayenne (stor, stark, snabb och mycket smart…) och en halvrisig, femton år gammal Volvo V70 (trött, trist och tråkig, helt utan finesser…).

Porschen körs av en ung finansanalytiker som spekulerar i aktier. Volvon körs av en mer erfaren aktiesparare som investerar i aktier.

Det enda som förarna vet är att man så snabbt som möjligt skall nå slutmålet (förmögenheten i Sundsvall…) och att man skall köra dit via E4:an (handla med aktier…).

Tävlingen börjar en lördag morgon när det inte är så mycket trafik ute och startar från Sveaplan (vid Wennergren Center…) i Stockholm där det är en kort och rak väg ut mot Norrtull där E4:an börjar.

Porschen är snabbast iväg. Det blir en rivstart och vid Norrtull så är det skyltat mot E4. Ett snabbt filbyte till vänsterfilen så är man ute på motorvägen vid Essingeleden och det går snabbt undan i en bra bit över hastighetsgränsen. Vår unga finansanalytiker knappar in Helsingborg på GPS:en, han vet själv bäst vart han ska. Det skymtar förbi massor av skyltar som anger städer längs E4:an, så det är bara att hålla ögonen öppna och vänta på att även Sundsvall snart skall dyka upp på någon vägskylt framöver.

Volvon är lite långsammare i starten. Men när den kommer till Norrtull så finns det två skyltar mot E4. En av skyltarna har ett ”N” bakom E4. Det blir ett filbyte till högerfilen och så är man ute på motorvägen genom Solna och Sollentuna. Det går ganska långsamt för att vara E4, det är låga hastigheter inom tätbebyggda förorter och Volvon kör defensivt och håller hastighetsgränserna.

Hur gick det för Porschen?

När Porschen efter en dryg halvtimme når Södertälje så har det fortfarande inte synts någon skylt mot ”Sundsvall”. Bäst att dämpa hastigheten och håll bättre koll på skyltarna. När även Nyköping passerats lite senare utan en skymt av skylt till Sundsvall, så är det bäst att stanna på närmaste P-plats och kolla på den fysiska kartan.

Först då, när han kollar kartan, så inser vår unga och smarta finansanalytiker, att trots att han hela tiden åkt just E4:an (handlat med aktier….) så har färden gått åt fel håll. Det är ingen katastrof. Det är bara att vända om och åka E4 tillbaka till Stockholm igen eller att svänga av på småvägarna från Nyköping mot Strängnäs, Enköping och Uppsala för att åter komma ut på E4 norrut. Det som förlorats är tid (ganska onödig tid….) och sträcka (sparkapital….) men kanske kan även en snabb Porsche Cayenne komma fram till Sundsvall (aktieportföljen….) om man väljer rätt väg (investeringar…) och inte blir tagen av polisen för fortkörning (aktiebedrägeri….).

Tyvärr är det inte alla Porscheförare som stannar på en P-plats och tar fram kartan eller ens har en fysisk karta med sig. De flesta fortsätter längs E4.an ända ner till Helsingborg (förlust av allt sparkapital….) och många förstår inte heller vad som händer på vägen neråt.

Om man är expert på finansanalys, intelligentare och smartare än alla andra och har fantastiska och komplexa Excel kalkyler så borde man självklart också tjäna mer pengar på aktier än alla andra, eller hur?  Tyvärr är det inte så för alla finansexperter men det är positivt för oss andra aktieinvesterare…. 🙂

Hur gick det för Volvon?

När Volvon efter en halvtimme var ute ut Stockholmsförorterna så kunde även den fortsätta köra E4:an norrut i bra fart. Det blev en enkel och behaglig resa fram till Sundsvall på en jämn och fin motorväg, Med en defensiv körning (riskbegränsningar….) och genom att hålla hastighetsgränserna (inga aktieförluster….) så blev det en resa helt utan problem. Det tog några timmar att ta sig till Sundsvall (en stor och stabil aktieportfölj…)  men även en resa med en halvrisig gammal Volvo V70 kan bli framgångsrik om man bara vet hur man skall köra och vart man skall köra den…. 🙂

Disklosure…..

Besser har aldrig ägt eller kört varken Volvo eller Porsche så det finns ingen likhet där, men Besser har kört flera andra bra bilar under årens lopp. Bessers aktieinvesteringar liknar mest Volvo V70, även om körstilen inte alltid varit vårdad och defensiv, hastighetsgränserna har ibland mest varit rekommendationer. ”Besser kör som en Stockholmare” som någon han känner brukar säga… 🙂

Dock har Besser under många år (ganska frekvent….) kört E4:an både norrut och söderut från Stockholm. (Där Besser bor, faktiskt nära både Sveaplan och Norrtull). Att välja rätt körfil vid Norrtull är (och har alltid varit…) den viktiga starten på varje bilresa som Besser gjort under åren.

Besser har heller inga preferenser för varken Sundsvall eller Helsingborg, båda är trevliga städer som Besser besökt många gånger. Riktningarna resorna skall mest ses symboliskt, norrut är strävan uppåt för att bli bättre och söderut är nedförsbacken för det mesta. Jmf ”The stock market is heading south again”….

Vad kan vi lära oss?

Som vanlig kan man lära sig att långsiktig framgång med aktier inte är beroende av intelligens eller smartness (Besser är inte heller speciellt intelligent men ganska analytisk…), utan mer en fråga om grundläggande analys och sunt förnuft samt lite ödmjukhet och mycket tålamod…. 🙂

Det är aldrig försent att stanna upp och analysera situationen om de tänkta resultaten uteblir. Men det kräver att man har ödmjukhet att förstå sina egna fel och brister och kanske krävs det också både kunskap och erfarenhet för att göra rätt analys av problemet. Även om man valt fel väg från början så kan man alltid stanna upp, vända om och fortsätta tillbaka på rätt väg.

När det gäller handel med aktier så finns det som vanligt många uttalanden från Warren Buffett som kan citeras. Här kommer ett till…. ”The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.”

En sen kommentar…

Besser fick för några veckor sen en kommentar från ”MS” på ett drygt ett år gammalt inlägg, ”Nyemissioner, igen…” från den 29 november 2019. Inlägget handlade mest om aktiebedrägerier och det ökända bolaget Xzero AB. (Läs gärna det inlägget en gång till….. J ).

