Nu är det drygt 10 månader sen det blev ett inlägg om Förhoppningar AB (”En dyster historia….” den 26 november 2021) och nu blir det en uppföljning efter ytterligare ett turbulent år där Besser går igenom senaste Årsredovisningen (för 2021) och senaste Kvartalsrapporten (för Q2, 2022).

Bakgrund…..

En av Bessers goda vänner (Johan, och några andra personer som Besser känner….) har investerat delar av sitt sparkapital i Förhoppningar AB, dvs ett ”litet tillväxtbolag” på First North Growth Market. Besser är bara en passiv åskådare till ett dramat som spelas upp under åren 2020, 2021 och 2022 och gör i det här inlägget en enkel analys av bolaget.

Förhoppningar AB har gjort en klassisk ”förhoppningsresa” sen bolagets IPO i december 2019. Det blev stor medieexponering, med ordentlig kursuppgång på börsen från januari 2020 och därefter under våren och hösten 2020. Det blir också flera ”riktade optionsemissioner” till externa investerare till allt högre aktiekurser under 2020. Allt ser hyfsat bra ut fram till våren 2021 men sen börjar nedförsbacken…… (Läs mer på förra inlägget från 26/11 2021….)

Årsredovisningen för 2021…

Den nya årsredovisningen för 2021 var lika proffsig som tidigare år. Besser var i förra inlägget något förvånad av den höga kvalitén på tidigare årsredovisningar, allt från upplägg och redovisnings principer till utformning och lay out.

Nu visar det sig att Förhoppningar AB inte gjort sin egen årsredovisning de senaste 5 åren utan använt en konsult under alla år. Det visar också att en snygg och proffsig årsredovisning inte betyder att bolaget är välskött och att verksamheten i sig är proffsig. Något att fundera över…. 🙂

Men en snygg och säljande årsredovisning imponerar på marknaden och nya investerare, något som vi såg i förra inlägget.

De första informationen från 2021 får vi redan på sidan 2 där ser vi att Nettoomsättningen för 2021 var 1 tkr (133 tkr för 2020). Ja, det blev en försäljning (omsättning…) på hela 1.000 kronor (!!!) för helåret. Ganska fantastiskt, men det kommer mer…

Vidare ser vi att Resultat efter skatt för 2021 blev minus drygt 45 miljoner (minus drygt 20 miljoner för 2020). Det betyder en fördubbling av förlusterna på bara ett år. Ganska fantastiskt igen….

Men, det finns en anledning till minus 45 miljoner. Det gamla teknikplattformen finns fortfarande kvar men under hösten 2021 beslutar nya VDn att man skall skriva av drygt 19 miljoner av tidigare utvecklad (och bokförd….)  programvara. Den nedskrivningen är inkluderad i årets minusresultat på drygt 45 miljoner, så den ”verkliga förlusten” för 2021 blev ”bara” drygt 26 miljoner.

Det vi också ser är att Kassaflöde på löpande verksamhet för 2021 ligger på minus drygt 21 miljoner och att Likvida medel den sista december 2021 ligger på 29 miljoner, ner från 57 miljoner året innan. Det betyder också att bolagets kassa har förlorat 28 miljoner under 2021.

Mer blandad info….

Fortsätter man att läsa Årsredovisningen så ser man att bolaget under hösten 2021 gjorde  en ”översyn” av (den gamla och omoderna…) teknikplattformen. Besser gissar att den översynen inte spelar någon roll. Plattformen är ursprungligen från 2014 och då hjälper inga teknikkonsulter i värden som gör en ”översyn”. Det blev en finansiell avskrivning på 19 miljoner men teknikplattformen behålls trots att utvecklingen har sprungit ifrån Förhoppningar AB och deras produkter sen länge. Ganska dystert…

Att utveckla en ny teknikplattform skulle kosta mycket mer och dessutom ta lång tid. Det är varken kapital eller tid som Förhoppningar AB har idag. (se mer längre ner….)

Under hösten 2021 blev det en ordentlig turbulens i bolaget med avhoppade styrelsemedlemmar och sparkad VD. Den nya VDn försöker med ”lägre kostnader och högre fart” få igång verksamheten, men det går inte alls. Bolaget har en en stor fast kostnad med personal och kontorshyra men försäljningen och intäkter saknas och tar fortfarande inte fart.

Den stora nystarten…..

