Den stora förvåningen de senaste åren har varit väljarundersökningarna där ”alla” prognosmakare gissade fel. Men det var inte bara fel gissningar, enligt media var det fel resultat också…. J. Hur kom det sig att man inte kunde förutsäga vad som skulle hända. Fundamentalt  handlar det om hur man gissar vad som skall hända i framtiden.

Självklar har jag några tankar även om detta. Det finns alltid något att lära sig från verkligheten, speciellt när den inte stämmer med teorierna. Det gäller även för aktieinvesteringar. Här är några förklaringar till varför verkligheten inte alltid stämmer med teorin.

 (Besser är en person som tror mer på praktik än på teori. Kanske för att han både har lång erfarenhet (bl. a. från data, IT och finansbranchen) och teoretisk kunskap (civ.ing. med  finansanalytisk kompetens). Han är dessutom både analytisk och cynisk i sin syn på omvärlden. J)

Besser har alltså en bred matematisk kompetens att falla tillbaka på, dock kanske inte så djup att det inte finns andra som kan ännu mer matte.( typ Aktieingenjören..?? 🙂 ) Vi får väl se om det blir många protester…?

Sannolikhet & Staistik

På universitetet får alla ekonomer och ingenjörer lära sig lite om sannolikhet  och statistik i de grundläggande kurserna. Det blir ofta inte mer än några få kurser innan de flesta yngre akademiker kommer ut i förvärvslivet och ”vet allt och kan allt”. Det som tyvärr saknas är erfarenheter från verkligheten.

Låt oss ta ett exempel. Vi tar det mest vanliga fallet med statistik, sannolikhet och en vanlig tärning…

I teorin är det lika stor sannolikhet att slå en sexa som en etta eller något annat tal på tärningen, en chans på sex. Att slå 2 sexor i rad är då en chans på 36 och att slå 10 sexor i rad är en chans på ett mycket stort tal. Nästan omöjligt att göra. Så långt hänger alla med.

Om jag frågar en ”normalbegåvad yngre akademiker” (de flesta som läser den här bloggen.. ??) om han/hon tror att jag kan slå 10 sexor i rad, så är svaret att det är omöjligt. För så är det i teorin. Men inte i verkligheten!! Besser (som kan en hel del… 🙂) kan faktiskt också slå 10 sexor i rad. Helt fantastiskt!!

Hur gör man? Det finns två vägar att manipulera utfall i statistiska processer. Dels att manipulera metoden, dvs hur man gör när man slår tärningen. Dels att manipulera objektet, dvs att ha en ”falsk tärning” som inte är utfallsneutral.

Metod & Objekt

Att fuska med metoden.  Att fuska med en ”äkta” tärning, är inte lätt, men det går om man är lite fingerfärdig. Det enklaste sättet är att dölja det verkliga utfallet och sen manipulera tärningen så att utfallet blir en sexa. Det kräver dock mycket fingerfärdighet och möjligheten att dölja utfall och avleda uppmärksamheten. Det är svårt men inte omöjligt. Därför har man t.ex. i Las Vegas alltid flera kameror som kontinuerligt övervakar tärningsspelet.

Att fuska med objektet. Att ha en falsk tärning som alltid slår en sexa , är mycket lättare. Den typen av tärningar är lätt att skaffa, de finns till och med att köpa i vanliga ICA butiker. Det är också därför som alla tärningar i Las Vegas är helt transparanta. Där får det inte finnas någon risk för att tärningarna är manipulerade.

(Besser tillbringade en vecka i Las Vegas (på jobbet med IT och data…) för många år sen. Det blev lite spel naturligtvis, men jag är egentligen en riskavert person som helst undviker spel och chansningar. )

Börsen och aktieinvesteringar skall egentligen inte jämföras med casino eller tärningsspel. På börsen finns det flera strategier som ger bra avkastning till låg risk, något som jag skrivit om tidigare. Men det finns också mycket fusk med både bolagens externa information (metod) och aktiers värde (objekt). Vi återkommer till det…

Marknadsundersökningar och valprognoser

Varför blir utfall på marknadsundersökningar och valprognoser ofta helt fel numera? Det var både Brexit och Trump under förra året där ”alla” väljarundersökningar hade fel. Varför blev det så?

Det korta svaret är kostnader. Det kostar för mycket att göra en seriös och strukturerad väljarundersökning. (Det är lite enklare att göra en korrekt marknadsundersökning, förutsatt att den potentiella marknaden är både väldefinierad och begränsad.)

För att en väljarundersökning skall vara statistiskt relevant krävs 1) att urvalet är korrekt och 2) att den utvalda personen (”väljaren”) har integritet och både a) vill och b) kan svara på frågorna.

Första problemet är urvalet och möjligheten att nå ett korrekt urval av väljarna. Hur gör opinionsinstituten? Egen anmälan, att själv anmäla sitt intresse på webben? (Mycket snävt och asymmetriskt urval). Telefonnummer, att ringa upp hemtelefon eller mobil? (Allt färre har hemtelefon och många har flera mobilnummer). Adresser, att skicka brev med frågeformulär? (Vem svarar på brev numera?). Fysisk närvaro, att fråga folk på stan? (Vilket urval blir det då ? Var på stan skall man stå?).

