Eller som Besser vanligtvis säger ”One down, three to go….”. (Yes… Besser är på många sätt en annorlunda aktieinvesterare… 😊  )

Något annat som är annorlunda med Besser är att han har fyra olika ”planerade aktieportföljer” där han samlar sina aktier, och nu har en av de fyra portföljerna blivit klar, dvs den portföljen är ”fullinvesterad” med alla sina planerade aktier.

Det blev självklart firande med lite bubbel och det känns ganska skönt att ha lyckats få en av portföljerna färdig, även om den var den minsta och därmed också enklaste att avsluta.

Den här aktieportföljen gick under beteckningen ”Favoritportföljen” och startade så sent som våren 2020. Även för Favoritportföljen följde Besser den vanliga processen med ”3P” och det blir en enkel redovisning av hur Favoritportföljen använde de tre delarna…. (Kanske kan man lära sig något… 😊 )

Många frågor…

Som vanligt är det många frågor man måste kunna svara på innan (!!) man börjar med aktieinvesteringar och startar en (ny…) aktieportfölj. De två första (och viktigaste…!!) frågorna blir … Vilka aktier vill man ha i portföljen? och Hur många aktier vill man ha i portföljen?

Eller för att uttrycka det som Lewis Carroll… ”Om du inte vet vilka aktier du vill ha så spelar det ingen roll vilka aktier du köper”. Ganska självklart tycker Besser…

Även antalet aktier är viktigt. ”Om du inte vet hur många aktier du vill ha så spelar det heller ingen roll hur många aktier du köper”. Även det ganska självklart…

Man måste också kunna svara på Varför väljer man de här aktierna? och Vad krävs för att kunna köpa aktierna? Slutligen måste man svara på Hur gör man inköpen? När gör man inköpen? och Vad händer med inköpta aktier? Det blir svar från Besser på några av frågorna nedan….

Planning…

Favoritportföljen började planeras redan i januari 2020. Börsen fortsatte uppåt och det blev allt svårare att hitta prisvärda aktiekurser till de (då…) två andra aktieportföljerna som därmed inte ökade med antal aktier lika mycket som önskat. Vad gör man då? Svaret blev att starta en ny och mindre portfölj baserad på tidigare favoriter.

Det blev som vanligt en ordentlig dokumentation av svaren på frågorna ovan redan innan portföljen startade, och här kommer den dokumentationen och texten (från mars 2020…) i original …

”Favoritportföljen är en aktieportfölj med mycket enkelt och subjektivt utvalda aktier som bara innehåller äldre och nya favoritbolag. Favoritportföljen är också baserad på avknoppning av bolag i Grundportföljen som innehöll mina första favoritaktier.

Det är i huvudsak nya bolag jag gillar på grund av huvudägare och affärsmodeller. Flera av bolagen har också investmentbolag som kloka och långsiktiga huvudägare. Av de ursprungliga favoritaktierna så behålls bara investmentbolagen Investor och Ratos

De ursprungliga favoritaktierna kompletteras med ett bolag på konsumentsidan (H&M) och en aktie i ett riskkapitalbolag (EQT) som avknoppats från Investor. Båda bolagen har stor potential med stabila och långsiktiga huvudägare, och bör båda två bli framtida vinnare på den globala marknaden.

Två andra nya bolag är Essity som avknoppades från SCA och Epiroc som avknoppades från Sandvik. Även Indutrade och Hufvudstaden med Fredrik Lundberg som huvudägare är med i favoritportföljen.

De två sista bolagen är en lönsam bank (SHB) och ett nytt industribolag (Hexpol). Båda aktierna finns på OMXS LC och båda bolagen har långsiktiga och kompetenta ägare, styrelser och företagsledningar.”

Preparation….

Det verkar kanske vara en enkel sak att sätta ihop en önskelista av aktier men då måste man också kunna svara på Vad som krävs för att kunna genomföra investeringarna i verkligheten?  Även den delen är självklart med i planeringen och är också dokumenterad. Här kommer den originaltexten…

”Alla aktier i Favoritportföljen inköps regelbundet med aktivt investeringskapital parallellt med inköp i Grundportföljen och Branschportföljen. De tio bolagen i portföljen fördelas jämt med 500 aktier per bolag och Favoritportföljen kommer därmed att innehålla totalt 5.000 aktier.”

Även finansieringen med ”aktivt investeringskapital” finns naturligtvis dokumenterad i text….

” Finansieringen kommer i huvudsak från tidigare sparande, oplanerade intäkter och aktieutdelningar i ett aktivt investeringskapital som finns på sparkonto. Total finansiering av Favoritportföljen kommer att kräva cirka 750 tkr.”

Performance….

Så… Vad hände med de planerade inköpen till Favoritportföljen? Även här så dokumenteras varje inköp av aktier som gjorts under årens lopp. Den planerade exekveringen av Favoritportföljen fanns dokumenterad från första början, även om den modifierades lite under åren. Här kommer den senaste texten….

”Samtliga inköp dokumenteras i portföljöversikten, dels som enskilda bolag och aktier, och dels totalt i kronologisk ordning. Inköp sker regelbundet med gemensamt aktivt investeringskapital från Q2, 2020 fram till och med Q4, 2023. Portföljen bör därmed ta drygt 3 år att slutföra.”

Självklart kan man också beskriva ovanstående investeringsprocess som ”Mål, Medel, Resultat” eller ”Urval, Kapital, Inköp” och man kan även driva processen både seriellt och parallellt. Det som är viktigt är att man förstår den logiska tankeföljden för att nå stabila och långsiktiga aktieinvesteringar.