De två grupperna av ”externa investerare” som sen 2020 är största aktieägare tröttnade på kursutvecklingen och gamla VDn (Christer…), och börjar om med ny VD och ny styrelse från oktober 2021. Drygt hälften av alla anställda fick sparken (däribland Johan….).

Men att driva ett bolag (som ny VD ….) utan anställda är svårt eller nästan omöjligt. Bessers kompis Johan fick efter någon månad oväntat tillbaka jobbet när nya VD insåg att det inte fanns någon resurs eller kompetens kvar för varken administration, ekonomi eller marknadsföring. Johan var formellt uppsagd så det blev en ny anställning med nya bättre lönevillkor.

Det vi kan lära oss här är att en helt ny och oerfaren VD som kommer in på ett bolag och då fattar snabba men oövertänkta beslut inte är något positivt för bolaget. Om VD inte ens förstår vilka som jobbar med vad eller vilka resurser som redan finns på plats, hur skall man då vända utvecklingen?

Christer” som var VD och blev uppsagd av nya styrelsen med en ordentligt avgångsvederlag på 12 månadslöner (av en hyfsat stor VD lön…). Christer är en driftig och smidig person, så han hittar säkert något nytt jobb som VD eller konsult, och även andra uppsagda tekniker och utvecklare hittar säkert nya jobb.

Rent allmänt 2021….

Besser gör bedömningen att marknaden sprungit förbi Förhoppningar AB där hela produktportföljen är osäljbar och där den tänkta kundgruppen har andra och bättre alternativ att välja från.

Man skulle kunna säga att bolaget kostade cirka 26 miljoner på årsbasis 2021 och det finns bara 29 miljoner kvar i kassan. Även med kraftiga kostnadsreduceringar så lever antagligen inte Förhoppningar AB mer än ett eller två år till. Då spelar eventuella intäktsökningar inte heller någon roll och med sjunkande aktiekurs så blir det heller inte några nyemissioner som räddar bolaget.

Senaste Kvartalsrapporten Q2, 2022…

Men vi har lite färskare siffror från 30 juni 2022. Där ser vi att kostnaderna per kvartal minskar under Q1 och Q2. Kassaflödet är nere på minus 10.7 Mkr för första halvåret och Likvida medel ligger på drygt 18 Mkr. Det betyder att kassan skulle räcka fram till hösten 2023 med nuvarande avbränningar.

Antalet anställda är nu nere på 8 personer. Yes… här har vi ett börsbolag som består av totalt 8 personer (varav 3 anställda är VD (CEO), Finanschefen (CFO) och Utvecklingschefen (CDO)…..) Ganska fantastiskt tycker Besser….

Men det mest fantastiska är att Nettoomsättningen för första halvåret 2022 är 0 (noll…) tkr. Det finns ingen försäljning alls bara kostnader ”so far 2022”. Ganska dystert igen….

Enligt Besser är bolagets Business Case helt hopplöst. Produkterna och Teknikplattformen är överspelad sen flera år, Affärsmodellen är oövertänkt och den tänkta Kundgruppen är helt felvald. Det finns ingen Försäljning alls under 2022 och antagligen inte heller framöver. Det blir bara kostnader och inga intäkter även i framtiden. Tag varning….

Finansanalys….??

Man behöver inte vara speciellt duktig på finansanalys (som Besser är ???…. J ) för att förstå att Förhoppningar AB har stora problem både med både verksamhet och finanser.

Hur länge överlever Förhoppningar AB? Det vet inte Besser, men jag gissar att bolaget inte har lång tid kvar. Styrelsen kommer antagligen ha svårt att hitta några nya externa investerare och de flesta av de nuvarande aktieägarna har inte råd eller lust att fortsätta stoppa in nytt kapital i den här förlustverksamheten.

Aktiekursens utveckling….

Hur har då aktiekursen utvecklats sen bolaget kom på börsen? Förhoppningar AB gjorde sin IPO på börsen i december 2019 till (den relativa…) IPO kursen på 100 (dvs 100 %…)

(Besser avslöjar inte namnet eller den riktiga kursen för att inte ge dåliga vibbar hos de som köpt aktier i Förhoppningar AB. Besser hoppas (och tror ….) att den här bloggens läsare är smartare än så och inte köper aktier i ”små, oseriösa och olönsamma förhoppningsbolag”….)

Under börsuppgången 2020 toppade kursen vid 3 tillfällen på 260 %, 309 % och 359 %. Då var det glada dagar när börsen och aktiekursen bara gick uppåt. Det var också då de två ”externa investerargrupperna” (dvs två risklkapitalgrupper…) köpte in sig i bolaget.

