Med jämna mellanrum dyker det upp annonser för bolag som gör nyemissioner. Ofta är det helsidesannonser i dagstidningarnas ekonomibilaga eller i de större affärstidningarna.

Jag har tidigare skrivit om småbolag som gör nyemissioner och även nu är det samma budskap som tidigare. Undvik alla bolag som gör nyemissioner!!… ett gott råd från Besser 🙂

Ett typexempel

Nu senast var det ett typexempel på annonser för nyemission i ett oseriöst förhoppningsbolag. Bolaget heter Xzero AB och drivs av den ökände Aapo Sääsk. Det var fyra (!!!) helsidesannonser i SvD under november månad där man ville få in ytterligare 13 miljoner i nyemission. Det var ”informationsmöten”  i både Malmö, Göteborg och Stockholm.

Teckningsposten var minst 13.000 kronor och tecknandet av aktier ”sker utan företrädesrätt för bolagets aktieägare”. Varför är det så? Bolagets nuvarande aktieägare har antagligen tröttnat på bolaget och nu behöver Aapo Sääsk få in nya lättlurade ”aktieinvesterare” som tror att de skall göra ett aktieklipp på ”nanoteknik för ultrarent vatten”. Mer om det nedan….

Xzero AB historik

Hur ser bolagets historik ut? Det här är en följetong sen cirka 30 år bakåt i tiden. Historien börjar redan 1990 då HVR Water Purification bildas för att erbjuda ”nytt hopp för hundratals miljoner som lider av förgiftat brunnsvatten”. Sen startas 1997 ytterligare ett bolag, Xzero AB, som skall använda en ny fantastisk teknik för ”nanoindustrin” (??). Enligt den egna hemsidan skall Xzero AB öka lönsamheten genom att ”framtidens datachips kräver ultrarent vatten” Den gemensamma nämnaren för båda bolagen är Aapo Sääsk som både grundat och driver HVR Purification och Xzero AB.

Xzero AB idag

Det går att hitta mer info om Xzero AB, både genom att googla och genom årsredovisningarna. Tyvärr finns det inte så mycket på webben och jag har bara årsredovisningen från 30 april 2018 tillgänglig, men räcker för att sammanfatta lite mer info nedan.

Med senaste bolagsinfo för 2019 så har Xzero AB 2 anställda till en kostnad av 791 tkr per anställd. Med sociala kostnader på 31,42 % så blir det en lön på 601 tkr eller runt 50.000 kronor i månaden. Vi vet inte vilka som är anställda på Xzero, men det finns 3 personer i Sverige som är styrelsemedlemmar. Kan vi gissa att det är de 2 av dem som får ut 50 tkr varje månad utan att behöva göra något alls. Företaget har dessutom 2 tjänstebilar så det lönar sig att vara anställd på Xzero AB

Vem betalar de här lönerna och tjänstebilarna? Ja, inte är det vinster från Xzero, för det bolaget har gått med miljonförluster varje år sen det startades 1997. Gissa själva…..

Det finns naturligtvis även en VD i bolaget. Han heter Vinay Chand, är född 1945 (74 år i år) och har varit VD sen 2012. Det fantastiska är att han bor i London sen 20 år tillbaka och han har inte synts till i Sverige sen dess. Men varje år får han runt 200 tkr utbetalt till sig från Xzero AB, som dock ej redovisar detta som lön eller arvode.  Mr Chand säljer istället konsulttjänster, och då syns det inte som lön eller arvode i årsredovisningen.

Om vi ser vidare på Xzero AB så är Aapo Sääsk styrelseordförande, han är 77 år och sitter i styrelsen för 5 bolag. Av de fem bolagen så är det två bolag som går med förluster på 5 till 6 miljoner varje år, nämligen Xzero AB och HVR Purification. De tre andra bolagen går med bra vinster och köper varje år tjänster från de två andra förlustbolagen. Åter så syns det inte i årsredovisningen vilka tjänster eller immateriella värden som säljs mellan bolagen. Jag gissar att även Aapo Sääsk säljer lönsamma konsulttjänster till de tre andra bolag som tar hand om det kapital som varje år kommer in från nyemissioner i HVR Purification och Xzero AB.

(Går man vidare till det största och mest ”lönsamma” av de tre andra bolagen, AB Scarab, så är Aapo Sääsk (77 år) både VD och styrelseordförande. Det finns bara en övrig styrelsemedlem, och det är sonen Karl Sääsk (50 år). Bolaget har fem ”anställda” men ingen får någon lön och vinsten för 2018 blev 1.249 tkr trots ”rörelsekostnader” på 5.028 tkr. Ett ganska fantastiskt familjeföretag som lever gott på nyemissioner från andra bolag….. )

Med den senaste nyemissionen på 200.000 nya aktier (till ett pris av 65.- per aktie och med emissionsbelopp på minst 13.000 tkr) så kommer det att finnas  totalt cirka 10 miljoner aktier i Xzero AB. Med ett aktiekapital på 960 tkr och fritt kapital på 665 tkr (30/4 2018) så blir det ett aktievärde netto på cirka 16 öre per aktie.

Skall man verkligen betala 65 kronor per aktie när aktievärde netto ligger på 16 öre och bolaget går med upprepade förluster på 5 till 6 miljoner varje år?

Nytt kapital till bolaget?

Det är ganska vanligt med stora annonser för nyemissioner i dagspressen, och det är alltid nyemissioner i fantastiska bolag med unika produkter eller tjänster. Det som dock är mest fantastiskt är att så många ”investerare” tror på vad man läser i annonser i media, oberoende av om det är dagstidningar, tidskrifter eller annan media.

Alla annonsörer vill att du som konsument skall agera eller köpa deras vara eller tjänst. Om en annons vill att du skall satsa dina privata pengar (”investera” ….) i okända bolag eller aktier så är det med stor sannolikhet en bluff och bedrägeri.

Seriösa, stabila och lönsamma bolag behöver inte annonsera efter mer kapital. Bra bolag har redan en stark balansräkning med både hög soliditet och hög likviditet. Bra bolag kan också låna investeringskapital i banken, få nytt emissionskapital från egna aktieägare eller få extra investeringskapital på annat sätt, t.ex. lån från sin styrelse, VD eller företagsledning.

Om varken banker, VD, styrelsen eller nuvarande aktieägare vill satsa sitt eget kapital på bolaget, varför skall då andra utomstående investerare lägga in nytt investeringskapital i ett sånt bolag? Tro aldrig på annonser om investeringar i (kända eller…) okända bolag. Det är mest bara oseriösa investeringsbedrägerier.

Lite mer info om Xzero AB

Det finns lite mer info att hämta ur ett reportage om nyemissioner i Xzero AB i SvD från den 7 juni 2017. Det var bara ytterligare en av flera nyemissioner där Aapo Sääsk försökte få in mer kapital till Xzero AB.

(Förutom nyemissionen i juni 2017 som beskrivs i artikeln, så har Xzero gjort ytterligare en nyemission i juni 2018 och nu senast i november 2019. Det betyder att Xzero AB gjort sex nyemissioner på de senaste sju åren. Ganska fantastiskt….)

SvD hade varit i kontakt med några äldre aktieägare och det är inga positiva omdömen. Så här skriver SvD…

”Flera missnöjda småsparare som SvD varit i kontakt med har väntat 17 år på Xzeros börsnotering och försöker nu komma ur sina aktier i Xzero och systerbolaget HVR Purification. Än så länge utan att lyckas.”

Några äldre aktieägare uttalar sig också. Så här säger ”pensionären Inger”….

”Xzero har lovat och lovat flera gånger att de ska noteras på börsen så att det ska gå att sälja och köpa aktierna. Men inget händer. Om jag skulle kunna sälja aktierna skulle jag kanske kunna få några kronor för att få lite mer guldkant på vardagen, då jag har låg pension, säger Inger”

En annan aktieägare är Christine som haft aktier i i systerföretaget HVR Water Purification i nära två decennier. Så här svarar ”Christine”….

”Jag vill inte ha mer med bolaget att göra. På de här 20 åren har det inte hänt någon gång att företaget har gått framåt eller kommit närmare en börsnotering. Man gör bara fler nyemissioner, säger hon”

Även ”pensionären MajLis” fick ett erbjudande om att investera i vattenreningstekniken i början av 2000-talet. Hon ”investerade” 10.000 kronor av sitt sparkapital. Så här säger hon….

”Det utlovades guld och gröna skogar, de utmålade sig som ett bolag som verkligen var på gång och det skulle bara vara en tidsfråga innan de kom in på börsen, berättar MajLis, i dag 76 år och pensionär. ” 

De följande åren gjorde bolaget en rad emissionsrundor. De första 10 åren som aktieägare fick MajLis upprepade erbjudanden om företrädesemission, men valde att avstå.

”Jag tänkte att jag nog först vill att bolaget ska ligga på börsen. Nu känner jag mig trött på det hela. Och arg, jag känner mig väldigt lurad och det är en otäck känsla, att man gått på något som visar sig vara falskt. Emissionerna har ju inte lett till något, säger MajLis.

Fortfarande, än idag är varken HVR Purification eller Xzero AB noterade på någon börs eller marknadsplats. Så har skriver SvD i sin sammanfattning i juni 2017.….

”Men emissionsrundorna, där man riktar sig till småsparare, fortsätter. Senaste nyemissionen i bolaget gjordes förra året då man tog in fem miljoner kronor. 2014 togs sex miljoner kronor in och året dessförinnan sju miljoner. Totalt har bolaget gjort hela 29 emissioner sedan grundandet.”

”Även Xzero har gjort en lång rad nyemissioner. Bara under de fyra senaste åren har nyemissioner gjorts i Xzero i oktober 2013, i juni 2015, i december 2016 samt en (juni 2017 min anm.) där teckningperioden precis har avslutats. Bolaget har inför teckningsperioden använt sig av reklamutskick till hushåll där det finns personer som enligt Aapo Sääsk ”investerar i den här typen av bolag”. Bolaget har också köpt adresslistor, där de som i en undersökning har kryssat i att de är intresserade av aktier har fått Xzeros utskick.”

Bessers kommentar

Det mesta av texten ovan talar för sig själv, men jag gör tre enkla observationer.