Kommentaren från ”MS” var: ”Ingen som försökt stämma bolaget? Läste detta först nu idag – och “vaknade upp”. (har själv en aktiepost i Xzero och har undrat varför aldrig börsintroduktionen kommer)”

Hur kommer det sig att MS ens kommer på tanken att köpa aktier i ett bolag som Xzero AB? Det vet vi självklart inte, men Besser gissar att det är en av två möjligheter.

Om MS är en yngre person så är det antagligen en kombination av ”otålighet, girighet och önsketänkande” eller om MS är en äldre person så är det en kombination av ”godtrogenhet, förhoppningar och önsketänkande”. Båda kombinationerna är ganska vanliga men också riktigt farliga när det gäller ”inköp av aktier”.

Om Besser som vanligt skall ge några goda råd (…. 🙂 ) så är det att yngre aktieinvesterare måste lära sig att ha mer tålamod och att äldre aktieinvesterare måste bli mer skeptiska och inte skall tro på allt som står i media eller i annonser.

Men för både yngre och äldre aktieinvesterare gäller att önsketänkande är något som man alltid bör undvika när det gäller aktier och investeringar…..  (Dagens understatement…. 🙂 )

Slutsats…

Den här fiktiva historien blir ett ganska enkelt exempel på skillnaden mellan att spekulera och att investera i aktier. I teorin kan man bli framgångsrik med alla former av handel, men i verkligheten är det svårt att bli långsiktigt framgångsrik med att spekulera i aktier

Det är inte intelligens och smartness som avgör hur väl du lyckas med dina aktieinvesteringar. Det är just den grundläggande analysen och sunt förnuft som alltid behövs för att lyckas med aktier.

Det är heller inte hur stor och snabb bil du har som avgör när och hur du når slutmålet på din resa, oberoende vart du är på väg. Att komma fram helskinnad utan olyckor är alltid viktigast för alla bilresor…. 🙂

Som vanligt gäller det att alltid förstå ”den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. Speciellt när det gäller aktier och investeringar….. 🙂

Besser

Det blir som vanligt bara en kortare avstämning för aktie och investeringsåret 2020. Dels rent generellt för börsåret och dels hur det gått för Bessers egna aktieinvesteringar.

Allmänt börsåret 2020

Det första vi konstaterar är att 2020 var ett mycket annorlunda år, både för aktieinvesterare och börsutvecklingen.

Speciellt annorlunda blev det för alla utdelningsinvesterare (som Besser…) som såg de förväntade aktieutdelningarna (och även planerade intäkter…) drastiskt minska när Corona-pandemin gjorde att många (de flesta…) av börsbolagen slopade sina utdelningar. Några klarade sig kanske bättre än Besser, som bara fick ut 28 % av de utdelningar som jag räknat med.

För utdelningsinvesterare som återinvesterar sina utdelningar blev det dubbla problem när de uteblivna utdelningarna inte heller kunde användas till inköp med fördelaktiga aktiekurser vid dippen i mars /april. (Besser har alltid ett extra investeringskapital som kan användas vid den här typen av speciella tillfällen, något som jag skrivit om tidigare.)

Men även värdetillväxtinvesterare och reavinstinvesterare hade det lite svårare under 2020. En drygt 11 år lång börsuppgång fick ett avbrott i mitten av februari 2020. Under de senaste 11 åren har det varit ganska lätt att se aktievärden öka och göra reavinster, börskurserna har hela tiden gått relativt jämt uppåt och har man bara valt vettiga bolag (stora, stabila och lönsamma…) så har värdetillväxt och reavinsterna nästan kommit av sig själva. Jag gissar att många av dagens aktieinvesterare inte ens har varit med om en börsnedgång, så då blev det en obehaglig överraskning när börskurserna plötsligt gick ner och de enkla reavinsterna uteblev.

Även om man helt undviker förhoppningsbolag (små, osäkra och olönsamma…) så blev det mycket svårare att fixa reavinster i en oväntad börsnedgång. Risken är dessutom stor att många drabbades av panik och sålde av även bra aktier när börskurserna bara gick neråt under en dryg månad i mars 2020.

OMXS börsen startade 1/1 2020 på 680,81 och gick upp till nytt ATH på 732,67 onsdag den 19/2. Sen kom ”Coronadippen” där OMXS nådde årets bottennivå på 478,95 måndag den 23/3. Börsen (OMXSPI…) tappade alltså 30 % från 1/1 2020 och 35 % från ATH 19/2 2020. Det blev en ganska ordentlig (men tillfällig…) börsnedgång.

Under sommaren, hösten och vintern så gick börsen långsamt uppåt igen och under hösten så nådde OMXS på nytt ATH vid flera tillfällen. Första nya ATH var måndag 5 oktober då OMXS slutade på 735.21 och därefter så blev det löpande flera ATH fram till slutet av året. Även under mellandagarna blev det flera ATH. Måndagen 28/12 slutade OMXS på 768.63 (nytt ATH) och även tisdag 29/12 slutade med nytt ATH på 774.15. Årets högsta OMXS värde kom klockan 11 den 29/12 med 777.08. Börsåret 2020 avslutades den 30 december med OMXS på 768.38 som blir årets slutvärde.

Det betyder en uppgång på 12.9 % från 1/1 och en uppgång med 60 % från ”Coronadippen” den 23/2. Det betyder också att 2020 totalt sett blev ett mycket bra börsår för alla som behöll sina aktier under året och även för de som som köpte fler aktier i bra bolag under nedgången i mars och under våren.

För de som sålde sina aktier i mitten av februari (19/2) och sen köpte tillbaka allt en månad senare i mitten av mars (23/3) så har aktieåret 2020 varit extra lyckat. Men hur många gjorde det? Hur många kunde rätt pricka in både två distinkta sälj och köp tillfällen? Hur många var det som hade extra kapital för fler inköp i mars och under våren? Hur många var det istället som sålde i mars och sen började köpa igen under hösten?

Besser har inga svar eller siffror på de frågorna men jag gissar fler aktiesparare förlorade på börsnedgången än de få som hade extra kapital och som lyckades köpa rätt aktier vid rätt tillfälle.

Det är lätt att förlora sitt sparkapital på aktier om man inte tänker sig för” som Besser brukar säga… 🙂

Framtiden?

Hur går det för OMXS i framtiden? Det blir bara gissningar och Besser har gissat fel många gånger de senaste åren. Vi har nu haft en drygt 12 år lång börsuppgång sen oktober 2008 då OMXS låg på 176,5. Det är en helt fantastisk uppgång så här långt även om det varit några ”hack i kurvan” (2011, 2015 och 2020).