År 2021 började kursen på 180 % och det blev en liten topp i mars på 196 % men sen gick det nedåt och 2021 slutade aktien på 84 % av IPO-kursen.

Under 2022 fortsätter kursen bara neråt i jämn takt. I dag (den 30 september 2022) så ligger kursen på 29 % (av IPO-kursen…) och aktien har backat med 66 % sen årsskiftet. Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Men resan är inte slut än. Det finns fortfarande kapital kvar för att köra bolaget i botten. Besser gissar att aktien kommer att gå ner ännu mer under 2023. När allt kapital är slut och inga aktieägare vill fortsätta med inbetalningar till nyemissioner så blir det en tyst och stilla konkurs.

Ni kommer antagligen inte att få läsa om den i några media. Det blir som vanligt när de flesta mindre ”förhoppningsbolag” som försvinner från börsen. Det är bara aktieägarna och de anställda som får känna av verkligheten när bolaget läggs ner och verksamheten upphör..

Vilka är aktieägarna 2022….?

Hur ser aktieägandet ut 1 januari 2022? Bland de tio största aktieägarna har det inte hänt så mycket sen förra året. ”Christer” (nu fd. VD….) har fortfarande cirka 6.0 % av aktierna och ”Johan” har kvar sina 1.2 % av aktierna, men det finns ett till känt namn på listan nämligen ”Hugo” med 1.7 % av aktierna.

Besser känner även Hugo väl efter att ha jobbat ihop med honom och Johan under flera år. Hugo är en lite (mycket…. ???) udda person med ”felaktig självuppfattning” och ”ostrukturerat beteende”. Han är i grunden gymnasieingenjör som jobbat sig upp (till sin inkompetensnivå….) och som sen inte platsar i normala jobbmiljöer. Han blev uppsagd från ”Det stora IT företaget” (där även Christer, Johan och Besser jobbat….) och han har haft svårt att hitta vettiga jobb sen dess.

Men Hugo ärvde en hyfsat stor aktieportfölj som gav nya möjligheter till investeringar i fantastiska framtidsbolag. År 2020 sålde han några av storbolagen i aktieportföljen och satsade bl.a. i Förhoppningar AB under börsuppgången efter ”tips” från Johan. Hugo har också sålt av några få aktier under 2021 men Besser gissar att han med dagens aktiekurs har förlorat cirka 2 miljoner under de senaste två åren bara på det här bolaget. Ingen bra utveckling och än har vi inte sett slutet……. Ganska dystert tycker Besser. Tag varning !!!

Den 1 januari 2022 hade Förhoppningar AB cirka 2.100 aktieägare, varav 1.300 på Avanza och 200 på Nordnet. Hur har dessa aktieägare tänkt och resonerat? Vilken granskning och bolagsanalys har de aktieägarna gjort? På de frågorna har Besser som omväxling inga svar….  🙂

Aktieägande i Styrelse och Ledningsgrupp…..?

Hur är det med framtidstron och aktieägandet bland bolagets styrelse och företagsledning? ”Well, not so good”, som Besser brukar säga….  J

Styrelsen har fem styrelseledamöter inklusive ordföranden. Styrelseordförande har 0 (noll…) aktier i bolaget. Av de fyra övriga så har tre styrelseledamöter 0 (noll…) aktier i bolaget och en ledamot har 0.5 promille (0.0005….) av antalet aktier. Men självklart har alla ett hyfsat bra styrelsearvode….

Ledningsgruppen består av tre personer, VD (CEO), Finanschefen (CFO) och Utvecklingschefen (CDO). Alla har 0 (noll…) aktier i bolaget. Aktieutvecklingen betyder inte något alls för deras privatekonomi, men alla har naturligtvis ordentligt höga löner som man skall ha i ett börsnoterat aktiebolag.

En inte helt ovanlig situation men något att fundera över för aktieägarna tycker Besser….

Senaste nytt….

Det kom en pressrelease för några dagar sen där ”Förhoppningar AB” meddelar att man planerar att köpa ett annat bolag (”Förhoppningar 2” …..) för att starta om hela verksamheten med en ny plattform från det inköpta bolaget. Köpet förutsätter beslut på en kommande extra bolagsstämma men bara ägare till 18 % av antalet aktier har hitintills åtagit sig att rösta för transaktionen. Vi får väl se hur det går….