En: De flesta av aktieägarna är äldre personer, många är kvinnor, som okritiskt satsar sitt sparkapital på ”fantastiska erbjudanden”. Det är den svenska godtrogenheten och naiviteten som främst den äldre generationen av svenskar har, som gör att man blir ett lätt offer för smarta bedragare. Man litar på varandra och på det som sägs och skrivs, även i annonser och prospect. ”Tro inte på allt du läser, hör och ser i annonser, prospekt och ”informationsmöten”.” Ett gott råd från Besser…  🙂

Två: Den här typen av bolag försöker hela tiden mjölka ut så mycket kapital som möjligt från de nya aktieägarna. Det är de godtrogna personer som redan fastnat på kroken och köpt aktier. Det blir flera ”erbjudanden” om företrädesemissioner de första åren, men sen ger man upp och försöker hellre hitta nya offer som aktieägare. Har man en gång blivit lurad som aktieägare så skall man inte fortsätta med nya inköp. Där gjorde ”MajLis” helt rätt. ”Kasta inte ut bra pengar efter dåliga investeringar” säger Besser…  🙂

Tre: Det fantastiska är att den här typen av bolag kan fortsätta med sina återkommande nyemissioner. Det blir i stort sett en nyemission varje år. Som exempel ovan hade HVR Purification 29 nyemissioner på 30 år. Men de båda bolagen Xzero och HVR Purification är inte unika. Det finns många fler bolag, både noterade och onoterade, som gör återkommande nyemissioner varje år. Det som förvånar är att man inte bättre undersöker bolagets historik innan man investerar och blir aktieägare i ett sånt bolag. Det är enkelt att googla och man kan alltid få tag på årsredovisningen. ”Investigate before you invest” Ett klokt råd från Besser…  🙂

Två enkla investeringsregler

Det vi kan lära av det här är att man skall ha klara och tydliga regler för sina aktieinvesteringar. För Besser är det självklart att ha egna regler och begränsningar för hur jag investerar i aktier. Här kommer två enkla investeringsregler:

Köp aldrig aktier i onoterade bolag. Om du inte kan sälja dina aktier kan du heller aldrig ta dig ur din investering. Har du otur så förlorar du hela ditt investeringskapital.

Deltag aldrig i nyemissioner. Bolag som gör upprepade nyemissioner är inte seriösa och kommer antagligen aldrig att bli lönsamma. Du förlorar bara mer investeringskapital för varje nyemission.

Den enda skillnaden mellan onoterade och noterade bluffbolag är att med onoterade bolag förlorar du hela investeringskapitalet och med noterade bolag så förlorar du det mesta av investeringskapitalet. Ingen bra ”investering”, hur som helst.

ISK skatten för 2020…

Som ni kanske vet (??) så är idag (29/11) den stora dagen (sista fredagen i november) då ISK skatten för 2020 bestäms. Besser har redan kollat upp resultatet och det blir faktiskt en skattesänkning på 17 % !!  Schablonintäkten hamnar på minvärdet 1,25 % och beskattningen blir därmed 0.375 % på genomsnittligt kapitalunderlag under året. Kanske inte så viktigt för de flesta aktieinvesterare, men ändå en liten julklapp i förskott… 🙂

Slutsats

Nyemissioner är alltid ett stort varningstecken, oberoende av om bolaget är onoterat eller finns på någon börs eller handelsplats. Har man ändå ”trillat dit” så fortsätt inte att förlora mer pengar. Att aldrig delta i eventuella nyemissioner är en enkel och klok investeringsregel.

Var mycket kritisk till allt du läser, hör och ser i media. Det gäller både etablerade media och sociala media. Visst finns det ibland också bra, seriös och relevant information i media, men det gäller att kunna värdera all information som hela tiden strömmar över oss. Att vara källkritisk och dubbelkolla alla info som du anser vara viktig är ett smart drag.

De flesta ”aktieinvesterare” som blir lurade av blufföretag som Xzero AB oc HVR Purification blir det för att de saknar kunskap och erfarenhet. Om man inte kan värdera förhoppningsbolag och inte har gedigen erfarenhet av aktieinvesteringar så skall man inte köpa aktier i okända småbolag. Det gäller oberoende av om det är noterade eller onoterade bolag och oberoende av om det är annonser för nyemissioner, rykten i sociala media eller goda råd från finansiella rådgivare.

Den främsta anledningen till att så många svenskar ändå fortsätter att köpa aktier i förhoppningsbolag och bluffbolag som Xzero AB är en tyvärr ganska vanlig kombination av girighet och önsketänkande. Många nybörjare tror också att man är smartare än alla andra bara för att man läst lite finansanalys och följer aktiebloggar och aktiegrupper på sociala media. Så är det inte….

”Om något verkar vara för bra för att vara sant så är det inte heller sant.” och ”Låt inte girigheten bedra visheten.”…. Där har ni ytterligare två goda råd från Besser… 🙂

Besser

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att förstå grunderna och vad som är vad när det gäller aktieinvesteringar. Det som främst krävs är en sammanhängande kedja av tankar från investeringsfilosofi och strategiska principer vidare till taktiska tillämpningar och operativa investeringsregler.

Det är de taktiska tillämpningarna som är basen för investeringsprocessen, inte bara för aktier utan för nästan alla former av investeringar med långsiktigt tänkande och långsiktiga mål. Här kommer tre olika (men ändå ganska lika…. 🙂 ) tillämpningar på hur man kan tolka investeringsprocessen.

Planning, Preparation, Performance (3P eller PPP)

Det här är den investeringsprocess som jag själv använder för mina aktieinvesteringar. Jag har tidigare lite slarvigt beskrivit den (3P) som ”min investeringsstrategi” men det är (i teorin…) egentligen bara taktiska tillämpningar av mina övergripande strategiska principer. Ni har hört dem förut men här blir det en kort repetition av 3P…

Planning….. Jag planerar långsiktigt redan från början, och väljer ut vilka aktier och hur många aktier jag skall köpa till min aktiefond. Det blir en fiktiv och riskbegränsad aktiefond som bara behöver fyllas på med mina utvalda aktier. Jag har också en extra aktieportfölj med lite friare placeringsregler, men även där har jag en planerad riskbegränsning med balansering av branscher, bolag och aktier.

Preparation….. Jag förbereder mig och sparar regelbundet till det investeringskapital som behövs för att jag skall kunna göra aktieinvesteringarna. Sen tidigare har jag byggt upp ett aktivt investeringskapital som jag använder till mina aktiva inköp. Alla utdelningar återförs också till det aktiva investeringskapitalet. Jag har också ett regelbundet sparande, och ibland också några oplanerade inkomster, som varje månad bygger upp mitt passiva investeringskapital. Jag bygger också upp kunskap och erfarenhet inför mina investeringar. Det passiva kapitalet blir aktivt först när det tidigare aktiva investeringskapitalet använts fullt ut.

Performance…. Jag köper aktier regelbundet varje kvartal, till min aktiefond men jag köper också oregelbundet när det blir tillfällen att köpa bra aktier till bra pris till min aktieportfölj. Jag behåller alltid alla aktier och som avkastning räknar jag bara realiserade utdelningar. Alla inköp, utdelningar, sparande, skatter och avgifter dokumenteras löpande.

”En enkel och välbeprövad investeringsprocess….” enligt Besser 🙂

Vilja, Kunna, Genomföra (VKG)

Den andra processen för aktieinvesteringar kan beskrivas som ”VKG”. När det gäller investeringar i allmänhet och aktieinvesteringar i synnerhet så måste man följa en logisk kedja av händelser, från insikt och tanke till inköp och avkastning. Det krävs en kedja av flera händelser för att ”investeringen” skall bli verklighet.

Det här är en av de vanligaste tabbarna som yngre, oerfarna aktieinvesterare gör. Det är lätt att ha teorier om aktier, värderingar och smarta inköp men det är svårare att med tålamod och uthållighet få en regelbunden, långsiktig och realiserad avkastning i verkligheten. Den här kedjan är mer följd av filosofiska och logiska händelser som enkelt kan beskrivas som VKG…

Att vilja investera är ett viktigt första steg, men bara början. Enklast är att svara på De sju klassiska frågorna när det gäller investeringar. Första frågan blir: Vad skall jag investera i? Om vi redan här väljer aktier, så blir de följande sex frågorna:

När skall jag investera i aktier?, Var skall jag investera i aktier?, Hur skall jag investera i aktier? Vem skall investera i aktier? Vilka aktier skall jag investera i? Varför skall jag investera i aktier? Börja med sista frågan och fortsätt sen att svara på de andra fem. Om du har ”rätt svar” på alla sex frågorna så är det en bra början.

Att kunna investera kräver lite fler förutsättningar. Det räcker inte med tankar och teorier, det krävs också flera förutsättningar för lyckade aktieinvesteringar. Några av de viktigaste förutsättningarna är naturligtvis kunskap och erfarenhet av aktier, bolag och investeringar. Kunskap får man genom att läsa på om investeringar, främst i många bra böcker, och erfarenhet får man av att först testa i mindre skala. Men det krävs också investeringskapital för att göra investeringar. Enklast är att spara regelbundet från lönen varje månad. Efter någon tid har man då starten på ett investeringskapital som kan användas för test i liten skala.

Att genomföra investeringarna är inte slutresultatet. Sen gäller det också att investera och köpa aktier i praktik och verklighet. Även här är det bäst att köpa regelbundet, men kanske bara någon gång varje kvartal. Det som krävs är att långsiktigt bygga upp en balanserad och diversifierad aktieportfölj. Det kommer att ta många år, så det kräver både tålamod och uthållighet. Slutresultatet av aktieinvesteringar är avkastningen. Hur du vill ha din avkastning avgör du själv, men även här kan rätt svar på de sex klassiska frågorna ge en bra vägledning.

”En mer övergripande och filosofisk syn på investeringsprocessen….” säger Besser 🙂

Urval, Kapital, Inköp (UKI)

Det här är egentligen samma upplägg som de tidigare tillämpningarna men en praktiskt beskrivande och med enklare uttryck. Den här investeringsprocessen är ”lätt att förstå och enkel att genomföra”. Det krävs bara tre praktiska steg för att lyckas med aktieinvesteringar.

Urval…. Det finns många olika typer av bolag och många sorters aktier, så det gäller att göra ett klokt urval av alla möjligheter. Det gäller att välja rätt aktier!