De flesta bedömare tror att alla börser kommer att fortsätta uppåt så länge som de globala räntorna är låga och så länge centralbankerna trycker ut allt mer kapital på den globala marknaden. Det tror även Besser, men det kommer också att bli fler tillfälliga nedgångar. Som det nu ser ut kommer vi att ha låga globala räntor ytterligare 3 år fram till 2024. Då blir aktier och risk bara ännu mer attraktiva, främst på grund av psykologi som FOMO och TINA.

Redan första börsdagen 2021, måndag den 4/1 fick vi två nya ATH på OMXS. Dels dagsvärde på 780,96 runt kl. 15 och dels slutvärde EOD på 775,29. Igår (torsdag 7januari 2021) fick vi också nya ATH. OMXS nådde högsta värde på 788,25 runt kl. 9.30 och dagen slutade på 786,92. Var kommer detta att sluta?

Besser fortsätter att regelbundet köpa mer aktier, men jag kommer också att ha ett substantiellt kapital redo när det blir tillfälliga eller större börsdippar. Vi får se hur det går, framtiden är mer osäker än någonsin… 🙂

Bara för info….

Det blir också några mindre förändringar för OMXS under 2021. Besser håller mest koll på Large Cap och där är det 5 aktier som lämnar och 6 nya aktier som kommer in (från den 4 januari 2021). Totalt finns det nu 137 aktier på OMXS LC. (OBS!  Antalet bolag på LC är lägre än antalet aktier, 27 bolag har 2, 3 eller 4 (!!) aktier noterade på Large Cap….). På MC finns det 146 aktier och på SC finns det 103 aktier, totalt blir det 386 noterade aktier (men färre bolag….) på OMXS under 2021.

Bessers aktieår 2020

Hur har det gått för Besser? Som vanligt delar jag upp mina aktieinvesteringar i en Resultaträkning och en Balansräkning, helt enligt grundläggande företagsekonomi.

Besser rekommenderar att man även privat använder redovisning och begrepp från företagsekonomin. Man får en bättre översikt av hela sin privatekonomi och även över sina aktieinvesteringar. Det behövs inga avancerade och komplexa finanskalkyler, bara en logisk struktur, en tydlig redovisning och vanligt sunt förnuft. Enkelt är effektivt” som Besser också brukar säga… 🙂

Resultaträkningen

Årets resultat behöver inte redovisas i allt för många detaljer. Man väljer själv hur bra koll man vill ha på både sin privatekonomi och sina aktieinvesteringar. Här kommer några delar av årets resultaträkning för Bessers aktieinvesteringar 2020….

Finansiering… Jag ökade mitt passiva investeringskapital med 226 tkr. Det mesta av finansieringen är regelbundet sparande, lite skatteåterbäring och några övriga oplanerade inkomster. (Besser har höga inkomster och lever ett mycket bekvämt liv, men har inga skulder (inga lån, inga räntor och inga amorteringar….). Då blir det ganska mycket över i slutet av månaden.) Utdelningarna, som har återinvesteras, ingår inte i mitt passiva investeringskapital.

Investeringar….. Jag har köpt 16.075 aktier i 16 bolag vid 48 inköp under året. Några av inköpen är regelbundna inköp varje kvartal, men det blev också flera extra inköp under börsdippen i mars / april och även under våren / sommaren. Alla inköpta aktier är noterade på OMXS LC.

Intäkter…. Det blev bara 36 tkr i utdelningar och en YOC på runt 1.5 % under året. Jag räknar med att både utdelningar och YOC kommer tillbaka till mer normala nivåer under 2021.

Kostnader….. Det har blivit ISK skatt på 10.380 kr och courtage på 1.147 kr. Ett ganska hyfsat resultat i relation till mina totala aktieinvesteringar, men inte godkänt i relation till årets intäkter och investeringar som jag ser det.

Balansräkningen

Bessers balansräkning är som vanligt mycket enkel. Normal finns det Tillgångar, Eget Kapital och Skulder i en balansräkning, men Besser har inga Skulder i sina aktieinvesteringar, så då blir Tillgångarna lika stora som (balanserar mot…) Eget Kapital.

Värdet på mina Tillgångar (dvs mina aktier… och därmed också på Eget Kapital…) är i sin tur baserat på tillfälliga aktiekurser på avstämningsdagen (den 31 december 2020…). Det är bara ett teoretiskt, tillfälligt och fiktivt värde som inte betyder speciellt mycket om man är en långsiktig utdelningsinvesterare som Besser.

Det som däremot är viktigt, är att bygga upp en stor, bred och riskbegränsad aktieportfölj, som dessutom ökar i storlek för varje år. Enklast gör man det med regelbundna aktieinvesteringar (varje kvartal…) i stora, stabila och lönsamma bolag. Det är så Besser gör, det blir en ren ”Buy&Hold” strategi. Man skulle också kunna säga att jag bara samlar på aktier….. 🙂

Vid avstämningen 2020 har jag nu 36.125 aktier, ganska ojämt fördelade på 20 bolag som alla finns på OMXS LC. Vilka bolag jag har är inte så viktigt, huvudsaken är att de (normalt…) ger en hyfsad utdelning och att alla är stora, stabila och lönsamma. En ganska enkel och effektiv investeringsstrategi, tycker Besser… 🙂

Planering, Finansiering, Exekvering

Det som är lite annorlunda med Bessers investeringsstrategi är att jag planerar mina aktieinvesteringar innan finansieringen är klar och exekveringen är genomförd.

Grunden till den här enkla strategin är den vanliga ”3P” (Planning, Preparation and Performance).

Planning betyder att jag redan från början Planerar vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i mina aktieportföljer.

Preparation innebär att jag förbereder mig med en färdig  Finansiering av mina framtida aktieinvesteringar genom regelbundet sparande och återinvestering av aktieutdelningar.

Performance betyder att jag gör en Exekvering med regelbundna inköp av aktier varje kvartal men även oregelbundna inköp under året när ”bra bolag blir billiga”.

Mina tre planerade aktieportföljer kommer (någon gång i framtiden…) att innehålla 107.000 aktier ganska ojämnt fördelade på 45 olika bolag där alla utom 3 finns på OMXS LC (3 finns på OMXS MC) Än har jag bara klarat av en tredjedel så det kommer att ta många år innan jag är ”helt färdig med mina aktieinvesteringar”.

Riskbalansering

Grunden till att planera sin aktieportfölj (eller aktieportföljer…) redan från början är att få en riskbalansering bland både enskilda bolag och branscher. Av de 45 planerade bolagen är jag redan nu är fullinvesterad i 11 bolag med 29.725 aktier och därmed kommer jag inte att investera mer i just de bolagen.