Det andra problemet är integritet, vilja och möjlighet att besvara frågor. Det krävs förtroende och integritet för både intervjuaren och det företag han representerar. Det krävs också att den intervjuade potentiella väljaren själv har integritet nog att svara ärligt på frågorna.  Ganska svårt att hitta idag.

Det första delproblemet är att många inte alls vill svara på personliga frågor från okända människor. Varför hjälpa ett opålitligt opinionsföretag när svaret inte  ger mig några fördelar?  (Och om man ger betalt för att få svar så anmäler sig mest personer som bara vill ha betalt.) Det kanske inte heller känns bekvämt med att ge ett avvikande svar.

Det andra delproblemet är att man inte kan svara. Strul med datorn, moblien är trasig eller batteriet är slut. Eller så är man bortrest eller ligger man hemma och är sjuk. Det finns många anledningar till att inte kunna svara, även om man kanske skulle vilja.

Aktieinvesteringar

Vad har det här att göra med aktieinvesteringar. Faktiskt ganska mycket…J. I Las Vegas är det svårt och ovanligt att man fuskar med tärningsspel, men i  den svenska finansbranschen är fusk både enkelt och vanligt. Några kända exempel är Eniro, Allra och 24Money.

Hur gör man i finansbranschen?

Att fuska med metoden:  Urval av aktier…. Hur väljer man aktier att investera i? Kan man manipulera urvalsprocessen? Svaret är Ja! Det är ganska enkelt påverka många aktiesparare genom stora annonser, smarta pressreleaser och blogginlägg på olika aktieforum. Mest för IPOs och småbolag. Men även stora bolag påverkas av media. Negativa nyheter om enskilda bolag påverkar både fondförvaltare och ”vanliga aktiesparare” som säljer i panik, något som vi sett för flera aktier den senaste tiden. (Typexempel: H&M)

Ofta spelar man på psykologiska svagheter som ”Greed and Fear”. Typfallet är IPOs.  ”Om du köper aktier i vårt bolag så kan du bli fantastiskt rik när marknaden växer och där är vår produkt är helt  unik”. Gäller speciellt småbolag inom miljö och medicin.  Eller… ”Om du inte köper våra aktier nu så riskera du att missa chansen att bli rik när alla andra som köpt redan blivit rika”. Det finns flera fall av den typen av bolag de senaste åren. (Typexempel: Fingerprint)

2) Att fuska med objektet:  Aktiers värde….  Hur vet vad en aktie är värd egentligen? Och framför allt, hur vet man vad en aktie är värd i framtiden?

Det är samma problem igen. Det går inte att avgöra med finansanalys som många ”värdeinvesterare” tror.  Det är alldeles för lätt att manipulera siffror i balans och resultaträkningarna. Både med lagliga (”bokslutsdispositioner”) eller olagliga (t.ex. fejkade säljsiffror) metoder. (Typexempel: Eniro) Alla siffror är kanske inte fejkade, men siffor säger heller aldrig hela sanningen!  Hur skall man då med finansanalys kunna beräkna det framtida värdet av en aktie?

Misslyckade investeringar

Varför gör så många aktieinvesterare misslyckade aktieinvesteringar?   Det korta svaret är kanske inte bara psykologi, men också brister i kunskap, erfarenhet och resurser.

Kunskap som behövs i så många delar. Dels om bolagets verksamhet (t.ex. branchkunskap, marknadsutveckling, konkuressittuation) men också kunskap om bolagets ägare, styrelse och företagsledning.  Det är alltid svårt för en utomstående att överblicka den totala situationen för ett enskilt bolag. Speciellt om bolaget är dåligt genomlyst eller saknar lång histrik.

Erfarenhet som är så viktigt för att kunna skillja på teori och praktik. Saknar man erfarenhet är det mycket lättare att falla för både teoretiska resonemang och psykologisk påverkan från andra personer, (bloggare..??) från media eller eget önsketänkande (”Greed & Fear”).

Resurser är både intellektuell förmåga, kunskap och självdisiplin, men också den tid som behövs för analys av aktier och investeringar. Även för de som har stort intresse och lägger ner mycket tid på sina aktieinvesteringar så är det ofta vanliga psykologiska brister som gör att investeringarna misslyckas. Planering och självdisiplin är två delar som ofta saknas.

Slutsats

Livet (och aktieinvesteringar…J) är inte alltid så lätt. Det finns många som vill påverka dig (t.ex. media…) och allt som sägs och skrivs är inte sant. Det gäller både ”nyheter” och aktier.

Var kritisk och dessutom medveten om att det finns många sätt att bluffa med aktier (och kortspel och tärningar…J). Bäst är att ha en egen uppfattning baserad på både kunskap, erfarenhet och integritet. Då blir det mindre sannolikhet att råka ut för överraskningar eller bli lurad av finansbolag och aktiebluffar.

Besser