Det gäller också att förstå den stora skillnaden mellan att köpa aktier och att handla med (sälja…) aktier. En stor varning för aktier i oseriösa förhoppningsbolag som gör IPO eller nyemissioner men aldrig blir lönsamma eller ens noteras på börsen. Då blir det inga utdelningar och det går inte heller att sälja aktierna.

Det är just den första delen av investeringsprocessen som är den viktigaste. ”Om du inte gör rätt från början blir slutresultatet nästan alltid fel….” säger Besser…. 🙂

Kapital…. För att göra aktieinvesteringar krävs det många förutsättningar och en viktig förutsättning är just kapital till investeringarna. Det gäller att bygga upp ett bra investeringskapital redan från början för att senare kunna investera i aktier.

Självklart skall man börja spara regelbundet redan innan man börjar fundera på aktieinvesteringar och urval av aktier. ”Om du inte har ett ordentligt investeringskapital i praktiken så blir aktieinvesteringarna bara tankar och idéer i teorin….” som Besser brukar säga…. 🙂

Inköp…   Det är först när man gjort verkliga inköp av aktier som man genomfört sina aktieinvesteringar. Men inköp av aktier är inte detsamma som avkastning. Det krävs mer för att nå slutresultat av investeringsprocessen.

Det gäller att redan från början veta vilken avkastning och vilket  slutresultat som man vill ha ut från sina aktieinvesteringar. ”Om du inte vet vilken avkastning du vill ha, så spelar det heller ingen roll vilka aktier du köper”…. för att travestera Lewis Carroll .

”En praktisk och enkel beskrivning av investeringsprocessen…” tycker Besser…. 🙂

Slutsats

Det viktigaste slutsatsen från investeringsprocessen är ”att göra rätt saker i rätt ordning”. Det är lätt hänt att man börjar ”investera i aktier” utan att varken planerat långsiktigt eller skaffat sig kunskap och investeringskapital. Slutresultatet av aktieinvesteringen, dvs den verkliga avkastningen på aktierna, är helt beroende av att man följer investeringsprocessen i rätt ordning.

Man kan också se den här typen av process som den stora skillnaden mellan teori och praktik när det gäller aktier. ”Skillnaden mellan att spekulera i aktier och att investera i aktier är större an man kan tro…..” säger Besser… 🙂

För att spekulera i aktier krävs varken planering (det gäller bara att vara snabb, smart och köpa fantastiska aktier på smarta tips från webben eller lyssna på goda råd från smarta rådgivare….) eller finansiering (det är bara att belåna aktierna eller ta några extra lån från hjälpsamma finansbolag….).

Avkastning från att spekulera i aktier är reavinster. I teorin är det ganska enkelt, köp aktier billigt och sälj dem dyrt. Då blir det automatiskt stora, snabba och enkla vinster. Hur svårt kan det vara?

Men i praktiken det stor skillnad i slutresultatet mellan att investera eller att spekulera i aktier. Det gäller att välja noggrant hur och vad man gör med sina aktier. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Jag avslutar med ett klassiskt citat från Yogi Berra: ”In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.”

Besser

 

Besser är, som ni kanske märkt (??), mycket intresserad av skatter och även skattelagstiftning och skattejuridik. Trots att Besser inte är jurist så är just skattejuridik en av mina hobbies och intressen. Ganska konstigt tycker min familj, mina vänner och mina kollegor….  🙂

På senare år har jag också fått ett intresse för skattepolitik, även om det inte är mitt huvudintresse. I Sverige är just skatter en stor del av allt du gör (t.ex. skatt på jobb (inkomstskatt…), skatt på konsumtion (moms och punktskatter…) och skatt på investeringar (kapitalskatt…)). Kunskap om skatter blir en avgörande faktor för en välskött privatekonomi. Jag kan väl säga att min hobby hitintills har varit ganska lönsam.

Om det är något jag verkligen rekommenderar för seriösa investerare så är det att läsa på lite mer om skatter, skattelagstiftning och skattejuridik. (Det finns även några blogginlägg (mars 2019) från Besser…)

I Sverige är det ofta kunskap om skatter som gör den stora skillnaden mellan lönsamma investeringar och mycket lönsamma investeringar….. 🙂

Skattepolitik

Jag skall inte gå in på skattepolitik, även om det finns mycket att säga om den, men finansdepartementet gör på uppdrag av riksdagen en årlig Fördelningspolitisk Redogörelse i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen eller till budgetpropositionen som jag vill kommentera.

Där finns statistik och info, även om dagens finansminister och regering struntar i den kunskapen och felaktigt tolkar info och fakta till sin egen fördel. I den senaste redogörelsen, som kom ut i april 2019, så finns det statistik från 1994 till 2017 om fördelning av inkomster och skatter. Föreningen Skattebetalarna (skattebetalarna.se) har gjort en genomgång av den statistiken med en sammanfattning och dragit några slutsatser. Besser har också läst rapporten och håller helt med om de slutsatserna. Det blir som vanligt en kort genomgång och sammanfattning med mina kommentarer.

Fördelningspolitisk Redogörelse 2019

Inkomstklyftorna har ökat i Sverige sedan 1990-talet. De senaste årens ökning har lett till en tilltagande debatt om ojämlikhet och att en liten grupp svenskar blir allt rikare. Vår finansminister hävdar att klyftorna nu är extrema och att det främst beror ökade kapitalinkomster.

Regeringens lösning för att utjämna klyftorna är att alla ”rika” skall bidra mer genom hårdare kapitalbeskattning. Då blir det i logisk konsekvens några enkla frågor…. Bidrar de ”rika” med för lite i skatt idag? Vilka är egentligen de ”rika”? och  Vad händer om skatten på de ”rika” ökar?

Inkomstspridning

Det finns flera metoder att mäta inkomstspridning. Den vanligaste metoden är den s.k. Gini-koefficienten. Ginikoefficienten mäter inkomstspridningen inom ett land och kan ta ett värde mellan 0 och 1. I ett land med värde 0 har alla invånare exakt samma inkomst medan värdet 1 innebär det motsatta, det vill säga att en enda person har all inkomst. Ginikoefficienten används framförallt för att jämföra olika länders inkomstfördelning med varandra.

Sverige hade 2018 en ginikoefficient på 0,27, och i internationell jämförelse är det en låg inkomstspridning. I Sverige har vi en generellt sett sammanpressad inkomststruktur.

Ginikoefficienten beräknas vanligtvis utifrån disponibel inkomst efter skatter och transfereringar, vilket också är den definition som normalt används. Men måttet tar inte hänsyn till andra omfördelande effekter som kan komma av exempelvis offentligt finansierad välfärd, som skola och sjukvård. Tar man hänsyn till omfördelningseffekterna av skattefinansierad välfärd, vilket tidigare gjorts av OECD, minskar inkomstspridningen betydligt i Sverige. Enligt finansdepartementet så minskar det inkomstspridningen med 20 % och Sverige hamnar då bland de allra lägsta inkomstspridningen inom OECD.

Ökad spridning?

Varför har då inkomstspridningen ökat i Sverige? De växande klyftorna beror inte främst på ökade löneskillnader utan på att kapitalvinsterna ökat som en följd av stigande bostadspriser och aktiekurser under många år. Men kapitalvinster och reavinster får man bara om man säljer sin bostad eller sina aktier.

För den översta 1 % av de med de högsta inkomsterna, så är det 4 av 10 som bara tillfälligt har så höga inkomster. I den gruppen är personer över 65 år (som sålt sin bostad eller realiserat sin aktieportfölj efter många år med sparande, stigande fastighetspriser och hög inflation) kraftigt överrepresenterade.

Men de flesta äldre (65+ are) blir inte ”rikare” för det. Man måste fortfarande köpa en ny bostad som pensionär (och betala hög flyttskatt…) eller så används reavinster (med kapitalskatter….) till att kompensera för en låg inkomstpension när man slutar jobba.

För 2017 var bostadsvinsterna dubbelt så stora som vinsterna på aktier och andra värdepapper. Endast en tredjedel av alla i den översta 1 % av totalinkomsterna var fortfarande höginkomsttagare över åren.

Om man ser till helheten så finns den största skillnaden i inkomster mellan de som har ett jobb och de som inte jobbar alls. Lite högre upp är det en klar skillnad mellan de som har en fast anställning och fasta inkomster och de som har mer sporadiska och ojämna inkomster. Något att tänka på…..

Resultatet

Givetvis finns det stora ekonomiska klyftor i Sverige, och enligt Besser kommer de att öka framöver. Det är bland annat därför det är så viktigt att själv ta ett eget ansvar för att jobba, investera och pensionsspara inför framtiden. Något som Besser predikat sen länge….. 🙂

För pensionärer kommer den största klyftan att vara mellan de som bara har en låg allmän pension och de som har haft jobb med tjänstepensioner och dessutom haft löpande privat pensionssparande. Tag varning…

En hårdare kapitalbeskattning för några få ”rika” kommer inte att lösa problemen för alla andra. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kapitalinkomster att beskatta för att det skall bli något över att fördela på resten av befolkningen. Vi har redan höga (och många…) skatter i Sverige och att höja skatterna gör bara att problemen ökar och att hela Sverige blir fattigare.

Vill man att det skall bli bättre för oss alla i Sverige så gäller det att fler får ”riktiga jobb” och betalar skatt (i stället för att få bidrag…) och att vi får fler företag i Sverige som stärker svensk konkurrenskraft (i stället för ökad offentlig sektor…)

Kapitalskatter

Att höja skatterna på kapitalinkomster blir skadligt och påverkar både sparande, investeringar, jobbtillväxt och samhällets tillväxt. Det kanske inte märks på kort sikt men på längre sikt så blir hela samhället lidande.

Avskaffandet av förmögenhetsskatten samt arvs- och gåvoskatten har på senare år bidragit till ökade inkomstklyftor eftersom kapitalet numera stannar kvar i Sverige. Under senare delen av 1900-talet flydde många företagare och entreprenörer Sverige på grund av de höga skatterna. Både kapital och företag strömmade ut ur Sverige för att istället investeras utomlands. Vi hade fortfarande höga gåvo- och arv- och förmögenhets-skatter i början av 2000-talet.

Det var därför de här skatterna äntligen avskaffades 2005 respektive 2007. Det tar lång tid att vända en långsiktig trend och nu finns det fler framgångsrika företag som betalar skatt i Sverige. Men man skall inte ta de här skatteintäkterna för givna. Vi har numera en global marknad och både företag, produktion och försäljning kan läggas där det är mest lönsamt och mest effektivt. Det finns ett överskott på globalt investeringskapital så svenska entreprenörer kan numera enkelt flytta och starta företag över hela värden.