Någon kanske tycker att Besser bara följer index med hela 45 olika bolag i portföljerna, men så är det inte alls. Det finns 346 bolag på OMXS börsen och även om Besser har många av de större bolagen i sina portföljer så undviker jag helt osäkra (och oseriösa….) bolag som Fingerprint, Oscar Properties och Eniro och även hela branscher där jag saknar kunskap och erfarenhet, som Råvaror, Läkemedel, Spel & Media, Tjänstebolag och Forskningsbolag. (Besser investerar bara i branscher och bolag där han har kunskap och erfarenhet, ganska självklart tycker Besser….)

Avkastning

Dessutom vill jag bara ha aktieutdelningar som avkastning på mina aktier och då behöver jag inte bry mig om varken värdeökning eller reavinster från mina aktier. Självklart ökar också utdelningarna varje år (utom 2020…) när det varje år finns fler bolag och fler aktier i mina 3 aktieportföljer. Här är också en av orsakerna till att jag inte har några aktiva aktiefonder eller indexfonder. Med aktiefonder får man inga utdelningar, men måste ofta betala höga avgifter och man får inte heller välja aktier och bolag själv. Inget som passar en utdelningsinvesterare som Besser…. 🙂

Slutsats

Börsåret 2020 var ett annorlunda år med många inställda aktieutdelningar, men för seriösa och långsiktiga utdelningsinvesterare så spelar resultatet för ett enskilt börsår inte så stor roll.

Eller som Besser brukar säga…. ”En svag resultaträkning betyder ingenting men en stark balansräkning är alltid bra att ha”…. 🙂

Vi vet inte hur börsåret 2021 kommer att utvecklas men det spelar heller ingen roll. Är man bara förberdd med rätt finansiering så finns det alltid bra tillfällen att ta vara på med nya inköp, antingen de är planerade regelbundna inköp eller tillfälliga möjligheter till inköp av ”bra bolag till bra priser”.

Besser kommer att fortsätta köpa flera aktier i flera bolag även under 2021 men antagligen inte så många aktier som under 2020. Vi får se hur det går, det blir som vanligt en första halvårsavstämning i början av juli.

Besser

Jag har tidigare gått igenom investeringsprocessen (som jag ser den…) i detalj (inlägg 15 nov 2019) , men nu blir det en utvikning av ämnet (dvs investeringar i aktier…) med en mer psykologisk inriktning.

Det fantastiska med investeringsprocessen är att den också gäller för all handel med och alla inköp av aktier, även för att spekulera med aktier. Det är i princip samma delar i en process som man alltid måste utföra för att över huvud taget kunna handla med aktier. Processen är i princip inte heller en investeringsstrategi utan ”en taktisk tillämpning av övergripande strategiska principer”.

Men som vi lärt oss av Besser (??) så är verkligheten mycket viktigare än alla fina teorier när det gäller aktier och investeringar….  🙂

En snabb repetition…

Den grundläggande processen kallas 3P, ”Planning, Preparation, Performance.” En enkel och beprövad metod som kan användas till det mesta. Besser har använt den här processen i många år för sina aktieinvesteringar.

Vill man översätta den till svenska och mer finansiella termer så blir det ”Planering, Finansiering, Exekvering”. Det låter lite finare men beskriver samma process som ovan.

Ett annat sätt att med praktiska handlingar uttrycka det hela är ”Urval, Kapital, Inköp”. De tre är de verkliga, praktiska och handgripliga delarna som behövs för att t.ex.  handla med aktier.

Vill man se en filosofisk kedja av händelser så blir processen ”Vilja, Kunna, Genomföra”. Det blir mer en kedja av lagom djupsinniga tankar. Det är många som har viljan men få som har förutsättningar att kunna och ännu färre som verkligen genomför de tankar som man från början tänkt sig.

Ovanstående är tyvärr en ganska vanlig situation här i Sverige, oberoende av vilka investeringar, önskningar eller tankar det gäller. ”Man kan ha många önskningar och synpunkter om framtiden men det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” som Besser brukar säga…. 🙂

Ett annat sätt att se på ”Vilja, Kunna, Genomföra” är det klassiska ”mycket snack och lite verkstad” som i grunden också handlar om ”önsketänkande och verklighet”. Något att fundera på…. 🙂

Skillnaden…

Det som Besser alltid framhåller är skillnaden mellan teori och praktik. Just den filosofiska kedjan med aktieinvesteringar ger en bra illustration av den skillnaden. Så här ser det ut i många fall….

Att vilja investera i aktier är enkelt. Speciellt om man är ung, intelligent och smartare än alla andra. Det är bara att köpa billiga aktier i små, okända bolag och sen sälja aktierna dyrt när bolaget blir globalt, stort och framgångsrikt, typ Tesla och Google. Hur svårt kan det vara?

Att kunna investera i aktier är inte heller svårt. Man startar med ett litet investeringskapital som man enkelt fördubblar många gånger om med några smarta, stora och snabba reavinster. Då blir man snabbt rik och kan göra ännu större och ännu fler smarta aktieaffärer. Ganska självklart eller hur?

Att genomföra investeringar i aktier kan alla göra. Det finns massor av bolag i finansbranschen som vill hjälpa alla svenskar att bli riktigt duktiga aktieinvesterare. Du får många smarta tips och det behövs bara en dator eller en app i mobilen så kan man enkelt köpa (och kanske sälja…??) nya aktier på några sekunder. Det har aldrig varit enklare att investera i aktier!

Besser tycker som vanligt tvärt om. Det är lätt att tro på teoretisk kunskap om man saknar praktisk erfarenhet, men det krävs är både kunskap och erfarenhet för att få långsiktiga resultat i verkligheten. Lite ödmjukhet och mycket tålamod är bra även för aktieinvesteringar…. 🙂

Rent allmänt…

Skillnaden mellan önsketänkande och verklighet gäller tyvärr även det mesta i samhället, oberoende av  vad våra politiker tycker, tänker och säger. Därför blir det så viktigt att själv veta vad man vill, att skaffa sig egna förutsättningar för att både kunna och att verkligen genomföra det som man vill få ut av livet.

Samhället och politiker i allmänhet tar ett allt mindre ansvar för den allmänna utvecklingen. Du kan inte lita på att det är någon annan som fixar det du vill uppnå. Ekonomisk frihet och finansiellt oberoende kommer bara att bli allt viktigare framöver. Men fortfarande måste man själv kunna skilja på vad som är önsketänkande och vad som kan bli verklighet…..

