Nu blir det igen en lärorik lektion om ”finansbluffar”, och som vanligt var det inte en slump att Besser hittar lite mer info om ämnet. Besser är som ni vet (??) intresserad av ”finansiella bedrägerier” och desto mer man vet om dem desto lättare är det att undvika dem.

Det började med att Besser kollade på ett Warren Buffett klipp på Youtube. Warren fick frågan om hur man bör se på ”alternativa tillgåingar” i det här fallet ”Private Equity Funds” och Crypto Currencies”.

Självklart var Warren mycket negativ till investeringar som inte uppfyller fundamentala krav på öppen marknad och transparens. När han sen fortsatte med argumentationen att riskkapitalfonder också ofta använder skuldsättning som hävstång så har risknivåerna de senaste åren höjts till nivåer som inte setts tidigare i USA. I princip ansåg Warren att ”all PE Funds are dishonest”.

Som exempel nämnde Warren “The Omaha Public School (OPS) Pension Fund” där halvkorrupta och oärliga fondförvaltare förstörde hälften av pensionsfonden värde och fonden förlorade över 770 miljoner dollar (!!) under åren 2007 till 2016 genom att ”investera” i riskkapitalfonder, ”alternativa tillgångar” och rena finansiella bedrägerier. Resultatet blev en finansiell katastrof för fonden med kraftigt sänkta pensioner för Omahas lärare, uppsägning av skolpersonal och minskad budget för Omahas skolor.

Besser hade aldrig hört talas om The OPS Pension Fund och blev lite nyfiken och googlade runt lite. Tyvärr var det mesta info från den lokala tidningen bakom låsta prenumerations sidor, men jag fick tag på lite blandad info och hittade ett bra inlägg av Ben Carlson (https://awealthofcommonsense.com).

Rubriken på det inlägget var just… ”How to wreck a pension fund in 3 easy ways” och det blir också Bessers rubrik för det här inlägget.

Det blir en sammanfattning av vad som hände och varför det hände. Något kan man antagligen lära sig också för sin egen portfölj och sitt eget privata pensionssparande… 😊

Pensionsfonder…??

Även i Sverige har vi många och stora pensionsfonder som de flesta av oss inte har någon aning om hur de drivs och förvaltas. Det skrivs nästan inget om pensionsfonder, varken i finansmedia eller i vanliga allmänna media. Men de här fondernas utveckling påverkar alla svenskars ekonomiska framtid. Vi får alla (förhoppningsvis…) någon gång pension, men vi vet inte hur det pensionskapitalet förvaltas eller hur stor pensionen blir i framtiden. Något att fundera över….

När det gäller offentlig pension, tjänstepension och privata pensionsfonder så är vi alla beroende av att några få personer som är fondförvaltare gör ett bra jobb. Hur vet vi det?

Vi är alla beroende av framtida pensioner, både som medborgare, anställda och pensionssparare, men det är andra, helt okända personer som förvaltar det kapital som egentligen är vårat eget pensionskapital.

Då gäller det att vi kan lita på att dessa personer är ärliga, seriösa och skickliga i det jobbet och investerar i rätt tillgångar… !!

Vad är viktigt för portföljallokering…?

Ben Carlson pekar på finansforskning från Robert Ibbotson och Paul Kaplan (Googla om ni är nyfikna…) där man undersökt ”Hur allokering av tillgångar påverkar tillgångsportföljers resultat”.

I princip så är det bara tre delar av ”större pensionsfonders” allokering som påverkar det långsiktiga resultatet och utfallet av dagens investeringar. 1) val av finansiella tillgångar, 2) val av enskilda aktier, och 3) val av tidpunkt för inköp.

När det gäller större fonder (typ pensionsfonder…) så delar man upp fördelningen av Finansiella tillgångar på a) Aktier, b) Obligationer och c) Alternativa tillgångar.

Aktier är alltid börsnoterade aktier, mest på de större aktielistorna, (typ OMXS LC och MC i Sverige och S&P 500 i USA…), Obligationer är räntebärande tillgångar (både statsobligationer och företagsobligationer med kort eller lång bindningstid…) och Alternativa tillgångar är alla andra tillgångar, allt från fastigheter, indexfonder och räntekonto till onoterade aktier, derivat och kryptovalutor (dvs ”financial weapons of mass destruction” enligt Warren Buffett…).