Att höja kapitalskatterna i Sverige skulle skada svensk ekonomi och göra oss alla fattigare.

Lafflerkurvan

De flesta vet att Lafflerkurvan beskriver en funktion som visar total skatteintäkt jämfört med skattenivå för arbetsinkomster. Ganska enkelt beskrivet så ökar de totala skatteintäkterna upp till en viss skattenivå för att sen sjunka när skatterna ökar. I Sverige har vi redan passerat maxvärdet på kurvan och att vi nu äntligen tar bort värnskatten (på 5%) för beskattningsåret 2020 (dvs minskar högsta marginalskatten med 5 % från 57 % till 52 %) är ett tecken på det. En minskad skatt leder till högre total skatteintäkt. Alla svenskar tjänar på att höginkomsttagare både blir fler och jobbar mer och därmed betalar in mer skatt.

Men skatter påverkar inte bara arbetsinkomster. Alla lättrörliga skattebaser påverkas.

Andra skatter

Spritskatten är ett typexempel. Redan idag har Systembolaget en marknadsandel runt 35 % på spritdrycker, trots att det är ett monopolbolag. Det mesta av den sprit som vi dricker idag är alltså inte köpt och beskattad av Systembolaget.

Skatten på alkohol är 516 kr per liter ren sprit och moms ovanpå det. En vanlig flaska 70 cl Famous Grouse Whisky kostar idag 299 kr på Systemet och då är 144 kronor ren spritskatt. Men i försäljningspriset ingår även moms, löneskatter och övriga produktionsskatter.

(Svenskarna köper fortfarande mycket öl, vin och sprit på Systembolaget, och totalt fick Skatteverket in 14.9 miljarder i alkoholskatter under 2018. Ganska fantastiskt…)

Vad skulle hända om politikerna tredubblade skatten på sprit? En flaska whisky skulle kosta runt 600 kr på Systemet och ännu fler svenskar skulle köpa tax free, smuggla, köpa svart eller bränna själva. Det skulle inte bli ännu färre som köpte whisky på Systemet och totalt sett skulle det bli ännu lägre skatteintäkter från spritförsäljningen och Systembolaget.

Det finns en Lafflerkurva för alla skatter. Om skatterna blir för höga så minskar den totala skatteintäkten. Men vi har alla individuella Lafflerkurvor för både jobbskatter och alla andra skatter, så det finns inga exakta siffror att gå efter.

Vi har redan gått förbi toppen av Lafflerkurvan för många punktskatter där det finns alternativa inköpsmöjligheter. Det gäller främst tobak, sprit, vin och öl. Det är därför det finns så många färjor och dagskryssningar med tax free från Sverige.

(T.ex. från Stockholm, Göteborg, Halmstad, Malmö, Helsingborg och Trelleborg. Många av de här rederierna får det mesta av sina inkomster från tax free försäljning och inte från transport av passagerare och gods. Ganska fantastiskt vad höga skatter kan göra!. Och hur bra är det här för miljön?)

Besser gillar inte att betala för hög skatt och undviker onödiga skatter genom just kunskap och erfarenhet av skatter…. 🙂

De tre frågorna…

Då kommer vi tillbaka till de tre ursprungliga frågorna….

Bidrar de ”rika” med för lite skatt idag? Om vi ser på officiell statistik från SCB och finansdepartementet så visar det sig att hushållen med de 10 % högsta inkomsterna finansierar mer än en tredjedel av den offentliga sektorn och att hushållen med de 20 % högsta inkomsterna står för nästan hälften av alla skatteinbetalningar. Förutom inkomstskatt så bidrar de ”rika” också med större delen av skatten från arbetsgivaravgifter, inbetalningar av moms och andra punktskatter.

Så svaret är nej, de ”rika” finansierar redan idag stora delar av den offentliga sektorn.

Vilka är egentligen de ”rika”? Som vi såg ovan så är det många svenskar som inte har höga löner eller höga pensioner men som ändå räknas till de rika. Det räcker med att sälja villan när man blir äldre för att flytta till ett äldreboende, för att räknas som ”rik”. Det blir hög skatt på alla former av reavinster som beror på inflation, vanlig värdestegring och stigande fastighetspriser. När det gäller inkomster från arbete och pension så har vi en sammanpressad inkomststruktur och vi har inte heller några ökade löneskillnader för vanliga medelinkomster de senaste åren. De som mest ökat lönerna är VD´ar, direktörer och politiker, dvs grupper som i stort sätt själv kan bestämma över sina löner (En riksdagsman tjänar idag 69.000 i månaden och har dessutom fria resor, ett kommunalråd kan tjäna över 100.000 i månaden. Något att tänka på….)

Svaret är att de som ibland räknas som de ”rika” inte alls är rika när det gäller löpande inkomster, men att de som sätter sina egna löner kan få hur höga inkomster som helst.

Vad händer om skatten på de”rika” ökar?  Som vi ser ovan så finns det många olika grupper som ofta kallas för de ”rika”. För pensionärer och vanliga löntagare som tillfälligt får en reavinst från t.ex. en bostadsförsäljning så händer ingenting. De sitter fast i Sverige och kommer alltid att betala sina skatter, oberoende av skattehöjningar. De bildar vad man kallar ”en stabil skattebas”. Det är alla ”vanliga svenskar” som bor, jobbar och betalar höga skatter i Sverige.

För de som själva kan styra sina löner och pensionsavsättningar, mest VD´ar, företagsledningar, Generaldirektörer och andra politiker, så är det bara att höja sina egna löner, arvoden och inkomster ännu mer. Då spelar det ingen roll hur höga skatterna blir, man kan alltid kompensera sig. Skatteökningarna spelar ingen roll för de här grupperna. De kan själva bestämma sina egna inkomster för att kompensera höjda skatter.

Men för företagare och entreprenörer som med hårt arbete själva skapat sina inkomster och sitt kapital är det lite annorlunda. De kan själva styra var de vill etablera eller expandera sina företag och sin verksamhet. De kan också styra var de vill betala sina skatter. Det tar några år att ställa om men till slut så har många företagare och företag flyttat till andra länder med lägre skattetryck (och bättre klimat…). De som förlorar mest på höjda skatter är det övriga samhället som förlorar både företag, jobbmöjligheter och skatteintäkter.

De ytterst få ”rika” med egna företag och egna större förmögenheter kan enkelt välja var de vill bo, jobba och driva sina företag. De bestämmer själva var de vill betala sin skatt, och om de flyttar ut från Sverige så förlorar alla andra svenskar som är kvar i landet.

Slutsats

Även för oss ”vanliga svenskar” är det viktigt att ha kunskap om skatter. Det gäller speciellt för investeringar som skall ge avkastning i framtiden. Att lära sig mer om skatter kommer alltid att löna sig i ett högskattesamhälle.

Visst kommer vi att ha stora inkomstskillnader även i framtiden men det kan vi inte (och bör inte…?) göra något åt. Det som är viktigt är hur du själv hanterar dina egna inkomster och utgifter. Se till att inkomsterna är större än utgifterna och undvik höga och onödiga skatter. Ganska enkelt säger Besser  🙂

Var har du dina egna individuella Lafflerkurvor? Något att fundera på! Det gäller skatten på både jobb och andra områden. Det lönar sig bra att göra saker själv (t.ex. måla om fönstren…) och undvika punktskatter (köpa tax free….). Besser gör båda delarna….. 🙂

Besser

Det finns många aktieinvesterare som tror på teorin om balanserad ”Risk & Reward”. Det stora misstaget är att tro att det finns någon form av jämvikt för Risk jämfört med Reward. Som att man alltid får ”High Reward” med ”High Risk”.

Så är det inte, det finns ingen balansering eller jämvikt mellan Risk och Reward. I själva verket är ”Risk & Reward” för det mesta helt okorrelerat när det gäller enskilda aktier. Det borde vara ganska självklart om man gör sin analys och tänker efter lite grand…. 🙂

Tre riskportföljer…

Men om man sätter samman flera riskbolag (= ”förhoppningsbolag”…) i sin aktieportfölj så borde väl något bolag lyckas och ge en större vinst? Yes, självklart ökar sannolikheten att något av bolagen lyckas och ger vinst om man har flera bolag, men det blir fortfarande inte balans eller jämvikt i portföljen.

För att visa vad jag menar så har jag konstruerat tre fiktiva aktieportföljer med lite olika riskprofil. Investeringskapitalet är 100.000 kronor för alla 3 portföljerna och innehavstiden är 5 år. Det blir lite enkel matematik som visar hur det går efter 5 år….

Riskjämvikt portföljen…

Om man är försiktig och inte vill chansa för stort så väljer man en portfölj som man tror har ”riskjämvikt”. Portföljen innehåller bolag som alla redan är stora och börsnoterade. Bolagen har alla tidigare varit lönsamma, men är nu olönsamma. Det här är bolag där man hoppas att en ny inriktning eller en ny VD skall göra bolaget lönsamt igen någon gång i framtiden. ”Turnarounds” brukar man kalla de här bolagen…

Köp 10 bolag á 10.000.- som alla är större förlustbolag med ”begränsad risk”. Efter 5 år så har 1 bolag gått upp 100 %, 4 bolag har lika värde och 5 bolag har gått ner 50 %. Totalt blir portföljvärdet då 85.000.- och förlusten blir 15 % av ursprungsvärdet.

Klassiska riskportföljen ….

En klassisk riskportfölj innehåller 20 mindre förhoppningsbolag som alla är noterade på olika småbörser. Bolagen är alla småbolag och tanken är att några av bolagen skall växa, bli riktigt stora och lönsamma för att kompensera förlusterna i de andra bolagen. ”Tillväxtbolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 20 bolag á 5.000.- som alla är noterade på någon av småbörserna. Efter 5 år har 3 bolag gått upp 200 % och 2 bolag gått upp 100 %. 5 bolag ligger lika och 5 bolag har gått ner 50 %, men 5 bolag har också gått ner 90 %. Totalt blir portföljvärdet då 80.000.- och förlusten blir 20 % av ursprungsvärdet.

Högriskportföljen….