Begränsningar….

När de gäller vanliga privata aktiesparare som handlar med noterade aktier, dvs köper och säljer aktier via en bank eller aktiemäklare på någon svensk aktiebörs (eller registrerad marknadsplats…) så finns det några få men viktiga begränsningar….

För det första är det svårt att få kredit till inköp av aktier. Visst, man kan belåna sina aktier, men det kräver att man har en gedigen aktieportfölj med belåningsbara och värdefulla aktier. Den stora skillnaden mot andra kommersiella varor och tjänster är att aktier normalt inte kan köpas på kredit eller med kreditkort. För att köpa aktier så krävs ett kapital vilket inte alla har eller enkelt kan skaffa fram. Det krävs ett visst mått av planering (sparande…) för att få ihop ett kapital att handla aktier för, oberoende av om det är en kortsiktig spekulation eller en långsiktig investering.

För det andra så är aktier mer beroende av psykologiska fällor och fallgropar än andra varor och tjänster. Handel med aktier styrs ofta av ”Greed and Fear” och följer inte alltid logiska tankebanor. Ofta fastnar man i psykologiska fällor där man köper aktier i förhoppningsbolag för att få snabba reavinster (Greed) eller för att inte missa de chanser som ”alla andra” pratar och skriver om (FOMO). Det finns tyvärr inte mycket annat än fonder och aktier att välja på i dagens lågräntemiljö (TINA).

När det gäller att sälja aktier så drabbas många panik (Fear) när börsen får en tillfällig nedgång och säljer av alla aktier. Att handla med aktier styrs till stor del av psykologiska faktorer för många aktiesparare.

För det tredje så styrs den svenska börsen till 75 % av personer (fondförvaltare…) som själva, personligen inte äger aktier på börsen. (Alla fondförvaltare äv vanliga anställda som får lön (och bonus…??) av sin arbetsgivare. Om aktiefonden förlorar för mycket jämfört med marknaden kan man som fondförvaltare förlora både bonus och anställning….)

Det är både utländska pensionsfonder (40 % av värdet) och svenska aktiefonder (35 % av värdet). Det betyder att ett litet antal fondförvaltare och indexfonder styr aktiemarknaden och börskurserna. Då blir det stora svängningar när fondförvaltare (pensionsfonder och aktiva aktiefonder…) och passiva privatsparare (indexfonder…) följer samma makroimpulser (i media..). Det blir allt mer av ”följa John” på börsen. Aktiemarknaden drabbas allt mer av tillfälliga svängningar som förstärks av kortsiktigt tänkande.

Det betyder att det ofta finns bra inköpstillfällen för långsiktiga aktieinvesterare under förutsättning att man då har ett investeringskapital redo.

(Typexempel är Stefan Persson i H&M som från våren 2018 till slutet av 2020 köpte H&M aktier för drygt 17.6 miljarder. Större delen av det kapitalet kommer från hans tidigare aktieutdelningar i H&M)

Cash is (still…) King…

Ibland läser man reportage i media om hur allmänheten skall hantera sitt långsiktiga sparande. Det blir mest förnumstiga påpekanden från journalister om att man bör ha ett buffertsparande och att omvikta och risksprida sina sparade tillgångar på flera typer av fonder. Tanken är att ett eget kapital inte behövs och inte heller är en bra placering. Någon journalist uttryckte det som att ”Cash är inte kung längre”.

Besser tycker som vanligt tvärt om. Långsiktiga tillgångar oberoende av om det är aktier, fonder, obligationer eller något annat är inte en statiskt enhet som skall optimeras med omdisponeringar. Självklart skall man över tiden utöka sina långsiktiga tillgångar genom att regelbundet köpa fler aktier (eller fondandelar eller….). Det är just regelbundet sparande som skapar det egna kapital som behövs för att både öka storleken på tillgångarna och riskbegränsa med fler tillgångar.

Utan kapital, inga nya inköp” skulle man kunna säga. Det är just inköp av fler aktier (eller fondandelar eller…..) som är viktigast för den långsiktiga värdeökningen.

Det blir en fråga om ”omdisponering ” kontra ”utökning” där Besser alltid rekommenderar inköp av ”flera aktier i flera bolag” som ett bättre sätt att öka riskspridningen jämfört med att statiskt  omvikta tillgångarna.

Lite filosofi…

Ett annat och mer filosofiskt sätt att se det hela på är ”Utan resurser, inga resultat”. Oberoende av vilka långsiktiga mål man har så krävs det resurser för att skapa resultat. Självklart finns det inga garantier för att det blir några resultat alls, oberoende av om det är kortsiktigt eller långsiktigt, men det krävs alltid resurser (mest finansiella eller intellektuella….) för att du skall kunna nå dina långsiktiga mål.

Några viktiga resurser för att kunna få ett bra liv och nå långsiktiga mål är ”Finansiella resurser”, ”Intellektuella resurser” och ”Fysiska resurser

Det blir allt viktigare att ha Finansiella resurser och en välskött privatekonomi för att kunna göra rätt val i dagens samhälle . Men det blir ännu viktigare i framtiden. Det kommer att behövas både eget kapital och egna initiativ för att få ut det mesta av livet.

Men det räcker inte med en stark privatekonomi. Det som också krävs är Intellektuella resurser, t.ex. kunskap, erfarenhet och kompetens för att kunna göra rätt val när möjligheterna och förutsättningarna väl finns på plats. För att nå de flesta långsiktiga mål så krävs det också tålamod. Att uppnå långsiktiga och stabila resultat är i många fall svårare än man tror.

Självklart krävs det också Fysiska resurser, dvs att man sköter sin hälsa och sin kropp så att man leva det fria och rörliga liv som man planerar för. Planera långsiktigt även för din fysiska hälsa med rätt mix av mat, aktiviteter, motion, sömn och återhämtning. Om man inte har hälsan spelar resten inte så stor roll.

Lite psykologi…

När det gäller noterade aktier på börsen är att det numera både enkelt och lätt att handla med aktier. Det är bara några knapptryckningar på datorn som behövs. Man kan handla med aktier när som helst (hela dygnet…), från var som helst (hela världen..) och hur som helst (telefon, dator eller mobil).

Men det är fortfarande en stor skillnad mellan att sälja aktier och att köpa aktier…..

Att sälja aktier och handla med aktier är enkelt. Det behövs bara en tanke och en knapptryckning så har man sålt av några (eller alla…??) av sina aktier. Det krävs ingen möda eller besvär och det kan göras när, var och hur som helst. Då blir det lätt att handla på impulser och fatta oövertänkta beslut.