Resultatet av forskningen och slutsatsen för pensionsfonder var att 90 % av det långsiktiga resultatet och utfallet var beroende på val av finansiella tillgångar, och bara 10 % var beroende av vilka aktier man valde eller när man gjorde inköpen av aktier eller tillgångar. Ganska fantastiskt egentligen…

För fondförvaltare av pensionsfonder är det alltså bättre att fokusera på aktier (och delvis obligationer, fastigheter och fritt kapital om man har en riktigt stor och aktiv fond med löpande utbetalningar…) men det man helt bör undvika för långsiktiga investeringar är alla andra former av osäkra ”Alternativa tillgångar”. Ganska självklart tycker Besser…

Privata aktieportföljer…

Det är också lite som det Besser tjatar om för privata aktieportföljer. I en aktieportfölj finns bara aktier, inget annat. Ganska självklart igen…

Sen kan man ha både kapital på banken (konto med IG för aktivt investeringskapital…), fondsparande (indexfonder med låga avgifter…) och äga sin bostad (villa, radhus eller BRF lägenhet…) men man bör aldrig ”investera” (dvs kortsiktigt spekulera…) i sånt som är osäkert och saknar likviditet (t.ex. oseriösa förhoppningsbolag med onoterade aktier…) eller som saknar öppenhet och transparens (t.ex. alla former av kryptovalutor…).

Har man bara en stor och riskbegränsad aktieportfölj så har man tagit bort 90 % av de långsiktiga riskerna med ”tillgångsallokering”. Ganska fantastiskt igen….

Men åter till OPS Pension Fund, hur och vad gjorde pensionsfondens förvaltare för att förstöra pensionsfonden och hur kunde det hända??

Step 1. Make a huge shift in your asset allocation…

Det började redan 2007, börsen låg på topp och fonden hade 60 % aktier, 25 % annat och 15 % obligationer. Redan där ligger man högt med 25 % annat, men om det är fastigheter, indexfonder, korta ränteobligationer och kapital så är det helt OK för en långsiktig och aktiv pensionsfond med regelbundna pensionsutbetalningar.

Men fondförvaltarna ville ha högre avkastning (än aktier…) och fler andra alternativa tillgångar som ansågs vara ”mer stabila än aktier”.  Så under 2009 när börsen kraschar så omfördelar OPS Pension Fund till 32 % aktier (nästan halvering…), 43 % obligationer (till låga räntor…) och 25 % annat (med många nya spännande möjligheter…).

Det går fortfarande inte så bra för OPS Pension Fund när börsen repar sig under 2010 och fortsätter uppåt. Fondförvaltarna tror fortfarande inte på börsen och aktier, och gör nya omfördelningar.  År 2012 har man 30 % aktier, 30 % obligationer (fortfarande med låga räntor…) och 40 % annat (mest skräp…).

Men har man börjat på den vägen så är det svårt att sluta. När vi ser på år 2016 så är fördelningen 30 % aktier (mest index…), 15 % obligationer (låga räntor..) och hela 55 % annat (mest värdelösa tillgångar…).

År 2018 spricker bubblan och det blir stora problem för hela Omahas offentliga förvaltning tack vare några få oärliga och oseriösa fondförvaltare på en enda pensionsfond.

Det gick inte så bra att omfördela tillgångsslag baserat på vad men tycker och tror om framtiden och det är definitivt inte en vinnande strategi att välja och investera i tillgångar baserat på önsketänkande. Något att fundera över… 😊

Eller som Besser brukar säga… ” ”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” (favorit i repris…)

Step 2. Invest heavily in things you don’t understand.

Det är svårt nog att investera i aktier på börsen men att investera i andra alternativa tillgångar med 1) höga avgifter och löpande kostnader, som 2) saknar öppen marknad och är svåra eller omöjliga att sälja av och som 3) saknar all form av insyn eller transparens och som dessutom 4) saknar offentliga regler eller bevakning är bland det dummaste man kan göra. Men OPS Pension Funds fondförvaltarna verkade inte bry sig om sådana synpunkter….

Bland de alternativa tillgångar som fondförvaltarna valde att investerade i kan nämnas….

….real estate in Mumbai, India; international shipping; Ukrainian agriculture; oil companies in Kazakhstan and Brazil; timberlands in Tennessee; distressed housing in Florida, New Jersey and Nevada, and more.

Men OPS Pension Fund hade också en styrelse som skulle övervaka att fondförvaltarna gjorde ett bra jobb. Den styrelsen och de personer som satt i styrelsen var mest fd lärare, några fd rektorer, medlemmar i den statliga skolstyrelsen och en skolinspektör….

Kanske förstod de här styrelsemedlemmarna inte ens hur en investeringsprocess fungerar? Hur kunde man låta fondförvaltarna fortsätta år efter år att investera allt mer i oseriösa tillgångar? Styrelsen gjorde inte sitt jobb, men varje år så blev det ändå ett väl tilltaget styrelsearvode att dela ut till styrelsens medlemmar….

Step 3. A faulty investment process.

Tyvärr var det inte bara att styrelsen var olämplig för sitt jobb, det fanns heller ingen formell, strukturerad eller dokumenterad process för hur fondförvaltarnas investeringar skulle genomföras eller följas upp.