Det här är den ultimata nybörjarportföljen där girighet och önsketänkande är de utmärkande dragen. Här gäller ren spekulation och man vill snabbt tjäna stora pengar. Att köpa aktier ses mer som ett lotteri där man kan ”vinna stort om man satsar rätt”. Man köper aktier helt okända och olönsamma småbolag där de flesta inte ens är noterade på någon börs eller marknadsplats. Bolagen är alla riktiga start-ups, ofta finansierade med regelbundna nyemissioner, och många är rena bedrägerier redan från början. ”Fantasibolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 100 bolag á 1.000.- där de flesta inte ens finns på någon börs eller marknad. Efter 5 år har 1 bolag gått upp 1.000 %, 4 bolag gått upp 500 % och 20 bolag ligger lika. Men 25 bolag har gått ner 50 %, 25 bolag har gått ner 90 % och de sista 25 bolagen har gått i konkurs. Totalt är portföljvärdet då 65.000.- och förlusten blir då 35 % av ursprungsvärdet.

Vad kan vi lära oss här?

Det spelar ingen roll vilken ”riskstrategi” du har eller vilka ”riskbolag” du köper i din aktieportfölj. Det blir alltid förlust för alla alternativen.  Även om du tror att Risk ibland jämnar ut sig mot Reward så blir slutresultatet ändå alltid förlust för den totala aktieportföljen. Förlustbolagen är alltid fler än vinstbolagen.

Den enkla lärdomen är att det inte finns någon balans eller jämvikt, oberoende av risknivå när det gäller aktieinvesteringar och aktieportföljer.

Någon kanske invänder att Besser i de 3 exemplen ovan räknat fel eller oförmånligt. Tyvärr är det inte så. De tre riskportföljerna som jag räknat med ovan är alla mycket realistiska och har alla en typisk utveckling av Risk & Reward. Har man otur så blir det ännu värre och har man tur så blir det lite bättre, men det blir fortfarande förluster. ”Risk” i aktieportföljer slutar alltid med förlust, frågan är bara om den är stor eller liten…

Men om man bara köper vinstbolag och bara gör reavinster? Ja, det fungerar i teorin men det räcker med en eller två reaförluster för att radera det mesta av den totala reavinsten. Den psykologiska fällan är ofta att man fortsätter att chansa med nya ”smarta investeringar” för att ta tillbaka de förluster man gjort. Det brukar inte sluta så bra.

”Krydda i portföljen”

Det här är ett klassiskt exempel på rekommendation från aktieexperter när det gäller att sätta ihop en aktieportfölj till en nybörjare. Det vanliga rådet för att långsiktigt börja spara med aktier är att sätta ihop en portfölj av flera stabila bolag och sen ha ett eller två förhoppningsbolag (typ Eniro, Fingerprint eller Oscar Prop. …) som krydda i portföljen.

Det är bland det dummaste man kan göra. En hyfsat normal riskbegränsad portfölj med lönsamma bolag ökar med 7 % på årsbasis (över en längre tid, dvs flera börscykler…), men med ”kryddor” i portföljen så blir resultatet 2 till 3 % om man har tur och 0 % eller förlust om man har otur. Det blir ganska tråkigt att se den totala värdeökningen helt utraderad efter 30 års pensionssparande med regelbundna aktieinvesteringar, bara tack vare 2 till 3 förlustbolag i portföljen . Tag varning!!

Den Största Risken

Den största risken med att äga aktier i olönsamma förlustbolag är kanske inte att aktiekursen går neråt, utan att bolagets styrelse, VD och företagsledning låter aktieägarna betala för fortsatt olönsam drift genom upprepade nyemissioner. I många bolag är det här bedrägeriet planerat redan från början. Det blir fortsatt höga löner och arvoden med bonus ovanpå för alla inblandade parter i bolaget, även om verksamheten fortsätter att gå med förlust.

Har man väl fått orutinerade och lättlurade aktieägare på kroken så är det bara att hala in hela linan. Det blir upprepade försök att ”vända till lönsamhet” med olika argument , men i verkligheten så är det aktieägarna som får betala in nytt kapital varje år. Det kan hålla på ganska länge, nästan alla aktieägare är godtrogna optimister när det gäller den här typen av ”fantastiska bolag”. Rekordet är 47 nyemissioner innan aktieägarna tröttnade och det äntligen blev konkurs.

Det blir en stor varning för smarta entreprenörer som startar fantastiska bolag. I verkligheten är det mesta oärliga och oetiska bedrägerier redan från början. Då spelar inte heller aktiekursen någon roll, det som är den stora risken med olönsamma småbolag är upprepade nyemissioner. Tag varning….

Några klassiskt ord från Warren Buffett…

Besser gillar också Warren Buffet, och man kan alltid lära sig något av det han säger om aktier och investeringar. Vi tar några exempel…

Turnarounds seldom turn”… Eller som Besser brukar säga ”Det är lätt att säga ”Turnaround” i teorin men svårare att göra det i verkligheten”. Att rädda ett före detta lönsamt bolag i nedförsbacke är i praktiken nästan omöjligt. Det har oftast gått för lång tid med höga kostnader och stora skulder. Konkursen blir då det logiska slutresultatet. Problemet med att vara aktieägare i ett ”turnaroundbolag” är att det ofta blir regelbundna nyemmisioner som betalar för fortsatt drift. Inte så smart. ”Varning för ”Turnarounds” och även för den typen av aktier på börsen” säger Besser… 🙂

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” ….. Lite av det som Besser beskriver ovan. Om man inte tänker efter före och inte vet vad ”risk” innebär, så förlorar man allid en större eller mindre del av sitt investeringskapital. Besser kör alltid med ”riskfria investeringar”.

“Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget Rule No. 1.”… Det här är just det här som händer med risk, det blir förluster. Även om det bara är på enstaka bolag som man förlorar pengar så påverkar det den totala avkastningen. Att förlora pengar på aktieinvesteringar är inte något Besser rekommenderar…  🙂

“Our favourite holding period is forever.”… Besser kör “Buy & Hold” och behåller alltid alla sina aktier. Visst kan man också sälja aktier i bra bolag, men då har man bara två möjligheter. ..

A: Antingen säljer man med förlust och förstör då garanterat den möjliga framtida avkastningen på aktierna. Har man inte aktierna kvar så får man heller någon framtida avkastning, oberoende om det är värdeökning eller utdelningar. Ganska vanligt vid större börsnedgångar.

B: Eller så säljer man aktierna med vinst och tar hem vinsten. Även då får man inte del av den framtida avkastningen eller värdeutvecklingen eftersom aktierna redan är sålda. Ofta försöker man upprepa tricket med att köpa nya aktier i andra bolag som också skall ge stora och snabba reavinster. Det brukar inte gå så bra.

En vanlig tabbe bland många aktieinvesterare är att behålla opålitliga ”förhoppningsbolag” där kursen hela tiden går neråt och att sälja stabila och lönsamma bolag med liten vinst när kursen har gått upp. Ingen smart strategi tycker Besser.… 🙂

Hur gör Besser?

Besser köper aldrig förhoppningsbolag och undviker alltid risk i sin aktiefond eller sin aktieportfölj. Visst kan kursen tillfälligt gå ner även för ”stora, stabila och lönsamma” bolag, men en aktieportfölj med en lagom blandning av många ”bra bolag” klarar sig alltid i långa loppet. Den portföljen kommer tillbaka med ökande aktiekurser och större utdelningar om man bara har lite tålamod.

5 Best Books?

Jag fick några kommentarer till mitt inlägg om ”5 Best Books” (20 sept 2019) där läsare av money.com valde ut de fem bästa investeringsböckerna. Det var många bra böcker som saknades på den listan. ”Lars” lyfte fram ”Winning the Losers Game” (C. Ellis) och ”Buffett: The Making of an Americkan Capitalist” (R. Lowenstein) som två bra böcker. Även ”Birgit” nämnde “Winning the Losers Game” och också ”The Money Game” (1967, Adam Smith, pseud.)

Besser har läst de flesta böckerna och själv saknade jag “The Warren Buffett Way” (2005, R. Hagstrom) och ”The Essential Buffet” (2001, R. Hagstrom) på listan. Det finns ganska många böcker i bokhyllan men några saknades, så nu har jag också köpt ”The Money Game” och skall läsa den när jag får tid. Tack för tipset…  🙂

Slutsats

Undvik förhoppningsaktier som i sig alltid är en risk. Även med en stabil portfölj kan några enstaka ”riskaktier” ta bort största delen av värdeutvecklingen och har du otur så blir det även förlust.

Det finns ingen balans eller jämvikt mellan ”Risk” och ”Reward” när det gäller aktier. Förhoppningsaktier med hög risk ger inte automatiskt en stor vinst. Hög risk blir i stället med stor sannolikhet förlust.

Det finns många sätt att förlora pengar på aktier. Att fastna i ”nyemissionsfällan” är ett av de vanligaste sätten för orutinerade aktieägare. En stor varning från Besser för fantastiska bolag…… 🙂

”En enda reaförlust kan radera ut alla tidigare reavinster.” en till varning från Besser….. 🙂

Att sälja av aktier i bra bolag som ökat i värde och behålla aktier i dåliga bolag som fortsätter att göra förluster och nyemissioner är inte en framgångsrik aktiestrategi, säger Besser…. 🙂

Besser

Att Besser är intresserad av ”investeringar” har nog de flesta förstått. Men jag är även intresserad av motsatsen, eller skall man kanske säga avarten, till investeringar. Det jag menar är rena bedrägerier där oseriösa personer och bolag lurar skjortan av lättlurade ”investerare” som har mer pengar än förstånd. (Ganska vanligt, tyvärr….)

Att svenskar blir lurade i ”finansbranschen”  är alltså vanligare än man kan tro. De flesta svenskar kan inte hantera ett oväntat ”kapitaltillskott” av typen arv eller lottovinst. Många kan inte ens hantera sitt eget sparkapital som man gnetat ihop under många år när man chansar och vill få det att växa lite snabbare än normalt.

Det är främst två egenskaper som dessa svenskar tyvärr lider av, och som gör att man blir lurad och ”misslyckas” med sina försök till ”smarta investeringar” eller att snabbt och enkelt öka på sitt sparkapital.