Den lilla aktieportfölj som många privatsparare med möda och under lång tid samlat på sig kan lätt säljas av på några få sekunder. Om rädslan kommer smygande i en börsnedgång (Fear…) så är det lätt hänt att man blir pessimist och säljer av allt just när börsen är på botten.

Det som behövs för en långsiktig investerare är att man redan från början planerar för att börsen kan gå ner (även om man inte vet när det händer…), och då istället har möjlighet att köpa fler aktier billigt (med ett extra investeringskapital….) när alla andra vill sälja.

Att köpa aktier och behålla dem är mycket svårare. Det krävs ett ordentligt investeringskapital och dessutom en kontinuerlig påfyllning (regelbundet sparande….) av investeringskapitalet för att både kunna köpa nya aktier och dessutom spara ihop ett extra kapital för speciella tillfällen när det blir ”bra pris på bra aktier”.

Det krävs både eftertanke, stor möda, disciplin och lång tid innan man har sparat ihop ett lagom stort investeringskapital till att börja med. Det krävs också impulskontroll för att följa egna planer och tankar och inte påverkas av negativa nyheter i media eller rykten på webben. Sen krävs det tålamod för att behålla aktierna när börsen gör en tillfällig dipp (som nu under våren 2020…).

Har man däremot ett extra investeringskapital så är tillfälliga dippar i börsutvecklingen bara ”ett bra tillfälle att köpa bra aktier till bra priser” som Besser brukar säga.

Strukturera & Dokumentera…

Det som också krävs i en gedigen investeringsprocess är att alla investeringarna struktureras (i en aktieportfölj…) och att alla inköpen dokumenteras (löpande…). Just för långsiktiga investeringar är det så viktigt att redan från början få en vettig struktur och att allt redan från början finns sammanställt och dokumenterat. ”Om man inte vet vad som hänt tidigare, blir det svårare att gissa vad som händer i framtiden” som Besser också brukar säga…..

Slutsats

Man bör alltid tänka igenom de grundläggande processerna innan man börjar med investeringar i aktier. Oberoende om det är praktiska handlingar (Urval, Kapital, Inköp) eller mer filosofiska funderingar (Vilja, Kunna, Genomföra).

När kan man säga att man är en riktig aktieinvesterare? Svaret är när man verkligen äger och har aktier i en egen aktieportfölj. Det krävs inte många aktier men det krävs att aktierna finns där och att de också ligger kvar i aktieportföljen under lång tid framöver. Först då kan man verkligen med gott samvete säga att man ”investerar i aktier”.

Men tyvärr skall man inte gå ut med den informationen offentligt till vänner och bekanta. Intresse för aktier och investeringar är något som bara skapar avundsjuka och negativa kommentarer. Då är det bättre att i en mindre (men intresserad, kunnig och kompetent…!!)  anonym grupp av aktieinvesterare läsa, kommentera eller skriva bloggar om investeringar och aktier. Något som också Besser gör… 🙂

Med det här inlägget blir det en liten paus till början av januari nästa år. Då återkommer Besser med en enkel avstämning av börsåret 2020, både rent allmänt och för egen del.

Till dess önskar Besser alla bloggläsare en God Jul och ett Gott Nytt År

Besser

Som ni vet (??) är Besser alltid intresserad av skatter (se förra inlägget… J ) och jag har mina aktier på ett ISK konto i SEB. Då måste man självklart också hålla koll på när och hur skatten på ISK utvecklas och förändras.

Allmänt om ISK…

Det fantastiska med ISK skatten är att det är en skattemässig asymmetri. Det finns inte så många skatter av den typen i Sverige och det kan bli några oväntade konsekvenser om man inte tänker sig för. Både positiva och negativa… 🙂

ISK skatten är en ren schablonskatt som är helt oberoende av den avkastning som genereras på ISK kontot och också oberoende av vilka finansiella tillgångar som finns på kontot.

Skatten är baserad på ett kapitalunderlag som beräknas 4 gånger om året och som då ger en schablonintäkt som i sin tur är baserad på statslåneräntan (slr) den 30 november året innan beskattningsåret. (Det blir 2019 års statslåneränta för beskattningsår 2020 som lämnas in till deklaration våren 2021… 🙂 ) Schablonintäkten är förtryckt i deklarationen och beskattas med en skattesats på 30 %. Men ISK skatten är också en av få skatter som inte är en källskatt och den kan bli en överraskning (restskatt…?) när man får det förtryckta deklarationsunderlaget i början av 2021. Du måste själv betala in ISK skatten, det är inget som bankerna eller någon annan gör åt dig….

 ISK skatten beräknas alltså på ett kapitalunderlag, en schablonintäkt som förändras löpande under beskattningsåret och en skattesats som även den förändrats under åren sen ISK infördes 2012. Mer om det nedan…

Ny ISK skatt 2021..

Som vi såg ovan så bestäms ISK skatten för 2021 redan den 30 november 2020, eller mer exakt, den gällande statslåneräntan (slr) sista fredagen i november. I år så är det just idag (fredag den 27 november) och nu ligger slr på minus 0.10 % med ett årsmedelvärde på minus 0.07 % så här långt.

Statslåneräntan är tänkt att motsvara en bottennivå för riskfritt sparande och skall därmed också vara en grundnivå för skatteberäkningen på ISK kontot. Men med lägsta värde för tilläggsbelopp (1.00 %) och med en lägsta räntenivå (0.25 %) så blir schablonintäkten 1.25 % även för 2021.

Skatten för 2021 blir därmed en schablonintäkt på 1.25 % x skattesats på 30 % = 0.375 % på det genomsnittliga kapitalunderlaget för år 2021.

En ganska komplex skattemodell tycker Besser, men det är bäst att anpassa sig till verkligheten och lägga upp en skattemall för 2021 redan från början. Annars kan det bli svårt att överblicka skatteutvecklingen för aktieportföljerna och vi vill inte ha några överraskningar till deklarationen för 2021, eller hur… 🙂

Tröskeleffekter….

ISK skatten har inga fasta skatteskalor och kapitalunderlaget måste beräknas om på nytt 4 gånger under varje beskattningsår. Därför blir det svårt att planera och budgetera för ISK skatten 2021. Enklast är att göra ett överslag av det genomsnittliga aktievärdet (kapitalunderlaget…) för 2021 och sen multiplicera med 0.375 %. Det blir 375 kr för varje 100.000 kr i aktieportföljens snittvärde.