Beslutsprocessen för fondens investeringar var ganska enkel. Fondförvaltarna presenterade och sålde in sina egna val av ”fantastiska möjligheter” till styrelsen, och styrelsen röstade alltid ja till förslagen. Under årens lopp var det nästan aldrig någon endaste nej-röst. Det fanns inga investeringsregler, ingen rimlighetskontroll och inga investeringsrapporter, det var bara vanliga och enkla styrelseprotokoll som undertecknades.

När det gällde investeringar av hundratals miljoner dollar så borde dessutom någon utomstående revisionskonsult eller revisionsfirma gjort en oberoende ”Due Dilligens Report”, men det fanns ingen rutin för det och det gjordes inga oberoende revisionsrapporter under de här åren.

Det var också samma finansbolag (som under alla år underpresterade…) som fortsatt fick jobben och arvode när fondförvaltarna valde ”alternativa investeringar”. Ett undantag var den lokala banken, där en av styrelsemedlemmarna jobbade som bankchef, och även den banken fick väl tilltagna arvoden för sina bristfälliga insatser och rådgivning.

Det slutade med att även USAs Justitiedepartement (Department of Justice) våren 2019 påbörjade en utredning om finansiellt bedrägeri både mot fondens styrelseordförande, styrelsens övriga medlemmar och det finansbolag som varit huvudsaklig rådgivare till pensionsfonden under åren 2007 till 2016.

Sammanfattning….

De som var de stora förlorarna var alla vanliga medborgare. Skolornas kraftigt minskande budget drabbade eleverna, den statliga skatten i Nevada höjdes för skattebetalarna och pensionerna minskade ordentligt för pensionerade lärare. Det var många som fick betala för att några få i fondens styrelse inte gjorde sitt jobb…!!

Men det finns många pensionsfonder, både i USA och i Sverige, och de pensionsfonderna disponerar enormt stora kapital som skall investeras för framtiden. Självklart är det många banker och finansbolag som är intresserade att få en (stor…??) del av det kapitalet som avgifter och arvode.

Då krävs det ganska mycket av både kunskap, erfarenhet och integritet från fondstyrelser och fondförvaltare för att motstå alla ”smarta möjligheterfrån utomstående säljare och rådgivare i finansbranschen och välja rätt fördelning av tillgångar för att gynna fondens ägare och förmånstagare.

Kan det här hända i Sverige…?

Svaret på den frågan är tyvärr ja. Det kanske inte är lika tydligt och inte lika stora fondkapital, men även i Sverige har vi haft problem pensionsfonder och styrelser som mest prioriterat sina egna privata intressen och inte pensionsspararnas framtida pensioner. Det har varit både inkompetenta, fackligt valda styrelser med LO- fackpampar (Folksam och KPA) och oetiska och oärliga näringslivstoppar och storbolags VD-ar i styrelser (Wasa och Skandia) även här i Sverige.

En ny bok igen…

Besser är som sagts ovan intresserad av finansiella bedrägerier, och nu har en ny bok beställts från bokus.com. Titeln är ”Don´t fall for it – a short history of financial scams” av just Ben Carlson.

Boken är inbunden och kostar den 220 kr inkl frakt.  Även om jag inte läst den, än så är priset försumbart jämfört med att förlora sitt sparkapital genom att köpa ”alternativa tillgångar som derivat och kryptovalutor” eller ”aktier i oseriösa, oetiska och oärliga förhoppningsbolag”. Något att fundera över….

(Risken att Besser skulle göra detta var nog extremt liten även innan jag läst boken…. 😊  )

Slutsats…

Att lämna över sitt eget sparkapital till utomstående ”experter” kan vara både riskfyllt och osäkert

Det gäller allt, från vanligt, eget buffertsparande i ”aktiva aktiefonder” till arbetsgivarens obligatoriska inbetalningar av tjänstepensioner till pensionsfonder.

Hur vet man vem man kan lita på? Det vet man självklart inte säkert till 100 %, men att bara välja ”etablerade och seriösa” försäkringsbolag och fondförvaltare är en bra början. Men alla svenska försäkrings-, fond- och finans-bolag är inte seriösa…

När det gäller pensioner så håll er borta från företag som Folksam, KPA, Storebrand, Skagen och SPP. När det gäller aktiefonder så bör man undvika (nästan…) alla bankernas ”aktiva aktiefonder” som mest bara är ”dyra och dåliga”.

För pensionssparande och tjänstepensioner kan Besser rekommendera AMF och Alecta. Vill man spara i aktiefonder så rekommenderar Besser Avanza Zero och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

För ännu mindre risk och för planerade pensionsutbetalningar i närtid så rekommenderar Besser Spiltan Räntefond Sverige eller bankkonton med IG och högre ränta i någon av nischbankerna.

Men ni som följer den här bloggen vet att det som Besser verkligen rekommenderar är en stor, stabil, och riskbegränsad aktieportfölj med utdelningsaktier. Det är också sådana aktieportföljer som Besser själv har (förutom allt annat…) ….  😊

Besser