Den första egenskapen är girighet. Det är en önskan att snabbt bli rik och inte behöva vänta på att sparkapitalet långsamt ökar med eget sparande och egna insatser. Helst skall man satsa sina pengar i en verksamhet eller i ett bolag där någon annan skall se till att pengarna växer både snabbt och enkelt. I finansbranschen finns det massor av personer och bolag som vill ”hjälpa investerare” att snabbt och enkelt bli rika.

Den andra egenskapen är ren dumhet. Det är en tro att man enkelt kan bli rik om man gör smarta affärer eller smarta investeringar. Kanske skall man kanske säga att det är okunskap och orutin? Om man inte kan något om investeringar (dvs saknar kunskap..) och heller inte tidigare gjort lyckade investeringar (dvs saknar erfarenhet…) så borde man inte hoppa på nya smarta investeringar. Det finns massor av personer och bolag i finansbranschen som lovar guld och gröna skogar om man köper deras tjänster.

En avgörande orsak till alla dessa misslyckade investeringar är den godtrogenhet och naivitet som många svenskar uppvisar. Svenskarna är blåögda och lättlurade för att vi under många år haft ett homogent och upplyst samhälle där man kunde lita på sina grannar och sina medmänniskor. Staten tog hand om allt mer av den sociala  och såg till att allt övrigt fungerade i samhället. Att tänka kritiskt och självständigt själv behövdes knappast alls. Staten och samhället var en garanti för allt och alla. Från lag & ordning, transport & trafik, skola, arbetsliv, vård och omsorg. Svensken var omhändertagen från vaggan till graven och behövde i princip inte tänka några egna tankar eller fatta några egna avgörande beslut.

Egen kunskap och erfarenhet var inte något som behövdes förr i tiden för att leva ”ett hyfsat bra liv”. Svenskarna blev ett folk av inlärd hjälplöshet. Det fanns alltid ett stort och finmaskigt säkerhetsnät som tog hand om alla olyckor och misstag. I teorin låter det bra att samhället har ett säkerhetsnät, men i verkligheten så missbrukades systemet allt mer, där det blev lönsammare och bättre att få mera bidrag än att skaffa sig mer kunskap, mer erfarenhet och jobba hårdare. Det lönade sig inte att anstränga sig extra och man behövde inte göra några egna val.

En annan tid

Nu är det en annan tid. Staten och samhället tar inte längre hand om allt som krävs för att få ett hyfsat bra liv. Numera krävs det att man kan tänka självständigt, har egen kunskap, har egen erfarenhet och att man dessutom har egna resurser för att kunna göra det som man både behöver göra och det man själv vill göra i livets alla skeden.

Det här samhällsklimatet gör att oseriösa personer med allt från IPOs och nyemissioner i förhoppningsbolag till rena bedrägerier som pyramidspel och bankbedragare fungerar så enkelt i Sverige. Främst är det den äldre generationen som fortfarande okritiskt tror på allt som man ser, hör och läser i media, men tyvärr trillar även många yngre, okunniga och oerfarna personer dit på bedrägerier och oseriösa upplägg.

Bra bolag

Det fantastiska är att många ”investerare” även tror på det som står i rena annonser. Om ett företag väljer att annonsera så är det för att det vi konsumenter som läser annonsen skall agera på ett visst sätt. Oftast vill företaget att vi skall köpa deras produkt eller köpa deras tjänst. Men om ett bolag annonserar och vill ha ditt investeringskapital för att bolaget själv skall växa och bli större så är det något som är fundamentalt fel.

Bra bolag skaffar sig eget kapital genom att göra goda vinster under många år. Då kan bolaget finansierar sin expansion genom eget ackumulerat kapital. Skulle bolaget (tillfälligt…) behöva ännu mer kapital så kan man låna i banken. Får bolaget inte låna i banken så är bolaget inte kreditvärdigt och då skall man som investerare inte heller äga aktier i det bolaget. Svårare än så är det inte säger Besser….  🙂

Sammanfattningsvis. Ett bra bolag gör regelbundna vinster och delar ut delar av den vinsten (utdelningar..) till sina aktieägare. Ett bra bolag har en stark balansräkning och ett väl tilltaget eget kapital. Ett bra bolag behöver aldrig ta in nytt kapital (nyemission…) från sina aktieägare.

Besser investerar bara i bra bolag som ger regelbundna utdelningar. En ganska enkel investeringsstrategi…  🙂

Lesson Learned: ”Better Globe”

Det finns många bolag som Besser inte skulle komma på tanken att investerar i men som är lämpliga att följa upp för att se om man kan lära sig något. Besser har ganska många bolag i sin samling av ”Lessons Learned” och en av de senaste bolagen är just ”Better Globe”.

Det är ett bolag som också figurerar i bloggsfären. Flera kända bloggare skriver positivt om Better Globe. En av dessa bloggare är den kände Jan Bolmeson som skriver inlägg i rikatillsammans.se .

”Better Globe” är ett klassiskt investeringsbedrägeri där det gäller att få nya ”investerare” att satsa mer kapital för att grundarna skall kunna ta ut ”vinsten”.  Jan Bolmeson har varit med i både TV4 och SVT och har även ett samarbete med Avanza. Dessutom har han varit med i Better Globe sen 2008.

Det finns också andra kändisar som ger status åt bolaget och som gör reklam i olika media. En sådan är Charlie Söderberg, känd från ”Lyxfällan” i TV. Tillsammans med Jan Bolmeson ger han också kurser och ”ekonomiutbildning” åt människor som vill få en fantastisk utveckling av sin privatekonomi.  Varje kurs kostar 45.000 kronor och det verkar vara många som betalar den summan för att få lyssna på några kändisar.

Det är cirka 400 personer som gått kurserna per år och i Sverige det finns det drygt 17.000 förhoppningsfulla aktieägare i Better Globe, varav 2.000 nya ägare tillkom under förra året

Som jag skrivit tidigare så är det mycket vanligt med både blufföretag och pyramidspel bland svenska småbolag. Att bolaget skaffar sig några kändisar och skriver positivt på bloggar och sociala media, gör att många oerfarna aktieinvesterare okritiskt betalar in kapital till både aktier eller kurser.

Det finns som tur är några grävande journalister som håller koll på den här typen av bolag. En av de bättre är Annelie Östlund, som även skrivit flera böcker i ämnet.  Här är det kompletta reportaget om Better Globe från Affärsvärden, skrivet av Annelie Östlund och Christopher Friman. Läs och lär…..  🙂

Metoden

Det är en ganska enkel metod i 10 steg som alltid kan användas med framgång…..

1)Skapa bolaget ”Fantastiska Investeringar” 2) Lova högre avkastning än normalt för alla nya investeringar. Skriv många positiva rekommendationer i bloggar och sociala media. 3) Det kapital man tar in används till ytterligare mer reklam för ”Fantastiska Investeringar” med stora annonser i tidningar och tidskrifter. 4) Ännu mer kapital strömmar in som kan används till eget lyxliv. 5) Om någon tidig investerare vill ta ut sitt kapital och sin avkastning så betalas den snabbt ut med kapital från nyare investerare. Det blir ett bevis på att ”Fantastiska Investeringar” verkligen fungerar. 6) Ryktet sprider sig att bolaget verkligen ger hög avkastning och snabba utbetalning. Vilket gör att ännu fler investerare strömmar till. 7) Lev ännu mer lyxliv och sätt undan en stor del av kapitalet till penningtvätt i någon utländsk bank. 8) Fortsätt att ta in mer investeringskapital så länge man kan upprätthålla fasaden. 9) När det börjar lukta bränt och media börjar undersöka upplägget så går man snabbt i konkurs och lämnar landet. 10) Hur smidigt som helst. Då finns det gott om kapital undanstoppat för att köpa ett nytt lyxliv och att hålla sig gömd för myndigheterna under många år tills de tröttnar på att leta.

Ett gott råd från Besser, köp inte aktier i bolag som gör reklam för ”Fantastiska investeringar”…. 🙂

Lessons Learned, några klassiska bedrägerier…

Det finns många bluffar, bedrägerier och ”scams” bland alla ”investeringar” men jag tar upp några klassiska case som man kanske kan lära sig något av….  🙂

Ponzi Scheme

Investeringsbedrägerier är ingen ny och ingen svensk företeelse. Det första mer kända investeringsbedrägeriet startade redan 1919 i USA och där just det ”Ponzi scheme” har blivit den amerikanska uttrycket för investeringsbedrägerier i allmänhet. Charles Ponzi var inte den första och absolut inte den sista av bedragare. Här kan man läsa mer om  Ponzi Scheme

Bernie Madoff

En av de senaste årens mest uppmärksammade investeringsbedrägerier var Bernie Madoff som med sin ”investeringsstrategi split-strike conversion” lovade både hög och säker avkastning. När han avslöjades i december 2008 så hade han fått in 65 biljon dollar från sina kunder. (65.000.000.000 US Dollar, Yes det är 65 med 9 nollor bakom och det är USD). När Bernie 2009 dömdes till 150 års fängelse för både finansbedrägeri och penningtvätt så var det också väldens (hitintills…) största Ponzi scheme. Här kan man läsa mer om   Bernie Madoff

Habo Finans

Ett av de kända svenska investeringsbedrägerierna var den ”investeringsfond” som investmentbolaget Habo Finans satte upp 2004. Habo Finans hade ”ett unikt nätverk” som skulle ge en hög avkastning genom snabba aktieaffärer i en uppåtgående börs. Det var ”överlägsen daytrading” som skulle ge ”skattefria vinster på 40 procent om året”.

Verkligheten hann ifatt Habo Finans i januari 2007 då VD själv anmälde sig i polishuset i Jönköping. Jag gissar att de flesta av de 780 investerarna var småländska småföretagare och framgångsrika privatpersoner. Den som satsade mest gick in med 5 miljoner och lägsta insats var 20.000 kronor. Det var åter giriga privatinvesterare ”med mer pengar än förstånd” som förlorade kapital i det här bedrägeriet, oberoende om det var 5 miljoner eller 20 tusen.. Här kan man läsa mer om  Habo Finans

Slutsats

Det blir några kloka ord från Besser som vanligt….  🙂 . Det finns många ordspråk som kan användas i den här typen av situationer.

”Investigate before you invest” Ett av Bessers favoritordspråk, men det kräver också att man verkligen gör en grundlig person- och bolagskontroll vilket inte är så lätt. Jag har tagit upp några metoder i tidigare inlägg.