Men kapitalunderlaget beräknas på ingående värde för varje kvartal (Q1, Q2 etc) och då måste man också göra en ”Q5 beräkning” för att få fram aktieportföljens värde (kapitalunderlag….) i slutet av året (dvs år 2021…). Det ”Q5 värdet” blir sen ingående kapitalunderlag för Q1, 2022. Något att tänka på, se även några pedagogiska exempel nedan…

Lite skattehistorik…

Det som är speciellt med ISK skatten är att den är så starkt och direkt beroende av räntenivån i samhället. När vi de senaste drygt sex åren haft en global låg-, noll- och minus-räntemiljö (framför allt i Sverige….) så har även ISK skatten blivit mycket lägre än vad våra politiker trodde eller förutsåg när den nya ISK kontot beslutades i riksdagen hösten 2011.

Första året med ISK konto och alternativ ISK skatt (jämfört med vanlig kapitalskatt på 30 %…) var 2012. Det var många tankar och synpunkter i massmedia, i sociala media och i bloggar under hösten 2011 om hur ISK passade för investeringar och aktier. De flesta investerare och bloggare var positiva till ISK och Besser var också bland de allra första som redan den 2 januari 2012 öppnade ett ISK konto i SEB, och då överförde alla mina aktier från aktiedepå till ISK konto.

Som vi skrev ovan så blev ISK skatten alldeles för låg (??) när räntenivåerna började sjunka runt 2015. Det blev en sänkning av skattesatsen med 57 % från 2014 till 2015. Vi har sen dess fått 2 skattehöjningar av ISK skatten. Svenska politiker har inte kunnat motstå frestelsen att höja skatten när utfallet (räntenivån…) inte blev som de tänkt, men när räntorna om några år ökar igen så blir det antagligen ingen skattesänkning. (En kvalificerad gissning från Besser…. 🙂 )

Den första skattehöjningen gjordes 2016 där vi fick tilläggsbelopp på 0.75 % och en lägsta räntenivå på 0.50 % vilket gav en minsta schablonintäkt på 1.25 %. Den andra skattehöjningen gjordes 2018 då tilläggsbeloppet höjdes till 1.00 % och lägsta räntenivå på 0.50 % avskaffades.  Dock behåller man en lägsta schablonintäkt på 1.25 % vilket innebär att en ny (informell….) lägsta räntenivå på 0.25 % införs.

Vi har sen 2018 dagens skattenivå på minst 1.25 % i schablonintäkt, vilket betyder att lägsta skattenivå hamnar på 0.375 %. Den skattenivån har vi haft i två år (2017 och 2020) och den får vi nu även för 2021. Vi får väl se hur länge den nivån håller. Skatter kan alltid ändras och nästan alltid är det fråga om skattehöjningar. Bäst att vara mentalt förberedd….. 🙂

Under de senaste tio åren (sen 2012…) har vi haft följande skattenivå (på genomsnittligt kapitalunderlag…) för ISK skatten:

2012: 0.495 % / 2013: 0.447 % / 2014: 0.627 % / 2015: 0.270 % / 2016: 0.420 % / 2017: 0.375 % / 2018: 0.447 % / 2019: 0.453 % / 2020: 0.375 % / 2021: 0.375 %

Det är relativt stora skatteskillnader mellan åren. Från 0.627 % (2014) till 0.270 % (2015) blev en sänkning med 57 % och 0.420 % året därpå (2016) blev en höjning med 56 %. Vi kan antagligen se liknande skattehöjningar om några år när räntenivån går upp….

Det ser kanske ut att var låga skattenivåer, men den relativa skatten på avkastning kan bli mycket högre. Någon som vi ser mer av nedan…..

Några pedagogiska exempel….

Besser gillar att visa vad som händer verkligheten med några pedagogiska exempel. Det är speciellt viktigt för just aktieinvesteringar där önsketänkande är mycket vanligt förekommande.… 🙂

Det blir några typexempel på skatt och avkastning för finansiella tillgångar på ett ISK konto.

Förutsättningarna är: att värdet av finansiella tillgångar på ISK kontot är 100.000 kr i början av året, inga insättningar under året, att ISK skatten är 0.375 % och alla beräkningar och affärer räknas på sista dagen i kvartalet. Kapitalunderlag och avkastning beräknas 4 gånger per år. Det blir genomgång av tre typer av avkastning på aktier (värdeökning, reavinster och aktieutdelningar). Det blir också tre exempel med aktiefonder, räntefonder och sparkonto på ISK.

Totalt blir det sex pedagogiska exempel på olika finansiella tillgångar med avkastning….

Värdeökning på aktier… Vi räknar med normal 8 % värdeökningstakt i en Värdeökningsportfölj med några blandade stabila aktier och ett chansbolag (15 % av portföljen) som krydda i en aktieportföljen. Tyvärr går chansbolaget inte så bra (typ SAS….) och värdet halveras under Q4.

Genomsnittligt kapitalunderlag blir 101.012 kr, skatten blir 379 kr och portföljvärdet vid årets slut blir 99.966 kr dvs en värdeminskning med 34 kr. Det blir en skatt för hela Värdeökningsportföljen på 379 kr trots att värdet minskade under året. Det visar också att en enda aktie (en krydda…) som bara är 15 % av portföljen kan förstöra årets avkastning om man ”har otur”.

”En krydda i portföljen kan förstöra portföljvärdet för hela året” som Besser påpekat tidigare….

Men värdeökningen är en fiktiv avkastning (till skillnad mot reavinster och utdelningar som är realiserad avkastning…) som lätt kan förloras nästa år om börsen går ner. Dock måste ISK skatten alltid betalas varje år med realiserat kapital och riktiga pengar. Något att tänka på…

Reavinster på aktier…. Vi räknar med 3 förhoppningsbolag i en mindre Reavinstportfölj utan värdeökning, men där alla 3 aktierna säljs av med bra vinster i slutet av Q2. Aktievärdet är likafördelat (1/3-del) och aktierna säljs med 20 %, 15 % och 10 % vinst i Q2.  Alla vinster återinvesteras i 3 nya förhoppningsbolag där ett bolag (typ Oscar Prop…..) inte går så bra och tappar 33 % av värdet i Q3, och åter 33 % i Q4.