 ”Förhoppningar 2” är ett danskt företag (!!) i samma bransch med samma typ av produkt och med 4 anställda (!!) som har en ”grundplattform” från 2010 (!!).  Bolaget har fler användare och har också (begränsade……) intäkter men har fortfarande bara de 4 grundarna från 2010 som enda anställda. Inte ett speciell framgångsrikt bolag tycker Besser. Något att fundera på….

”Förhoppningar 2” kommer att betalas med en apportemission som ger en utspädning på 50 % för befintliga aktieägare. Nyheten gav en liten kursuppgång och VD meddelade (i en ny pressrelease….) att han köpt 0.28 % av ”Förhoppningar AB” aktier till en kurs som blev 29 % av IPO kursen.

Besser bedömer att hela inköpet var en bra bit under en halv månadslön för VD. Inte speciellt mycket för en press release….  🙂

Men att VD köper aktier (och gör en pressrelease…) betyder inte att han också kan sälja av dem några dagar senare. (Men då blir det antagligen ingen pressrelease….  🙂 )

Det återstår att se hur framtiden blir för det nya bolaget, Besser är fortfarande skeptisk… (dagens understatement…!!)

Den här typen av positiva nyheter från pressreleaser spelar mindre roll för bolagets långsiktiga och fortsatta utveckling. Det är grundförutsättningen med kostnader och intäkter som måste stämma. Eller som Besser skrev redan för 10 år sen (i ett inlägg den 28 augusti 2012….. )

”Det är bättre att investera i stora, välskötta och lönsamma bolag än i små, misskötta och olönsamma bolag”…….  Något att fundera över även 2022…….. 🙂

Slumpens urval….

Några bloggläsare kanske tror att Förhoppningar AB är ett udda och speciellt utvalt bolag på börsen men så är det inte alls. Bessers intresse för bolaget är helt slumpartad och beror endast på att Bessers kompis Johan började jobba där under 2019.

Det var först hösten 2021 som Besser närmare började undersöka hur verksamhet och finanser såg ut för Förhoppningar AB och då gjorde en ordentlig analys av bolaget. (se inlägg 26 nov 2021…)

Det som är så fantastiskt är att många andra (nästan alla….!!!) ”mindre tillväxtbolag” på börslistorna ser ut på samma sätt och har samma problem som Förhoppningar AB. Här är också anledningen till att Besser inte offrar tid och resurser på att analysera (eller investera i ….!!) den typen av bolag. Det lönar sig helt enkelt inte. Tag varning….

Att växa med lönsamhet….

Alla småbolag är inte misskötta, oseriösa eller rena bluffar. Det finns massor av små, välskötta och lönsamma bolag i Sverige, men de bolagen finns inte på börslistorna. Det går alldeles utmärkt att driva och expandera verksamheten med flit och regelbundna vinster om man gör rätt från början.

Då är det ofta familjebolag som växer med lönsamhet i lagom takt och som inte behöver sälja ut delar av bolaget genom att ta in externt kapital från nya och okända aktieägare. Som bonus behöver man inte heller vara ett börsnoterat bolag med mer administration och allt annat som det innebär. Skulle man ändå vilja växa lite snabbare så kan lönsamma och välskötta bolag alltid få lån från bankerna. Då behåller man både aktier och ledningen av bolaget inom familjen eller den inre ägarkretsen.

Små onoterade familjebolag kan också växa och bli stora onoterade bolag. Två typexempel är Bonnierkoncernen och IKEA. Det går alltså inte att köpa aktier i IKEA. Varför då?? Något att fundera över….. 🙂

Slutsats….

Det ser inte så bra ut för Förhoppningar AB framöver. Men det är inte ett unikt ”case”, framför allt inte under 2022. Här kommer lite enkel ”finansanalys” från Besser…. 🙂

Det finns så många fler bolag på småbörserna som har samma utveckling av både verksamhet, lönsamhet och aktiekurser….. ”Det är den grundläggande relationen mellan kostnader och intäkter som är avgörande för ett företags långsiktiga utveckling” som Besser brukar säga…. 🙂

De klassiska förhoppningsbolagen har alla samma problem…… ”Stora och fasta kostnader idag men små och osäkra intäkter i morgon”. Ingen bra kombo enligt Besser….

Det är inte bara aktieägare som lever på förhoppningar. Även inom företagen, i bolagens styrelser och ledningsgrupper är det många som inte förstår….. ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”.

Där har ni några kloka ord från Besser som gäller för både företag och privatpersoner. Något att också fundera över tycker Besser….. 🙂

Besser

Advertisement