”Better safe than sorry” Det som också är viktigt är att riskbegränsa sina investeringar. Det är bättre att undvika en osäker och okänd investering än att förlora sitt investeringskapital på chansningar.

”Om något verkar för bra för att vara sant så är det antagligen också så” Ett gammalt känt svenskt ordspråk. Här gäller sunt förnuft och att inse att man inte är smartare än alla andra. När amatörer och ”vanliga svenskar” får reda på ”fantastiska investeringar med hög avkastning” så är det antagligen inte sant.

(Om det nu verkligen var en så hög avkastning så skulle väl grundarna själva gå in med eget kapital för att bli rika och inte bjuda in andra, totala främlingar…. ??)

Hur går det för ”Better Globe” ? Det får vi väl se om några år när den första inlåsningseffekten ( de första 4 åren…) börjar släppa för ett allt större antal ”smarta investerare”. Hur länge räcker det löpande kassaflödet att betala dessa tidiga investerare? Den frågan har Besser (för ovanlighetens skull…. 🙂 ) inget svar på….. Men jag kan ändå gissa hur slutet blir (steg 10…?)  🙂

Besser

Besser är ganska förtjust i investeringsböcker (som ni kanske märkt…?) En orsak är att kunskap om aktieinvesteringar i stor utsträckning kommer från att läsa många investeringsböcker. Det är den ”teoretiska” delen av investeringar som man måste bygga upp över åren, även om det naturligtvis inte är rena läroböcker.

Det tar flera år och många bra böcker för att få en bra kunskapsgrund att stå på. Att läsa minst en bra investeringsbok per kvartal borde vara ett minimikrav. Besser har läst ett flertal böcker under årens lopp och de finns alla i bokhyllan hemma. Fördelen med egna böcker är att man kan läsa om dem när man själv vill. ”Man blir aldrig fullärd och en repetition kan alltid behövas…..” säger Besser  🙂

5 Best Books….

Det var ett inlägg från money.com (som är en del av Fortune, Meredith och Time inc. mediagrupp) som frågade sina läsare om vilken bok de ansåg vara den bästa investeringsboken. Man kan nog gissa att de som läser money.com och Fortune är de mest aktiva (och kanske också de kunnigaste och mest framgångsrika….) investerarna i USA.

Det kom in många av svar, men det var fem böcker som nämdes oftast. Rubriken på inlägget var ”These Are the 5 Best Books on Investing, Period”, en ganska starkt uttalande… J . Jag går igenom listan och ger mina kommentarer till varje bok.

Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki

En bok som kom ut i mitten av 1990-talet och som fick stor spridning, framför allt i USA. Den blev även översatt till flera andra språk. Underrubriken är ganska talande: “What The Rich Teach Their Kids About Money – That The Poor And Middle Class Do Not! “

Jag läste boken för drygt 20 år sen men var inte imponerad. Boken har en typisk amerikansk inställning att rikedom är det samma som framgång och lycka. Allt handlade om att tjäna mer pengar för pengars egen skull och att rika människor var både bättre människor och mer framgångsrika än alla andra. Det vill säga, bara dumheter. Jag kan också avslöja ”hemligheten”… ”Det är bättre att börja spara tidigt och investera klokt än att konsumera skräp och slösa bort pengar”. ”Den boken rekommenderas inte av Besser !!”

Money: Master the Game by Tony Robbins

Även det en popular amerikansk investeringsbok. Boken kom ut 2014 och som direkt blev en bestseller. Underrubriken var: “7 Simple Steps to Financial Freedom”. Jag har inte läst just den här boken men väl uppföljaren som kom ut 2017: ” Unshakeable: Your Guide to Financial Freedom” med underrubriken: ”Creating Peace of Mind in a World of Volatility”. På framsidan står även: ”Step-by-Step Guide to Money Mastery” vilket säger det mesta om boken.

Båda böckerna har en typiskt något förenklad syn på hur man bör investera och hantera sin privatekonomi för att ”bli långsiktigt framgångsrik”. Tony Robbins har samlat information från och om de flesta framgångsrika investerare, bl.a. via intervjuer, och sen gjort en sammanställning. Men även Tony Robbins är mest egocentrerad och skryter om hur stor förmögenhet han byggt upp och hur viktigt han själv tycker att det är. Åter är det samma sak, ”att vara rik är detsamma som att vara framgångsrik” vilket många i USA ( och kanske även i Sverige…) tror på. Besser gillar det som är ”enkelt och effektivt” när det gäller aktier och investeringar, och visst var boken hyfsat OK, men den lämnade en besk eftersmak och inga djupare spår efter sig. ”En hyfsat OK investeringsbok men inte mer enligt Besser”

The Intelligent Investor by Benjamin Graham

En av de verkligt klassiska investerarböckerna som kom ut redan 1949. Av många ansedd som den definitiva investeringsbibeln. Det är också en av de böcker som mest influerat Warren Buffet (WB) där Benjamin Graham (BG) också var WB s lärare och professor på Columbia University. Bokens senare utgåva har underrubriken: “The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel”.

Boken beskriver grunderna för det som numera kallas ”Value Investing” och som går ut på att skydda och bevara aktiers värde i relation till pris och risk. ”Price is what you pay,  Value is what you get” är den klassiska beskrivningen. The Intelligen Investor är en ganska tung bok att plöja igenom och kräver också hyfsat goda kunskaper i företagsekonomi och finansanalys. Besser läste boken för många år sen och den ger en bra inblick i djupare ”Value Analysis” men är inget som rekommenderas för nybörjare. Besser anser numera att djupare VA analys av aktier är klart övervärderat, men boken är fortfarande en klassiker. ”En bok man bör ha läst om man vill vara en seriös aktieinvesterare säger Besser”

A Random Walk Down Wall Street by Burton Malkiel

Ytterligare en klassiker som publicerades första gången redan 1973. Boken är en komplett genomgång av allt som man behöver veta som aktieinvesterare, och även en av bästa investeringsböcker Besser läst. ”A Random Walk” har uppgraderats kontinuerligt sen den kom ut och den senaste upplagan från 2016 är den som numera finns i Bessers bokhylla. Jag läste om boken för ett år sen och den var ännu bättre än den tidigare upplagan.

Underrubriken på senaste upplagan är: ”The Time-Tested Strategy for Successful Investing”. Burton Malkiel (BM) argumenterar för att det mesta inom aktier och investeringar är så komplext att det för vanliga aktieinvesterare inte spelar någon roll hur man läser bolagens resultat och balansräkningar. Även proffs och fondförvaltare klarar inte av att analysera och förutsäga aktiemarknaden, så bästa rådet enligt BM är att satsa på indexfonder. BM argumenterar alltså helt mot den VA analys som BG förespråkar i The Intelligent Investor. Det är lite samma strategi som Besser har med egna aktier i en bred aktieportfölj (eller en egen aktiefond..) som ligger nära index och ger regelbundna utdelningar. ”En av de bästa investerarböcker jag läst och en bok som absolut bör finnas i bokhyllan enligt Besser”

The Richest Man in Babylon by George Clason

En tredje klassiker som kom ut redan 1926, men en bok med en lite annorlunda vinkling. Det här är inte en vanlig investeringsbok utan mer en bok om råd, regler och sunt förnuft för ”en välskött privatekonomi”. Boken beskriver hur man sparar, förvaltar, skyddar och ökar sina privata finanser. Det är ett antal fristående fiktiva berättelser som utspelar sig i Babylon redan för över 8.000 år sen, och som ger alla de grundläggande villkor som krävts för att bygga en stabil och solid privatekonomi ända sedan vår civilisation startade.

Jag har självklart läst boken flera gånger och även recenserat den här på bloggen (dec 2017), så det det blir inga mer detaljer. Det är en lättläst bok som bygger på sunt förnuft för alla fundamentala delar av privatekonomi och en bra finansiell grundkurs ”En bok som alla investerare borde läsa, helst innan man börjar investera … 🙂 . Rekommenderas starkt av Besser”

De tre böcker som rekommenderas av Besser är alla klassiker som kom ut för många år sen (1926, 1949 och 1973) men som fortfarande är helt aktuella. Bra böcker håller länge… 🙂 . Om du inte läst dem så köp dem på bokus eller adlibris och läs på. Du blir antagligen en bättre investerare.

Privatekonomi

Behöver man en privat förmögenhet? Självklart inte säger Besser. Det som lyser igenom i nästan alla nyare investeringsböcker, främst de som kommer från USA, är att pengar är extremt viktigt och att hela din sociala situation och framgång här i livet är beroende på hur ”rik” du är. Det är kanske en funktion av att det saknas många gemensamma sociala funktioner och socialt säkerhetsnät i USA. I USA måste man själv betala för mycket av det som vi i Sverige tar för givet och som är gratis. Det gäller framför allt sjukvård, åldringsvård och skolor.

Men även Sverige är på väg mot att bli ett annat samhälle, oberoende av vad vi tycker om det. Det sociala skyddsnätet blir allt glesare och de gemensamma sociala funktionerna får allt sämre kvalite. Numera får man betala privat även  Sverige  om man vill ha lite bättre kvalite på social service. Det gäller allt från tandläkare, sjukvård och skolor till pension och bostäder. Det kostar mer, även i Sverige, att ha ”ett hyfsat bra liv” numera. Höga skatter är inte detsamma som hög kvalite på social service även om många politiker tror det.

”En välskött privatekonomi” blir alltså allt viktigare även här hemma i Sverige. Det gäller ännu mer för framtiden med lägre pensioner, högre skatter och antagligen ännu högre kostnader för en ”något bättre social service”. Det kommer att finnas fler privata initiativ och fler möjligheter att välja, men det kommer också att kosta mer att utnyttja dessa möjligheter. För alla framtida pensionärer gäller det att spara och investera redan idag. Framtidens pensionärer och framtidens samhälle kommer att kräva ännu mer av ”en välskött privatekonomi” för att leva ett bra liv. Tag varning….

Slutsats

Att bygga upp kunskap genom att läsa bra böcker om investeringar är självklart viktigt för att bli mer framgångsrik som aktieinvesterare. Det gäller allt från fundamentala tankar och sunt förnuft (The Richest Man…) till avancerad värdeanalys VA (The Intelligent Investor….), men också för att få en bra överblick generellt över investeringar och aktier (A Random Walk…).