Genomsnittligt kapitalunderlag blir 104.306 kr, skatten blir 391 kr och portföljvärdet vid årets slut blir 90.864 kr, dvs en värdeminskning på 9.136 kr. Det blir en skatt på 391 kr även när värdet på portföljen minskar med över 9.000 kr för helåret. Trots att det blev 3 bra reavinster på totalt 15.000 kr (15 %…) i Q2 och bara 1 av totalt 6 bolag tappar i värde, blir det en ordentlig förlust för reavinstportföljen.

Att göra göra upprepade reavinster är svårt, framför allt stora och snabba reavinster (typ 20, 15 eller 10 % på 6 månader…), och det blir alltid något förhoppningsbolag (typ 1 bolag av 6 möjliga…) eller flera småbolag (mycket vanligare…) som misslyckas.

Det är lätt att planera för snabba reavinster men svårare att genomföra dem i verkligheten” som Besser brukar säga….. 🙂

Aktieutdelningar från aktier….. Vi räknar på stabila utdelningsaktier i en Utdelningsportfölj med 4 % värdeökningstakt under året och utdelningar på 4 % av årets ingående värde utbetalade i Q2, som då återinvesteras. Även här går det sämre i slutet av året och det blir 0 % värdeökning under Q4.

Genomsnittligt kapitalunderlag blir 103.780 kr, skatten blir 387 kr och portföljvärdet vid årets slut är 106.050 kr, en ökning med 6.050 kr. Det ger en relativ skatt på 6.4 %. Det blir en helt annan avkastning och skattenivå, och den är också helt realistisk. En normal utdelningsportfölj ger runt 4 % i avkastning och cirka 10 % i relativ skatt. Det blir en tredjedel av den vanliga kapitalskatten på 30 %.

En ganska hyfsad skattenivå för en riskbegränsad avkastning” säger Besser…. 🙂

Aktiv Aktiefond…. Vi räknar på en Aktiv Aktiefond som ger 8 % brutto värdeökning för året men höga avgifter tar 2.5 % så värdeökningen blir bara 5.5 % över året. Inga inköp eller insättningar görs under året, men även här räknar vi med 0 % värdeökning i Q4. Alla (aktie-) fonder har också en egen fondskatt på 0.12 % på ingående värde som räknas med i den totala skatten

Genomsnittligt kapitalunderlag blir 102.082 kr, skatten blir 120 kr (fondskatt) + 383 kr (ISK skatt), totalt 503 kr, och värdet på fondandelarna är 104.182 kr vid årets slut. Det blir en värdeökning på 4.182 kr och en relativ skatt på 12 %. Ett helt OK resultat men det förutsätter att fonden fortsätter att utvecklas bra även i framtiden. Vilket tyvärr inte alla aktiefonder gör….

Räntefonder….. Man kan även ha Räntefonder på ett ISK konto, men det är ingen bra idé. Skatten tar det mesta av avkastningen. Vi räknar med 2.0 % brutto i värdeökning och med en avgift på 0.5 %. Det blir netto 1.5 % under året. Även här tillkommer den extra fondskatten på ingående värde.

Genomsnittligt kapitalunderlag blir 100.564 kr, skatten blir 120 kr + 377 kr (ISK), totalt 497 kr och värdet på fondandelarna vid årets slut är 101.508 kr, en värdeökning med 1.508 kr. Det blir en relativ skatt på 33 % för helåret.

Den här räntefonden kan nog betraktas som en högräntefond, som därmed har högre risker än vanliga lågräntefonder. I tider av nollränta på bankkonto och fortfarande med minusränta på statslåneräntan (slr ligger idag på minus 0.07 % i årsmedelvärde för 2020….) så kan man nog räkna med 1.5 % brutto på de flesta räntefonder. Det blir den relativa skatten ännu högre.

Med 1 % ränta netto i Räntefonden blir avkastningen 1.004 kr, ISK-skatten 376 kr och den  totala skatten 496 kr. Det blir en relativ skatt på 49 % för helåret. Något att tänka på….

Sparkonto…. Det finns många som även har sitt investeringskapital på ett ISK konto, dvs ett konto för sparande och som kapitalkonto. Vi räknar med noll insättningar under året och att ingående kapital är lika med utgående kapitalvärde. Med en sparränta på 0 % som vi har i dagens banker blir det, som Besser brukar säga, ”en garanterad negativ avkastning” på ISK kontot. Det blir bara skatter och ingen avkastning och inga intäkter. Inkomsträntan blir 0.00 % (noll…), värdet i slutet av året är fortfarande 100.000 kr.

Genomsnittligt kapitalunderlag blir också 100.000 kr, skatten blir 375 kr och avkastningen på ISK kontot är noll kronor. Det blir bara skatt och ingen avkastning.

Det vi ser är att ISK konto inte bör användas till alla typer av investeringar eller sparande. Om man inte har en hyfsad avkastning på sina finansiella tillgångar så bör man inte ha dem på ett ISK konto. Det gäller att tänka till ordentligt innan man börjar med finansiella investeringar. Eller som Besser brukar säga… ”Investigate before you invest”….

Kapitalunderlag…??

För lite större värden på olika finansiella tillgångar (se ovan…) t.ex. aktieportföljer, är det bara att räkna upp kapitalunderlaget med lämplig multipel. För ett ingångsvärde på en miljon så blir det en uppräkning med faktor 10 och då börjar skatten bli kännbar. För Besser blir det ett något större värde att räkna med och den skatten blir substantiell. Tyvärr inget vi kan göra något åt… 🙂

Slutsats

ISK konto är i princip ett bra konto för aktieinvesteringar, men det kräver också att avkastningen är positiv, helst realiserad och dessutom en bra bit högre än schablonskatten. Något att tänka på….

ISK skatten är ganska komplex i teorin när det gäller beräkningar av årets skattenivå men enkel att använda i praktiken för många aktieinvesterare. Skatten för 2021 blir 0.375 % på det genomsnittliga värdet på ISK kontot under året. En ganska enkel tumregel…

Om den realiserade avkastningen bara blir 3,75 % på genomsnittligt värde (för 2021…) så blir den relativa skatten 10 % att jämföra med vanlig klapitalskatt på 30 %. Något som borde kunna uppnås för de flesta seriösa utdelningsinvesterare…. 🙂

Kanske med undantag för just ”Coronaåret” 2020, då många aktieutdelningar ställdes in, men Besser gissar att vi får tillbaka normala utdelningar igen för 2021 och framåt. Självklart ger inte alla bolag utdelningar men har man bara ”stora, stabila och lönsamma” bolag i sin aktieportfölj så ser framtiden ljus ut för de flesta utdelningsinvesterare…. 🙂

Besser