Eller som Besser brukar säga… ”Aktieinvesteringar skall alltid vara en logisk, strukturerad och dokumenterad process”….. (favorit i repris…. 😊 )

Inköp av EQT……

Nu är alltså Favoritportföljen med 5.000 aktier klar, helt enligt planeringen i januari 2020. Det blev en extra skjuts på inköpen i början under ”Coronadippen” i april 2020. Portföljen påbörjades i Q2, 2020 och de första aktierna köptes redan den 2 april 2020. Det blev 500 Ratos, 250 EQT och 250 H&M som sen kompletterades och ökade på med allt fler aktier i fler bolag i början (första veckan!!) av varje kvartal under tre år.

Det kan noteras att de 250 första EQT köptes 2 april 2020 till kursen 110 kr och sen blev det inga fler inköp fram till 3 april 2023 då de sista 250 EQT köptes till kursen 210 kr. Totalt GAV för 500 EQT landade på 160 kr.

Det blev alltså inga inköp under de följande två till tre åren när EQT blev allt mer övervärderad (och nådde ATH på 544 kr den 22 november 2021…). Besser försöker alltid undvika inköp av övervärderade aktier. I en diversifierad aktieportfölj finns det alltid några andra aktier som är köpvärda…

Planering…!!

Favoritportföljen beräknades (planning…) redan i mars 2020 att kräva “cirka 750 tkr” i investeringar och ta ”drygt 3 år” att slutföra. I verkligheten (performance…) blev det 742 tkr resp 3 år och 1 dag. Ganska bra planerat (eller gissat…??) tycker Besser

Ett utvecklingsprojekt…!!

Man kan också se en aktieportfölj som ett utvecklingsprojekt. Besser har många år med erfarenhet från ekonomisk uppföljning och det funkar bra även för aktieinvesteringar.

Det gäller att hålla budgeten och komma i mål i rätt tid. Med Favoritportföljen har Besser lyckats med båda delarna. Något att fundera över för alla som ”investerar i aktier” tycker Besser.

Det som gäller är att man redan från början att vet man vill uppnå, vilka resurser som behövs och hur lång tid projektet kommer att ta. Svårare än så är det inte… 😊

Då måste man också ha regelbundna avrapporteringar för att hålla tidplanen och följa upp budgeten, något som Besser också gör varje halvår. Ganska självklart även det enligt Besser…

Yield on Cost (YOC)….

Besser, som är en utpräglad utdelningsinvesterare, vill naturligtvis också veta vad YOC blir för den här portföljen.

Det första vi ser är att ”Yield” i översättning blir ”Avkastning” men det är inte hela sanningen. Det man normalt lägger in i begreppet Yield är ”realiserad avkastning” (till skillnad mot ”fiktiv avkastning”…). För Besser blir Yield därmed bara de (realiserade…) aktieutdelningar som Favoritportföljen avkastar i verkligheten.

Men även om Favoritportföljen var inte fullinvesterad under hela 2023 (de sista EQT aktierna köptes 3 april… ) så blir det full (realiserad…) utdelning för alla aktier under 2023 med 21.145 kr.

Vi kan också säga vad Cost blev för portföljen och det värdet är 742 tkr. Det betyder att faktisk (realiserad…) YOC för 2023 blev 2.85 % vilket är helt OK för Besser.

Det som också blir klart med en beräkning av YOC är hur viktigt det är att ha ”rätt inköpskurs” (dvs Cost…) för sina aktieinvesteringar. Då spelar det ingen roll om man vill få avkastning i form av värdeökning, reavinster eller utdelningar.

Inköpskursen är alltid viktig och det som gäller är att undvika ”övervärderade aktier”. (Vilket dock var ganska svårt under den kraftiga börsuppgången 2020 och 2021…) Något att fundera över…

Framtiden…??

Vi vet inte vad Yield blir för framtiden, t.ex under 2024? Yield kan både minska (om utdelningarna minskar… ) och öka (om utdelningarna ökar…).  Det som dock alltid är konstant är Cost.

(Besser kör en rak ”Buy & Hold” där alla aktier behålls i aktieportföljerna. Då blir det enkelt att hålla koll på både ”Yield & Cost”……)

Om vi ser till Favoritportföljens totala utdelningar för åren 2021, 2022 och 2023 så var de 36.13, 40.40 respektive 42.29 kronor, som då skall multipliceras med 500 aktier.

Det betyder att Favoritportföljen framöver kommer att bidra med drygt 20 tkr per år i avkastning så länge de totala utdelningarna (Yield…) överstiger 40 kronor. Ganska fantastiskt… 😊

YOC är i praktiken också beroende av tiden för aktieinnehavet. Aktierna i den här portföljen har bara några få år i portföljen och Besser gissar att utdelningarna på sikt kommer att öka (oberoende av vad som händer i framtiden…).

Därmed kommer även YOC att öka och förhoppningsvis ligga en bit över 3 % om några år. Vi får väl se hur det går….

Slutsats…

Besser är mycket nöjd med att en aktieportfölj äntligen är färdig och klar, även om det bara är en relativt liten portfölj….

Det vi kan lära oss här, är att alla aktieinvesteringar blir så mycket lättare med tålamod (och att se positivt på framtiden…) om man har realistiska delmål som kan uppfyllas under vägen.  Den här portföljen tog 3 år att få färdig men de andra portföljerna kommer inte att bli färdiga än på några år.

Besser fortsätter som vanligt med både regelbundna och oregelbundna (extra…) investeringar. Och självklart kämpar Besser med tålamod vidare år efter år.…

Vi får väl se hur det går framöver Det blir alltid en avstämning av aktieportföljerna varje halvår. Oftare än så behövs inte om man är en långsiktig aktieinvesterare…

Nästa avstämning blir alltså för halvår 2023 i början av juli. Då får vi se hur det gick med utdelningar och YOC för alla fyra aktieportföljerna. Kan bli intressant… 😊

Besser

Advertisement