Besser rekommenderar starkt de tre senare böckerna, som alla har en given plats i investerarbokhyllan. Det finns naturligtvis många fler bra böcker om ”aktier och investeringar” så att börja bygga en bra samling investeringsböcker är även det i sig självt ”en bra investering i kunskap” 🙂 .

Man behöver kanske inte ha en egen förmögenhet eller vara mångmiljonär, men att ha ”en välskött privatekonomi” kommer garanterat att behövas för att i framtiden kunna leva ”ett hyfsat bra liv” även i Sverige.

”Önsketänkande är inte en smart investeringsstrategi när det gäller aktier” som Besser bruka säga….  🙂 . Men det gäller även för hur samhällsutvecklingen blir framöver. Bäst är att redan nu förbereda sig på att vi får ”ett annorlunda samhälle” i framtiden.

Besser

Det blir som vanligt några fundamentala frågor och svar. Just framtiden är naturligtvis viktig när det gäller aktieinvesteringar. Frågor typ, ”Hur kommer bolaget och aktien att utvecklas i framtiden?” är en viktig fråga när det gäller enskilda aktier. Men ännu viktigare är frågan hur dagens samhälle kommer att utvecklas framöver.

Så här skrev jag i ett tidigare inlägg om samhällsutvecklingen..

Hur blir framtiden?

”Om man har goda kunskap inom ett område och dessutom har erfarenhet så blir man bättre på att gissa. Men rent allmänt är det svårt att gissa om framtiden som ligger långt bort. Självklart är de flesta (nästan alla?) människor framtidsoptimister som både hoppas och tror att utvecklingen går framåt rent generellt.

Men det gäller inte hela det svenska samhället. Stora grupper kommer att få det sämre när det blir förändringar och omfördelningar i samhället. ”

Det gamla svenska folkhemmet, där alla hade en relativt positiv ekonomi och jämn välfärd, finns inte längre. Det är många svenskar som hamnat i ”lyxfällan” och det finns idag stora grupper med negativ ekonomi och livsstil i Sverige. Och det kommer att bli allt större skillnader och spänningar i framtiden. Främst mellan de som har en bra och välskött privatekonomi och de som inte har det. Det gäller att redan idag se om sitt hus i tid. Det blir allt viktigare att välja sida och bestämma hur man själv vill ha sin privatekonomi. Framför allt gäller det för framtidens pensionärer som måste ta ett större ansvar för sin egen framtid och och sin egen pension.

Hur hanterar man framtiden?

Oberoende av om det gäller aktier eller samhällsutvecklingen så finns det (som jag ser det…) tre förhållningssätt att hantera ”framtiden”.

1) Att styra framtiden….  Många tror att de  kan bestämma, styra och ställa när det gäller framtiden. Om man är van att ha makt och resurser så är det lätt att tro att man också själv kan bestämma eller åtminstone styra det mesta i framtiden rent allmänt. Det är ofta en vana från jobbet där man är (varit…) en drivande chef och bestämmer hur saker och ting skall vara. Så fungerar det inte ute i verkligheten.

Det gäller både aktier och samhället. Att påverka, styra och bestämma kursutvecklingen i en aktie kräver att man är med i bolagets styrelse, är VD eller med i ledningsgruppen. Men även då är det svårt för enskilda bolag att stå emot börsutvecklingen och en större börsnedgång. Som ”vanlig aktieägare”  har man ingen möjlighet alls att styra och påverka aktiekursen (åtminstone på laglig väg…. 🙂 .

Att påverka samhället genom politik och röstning kräver att man sitter som minister i regeringsställning. Inte ens de flesta av våra valda riksdagsledamöter har något större inflytande på samhällsutvecklingen. ”En vanlig medborgare” kan i stort sett inte styra något alls i samhället, och har heller inget inflytande på hur samhället utvecklas.

Självklart skall man dra sitt strå till stacken (genom att t.ex. sopsortera… 🙂 men att tro att man som enskild person kan bestämma och styra i samhället är bara dumheter. Möjligheterna att styra framtiden (utanför den egna personen, närmaste omgivningen och den egna privatekonomin) är klart överskattade!

2) Att förutsäga framtiden…  Om man har kunskap och erfarenhet så kan man kanske gissa vad som kommer att hända i framtiden. Det blir aldrig 100 % rätt men desto mer kunskap och erfarenhet man har dessto bättre blir gissningarna…  🙂

Att ha en bred kunskap och erfarenhet ger stora fördelar när det gäller att förbereda sig på samhällets förändringar. Det är väl använd tid att läsa böcker, rapporter och ett (snävt…) urval av media för att få förståelse och en bra bild av både gårdagens och dagens samhälle. Då blir det också enklare förutsäga hur utvecklingen blir i framtidens samhälle. Man kan kanske inte påverka samhällets utveckling, med på det personliga planet kan man göra mycket genom att planera, förbereda sig och vara proaktiv inför de förändringar som kommer.

Att redan nu vara proaktiv i stället för att senare tvingas bli reaktiv är en de stora fördelarna med att kunna gissa och förutsäga hur framtiden blir. Kort sagt kan man säga att… ”de som nu är proaktiva blir vinnare och de som senare tvingas bli reaktiva blir förlorarna i framtidens samhälle.”

Det vi också enkelt kan konstatera är att egen planering, egna initiativ och egna insatser kommer att behövas allt mer i framtiden. Det gäller allt från privatekonomi till hälsa och sjukvård. Tag varning…

Genom att följa samhällsutvecklingen med egen kunskap och erfarenhet, så blir det lättare att förutsäga hur samhället utvecklas framöver. Breda och relevanta informationskällor gör att analysen blir mer träffsäker….

Det samma gäller faktiskt även aktier och bolag. Att följa upp ett bolags historik och utveckling under många år ger en bra bild även av hur bolagets framtid blir. En grundläggande parameter är naturligtvis att bolaget har ”starka och långsiktiga huvudägare” som både kan planera och genomföra de strategier som bolaget utvecklar. Det brukar också gå snabbare att implementera nödvändiga förändringar i strategi och taktik om bolaget har en klok, kompetent och dominerande huvudägare.

3) Att ignorera framtiden…. Det låter kanske lite motsägelsefullt men bland det smartaste man kan göra är att också ignorera och strunta i framtiden.

Det beror naturligtvis på vilken framtid det handlar om. I princip gäller det att kunna skilja på 1) den framtid som påverkar just ditt liv och din framtida situation, dvs det som du kan agera proaktivt på, och 2) den framtid som i de flesta fall inte är relevant för dig och din familj, dvs det som du kan ignorera och strunta i

Det finns massor av negativa nyheter om krig och elände på många platser i fjärran länder. Dagens nyhetsflöde är (i nästan alla media…) mest baserat på krig, terror, olyckor och annat elände. Det mesta av den här rapporteringen är inget som enskilda svenskar kan påverka eller blir påverkade av. Då bör man inte heller ta åt sig och ta in all den negativa nyhetsrapportering som hela tiden svämmar över i media.

Två goda råd från Besser (igen…. 🙂 ) 1) Lägg mindre tid på att följa ”nyhetsflödet”, det räcker med en uppdatering någon gång per dag, och 2) Välj nyhetsmedia noga, de flesta har bara samma elände och sensationer att erbjuda.

Värden kommer inte att gå under, några få får det sämre eller råkar ut för olyckor, men många runt om i värden kommer att få det bättre, även om det inte framgår av medierapporteringen. Du kan (i stor utsträckning…) själv välja hur du vill uppfatta både värden och framtiden.…  

Det finns även massor av helt betydelselösa nyheter i (sociala…) media om allt från TV serier till mediakändisar. Att följa personligt skvaller och rykten är mest bara bortkastad tid. Att lägga tid och energi på att följa vad några kändisar gör, i stället för att göra något själv som kan förbättra din egen framtid, är inte speciellt smart. Självklart skall man avsätta tid för nöjen och socialt umgänge, men då är det bättre att göra det IRL med ”riktiga människor”.

”Man kan alltid lära sig något nytt och nyttigt om man umgås med kloka och förståndiga personer”..…  säger Besser  🙂

Ett till gott råd från Besser är att oftare gå off-line och därmed begränsa nyhetsflödet och konsumtionen av sociala media. Lägg mer tid på riktig kunskap genom att läsa fler fackböcker och umgås mer med kloka och förnuftiga människor, med vänner, familj och arbetskamrater….

När det gäller aktieinvesteringar är det ganska enkelt. Ignorera framtiden för de flesta bolag och aktier. Man behöver inte alls bry sig om de bolag och aktier som man ändå inte kommer att investera i. Det förutsätter naturligtvis att man redan har gjort hemläxan enlig steg 2 ovan. Nämligen att genom kunskap och erfarenhet redan i förväg kunnat förutsäga (och gissa..) vilka bolag som långsiktigt kan utvecklas positivt….  .

Önsketänkande och slumpmässiga investeringar är inget som Besser rekommenderar, även om man kanske missar någon ”kursraket” ibland.

Det man också måste göra är att riskbegränsa sina investeringar genom att ha en bred och diversifierad aktieportfölj av ”stora, stabila och lönsamma bolag”. Det räcker inte med några få bolag i portföljen. Minst 10, och helst 15 bolag behövs i en bred aktieportfölj. Vilka bolag man har är inte så viktigt, huvudsaken är att de uppfyller de krav du har ställt enligt steg 2 ovan. Sen måste man naturligtvis också spara och ”investera regelbundet” så att portföljen växer över åren, både med nytt investeringskapital och utdelningar från portföljbolagen.

Slutsats

Att tro att ”vanliga människor” kan styra framtiden och världen är bara dumheter. Det gäller både samhället och aktiekurser.

Det som däremot alla kan göra, är att förbereda sig och redan idag anpassa sig till de förändringar som kommer i framtiden. ”När det gäller samhällets utveckling är det bättre att vara proaktiv än reaktiv”… säger Besser   🙂

Men det kräver att man skaffar sig både kunskap och erfarenhet av samhällsutvecklingen och gör en klok analys för att få en realistisk bild av framtidens samhälle. Att ligga steget före alla andra ger helt andra möjligheter att få ”ett hyfsat bra liv” även i framtiden.

”Planera för framtiden idag, i morgon kan det vara för sent”  är ett annat sätt att se på saken. När det gäller privatekonomin så är en långsiktig och riskbegränsad aktieportfölj en bra början…  🙂

Besser